مجله پارسي نامه - سياسي، اقتصادي http://Www.ParsiBlog.com/Mag/rss/1/خوراک خوان مجله پارسي نامه، سرويس وبلاگ نويسي پارسي بلاگ - مجله پارسي نامه - سياسي، اقتصادي fa ParsiBlog.com RSS Generator Mon, 23 Apr 2018 04:01:54 GMT پارسي بلاگ جريان شهردار تهران http://Komeil1367.ParsiBlog.com/Posts/1454/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/ <p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اين روزها حرف و حديث ها در مورد شهردار سابق تهران زياد است؛ بعضي مي گفتند او شهردار خوبي است و بايد بماند و عده اي هم مي گفتند خوب نيست و بايد برود. در ميان همه ي اين حرف ها برخي هم سؤال مي کنند که اگر شهردار محترم مريض بود و پروستات مبارکش درد مي کرد چرا آمد و مسؤوليت شهرداري را قبول کرد؟ نمي آمد که سنگين تر بود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">به نظر مي رسد پرسش بجايي باشد که کسي تا به حال به آن پاسخ نگفته، اما به نظر من جناب شهردار قبلاً سالم بوده و بعد از پذيرش مسؤوليت بيمار شده است. هر چند پزشکان محترم در مورد بيماري ايشان سکوت اختيار کرده اند، اما باز به نظر من علت بيمار شدن آقاي شهردار مي تواند چند چيز باشد:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اول) بدون اجازه ي بزرگ ترها آمد و شهردار شد. قبلاً هم بدون اجازه مي خواست وزير بشود که بحمدالله نشد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">دوم) به جاي اين که بنشيند و سرش را پايين بيندازد و کار خودش را بکند، به پرونده هاي بايگاني شده ور رفت.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">سوم) در جلسه ي لهو و لعب برج ميلاد شرکت کرد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">سنگ هم اگر چنين گناه هايي را مرتکب مي شد، في الفور مي ترکيد، چه رسد به يک آدم. شهردار محترم شانس آورد که فقط پروستاتش مورد حمله قرار گرفت و کار به جاهاي باريک تر نکشيد. البته جناب شهردار سابق تهران از اين بابت بايد از دادستان کل کشور هم خيلي ممنون باشد که با اصرار تمام باعث شد ايشان استعفا بدهد و برود تا مورد اصابت عذاب هاي اَليم ديگر واقع نشود.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">ضمناً بعضي ها از روي شيطنت مي پرسند موضوع شهرداري تهران چه ربطي به دادستاني کل کشور دارد؟</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">بايد به آن ها جواب داد وقتي مسائل امور خارجه، استکبار، هسته اي، موشکي و نظامي، اقتصادي و خيلي چيزهاي ديگر به رئيس قوه ي قضائيه ربط دارد، پس موضوع شهرداري تهران هم مي تواند به دادستان ربط داشته باشد. اگر منتظريد بر شما هم عذاب نازل شود و براثرآن پروستات تان درد بگيرد يا ويروس &laquo;استعفا&raquo; به جان تان بيفتد و يا در يکي از بازداشتگاه ها دچار بيماري &laquo;خودکشي&raquo; بشويد، باز به مسؤولان قوه ي قضائيه گير بدهيد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">(21/1/97)</strong></span></p> </p> Wed, 18 Apr 2018 11:11:00 GMT دوران موشک يا گفتمان؟! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1111/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d9%85%d9%88%d8%b4%da%a9+%d9%8a%d8%a7+%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%9f!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">مرحوم هاشمي رفسنجاني، قبل از اينکه در استخر فرح غرق شود، چندين بار در تضعيف بنيه دفاعي<img style="float: left;" src="http://abarnegar.ir/wp-content/uploads/2016/03/photo_2016-03-30_13-07-50.jpg" alt="غ" width="224" height="258" /> کشور، سخناني بر زبان آورد، <span style="color: #ff0000;">که کام دشمنان را شيرين و دوستان انقلاب را تلخ نمود</span>. مردم ايران مرحوم هاشمي رفسنجاني را استوانه نظام مي دانستند، <span style="color: #0000ff;">ولي جريان خبيث اصلاحات، او را به اپوزيسيون نظام اسلامي تبديل و توانست فرماندهي فتنه 88 را به او واگذار و او هم باتفاق خاندانش در جهت گسترش فتنه، سنگ تمام گذاشت</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">مرحوم هاشمي رفسنجاني از توافق برجام آنقدر احساساتي شد که براي تکميل پازل دشمن، همانند شاه حسين صفوي، تز <span style="color: #ff0000;">"دنياي فردا دنياي گفتمان هاست نه موشکها!"</span> را مطرح <span style="color: #800000;">و همانگونه که در وران دفاع مقدس، بخشي از بودجه ناچيز دفاعي را به درخواست نخست وزير وقت به امور غيردفاعي اختصاص مي داد، خواستار تخصيص بودجه نظامي و دفاعي کشور به بخش اقتصادي توسط رئيس جمهور <span style="color: #800000;">ش</span></span><span style="color: #800000;">د،</span> <span style="color: #0000ff;">لذا بعد از درگذشت آن مرحوم، <span style="color: #ff0000;">پرورش يافته ي ناخلفش حسن روحاني</span> در پاسخ به نامه ستاد فرماندهي کل قوا نوشت: "نمي توانيم بودجه دو ارتش را پرداخت کنيم، سپاه بايد منحل شود</span>!"</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">&nbsp;کاش آن مرحوم امروز سر از زير خاک بيرون مي آورد، <span style="color: #800000;">تا معرکه گيري رؤساي ياغي آمريکا، فرانسه و انگليس را در موشک پراني به سمت کشور سوريه مي ديد</span> <span style="color: #0000ff;">و بخاطر تز ننگين و خيانت بار</span> <span style="color: #ff0000;">"دنياي فردا دنياي گفتمان هاست نه موشکها!"</span><span style="color: #0000ff;"> از ملت ايران و جبهه مقاومت عذر خواهي مي کرد</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Mon, 16 Apr 2018 12:10:00 GMT حمله، نمايشي آمريکا به سوريه http://balagi62.ParsiBlog.com/Posts/215/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87%d8%8c+%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4%d9%8a+%d8%a2%d9%85%d8%b1%d9%8a%da%a9%d8%a7+%d8%a8%d9%87+%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%87/ <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">بالاخره بعد از مدتي رجز خواني ترامپ گاودوش، ديشب ساعت 4 با همراهي فرانسه و انگليس حدود 100 موشک را از ناوها و جنگنده هايشان به چند نقطه نظامي و علمي در سوريه شليک کردند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">چند سال قبل که کشتي نجات را به يمن فرستاديم، جان کري به ظريف گفت اين حرکت را تحمل نمي کنيم و ايران که نمي خواست در انظار عمومي ضايع شود محموله کشتي را بازنگرداند و آنرا به جيبوتي برد و گفت سازمان ملل مواد غذايي و دارويي را به يمن ببرد. البته بار کشتي در جيبوتي توسط گرسنه هاي آنجا غارت شد!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">ترامپ هم که از مدتي قبل سروصدا راه انداخته که حمله مي کنيم، وقتي با تهديدات مهمي روبرو شد مجبور بود در حد محدود خودي نشان دهد تا ضايع نشود. بنابراين يک حمله کاملا نمايشي با هماهنگي که با روسها انجام داده بود صورت گرفت.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">تمام نقاط هدف از قبل تخليه شده بود و اکثر موشک هاي شليک شده، يا توسط پدافند هوايي سوريه منهدم شد و يا منحرف و به هدف اصابت نکرد. مثل چندي قبل که به پايگاه شعيرات سوريه حمله کرد و آن زمان هم پايگاه از قبل تخليه شده بود و صرفا چند موشک به بيابان زد!</span></p> <p style="text-align: center;"><img title="پاسخ پدافند سوريه به موشک هاي آمريکا، انگليس و فرانسه" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/04/14/4/2227348.jpg" alt="پاسخ پدافند سوريه به موشک هاي آمريکا، انگليس و فرانسه" width="800" height="533" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اما در اين مدت روسها وعده هايي دادند که اگر پاسخي ندهند اين بار آنها ضايع مي شوند و بايد منتظر حرکتي از روسها بود. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">ايران هم که در اين مدت سروصداي چنداني نداشت، روي زمين فعاليت هاي خوبي انجام داد که در صورت جدي شدن حمله به سوريه، پاسخ دندان شکن بدهد. البته پاسخ به حمله رژيم صهيون به t4&nbsp;&nbsp; قطعي خواهد بود و تا کنون اين حرکت را با موشک هاي يمن به رياض و <a title="پاسخ ايران به اسرائيل از زبان نصرالله" href="https://www.mashreghnews.ir/news/846467/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88" target="_blank">سخنان اخير نصرالله</a> جواب داده تا ترس را کاملا بر صهيونيست ها مستولي کند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">آرامش امروز صبح در دمش بعد از حمله آمريکا:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img title="آرامش در دمش بعد از حمله نمايشي آمريکا" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/04/14/4/2227352.jpg" alt="آرامش در دمش بعد از حمله نمايشي آمريکا" width="800" height="501" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img title="آرامش در دمش بعد از حمله نمايشي آمريکا" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/04/14/4/2227353.jpg" alt="آرامش در دمش بعد از حمله نمايشي آمريکا" width="720" height="405" /></span></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 16 Apr 2018 11:58:00 GMT دولت فله اي، حرفهاي فله اي! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1110/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa+%d9%81%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%8a%d8%8c+%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d9%81%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%8a!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">اسحاق جهانگيري</span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"> معاون اول رئيس جمهور گفت: &laquo;<span style="color: #ff0000;">نرخ دلار از فردا(سه شنبه) 4200 تومان است. هر نرخ ديگري غير از آن قاچاق محسوب خواهد شد و مراجع انتظامي و قضايي مثل قاچاق مواد مخدر با آن برخورد خواهند کرد.</span>&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">در چند روز گذشته برخي از دولتمردان فله اي حسن روحاني، فله اي از افزايش قيمت دلار حمايت نموده و حتي مبلغ 6 هزار تومان براي هر دلار را منطقي دانستند</span>! <span style="color: #800000;">و لذا وقتي اسحاق جهانگيري بعد از جلسه فوق&zwnj;العاده ستاد اقتصادي دولت، مثل سوپرمن قيمت دلار را 4200 تومان اعلان و خواستار برخورد با متخلفين از اين دستور العمل مي شود</span>!