مجله پارسي نامه - فرهنگي، اجتماعي http://Www.ParsiBlog.com/Mag/rss/0/خوراک خوان مجله پارسي نامه، سرويس وبلاگ نويسي پارسي بلاگ - مجله پارسي نامه - فرهنگي، اجتماعي fa ParsiBlog.com RSS Generator Fri, 19 Jan 2018 20:20:30 GMT پارسي بلاگ براي آقاي مديري http://montazeremontazer.ParsiBlog.com/Posts/192/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a+%d8%a2%d9%82%d8%a7%d9%8a+%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a/ <p>آقاي مديري! لطفا قبح خطا را نشکنيد.&nbsp;</p> <p>ديشب برنامه دورهمي درباره مسئوليت پذيري بود. سئوالها از چند تن از ميهمانان به گونه اي بود که در حين صحبت اعتراف مي کردند که چند بار در حين کار کم کاري کرده و يا از کار در رفته اند و بخاطر همين هم بقيه مخاطبين آنها را تشويق مي کردند و در نهايت هم جايزه مي گرفتند!</p> <p>علي رغم توانايي قابل تحسين آقاي مديري در طنزپردازي، گاهي از اوقات در برنامه هايشان، قبح برخي از خطاها و اشتباهات شکسته مي شود و حتما اين نوع نگاه اثر نامطلوبش رو بر روي جامعه و افراد آن هم خواهد گذاشت. خيلي خوب است که دقت بيشتري در نوع سئوالات مطرح شده در اينگونه برنامه ها انجام شود.&nbsp;</p> <p>بايد دقت کنيم که در نگاه ديني نيز کوچک شمردن گناه و يا ابراز گناه براي غير خدا در صورتي که به اصلاح فرد نينجامد، گناه است و چه بسا همين کوچک شمردن ها بزرگترين گناهان باشد ،چه رسد به اينکه در جمع ميليوني مطرح شده و تشويق ديگران را هم به همراه داشته باشد. چرا که در اين صورت خداي نکرده باعث عادي شمردن و تکرار گناه نيز مي شود.</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 19 Jan 2018 14:24:00 GMT عبادتي به نام مادري http://rezvane.ParsiBlog.com/Posts/12/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%aa%d9%8a+%d8%a8%d9%87+%d9%86%d8%a7%d9%85+%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%8a/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بسم الله...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">يادمه مجرد که بودم زمان دانشجويي که از خانواده ام دور بودم مواقعي که خيلي دلم ميگرفت و هيچي آرومم نميکرد، صبح اول وقت بلند ميشدم ميرفتم حرم خانم حضرت معصومه سلام الله عليها، بعد از زيارت ميرفتم ايوان آينه منتظر ورود يک عالم بزرگ ميشدم. حضرت آيت الله بهجت هر روز بين ساعت هفت تا هشت صبح وارد حرم بي بي ميشد. منم از ايوان آينه با فاصله ايشون را نگاه ميکردم تا زماني که از صحن عبور ميکردند و به ورودي آقايون ميرسيدند. بعد از ديدن ايشون واقعا آروم ميشدم؛ حقيقتاً همانطور که شنيده بودم نگاه به چهره ي عالِم عبادت است و اين را از آرامش درونم ميفهميدم.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">الان ديگه مدتهاست در شهر مقدس قم نيستم، و امکان ديدار علماء را ندارم. حضرت آيت الله بهجت هم که ديگه بين ما نيستند که دلمون خوش باشه گهگاهي توفيق ديدار ايشون را پيدا مي کنيم؛ اما خداي مهربون اين محروميت و سلب توفيق را به شکل ديگه اي برام رفع کرده، و اون چيزي نيست جز چهره ي پاک و معصوم دخترام، خصوصا کوچيکتره که با هر نگاهش همه ي غمهاي دنيا رو از دلم بيرون ميکنه.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نميدونم چه رازي در مادري نهفته است که حتي در بدترين شرايط روحي هم که باشم همين که نگاهم به چشمهاي زيباي دخترم گره ميخوره، با نگاه معصومش تمام غمها از دلم بيرون ميره و آرامشي خاص پيدا ميکنم، درست مثل همون آرامشي که بعد از ديدار آن عالم بزرگوار داشتم. گويي نگاه کردن به فرزند هم عبادت است. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">هميشه با خودم ميگفتم احتمالا علت اينکه نگاه کردن به عالم عبادته، اين باشه که با ديدن چهره اي يک عالم دين ياد خدا ميافتيم.&nbsp; چرا که به فرموده ي خداوند در قرآن؛ &laquo;<span style="color: #0000ff; word-spacing: 7px;"><span style="color: #008000;">أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ</span><span style="color: #000000;">&raquo; (1) با ياد خدا، </span></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دلها آرام ميگيرد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff; word-spacing: 7px;"><span style="color: #000000;">با اين حساب چون کودک هم پاک و معصوم است، ما را به ياد خدا مياندازه و دلهاي ما با ديدنش آرام ميگيره و اين مثل عبادت در راه خداست.</span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff; word-spacing: 7px;"><span style="color: #000000;">شايد مادري از اين موضوع ناراحت باشه که از وقتي بچه دار شده فرصت کمتري براي نشستن پاي سجاده و راز و نياز با خدا داره، ديگه فرصت زيارت جامعه کبيره خوندن نداره، کمتر ميتونه ختم قرآن برداره و از خيلي ثوابها محروم شده! ولي اين طرز فکر اشتباهه! چه بسا اجر يک مادر که تمام وقتش را صرف بزرگ کردن فرزندش و تربيت صحيح او ميکنه بيشتر از کسي باشه که ساعتها مناجات ميخونه و پاي سجاده است.</span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>سجاده ي يک زن بعد از ازدواج، به وسعت چارديواري خونه شه.</strong></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff; word-spacing: 7px;"><span style="color: #000000;"><br /></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff; word-spacing: 7px;"><span style="color: #000000;">پ.ن:</span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff; word-spacing: 7px;"><span style="color: #000000;">(1) سوره رعد، آيه 12<br /></span></span></span></span></p> Thu, 18 Jan 2018 15:45:00 GMT ابهامات ومباحثاتي در مورد رهبري http://mahdimeshkaat.ParsiBlog.com/Posts/267/%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa++%d9%88%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d8%aa%d9%8a+%d8%af%d8%b1+%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af+%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d9%8a/ <p><strong><span style="color: #99cc00;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">يادآوري:</span></span></strong></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br /> * انگيزه ي اين جانب در حمايت از رهبري ـ بين خود وخدايم ـ چيزي جز اين نيست که چند وقتي ست، حقيقتا و از بُن جان به ايشان اعتقاد پيدا کرده ام؛ و دفاع از اين ولايت را عين دفاع از حريم ولايت امام مهدي عليه السلام، و ايشان را مهم ترين زمينه ساز تمدن اسلامي موعود مي دانم. اکنون&nbsp; يک خوبي اين فضاهاي مجازي همين است که مي توانيم عقايد وايده هاي خود را به معرض نقد ديگران بگذاريم.</span></span></span></span></span></span><br /><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> * در پست هايي توضيح داده ام که: به اعتقاد ما تمام مفاسد ومشکلات کشور، مشکلات ومفاسدي ساختاري بوده، و نتيجه ي حاکميت الگوي غربي، يعني: ليبرال دموکراسي ست؛ خصوصا که اين ساختار موجود نيز مبتني بر فرهنگ وانديشه ي سرمايه داري غرب، وهمراه با خلق وخوي اشرافيگري مي باشد. همچنين وبر همين اساس است که ايده ي "کابينه ي ولي فقيه" را مطرح کرده، و در آنجا توضيح داديم که تنها راه نجات کشور در مديريت ولي فقيه است(لطفا پست را مطالعه کنيد)</span></span></span></p> <p><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">*در فيسبوک برخي از استادان دانشگاه، به نقد ايده ي بنده، در خصوص" کابينه ولي فقيه" پرداختند؛ دوسه روزي اين مباحثات طول کشيد وسرانجام(باپاسخ هاي پاياني که داده شد) صحنه&nbsp; بحث را ترک کردند. حال از انجا که برخي &nbsp;مخاطبان گرامي اين وبلاگ هم کمابيش نظير همين پرسش هارا مطرح مي کنند، بخش اصلي آن مباحثات را در اين جا هم مي اورم. البته &nbsp;مي خواستم عين مباحثات را در اين جا کپي کنم؛ اما ممکن &nbsp;ست رضايت نداشته باشند..</span></span></p> <p><strong><span style="color: #3366ff;">محور بحث ما:</span></strong></p> <p>عمده ايراد ونقد جناب استاد ح.م و خانم دکتر ن.ب اين بود که : پس از ارائه ي ليستي از آمار وارقام بيکاري وتورم و اعتياد و طلاق، فسادبانکي و ... مي گفتند: &nbsp;اينهمه فساد و اشکالات در کشور است، درحالي که تمام قواي سه گانه زير نظر رهبري هستند؛ مگر تمام سه قوه زيرنظر رهبر نيست؟ مگر رهبري ولايت مطلقه &nbsp;ندارند؟ چرا رهبري پاسخگو نيست؟ چرا احساس عصمت دارد؟ چرا بجاي حل مشکلات ومعضلات کشور، سرگرم فلسطين وعراق وسوريه ....شده است؟؟؟؟؟</p> <p>(يادآوري: البته &nbsp;خانم ن.ب. که ظاهرا &nbsp;خود از دانش اموختگان حوزوي هم بوده است، با تندي و توهين و جنجال سازي هاي خاصي اين مطالب را مطرح مي کردند...)</p> <p>پاسخ:</p> <p>1.آمار وارقامي که تنها جزئي از آن را اشاره کرديد؛ همگي محصول وميراث ساختار اختاپوسي غرب زده، و تکنوکرات وليبرال مسلکي ست که شما گاه از آن ها دفاع کرده؛ و از تدبير وبصيرت! ومديريت آن ها دم مي زنيد. همان مديريتي که زماني با وقاحت تمام، علنا اعلام کرد: &laquo;خلق ثروت وايجاد توسعه، ولو به قيمت لِه شدن مردم ضعيف زير چرخ توسعه!!&raquo;....&nbsp;</p> <p>نهايتا موضوع سخن ما همين بود که : عمده ي مفاسد و مشکلات کشور ما، مشکلات ومفاسدي ساختاري هستند و نتيجه ي همين ساختار طاغوتي وغيرمردمي ست...با لفاظي و فرافکني، و اتهام زني چيزي تغيير نمي کند.</p> <p>2.رهبري معصوم نيست وادعاي عصمت هم ندارد. اما برخلاف خيلي ها، اشرافگرا و چپاولگر، و ديکتاتور و مرعوب غرب هم نيست. مردم از طريق خبرگان براو نظارت دارند.پاسخگويي ايشان هم به طور سيستماتيک، دربرابر نهادهاي مربوطه، خصوصا دربرابر خبرگان ملت است. مگر اينکه شما توقع داشته باشيد تا در برابر شما هم پاسخگوباشند(؟). نهادهاي ديگر ورسانه ها و همچنين نهادهاي غير دولتي مثل مراجع تقليد و علما و اساتيد دانشگاه هم همواره ايشان را به نقد وچالش کشيده اند. ادعاي "خطاهاي بزرگ و ويرانگر" وساير تهمتهاي کليشه اي وبي اساس درمورد ايشان نيازمند اثبات است. با ميتينگ و جنجال وپروپاگاندا اثبات نمي شود.کمي احتياط کنيد اينهمه بي پروايي هنر نيست.<br />3. مفاسد اقتصادي کشور ـ به اعتراف دوست ودشمن ـ چاره اي جز "اقتصاد مقاومتي" ندارد. مظلوميت رهبري در همين جا معلوم ميشود که سالهاست فرياد مي زنند: اقتصاد مقاومتي! ممنوعيت ورود قاچاق! ..حتي گفتند اين اجناس قاچاق را آتش بزنيد! ولي تازه ميشنويم که آقايان فروش کالاي قاچاق را آزاداعلام ميکنند!!!!(؟؟؟؟) رهبري مي گويد: حمايت از توليد ملي! اصل44... يا مثلا آن توصيه ها و نکات دقيق ومشکلگشا&nbsp; را در مورد برجام کردند؛ کو؟چه شد؟ چه کسي مسئول اجراست؟چه کسي بايد پاسخگوي اجرا نکردن باشد؟ اينها مطالبات مردم و رهبري ست. اينها نوشداروي بيماري هاي مهلک فرهنگي واقتصادي ماست. ... <span style="color: #ff9900;">تاوقتي 91درصد بودجه مملکت و تمام ارگانها وسازمان ها وادارات، دست نااهلان و مرعوبان آمريکا و برجامگراياني ست که خيلي از آنها نه رهبري را قبول دارند، ونه حرف شنوي از ايشان دارند؛ چه مي شود کرد؟</span></p> <p>4.شوراي نگهبان زيرنظر رهبر است اما آيا واقعا مجري آرزوي واقعي ايشان هم ميتواند باشد؟ اگر مي تواند، پس چرا بني صدرها ورجوي ها و خاتمي ها وموسوي ها و ساير کساني که درتقابل با رهبري بوده اند از صافي آن عبور مي کنند؟ آيا اين ديکتاتوري ست؟!.... انصاف بدهيد، رهبري فقط هرجا که خطر جدي احساس کند ـ مثل قضيه ي ورود مجدد احمدي نژاد به انتخابات، يا معاونت مشائي ـ مجبور به دخالت مي شود.(در&nbsp; ويکي پدياي فارسي، ذيل" حکم حکومتي" سرچ کنيد، کل حکم هاي حکومتي رهبر، در طي اين سه دهه، پنج شش تا بوده است!!آن هم در مواقع بحران. اين است ديکتاتوري مورد نظر شما؟) &nbsp;</p> <p>&nbsp;5..درمورد فسادبانکي وساير مفاسد هم پاسختان را در مسئله ي اقتصاد مقاومتي دادم. وظيفه ي رهبر تعيين راهبرد است؛ همان گونه که در هرنوروز، مهم ترين برنامه هاي خود را به عنوان شعار سال جديد اعلام&nbsp; و تبيين مي کنند. اما شما لطفا جواب دهيد: مجري کيست؟ چه کسي بايد پاسخگوباشد که چرا خواست ملت ورهبر اجرا نميشود؟</p> <p>&nbsp;6.درخصوص راهبردهاي منطقه اي رهبر که اتفاقا باعث توسعه ي جغرافياي سياسي وفرهنگي ايران، و به تعبير دشمنان ما: "زمينه ساز احياي امپراتوري ديگربار ايران مي شود"؛ اين نگراني نظام سلطه است، شما چرا بايد نگران باشيد؟!!! [1]رهبر کارخودش را در حيطه ي اختيارات وامکانات محدودي که دارد، به خوبي انجام مي دهد اما در مسائل اجرائي داخل کشور، بازهم ميپرسم :مجري کيست؟ چه کسي بايد پاسخگو باشد؟</p> <p>حال مشخصا بگوييد ايراد اين سيد مظلوم ورهبر بزرگ جهان اسلام کجاست که چنين مستحق تهمت و توهين ودشنام شما شده است؟</p> <p>از اينجا به بعد مسکوت واقع شد...&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p> <p>1.دراين خصوص، به مقاله ي اخير اين جانب مراجعه فرماييد: امپراتوري ايران، يا تمدن سازي اخرالزمان؟</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 16 Jan 2018 08:39:00 GMT ناصر بوستاني از پيشگامان هنر عکاسي در بنار آب شيري http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/1862/%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1+%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a+%d8%a7%d8%b2+%d9%be%d9%8a%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86+%d9%87%d9%86%d8%b1+%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%af%d8%b1+%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%b1+%d8%a2%d8%a8+%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d9%8a/ <p style="text-align: justify;">&nbsp;<img title="ناصربوستاني- بنارانه" src="http://cdn.persiangig.com/preview/I9B8Gi40NK/370.jpg" alt="هنري" width="94" height="150" /></p> <p style="text-align: justify;"><img title="بنارانه" src="http://cdn.persiangig.com/preview/vlMEyEr77U/هنر.gif" alt="هنري" width="92" height="31" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">در روزگاري نه چندان دور ، گرفتن عکس از روياهاي بزرگ برخي از مردم بود و خاصه </span>&nbsp;<span style="font-size: small;">فصل بهاران که فرا مي رسيد ، کمتر کسي شانس آن را داشت تا در کنار غنچه اي عکسي سياه و سفيد داشته باشد که سال هاي سال آن را نگهداري بکند و تاريخ را پشت آن بنويسد و به ديگران نشان بدهد و با وسواس آن از دست ديگران پس بگيرد .</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اين روند در روستاي بنارآب شيرين تا همين اندازه نيز محقق نشده بود تا اين که جوانان جوياي کار عازم کويت شدند و با ديدن تکنولوژي و&nbsp; صنعت ، براي خود يا بستگانشان راديو خريدند و با خود آوردند و يا جعبه ي عکاسي تهيه کردند تا بخش کوتاهي از ثانيه ي عمر مردم را به صورت سياه و سفيد ، ثبت کنند . در آن دوره ، تعدادي انگشت شمار دوربين عکاسي داشتند .</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اين روند تا دهه ي پنجاه ادامه داشت تا اين که بعد ها فيلم هاي رنگي آمد وکساني که دوربين داشتند ، عکسي گرفتند و فيلم آن را به عکاسي هاي برازجان رساندند تا &nbsp;از طريق آنان به شيراز و اصفهان برود و حداقل يک هفته بعد ، پس از انتظاري طولاني عکس ها به دستشان برسد .</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">از دهه ي هشتاد ، به لطف تکنولوژي و امکاناتي مانند گوشي تلفن همراه که دم دست همگان است ، از هر صحنه اي به اندازه ي دلخواه فيلم و عکس تهيه مي شود تا حسرتي در دل ها نماند و ديگر جز براي عکاسان حرفه اي ، نيازي به دوربين عکاسي نيز نباشد .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img title="ناصربوستاني - بنارانه" src="http://cdn.persiangig.com/preview/I9B8Gi40NK/370.jpg" alt="هنري" width="187" height="300" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اگر به گذشته ي بنار آب شيرين برگرديم ، شايد به ندرت دوربين عکاسي را در دست کسي ديده باشيم اما تا آنجا که من به ياد مي آورم ، يکي از پيشگامان هنر عکاسي در بنار آبشيرين ، آقاي ناصر بوستاني فرزند علي باز است . وي با داشتن دوربيني کوچک با عکس هايي &nbsp;سياه و سفيد ، بخشي مهم از گذشته ي روستايمان را ثبت کرد و عکس هاي ماندگاري مربوط به دهه ي پنجاه شمسي گرفت . بوستاني عکاس حرفه اي نبود اما با وجودي که گرفتن عکس با هر فيلم ، معدود بود &nbsp;و پس از اتمام هر حلقه ي 12 يا 24 تايي ، هزينه ي خريد فيلم را نيز در پي داشت ، وي از هر چه دوست مي داشت عکس مي گرفت و&nbsp; بر تکيه به ذوقي که داشت مانع از فراموش شدن&nbsp; برخي از خاطرات بنار مي شد . ناصر بوستاني روزي که عکس مي گرفت ، نمي دانست که در آينده ي نه چندان دور ، هم خودش و هم هر عکس او ، براي هميشه در تاريخ بنار ماندگار خواهند شد . در دومين تماسي که شب بيست و دوم دي ماه 96 با ايشان داشتم ، وي قول داد تا اين گنجينه ي بزرگ را به رسم امانت در اختيار مجموعه کتاب هاي معرفي بنار آب شيرين بگذارد . بي شک اين اقدام ارزشمند ، نه تنها نام ناصر بوستاني را براي هميشه در صدر هنر عکاسي منطقه ثبت مي کند ، بلکه به نحوي شايسته ، بر غناي سري ده جلدي کتاب بنارآب شيرين مي افزايد .