&nbsp; بايد از سوپرمن دولت پرسيد؛ <span style="color: #ff0000;">که چرا اول به سراغ نابکاراني در درون دولت نمي رويد که با سحنان فله اي و يحتمل هماهنگ با دولت، موجبات افزاريش قيمت دلار را فراهم کردند</span>؟! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">مگر مسعود نيلي، مغز متفکر اقتصادي! دولت، نوبخت سخنگوي دولت و ترکان معاون رئيس جمهور، از افزايش قيمت دلار، حتي بالاي 6 هزار تومان دفاع ننمودند</span>؟ <span style="color: #ff0000;">پ</span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">س</span> چرا اين جيب برها پس از اعلان تک نرخي دلار، از جنايت خود مبني بر کاهش ارزش پول ملي پشيمان نشده و حسن روحاني آنان را اخراج نکرده است</span>؟!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #800000;">در دولت اعتدال و اشرافي حسن روحاني، افزايش قيمت دلار با مطالبات واقعي مردم رابطه دارد</span>، <span style="color: #0000ff;">اگر مطالبات واقعي و اصلي مرم مطرح و دولتمردان با هدايت مغز متفکر جنگ رواني، يعني حسام الدين آشنا، نتوانند مردم را بفريبند و ملت بر مطالبات خود اصرار بورزند</span> <span style="color: #ff0000;">و دولت با فشار نمايندگان مجلس، از افزايش قيمت فراورده هاي نفتي در بودجه 97 عقب نشيني کند،</span> آنگاه دولت، موذيانه وار، جيب ملت را با افزايش قيمت دلار خالي مي کند! و رئيس کل بانک مرکزي هم که خانواده اش خارج از کشور زندگي مي کنند! در پاسخ به نمايندگان مجلس مي گويد: &laquo;<span style="color: #0000ff;">قرار نيست مبلغ 4200 تومان نرخ تعيين شده براي دلار ثابت بماند، تا اشتباهات گذشته تکرار شود.</span>&raquo; <span style="color: #ff0000;">لذا بر اساس سخنان سيف، آيا جهانگيري فله اي سخن گفته است</span>؟! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">ضمنا؛ مگر در بوجه سال 97 ملبغ ارز مبادله اي براي هر دلار از سوي نمايندگان مجلس 3700 تومان تعيين نشده، <span style="color: #800000;">پس سرنوشت مبلغ اضافي دريافت (500 تومان بابت هر دلار، بر خلاف بودجه مصوب مجلس)، به کدام جيب واريز مي شود</span>؟! <span style="color: #ff0000;">البته بايد مواظب حسين فريدن و مهدي جهانگيري(برادران متخلف رئيس جمهور و معاون اول) باشيم</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Mon, 16 Apr 2018 11:57:00 GMT اصابت موشک نقطه زن انصارالله به وزارت دفاع عربستان http://basiji110.ParsiBlog.com/Posts/1733/%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%aa+%d9%85%d9%88%d8%b4%da%a9+%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87+%d8%b2%d9%86+%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a8%d9%87+%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa+%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9+%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/ <div class="news-head"> <div class="bigpic title-box"><a href="https://www.taraznews.com/content/34934"> <h1>...</h1> </a></div> </div> <div class="album-big"><a rel="shadowbox[images3];title=" href="https://www.taraznews.com/sites/default/files/styles/orginal_size/public/content/images/story/92-03/27/13920325162037500_PhotoL.jpg?itok=OQbMEGPY"><img title="کاريکاتور/ بمباران آمريکا و اسرائيل..." src="https://www.taraznews.com/sites/default/files/styles/large/public/content/images/story/92-03/27/13920325162037500_PhotoL.jpg?itok=Zbk-3UwS" alt="" /></a></div> <div class="album-big"> <div class="title"> <h1><a href="http://kayhan.ir/fa/news/129816/%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6">اصابت موشک نقطه&zwnj;زن انصارالله به وزارت دفاع عربستان در قلب رياض</a></h1> </div> <div class="subtitle">يگان موشکي انصار&zwnj;الله يمن، مقر وزارت دفاع رژيم سعودي در رياض را با موشک&zwnj;هاي بالستيک نقطه&zwnj;زن هدف قرار داد.</div> <div class="body"><br /><br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />عصر ديروز در حالي که توجه افکار عمومي در جهان متوجه تحولات سوريه بود، يگان موشکي انصارالله با موشک بالستيک نقطه&zwnj;زن از نوع &laquo;برکان اچ-2&raquo;، وزارت دفاع عربستان در رياض را هدف قرار داد و عملا به &laquo;محمد بن سلمان&raquo; وليعهد رژيم سعودي فهماند که بايد حد خودش را بداند و از ماجراجويي و همراهي با &laquo;دونالد ترامپ&raquo; در منطقه دست بردارد. سران رژيم آل&zwnj;سعود از اصابت اين موشک به قلب رياض بسيار هراسان شدند.&nbsp;<br />عمليات پهپادي يمن&nbsp;<br />رسانه&lrm;هاي سعودي از تغيير پروازهاي فرودگاه &laquo;ابها&raquo; به فرودگاه&lrm;هاي رياض، جده و جيزان از ترس حملات پهپادي و موشکي يمن خبر دادند.&lt;** ادامه مطلب... **&gt;<br />نيروي هوايي ارتش يمن ديروز از عمليات يگان پهپادي اين کشور در عمق خاک عربستان خبر داد. پايگاه خبري شبکه &laquo;المسيرة&raquo; يمن در خبري فوري اعلام کرد که با پهپاد &laquo;قاصف 1&raquo;، فرودگاه &laquo;أبها&raquo; در &laquo;عسير&raquo; را هدف قرار داده و اکنون تمامي پروازها در اين فرودگاه به حالت تعليق درآمده است.<br />&nbsp;در ادامه اين خبرآمده است که پهپاد قاصف 1، تاسيسات نفتي &laquo;آرامکو&raquo; در &laquo;جيزان&raquo; را نيز بمباران کرده است.<br />شبکه خبري المسيره به نقل از رسانه&zwnj;هاي سعودي گزارش داد که مديريت پروازي فرودگاه ابها واقع در منطقه عسير در پي حمله پهپادي روز چهارشنبه به اين فرودگاه که در جنوب عربستان قرار دارد، اعلام کرد که مسير پروازي أبها به سمت فرودگاه&zwnj;هاي جده، جيزان و رياض تغيير کرده است.<br />اواخر سال 95، پهپاد تهاجمي &laquo;قاصف -1&raquo; ساخت يمني&zwnj;ها رونمايي شد و رهبر انصارالله يمن وعده داد که اين پهپاد ارتقا يابد تا بتواند مسافت&zwnj;هاي طولاني را طي کند.&nbsp;<br />دوم فروردين ماه جاري نيز يگان موشکي ارتش و کميته&zwnj;هاي مردمي يمن، يک فروند موشک بالستيک کوتاه&zwnj;برد از نوع &laquo;بدر 1&raquo; را به تأسيسات شرکت نفت آرامکو در استان نجران عربستان شليک کرد. سخنگوي ارتش يمن در پي اين حمله گفت، تأسيسات اقتصادي متجاوزان تا زماني که محاصره و تجاوز آنها به يمن ادامه دارد در تيررس موشک&zwnj;هاي يمني&zwnj;هاست.&nbsp;<br />ائتلاف متجاوزان از ارتقاي توانايي&zwnj;هاي نظامي بازدارنده يمني&zwnj;ها و تلاش&zwnj;ها براي ارتقاي هرچه بيشتر آن واقف است.<br />&nbsp;ما امروز به لطف الهي قوي&zwnj;تر و استوارتر هستيم و سال آينده سال پيروزي است.</div> </div> Mon, 16 Apr 2018 11:56:00 GMT حجاب اجباري به قدر قدرت و مصلحت (3) http://Komeil1367.ParsiBlog.com/Posts/1453/%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a+%d8%a8%d9%87+%d9%82%d8%af%d8%b1+%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa+%d9%88+%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad%d8%aa+(3)/ <p><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;; color: red;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: #800000;"><strong>.......... ادامه پرسش ها از حجت الاسلام زيبايي نژاد..............</strong></span></span></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">منظور ما از دولت مشخصا قوه مجريه نيست بلکه همان حاکميت است، لذا شما اگر مسئوليت خانواده ها و مردم و همه را در نظر بگيريد اين باعث سلب مسئوليت از صداو سيما، حوزه، آموزش و پرورش و امثالهم نمي شود!</span></span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;"><br /> </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">مشکل ما همين است که وقتي آموزش و پرورش شما دولت سالار شد، به معني اينکه خانواده اتصالي به مدرسه نداشت و مدير مدرسه فقط بخشنامه اجرا کرد و دغدغه حوزه علميه شما در بخش اداري در حد دولت بزرگ شد، مثل يک وزارتخانه که دغدغه مدرک طلاب و نان و آب طلاب را دارد و ميزان کارآمدي طلاب در ميدان جامعه، حتي دغدغه دوم حوزه هم نيست و يا وقتي دولت آقاي احمدي نژاد مي گويد مسجد مي سازيم، بيشترين ضربه را مي زند؛ چرا؟ چون بايد حساسيت هاي عمومي به سراغ مسجد سازي بيايد نه اينکه خودش وعده بدهد که مسجد مي زنيم. من به عنوان مردم اگر مسجد بسازم و پول از جيب خودم بدهم، تعلق خاطر پيدا مي کنم و براي رونق آن تلاش مي کنم، ولي وقتي دولت مسجد مي سازد من عقب مي روم</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;">.<br /> </span><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">درباره همين مثال مسجد سازي يعني نظر شما اين است که دولت نبايد کار اجرايي انجام دهد و فقط فرهنگ سازي کند؟ درباره حجاب هم همين طور؛ البته با اغماض از کوتاهي خانواده ها که امر تربيت را به دولت سپردند به اين اميد که دولت اسلامي شده است و از آن طرف هم دولت تربيت را به اميد خانواده ها رها کرده است.</span></span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;"><br /> </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">من مي خواهم از شما سوال کنم که: شما دليلي داريد که بگويد دولت موجود دلسوز تر از مردم براي خودشان است؟ دولت آرماني را عرض نمي کنم، منظورم وضعيت موجود است. آيا بيشتر از مردم مي فهمد؟ و آيا بهتر از مردم اجرا مي کند؟ پيش فرض دولت سالاري اين است که من مصلحت ها را بهتر مي فهمم، دغدغه ام و حساسيتم بيشتر است و بهتر هم اجرا مي کنم. اين سه تا محل سوال است</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;">.<br /> &lt;**&lt;** ادامه مطلب... **&gt;**&gt;<br /> </span><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">اما آنچه که توقع از دولت را بالا مي برد امکانات زياد آن است.</span></span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;"><br /> </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">فرض مي کنيم امکانات سخت افزاري و پول را داديم به دست حاکميت. خب چکار مي تواند بکند؟ ذهني حرف نزنيم چکار مي تواند بکند؟! يعني بالاخره شما هستيد و مجموعه هايي مثل وزارت ارشاد و سازمان تبليغات. کار فرهنگي کردن در جامعه روي کاکل انگيزه اداره مي شود و اگر بخشنامه اي شد زمين مي خورد. يعني سيستم کار فرهنگي مثل دوره جنگ است که بسيج را داشتيم و ارتش متدين شده شاه را هم داشتيم. ساختار بسيج طوري بود که طرف به فکر پول گرفتن نبود که! مي خواست برود از مملکت دفاع کند و حاضر بود جانش را هم بدهد. اما در ارتش غالبا اينطور نبود. يعني آن خط هايي که مي سپردند دست ارتش تسخير نمي شد، چون با بخشنامه پيش مي رفتند؛ ولي در بسيج اينطور نبود. شما بايد در عرصه کار فرهنگي از معادلات بسيجي استفاده کنيد. شبکه ها و پيوندهاي اجتماعي با محوريت دين حول مسجد و روحانيت با انگيزه ايحاد کنيد. اگر روزي دولت آمد و گفت من براي فرهنگ هيچ کاري نمي کنم، چه مي شود؟ در دوره شاه مي دانستيم که شاه براي ما هيچ کاري نمي کند يعني شايعه شده بود در خيابان بچه دزدي مي شود و مادر ما ظهر نمي گذاشت ما پايمان را بگذاريم بيرون و يا اگر يک ربع از مدرسه ديرتر مي آمديم، مواخذه مي شديم. چون مي دانستند کسي پشتوانه آنها نيست. خانواده بايد درگير حل مساله شود و حس کند مسئول اصلي تربيت است و بايد شبکه خانوادگي ايجاد کنيم تا در اين شبکه محلي و خانوادگي و شبکه متدينين کارهاي فرهنگي جور شود که در آن صورت است که مطالبه شکل مي گيرد</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;">.<br /> </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">براي مثال فرض کنيد پانصدهزار زن خانه دار در يک کشوري شبکه راه انداختند</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;">. </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">به يک شرکتي مثل سامسونگ گفتند مصرف انرژي دستگاه هايت</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;"> C </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">هست و بايد به</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;"> B </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">برسد. با کارشناسان هم مشورت مي کنند که آيا امکان اصلاح وجود دارد يا خير؟ و اگر شدني بود دو سال فرصت مي دهند که اکر تغيير کرد که وسايلت را مي خريم و الا تحريم مي کنيم و از جايي ديگر مي خريم. شرکت هم چرتکه مي اندازد براي نگه داشتن اين عده مشتري و خودش را بواسطه مطالبه مشتريانش اصلاح مي کند. اگر جامعه قوي باشد، تمدن اسلامي روي پايه خانواده و جامعه قوي استوار مي شود نه دولت بزرگ. ما نيازمند به دولتي که انتظام اجتماعي ايجاد کند هستيم؛ اما آن دولت بايد بر بستر مطالبات اجتماعي کارش را انجام دهد. اگر مطالبات اجتماعي را بتواند شکل بدهد موفق مي شود و الا پيش بيني مي کنيم که زمين مي خورد</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;">.<br /> </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">البته من معتقد نيستم که دولت به عرصه نيايد</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;">. </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">معتقدم تا حدي بايد ترس از تخلف در جامعه باشد چرا که نبايد متخلف حس کند کارش عادي است. گاهي هم شما قدرت نداريد اما وانمود مي کنيد که قدرت داريد</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;">. </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">خود اين ترس ايجاد مي کند. فرض کنيد اگر امروز همه زن ها اراده کنند با لباس نامناسب بيرون بيايند، ممکن است زور حکومت به آنها نرسد؛ ولي نزد تک تکشان که برويد مي ترسند. اين ترس براي جامعه مفيد است</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;">.<br /> </span><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">بحث ما اين است که نيروي انتظامي تا چه حدي موفق است در مواجهه با اين مساله بدون مخاطراتي که هزينه را بيشتر از فايده کند. آيا نيروي انتظامي مي تواند با آن 67 درصد اگر درست باشد مقابله کند؟ اگر در برابر برخورد نيروي انتظامي يک نهادي از متخلف دفاع کرد، بايد چه کرد؟</span></span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;"><br /> </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">نيروي انتظامي در زمان احمدي نژاد مي گفت ما اقدام مي کنيم اما رئيس جمهور مانع ماست. من به دوستان دانشگاه هم مي گفتم که اول تکليف حاکميت بايد با خودش روشن شود. تنها جايي که ديدم درست عمل شد بر سر کارت سوخت بود که به دولت احمدي نژاد گفتند از واکنش مردم نترسيديد؛ گفتند بررسي کرديم چند تا پمپ بنزين را آتش مي زنند و بعد مساله حل مي شود و بودجه آن چند تا را کنار گذاشته ايم. به دانشجويان گفتم وقتي مي خواهيد مثلا طرح عفاف را اجرا کنيد، مي توانيد حدس بزنيد مقاومت اجتماعي آن چقدر است؟ مثلا اساتيد چقدر مقاومت مي کنند، دانشجويان چقدر؟ بايد بتوانيد پيش بيني کنيد و اگر پيش بيني کرديد و گفتيد نتيجه براي ما مهم است جامعه بايد سنگ ها را وا بکند، به طوريکه اگر دانشجويان مقاومت کردند، رئيس دانشگاه پشتشان را خالي نکند، وزارت علوم پشت رئيس دانشگاه را خالي نکند و نهايتا رئيس جمهور پشت وزارت علوم را خالي نکند</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;">.<br /> </span><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">در همه محيط ها از جمله دانشگاه معمولا روسا بيشتر سوادعلمي دارند تا فقهي و اسلامي، قاعدتا کار براي حجاب بايد توسط افراد با سواد مربوطه باشد که مشخصا روحانيون اند و مهم ترين جا براي تربيت آنها حوزه علميه است و بايد پرسيد تا حالا چه کرده اند و آيا موثر بوده اند يا نه و اينکه طبق تعريف شما حوزه در کجاي حکومت اسلامي امروز قرار دارد؟ آيا بخشي از حکومت هست يا نه؟</span></span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;"><br /> </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">مقدمه اي را عرض کنم، بحث قواعد هنجاري، فعلا شرعي نه، در محيط اجتماعي ممکن است قواعدش با محيط هاي خاص فرق کند. براي مثال ترکيه در زمان لائيک ها قبل از اردوغان در جمهوري هاي آسياي ميانه دانشگاه تاسيس کرد و همان زمان حجاب را ممنوع کرده بود. اما قانونشان اين بود که دانشگاه محيط علمي است و اگر دختر و پسر در دانشگاه به روابط شخصي بپردازند يا يک حدي از حدود را رعايت نکنند، مثلا اگر با دامن کوتاه به دانشگاه بيايند بايد از دانشگاه اخراج شوند</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;">.<br /> </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">چرا اين کار را مي کنند؟! چون به اين توافق اجتماعي رسيده اند که محيط دانشگاه يک محيط علمي است و قواعد علمي بر آن حاکم است چه مذهبي باشيم چه نباشيم. مثلا کسي از آمريکا آمده و مي گويد خانمي درآمريکا در روز تعطيل در باشگاه هاي شبانه خودفروشي مي کند. فرداي همان روز در روز کاري به محل کار مي رود و اگر کسي در محيط کار به او چپ نگاه کند با وي برخورد شديد مي شود. چرا که اقتضاي محيط کار با اقتضاي محيط فراغتي فرق مي کند. عقلا هم به همين نتيجه رسيده اند. يا در مثال ديگر دانشجوي ايراني از انگليس آمده و ديدند ديگر قصد برگشت ندارد که پس از تحقيق فهميدند وي در آنجا به زني متلک پرانده و با وي برخورد جدي شده است</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;">. </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">در غرب روابط جنسي آزاد است، اما بي ضابطه هم نيست و اگر قرار باشد مزاحمت جنسي ايجاد شود برخورد شديد مي کنند</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;">.<br /> </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">در کشور ما دانشگاه پشت دانشگاه تاسيس مي شود؛ اما فضاي آن فضاي فراغتي است. طلبه اي از افغانستان آمده و مي گويد در افغانستان در دانشگاه هم تحصيل مي کند، سر کلاس دختر و پسر کنار هم مي نشينند و دختر حجاب اسلامي هم ندارد اما فضا کاملا علمي است و دانشجويان آمده اند که درس بخوانند. پس چه اتفاقي مي افتد که در کشور ما دانشگاه مي شود فضاي فراغتي و فضاي عربده کشي سياسي براي جناح ها و قواعد محيط علمي بر آن حاکم نيست؟ يکي مي شود انقلابي و فرياد مي زند و ديگري مي شود غير انقلابي و فرياد مي زند</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;">.<br /> </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">در خيلي از کشورها بر سر محيط هاي علمي معامله نمي کنند. يعني اول بايد تکليفتان را مشخص کنيد که دانشگاه برايتان محيط علمي است يا فراغت؛ اگر محيط علمي شد بايد قواعد علمي در آن برقرار شود يا نه؟ واقعا آيا کسي بايد جرات داشته باشد در محيط دانشگاه مواد مخدر توزيع کند؟ يا از اين دست اقدامات بکند؟</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;"><br /> </span><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">راه حل اين مساله در کشور ما چيست؟ راه مشخصي دارد؟</span></span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;"><br /> </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">به نظرم مي شود اين توافق را تا حدودي گرفت يعني سياسي شدن بحث حجاب به شدت اختلال ايجاد مي کند. چرا بايد افراد جرات پيدا کنند در غيرحوزه صلاحيتشان در تبليغات رياست جمهوري يا مجلس ورود پيدا کنند؟ اين تخلف است</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;">. </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">مثلا رئيس جمهور بيايد در تبليغات درباره گشت ارشاد حرف بزند. اصلا مگر در حوزه مسئوليت اوست؟ يک سازوکاري دارد ايجاد گشت ارشاد که در حوزه رياست جمهوري نيست. به نظرم شوراي عالي انقلاب فرهنگي نبايد وارد حوزه تاييد صلاحيت رئيس دانشگاه تهران شود؛ چون نزديک 99 درصد پيشنهادات وزارت علوم در اين زمينه از روي مماشات يا همکاري تاييد شده است. آنچه که ما در آن گرفتاريم اين است که قاعده محيط علمي نداريم و بايد با کمک نخبگان و مسئولين تدوين شود و اينطور نشود که چند نفر پشت درهاي بسته قاعده تصويب کنيم که بشود منشور شوراي عالي انقلاب فرهنکي که کسي انگيزه خواندن آن را هم ندارد، چه برسد به اينکه به آن عمل کند</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;Times New Roman&quot;;B Mitra&quot;;">.<br /> <br /> </span></strong></p> Mon, 16 Apr 2018 11:51:00 GMT خطر غربزده ها و ليبرالها براي کشور! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1108/%d8%ae%d8%b7%d8%b1+%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%b2%d8%af%d9%87+%d9%87%d8%a7+%d9%88+%d9%84%d9%8a%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a+%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">رئيس مرکز تحقيقات رياض گفت: <span style="color: #ff0000;">&laquo;براي نابودي تهران، 4 موشک بالستيک "دانگ فنگ" ما کافيست</span>&raquo;!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">در پاسخ به ارجيف رئيس مرکز تحقيقات رياض، محمد باقر نوبخت، از عناصر غربزده ي مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت و سخنگوي دولت،<img style="float: left;" src="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/5613193d15e9acc848b089d7082b52a3/5B58EA4F/t51.2885-15/s320x320/e35/29417117_138784653626086_2506384932163551232_n.jpg" alt="i" width="237" height="248" /> در مصاحبه با ويژه نامه نوروز همشهري گفت: &laquo;<span style="color: red;">براي توافق با عربستان بايد از برخي منافع چشم پوشي کنيم!</span>&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">در 9 فرورين 97 در خصوص مراکز استراتژيک رياست جمهوري و مجمع تشخيص مصلحت نظام که توسط مرحوم هاشمي رفسنجاني راه اندازي شد، با موضوع <span style="color: #ff0000;">"مراکزي بر ضد نظام اسلامي"</span> تحليل کوتاهي پيرامون ويدئويي <span style="color: #800000;">"داري اشتباه مي کني کاپيتان"</span> به سمع و نظر همراهان <span style="color: #0000ff;">"وبلاگ و کانال #تلگرامي #وزنه-سياسي"</span> تقديم نمودم. </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">حضرت روح الله در سخت ترين شرايط پذيرش قطعنامه 598 فرموند: &laquo;امروز روز عاشوراي حسيني است. امروز ايران کربلاست، حسينيان آماده باشيد.&raquo; <span style="color: #ff0000;">و لذا ما آموخته ايم که اشقياي کربلا در همه زمانها و مکانها حضور دارند چه در مرکز استراتژيک رياست جمهوري و چه در مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت</span>! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">مرحوم آيت االه حائري شيرازي به زيبايي چهره حسينيان و يزيديان را در صفحه 98 کتاب<span style="color: #ff00ff;"> "آئينه تمام نما"</span> به تصوير کشيده و نوشته اند: <span style="font-size: small;">"<span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: x-small;"> <span style="color: #ff00ff;">هر انسان حامل کربلا است؛ هر وقت حق مي گويد و براي حق کار مي کند، امام حسين عليه السلام وجودش را بر کُرسي خلافت پذيرفته است</span> و هر وقت غَضَب و شهوت و آز را ترجيح دهد، يزيد وجود خود را بر کرسي نشانده است. وقتي انسان، جناح گرايي مي کند، به يزيدبن معاويه وجودش گفته است: &laquo;بفرما، کُرسي خلافت در انتظار توست&raquo;"</span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">پس، <span style="color: #ff0000;">غر</span></span><span style="color: #ff0000;">بزده ها و ليبرالها</span>، بر اساس تعصبات جناحي </span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به يزيدبن معاويه وجودشان لبيک گفته و عاشورا را محل مذاکره مي دانند! <span style="color: #ff0000;">و لذا حضور ليبرالها و غربزده ها در قدرت، امنيت کشور و ملت را به مخاطره مي اندازند.</span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Sun, 15 Apr 2018 12:47:00 GMT اخلاق اصلاح طلبان يا سکولاريزم پنهان؟! http://balagi62.ParsiBlog.com/Posts/212/%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82+%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad+%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86+%d9%8a%d8%a7+%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b2%d9%85+%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%9f!/ <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در ايام تعطيلات نوروز شبي دوستان در منزل يکي از بزرگان جمع بودند و از حقير که معمم بودم خواستند نماز را همانجا به جماعت اقامه کنيم. وقتي براي نماز آماده مي شديم، يکي از دوستان اصلاح طلب به شوخي گفت: &laquo;ببينيد ما اصلاح طلبان چقدر با اخلاقيم، حاضريم پشت سر يک اصولگرا نماز بخوانيم&raquo;. حقير آنجا عرض کردم که اصولگرا نيستم و ... بگذريم. اما درباره اين جمله تحليلي دارم:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اين جمله و اين نوع نگاه، خود يعني سکولاريزم. توضيح اينکه:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">سالها قبل يکي از اساتيد مي گفت برخي امور که در جامعه متدينين مهم قلمداد مي شوند، در دين از آن اهميت برخوردار نيستند و برعکس. مثال ايشان اين بود که غيبت و تهمت و دروغ و ... اموري اند که در منابع ديني از اهميتي بيش از حجاب برخورداراند؛ اما در ميان متدينين، حجاب از اينها مهمتر قلمداد شده است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">عرض حقير همان کلام استاد است اما با تغيير اساسي در مثال ها. از جمله اموري که در فهم عميق دين، لازم است اين است که بايد گوهر اجتماعي دين را شناسايي کرد که به نظر مي رسد عدالت باشد؛ و آن وقت ساير مسائل اجتماعي به ترتيب اولويت در اطراف آن قرار خواهند گرفت.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">متاسفانه در جمهوري اسلامي آنچه در عمل به عنوان معيار ديني بودن قرار گرفته است، امور قشري و ظاهر دين مثل ريش، حجاب، نماز، شرکت در دعاها و ... است و اما عدالت، استکبار ستيزي، مبارزه با ظلم، نفي اشرافي گري، به نحوي به آنها نگريسته شده که گويا صرفا امور سياسي اند و ربطي به دين ندارند!! در حالي که درستش اين است که گفته شود عدالت، ظلم ستيزي، مبارزه با اشرافي گري، توليد ثروت براي جامعه و از آن راه کمک به نيازمندان، و اموري از اين دست، در نگاه اجتماعي دين اصل هستند و متدين واقعي کسي است که به اين امور اهميت دهد. بله اينها بدون نماز و ظواهر دين، انحراف محسوب مي شوند. همانطور که معنويت بدون ظاهر دين انحراف است؛ چنانچه مغز گردو اگر پوسته نداشته باشد فاسد خواهد شد. ظاهر دين بايد باشد؛ اما آيا به قيمت رها کردن باطن آن؟ اگر باطن را رها کنيم و صرفا به ظاهر تکيه زنيم مي شود همين که الان شده است. يعني عده اي نماز مي خوانند و دعا مي کنند و ريش مي گذارند... اما بحث مبارزه با ظلم، مبارزه با اشرافي گري که مي شود خود، اشرافي زندگي مي کنند، دستشان با ظالم در يک کاسه است، به جاي مبارزه با استکبار، اهل مذاکره با آن هستند تا جايي که عاشورا را به درس مذاکره تحريف مي کنند!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">خداي متعال در قرآن مي فرمايد پيامبران را فرستاديم تا مردم قيام به عدالت کنند(حديد/25). نمي فرمايد تا عبادت کنند. بله درباره خلقت انسان مي فرمايد تا عبادت کند.(ذاريات/56) اما مگر بدون عدالت و با وجود فقر، عبادت محقق مي شود؟! مگر نفرمودند که فقر نزديک است که منجر به کفر شود؟!(کافي/ج2/ص307) بيان رهبر در تبيين اين مساله مثل هميشه روشنگر است:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&laquo;از جمله&zwnj;ى چيزهايى که مردم را به بهشت نزديک ميکند، بهبود معيشت مردم است؛ کادَ الفَقرُ اَن يَکُونَ کُفرا. جامعه&zwnj;اى که در آن فقر باشد، بيکارى باشد، مشکلات معيشتىِ غير قابل حل وجود داشته باشد، اختلاف طبقاتى باشد، تبعيض باشد، شکاف طبقاتى باشد، حالت آرامش ايمانى پيدا نميکند. فقر، انسانها را به فساد ميکشاند، به کفر ميکشاند؛ فقر را بايد ريشه&zwnj;کن کرد. کار اقتصادى، فعّاليّت اقتصادى بايد به&zwnj;طور جدّى در برنامه&zwnj;هاى مسئولين قرار بگيرد، که خب امروز بحمداللَّه مسئولين دنبال اين چيزها هستند. فکرها را بايد منتظم کرد، راه را بايد درست تشخيص داد، درست بايد حرکت کرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;.<span class="ndate"> 23/02/93&raquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">خلاصه اينکه يکي از ريشه هاي فرهنگي فسادزا، همين نوع نگاه است که ما نمازمان که دين است، پشت سر شما مي خوانيم و با شماييم، اما مسائل اجتماعيمان ربطي به دين ندارد. چرا که دين در همان نماز و ريش و حجاب و ... خلاصه شد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اصلا آرزوي ظهور امام زمان براي چيست؟ براي نفي ظلم و برقراري عدالت يا خواندن دعاي ندبه؟! بله دعاي ندبه هم خوب است. اما به شرطي که در کنار مبارزه با ظلم باشد. همانطور که اصل دعا کردن خوب است؛ اما به شرطي که با عمل همراه باشد که قاعده درست اين است که از تو حرکت از من برکت. تا حرکت و عمل نباشد به دعاي تنها آبي گرم نمي شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">البته چنانچه اشاره شد منظور از اهميت عدالت و ... اين نيست که نماز و عباديات اهميت ندارد. بلکه بحث در جدا سازي اين دو و بخشي را به عنوان دين و بخش ديگر را جداي از دين قلمداد نمودن است. ايمان به بخشي از دين و کفر به بخش ديگر دين را خداي متعال در قرآن رد مي کند.(نساء/150، بقره/85)</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Sun, 15 Apr 2018 12:35:00 GMT نمايش و کارگرداني در صحنه شوراي شهر، http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/901/%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4+%d9%88+%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a+%d8%af%d8%b1+%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87+%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%8a+%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%8c/ <div class="top-title" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">در جلسه ديروز اعضاي شوراي شهر تهران رخ داد: </span></span></div> <h1><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">نمايش و کارگرداني ضعيف در صحنه شوراي شهر، براي ابقاء شهردار تهران!</span></span></h1> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">شش ماه است که شهر تهران در خواب طولاني به سر مي برد! اين اصطلاحي است که مهدي چمران رئيس سابق شوراي شهر در توصيف پايتخت ايران به کار برده است. چرا که با شروع به کار محمدعلي نجفي به عنوان شهردار تهران روند خدمات عمراني و پروژه اي در حال اجرا کند و مابقي نيز افتتاح يا کليد زده نشده است.