&nbsp;</span><span style="font-size: small;">به سهم خود اقدام شايسته ي وي را قدر مي دانم و به احترامش بر مي خيزم .&nbsp; محمد غلامي</span></p> Sun, 14 Jan 2018 22:02:00 GMT احساس بي نيازي http://SheidayeEsfahani.ParsiBlog.com/Posts/1671/%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3+%d8%a8%d9%8a+%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%b2%d9%8a/ <p>احساس بي نيازي ثروتي با ارزش است&nbsp;</p> <p>که &nbsp;راحت بدست نمي آيد &nbsp;اين احساس را کساني &nbsp;مي فهمند</p> <p>که روي خودشان کار کرده باشند &nbsp;</p> <p>چه &nbsp;بسيار ثروتمنداني که هنوز خلاء هاي نيازشان پر نگشته وروحي سر گشته دارند&nbsp;</p> <p>وچه انسانهاي متوسطي که با درک درست از زندگي وتخصيص داشته ها ي</p> <p>خودبراي رفع نياز هاي ضروري</p> <p>با آرامش احساس امنيت وروزگار را سپري مي کنند&nbsp;</p> <p>اشتباه نشود</p> <p>يک جوان در &nbsp;همه زمينه ها احساس نياز مي کند &nbsp;</p> <p>نياز به تحصيل ، کسب در آمد کافي تشکيل خانواده فرزند پروري و....</p> <p>يک جوان براي دست يابي به خواسته هايش بايد سرمايه کافي ولازم را داشته باشد&nbsp;</p> <p>مهمترين سرمايه اعتماد به نفس است</p> <p>با هر &nbsp;تصميم وهر &nbsp;گام اعتماد به نفس خود را تقويت نمايد</p> <p>به هر مرحله اي که مي رسد براي خود يک تجربه &nbsp;تازه کسب نمايد&nbsp;</p> <p>با هر مرحله پنجره اي تازه برويش باز مي گردد&nbsp;</p> <p>با پديده هاي تازه اي آشنا مي گردد&nbsp;</p> <p>به دست آوردهاي خود اهميت بدهد&nbsp;</p> <p>وقدر وارزش داشته هاي خود را بداند&nbsp;</p> <p>شکر گذار آن باشد&nbsp;</p> <p>از زياده خواهي &nbsp;وريخت وپاشهاي تفنني&nbsp;</p> <p>خود داري نمايد&nbsp;</p> <p>با خودش مهربان باشد&nbsp;</p> <p>نيازهاي واقعي وکاذب را از هم جدا کند&nbsp;</p> <p>تا آرامش وامنيت رواني را کسب نمايد&nbsp;</p> <p>هيچ لذتي بالاتر از اين نيست&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مدير وبلاگ شيداي اصفهاني</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 10 Jan 2018 10:54:00 GMT افزايش طلاق، http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/897/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%b4+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%8c/ <h1><span style="color: #800080;"><span style="font-size: medium;">افزايش طلاق، پيامد غفلت از آموزش همسرداري در سال هاي پاياني مدارس و همسرگزيني در دانشگاه هاست! </span></span></h1> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #800080;"><span style="color: #000000;">خلاصه متن: </span></span>آموزش مسائل همسرداري فقط مسائل جنسي آن نيست که آموزش آن در مقاطع تحصيلي نهم تا دوازدهم باعث ناهنجاري هاي ديگري شود، تأکيد کرد: جدي نگرفتن آموزش صحيح مهارت هاي همسرداري در مدرسه و غفلت از آموزش &laquo; همسرگزيني&raquo; در دانشگاه ؛ پيامد هاي اينچنيني دارد.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">منيره غلامي توکلي </span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><img src="http://uupload.ir/files/fuq_2257257.jpg" alt="طلاق" /><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">طلاق را يکي از منفورترين حلال هاي خداوند مي نامند و بيش از يک دهه است که اين اتفاق نامبارک و به تبع آن پيامدهاي ناشي از آن به عنوان يکي از بزرگترين معضل هاي فردي &ndash; خانوادگي و اجتماعي از سوي روانشناسان، جامعه شناسان مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد. </span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">نگاه به طلاق و دلايل افزايش آن، نگاهي دو سويه است. بنابر نظر برخي از کارشناسان اين حوزه&nbsp;بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي ريشه در طلاق و از هم گسيختگي خانواده دارد، مخصوصا " طلاق عاطفي" که به مراتب آسيب زا تر از طلاق رسمي است. از طرف ديگر برخي از پژوهشگران " طلاق" را تنها يک معضل اجتماعي نمي دانند بلکه&nbsp;آن را از تبعات آسيب هاي اجتماعي بر مي شمارند! </span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">در پيدايش انحرافات اجتماعي و رفتارهاي نابهنجار و آسيب زا عوامل متعددي به عنوان عوامل پيدايش و زمينه ساز مي تواند مؤثر باشد، در بُعد اجتماعي، مهمترين عوامل را خانواده، طلاق، فقر، فرهنگ، اقتصاد، بي کاري، شغل، رسانه ها، مهاجرت، جمعيت و&nbsp;&nbsp;...&nbsp;&nbsp; &nbsp;است &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">در بين عوامل اجتماعي مؤثر بر ايجاد يا تشديد انحرافات و ناهنجاري هاي اجتماعي "طلاق" &nbsp;بيشترين نقش را بر دوش مي کشد! چرا که اين پديده رو به رشد باعث بروز مشکلات روحي رواني براي تک تک اعضاي خانواده مي شود که منجر به رفتارهاي ضداجتماعي خواهد شد.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">اين کارشناس مسائل اجتماعي از ضعف عزّت نفس، فقدان اعتماد به نفس، احساس عدم جذابيت، افسردگي شديد، شيدايي و اختلال خلقي به عنوان پيامدهاي روحي و رواني طلاق نام برد و گفت: چنين افرادي معمولاً مستعد انجام رفتارهاي نسنجيده و انحرافي هستند.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">کارشناسان حوزه خانواده " طلاق" را به دو دسته طلاق رسمي و طلاق عاطفي تقسيم مي کنند و معتقدند هيچ کدام بر ديگر رحجان ندارد و تبعات هر يک مي تواند بسيار خطرناک و در بعضي از مواقع يکسان باشد. اينکه زن و مردي با منت نهادن بر سر فرزندان با بي مهري زير يک سقف اما بدون تعهد و مهروزي با يکديگر زندگي مي کنند، هيچ مزيتي بر طلاق رسمي نخواهد داشت. </span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">از ديگر مؤلفه هاي مهم در سوق يافتن نوجوانان و جوانان به سمت و سوي بزهکاري و انحرافات اجتماعي، گسسته شدن پيوندهاي عاطفي و روحي ميان اعضاي خانواده است. هر چند در بسياري از خانواده ها، پدر و مادر داراي حضور فيزيکي هستند، اما متأسفانه حضور وجودي و معنوي آنان براي فرزندان محسوس نيست. در چنين وضعيتي، فرزندان به حال خود رها شده، ارتباط آنان با افراد مختلف بدون هيچ نظارت، ضابطه و قانون خاصي در خانوده صورت مي گيرد. روشن است که چنين وضعيتي زمينه را براي خلأ عاطفي فرزندان فراهم مي کند.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">در برخي از خانواده ها پدر، مادر و يا هر دو، بنا به دلايلي همچون طلاق و جدايي، مرگ والدين و... نه حضور فيزيکي دارند و نه حضور معنوي. در اين گونه خانواده ها که با معضل طلاق و جدايي مواجه هستند، فرزندان پناهگاه اصلي خود را از دست داده، هيچ هدايت کننده اي در جريان زندگي نداشته، در پاره اي از موارد به دليل نيافتن پناهگاه جديد، در درياي موّاج اجتماع، گرفتار ناملايمات مي شوند.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">فقر فرهنگي و تربيت نادرست فرزندان از مهم ترين پيامدهاي فقدان فيزيکي يا معنوي پدر و مادر در کنار خانواده است که همين امر باعث بروز ناهنجاري هاي رفتاري و اخلاقي آنها را در سطح جامعه مي شود و به طور قطع اين فقط فرزندان يک خانه از هم گسيخته نيست که دچار چنين ناهنجاري هاي رفتاري مي شوند بلکه زن و شوهر نيز از اين مسئله ايمن نخواهند بود.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">بالا رفتن آمار فحشا در ابعاد مختلف و خيانت زن و شوهر به يکدگير را از آسيب هاي طلاق &ndash; رسمي و عاطفي &ndash; دانست که حتي گريبانگير زن و شوهرهايي مي شود که چند صباحي بيشتر از سن زندگي مشترکشان نمي گذرد.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">اين که چه عواملي در افزايش آمار طلاق در اشکال مختلف خود مؤثر بوده است، محل ابراز نظرهاي مختلف از سوي کارشناسان قرار گرفته است. اما مي توان گفت که 10 دليل اصلي وقوع طلاق &laquo;دخالت خانواده ها، عدم تحقق شروط ضمن عقد، ترک زندگي توسط يکي از زوجين، اعتياد، ندادن نفقه و فقر، ضرب و شتم، مشکل رواني و حبس بيش از پنج سال يکي از زوجين و ارتباط ناسالم و فساد اخلاقي &raquo; است. </span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">اما به راستي چنين است؟ طبق آمار موجود در ثبت احوال، درصد قابل توجهي از وقوع طلاق ها در کمتر از گذشت يک سال از زندگي مشترک اتفاق مي افتد! در تحقيقات صورت گرفته از سوي کارشناسان &laquo; نبودن تناسب ميان دختر و پسر، تفاوت&zwnj;هاي اعتقادي، رعايت نکردن مسائل شرعي از سوي يکي از زوجين، عدم شناخت کافي از يکديگر و مشکلات زناشويي&raquo; از دلايلي بوده است که زن و مرد را مجبور به پايان دادن به زندگي مشترک کرده اند.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">عدم شناخت زن و مرد از يکديگر و به تناسب آن شناخت درست از وظايف همسري را از مهم ترين دلايل وقوع طلاق در کشور دانست و افزود: &laquo; سواد همسرداري &raquo; نکته اي است که ساليان است نسبت به آن غفلت شده است. </span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">اينکه تمام بي سوادي زن و مرد در امر همسرداري را بخواهيم در يک کلاس دو ساعته پيش از ازدواج آموزش بدهيم ، نبايد بيش از اين از زوج هاي جوان انتظار داشت که بتوانند يک سال شايد کمتر و نهايتا 5 سال زندگي خود را پيش ببرند.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">آموزش مسائل همسرداري فقط مسائل جنسي آن نيست که آموزش آن در مقاطع تحصيلي نهم تا دوازدهم باعث ناهنجاري هاي ديگري شود،جدي نگرفتن آموزش صحيح مهارت هاي همسرداري در مدرسه و غفلت از آموزش &laquo; همسرگزيني&raquo; در دانشگاه ؛ پيامد هاي اينچنيني دارد. </span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><br /><span style="color: #000000;"> اگر مسوولان واقعا خواستار کاهش آمار طلاق در جامعه هستند بايد از دوران مدرسه به ويژه مقطعه دبيرستان مهارت همسرداري و شيوه هاي صحيح زندگي را به نوجوانان آموزش داده و اين روند را در دانشگاه به طور جدي دنبال کنند.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;ادامه دارد ...</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Tue, 09 Jan 2018 14:17:00 GMT مسيح تر از مسيح... http://jorvaaajor.ParsiBlog.com/Posts/143/%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%ad+%d8%aa%d8%b1+%d8%a7%d8%b2+%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%ad.../ <p><span style="font-size: medium;">مرگ را با شما چه کار که با رفتنتان&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: medium;">قواعد هستي را به هم ريختيد</span></p> <p><span style="font-size: medium;">آسمان به زمين آمد<br /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">آب از آب تکان خورد</span></p> <p><span style="font-size: medium;">از شما وام گرفت&nbsp; نفس هايش&nbsp; را زندگي...</span></p> <p><span style="font-size: x-large; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">مسيحتر از مسيح شديدو جان بخشيديد دل هاي مرده را<br /><br /></span><span style="font-size: small;">متن:<a href="http://maysan.parsiblog.com/">در انتظار آفتاب</a><br /></span></span></p> <p><span style="font-size: small;">طراح کيان ايراني</span></p> <p><span style="font-size: small;">اندازه اصلي تصوير(<a href="http://www.folder98.ir/uploads/l276208_5i.jpg">کليک کنيد</a>)</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"><img src="http://www.folder98.ir/uploads/k673819_24.jpg" alt="http://jorvaaajor.parsiblog.com/" width="550" height="504" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 09 Jan 2018 10:23:00 GMT جاشارژري http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/645/%d8%ac%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98%d8%b1%d9%8a/ <p>زياد شده<br />در هر خانه&zwnj;اي فراوان<br />جا ندارند هم<br />معمولاً ولو<br />روي ميز<br />عسلي<br />اوپن آشپزخانه<br />گاهي هم پيوسته متصل به پريز<br />به عنوان بدترين گزينه<br />مي&zwnj;گويند برق را مي&zwnj;دزدند شارژرها<br />وقتي بيهوده متصل باشند<br /><br />به فكر افتاديم جا برايشان بسازيم<br />آويزان بهتر<br />اول چيزي به ديوار متصل كرديم<br />براي اين&zwnj;كه خراب نشود<br />گچ&zwnj;ها نريزد و رنگ و رويش نرود<br /><br />طناب<br />بندهاي نخي<br />از آن&zwnj;هايي كه معمولاً دور كلاه كاپشن مي&zwnj;كنند<br />با منگوله&zwnj;هايش<br />و چفت&zwnj;هاي فنري<br />ارزان<br />من و سيداحمد رفتيم بازار قم خريديم<br />سه راه بازار<br />پشت مسجد امام حسن عسگري (ع)<br /><br />نمي&zwnj;دانست چطور خواهد شد<br />وقتي به هم بستم<br />به ديوار كه آويزان شد...<br /><br /><img style="width: 500px; height: 635px;" src="http://movashah.org/o/jachar.jpg" alt="" width="500" height="635" /><br /><br />به شگفتي واداشت&zwnj;شان! <span style="color: #ff0000;">:)</span><br /><br />شارژرها و سيم&zwnj;هاي ما ديگر جا دارند<br />آويزان مي&zwnj;شوند<br />هر كدام به تنهايي يك بند مستقل دارند<br />مي&zwnj;توان با بندش از جا برداشت<br />يا دوباره گذاشت<br />گيره&zwnj;هاي فنري راحت شارژر را در بر مي&zwnj;گيرند<br />ولي در كنار همه اين فناوري&zwnj;ها<br />بچه&zwnj;هاي من<br />فرزندانم<br />آن&zwnj;ها هم چيزهايي ياد گرفتند<br />علاوه بر دانشي درباره با طناب و گره و اتصالات<br />بيشتر از آن<br />ياد گرفتند كه <span style="color: #008000;">&laquo;مي&zwnj;شود&raquo;</span><br />كه <span style="color: #008000;">&laquo;مي&zwnj;توانيم&raquo;</span><br />خودمان خيلي از نيازهايمان را توليد كنيم<br />در خانه خودمان<br />بي&zwnj;نياز از كشورهاي خارجي<br />مستقل باشيم</p> <p>نرويم ابزارهاي آماده بيگانگان را بخريم<br />ابزار بسازيم!</p> Sun, 07 Jan 2018 15:35:00 GMT سس ِکيوي http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/644/%d8%b3%d8%b3+%d9%90%da%a9%d9%8a%d9%88%d9%8a/ <p>سنّت&zwnj;هاي غذايي جالبي داريم<br />قطعاً تصادفي پديد نيامده<br />اين&zwnj;كه گوجه&zwnj;سبز و خيار را مثلاً با <a href="http://www.google.com/search?q=نمك+سبز&amp;tbm=isch" target="_blank">&laquo;نمك&zwnj;سبز&raquo;</a> مي&zwnj;خوريم<br />يا گريفروت را با گلپر<br />در انار و باقالي&zwnj;پخته هم گلپر مي&zwnj;ريزيم<br />سركه هم در دومي<br /><br /><img style="width: 400px; height: 766px;" src="http://movashah.org/o/gcbkh.jpg" alt="" width="400" height="766" /><br /><br />در پختني&zwnj;ها دقيق&zwnj;تر<br />براي كباب سماق<br />براي كله&zwnj;پاچه آب&zwnj;ليمو<br />ولي سيرابي سركه<br />در ماست نعناع و پونه<br />در نيمرو شويد<br />پنير هم با گردو<br />كاهو با سكنجبين<br />تا عوارض جانبي هر غذا را دفع كند<br />آسيب&zwnj;هايي كه هر ماده غذايي مي&zwnj;تواند سبب شود<br />به تنهايي<br /><br />سال&zwnj;هاست &laquo;كيوي&raquo; وارد كشور شده<br />در فرهنگ غذايي ما<br />آن اوايل چه موج عجيبي هم داشت<br />درخت&zwnj;هاي پرتقال را مي&zwnj;بريدند و كيوي مي&zwnj;كاشتند<br />در گيلان<br />گران&zwnj;تر بود و اقتصادي&zwnj;تر<br />اما...<br /><br />گذشتگان كارشان را انجام داده&zwnj;اند<br />براي هر ميوه&zwnj;اي كه لازم بوده<br />اگر ترش بوده و طعمش نياز به مكمّل داشته<br />سس مخصوصي طراحي كرده&zwnj;اند<br />انتخاب يعني<br />امروز تكليف غذايي ما چيست<br />درباره با پديده&zwnj;هاي جديد؟!<br />پزشكان مدرن به فكر مي&zwnj;افتند يا اطبّاي سنّتي؟!<br />كدام تحقيق مي&zwnj;كند<br />بررسي و تصميم<br />اين&zwnj;كه كيوي را با چه چيزي بايد بخوريم؟!<br />نمك يا نمك&zwnj;سبز<br />گلپر يا شكر؟!<br />آيا مي&zwnj;توان با شير آميخت؟!<br />مثل شيرموز و شيرخرما و شيرهويج؟!<br /><br />اين&zwnj;ها پرسش&zwnj;هايي بود كه ذهنم را متوجه خود ساخت<br />وقتي داشتم براي بچه&zwnj;ها پوست مي&zwnj;كندم<br />ترش&zwnj;ترين&zwnj;هايش را<br /><br /><img style="width: 500px; height: 1296px;" src="http://movashah.org/o/glprnmk.jpg" alt="" width="500" height="1296" /><br /><br />با گلپر و نمك خوشمزه به نظر آمد<br />براي من البته<br />نه بچه&zwnj;ها<br />من اين سس را برگزيدم<br />سؤال اما باقي؛<br /><span style="color: #ff0000;">مسئول طراحي و تأمين بهداشت و سلامتي غذاهاي جديد در كشور ما كدام نهاد علمي&zwnj;ست؟!</span></p> Sat, 06 Jan 2018 10:39:00 GMT انسان http://golsoo.ParsiBlog.com/Posts/72/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/ <p>&nbsp; <span style="font-size: small;">در اين هستي بايد با انسان از انسان سخن گفت و همه ي امور مربوط به طبيعت انسان، از دردها و آرزوها و لذات انساني. در درون هر انساني، انساني نهفته است. انساني که در درون هر انساني است بايد بزرگ و نيرومند شود. آنچه در اين هستي مهم است آدمي است. جهان و هستي نه از يک جنبه بلکه از تمام جنبه هايش مربوط به انسان است. اخلاق، سياست، معرفت، دين و هنر و... همه براي انسان و در راستاي معناي انسان است. پس بايد براي تمام جنبه هاي زندگي انسان چه فردي و چه اجتماعي برنامه ريزي شود. انسان و سرنوشت او در اين هستي و با اين هستي به هم تنيده است. </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; زندگي انسان را در اين جهان (ثنويتي) در برگرفته است که انسان با آن درگير است. اين ثنويت را چنين مي توان وصف کرد: تمايل غريزي به زيبائي، به سوي نعمات جسماني و بهره مندي از اميال نفساني(سيزيف، آلبر کامو) اما از سوي ديگر نگاه به وراي طبيعت جسماني انسان به انسان گوشزد مي کند که در اين هستي همه چيز دست به دست هم مي دهد تا انسان به جايگاه والاي خويش دست يابد. </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp; ابرو باد و مه و خورشيد و فلک در کارند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا تو ناني به کف آري و به غفلت نخوري(سعدي)</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp; آدمي بايد روي به جانب ديگر گرداند و آن شود که نتوان گفت. </span></p> <p><span style="font-size: small;">از جمادي مردم و نامي شدم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وزنما مردم به حيوان سر زدم</span></p> <p><span style="font-size: small;">مردم از حيواني و آدم شدم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پس چه ترسم کي ز مردن کم شدم</span></p> <p><span style="font-size: small;">حمله ديگر بميرم از بشر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا برآرم از ملايک بال و پر</span></p> <p><span style="font-size: small;">بار ديگر از ملائک پران شوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آنچه اندر وهم نايد آن شوم (مولونا)</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; <img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTaIv-GL52RynesQKLAQ5bhG_87EHpZwqTgz3WFYTvUVo0Uir2" alt="" width="284" height="177" /><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> Sat, 06 Jan 2018 10:32:00 GMT خروش ملت ايران عليه مشتي اغتشاشگران http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/896/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%b4+%d9%85%d9%84%d8%aa+%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87+%d9%85%d8%b4%d8%aa%d9%8a+%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/ <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <div class="top-title" style="text-align: justify;"><strong>13 دي 96 در تاريخ اانقلاب اسلامي رنگ بصرت و اتحاد به خود گرفت</strong></div> <h1><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">ايران يک پارچه شور و شعور/ديروز ايرانيان، عليه مشتي اغتشاشگر و اربابان غربي - عربي آنها فرياد بصيرت سردادند</span></span></h1> <div class="lead" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">خلاصه متن : ملت ايران اسلامي ديروز به خيابان ها ريختند و با شعارهايي در حمايت از اصل نظام جمهوري اسلامي ايران و رکن رکين آن &laquo; ولايت مطلق فقيه&raquo; سيد علي خامنه اي نشان دادند اين سخن امام و پيرفرزانه شان را به ياد دارند و آويزه گوششان کرده اند که &laquo; پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملکت شما آسيبي نرسد&raquo; و چه زيبا زن و مرد ايراني در هر قوميتي ، هر زباني و هر نوع پوششي اين سخن را به عمل نزديک کردند و چشم طمع کار دشمنان را کور ..</span></strong></div> <div class="lead" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br /></span></strong></div> <div class="lead" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div class="lead"><span style="font-size: medium;">منيره غلامي توکلي&nbsp;</span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مي گويند تاريخ تکرار نمي شود اما اين يک تکرار غلط&nbsp; از يک واقعيت است چرا که&nbsp; تاريخ همواره در حال تکرار است و آن کسي پيروز ميدان تاريخ سرنوشت است که از تکرار حوادث و واقعيت هاي تاريخي تلخ و شيرين عبرت بگيرد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">هيچ تجربه و محکي راستگو تر از تجربيات تاريخي و محک سرنوشت بر انساان و چه بسا ملتي نيست. تجريه تاريخي انقلاب اسلامي ما براي دوستان و همراهان ملت ايران سراسر سرافرازي، بصيرت افزايي، اقتدار و اميد است و براي دشمنان نظام مقتدر جمهوري اسلامي مملو از شکست، نااميدي و ذلت است.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ملت قهرمان و بصير و ولايتمدار جمهوري اسلامي ايران از 50 سال پيش تا کنون قدرت رهبري سياسي و معنوي، رهبران ديني خود را همواره به دشمنان اسلام نشان داده اند و در هر&nbsp; برهه اي از زمان بزرگترين دسيسه هاي شياطين کوچک و بزرگ منطقه و فرامنطقه اي را که با باطل السحري از ايمان و اسلام، عشق به وطن، عشق به ولايت فقيه، نقش بر آب کرده اند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1396/10/14/1396100915432733212932514.jpg" alt="" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">بعد از قهرماني ها و دلاورمردي هايي که ملت ايران از پير و جوان، زن&nbsp; ومرد در راه دفاع از وطن و ناموس در طول هشت سال دفاع مقدس از خود نشان دادند، فتنه 88 يکي از بزرگترين فتنه هاي نرم در راستاي براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بود که باز با هوشياري و بصيرت فرزندان همان سربازاني که جبهه هاي هشت سال دفاع&nbsp; مقدس را خالي نگذاشتند به شدت دفع و حاميان آن ذليل و خار شدند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">هنوز هشت سالي از اين فتنه نگذشته بود که بار ديگر کوه نظران و کوتوله هاي سياسي در بخت برگشته خود را در دريايي مواج و سهمگين انقلابي گري ملت ايران به خطا&nbsp; آزموندند و بار ديگر در 13 دي ماه سال 96 نه تنها نتوانستند از آب گل آلود اعتراضات به حق مردم بر سرگراني ها و وعده هاي عمل نشده دولت، ماهي خيانت و فتنه گري صيد کنند بلکه در اين درياي مواج گم گشته و غرق شدند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ديروز نقشه سرزمين پنهاور ايران ، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب از کلان شهرها تا روستاهاي کوچک، در پرتو نور الهي و اطاعت از رهبري فرزانه انقلاب در دفاع از آرمان هاي انقلاب اسلامي چون نگيني در انگشتري 80 ميليون ايراني درخشيد. ملت ايران ديروز يک پارچه و متحد عليه افرادي به خيابان ها ريختند و شعار مرگ بر منافق و مرگ بر فتنه گر سردادند که داغ دار شهداي بودند که بارديگر فتنه گري مشتي اراذل و اوباش آنها را به خيل لاله هاي ديگر مدافع وطن افزوده بود.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ملت ايران اسلامي ديروز به خيابان ها ريختند و با شعارهايي در حمايت از اصل نظام جمهوري اسلامي ايران و رکن رکين آن &laquo; ولايت مطلق فقيه&raquo; سيد علي خامنه اي نداشتند که اين سخن امام و پيرفرزانه شان را به ياد دارند و آويزه گوششان کرده اند که &laquo; پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملکت شما آسيبي نرسد&raquo; و چه زيبا زن و مرد ايراني در هر قوميتي ، هر زباني و هر نوع پوششي که بودند اين سخن را به عمل نزديک کردند و چشم طمع کار دشمنان را کور ..</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ديروز ملت ايران ، خاک سرزمين خود را تريبوني براي بيان انزجار خود از فتنه و فتنه گران کردند و در پاسخ دندان شکني به کاسه هاي داغ تر از آشي چون نيکي هيلي و ترامپ و ساير فضولک هاي عربي &ndash; عبري منطقه دادند البته باشد که بفهمند چرا که خدا دشمنان اسلام را از احمق ها آفريده است!</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اينکه ملت ايران در شعارهاي خود &laquo; تا خون در رگ ماست ، خامنه اي رهبر ماست &raquo;، &laquo; اين همه لشکر آمده به عشق رهبري آمده &raquo; بر زبان جاري مي کنند و بزرگترين خبرگزاري هاي جهان را مدهوش اين همه ولايت پذيري مي کنند چه جاي ژاژ خواهي هاي عناصري پوک مغز و دلقک چون حسيني ها و علي نژادهاست! که فراموش کردند عشق به ولايت از حسينه ها و عاشورا سرچشمه مي گيرد و همين مردم دست هر فردي را که حتي نگاهي چپ به عاشورا، نماد آن و فرهنگ عاشوراي داشته باشد&nbsp; را قطع و خودش را از هستي ساقط مي کنند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">امروز روزنامه هاي اتريشي، آلماني، روسي و .. بسياري از روزنامه هاي منطقه که حقيقت را ديده و آن را انعکاس مي دهند به بيان حماسه اي پرداختند که ملت ايران آن را دوباره و دوباره خلق کرده و مي کند. به نوشته اين روزنامه اتريشي شرکت کنندگان در راهپيمايي پرچم هاي ايران و تصاوير رهبر انقلابشان را در دست داشتند. همچنين شعارهايي شنيده مي شد مبني بر اينکه ما خون در رگهايمان را در حمايت از رهبرمان مي دهيم.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">نشريه آلماني "دي سايت" هم در گزارشي به راهپيمايي گسترده ايراني ها در حمايت از نظام خود که امروز در شهرهاي مختلف ايران برگزار شد پرداخته و با استناد به گزارش هاي پخش شده در تلويزيون جمهوري اسلامي نوشت: ده ها هزار نفر به خيابان ها آمدند تا حمايت خود از نظام موجود را نشان دهند. دي سايت همچنين به شعارهاي مردم در حمايت از رهبري و محکوميت اغتشاش گران اشاره کرد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/10/13/1396101315571956512962064.jpg" alt="" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">نشريه فوکوس نيز به اجتماع و راهپيمايي گسترده ايرانيان در حمايت از نظام و دولت در شهرهاي مختلف ايران پرداخته&nbsp; به شعارهاي آن ها در حمايت از رهبري و محکوميت اغتشاشگران اشاره کرد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">روزنامه "تاگس شاو" آلمان هم با تيتر کردن اين شعار راهپيمايي کنندگان در سراسر ايران با عنوان رهبري ما آماده ايم به تظاهرات گسترده امروز ايراني ها در شهرهاي مختلف ايران و در حمايت از نظام و رهبري پرداخت. اين روزنامه آلماني نوشت که تظاهرات کنندگان پلاکارد رهبري را در دست داشتند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">"اس ار اف" سوئيس هم در گزارشي با عنوان اعتراضات طرفداران نظام جمهوري اسلامي در خيابان هاي ايران به راهپيمايي گسترده ايرانيان در شهرهاي مختلف کشورمان پرداخت. اين رسانه سوئيسي به نقل از تلويزيون دولتي ايران نوشت: در سراسر ايران ده ها هزار نفر در حمايت از سيستم دولتي و نظام خود به خيابان ها ريختند. در اين تصاوير تلويزيوني ديده مي شد که معترضان فرياد مي زدند رهبري ما آماده ايم. معترضان پلاکاردهايي را در دست داشتند که اغتشاشات را محکوم مي کرد و شعارهايي در حمايت از رهبري سر مي دادند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">شبکه خبري سي&zwnj;ان&zwnj;ان نيز ضم پوشش اين راهپيمايي نوشت که مردم ايران در مخالفت با آشوب&zwnj;ها راهپيمايي کردند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/10/13/1463033_578.png" alt="" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">هفته نامه اشپيگل هم به راهپيمايي گسترده ايرانيان در حمايت از نظام و رهبري پرداخته و به نقل از تلويزيون دولتي ما از سر دادن شعارهاي مرگ بر آمريکا و مرگ بر اسرائيل و مرگ بر عربستان از طرف تظاهرات کنندگان خبر داد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/10/13/1396101315563324812962054.jpg" alt="" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">بسياري از رسانه هاي آلماني زبان ديگر از جمله روزنامه اتريشي "وينر سايتونگ" و روزنامه "فرانکفورتر آلگماينه سايتونگ" نيز در گزارش هاي جداگانه اي به راهپيمايي عظيم ايرانيان در حمايت از رهبري و حکوميت اغتشاشات اخير پرداختند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/10/13/1463032_406.png" alt="" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">خبرگزاري فرانسه نيز ضمن اشاره به راهپيمايي روز چهارشنبه در ايران، حضور مردم در اين راهپيمايي را بسيار گسترده توصيف کرد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">و اين هست مشتي نشانه خروار از عشق بي کران ملت ايران به رهبر فرزانه و امام شان سيدعلي خامنه اي ومحکي است دوباره ودوباره بر ميزان بصيرت آنها و لايتمداري شان و دشمن شناسي شان که اي کاش ابلهان و خام انديشان بفهمند و ديگر دست بردارند تا بيشتر از اين خود را در دنياي انسان هاي آزاد انديش و آزاده خراب و نابود نکنند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">انتهاي پيام/&nbsp; ت</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Thu, 04 Jan 2018 20:28:00 GMT سرچشمه زينت انسان http://biran121.ParsiBlog.com/Posts/260/%d8%b3%d8%b1%da%86%d8%b4%d9%85%d9%87+%d8%b2%d9%8a%d9%86%d8%aa+%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/ <p><img src="http://images.khabaronline.ir/images/2013/6/position50/100696_956.jpg" alt="http://images.khabaronline.ir/images/2013/6/position50/100696_956.jpg" /></p> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">زينت در لغت يعني آرايش ، و آنچه با آن آرايش کنند. اما در اصطلاح</span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">زينت هر چيزي متناسب با خودش است ؛ مثلا زينت يک خانه؛</span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">دکوراسيون مناسب ، فرش و امثال آن است .زينت ماشين به</span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">وسايل تزييني داخل و خارج ماشين است .خداوند در قرآن</span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">اين موضوع را بيشتر باز کرده و يک هشدار مهم&nbsp; به انسان</span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">داده است که اشتباه نکنيد و زينت خود را با ديگر اشياء ، عوض و جايجا</span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">نکنيد. فرمود دنيايي که در آن زندگي مي کنيد با چيزي آرايش و تزيين مي شود&nbsp;</span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">آن مال و ثروت از يک طرف و نيروي انساني پسران از طرف ديگر است. !!!</span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">ولي به هوش باش که آنها زينت شما نيست ؛ فرمود :</span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">&laquo;الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا&raquo; 1 است،&nbsp; بعد به باغ ، بستان و سبزه</span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;"> اشاره مي کند که اينها هم زينت زمين اند نه شما&nbsp; &laquo;زينة الأرض&raquo;2 ،زينت </span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">&nbsp;آسمان را نام مي برد که عبارتند از ؛ خورشيد ، ماه ، ساير ستاره ها و</span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;"> مجموعه راه&nbsp; شيري ...<br /></span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;"> &laquo;زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ&raquo;3</span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">&nbsp;حال سوال اساسي اينکه؛ زينت خود انسان که اشرف مخلوقات است چيست؟</span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">قرآن در سوره حجرات آيه 7&laquo; ايمان &raquo; را سرچشمه زينت انسان را&nbsp; بيان فرمود:</span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ...اگر انسان مي خواهد زيباتر باشد بايد روي ايمان </span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">خود بيشتر کار و عمل کند تا سيرت و صورت او زيباترين مخلوق هستي باشد.<br /></span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">نکته مهم تر ؛ حکم زينت هر چيزي تابع آن چيز است . اگر دنيا موقت و زودگذر </span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">است ،زينتش هم موقتي و گذرا است&nbsp; ،يا اگر دنيا لهو ، لعب ، تفاخر و ... است،</span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;"> حکم و زينت آن هم همين طور است و زينت آن سرگرمي و بازي و... چيز ديگري نيست. </span></span></h6> <h6><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-size: small;">و چون زينت ايمان داراي قداست و ارزش است، خود انسان را هم باارزش&nbsp; و مزين مي کند.