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">در طول مدت رياست نجفي بر شهرداري تهران، برف! چالش تهران مي شود، تعدادي از ايستگاه هاي مترو فعال، بسته و برخي نيز روند ساخت آن متوقف مي شود. نجفي در اين مدت به خوبي نشان مي دهد که به راحتي در اداره شهر غافلگير مي شود.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;روزي برف او را در کلانشهر تهران با وجود بيشترين امکانات و تجهيزات به روز، ستادهاي برف بروبي مناسب تر از سال هاي گذشته، &nbsp;نيروي انساني و خدمات شهري زبده غافل گير مي کند و گاهي بيماري جديد که بسياري از رجل سياسي آن را دارند! و ديروز شوراي شهر با ابقاء عجيب و غريبش بر رياست شهرداري! او را بايد <strong>مرد مثلاً الکي غافلگير شدن </strong>ناميد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">ديروز اعضاي شوراي شهر تهران، با رد استعفاي نجفي از شهرداري او را که خود مدعي بيماري است که دکترها چند ماهي براي بهبودش طول درمان مشخص کردند، مجبور به ادامه کار کردند. نجفي که ادامه کار خود را با بدني بيمار خيانت برشمرده بود و در توصيفي از آينده شهر تهران با وجود تصدي خودش بر شهرداري گفت بود: <strong>&laquo; قطعاً با ادامه حضور بنده با توجه به شرايط بيماري&zwnj;ام عملکرد ضعيفي در شهرداري خواهيم ديد ..&raquo; </strong>فکرش را نمي کرد که براي&nbsp; برخي از افراد مفهوم کلمه خيانت حل شده و عملکرد ضعيف نيز قابل دفاع است، چه بسا که حضرت خودش با وجود تمام کاستي ها و بي کفايتي ها در مديريت شهر تهران در شش ماه گذشته مدعي است: <strong>&laquo;&nbsp; کارنامه 7 ماه و نيم شهرداري و شوراي شهر کاملا قابل دفاع است و اقدامات انجام شده و محتواي فعاليت ها با قبل قابل مقايسه نيست.&raquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/styles/node_thumb/public/field/image/1397/01/20/13970119000514_PhotoL.jpg?itok=RWZiEvte" alt="" width="250" height="217" /></span></span></p> <address style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000cd;"><strong>وقتي اصرار نجفي به استعفا از شهردار بودن را در برابر پافشاري شوراي شهر تهران براي رد اين درخواست مي بينيم به نظر مي رسد شاهد يک " جنگ زرگري " با حضور شهردار و اعضاي شوراي شهر هستيم! که در آن &nbsp;نه دلايلي قابل قبول و بلکه ادله اي خنده دار و تأمل برانگيز که بهتر است از آن تحت عنوان " ابتذال در سياست" ناميد رد و بدل مي شود.</strong></span></span></span></address> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>در اين عرصه ابراز نظرهاي بانوان عضو شوراي شهر را بايد نمونه هاي بي نظير از سخره گيري مديريت کلانشهري مثل تهران ديد. مثلا آنجا که </strong>زهرا صدراعظم نوري رئيس کميسيون سلامت،محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران بيماري نجفي را بيماري بسياري از رجل سياسي مي خواند &nbsp;- <strong>احتمالا نظر وي عدم کارايي است که در بسياري از دوستان ايشان ديده مي شود- يا </strong><strong>بهاره آروين عضو هئيت رئيسه شوراي شهر تهران نيز چشم هاي سياست زده اش را بر تمام نقصان هايي که بر شهر طي شش &ndash; هفت ماه گذشته تحميل شده بسته و در حالي که قبول زحمت کرده و اجازه همراهي با اقاي نجفي در مراحل درمان را گرفته، استعفاي نجفي را پاشيده شدن</strong> &laquo; گرد نااميدي بر شهر &raquo; <strong>مي داند و ناهيد خداکرمي ديگر عضو شوراي تهران نيز ضربه نهايي را زده و آب پاکي را بر دستان نجفي ريخته و کورسوي اميد را در دل اصلاح طلبان با يادآوري اين نکته روشن مي کند که اي بابا دوستان &laquo; </strong>بعضي&zwnj;ها قهر هم کردند و لطمه&zwnj;اي به کشور نخورد!&raquo; </span></span></p> <h2><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #a52a2a;">الويري چند کلام حرف حساب زده و گفته : &laquo;براي من به عنوان عضو شوراي شهر محرز نيست که علت استعفاي نجفي فقط بيماري است گفت: بايد با مردم صريح صحبت کنيم تا دقيقا بدانند علت استعفا چيست؟ نه اينکه نهايتا بگويند شورا به فشارها تمکين کرده و من با استعفا مخالف هستم.&raquo;!!</span></strong></span></span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;و در نهايت رسولي ديگر عضو شوراي شهر تهران در يکي دو جمله کل حرف هاي بر دل نشسته اعضا را بر زبان مي آورد که مصلحت ماندن نجفي را با يادآوري يک قول ! بر روي دايره ريخت: <strong>&laquo;نگذاريد بگويند اصلاح&zwnj;طلبان محکوم به تجربه شوراي اول هستند با قدرت به استعفا رأي منفي بدهيم. ما به مردم قول داده&zwnj;ايم غير از مرگ از شورا خارج نشويم و شهردار هم به ما قول داد که بماند.&raquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">و معلوم نيست که صادق خان زيباکلام را چه کسي صدا زد که بدون هماهنگي بگويد: <strong>&laquo; علت اصلي استعفاي آقاي نجفي بدهي&zwnj;هاي شهرداري تهران در دوره شهردار پيشين، آقاي محمدباقر قاليباف، است!!&raquo;</strong> احتمالا صادق زيباکلام با خود فکر نکرده است که اگر يحتمل شوراي شهر يک دفعه با استعفاي شهردار موافقت کنند، شهردار بعدي که قطعا از دوستان اصلاحات است اشکالات و دليل شکست ها و کسري هايش را چگونه توجيح کند! و به گردن چه کسي بيندازد.. قبلي؟! </span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">جاي اطاله کلام نيست! همين که رئيس شوراي شهر تهران با وجود آگاهي کامل از بيماري نجفي و اينکه او بايد چندين ماه فارغ از استرس به درمان بپردازد باز هم رأي به ماندن وي مي دهد، وقتي نجفي هم از عملکرد خود به عنوان سوپرمن شهردار ياد مي کند و بر <strong>&laquo; گزينش افراد کاربلد در معاونت&zwnj;هاي تخصصي کردم و افرادي که انتخاب شدند افرادي هستند که سابقه خوبي را در حوزه&zwnj;هاي مختلف دارند.&raquo; </strong>صحه مي گذارد اما از طرفي نشان مي دهد جرأت نمي کند چند ماهي آنها را در &nbsp;مديريت حوزه هاي خود تنها بگذارد! اينکه اعضاي شوراي شهر براي ماندن شهردار دست به طنز گويي مي زنند و در نهايت براي کم نياوردن و محکوم نشدن جلوي برخي، استعفاي شهردار را رد مي کنند .. <span style="color: #0000ff;"><strong>فقط مي توان نتيجه گرفت که اين يک جنگ زرگي براي انحراف افکار عمومي از&nbsp; عملکرد ناموفق و ضعيف شهرداري و خريدن وجهه است که شايد خودي را گول بزند اما مردم را نه! هر چند نجفي همچنان در شهرداري به کارش ادامه مي دهد و هر کجا کم آورد بيماري را بهانه ! و شوراي شهر هم از او بخاطر اين جانفشاني تقدير مي کنند.</strong></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">و اما شايد مهم ترين بخش اتفاقي که ديروز افتاد نشان دادن قدرت درون گروهي برخي از اصلاح طلبان به برخي ديگر از جناح خودي بود که اصرار و فشار بر رفتن نجفي داشتند! چيزي که در ظاهر مي خواستند به عوامل بيرون جناحي مربوط کنند!</span></span></p> Thu, 12 Apr 2018 11:21:00 GMT روح و جسم نحيف برجام! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1107/%d8%b1%d9%88%d8%ad+%d9%88+%d8%ac%d8%b3%d9%85+%d9%86%d8%ad%d9%8a%d9%81+%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">از آغاز مذاکرات هسته اي در سال 92 و سپس اجراء فوري برجام در سال 94 و تحريمهاي پي در پي آمريکا در سالهاي 95 و 96 و 97 <span style="color: #0000ff;">شاهد انفعال دولت اعتدال در مقابل تحريمهاي آمريکا، هستيم و گويا اطمينان خاطري به آمريکائيها از سوي مسئولين ايراني داده شده که حفظ برجام براي حسن روحاني، حکم ناموس را دارد</span> <span style="color: #ff0000;">و لذا آمريکا و اتحاديه اروپا، بدون هيچ دغدغه اي به وضع تحريمهاي جديد بر عليه کشورمان، ادامه خواهند داد</span>! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">خبرها حاکي از آن است که قبل از پايان اولين ماه بهار 97، بسته تحريمهاي اتحاديه اروپا، به بهانه قدرت موشکي ايران، نهايي و اجرا خواهد شد</span> و لذا نقش دولت اعتدال سردادن سرود <span style="color: #800000;">"خر برفت و خر برفت و خر برفت"</span> خواهد بود ، زيرا اتحاديه اروپا بايد از مزاياي برجام، در جهت غارت منابع کشورمان، بهرمند گردد، <span style="color: #ff0000;">حتي اگر برجام، هيچ نفعي براي ايران نداشته باشد</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">براي پي بردن به انفعال و احيانا خيانت دولت مردان بي کفايت ايران در پذيرش و اجراء برجام، بايد به متن برجام، خبر خانم وندي شرمن مذاکره کننده ارشد آمريکا و &nbsp;علي&zwnj;اکبر صالحي رئيس&zwnj; سازمان انرژي اتمي توجه کنيم که هر کدام اينها، ما را به عمق برجام و خيانت مذاکره کنندگان ايراني که قطعا با دستور حسن روحاني صورت گرفته، نزديک مي نمايد:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">1-خانم وندي شرمن در فروردين 96 در انديشکده وودرو ويلسون با لحن تمسخرآميزي در خصوص مذاکره کنندگان ايراني گفت:&laquo;</span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">ما قبل از آغاز مذاکرات هسته&zwnj;اي متن توافقنامه(برجام) را نوشتيم</span> ... </span><span style="color: #800000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">LIFT</span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #800000;"> لغتي است که در زبان انگليسي به معني معلق نگاه داشتن است</span>، <span style="color: #0000ff;">اما طرف ايراني </span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">LIFT</span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"> را به معناي پايان دادن و خاتمه دادن - </span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">REMOVE</span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"> - تلقي مي&zwnj;کرد</span> و به همين علت نيز، ما از اين لغت استفاده کرديم&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">2-علي&zwnj;اکبر صالحي رئيس&zwnj; سازمان انرژي اتمي-شهريور 95- گفته بود:&laquo;<span style="color: #ff0000;">اگر ما وقتي برجام را تنظيم مي&zwnj;کرديم دقت بيشتري مي&zwnj;کرديم اين فرصت براي آمريکا پيش نمي&zwnj;آمد که از اين قابليت تفسير بودن [برجام] سوءاستفاده کند</span>&raquo;.