</span></span></h6> <hr /> <p>&nbsp;</p> <p>1-کهف آيه 46</p> <p>2-إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا&nbsp; کهف ؛ 7</p> <p>3-الصافات ؛ 7</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 04 Jan 2018 12:41:00 GMT 9 دي حس وظيفه شناسي ملت http://PRRSI.ParsiBlog.com/Posts/356/9+%d8%af%d9%8a+%d8%ad%d8%b3+%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d9%87+%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d9%85%d9%84%d8%aa/ <p><strong><span style="text-decoration: underline;">ملتي که براي فتنه نه دي 88 کتاب نخواند بايد تمام تاريخ را تجربه کند</span></strong></p> <p><span style="font-size: medium;">روز نهم دي ماه سال 1388 روزي ماندگار در صفحات تاريخ زرين انقلاب اسلامي ايران است، در نهم دي ماه آن سال نقطه عطفي در روند تکامل انقلاب اسلامي و نقطه پاياني بر سهمگين ترين و پيچيده ترين جنگ نرم نظام سلطه و ايادي داخلي آنان، عليه موجوديت و ارکان اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيد، نهم دي حماسه اي بود که در تاريخ ايران آفريده شد،جهاني را در حيرت فرو برد و در همان روز کمر فتنه را شکست.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">سران فتنه و يارانشان بعد از نهم دي ماه، تمام قواي خود را جمع کردند، از طريق ده ها و صدها سايت و رسانه خبري و اينترنتي در داخل و خارج بيانيه ها و فراخوان هاي بسياري سر دادند، به غرب رفتند و و از آنها تقاضا کردند تحريم هاي فلج کننده ايران را زياد کنند، دست به دامان راديوها و شبکه هاي فارسي غربي، عبري و عربي شدند، 14ماه بعد از نهم دي و هشت ماه قبل از نهم دي شمشير را از رو کشيده بودند تا جائي که وقتي از نخبگان جامعه و و اساتيد دانشگاهها نااميد شدند، با عضويت در ايميل هاي گروهي از مردم عادي مي خواستند به خيابان ها بيايند، ولي مردم آگاه ايران به اين فتنه گران روسياه نه بزرگ گفتند، مردم به خيابان ها نيامدند، همه مردم و نخبگان و فرهيختگان و سياستمداران و کاسبان و تجار و روستائيان و نويسندگان و آحاد ملت ايران ، سران فتنه و ياران شان را که در بند گره هاي روحي خود بودند را در همان باورهاي کور و خجالت هاي ابدي خودشان تنها گذاشتند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">در حماسه نهم دي روح ديانت حاکم بر دلهاي مردم مومن و آزاده ايران که به عشق به آقا امام حسين عليه السلام معطر گشته بود به جهانيان نشان داده شد، روز نهم دى ثابت کرد که ملت ايران دشمناني در داخل و خارج دارند که فقط به مرگ کامل و نيستي ايران و ايراني و به نابودي و حذف کامل اسلام ناب و اصيل شيعهِ دوستدار خاندان اهل بيت عصمت و طهارت پيامبر خاتم(صلوات اله عليه) رضايت مي دهند.</span></p> <p><img src="https://up.hammihan.com/img/userupload_2017_14238768221514586724.5721.jpg" alt="تمام افرادي که با نظام و انقلاب زاويه داشتند و اکثرا در همين دولت آقاي روحاني هستند از جريان فتنه حمايت کردند" width="600" height="600" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;">حالا با اين وضع چطور مي توانيم از فراموشي و بخشش سران فتنه سخن بگويم که عده اي فتنه گر که از فتنه88 قِصِر در رفته اند و هم اينک بعضي پست هاي اجرايي کشور را در دست گرفته اند از عفو و بخشش سران فتنه سخن مي گويند، سران فتنه اي که هنوز هم مثل سال88 معتقدند و اعلام مي کنند که مبارزه ما با نظام و مقام رهبري در سال88 ، اجر و ثوابش از مبارزه ما در قبل از انقلاب و با شاه بيشتر است.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">&lt;** ادامه مطلب... **&gt;سران فتنه ساز و فتنه گر و خونريز سال88 يعني آقايان مير حسين موسوي و مهدي کروبي همين الان هم در حصر اعلام مي کنند که بر مواضع قبلي خودمان پايبند هستيم و بايد در تلويزيون از حق خود دفاع کنيم، اين مفسدان حتي براي خود حق هم قائل هستند، انسان هر کسي را فريب بدهد خودش را نمي تواند فريب بدهد، اينها مي خواستند با گذشتن از جنازه هاي افتاده در کف خيابانهاي تهران بزرگ به خواسته هاي متحجرانه و کينه توزانه و خيانت کارانه خود برسند، و دوستان و هم فکران سران فتنه که الان در بيرون از حصر هستند اين واقعيت ها را به مردم نمي گويند، و فقط يک طرفه از رحمانيت دين اسلام سخن مي گويند، حتما مي خواهند احساسات مردم را به بازي بگيرند، ولي اين حاميان فتنه88 اول بايد جواب بازماندگان چهل تا پنجاه شهيد و کشته و زخمي و حق قصاص آنها را بدهند و رضايت آنها را بگيرند؟.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">هر ساله روز نهم دى ماه يادآور بصيرت و دشمن&zwnj;&zwnj;&zwnj;&zwnj;&zwnj; شناسى مردم بيدار و غيور ايران و حضور مجاهدانه آنها در صحنه است براي کوبيدن همين فتنه سازان تاريخ در هر مدل دولتي آن.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">روز نهم دى تور ماهيگيري بزرگي بود که پهن شد تا همه دشمنان ريز و درشت نظام مقدس جمهوري اسلامي از افراد، گروهها و جرياناتي که سي سال در گوشه ها، پستوها، سوراخ ها، زاويه ها و انزواها که مثل موش هاي ترسو منتظر مترصد بودند بيرون بيايند و ذات واقعي شان روشن شود تا براي هميشه روسياه شوند و به قول مقام معظم رهبري(حفظ اله) نظام واکسينه شود.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">عده اي از اين فتنه گران از روي انتقام گيري، گروهي براي خيانت، عده اي براي قدرت طلبي و کساني براي کارشکني و خلاصه همه براندازان نظام از همه نوع آن از گوگوش تا سروش همه آمدند و فتنه موسوي و کروبي را به رسميت شناختند و از آن حمايت کردند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">ملت ايران هرگز زخمهاي فتنه88 را فراموش نخواهد کرد و ديگر اجازه چنين کاري را به آنها نمي دهند، تمام افرادي که با نظام و انقلاب زاويه داشتند و اکثرا در همين دولت آقاي روحاني هستند از جريان فتنه حمايت کردند، عده اي از اينها متهم به حمايت از فتنه شدند، و برخي ديگر متهم به سکوت در فتنه شدند، عدم اعلام موضع از طرف همين خواص بي بصيرت، خود تاييد فتنه بود، اين فتنه سازان و جريان انحرافي هنوز هم اقدامات آن سالهاي خود را اشتباه نمي دانند، براي همين هم به سران فتنه مي گويند هرگز اشتباه خود را نپذيريد ما شما را از حصر بيرون مي آوريم.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">اين افراد کاسه از آش داغ تر اگر واقعا خواستار رفع حصر سران فتنه هستند چرا حاضر نيستند خودشان و سران فتنه اعتراف کنند که تقلبي در کار نبوده تا به آغوش مردم بازگردند، اينها حتي يک بار هم به قتل ها و آشوبهاي خياباني سال88 فتنه اطلاق نمي کنند، ماموريت امروزه اين افراد، حساسيت زدايي از فتنه سال88 است.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">نهم دي88 تجلي قدرت خدا و حرکتي ماندگار در تاريخ انقلاب اسلامي شد و تعجب جهانيان را برانگيخت، حتي کمر کودتاهاي مخملي و رنگي جهان را هم براي هميشه در هم شکست، به طوري که مردم ترکيه هم براي اولين بار به خيابان آمدند و با الگو گيري از مردم ايران کمر کودتا را شکستند، روز نهم دى روز بزرگي است، روز حس وظيفه شناسي و موقعيت شاسي ملت ايران است که نبايد هرگز فراموش شود، بايد همه زوايا، ابعاد و شکل گيري اين فتنه خطرناک مورد نقد و واکاوي جامعه شناسان و مسئولان مربوطه قرار بگيرد و در مدارس کشور براي درس ها و کتاب هاي مربوط براي سواد رسانه اي دانش آموزان ايران مورد بهره برداري قرار بگيرد.</span></p> Wed, 03 Jan 2018 08:07:00 GMT انقلاب ربايي http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/640/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%8a/ <p>شكايت دارند<br />حق هم دارند<br />مردم:<br /><span style="color: #ff0000;">&laquo;آن وقت كه نداشتيم<br />همه نداشتيم<br />حالا مسئولين دارند و ما نه&raquo;</span><br /><br />مصرف مسئول كه بيشتر از رعيت باشد<br />رعيّت به چه صبر كند؟!<br />عدالت را كه نبيند<br /><br />شهيد رجايي حقوق وزرا را كاهش داد<br />در حدّ كارمند<br />مساوات كامل<br />وقتي رئيس دولت شد<span style="color: #ff0000;">*</span><br /><br />مدرس را وقتي گفتند عده&zwnj;اي از نمايندگان<br />حقوق&zwnj;مان را افزايش دهيم كه كم است و نمي&zwnj;رسد<br />پاسخي منطقي داد:<br />&laquo;شما را با اين حقوق وكيل خود كردند<br />مردم<br />استعفا بدهيد<br />بگوييد با حقوق بيشتر وكيل نمايند&raquo;<span style="color: #ff0000;">**</span><br /><br /><img style="width: 500px; height: 342px;" src="http://movashah.org/o/hijak.jpg" alt="" width="500" height="342" /><br /><br />خيلي&zwnj;جاها با بچه&zwnj;ها<br />بيرون كه مي&zwnj;رويم<br />مردم كه اعتراض مي&zwnj;كنند<br />بعضي كه مي&zwnj;گويند: انقلابيون چرا؟!<br />اين&zwnj;ها را پاسخ مي&zwnj;دهم<br />و در انتها:<br /><br />- انقلاب را <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C" target="_blank">&laquo;هايجك&raquo;</a> كرده&zwnj;اند <br />انقلاب&zwnj;ربايان<br />انقلاب مال ِ مردم است<br />مال ِ ماست<br />انقلاب مال ِ مستضفين بوده و هست<br />هنوز هم هست<br />هنوز هم انقلاب مال ِ ماست<br />همه آن&zwnj;هايي كه زير خط فقرند<br />همه كارتن&zwnj;خواب&zwnj;ها<br />همه روستايي&zwnj;ها<br />همه دست&zwnj;فروشاني كه تن به گدايي نمي&zwnj;دهند<br />حتي خود ِ گدايان<br />متكدّيان چه بسا<br />انقلاب مال ِ همه كساني&zwnj;ست كه به استضعاف كشيده شده&zwnj;اند<br />با زور مستكبران<br />زرداران<br />بانك&zwnj;داران و بانك&zwnj;بازان<br />قماربازان ِ فريبكار بازار بورس<br />آنان&zwnj;كه با پول، دانش خريدند<br />و به زور ِ آن بر ديگران غلبه يافتند<br />حتي آن معتادي كه از فرط بيكاري بيمار شده<br />اختيار ِ نادرست كرده و راه غلط رفته<br />محيط آموزشي و تربيتي مناسب نداشته<br /><br />انقلاب قطعاً مال ِ اختلاس&zwnj;گران نيست كه بگوييم انقلاب از دست رفت<br />انقلاب هست<br />چون مستضعفين هستند<span style="color: #ff0000;">***</span><br />چون ما هستيم<br />مردم<br /><br />انقلاب را عده&zwnj;اي ربوده&zwnj;اند<br />شايد روزي انقلابي بوده&zwnj;اند<br />آنان&zwnj;كه ديگر نيستند<br />كساني كه ما آن&zwnj;ها را اين&zwnj;گونه مي&zwnj;شناسيم<br />با اين اصطلاح:<br />&laquo;<span style="color: #ff0000;">انقلاب&zwnj;ربايان</span>&raquo;!<span style="color: #ff0000;">****</span><br /><br /><span style="color: #008000;">وقت آن است</span> <a href="http://www.google.com/search?q=%22%23%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A%22" target="_blank">#انقلاب_ربايي</a> <span style="color: #008000;">را بكنيم هشتگ<br />كمپين و پويش راه بياندازيم<br />مردم را بسيج كنيم<br />مستضعفين را<br />تا انقلاب را پس بگيرند<br />از دست احزاب و گروه&zwnj;هايي كه آن را ربوده&zwnj;اند<br />با هر عنواني كه سر كار باشند<br />اصلاح&zwnj;طلب يا اصول&zwnj;گرا<br />هر كسي كه به فاصله طبقاتي دامن مي&zwnj;زند<br />اختلاف پديد مي&zwnj;آورد<br />و با تفرقه فرصت به دشمن مي&zwnj;دهد<br />چگونه؟!<br />اين&zwnj;كه فرا بگيريم چگونه مسئولين را انتخاب كنيم و به آن&zwnj;ها رأي بدهيم<br />مِن&zwnj;بعد به هر كسي رأي ندهيم!</span><br /><br /><span style="color: #ff0000;">*</span> <a href="https://www.mashreghnews.ir/news/713581/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF" target="_blank">شهيد رجايي حقوق خود و وزرا را 4 هزار و 600 تومان تعيين کرد </a><br /><a href="http://www.ana.ir/news/252025" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">*</span> از اولين مصوبات دولت شهيد رجايي اين بود که حقوق وزرا برابر متوسط حقوق کارکنان دولت باشد</a><br /><br /><span style="color: #ff0000;">**</span> <a href="http://www.manbarak.ir/tag/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3" target="_blank">يک بار يکي از نمايندگان مجلس پيش مدرس آمد وگفت</a>: حقوق هر نماينده صد تومان است که براي اداره زندگي بسيار کم است. ترتيبي دهيد مجلس اين مبلغ را به دويست تومان افزايش دهد. مدرس جواب داد:&rdquo; روزي که شما انتخاب شديد مشخص بود حقوق تان صد تومان است و با رضايت وکالت را انتخاب کرديد. اگر حالا ناراضي هستيد بايد استعفا دهيد و اعلام کنيد ما با حقوق دويست تومان نمايندگي را قبول مي کنيم. اگر مردم باز به شما رأي دادند، حق داريد دويست تومان بگيريد<br /><br /><span style="color: #ff0000;">***</span> <a href="https://article.tebyan.net/11673/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-" target="_blank">بقاي انقلاب دست مستضعفين و محرومان است</a><br />بخشي از وصيت&zwnj;نامه امام ره: &laquo;به مجلس و دولت و دست اندركاران توصيه مي نمايم كه قدر اين ملت رابدانيد و در خدمتگزاري به آنان خصوصا مستضعفان و محرومان و ستمديدگان كه نور چشمان ما و اولياي نعم همه هستند و جمهوري اسلامي رهاورد آنان و بافداكاريهاي آنان تحقق پيدا كرد و بقاي آن نيز مرهون خدمات آنان است ،فروگذار نكنيد و خود را از مردم و آنان را از خود بدانيد&raquo;<br /><br /><span style="color: #ff0000;">****</span> <a href="http://roshangari.ir/video/35430" target="_blank">انقلاب ربايي: از مشروطه اسلامي تا اصلاحات انگليسي</a></p> Wed, 03 Jan 2018 08:01:00 GMT شير سامرا http://baran1380.ParsiBlog.com/Posts/195/%d8%b4%d9%8a%d8%b1+%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7/ <p>فاتح لانه قيطريه در زمان فتنه&nbsp;</p> <p>مقلب به شير سامرا در جنگ با داعش</p> <p>#شهيد مهدي نوروزي</p> <p>براي امروز تهران قدرشان را بيشتر بدانيم ..</p> <p><img src="http://uupload.ir/files/1i_شهيد_نوروزي.jpg" alt="" width="1000" height="1000" /></p> Sun, 31 Dec 2017 16:36:00 GMT تكليف ِ والدين http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/641/%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%81+%d9%90+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86/ <p>مشق را بچه&zwnj;ها مي&zwnj;نوشتند<br />اما امروز<br />والدين بيشتر مشق دارند تا بچه&zwnj;ها<br />اين تصميمي&zwnj;ست كه معلم&zwnj;ها مي&zwnj;گيرند<br /><br />بچه خانه كه مي&zwnj;آيد:<br />معلّم گفته سؤالات كتاب را مادرتان در دفتر بنويسد، شما جوابش را بنويسيد!<br />آن يكي مي&zwnj;آيد:<br />معلّم گفته ده تا سؤال رياضي مادرتون طرح كنه، حل كنيد!<br />و آن يكي:<br />معلّم ما گفته ساعت خورشيدي بسازيد...<br />ترازو بسازيد...<br />چراغ راهنمايي بسازيد...<br />مدار موازي و سري بسازيد...<br />روزنامه ديواري...<br /><br />و مگر يك كودك دبستاني مي&zwnj;تواند اين&zwnj;ها را بسازد؟!<br />البته كه نمي&zwnj;تواند<br />و پدر و مادرها<br />آن&zwnj;ها هستند كه مخاطب اين تكاليف&zwnj;اند!<br /><br />البته والدين اختيار دارند<br />مي&zwnj;توانند ننويسند<br />مي&zwnj;توانند نسازند<br />مي&zwnj;توانند اين تكاليف را انجام ندهند<br />اما...<br />كلاس درس يك رقابت است<br />شديد<br />كودكان با هم<br />هر كه زيباتر بسازند برايش<br />هر كه بيشتر كاردستي بياورد<br />هم در نظر معلّم<br />و هم در ميان هم&zwnj;كلاسي&zwnj;ها...<br />والدين ناگزير به انجام اين تكاليف&zwnj;اند<br />مجبور<br />وقتي واقع&zwnj;نگر باشيم!<br /><br />من نيز ساعت آفتابي ساخته&zwnj;ام<br /><br /><img style="width: 500px; height: 400px;" src="http://movashah.org/o/msaft.jpg" alt="" width="500" height="400" /><br /><br />دوبار هم ساخته&zwnj;ام<br /><br /><img style="width: 500px; height: 375px;" src="http://movashah.org/o/sasaft.jpg" alt="" width="500" height="375" /><br /><br />چراغ راهنمايي ساخته&zwnj;ام<br />زيباترينش را هم<br /><br /><img style="width: 500px; height: 404px;" src="http://movashah.org/o/smchr.jpg" alt="" width="500" height="404" /><br /><br />ترازو هم چند بار<br />حتي با امكاناتي بيشتر<br /><br /><img style="width: 500px; height: 272px;" src="http://movashah.org/o/mtrzu.jpg" alt="" width="500" height="272" /><br /><br />و دو بار هم مدار الكتريكي<br /><br /><img style="width: 400px; height: 539px;" src="http://movashah.org/o/sammc.jpg" alt="" width="400" height="539" /><br /><br />و چيزهايي ديگر<br />خيلي چيزها<br />مانند بازي شكل&zwnj;هاي هندسي<br />خيلي از آن&zwnj;ها را نيز معلّم خواسته بود<br /><br /><img style="width: 400px; height: 533px;" src="http://movashah.org/o/mtngo.jpg" alt="" width="400" height="533" /><br /><br />و البته چندين روزنامه ديواري<br />مانند اين<br /><br /><img style="width: 500px; height: 433px;" src="http://movashah.org/o/mrdvr.jpg" alt="" width="500" height="433" /><br /><br /><img style="width: 500px; height: 375px;" src="http://movashah.org/o/smghr.jpg" alt="" width="500" height="375" /><br /><br />منظور؟!<br />بله...<br />براي والدين تكاليفي از سوي معلّم تعيين مي&zwnj;شود<br />خوب يا بد<br />با ديده فرصت بايد بدان&zwnj;ها نگريست<br />بايد امكاني براي آموزش و پرورش باشند<br />بايد در مرئي و منظر دانش&zwnj;آموز انجام شوند<br />بايد حس وظيفه&zwnj;شناسي و تكليف&zwnj;مداري را يادش بدهند<br />بايد مهارت&zwnj;آموز باشند<br />بچه را كنار خودت بنشاني<br />از او هم كار بخواهي<br />حداقل در حدّ آوردن و بردن خط&zwnj;كش و ماژيك<br />ببيند و فرابگيرد<br />همّت و تلاش را<br />صبر و حوصله را<br />اصرار و استقامت را<br />اين&zwnj;ها مهم&zwnj;تر از متن كتاب&zwnj;هايي&zwnj;ست كه در كلاس ياد مي&zwnj;گيرد!<br /><br />من حتي بيشتر ساختم<br />از تكليف مدرسه<br />مثلاً يك برنامه درسي چرخشي<br /><br /><img style="width: 500px; height: 375px;" src="http://movashah.org/o/mbdrgrd.jpg" alt="" width="500" height="375" /><br /><br />هر روز به مدرسه مي&zwnj;بُرد<br />و خيره&zwnj;كننده بود<br />كيفش را هم از روي آن مي&zwnj;چيد<br /><br />وقتي ديدم تركيب حرف &laquo;ب&raquo; با صداي &laquo;اَ&raquo; را خوب درك نمي&zwnj;كنند<br />دو تا بودن آن&zwnj;ها را <br />اين تفكيك را خوب نمي&zwnj;فهمند<br />در كلاس اول دبستان<br />اين ابزار آموزشي را ساختم<br /><br /><img style="width: 500px; height: 636px;" src="http://movashah.org/o/madaso.jpg" alt="" width="500" height="636" /><br /><br />قطعات جابه&zwnj;جا مي&zwnj;شد<br />با آن بهتر ياد مي&zwnj;گرفتند<br />تفاوت صداهايي كه با هم ادا مي&zwnj;شوند<br /><br /><img style="width: 300px; height: 169px;" src="http://movashah.org/o/madaso.gif" alt="" width="300" height="169" /><br /><br />آخرين فرزند به معلّمش هديه كرد<br />معلّم شخصاً مرا ديد و تشكر<br />به ديوار كلاس زده بود و از روي آن آموزش مي&zwnj;داد!<br /><br />و نقاشي براي آموزش حروف و اعداد هم حتي<br /><br /><img style="width: 500px; height: 1281px;" src="http://movashah.org/o/adad.jpg" alt="" width="500" height="1281" /><br /><br />آري...<br />مي&zwnj;دانم كه حتي بدون اين&zwnj;ها هم...<br />خيلي از دانش&zwnj;آموزان...<br />مگر خود ما با اين چيزها باسواد شديم؟!<br />بله<br />اگر اين كارها را نكنيم هم ياد مي&zwnj;گيرند<br />ولي وقتي مادر در كنار كودك باشد<br />وقتي وقت مي&zwnj;گذارد<br />و محصولي را با دست توليد مي&zwnj;نمايد<br />اين&zwnj;ها همان &laquo;پرورش&raquo; است<br />هماني كه مدرسه فاقد آن بوده و هست<br /><span style="color: #ff0000;">خانه بايد مركز پرورش كودك باشد</span><br />مدرسه حتي براي &laquo;آموزش&raquo; نيز فرصت كافي ندارد<br />و اين با شاغل بودن مادران نمي&zwnj;سازد<br />نمي&zwnj;تواند بسازد<br /><span style="color: #ff0000;">مادري يك شغل &laquo;تمام&zwnj;وقت&raquo; است!</span></p> Sat, 30 Dec 2017 17:51:00 GMT زلزال http://emozionante.ParsiBlog.com/Posts/350/%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84/ <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به&zwnj;نام خدا</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">خودمانيم؛ عجب تکاني خورديم!</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">خانه ما طبقه چهارم است. به&zwnj;قدر يک ساختمان 8 طبقه هم از سطح اتوبان بالاتريم. لاجرم زلزله 5 ريشتري را تا 0/2 آخرش قشنگ حس کرديم. داشتيم برنامه &laquo;دورِهَمي&raquo; را مي&zwnj;ديديم و حرفِ زلزله کرمانشاه بود. يک&zwnj;دفعه خانه شروع کرد به تکان&zwnj;خوردن. من فقط توانستم فاطمه را که حسابي ترسيده بود و گريه مي&zwnj;کرد، بغل بگيرم و حامد، علي&zwnj;اکبر را. همه کنار ستوني پناه گرفتيم.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بعد از چند دقيقه که هم زمين آرام گرفت و هم ما، بچه&zwnj;ها را لباس گرم پوشاندم و يک <span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">کيف&zwnj;ِدستي </span> برداشتم. يک&zwnj;دست لباس اضافه براي بچه&zwnj;ها، يک بطري آب و قدري خوراکي داخلش ريختم و رفتيم پايين. </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">کوچه پُر از آدم بود. هرکس دغدغه&zwnj;هايش را برداشته بود و زده بود بيرون. دست يکي بالشت و پتو بود و ديگري فقط هندوانه شب يلدايش را برداشته بود. يکي ديگر، چمدان بزرگي که گويا از قبل بسته بود را پشت ماشين جا داد و محل را ترک کرد. بعدها دوستي گفت اولين چيزي که برداشته کيف لوازم آرايشش بوده!</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">همه موبايل&zwnj;به&zwnj;دست، اخبار لحظه&zwnj;به&zwnj;لحظه را چک &zwnj;مي&zwnj;کردند؛ به نزديکانشان زنگ مي&zwnj;زدند و توصيه&zwnj;هاي ايمني را به&zwnj;اشتراک مي&zwnj;گذاشتند.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">زيرِ پوست نازک لبخندها و دلگرمي&zwnj;هايي که به هم تحويل مي&zwnj;داديم، انتظاري نهفته بود که نمي&zwnj;شد پنهانش کرد. همه منتظر آن زلزله مهيبي بوديم که سال&zwnj;هاست وعده&zwnj;اش را مي&zwnj;دهند. همه هم خبر از اوضاع امدادرساني تهران داشتيم و خلاصه کلام، همه در انتظار مرگ بوديم.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">فرصت خوبي بود براي فيلسوف&zwnj; شدن؛ از تمام آن زندگي که سال&zwnj;<em>&zwnj;</em>&zwnj;ها با زحمت و خونِ&zwnj;دل جمع کرده بوديم، کيفي ما را کفايت مي&zwnj;کرد. بقيه را نمي&zwnj;دانم ولي من فقط به زندگي فکر مي&zwnj;کردم. اين زلزله، قوي&zwnj;تر از هر ديازپام و فلوکسيتيني، استرس&zwnj;ها و دغدغه&zwnj;هايم را بر باد داد. حتي ديگر هيچ آرزوي ريز و درشتي نداشتم. اصلاً به هيچ&zwnj;چيز فکر نمي&zwnj;کردم. دلم گرم بود که خدا هست. مگر قرار است چه بشود؟ </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تمام تهران زير و رو شود، نهايتش ملت مي&zwnj;گويند عذاب الهي بود. دولت مي&zwnj;اندازد گردن بي&zwnj;کفايتي دولتِ قبل. کشورهاي ديگر، اظهار تأسفي مي&zwnj;کنند و اعلام همکاري. تاريخ، مجموعه&zwnj;اي از تمام اين&zwnj;ها را به کتاب&zwnj;هاي درسي آيندگان سرازير مي&zwnj;کند. ما هم از آن بالا به همه اين&zwnj;ها پوزخند مي&zwnj;زنيم و به تمام افکار پوچ و آداب&zwnj;ورسوم بي&zwnj;پايه و نگراني&zwnj;هاي بي&zwnj;ارزشمان که فرصت کوتاه زندگي را از دستمان درآورد.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به سمت خانه پدري مي&zwnj;رويم که هميشه امن&zwnj;ترين جاي دنياست. در راه، پمپِ&zwnj;بنزين&zwnj;هاي شلوغ را مي&zwnj;بينم که مردم، نه&zwnj;فقط از ترس زلزله، بلکه همچنين از ترس گراني بنزين آنجا ازدحام کرده&zwnj;اند؛ آخر تمام تدبير دولت براي مهار آلودگي، باز هم سر از جيب ملت درآورده! فقط اي&zwnj;کاش اين يک قلم عوارضِ&zwnj;خروج را بي&zwnj;خيال شوند، بلکه اين زلزله از ايران برود.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /><img src="http://media.linkonlineworld.com/img/Large/2017/9/1/2017_9_1_20_40_59_28.jpg" alt="http://media.linkonlineworld.com/img/Large/2017/9/1/2017_9_1_20_40_59_28.jpg" />&nbsp;</p> Sun, 24 Dec 2017 15:38:00 GMT جاي خالي باران http://emozionante.ParsiBlog.com/Posts/349/%d8%ac%d8%a7%d9%8a+%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%8a+%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/ <p><span style="font-size: medium;">به نام خدا</span></p> <p><span style="font-size: medium;">....................</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">شما يادتان نيست. آن وقت&zwnj;ها &ndash; زماني که خيلي بچه&zwnj;تر از حالا بوديم- باران مي&zwnj;آمد.</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">نه! آن که شما مي&zwnj;گوييد گِل&zwnj;باران است. منظورم باران راست&zwnj;راستکي است. آن هم نَه سال به دوازده ماه يک مرتبه! از اول پاييز سقف آسمان قشنگ مثل آبکش بزرگي سوراخ&zwnj;سوراخ مي&zwnj;شد و اينقدر آب بکر و تازه فرو مي&zwnj;ريخت که تمام سر و روي شهر را حسابي صفا مي&zwnj;داد؛ خانه&zwnj;ها و درخت&zwnj;ها را مي&zwnj;شست، کوچه&zwnj;هاي خاکي را از عطرش پر مي&zwnj;کرد و بي&zwnj;رودربايستي به هرجا مي&zwnj;توانست راه مي&zwnj;جُست. </span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">زير تِلِق تِلِق قطره&zwnj;هاي درشتي که از سقف توي سطل&zwnj;هاي ماست و کاسه&zwnj;هاي روحي مي&zwnj;پريد، بچه&zwnj;ها، پيچيده در دست&zwnj;بافته&zwnj;هاي مادرانشان، مشق شب مي&zwnj;نوشتند. بعد هم با همان لالايي باران، دورتادور، زير کرسي زغالي مي&zwnj;خوابيدند تا زودتر صبح شود و چکمه&zwnj;هاي پلاستيکي زرد و سُرخشان را به پا کنند و بند نازک کلاه باراني&zwnj;هاي مشمايي&zwnj;شان را زير گلو سفت کنند و در راه مدرسه، هرجا فرصتي دست داد، محکم&zwnj;تر در چاله&zwnj;چوله&zwnj;ها پا بکوبند و... دست آخر هم سراپا گِلي به خانه برگردند و لابد براي آنهمه شور زندگي، کتکي هم نوش&zwnj;جان کنند.</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">بگذريم؛ شما يادتان نيست. روزگاري داشتيم با باران. حالا ديگر باران نمي&zwnj;آيد که. هي زلزله مي&zwnj;آيد! بمب و ترکش هم زياد مي&zwnj;بارد.تمام پاييز، به&zwnj;جاي خبر بارندگي و آب&zwnj;گرفتگي، اخبار انفجار و بي&zwnj;خانماني و مرگ&zwnj;ومير است که از زمين به آسمان مي&zwnj;بارد. اصلا باران کجا ببارد؟ دار و درختي مانده؟ باغ و مزرعي مانده؟ هرچه بود يا کوبيديم يا کوبيدند. اين خرابه&zwnj;ها که جاي باران نيست. </span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;<img class="shrinkToFit" src="http://pic.photo-aks.com/photo/animals/bird/sparrow/large/gonjeshk_zir_baran.jpg" alt="http://pic.photo-aks.com/photo/animals/bird/sparrow/large/gonjeshk_zir_baran.jpg" width="528" height="330" /></p> <p>&nbsp;</p> Sat, 23 Dec 2017 15:52:00 GMT حاج آقاست http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/639/%d8%ad%d8%a7%d8%ac+%d8%a2%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ <p>مدياپلير باز است<br />مشغول كارم<br />درس اصول فقه گوش مي&zwnj;كنم<br />استفاده بيشتر از زمان<br />هم&zwnj;زماني چند فعاليت<br />در اين هنگام است كه سيدمرتضي مي&zwnj;گويد:<br />&laquo;چه آهنگي داري گوش مي&zwnj;كني بابا؟!&raquo;<br />هدفون است ديگر<br />صدايش را كه نشنيده<br />بي&zwnj;بيّنه قضاوت كرده<br />بلافاصله مريم پاسخش مي&zwnj;دهد:<br />&laquo;بابا حاج&zwnj;آقاست، حاج&zwnj;آقاها كه آهنگ گوش نمي&zwnj;دن!&raquo;<br /><br />چيزي نمي&zwnj;گويم<br />دخالتي در بحث&zwnj;شان نمي&zwnj;كنم<br />ولي تعجب مي&zwnj;كنم<br />اين را من به مريم ياد نداده بودم<br />اين را از &laquo;جامعه&raquo; فرا گرفته<br />از فرهنگ رايج&zwnj;مان<br />اين را از &laquo;مردم&raquo; شنيده!<br /><br /><img style="width: 500px; height: 281px;" src="http://movashah.org/o/mmalk.jpg" alt="" width="500" height="281" /><br /><br />اين بيانگر نگاه جامعه است<br />رويكردي كه به هر قشري دارد<br />هر گروه و جريان و تفكّري<br />ما توقّع نداريم نخبگان&zwnj;مان خطا كنند<br />مسئولين&zwnj;مان را جور ديگري مي&zwnj;بينيم<br />متفاوت درباره آن&zwnj;ها مي&zwnj;انديشيم<br />مي&zwnj;پسنديم كه نمونه باشند<br />عالي يعني<br />مصون و دور از لغو و اباحه<br />معرضون عن اللغو<br />ما نمي&zwnj;پسنديم كه خواصّ جامعه وقت&zwnj;شان تلف شود<br />اسير اضافات زندگي گردند<br />فضول معاش يعني<br />اين انگاره بسيار نيكوست<br />خوب است<br />ولي آيا واقعاً محقّق هم مي&zwnj;شود؟!<br /><br />هر فرد ِ شاخصي بايد به اين بيانديشد<br />كه از نگاه مردم چيست<br />كيست و چگونه است<br />مردم او را چطور مي&zwnj;پسندند<br />تلاش كند كه باشد<br />تا در جرگه نفاق وارد نگردد<br />مراقب باشيم منافق نشويم!<br /><br />قَالَ النَّبِيُّ (ص): <span style="color: #008000;">&laquo;مَنْ خَالَفَتْ سَرِيرَتُهُ عَلَانِيَتَهُ فَهُوَ مُنَافِقٌ كَائِناً مَنْ كَانَ وَ حَيْثُ كَانَ وَ فِي أَيِّ زَمَنٍ كَانَ وَ عَلَى أَيِّ رُتْبَةٍ كَان&rlm;&raquo;</span> <span style="color: #999999;">(مصباح الشريعة، ص146)</span><br /><span style="color: #ff0000;">&nbsp;حضرت رسول اكرم (ص) مى&rlm;&zwnj;فرمايد: كسى كه ظاهر او مخالف باطن و قلب او شد منافق است، هر كه مى&rlm;&zwnj;خواهد باشد و در هر كجا باشد و در هر زمانى باشد و در هر رتبه و مقامى باشد.</span> <span style="color: #999999;">(ترجمه مصطفوي)</span></p> Tue, 12 Dec 2017 23:00:00 GMT پول ماهيانه http://sazeandisheh.ParsiBlog.com/Posts/151/%d9%be%d9%88%d9%84+%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%87/ <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحيم</p> <p style="text-align: center;">پول ماهيانه</p> <p style="text-align: justify;">ميز دوم مي&zwnj;نشست. سمت راهرو.</p> <p style="text-align: justify;">کلاس از هر دو طرف پنجره داشت هم از راهرو هم از سمت حياط. براي همين با اين که خيلي قديمي ساز بود اما دلباز و خنک بود. فقط روزهاي آفتابي، حسابي گرم مي&zwnj;شد.</p> <p style="text-align: justify;">اميرم سمت راهرو بود و از دسترس آفتاب به دور. بچه ساکت و آرام و بي سر و صدايي بود. خيلي تميز و مرتب و قشنگ مي&zwnj;نوشت ولي به لحاظ درک و استدلال، ضعيف بود. من هم اذيتش نمي&zwnj;کردم چون تقصير خودش نبود. کم کاري نمي&zwnj;کرد، نمي&zwnj;فهميد. متوجه نمي&zwnj;شد.</p> <p style="text-align: justify;">مي&zwnj;فهميدم که متوجه بعضي مسايل رياضي نمي&zwnj;شود و درکش برايش سخت است. مشخص بود کسي هم در خانه نيست که بتواند به او کمک کند.</p> <p style="text-align: justify;">مادرش که در جلسات حاضر مي&zwnj;شد متوجه شدم، سواد ندارد و برادر کلاس پنجمش ضعيف&zwnj;تر از آني بود که بتواند کمک اميرم بکند.</p> <p style="text-align: justify;">جداي ازين بسيار برادر شيطون و شروري داشت. تمام زنگ تفريح&zwnj;ها مشغول اذيت و آزار بچه&zwnj;هاي ديگر بود و هر وقت مي&zwnj;ديدمش، زير مشت و لگد ناظم&zwnj;ها!</p> <p style="text-align: justify;">مي&zwnj;فهميدم که کلاس براي امير فضاي بسيار خوبي است هر چند که به لحاظ علمي چيز چنداني از آن ياد نمي&zwnj;گرفت اما لااقل براي ساعاتي آسوده و راحت بود.</p> <p style="text-align: justify;">همين که به اين تميزي و زيبايي تکليف&zwnj;هايش را هميشه مي&zwnj;نوشت، براي من کافي بود و سعي مي&zwnj;کردم خيلي مواخذه نخواندن و يادگرفتنش نکنم.</p> <p style="text-align: justify;">طبق روال مدارس ابتدايي، بايد هر ماه، ماهيانه&zwnj;اي را پرداخت مي&zwnj;کردند که صرف خريد جوايز و پلي&zwnj;کپي&zwnj;هايشان و امرار و معاش کلاس مي&zwnj;شد و من خودم اين ماهيانه را مي&zwnj;گرفتم تا الکي خرج شرشره و کاغذ ديواري و جوايز به درد نخور نشود و مي&zwnj;گشتم تا ببينم کجاي تهران مناسبت&zwnj;تر و ارزان&zwnj;تر چيزي مناسب سن پسرهايم هست تا برايشان خريداري کنم.</p> <p style="text-align: justify;">ماهانه ما پنج تومن بود که معمولا پسرها يادشان مي&zwnj;رفت به خانواده&zwnj;ّهايشان بگويند ولي وقتي ديدند بيشتر از پول ماهيانه&zwnj;شان برايشان خريد مي&zwnj;کنم، اول ماه نشده با پنج تومن&zwnj;هايشان سر ميزم بودند.</p> <p style="text-align: justify;">تا حد ممکن سعي مي&zwnj;کردم ازين پنج تومن&zwnj;ها به بهترين نحو استفاده کنم و چيز خوبي با قيمت خوبي برايشان بخرم.</p> <p style="text-align: justify;">اميرمم جز بچه&zwnj;هايي بود که هنوز اول ماه نشده، پنج تومن به دست مي&zwnj;آمد سر ميزم تا برايش علامتش را بزنم.</p> <p style="text-align: justify;">پنج تومن امير با پنج تومن بچه&zwnj;هاي ديگر خيلي فرق داشت.</p> <p style="text-align: justify;">همه پسرهاي يک پنج تومني مي&zwnj;آوردند يا نهايش دو تا دو تومني و يک هزار تومني آن هم تقريبا نو و سالم.</p> <p style="text-align: justify;">اما پنج تومن امير بسيار کهنه و خيلي خرد مي&zwnj;بود. صد تومني داشت. دويست تومني داشت و پانصدي مچاله و پول&zwnj;هايي که از جگر زليخا پاره&zwnj;تر بودند.