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">3-<span style="color: #0000ff;">با توجه به بندهاي فوق، متن برجام، يک توافقنامه بين المللي نيست و بيشتر به حکم محکوميت ايران براي اجراء آن شبيه است</span>! <span style="color: #ff0000;">اگر برجام يک توافق بين المللي بود، به محض خروج و تخلف يکي از اعضاء، مسير براي خارج شدن طرف ديگر فراهم مي شد</span>! و لذا مسير ايران براي خروج از برجام، به ناکجا آباد ختم مي گردد! پس رمز سکوت و انفعال حسن روحاني در برابر تحريمهاي مدام آمريکا و اخير اتحاديه اروپا در اين سه گانه است. </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">حال اين سئوال مطرح است که <span style="color: #ff0000;">آيا ترامپ از برجام خارج مي شود</span>؟ <span style="color: #800000;">قطعا پاسخ منفي است، هر چند که روح و جسم برجام را متلاشي کرده</span>، <span style="color: #3366ff;">اما حسن روحاني در دفاع از برجام مأمور است و معذور، مگر اينکه عزرائيل براي برهم زدن برجام، روح حاج حسن را به روح برجام، منتقل نمايد</span>! </span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>والسلام</strong> </span></span></p> Wed, 11 Apr 2018 07:43:00 GMT اعتماد به کدخدا و توکل بر خدا http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1106/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af+%d8%a8%d9%87+%da%a9%d8%af%d8%ae%d8%af%d8%a7+%d9%88+%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%84+%d8%a8%d8%b1+%d8%ae%d8%af%d8%a7/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">حسن روحاني در سال 92 در حالي رئيس جمهور شد، که پرونده هاي هسته اي و سوريه مفتوح بود، <span style="color: #0000ff;">لذا مسئوليت پرونده هسته اي را خود پذيرفت و تيم مذاکره کننده با کشورهاي 5+1 و بنا بر دستور حاج حسن مبني، بر <span style="color: #800000;">"اعتماد به کدخدا(آمريکا)</span></span><span style="color: #800000;">"</span> <span style="color: #ff0000;">در سال 94</span><span style="color: #ff0000;"> منجر به توافق برجام شد</span>! <span style="color: #800000;">و کام آمريکا، رژيم صهيونيستي و کشورهاي 5+1 با اجراء فوري برجام، شيرين گرديد</span>، اما پرونده سوريه<img style="float: left;" src="http://www.upsara.com/images/qsie_7.gif" alt="ب" width="230" height="284" /> در حالي که 82 کشور نعره ميزدند که بشار اسد بايد برود، <span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff00ff;">"با توکل بر خدا،"</span> و مقاومت مدافعان حرم و فرماندهي منحصر به فرد سرادر سليماني، تحت فرمان فرمانده کل قوا، به شکست داعش و اربابان غربي اش منجر و کام آمريکا، اسراييل و تفاله هاي داخلي ليبراليسم، تلخ</span> <span style="color: #ff00ff;">و کام جبهه مقاومت و آزادگان جهان، شيرين شد</span>. </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">با روي کار آمدن ترامپ در آمريکا و به خطر افتادن برجام، دولت ليبرال، که مي گفت؛ <span style="color: #ff0000;">سايه جنگ از کشور دور شده!</span>، <span style="color: #800000;">بدون اينکه خود را پاسخگوي افتضاح برجام بداند، وقايحانه و منافقانه، به هذيان گويي روي آورده</span> <span style="color: #0000ff;">و خواستار بر زمين گذاشتن اسلحه اي مدافعين حرم و مذاکره در خصوص کاهش قدرت منطقه اي و برد موشکهاي کشور شده</span>، <span style="color: #ff0000;">آنهم براي، "دور کردن سايه جنگ!"<span style="color: #ff6600;"> نه رفع تحريمه</span></span><span style="color: #ff6600;">ا</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">آري؛ <span style="color: #0000ff;">در پرونده هسته اي به کدخدا(آمريکا) اعتماد کردند و افتضاح شد</span>! <span style="color: #ff00ff;">ولي در پرونده سوريه، به خدا توکل شد و پيروزي محقق گرديد</span> و لذا نظام اسلامي زير بار حکميت برجام موشکي و منطقه اي ليبرالها و آمريکا نخواهد رفت و اگر رئيس جمهور به دروغ گفته، <span style="color: #800000;">"که با برجام سايه جنگ از کشور دور شده!"</span>، امروز حق طرح برجام موشکي و قدرت منطقه اي نظام اسلامي را ندارد،<span style="color: #0000ff;"> <span style="color: #ff0000;">بلکه حسن روحاني و برخي از مذاکره کنندگان هسته اي</span>، بايد بعنوان متهم در فريب ملت و نظام اسلامي، خسارت دهها ميليارد دلاري به قدرت هسته اي، زمينه سازي نفوذ بيگانگان و به خطر انداختن امنيت کشور، محاکمه و مجازات گردند</span>.</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Wed, 11 Apr 2018 07:38:00 GMT فهم داعش از دين، صرفا فهمي تاريخي بود http://balagi62.ParsiBlog.com/Posts/213/%d9%81%d9%87%d9%85+%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4+%d8%a7%d8%b2+%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%8c+%d8%b5%d8%b1%d9%81%d8%a7+%d9%81%d9%87%d9%85%d9%8a+%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a+%d8%a8%d9%88%d8%af/ <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&laquo;با معرفت&raquo;، صرفا عنواني نيست که در کوچه و خيابان به معناي &laquo;با مرام&raquo; بکار مي رود. بلکه معرفت عنواني است که به معناي آگاهي و دانش در مجامع علمي کاربرد دارد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">از جمله مباحث بسيار با اهميت، راه رسيدن به معرفت و کسب دانش است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">روزگاري دنياي غرب چنان بر طبل حس گرايي ميکوبيد که همه دانش هايي که از راه غير حس به دست مي آمدند مثل راه عقل و وحي را مردود مي شمرد. اما از آنجا که هر افراطي به تفريط منجر مي شود، امروز در فلسفه علم به نسبي گرايي رسيده است و به همه راه ها از رمالي گرفته تا وحي نگاه يکسان دارد!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اما اين جاي بسي افتخار است که سير کلي مذهب شيعه تقريبا هميشه در اين بحث نگاهي اعتدالي و عقل گرا داشته است؛ نه مثل متمدن نماهاي غربي فقط تجربه را معتبر دانسته، و نه مثل سلفي ها صرفا نگاهي نقل گرا به معرفت ديني داشته است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در اين ميان به نظر مي رسد تفکر داعش از سلفيه هم سخيف تر است و مي توان به عبارتي گفت سلفيه افراطي. چرا که وهابي ها سعي دارند همه معرفت دينيشان را از راه نقل استنباط نمايند. اما داعشي ها نگاهشان اصلا معرفتي نيست؛ بلکه صرفا يک تقليد از تاريخ است! بدين معني که فکر مي کنند هرآنچه در دوره خلافت اموي و عباسي رخ داده است اعمالي اسلامي بوده و بايد آنها را انجام داد. مثل برخي که فکر مي کنند اگر عربي حرف بزنند اسلامي حرف زده اند!مثلا فکر مي کرد بايد برده داري را به همان سبک قديم دوباره رواج دهد، يا اينکه قصد داشت همان مناطقي را که در دوره خلافت مذکور به عنوان سرزمين ها اسلامي بوده است را تصرف نمايد و... .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img title="آرزويي که بر باد رفت!!" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYB4JuOHiPgsJgRUpQl7wCUkSIuAh2c_YeMsRk2IJ8enTp1QD4" alt="برباد رفته" width="289" height="175" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;بسياري از اعمال دواعش را نمي توان به اسلام مرتبط ساخت مگر با همين نگاه و تحليل که همه اعمال خلفايي که به نام اسلام حکم رانده اند را اسلامي بدانيم.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">البته اين نگاه در جامعه ما نيز گاها مشاهده مي شود. چرا که برخي فکر مي کنند حال که جمهوري اسلامي است هر رفتاري از مسئولين آن سر بزند، اسلامي است و آنرا به اسلام مرتبط مي سازند! از مجوز هاي وزارت ارشادش گرفته تا بانک هاي ربوي اش و ... .</span></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 11 Apr 2018 07:36:00 GMT لبيک ملت به جهاد اقتصادي با حمايت از کالاي ايراني http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/898/%d9%84%d8%a8%d9%8a%da%a9+%d9%85%d9%84%d8%aa+%d8%a8%d9%87+%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af+%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a+%d8%a8%d8%a7+%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%aa+%d8%a7%d8%b2+%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a+%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a/ <div class="top-title" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">نگاه ويژه رهبر معظم انقلاب به بخش مردمي " اقتصاد مقاومتي" </span></span></div> <h1><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">لبيک ملت به جهاد اقتصادي با حمايت از کالاي ايراني </span></span></h1> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">نام گذاري سال ها از سوي مقام معظم رهبري&nbsp; از سال 1378 که به نام &laquo; امام خميني (ره) نام گذاري شد به نوعي نشان دهنده اولويت ها و روشنگر خط مشي نظام در عرصه هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي است.</span></span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://img8.irna.ir/1397/13970101/82868083/n82868083-72252264.jpg" alt="حمايت از کالاي ايراني " width="799" height="541" /><br /></span></span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">قريب يک دهه اخير درست از سال 1387 که به &laquo; نوآوري و شکوفايي &raquo; نام گذاري شد شاهد توجه ايشان به مسئله اقتصادي و نوآوري و شکوفايي در اين عرصه هستيم. تا جايي که سال 1388 به عنوان &laquo; حرکت مردم و مسئولين به سوي اصلاح الگوي مصرف&raquo; سال 1389 &laquo; همت مضاعف و کار مضاعف&raquo; سال 1390 &laquo; جهاد اقتصادي&raquo; سال 1391 به نام &laquo; توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني&raquo; سال 1392 &laquo; حماسه سياسي و حماسه اقتصادي&raquo; سال 1393 &laquo; اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي&raquo; و سال 1394 به نام &laquo; دولت و ملت همدلي و همزباني&raquo; نام گذاري شد تا در عرصه اقتصادي و به تبع آن سياسي و فرهنگي که مقوله هايي به هم تنيده هستند بتوانيم عزت و استقلال کشور را در دوره اي که جنگ سياسي دشمنان عليه نظام جمهوري اسلامي در قالب تهاجم فرهنگي و تحريم اتقصادي صورت مي گيرد حفظ و شأن ملت بالا نگه داشته شود.