</p> <p style="text-align: justify;">تعجب مي&zwnj;کردم که اين پول&zwnj;ها از کجاست؟ حتي اگر پدر امير کارگر هم بود اين گونه به او پول نمي&zwnj;دادند!!</p> <p style="text-align: justify;">يکي دو تا از پسرهام بودند که همان ماه اول از دادن پول ماهانه ابا مي&zwnj;کردند و مي&zwnj;گفتند خانم از ما هر سال پول مي&zwnj;گيرند و هيچي به ما نمي&zwnj;دهند اما وقتي ديدند که پول&zwnj;هاي امسالشان جايزه براي همه&zwnj;شان است از آذر به بعد با خوشحالي ماهيانه را مي&zwnj;آورند و ستاره&zwnj;هاي درس و اخلاقشان را جمع مي&zwnj;کردند تا جايزه پنهانشان را بگيرند.</p> <p style="text-align: justify;">اما امير از همان اول اصلا غري نزد و حرفي نگفت و هر ماه پولش را مي&zwnj;آورد.</p> <p style="text-align: justify;">فقط عجيب نوع پول&zwnj;هايش بود!</p> <p style="text-align: justify;">آن روز اميرم غايب بود و نيامده&zwnj;بود. سر کلاس بدون اين که حاضر غايب کنم متوجه غيبت امير شدم.</p> <p style="text-align: justify;">همين&zwnj;طور که بچه&zwnj;ها را نگاه مي&zwnj;کردم گفتم:&laquo;امير کجاس بچه&zwnj;ّها؟&raquo;</p> <p style="text-align: justify;">پسرهاي سومم خيلي در بند بعضي حرف&zwnj;ها و کارها نبودند. يعني هنوز خيلي کوچک بودند و نمي&zwnj;دانستند بعضي چيزها را نبايد گفت و نبايد شنيد و مهم&zwnj;تر ازين&zwnj;ها آن که در بندش نبودند و برايشان مهم نبود.</p> <p style="text-align: justify;">آرمينم خيلي ساده و کودکانه گفت:&laquo;خانم ديروز ما ديديمش. مثل هميشه بعد مدرسه کنار خيابون بساط کرده&zwnj;بود و چيزميزاشو مي&zwnj;فروخت.&raquo;</p> <p style="text-align: justify;">بعدها توي مترو يک دو دفعه&zwnj;اي برادر بزرگترش را ديدم که يک بسته آدامس به دست داشت و از مردم مي&zwnj;خواست ازش بخرند.</p> <p style="text-align: justify;">تا اين حرف را آرمينم گفت متوجه تمام آن پول&zwnj;ها شدم.</p> <p style="text-align: justify;">بچه&zwnj;ام خودش آن پول&zwnj;ها را کار کرده&zwnj;بود و مي&zwnj;آورد و براي همين هم اين&zwnj;قدر پول&zwnj;ها خرد و پاره و کثيف بودند. چقدر سختي کشيده&zwnj;بود تا بتواند پولي جمع کند! چقدر در گرما و سرما کنار خيابان بوده تا بتواند اندک چيزي که دارد بفروشد و پولي دربياورد!!<br /> کاش زودتر مي&zwnj;فهميدم!!!</p> <p style="text-align: justify;">چقدر&nbsp; دير متوجه اين قضيه شدم!!</p> <p style="text-align: justify;">پسر کلاس سومم کار مي&zwnj;کرد تا بتواند به خانواده&zwnj;اش کمک کند و تمام تکليف&zwnj;هاي تميزش را کنار بساط کوچک و مختصرش نوشته&zwnj;بود. آن هم به آن تميزي!</p> <p style="text-align: justify;">اميرم تنها بچه&zwnj; مدرسه نبود که کار مي&zwnj;کرد. گاهي که ناچار مي&zwnj;شدم يک تکه از مسيرم را پياده تا چهارراه بيايم پسرهاي کلاس&zwnj;هاي ديگر را هم مي&zwnj;ديدم که مستقيم بعد مدرسه کنار گاري ميوه پدر يا مادرشان مي&zwnj;ايستادند تا کمک حال خانواده باشند و......</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;صداي اميرم را براي درس جواب دادن هم به زور سر کلاس &nbsp;مي&zwnj;شنيدم! نه اين که صدا نداشت!</p> <p style="text-align: justify;">انگار به او گفته&zwnj;بودند نبايد از يک حدي بلندتر حرف بزند و انگار مي&zwnj;ترسيد که صدايش را کسي بشنود! خجالتي نبود. يک هراس خاصي را در نگاه و صدايش مي&zwnj;ديدم! هراسي عجيب از چيزهاي بزرگي که در حد کوچکي آن&zwnj;ها نبود!</p> <p style="text-align: justify;">صداي همه اين بچه&zwnj;ها سال&zwnj;هاي سال است که به زور شنيده&zwnj;مي&zwnj;شود و يا ... اصلا شنيده نمي&zwnj;شود! و يا گوشي براي شنيدنشان نيست!</p> <p style="text-align: justify;">بچه&zwnj;هاي کار فقط بچه&zwnj;هاي کار نيستند، مشکلاتشان خيلي بزرگتر ازين حرف&zwnj;هاست و بسيار دردناک&zwnj;تر ازين اما...</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">اما...... من و او فقط آه خواهيم کشيد و آن و آن&zwnj;ها ....... هرگز نمي&zwnj;بينندشان چه برسد تا بشنوندشان!!!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Mon, 11 Dec 2017 07:09:00 GMT ترامپيده http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/638/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%8a%d8%af%d9%87/ <p><span style="color: #ff0000;">&laquo;همين نوك تيز مدادو مي&zwnj;كنم تو چشمش!&raquo;</span><br />راستش من هم ترسيدم<br />خيلي جدي و خشن گفت اين را<br />مگر چه شده بود؟!<br /><br />تلويزيون اين روزها نام ترامپ را زياد مي&zwnj;برد<br />به خاطر غلطي كه كرده<br />و سيداحمد<br />نمي&zwnj;دانم شايد تحت تأثير حرف&zwnj;هايي كه در مدرسه مي&zwnj;زنند<br />هم&zwnj;كلاسي&zwnj;ها<br />آن&zwnj;ها هم يحتمل از والدين خود<br />ابتدا از من پرسيد:<br />&laquo;مي&zwnj;دوني ترامپ كيه؟&raquo;<br />البته كه مي&zwnj;دانستم<br />ولي...<br />با پرسش پاسخ دادم:<br />- كيه؟<br />&laquo;رئيس جمهور آمريكا...&raquo;<br />دقيقاً در همين نقطه بود كه آن جمله دهشتناك را گفت!<br /><br /><img style="width: 500px; height: 375px;" src="http://movashah.org/o/sausa.jpg" alt="" width="500" height="375" /><br /><br />نگاهش كردم<br />خيره&zwnj;خيره در چشمش:<br />- تو قساوت قلب داري؟!<br />نفهميد چه مي&zwnj;گويم<br />اين شد كه پرسيد:<br />&laquo;يعني چي؟!&raquo;<br />- يعني قلبت از سنگه؟!<br />&laquo;نه!&raquo;<br />- فقط آدم&zwnj;هايي كه قلبي از سنگ دارند چنين كارهاي وحشتناكي مي&zwnj;كنند<br />ما مسلمان هستيم<br />ما انسان&zwnj;هايي آزاده هستيم<br />ما كسي را زجر نمي&zwnj;دهيم و شكنجه نمي&zwnj;كنيم<br />حتي بدترين دشمن خود را<br />اين دستور دين ماست!<br /><br />تعجب كرده بود<br />معلوم بود كه آن حرف اول را نفهميده گفته<br />شنيده و نسنجيده تكرار كرده<br />از فرهنگ ناهنجاري كه در بعضي خانواده&zwnj;ها رواج دارد<br />مانند يك بيماري<br />واگير كرده و سرايت<br />به مدرسه آمده و بچه مرا مبتلا نموده<br />سريع پاسخ داد:<br />&laquo;آره، منم بدم مياد&raquo;<br />و خاطره&zwnj;اي تعريف كرد<br />تا ثابت كند رقيق&zwnj;القلب است:<br />&laquo;تو دزد و پليس<span style="color: #ff0000;">*</span><br />اون&zwnj;جا كه داشت مي&zwnj;گفت انگشتشو مي&zwnj;ده سگ بخوره<br />گريه&zwnj;م گرفت!&raquo;<br />و بعد حديث خواست<br />در همين موضوع<br />كه امامان ما چه گفته&zwnj;اند<br />- امام علي (ع) وقتي ابن ملجم به سرش ضربه زد<br />به پسرش گفت<br />اگر تصميم گرفتيد او را قصاص كنيد<br />يعني بكشيد<br />فقط يك ضربه بزنيد<br />يعني او را اذيت و آزار نكنند<br />با شگفتي:<br />&laquo;وقتي داشت از سرش خون مي&zwnj;اومد اين&zwnj;ها را گفت؟!&raquo;<br />- بله، وقتي ضربه خورده بود اين نصيحت را كرد!<br />ما شيعه امام علي (ع) هستيم<br />ما هيچوقت انساني را آزار نمي&zwnj;دهيم<br />چه برسد بخواهيم چشمش را كور كنيم!<br /><br />از همين روزهاي اول بايد مراقب باشيم<br /><span style="color: #ff0000;">كودكانمان را داعشي بار نياوريم</span><br />انسان بايد قلبش نرم باشد<br />هرگز به آزار موجود زنده&zwnj;اي رضا ندهد<br />پيامبر (ص) و امامان (ع) ما اين&zwnj;طور بودند<br />و به ما اين&zwnj;طور توصيه كردند<br />ما وقتي كه ناگزير به قتال دشمن باشيم نيز<br /><span style="color: #008000;">البته كه مي&zwnj;كُشيم<br />اما مُكرهيم</span><br />تنها براي عمل به تكليف<br />خوشحالي كه نمي&zwnj;كنيم!</p> <p><span style="color: #008000;">قال رسول الله (ص): إنّ اللَّه تعالى يعذّب يوم القيامة الّذين يعذّبون النّاس في الدّنيا.</span> <span style="color: #999999;">(نهج&zwnj;الفصاحه، ص308)</span><br /><span style="color: #ff0000;">خداوند روز رستاخيز كسانى را كه در دنيا مردم را عذاب كرده&rlm;&zwnj;اند عذاب مي&zwnj;كند.</span><br /><br /><span style="color: #ff0000;">*</span> <span style="color: #999999;">سريالي تلويزيوني</span></p> Mon, 11 Dec 2017 07:07:00 GMT ولادت انسان كامل http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/637/%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa+%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86+%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84/ <p>با هم رفتيم<br />ولي خودشان انتخاب كردند<br />گفتم جشن تولد مي&zwnj;گيريم<br />براي پيامبر (ص)<br />خوشحال بودند<br />سيداحمد پرسيد:<br />ولي پيامبر (ص) خودش كه نيست شمع&zwnj;ها را فوت كند<br />پاسخش دادم:<br />شما بچه&zwnj;هاي پيامبريد، شما به جاي او فوت مي&zwnj;كنيد<br />خوشحال شد<br />خوشحال بود<br />امروز صبح هم با خوشحالي بيدار شدند<br />براي جشن گرفتن <span style="color: #ff0000;">:)</span><br /><br /><img style="width: 500px; height: 1056px;" src="http://movashah.org/o/jtpy.jpg" alt="" width="500" height="1056" /><br /><br />هر سال تلاش مي&zwnj;كنم اين اتفاق بيافتد<br />قبلاً گزارشي نوشته بودم<br /><a href="http://rastan.parsiblog.com/Posts/345" target="_blank">اين&zwnj;جا </a><br /><br />چرا؟!<br />چرا اين كار را مي&zwnj;كنم؟!<br />راستش سه نكته تربيتي در آن قصد كرده&zwnj;ام:<br /><br />1. اهميت انسان كامل را دريابند<br />رسول خدا ص در نظرشان گرامي و بزرگ شود<br />فردي كه به خاطر ورودش به عالم دنيا جشن مي&zwnj;گيريم<br />پس بايد خيلي مهم باشد<br /><br />2. توجه پيدا كنند كه كه هستند<br />از نسل كدام منتخب<br />فردي كه خداوند خواسته نسلش دوام و استمرار يابد<br />و ديده شود<br />و مورد توجه باشد<br />اين را بفهمند و رفتار خود را شايسته چنين موقعيتي نمايند<br /><br />3. اهميت جشن تولد &laquo;خودمان&raquo; كم شود<br />اين&zwnj;كه تولد فيزيكي ما جشن ندارد<br />رشد روحي و ايماني ما<br />از طريق ايمان به خداي متعال<br />به واسطه رسول مكرّم اسلام (ص)<br />اين را بايد جشن گرفت<br />و بزرگ داشت<br /><span style="color: #ff0000;"><br />اميد كه اين سه روي دهد و فهم آن محقّق شود!</span></p> Thu, 07 Dec 2017 12:18:00 GMT اطلاعيه مهم http://Komeil1367.ParsiBlog.com/Posts/1427/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%85/ <p><span style="color: #993300; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; بدينوسيله مراتب اعتراض و نارضايتي شديد خود را نسبت به عملکرد قوه ي محترم قضائيه اعلام مي داريم وخواهان وخواستاريم که مسؤولان آن قوه نسبت به اصلاح آسيب ها، مفاسد و سوء مديريت هاي موجود درمجموعه ي تحت امر خود اقدامات لازم را عاجلاً مبذول و معمول فرمايند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #993300;">امضا:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #993300;">مختلسان بزرگ و کوچک دولتي</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #993300;">سارقان مسلح و غيرمسلح</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #993300;">زمين خواران، جنگل خواران، کوه خواران و دريا خواران</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #993300;">زمين خوار بزرگ منطقه ي ورامين و پيشوا</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #993300;">مجرمان واقعه ي کهريزک</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #993300;">قاچاقچيان عمده و خرده</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #993300;">صاحبان اسکله هاي غيرمجاز</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #993300;">مفسدان اقتصادي</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #993300;">گيرندگان حقوق ها و املاک نجومي</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #993300;">*************</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #993300;">&nbsp; &nbsp; <span style="color: #000080;">لطفاً تعجب نکنيد وآرام باشيد! اين يک اطلاعيه ي واقعي نيست.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;">&nbsp; &nbsp; راستش را بخواهيد مي خواهم رازي را يواشکي به شما بگويم؛ به شرط آن که به کسي بروز ندهيد. راز اين است که اطلاعيه ي بالا را خودم تنظيم کرده ام...مي پرسيد چرا؟</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;">&nbsp; &nbsp; براي اين که مي خواستم ازطرف امضا کنندگان اطلاعيه، يک حمله ي کوچکي به قوه ي قضائيه انجام بدهم تا به مسؤولانش بربخورد و احساس کنند به آن ها توهين شده است، بلکه تحريک شوند و بالاخره براي امضاکنندگان مذکور پرونده ي مجازات تشکيل بدهند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;">خداکند نقشه ام بگير وباعث عصبانيت و اقدام قوه ي قضائيه شود.</span></span></span></p> <p><strong><span style="color: #339966;">(6/9/96)</span></strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Tue, 05 Dec 2017 16:53:00 GMT وحدت در ديانت يا برائت از مذهب http://nokte.ParsiBlog.com/Posts/317/%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa+%d8%af%d8%b1+%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%aa+%d9%8a%d8%a7+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%aa+%d8%a7%d8%b2+%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8/ <p><span style="font-size: medium;">يکي از پرسش&zwnj;هاي ذهني&zwnj;ام از چندين سال پيش وحدت است. وحدت بين شيعه و سني،&zwnj; حوزه و دانشگاه، وحدت جناح&zwnj;هاي سياسي و ... . فکر هم زياد کرده&zwnj;ام ولي به نتيجه&zwnj;اي که راضي&zwnj;کننده باشد نرسيده&zwnj;ام. از دوران کودکي&zwnj;ام با مفهوم هفته وحدت و دعاي وحدتي که در مدرسه مي&zwnj;خوانديم آشنا هستم.&nbsp; بزرگ&zwnj;تر که شدم مفهوم برائت برايم &zwj;پررنگ&zwnj;تر شد، و تعيين هويت افراد در اجتماع&nbsp; ذهنم را مشغول کرد. در سال&zwnj;هاي اخير هم چيزي به اسم هفته برائت دست&zwnj;کم در زير پوست جامعه شيعه خودش را تثبيت مي&zwnj;کند و بروز و ظهورهاي مناسبتي دارد. وحدتي&zwnj;ها و تقريبي&zwnj;ها يک طرف و برائتي&zwnj;ها و به تعبير من هويتي&zwnj;ها سوي ديگر يک تقابل شده&zwnj;اند. قومي نگران از دست رفتن هويت شيعي و گروهي نگران سرنوشت مسلمين در برابر دشمنان مشترک هستند.<br />مدتي که درباره سکولاريزاسيون مطالعه مي&zwnj;کردم، نويسنده&zwnj; صاحب نظري گفته بود تقريب&zwnj;گرايي جزو نشانه&zwnj;هاي سکولار شدن دين به شمار مي&zwnj;آيد. به نظرم با توجه به مباني معرفتي و انسان&zwnj;شناسانه و نيز تکثر حاکم بر دوران مدرن بيراه هم نگفته بود. از اين منظر هم دغدغه هويت&zwnj;گرايان شيعي قابل&zwnj;فهم&zwnj;تر مي&zwnj;نمايد.<br />زاويه ديد من اما کمي متفاوت است؛ در روزگاري که حتي باورهاي بنيادين ديني در معرض نقد و انکار جدي قرار دارد، دعواي مذهبي را خيلي نمي&zwnj;فهمم (بماند که حتي در غير اين موقعيت هم اين دعوا را درک نمي&zwnj;کنم). اگر ارزش&zwnj;هاي عام اخلاقي و مشترک بين انسان&zwnj;ها را مقدم بر ارزش&zwnj;هاي ديني و ارزش&zwnj;هاي ديني را مقدم بر ارزش&zwnj;هاي مذهبي بدانيم و مذهب را قرائتي از يک دين ببينيم، آن&zwnj;گاه تصور من آن است که بايد انسان&zwnj;ها را در اخلاقي زيستن و آن&zwnj;گاه زيست دين&zwnj;دارانه تشويق کنيم. فارغ&nbsp; از آنکه متدين به کدام دين باشند. اگر کسي دين&zwnj;دار است ولي هم&zwnj;کيش من نيست،&zwnj; نقد باورهاي او کمکي به دينداري آگاهانه او نمي&zwnj;کند، به&zwnj;ويژه&zwnj; نقدي که مبتني بر هويت&nbsp; باشد، که اگر از اساس رخنه در بنياد دينداري&zwnj;اش ايجاد نکند، احتمالا او را در هويت ديني&zwnj; يا مذهبي&zwnj;اش راسخ&zwnj;تر&nbsp; خواهد کرد . طبيعي است که در اختلافات مذهبي هم به همين باور نزديک&zwnj; شده&zwnj;ام. لعن و نفرين ديگران نخستين ثمره&zwnj;اش ايجاد هياهو در فضاي گفت&zwnj;وگو ست تا صدا به صدا نرسد و کسي توان انديشيدن درباره باورهاي مذهب ديگر را نداشته باشد. تصور من آن است که هويت&zwnj;گرايان مذهبي نخواهند گذاشت تا معتقدان مذهب رقيب، درباره آموزه&zwnj;هاي مذهب خود و مذهب ديگر انديشه کنند. در واقع به جاي دعوت ديگران، ايشان را مي&zwnj;رانند. <br />از اين منظر، وحدت نه به معناي دست برداشتن و کوتاه آمدن از عقايد خودي است،&zwnj; نه به معناي همکاري سياسي عليه دشمنان مشترک. وحدت گامي است فراتر! و معناي آن پذيرش اختلاف، و احترام به باور ديگري و و در مرتبه&zwnj;اي بالاتر تشويق او به استقامت ديني است. تصور مي&zwnj;کنم با اين نگاه، خشونت کمتر و زيستي ديني&zwnj;تر و جهاني اخلاقي&zwnj;تر خواهيم داشت. جايگاه نقد و گفت&zwnj;وگو بين انديشه&zwnj;ها و باورها هم مدرسه و دانشگاه و کتاب است نه مسجد و حسينيه و شبکه ماهواره&zwnj;اي.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">لينک مطلب در کانال تلگرامي <a href="https://t.me/MKHAGHANIFAZL/62" target="_blank">گاه&zwnj;نگاشت</a> <br /></span></p> Tue, 05 Dec 2017 16:42:00 GMT تب ِ مجازي http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/634/%d8%aa%d8%a8+%d9%90+%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a/ <p>&laquo;چرا مي&zwnj;خواست با ما عكس بگيره؟&raquo;<br />اين سؤال را وقتي پرسيد<br />كه عكس را گرفت و رفت<br />مردي با همسر و دو فرزندش<br />با گوشي موبايلش<br />مردي كه ما را نمي&zwnj;شناخت<br />و ما او را<br />پس چرا با ما عكس گرفت<br />آن هم در حياطي به اين بزرگي<br />با آن همه آدمي كه مي&zwnj;شد براي عكس گرفتن برگزيد؟!<br />اين سؤالي بود كه ذهن سيداحمد را مشغول كرد!<br /><br /><img style="width: 500px; height: 770px;" src="http://movashah.org/o/jmkrn1.jpg" alt="" width="500" height="770" /><br /><br />رفته بوديم جمكران<br />دو ركعتي نماز بخوانيم<br />دسته&zwnj;جمعي<br />هوا سرد<br />باد شديد<br />و پياده كه مي&zwnj;رفتيم<br />او از ما خواست بايستيم<br />ابتدا فكر كردم سؤال شرعي دارد<br />چيزي كه معمول توقف&zwnj;هاي ماست<br />اما...<br />او در كنار ما ايستاد<br />گوشي را دست همسرش سپرد<br />و با ما عكس مشترك گرفت<br />البته بعد از اين&zwnj;كه اجازه گرفت<br />اما چرا؟!<br /><br />- خب، پسرم<br />چيزي غيرعادي در ما ديد<br />اين رسم دوره جديد است<br />چند سال اخير<br />همه دنبال سوژه&zwnj;هاي غيرمتعارف<br />&laquo;چه چيز غيرعادي در ما ديد؟!&raquo;<br />با ناباوري اين را پرسيد<br />- پسر گلم!<br />لباس من كه متعارف است<br />اين&zwnj;جا پر است از طلبه و روحاني<br />پس به نظرت چه چيزي در ما غيرمتعارف است؟!<br /><br />متوجه نمي&zwnj;شد<br />مجبور شدم صريح&zwnj;تر اشاره كنم<br />- عزيزم<br />به عبايي كه انداخته&zwnj;اي نگاه كن<br />كدام پسربچه&zwnj;اي را مي&zwnj;بيني كه عبا انداخته باشد؟<br />پس اين يك ظاهر غيرعادي&zwnj;ست<br /><br />خودشان اصرار داشتند<br />خواستند جمكران كه مي&zwnj;آيند با عبا باشند<br />من دخالتي نكردم<br />نه بله گفتم و نه خير<br />و حالا تعجب كرده:<br />&laquo;مگه عبا غيرعاديه؟!&raquo;<br />- غيرعادي هر چيزي&zwnj;ست كه مردم معمولاً نمي&zwnj;بينند<br />عادتاً يعني<br />هر چيزي كه مرسوم نباشد مي&zwnj;شود لباس شهرت<br />مي&zwnj;شود لباس به چشم آمدن<br />خب، عبا براي كودكان غيرعادي&zwnj;ست ديگر<br />نيست؟!<br /><br />گردونه بحث را عوض كرد<br />مسير طولاني بود و وقت براي صحبت بسيار:<br />&laquo;حالا چرا دنبال چيزهاي غيرعادي مي&zwnj;گردند؟!&raquo;<br />سؤال خوبي بود<br />بايد پاسخ خوبي هم مي&zwnj;دادم<br />- هواي نفس است پسرم<br />ميل به ديده شدن<br />گروه&zwnj;هاي مجازي راه افتاده<br />هر كسي مي&zwnj;خواهد برتر باشد<br />چيزي بايد بياورد و عرضه كند<br />چيزي كه باقي را غافلگير نمايد<br />غافلگيري كي حاصل مي&zwnj;شود؟!<br />از عاديات كه نمي&zwnj;شود<br />مسائل معمول<br />پس بايد نامعمول باشد<br />بايد بگردد و چيزهاي عجيب و غريب بجويد<br />اين مي&zwnj;شود كه مي&zwnj;بيني<br /><br /><img style="width: 500px; height: 425px;" src="http://movashah.org/o/jmkrn2.jpg" alt="" width="500" height="425" /><br /><br />مي&zwnj;داني پسرم...<br />نمي&zwnj;داني كه چه عمرها تلف مي&zwnj;گردد<br />نمي&zwnj;داني كه چه انرژي&zwnj;ها مصروف هيچ مي&zwnj;شود<br />نمي&zwnj;داني و نمي&zwnj;تواني باور كني<br />چطور با چند نرم&zwnj;افزار بي&zwnj;مصرف<br />تمام سرمايه انسان&zwnj;ها را<br />بهترين انسان&zwnj;هاي ما را حتي<br />مؤمنين&zwnj;مان نيز<br />بردند و خوردند و تار و مار كردند<br />تمام سرمايه انسان چيست مگر؟!<br />عمر...<br />عمر ما را دارند مي&zwnj;برند<br />مي&zwnj;خورند و يك آب هم رويش<br />تمام شد و رفت<br />اين بيچارگي دهه اخير است<br />سال&zwnj;هاي جديد<br />ببين سيداحمد<br />حتي وقتي براي جمكران هم آمده&zwnj;اند<br />براي دو ركعت نماز خالص خواندن<br />و به مبدأ جهان هستي انديشيدن<br />فكرها چطور اسير شبكه است<br />به بردگي كشيده شده<br />كه جذب آن مي&zwnj;شود<br />بيشتر از اين&zwnj;كه جذب توحيد گردد!</p> Tue, 05 Dec 2017 16:36:00 GMT خورشيد http://20saeed.ParsiBlog.com/Posts/239/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af/ <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"> <p>بسم لله الرحمن ارحيم</p> <p>زندگي در جريان است زندگي از روزهاي خوش و غم هايي ايجاد شده که خود انسان ان را د رپي حوادثي که خودش در آن دخيل هست ايجاد مي کند نمي دانم حوادثي که براي ما بني پيش امد مي کند چقدر ما را به اين توجه و تفکر وا مي دارد که شايد نگاه کسي در پي حوادثي که براي ما مي افتد ما را دنبال مي کند</p> <p>چرا زندگي اين قدر پيچيده و مجذوب است که درک اين واقعيت براي ما انسان ها اينقدر سخت هست که نمي توانيم درک کنيم که وقتي داريم از اين حوادث تلخ و شيرين عبور ميکنيم اين فقط ما نيستيم که توانستيم مشکلات و يا شادي ها را خود ايجاد کنيم امروز که اين مطلب را براي اولين بار براي شما دوستان مي فرستم جواني از من پرسيد چرا ما نمي فهميم خدا هست سوالش واقعت براي من جالب بود چرا ما نمي فهميم خدا هست راستش را بخواهيد ما هنوز به درک خورشيد بالاي سر خويش هم نايل نشديم نمي دانيم که اين خورشيد حاضر چگونه داره براي ما نور افشاني مي کند اما ديده ناديد ما ان را نمي بيند واقعا براي ما انسان ها جاي تاسف است که درک اين نور عظيم را نداريم و اندک شماري در پي اين حقيقت هفت شهر عشق را گشته اند و به قول معروف ما هنوز اندر خم يک کوچه نشسته ايم ..</p> <p>خدايا پس چرا نمي فهيم اين نور ولايت بر ما مي تابد و من عاجز از درک آن هستم چه موضوعي پيش امد کرده که من از امام خويش و مولاي خويش از اقاي خويش باز مانده ام اومرا به سوي خود فرا ميخواند اما من گوش شنوايي براي شنيدن ان ندارم مشکل من از کجاست کند کاو چي را بکنم تا بفهمم از کجاي اين سرچشمه جداافتاده ام که اب زلالي به من نمي رسد و در گند اب زندگي در حال غرق شدن هستم اما خودم ان را ابي شرين مي دانم و در حال خوشحالي از فرو رفتن در اين عرغاب هستم ..</p> <p>ولايت معناي دقيقي دارد که اطاعت تامرا خداوند از بنده اش را خواستار شده براي برگزيده خودش يازده ستاره اسمان ولايت امدند نور افشاني کردند گوهر وجودي خويش را به نمايش گذاشتند ولي ما انسان ها قدر ندانستيم و از وجود انها بهره نگرفتيم انها را چون پيامبران بني اسرايل به شهادت رسانديم و از تخته پاره هاي براي نجات خويش در اين درياي عميق کمک خواستيم ما همچون فرزند نوح کشتي امن ولايت را ترک کرديم و به دنبال سرابي از کوهي بزرگ به سوي نابودي و غرق شدن رفتيم ..</p> <p>خدايا به برکت وجود اخرين خورشيد اسمان ولايت چشمان ما بنده عاصي را باز کن تا جمال پرنورش را ديده در ميان خيل جانبازانش به نوکري و جانبازي مشغول شويم</p> <p>انشالله</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> Tue, 05 Dec 2017 16:33:00 GMT اهميت سبزي http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/632/%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%aa+%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%8a/ <p>سبزي خوردن يك شاهكار است<br />يك شاهكار ايراني<br />بارها وقتي مشغول پاك كردن سبزي هستم<br />برايم سؤال&zwnj;هايي پيدا مي&zwnj;شود<br />مثلاً چرا جعفري در خوردن نيست<br />ولي گشنيز هست<br />چرا تره را انتخاب كرده&zwnj;اند<br />چرا تربچه و پيازچه<br />مگر ريحان به تنهايي كافي نيست؟!<br />در كنار كباب كه تنهاست<br />مثلاً شاهي<br />چقدر شيرين و گواراست<br />نمي&zwnj;شد سبزي خوردن را منحصر مي&zwnj;كردند در شاهي؟!<br />اصلاً تاريخچه اين تركيب از سبزي به چه زماني برمي&zwnj;گردد؟!<br />چه كساني آن را اختراع كرده&zwnj;اند؟!<br />اين شاهكار تاريخي ايراني را</p> <p>اما تأثيرش بي&zwnj;بديل است<br />من كه اين طور يافتم<br />در اين چند وقتي كه دو سه روز يك بار مي&zwnj;خرم<br />صبح وقتي بچه&zwnj;ها را مدرسه مي&zwnj;گذارم<br />نيم&zwnj;كيلو<br />دو سه روز مي&zwnj;ماند<br />و در كنار هر غذا...<br />وقتي مدتي مصرف كند انسان<br />متوجه تأثير شگفت آن در تنظيم گوارش مي&zwnj;گردد!</p> <p><img style="width: 400px; height: 699px;" src="http://movashah.org/o/sbzdy.jpg" alt="" width="400" height="699" /></p> <p>به گمانم بايد نتيجه دانش طبيبان قديم ايراني بوده باشد<br />مطالعاتي كه روي خواص گياهان داشته&zwnj;اند<br />و طعم آن&zwnj;ها البته<br />كه اين&zwnj;ها را براي خوردن روزانه برگزيده&zwnj;اند<br />اما با اين همه مفيد بودن<br />بد است كه فرهنگ&zwnj;مان دارد از آن دور مي&zwnj;شود<br />زن&zwnj;ها ديگر كمتر فرصت سبزي پاك كردن را دارند<br />به سمت خريدن آماده&zwnj;اش مي&zwnj;روند<br />و در بيشتر خانه&zwnj;ها حذف شده تقريباً<br />و منحصر شايد در مهماني&zwnj;ها فقط</p> <p>من اما بنا گذاشته&zwnj;ام بر احياء اين سنّت<br />همين&zwnj;كه گاهي با بچه&zwnj;ها دور هم مي&zwnj;نشينيم و سبزي پاك مي&zwnj;كنيم لذّت&zwnj;بخش است<br />حتي فرصتي براي گفتگو<br />براي با هم بودن<br />جداي از اين&zwnj;كه از فوايد فراوان آن بهره مي&zwnj;بريم<br />و زيبايي&zwnj;اي كه به غذا مي&zwnj;دهد<br />و مزه&zwnj;هاي شگفتي كه در كنار هم دارد<br />واقعاً متفاوت<br />برگ&zwnj;برگش طعم&zwnj;هاي گوناگون<br />پاك&zwnj;كردنش هم واقعاً خيلي وقت نمي&zwnj;گيرد<br />وقتي هر روز ممارست داشته باشي</p> <p>آناني&zwnj;كه خودروي زيرپاي خود را مدام چك&zwnj;آپ مي&zwnj;كنند<br />تعويض روغن و مصرف نوبه&zwnj;اي بنزين سوپر و مكمّل شايد<br /><span style="color: #ff0000;">جسم هم مركب روح ماست</span><br />بايد مراقب سلامت آن باشيم<br />اگر بخواهيم زودتر و سريع&zwnj;تر و در شرايطي امن به مقصد برسيم!</p> Tue, 05 Dec 2017 16:33:00 GMT توليد علم اسلامي لازمه تمدن نوين اسلامي http://garoussi.ParsiBlog.com/Posts/257/%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af+%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a+%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%87+%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86+%d9%86%d9%88%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; color: #800000;">علم و فرهنگ و اقتصاد نقشي اساسي در هر تمدني دارند.اگر ما توليد علم اسلامي نداشته باشيم نميتوانيم تمدن اسلامي داشته باشيم.کار فرهنگي صرفا نوشتن کتاب در زمينه دفاع مقدس و برگزاري هيئت و سخنراني و اجراي سرود و تئاتر و ...نيست .البته ما منکر موارد مذکور نيستيم و به جد از اين گونه کارها حمايت مي کنيم.ما نياز به تربيت نيروي انقلابي،هنر انقلابي ،قلم انقلابي و امثالهم داريم.ولي درد اصلي اين است که امروزه مراکز اصلي مديريتي و دانشگاهي و بيمارستاني و ...دست افراد سکولار است که با تفکرغربي تربيت شده اند و "غرب" و "تمدن غربي" قبله فکري آنهاست.تمدن غرب گوساله سامري عصر حاضر است ، خوش ظاهر و پرسر و صداست ولي بدباطن و توخالي كه عده اي آن را مي پرستند!! برخي از مديران و &hellip; اهل نمازشب هستند ولي تفکرشان ،تفکر غربي و سکولار است. ريشه فتنه88 دعوا بر سر دو نوع انديشه بود:انديشه اسلامي و انديشه سکولار.</span><br /><span style="font-size: small; color: #800000;">امروزه بسياري از مديران &ndash;عليرغم گذشت 4 دهه از طلوع خورشيد فروزان انقلاب-اعتقادي به کارآمدي اسلام در عرصه مديريت و سياست و اجتماع و اقتصاد ندارند هرچند ممکن است در مسائل فردي بسيار متشرع و متدين باشند!</span><br /><span style="font-size: small; color: #800000;">چرا برخي از روساي جمهور ما که عمامه به سرهم بوده اند ، مديريت سکولار داشته اند و غربگراتر و ليبرال تر از ديگران عمل کرده اند.چرا بايد در دولت خاتمي هر روز به طور ميانگين 6 شبهه عليه دين مطرح شود؟ چرا دولت روحاني به جاي کليد ، داس بر دست گرفته و ارزشها را درو مي کند؟</span><br /><span style="font-size: small; color: #800000;">چرا بعد از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامي ما هنوز کتب محکم و موثق و اقناع کننده در زمينه مديريت اسلامي،اقتصاد اسلامي،روانشناسي اسلامي،جامعه شناسي اسلامي،هنر اسلامي،بانکداري اسلامي،رسانه اسلامي و انقلابي،بازاريابي اسلامي،...نداريم؟ مگر ما اعتقاد نداريم که اسلام هم جامع است هم کامل؟مگر ما اعتقاد نداريم که اسلام عزيز کارآمد است و قدرت حل مشکلات بشر را دارد؟ مگر اعتقاد نداريم که اسلام نسخه شفابخش همه دردهاي بشري است؟ چرا حوزه و دانشگاه ما به ويژه حوزه هاي علميه در اين مورد کوتاهي کرده اند؟ چرا حوزه هاي علميه ما خوابيده اند؟ چرا دانشگاه هاي ما بيدار نمي شوند؟ <strong>آنچه که امروز مشاهده مي کنيم وحدت حوزوي و دانشگاهي است نه وحدت حوزه و دانشگاه!</strong>!! کي ميخواهند اين ضعف اساسي و استراتژيک را جبران کنند؟ اين بار بر زمين مانده را چه کساني مي خواهند به دوش کشند؟ ما تا کي ميخواهيم مسائل فرعي بر مسائل اصلي ترجيح دهيم؟ البته منظور از علم اسلامي فقط اين نيست که در کتاب ها قال الباقرو قال الصادق( عليهم السلام) گفته شود.علم اسلامي شامل هم علوم عقلي است و هم علوم نقلي؛ هر چند علوم عقلي هنوز هم در حوزه هاي علميه مظلوم واقع شده اند.منظور اين است که کتب بر اساس مباني معرفت شناسي،هستي شناسي و انسان شناسي اسلامي تدوين گردد.</span><br /><span style="font-size: small; color: #800000;">البته منظور ما اين نيست که همه علوم غربي نادرست و خلط هستند.نه برخي از علوم هم با اسلام تناقض ندارند. بايد با علوم غربي "بهداشتي" برخورد کنيم.بخشي از علوم که منطبق بر مباني اسلامي و توحيدي هستند قبول مي کنيم و آن بخشي که منطبق نيستند رد مي کنيم.</span><br /> <br /><span style="font-size: small; color: #800000;"><strong>در نقد هر چيزي بايد راه حل مناسب ارئه داد و در نفي آن جايگزين مناسب.</strong></span><br /><span style="font-size: small; color: #800000;">اگر جواني را از موسيقي حرام باز ميداريم بايد به او موسيقي حلال ارائه دهيم.اگر عروسي هاي پر از گناه امروزي را قبول نداريم مدل جايگزين ما چيست؟ اگر اقتصاد کلاسيک ها ،کينزيون،فريدمن و نئوکلاسيک ها را قبول نداريم اقتصاد مورد قبول ما چيست و کجاست؟ اگر اقتصاد کاپيتاليستي و سوسياليستي و ليبراليستي را قبول نداريم،چرا به اقتصاد اسلامي نپرداخته ايم و نمي پردازيم؟ چرا بايد همه دولت هاي ما در بعد از انقلاب تابع مکاتب اقتصادي غربي باشند؟ برخي تابع مکتب کينز،برخي فريدمن ،برخي سوسياليسم،برخي ليبراليسم و...</span><br /><span style="font-size: small; color: #800000;">اگر مراجع محترم تقليد ما به بانکداري کنوني نقد دارند مدل جايگزين آنها چيست؟چرا بعد از 40 سال تازه به فکر افتاده اند که بانکداري ما اسلامي نيست در حاليکه بانکداري با دنيا و آخرت مردم سر وکار دارد.اگر اسلامي نبوده برفرض که هيچ از روساي جمهور و مديران اقتصادي ما اسلام را قبول نداشته اند چرا به ولي فقيه امت اسلامي مدل جايگزين ارائه نکرده اند؟ چرا فقط در برخي منابر از بانکداري ربوي صحبت مي کنند تا ذهن مردم را مشوش کنند و استرس آنها را بيشتر.</span><br /><span style="font-size: small; color: #800000;"> چرا تا به حال به هنر اسلامي نپرداخته ايم؟ مگر اهميت هنر را در تببين اسلام ناب محمدي در عرصه جهاني نمي دانيم؟ چرا اکثر فيلمسازان و کارگردانان ما سکولار هستند و سينما دست مافياي فرهنگي؟ چرا اسپانسر برخي فيلم هاي سينمايي ما يهودي هستند؟ چند جلد کتاب در باب هنر اسلامي،سينماي اسلامي و ... داريم؟ چرا نتوانسته ايم يک سيستم عامل قوي و نرم افزارهاي قوي براي موبايل و تلفن همراه طراحي کنيم؟ امروزه در حوزه فناوري اطلاعات ،آن حوزه اي موفق است که بتواند در موبايل پياده سازي نمايد.</span><br /><span style="font-size: small; color: #800000;">در حوزه روانشناسي اسلامي چه کرده ايم؟ چند جلد کتاب متقن علمي نوشته ايم؟ چرا بسياري از روانشناسان ما چيزي به نام "روح" را قبول ندارند؟ در حالي که اگر روح را قبول نداشته باشيم به خيلي چيزهاي ديگر از جمله مسائل معنوي و فضائل اخلاقي و برزخ و آخرت وحتي شايد خدا هم اعتقادي نخواهيم داشت.در روانشناسي بحث تلقين مطرح مي شود و برخي چيزها را تلقيني مي دانند از جمله دعا را در حاليکه دعا اثر يقيني دارد نه اثر تلقيني.</span><br /><span style="font-size: small; color: #800000;">چرا بسياري از پزشکان ما "حجامت" را قبول ندارند .در وزارت به اصطلاح بهداشت با طب سنتي و اسلامي مقابله مي شود و در جمهوري اسلامي مطب حکيمان طب اسلامي را مي بندند؟ جز اين است که کتب غربي خوانده اند و تفکر غربي پيدا کرده اند.