</span></span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;در يک دهه اخير، روند نام گذاري سال ها علاوه براينکه مرز گشاي اين مسير براي دولت و ملت ايران براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي بر پايه خودکفايي با تکيه بر دانش و توان ملي بود نقاط ضعف و نبايدهايي را نيز به ما گوش زد مي کرد. نبايدهايي که چنان در زندگي نفوذ و رسوخ کرده اند که هنوز توانسته ايم به درستي از آنها خلاصي يابيم.</span></span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">اينکه براي رسيدن به يک اقتصاد مقاومتي ابتدا بايد همت ها را عظم کرده و با کار مضاعف به دور از تنبلي و سستي ناشي از نااميدي و عدم اعتماد به توان داخلي، پا در عرصه جهاد اقتصادي بگذاريم، جهادي که نه تنها درهاي رونق اقتصادي و خودکفايي را به روي ملت ايران باز مي کند بلکه درهاي سلطه گري و نفوذ کشورهاي متخاصمي که با علم تحريم قصد فروپاشي نظام را دارند ، مي بندد.</span></span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">براي فتح قله "جهاد اقتصادي" بايد از توليد ملي از کار و سرمايه ايراني حمايت کرد و در اين مرحله دولت و تصمميات او براي حمايت از کارفرمايان و سرمايه داران در رآس همه اقدامات قرار دارد و ملت نيز با سرمايه گذاري در بخش داخلي و تربيت نيروي انساني در اين عرصه با دولتمردان براي رسيدن به اقتصادي خودکفا و غيروابسته با کمترين واردات بايد همدلي و هم زباني مي کردند، بکنند.</span></span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;اما در طي گذشت 8 سال مذکور با بررسي اوضاع اقتصادي جامعه و روند پيشرفت به سوي اقتصاد مقاومتي شاهد عدم موفقيت حتي نسبي در اين زمينه هستيم و بروز چنين مسئله اي کوتاهي دو سويه است هم از سوي دولت و هم از سوي ملت اما به نظر مي رسد در اين عرصه با توجه به وسعت اختيارات دولت کفه ترازوي دولتي پرخطا و پرحاشيه تر است!</span></span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">سال 1395 با تذکر رهبر انقلاب به نام &laquo; اقتصاد مقاومتي ا قدام و عمل&raquo; نام گذاري شد و اين نه فقط يک نام گذاري که تذکري 365 روزه براي دولت بود تا دست از شعار دادن برداشته و اقتصاد مقاومتي را به مرحله اقدام و عملياتي کردن برساند! براي به فعليت در آمدن اين شعار باز جاي عنصري مهم خالي بود آن هم بي توجهي به مسئله توليد و اشتغال جوانان ، وقتي کارخانه هاي يکي يکي بسته و کارگران بيکار و جوانان تحصيل کرده از ابتکار و خلاقيت نااميد شدند، چرخ حرکت اقتصادي به سويي خودکفايي و مقاومتي شدن حتي لنگ لنگان هم ديگر حرکتي نمي کرد! اينجا بود که سال 1396 به نام &laquo; اقتصاد مقاومتي ، توليد و اشتغال &raquo; نام گذاري شد، چيزي که باز سمت و سويي دولتي با نگاهي به سرمايه داران داخلي داشت و دارد.. با اين حال جاي تأسف و تعجب دارد که بگوييم سال 1396 سال رکود شکني در عرصه خاموش شدن چراغ کارگاه هاي کوچک، بسته شدن در کارخانه هاي بزرگ و ورشکسته شدن صنايع ريز و درشت بود !!</span></span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">امسال 1397 گويي رهبر انقلاب اسلامي با انتخاب اسم &laquo; حمايت از کالاي ايراني&raquo; اينبار ملت را مدنظر قرار داده اند، ملتي که در شعارهاي خود متذکرند که &laquo; واي اگر خامنه اي حکم جهادم دهد&raquo; وايشان حکم جهاد اقتصادي را در راستاي رسيدن به اقتصاد مقاومتي از سال&nbsp; با 1390 با نام گذاري آن سال به اسم &laquo; جهاد اقتصادي&raquo; صادر کرده بودند و امسال در جبهه حمايت از کالاي ايراني که همان تغيير الگوي مصرف به سمت خريد از توليدات داخلي است در صدد هستند تا در کمترين نتيجه بخشي يک ساله همين تعداد از کارگاه ها و کارخانه جات و ... ايراني را که کارگران هموطن ما که به نوعي پدران و برادران و همسران مان هستند در آن ها مشغول به کارند حفظ و تقويت کنند.</span></span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">خريد کالاي ايراني براي مردم ولايتمدار ما يعني لبيک گفتن به اين شعار در عرصه اقتصادي است: &laquo;&nbsp; واي اگر خامنه اي حکم جهادم دهد &raquo; .</span></span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">انتهاي پيام/ت </span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Thu, 05 Apr 2018 12:24:00 GMT سيستم عودت- القاب-! http://ASHOURAERFANI.ParsiBlog.com/Posts/4035/%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85+%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%aa-+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8-!/ <p><span style="font-size: medium;">بسم الله &nbsp;الرحمن الرحيم-نظريات شخصي است-با مقايسه انگلستان درهندبا امروز درخاور ميانهبنظر ميرسد که غرب ميخواست تاکتکي در هند وزماني درايران بکاربرد انرا تکرار کند درهندوستان تاحدي موفق شد زيرا شهرهائي که شاهزادگن مغولي انراداره ميکردند زياد جالبنبود وانهاهم مقاومتي نکردند وهمين شکستضذبه سختي به مغول ها وارد اورد وانگلسان سيسيم اداري انگليس رج- يعني تقليداز قانون اساسي انگلستان بيان کرد که مردم تصور ميکردند که وضع بهتر ميشود البته مقداري مسلما بهتر شده است بعلت انکه&nbsp; پيشرفت غرب هم دخالت داشته است سيستم مغول ها از ايران تقليد ميکردندکه يک سيستم فئودالي بودکه تقريبا درهمه جهان اين سيستم اجرا ميشد انکه زمين مال فئودال است وبصورت ارثي&nbsp; به فرزندانش باز ميگردد وفرزندان ان نها نواب در قلمروي سرزمين پدي ر بودندولي کم و بيش قوانين اسلامي پياده ميشدبه همين علت پيشرو بودولي جالبا درقرون وسطي براي اولين باردرنيشاپور سيستم عودت بکارامد يعني اگرفردي شايستگي نداشت مقام را از ايشان پس ميگرفتند به بزرگان ميدادندچه برزگ سيد باشد ويااشيخ باشد اين سيستم عودت درانگلستان اخيرا بوجود امد-ک0 عودو-گفته ميشود ودهندوستان نيز درنزديکي تسلط انگليسي ها دربعضي جاها بوجودامند ولي به اين قسم بود بعضي شاهزادگانمغول هميشگي بودند ومستقل بدندوبعضي باشرط بودنکه البته ازحکومت مرکز ي ميابيست تبعيت کنند وکم کم شيخ&nbsp; شيخزاده که غير مغول وبدند دربعضي انتخاب ميشدندخانم تاجر انرا ميخواست به حکومت ونمايندکگان هم بدهد- ولي حزب کارگرجديد انرا لغو کرد وااقي بلر به 92 نفر که قبلا مقام افتخار گرفته بودند داد اين لقب باز ي مال انگستان است که درقاجار بيجهت بوجود امد امروز فئودال ها وثروتکندان نجومي داراي القاب هستندمانن بارون وکنت ولرد وغير ولي داراي ارزش سياسي وافتخار نيستندحال دراسلام امام براساس ارزش هاي دروني به اين مقام ميرسدوفرزنداش که امام زاده است براساس شايستگي امام ميشودالقاب امام عليه ببالاترين انها عبد صالح است حال در خاورميانه درست غرب برعکس عمل کرد واينهم خواست الهي بود به جاي انکه ارزش ها ي عالي رابياورد دست به کشتارزد وجنايات کرد که خودبرعليه ان مجبور شد وارد عمل نظامي شود</span></p> Wed, 04 Apr 2018 19:33:00 GMT همه جا با هاشمي! http://hizbolah.ParsiBlog.com/Posts/192/%d9%87%d9%85%d9%87+%d8%ac%d8%a7+%d8%a8%d8%a7+%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%d9%8a!/ <p style="text-align: center;"><img src="http://static3.baeghtesad.com/thumbnail/h9cuvtFDJNJJ/WGagCvUcBtofU_ezquEZEM17369qj-Xs1Qma1Zx0tvXxLFoHDVlMZAj21lQlR_oRZ07QapxrAEi7eqi5B8AXsEIKVQR2SmsqZIaIP_iXAkbGvxagsVvgmA,,/n00537608-b.jpg" alt="http://static3.baeghtesad.com/thumbnail/h9cuvtFDJNJJ/WGagCvUcBtofU_ezquEZEM17369qj-Xs1Qma1Zx0tvXxLFoHDVlMZAj21lQlR_oRZ07QapxrAEi7eqi5B8AXsEIKVQR2SmsqZIaIP_iXAkbGvxagsVvgmA,,/n00537608-b.jpg" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">با تاييد محسن هاشمي، نام بزرگراه و تونل نيايش به نام آيت الله هاشمي رفسنجاني تغيير پيدا مي&zwnj;کند.<br /><br /><br />هنوز خانواده هاشمي در شوراي شهر مستقر نشدند، احتمالا با استقرار آنها در شوراي شهر، اگر بخوايم توي تهران آدرس بديم، اينطوري ميشه:<br /><br />ميفتي توي بزرگراه هاشمي، بعد از تونل هاشمي، يه بيلبورد هست روش از قول آقاي هاشمي يه جمله در اهميت رعايت اصول ايمني در هنگام شنا نوشته، بعد از اون يه دور برگردون هست، اون رو ميپيچي، صد متر جلوتر زده شهرک هاشمي. توي شهرک مجتمع&zwnj;ها به اسم کتابهاي خاطرات آقاي هاشميه. مجتمع عبور از بحران رو پيدا کن، بايد بري بلوک هاشمي 3، جلوش يه آبسردکن هست که روش نوشته وقف مرحوم مغفور آقاي هاشمي، اونجا زنگ سوم رو بزن. اگر جواب ندادن کليد رو از سرايدار بگير، اسمش رو نميدونم ولي بهش ميگن آقاي هاشمي...<br />متوجه شدي هاشمي جان؟!</p> Wed, 04 Apr 2018 19:32:00 GMT معني واقعي فقر مطلق http://enpisa.ParsiBlog.com/Posts/114/%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%8a+%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d9%8a+%d9%81%d9%82%d8%b1+%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%82/ <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;">بنام خدا</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style=" font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt;Times New Roman&quot;;">مدتي است که دولت قول ريشه کن کردن فقر مطلق را از سرزمين ايران داده است و در خيلي از سخنرانيها گوش زد کرده است و معاونانش نيز به عنوان يک خبر خيلي مهم و اميدوار کننده خيلي جاها اعلام کرده اند و چنان وانمود کرده اند که ديگر همه مشکلات با ريشه کن کردن فقر مطلق حل مي شود . که بودجه اي را هم به تصويب رسانده است ولي متأسفانه تا کنون نه دولتيان از معني ي واقعي فقر مطلق براي کسي سخني گفته اند و نه صدا وسيما از قول انديشمندان و يا مفسران در اين باره مطلبي گفته است. فکر مي کنم تا کنون هيچکس در معني واقعي فقر مطلق فکر نکرده است .دولت به صورتي آن را عنوان کرده است . که هيچ موقع هيچکس نتواند در باره تحقق نيافتن آن اعتراضي بکند .چون اگر به معني واقي آن فکر کنيم فقر مطلق از زماني که انسان توانست آب و خوراکي فقط در حد زنده ماندن براي خود بدست بياورد ريشه کن شده است و احتياج به همت هيچ دولتي ندارد .