</span><br /><span style="font-size: small; color: #800000;">با کار فرهنگي متداول امروزي مگر چند نفر نيروي انقلابي مي توانيم تربيت کنيم در حاليکه اکثر جوانان تحصيلکرده که مديران آينده هستند در نظام آموزشي ما تفکر سکولار پيدا مي کنند.</span><br /><span style="font-size: small; color: #800000;">چرا در انتخابات، مردم به جريان سکولار راي مي دهند چون وقتي ارزشها عوض شوند عوضي ها با ارزش مي شوند.و وقتي عوضي ها مدير شوند ارزشها را عوض مي کنند.</span><br /><span style="font-size: small; color: #800000;">چرا سبک زندگي ها اسلامي نيست چون توليد علم اسلامي نداريم؟</span><br /><span style="font-size: small; color: #800000;">خلاصه کلام اين که اگر به توليد علم اسلامي به ويژه در حوزه علوم انساني نپردازيم تشکيل تمدن نوين اسلامي به تاخير خواهد افتاد.توليد علم اسلامي از مطالبات بر زمين مانده ولي فقيه زمان امام خامنه اي عزيز است که بايد دلسوزان انقلاب اين بار بر زمين مانده را به دوش بکشند و مقدمات تمدين نوين اسلامي را فراهم سازند. از اساتيد محترم دانشگاه و علماي حوزه خواهشمنديم در زمينه توليد علوم اسلامي همت و تلاش بيشتري داشته باشند.</span></p> Tue, 05 Dec 2017 16:32:00 GMT افزايش زنان آلوده به HIV http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/890/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%b4+%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86+%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%d9%87+%d8%a8%d9%87+HIV/ <div class="top-title"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">بيش از 50ردصد مبتلايان به ايدز در ايران از بيماري خود بي اطلاعند!</span></span></div> <h1><span style="font-size: medium;"><span style="color: #800080;"><span style="background-color: #ffffff;">افزايش زنان روسپي و خياباني = افزايش آمار مبتلايان به ايدز/ افزايش زنان آلوده به HIV زنگ خطري براي متصديان فرهنگي اجتماعي</span></span></span></h1> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;ايدز، بيماري مهلک و ترسناک عصر ما است. بيماري که تمام تلاش بشر براي درمان آن تا کنون به آزمون و خطا تبديل شده است و هنوز بعد از گذشت سال ها تلاش ها و آزمايشات پزشکان&nbsp; هر از گاهي خبري از کشف داروي درماني اين درد مي رسد اما هيچ گاه از محدوده خبر بالاتر نمي رود.<br /><br />تاريخچه بيماري ايذر به سال 1981 ميلادي (1360 شمسي ) بر مي گردد. نوعي بيماري عفوني که به سرعت جاي خود را در بين خطرناک ترين بيماري هاي واگير دار جهان از هر نژاد و سني باز کرد!. در اين بيماري دستگاه ايمني بدن شديدا دچار اختلال مي شود.<br /><br />در واقع بيماري ايدز ، مجموعه اي از علائم است كه در اثر نقص دستگاه دفاعي بدن انسان و علائم مربوط به عفونت هاي فرصت طلب ، خود را نشان مي دهد ، عامل بيماري زا ويروسي است كه قدرت آلوده كنندگي و سرايت پذيري بالايي دارد و به نام ويروس نقص ايمني انسان ياH.I.V ناميده مي شود، زيرا موجبات ضعف دستگاه دفاعي بدن انسان را فراهم مي آورد .<br /><br /><br />&nbsp;در ايران نخستين مبتلا به بيماري ايدز در سال 1366 شناخته شد و تا 15-10 سالي اين بيماري جز مسائل حاد بهداشتي کشور ما شناخته نمي شد اما در اين مدت به دليل عدم آگاهي از روند ابتلا و پيش گيري از اين بيماري، برخي از تعصبات اجتماعي، نگاه خاصي که به مبتلايان به اين بيماري در سطح جامعه وجود دارد اين روند با پنهان کاري متلايان به ايدز، بالارفتن نرخ اعتياد در کشور، استفاده از لوازم&nbsp; پزشکي و فراورده هاي خوني آلوده به ويروس&nbsp; H.I.V و همينطور روابط خطرناک زن و مرد آمار مبتلا به اين بيماري رو به افزايش گذاشت تا جايي که اينک به يک هشدار تبديل شده است.<br />&nbsp;<br /><img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1396/09/11/tanineyas%20%281%29_0.jpg" alt="" /><br />&nbsp;<br />از اين رو، "روز جهاني ايدز" از سال 1988 به منظور افزايش بودجه&zwnj;ها و افزايش آگاهي، آموزش و مبارزه با تبعيض&zwnj;ها به اول دسامبر (برابر 10 آذر) هر سال اطلاق مي&zwnj;گردد و&nbsp; هر ساله براي اين روز، شعار خاصي نيز در نظر گرفته مي&zwnj;شود.<br /><br /><br />&nbsp; هدف عمده از اين کار اين است که به عموم مردم يادآوري شود که HIV از بين نرفته&zwnj;است و&nbsp; هنوز کارهاي زيادي است که بايد انجام شود.&nbsp;&nbsp; شعار روز جهاني ايدز از 2011 تا 2017 &laquo;Getting to zero&raquo; بوده&zwnj;است.</span></p> <blockquote> <p><span style="font-size: small;"><br />&nbsp; به صفر رساندن مرگ ناشي از ايدز<br />&nbsp; به صفر رساندن برچسب و تبعيض<br />&nbsp; به صفر رساندن مبتلايان جديد</span></p> </blockquote> <p><span style="font-size: small;"><br />از مهم ترين اهداف برگزاري اين روز در سطح جهاني است.<br /><br /><br />در اين روز مردم به لباس&zwnj;هاي شان روبان قرمز مي زنند&nbsp; تا توجه و مراقبت در برابر HIV و ايدز را متذکر شده و&nbsp; به ديگران يادآور شوند که تعهد و پايبندي و حمايت آنها مورد نياز است.<br /><br /><br />با نگاهي به&nbsp; راه هاي انتقال اين بيماري به خوبي متوجه مي شويم&nbsp; که ايدز صرفا يک مورد بهداشتي نيست بلکه يک مشکل فرهنگي و اجتماعي است که تنها راه مبارزه با آن پيشگيري است. پيشگيري که با سبک زندگي عفيفانه قطعا مي تواند نتايج بسيار خوبي را به وجود بيارود.<br /><br /><br />&nbsp;شايع ترين راه انتقال و ابتلا به اين بيماري، سرايت از تماس جنسي خطرناک و کنترل نشده است.&nbsp; ويروس HIV از فرد آلوده به شريك جنسي اش منتقل مي شود(مرد به مرد، مرد به زن و زن به مرد).&nbsp; در جوامعي که افسارگسيختگي جنسي در حد همجنسگرايي و همجنس بازي پيشرفت باشد سرايت از زن به زن و مرد به مرد هم امكان دارد.<br /><br />&nbsp;<img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1396/09/11/tanineyas%20%288%29_0.jpg" alt="" /><br />بنابرآمار جهاني آلودگي از راه تماس جنسي 80 درصد كل موارد ابتلايان به اين بيماري را شامل مي شود كه بيشتر از 70 درصد آن از راه تماس با جنس مخالف و 10 درصد آن از طريق همجنس بازي است .<br /><br /><br />هر کشوري متناسب با&nbsp; فرهنگ و بر اساس حيامداري در آشناسازي مردمش با اين بيماري وارد عمل شده است از تهيه مستندهاي تلويزيوني تا حتي نصب المن ها و مجسمه هايي خاص در ميادين بزرگ شهر .<br /><br /><br />مثلا در آلمان&nbsp; بنيادي با نصب&nbsp; کاندوم 12 متري در منطقه&zwnj;اي پررفت&zwnj; وآمد در شهر کلن تلاش کرده در روز جهاني ايدز نظرها را به بيماري&zwnj;هاي مقاربتي جلب کند.<br /><br /><br />ايران هم از اين امر مستثني نيست طبق آخرين آمار ارائه شده از سوي پروين افسر کازروني، رييس اداره ايدز وزارت بهداشت تا اول فروردين سال 96، تخمين زده مي&zwnj;شود؛ 66359 نفر در کشور مبتلا به ايدز باشند که از ميان&zwnj; آن&zwnj;ها 34949 نفر مبتلا به ايدز شناسايي شده که از اين تعداد 84 درصد مرد و 16 درصد زن هستند. همچنين 53 درصد از اين تعداد بين 21 تا 35 سال است و از کل افراد شناسايي شده 9477 نفر فوت شده&zwnj;اند.&nbsp;&nbsp;<br /><br />بر اساس گفته کازروني 66. 3 درصد از اين افراد براثر استفاده از سرنگ مشترک و از طريق اعتياد تزريقي مبتلا شده&zwnj;اند. همچنين 19. 3 درصد از طريق رابطه جنسي، 1. 5 درصد از طريق مادر به کودک و 7 دهم درصد براثر خون و فرآوردهاي خوني مبتلا شده&zwnj;اند که البته راه انتقال از طريق فرآورده&zwnj;هاي خوني در سال&zwnj;هاي اخير به شدت کاهش يافته است.<br /><br /><br />اينکه 16 درصد مبتلايان به ايدز در ايران را زنان تشکيل مي دهند براي کشور ما زنگ خطري است که با بالارفتن آمار دختران و زنان خياباني و کودکان کار، بالارفتن نرخ طلاق در بين زنان و بي سرپرست ماندن آنها و همينطور کم رنگ شدن زندگي عفيفانه صداي آن بلندتر و وحشتناک تر خواهد شد.<br /><br /><br />چرا که آمارهاي غيررسمي در کشور ما نشان مي دهد که حدود 90 هزار مبتلا به بيماري ايدز در کشور ما وجود دارند که يک سوم موارد ابتلا به اين&nbsp; بيماري به دليل روابط جنسي محافظت نشده بوده است. به همين دليل است که اين بيماري در بين زنان، نوجوانان و کودکان کار در حال افزايش است .<br />&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"><br />متأسفانه اين بيماري در ايران با سکوت در حال رشد است! چرا که ما وجودش را جدي نمي گيريم و حتي فراموش مي کنيم که حتي يک بار رابطه جنسي محافظت نشده مي تواند باعث انتقال اين بيماري شود و حتي ممکن است فرد مبتلايي که با او شريک جنسي شده ايم هيچ علامت باليني نداشته باشد!&nbsp; در يک تحقيق به عمل آمده از 1000 مرد مبتلا به ايدز از طريق رابطه جنسي ، 87 درصد بيان کردند که با فرد مبتلا تنها يک بار رابطه جنسي برقرار کرده اند<br /><br />افزايش نرخ اعتياد در بين زنان يکي ديگر از عواملي است که بايد نسبت آن از بعد انتقال و ابتلا به بيماري ايدز توجه داشت. با وجود انواع و اقسام داروهاي مخدر و محرک و روانگردان احتمال ابتلا به بيماري ايدز در بين زنان نيز بالا رفته است.<br /><br /><br />افزايش تعداد زنان بي سرپرست خياباني و دختران فراري يکي ديگر از مواردي است که قابل اغماض نيست، درصدي از اين زنان و دختران خواسته و ناخواسته وارد معرکه خطرناک تن فروشي مي شوند و تعداد روابط جنسي متعدد هم شانس ابتلا به بيماري را بيشتر مي کند.<br /><br /><img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1396/09/11/tanineyas%20%286%29_0.jpg" alt="" /><br /><br />و چه تأسف آور است که نوزادي بي گناه از اين مادران مبتلا به ايدز از طريق خون يا شيردهي مادر از بدو تولد دست به گريبان اين بيماري مهلک باشند.<br /><br /><br />رييس اداره ايدز وزارت بهداشت با اشاره به آمارهاي مبتلايان به ايدز در ماه&zwnj;هاي ابتدايي سال 96 خاطرنشان کرد: مبتلايان از ابتداي سال جاري تاکنون شامل30 درصد زن و 70 درصد مرد هستند. 39 درصد از اين افراد از طريق اعتياد تزريقي، 41 درصد از طريق رابطه جنسي و 3 درصد از طريق مادر به کودک مبتلا شده&zwnj;اند.<br /><br /><br />وي افزود: همچنين مبتلايان به ايدز در سنين زير 15 سال 37 درصد در کشور تخمين زده شده&zwnj;اند و از اين تعداد نيز 88 درصد به دوره مراقبت رفتند و 98 درصد از افرادي که به دوره مراقبت رفتند در حال دريافت دارو هستند. همچنين در عمده کودکان زير 15 سال، بيماري از طريق مادر مبتلا که اطلاعي از وضعيت خود نداشته، منتقل شده است.<br /><br /><br />از اين رو با توجه به ريسک پذيري جوانان اعم از دختر و پسر در برقرار روابط جنسي و همچنين بالارفتن سن ازدواج خانواده ها بايد در نظر داشته باشند که اگر نوجوان يا جواني در منزل دارند اطلاعات کامل و کافي در خصوص اين بيماري به&nbsp; آنها داده و با فراهم کردن شرايط ازدواج براي فرزندان شان راه هاي معقولانه پيش گيري از ايدز را فراهم کنند.<br /><br /><br />همچنين اگر افراد احساس مي کنند که ممکن است خود متبلا به ايدز شده اند، فارغ از همه دغدغه هايي که اکثرا فرهنگي است چون ترد شدن و برچسب خوردن ، با مراجعه به پزشک تست اچ آي وي درخواست کنند و بدانند که اين رفتار از ابعاد مختلف فردي، خانوادگي و اجتماعي فقط از انسان هاي اخلاقمدار و&nbsp; قابل احترام سر مي زند.<br />&nbsp;<br /><img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1396/09/11/tanineyas-%284%29.jpg" alt="" /><br />و اما کساني که از طريق آزمايش به ابتلاي خود پي برده اند و يا علائم آن را در خود احساس مي کنند حتما با انجام آزمايشات تشخيصي از طريق مراجعه به مرکز مشاوره بيماري هاي رفتاري شهر خود پي گير بيماري شان باشند . اين مهم در اين مراکز رايگان بودن خدمات تشخيصي و مشاوره اي است. &nbsp;<br /><br /><br />اما روي ديگر نگارنده بر مردم ايران کشورمان است. مردمي که قطعا در اين سال ها از طريق رسانه اي گروهي با اسم وحشتناک اين بيماري و حتي برچسب هايي که ممکن است غيرمنصفانه بر فرد مبتلا زده شود ، آشنا شده اند در نظر داشته باشند که ترد کردن بيماران مبتلا به ايدز نه تنها آنها را در معرض خطر قرار نمي دهد بلکه با فراهم کردن شرايط پنهان کاري ممکن است، مسيري را براي اين بيماران هموار سازند که خطر ابتلا را بالا و بالاتر مي برد. از اين رو خوب است بدانيم که اچ اي وي فقط از طريق روابط جنسي و اعتياد نيست بلکه از طريق فراوده هاي خوني آلوده، شيرمادر، سرايت از طريق مادر به جنين ... نيز انتقال مي يابد.<br /><br /><br />&nbsp;ويروس بيماري ايدز ، از راه هاي : تماس معمولي افراد در منزل يا اجتماع با بيمار، دست دادن استفاده از وسايل غذا خوري مشترك : بشقاب، ليوان، قاشق و چنگال و&hellip;، استفاده از استخرهاي عمومي يا توالت عمومي، بغل گرفتن و يا بوسيدن صورت، عطسه و سرفه، دستگيره در، گوشي تلفن و ميله اتوبوس،&nbsp; استفاده از البسه دست دوم، آب و غذا، تماس با اشك و عرق بيمار، استفاده از وسيله نقليه مشترك نيش حشرات، قابل انتقال نيست .<br /><br /><br />انتهاي پيام/ غ</span></p> Sun, 03 Dec 2017 09:13:00 GMT مجالست اشرار در فضاي مجازي http://samamos.ParsiBlog.com/Posts/1350/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa+%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%b1+%d8%af%d8%b1+%d9%81%d8%b6%d8%a7%d9%8a+%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a/ <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">فضاي مجازي هر چند که به نظر مي رسد که مجاز باشد و حقيقت نيست، ولي اگر دقت شود معلوم مي شود که حقيقت است نه مجاز؛ زيرا فضايي که امروز از آن به مجازي ياد مي شود، جلوه اي از دنياي حقيقي و واقعي است.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">البته مراد از حقيقت در برابر مجاز، همان واقعيت است؛ وگرنه بسياري از آن چيزي که در دنياي بيروني و نيز فضاي مجازي وجود دارد، حقيقت نيست، بلکه باطلي است که لباس حقيقت به تن کرده است و تنها بخشي از امور در دنياي بيروني و فضاي مجازي واقعيت با لباس حقيقت است.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">به هر حال، از آيات و روايات به دست مي آيد که معاشرت و رفاقت با بدان و حضور در مجالس آنان موجب مي شود تا انسان گرفتار افکار و انديشه هاي باطل و رفتارهاي زشت آنان شود و دنيا و آخرت خويش را تباه سازد. خدا به نقل از کساني که اين گونه با دوستان خلوتي خويش راه باطل گرفته و تباه شدند، مي فرمايد: يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا؛ اى واى كاش فلانى را دوست خلوتي خود نگرفته بودم و به خلوتگاه خودمان راهش نداده بوديم.(فرقان، آيه 28)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">بنابراين، کساني که در فضاهاي مجازي به دنبال مجالست و معاشرت با بدان دروغ پرداز و شبهه افکن و گناهکار هستند، همانند کساني هستند که در دنياي بيروني به نشست و برخاست با بدان پرداخته اند. پس آن نهي که درباره مجالست با بدان بيان شده است درباره اين مجالست نيز صادق است؛ زيرا فضاي مجازي چيزي جز دنياي واقعي نيست؛ و ابزارهاي رسانه اي موجب نمي شود تا انسان از فضاي واقعي بيرون باشد.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">انسان مومن وقتي با بدان مجالست مي کند، از ايشان تاثير بد و سوء مي پذيرد. اين مجالست چه در دنيايي بيروني باشد يا در دنياي مجازي رسانه اي. از اين روست که در روايت آمده است: مي فرمايد: &laquo;لاتصحبوا اهل البدع ولاتجالسوهم فتصيروا عند الناس کواحد منهم قال رسول الله صلي الله عليه و آله: المرء علي دين خليله وقرينه؛ با بدعتگذاران رفاقت نکنيد و با آنها همنشين نشويد که نزد مردم همچون يکي از آنها خواهيد بود! رسول خدا فرمود: انسان پيرو دين دوست و رفيقش مي باشد! &raquo; (اصول کافي، جلد 2، ص 375 &laquo;باب مجالسة اهل المعاصي)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">همين معني در حديث ديگري از امام علي بن ابي طالب عليهما السلام به صورت تاثير متقابل بيان شده است؛ مي فرمايد: &laquo;مجالسة الاخيار تلحق الاشرار بالاخيار ومجالسة الابرار للفجار تلحق الابرار بالفجار؛ فمن اشتبه عليکم امره ولم تعرفوا دينه فانظروا الي خلطائه؛ &nbsp;همنشيني با خوبان، بدان را به خوبان ملحق مي کند؛ و همنشيني نيکان با بدان، نيکان را به بدان ملحق مي سازد! کسي که وضع او بر شما مبهم باشد، و از دين او آگاه نباشيد، نگاه به دوستان و همنشينانش کنيد. اگر همنشين با دوستان خداست او را از مؤمنان بدانيد؛ و اگر با دشمنان حق است، او را از بدان بدانيد! &nbsp;(بحارالانوار، ج 71، ص 197)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">و نيز مي فرمايد: &laquo;صحبة الاشرار تکسب الشر کالريح اذا مرت بالنتن حملت نتنا؛ همنشيني با بدان موجب بدي مي گردد؛ همچون بادي که از جايگاه متعفن و آلوده مي گذرد؛ بوي بد را با خود مي برد. (غرر الحکم)</span></span></p> Sat, 02 Dec 2017 21:49:00 GMT