که فقط دقت در معني ي دو کلمه ي فقر ومطلق کافيست به اين حقيقت برسيم . فقر يعني نياز و مطلق يعني نهايت که معني فقر مطلق مي شود نهايت فقر و نهايت هر چيز يعني آخرين درجه آن که در جهت کاهش به صفر و در جهت افزايش به بي نهايت مي رسد . با اين تعبير غناي مطلق متضاد فقر مطلق مي شود که فقط مختص خداست و فقر مطلق مختص اموات مي شود يعني کسي که حتي نفس هم ندارد و بايد با اين وعده دولت او رازنده کند و برايش در حدي که بتواند زنده بماند آب و ناني برساند که البته نان جو يا گندم فرقي ندارد فقط کافيست بتواند زنده بماند که وعده ي رييس جمهور تحقق يابد و بتواند سرمايه اي را براي پس انداز يا هر فعاليت خصوصي و عمومي ديگر جذب نمايد و نيز بتواند حتي جشن ريشه کن کردن فقر مطلق را هم بگيرد . &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> Wed, 04 Apr 2018 19:19:00 GMT اقتصاد كلان http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/665/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af+%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%86/ <p>وقتي كشور را يك خانه فرض كنيم<br />يك خانواده بزرگ<br />يك ملّت<br />بحث اقتصاد در آن<br />نگاهي كلان مي&zwnj;يابد<br />گردش مالي<br />گردش كالاها<br />بازار كار و نيروي انساني<br />سرمايه&zwnj;ها و زمين و ابزار<br /><br />توّرم و ركود را<br />با چنين نگرش&zwnj;هايي بررسي مي&zwnj;كنند<br />پيش&zwnj;بيني<br />و تلاش براي كنترل<br /><br />در اينترنت هر چه گشتم<br />بيشترين تكرار با اين نمودار بود<br />نموداري كه بر اساس آخرين مدل بررسي<br />در اقتصاد كلان<br />گردش مالي را نشان مي&zwnj;دهد<br /><br /><img style="width: 500px; height: 436px;" src="http://movashah.id.ir/o/gmekasl.png" alt="" width="500" height="436" /><br /><br />ترجمه فارسي از آن نديدم<br />جز چند نمودار دست&zwnj;نويس<br />اين شد كه دوباره ساختم<br />به فارسي<br /><br /><img style="width: 500px; height: 436px; border-width: 0px;" src="http://movashah.id.ir/o/gmek.png" alt="" width="500" height="436" /><br /><br /><a href="http://movashah.id.ir/o/gmek-b.png" target="_blank">[تصوير بزرگ]</a><br />محور آن دو بخش از اقتصاد است<br />خانواده<br />و شركت<br />بنگاه&zwnj;ها جاهايي هستند كه توليد صورت مي&zwnj;گيرد<br />اگر كالا باشد<br />يا خدمات<br />يك مكانيكي هم بنگاه اقتصادي محسوب مي&zwnj;گردد<br />زيرا خدماتي را ارائه مي&zwnj;كند<br />كه درآمد دارد<br /><br /><img style="width: 500px; height: 500px;" src="http://movashah.id.ir/o/jpk.png" alt="" width="500" height="500" /><br /><br /><a href="http://movashah.id.ir/o/jpk-b.png" target="_blank">[تصوير بزرگ]</a><br />سپس دولت وارد نمودار مي&zwnj;شود<br />آن هم يك بنگاه است<br />اما به دليل تفاوت&zwnj;هايي كه دارد<br />به خاطر گرفتن ماليات<br />و تزريق يارانه و كمك&zwnj;هاي مالي<br />تفكيك شده است<br /><br />سه بازار شكل مي&zwnj;گيرد<br />يك بازار قديمي<br />همان بازار كالا و خدمات<br />هر چه كه توليد مي&zwnj;شود و خريداري مي&zwnj;گردد<br />و بازار پول و سرمايه<br />بانك&zwnj;ها و بورس&zwnj;ها<br />يك بازار كار هم وجود دارد<br />عوامل توليد در آن عرضه مي&zwnj;شود<br />نيروي كار جذب مي&zwnj;گردد<br />و دستمزدها پرداخت<br />زمين و سرمايه را نيز در اين بخش در نظر مي&zwnj;گيرند<br />با عنوان عام <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF" target="_blank">&laquo;عوامل توليد&raquo;</a><br /><br />گردش اقتصادي اين&zwnj;طور سامان مي&zwnj;يابد<br />بنگاه زمين را اجاره مي&zwnj;كند<br />يا ابزاري را<br />و نيروي كار<br />سپس كالا يا خدماتي را عرضه مي&zwnj;نمايد<br />به چه كسي؟<br />به مردم<br />كه در عنوان خانوار جاي مي&zwnj;گيرند<br />خانواده&zwnj;ها مصرف&zwnj;كننده هستند<br />كالا و خدمات را خريداري مي&zwnj;كنند<br />در مقابل چه عرضه مي&zwnj;نمايند؟<br />پول را به بنگاه مي&zwnj;دهند<br />و عوامل توليد را<br />نيروي كار عرضه مي&zwnj;نمايند<br />و زمين و سرمايه را تأمين<br /><br />سپس بخش چهارم اضافه مي&zwnj;گردد<br />به بنگاه و خانوار و دولت<br />بازار جهاني<br />كشورهاي خارجي<br />صادارت و واردات نيز در گردش اقتصاد كلان اثر مي&zwnj;گذارند<br />در حقيقت، تعامل كشور با بيرون<br />كه اقتصاد را از بسته بودن رها مي&zwnj;كند<br /><br />پس چهار عامل مؤثر در گردش اقتصاد پيدا مي&zwnj;شود<br />بازيگران اصلي<br />و سه بازار براي تعامل<br />براي برهم&zwnj;كنش&zwnj;هاي مالي و اقتصادي<br /><br />پس بانك&zwnj;ها كجا هستند؟<br />آن&zwnj;ها در پس ِ بازار مالي پنهان شده&zwnj;اند<br />نهادهايي كه &laquo;نبايد&raquo; بنگاه اقتصادي باشند<br />ولي در عمل<br />بيشترين سود اقتصادي را مي&zwnj;برند<br />از گردش مالي در اقتصاد كلان<br /><br />خب مي&zwnj;رسيم به تحليل<br />اين&zwnj;كه شكاف كجاست<br />جايي كه بحران پديد مي&zwnj;آورد<br />شكافت درآمد و هزينه<br />همان دخل و خرج خودمان<br />وقتي كه به هم نمي&zwnj;خورند<br /><br />چون اساس اين اقتصاد &laquo;سرمايه&raquo; است<br />پول مبناي سنجش مي&zwnj;شود<br />ابزار اندازه&zwnj;گيري<br />خط&zwnj;كش محاسبه<br />جايي كه پول تزريق مي&zwnj;شود به بنگاه&zwnj;ها<br />يعني توليد كالا و خدمات صورت گرفته<br />اين يعني &laquo;ثروت&raquo; <br />در يك عنوان عام<br />فرض بر اين است<br />هر چه ثروت يك ملّت افزايش يابد<br />اقتصاد توسعه يافته<br />و هر چه ثروت كاهش يابد<br />كاهش توليد<br />چه كالا باشد و چه خدمت<br />كشور فقير شده<br />اين&zwnj;جاست كه نمودار زير از كار در مي&zwnj;آيد<br /><br /><img style="width: 500px; height: 540px;" src="http://movashah.id.ir/o/3gap.png" alt="" width="500" height="540" /><br /><br />كه به فارسي مي&zwnj;شود اين<br /><br /><img style="width: 500px; height: 577px;" src="http://movashah.id.ir/o/3gaps.png" alt="" width="500" height="577" /><br /><br /><a href="http://movashah.id.ir/o/3gaps-b.png" target="_blank">[تصوير بزرگ]</a><br />بنگاه&zwnj;ها و خانوارها كه كار خودشان را انجام مي&zwnj;دهند<br />قبلاً هم مي&zwnj;دادند<br />از گذشته&zwnj;هاي دور<br />در اقتصاد سنّتي<br />قبل از اين&zwnj;كه آدام اسميت نظام جديد را پيشنهاد دهد<br />كاپيتاليسم را<br />نظام انباشت سرمايه<br />در كتاب <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA_%D9%85%D9%84%D9%84" target="_blank">&laquo;ثروت ملل&raquo;</a><br /><br />اما افزوده شدن دولت<br />بانك&zwnj;ها و بورس&zwnj;ها<br />و تجارت خارجي در نظام نوين آن<br />سه بخش جديد در اقتصاد كلان پديد آورده است<br />كه عدم توازن در آن&zwnj;ها<br />كمبود پديد مي&zwnj;آورد<br />سبب بحران<br />سه شكاف پديد مي&zwnj;آيد<br />شكاف سرمايه&zwnj;گذاري و پس&zwnj;انداز<br />شكاف ماليات و هزينه&zwnj;هاي دولت<br />و شكافت صادرات و واردات<br /><br />دخل و خرج ما در خانه<br />در يك مغازه يا حجره در بازار<br />چه زماني به هم مي&zwnj;خورد؟<br />وقتي ورودي و خروجي مساوي نباشد<br />به تعادل نرسد<br />به زبان ساده<br />بيش از درآمد، هزينه كنيم<br />خرج كنيم<br />بيشتر از آن&zwnj;چه كه در آورده&zwnj;ايم<br />پول&zwnj;مان كم مي&zwnj;شود<br />انگار كه &laquo;نشت&raquo; كرده باشد<br />كيسه سكه&zwnj;هايمان<br />جيب لباسمان!<br /><br />در اقتصاد كلان هم همين است<br />جيب يك ملّت سوراخ مي&zwnj;شود<br />وقتي نشتي در يكي از اين سه شكاف پديد آيد<br />يا در همه&zwnj;شان<br />مانند اين نمودار<br /><br /><img style="width: 500px; height: 577px;" src="http://movashah.id.ir/o/gbhrn.png" alt="" width="500" height="577" /><br /><br />اگر مردم پول&zwnj;شان را سرمايه&zwnj;گذاري نكنند<br />در اختيار بنگاه&zwnj;هاي توليدي قرار ندهند<br />چطور؟!<br />مثلاً طلا بخرند و سكه<br />پول نقد در خانه نگه دارند<br />زمين بخرند و رها كنند<br />خانه بخرند و اجاره ندهند<br />ابزار توليد داشته باشند<br />در خانه بيكار افتاده باشد<br />هر مالي<br />هر چه كه به درد توليد بخورد<br />اگر بي&zwnj;مصرف بماند و دست بنگاه&zwnj;ها نرسد<br />اين&zwnj;ها مي&zwnj;رود پشت شكاف پس&zwnj;انداز<br />از چرخه ثروت ملي خارج مي&zwnj;گردد<br />نشتي در اقتصاد كلان است<br /><br />شكاف دوم دولت است<br />دولت ماليات مي&zwnj;گيرد<br />با اين كار پول را از گردش خارج مي&zwnj;سازد<br />طبيعتاً توليد را كاهش داده<br />حالا خرج مي&zwnj;كند<br />هزينه مي&zwnj;نمايد<br />در سه قالب<br />يارانه مي&zwnj;دهد به خانواده&zwnj;ها<br />خب آن&zwnj;ها كالا مي&zwnj;خرند<br />يا خدمات<br />به گردش باز مي&zwnj;گردانند<br />يارانه مي&zwnj;دهد به بنگاه&zwnj;ها<br />آن&zwnj;ها هم بر توليد مي&zwnj;افزايند<br />به گردش مي&zwnj;آيند<br />يك خرج سوم هم دارد<br />حقوق كارمندانش را مي&zwnj;دهد<br />خودش مصرف مي&zwnj;كند<br />كالا مي&zwnj;خرد و خدمات<br />اين نيز به چرخه اقتصاد باز مي&zwnj;گردد<br /><br />اگر دولت ماليات بگيرد و خرج نكند<br />همان را به اقتصاد باز نگرداند<br />باز هم توليد ثروت كاهش مي&zwnj;يابد<br />تراز دخل و خرج كشور به هم مي&zwnj;خورد<br />اين نيز نشتي محسوب مي&zwnj;شود<br />جايي كه پول مي&zwnj;رود و باز نمي&zwnj;گردد<br /><br />شكاف سوم صادرات و واردات است<br />براي وارد كردن كالا و خدمات <br />پول از كشور خارج مي&zwnj;شود<br />ارز و طلا<br />اين نشتي بزرگ است<br />و در مقابل<br />صادرات صورت مي&zwnj;پذيرد<br />تا ثروت باز گردد<br />اگر تراز نباشد<br />كشور به سمت فقر پيش مي&zwnj;رود<br /><br />حالا وضع كشور ما چطور است؟!<br />دولت چه مي&zwnj;كند؟!<br />مردم چه مي&zwnj;كنند؟!<br />بنگاه&zwnj;هاي اقتصادي چه؟!<br /><br />روشن است كه واردات ما بيش از صادرات است<br />اين شكاف را با فروش نفت خام پر مي&zwnj;كنيم<br />تا فقير نشويم<br />تورّم هم در كشور نهادينه است<br />در ساليان متمادي<br />تورّمي كه ديگر &laquo;انتظاري&raquo; شده است<br />همه&zwnj;مان پذيرفته&zwnj;ايم<br />شب عيد كه مي&zwnj;شود منتظرش هستيم<br />انگار مهماني&zwnj;ست<br />كه هر سال به ما سر مي&zwnj;زند<br />يك ماه مانده به شب عيد<br />همين روزها يعني<br /><br />چند روز پيش داخل مغازه&zwnj;اي بودم<br />در ميدان مطهري قم<br />بوديم يعني<br />با بچه&zwnj;ها<br />پيرمرد گفت 64هزار تومان<br />پسرش گوشي موبايل در دست<br />فوري صدا زد<br />&laquo;سه تومان رفت روي قيمت&raquo;<br />تماس با تهران داشت<br />بازار تهران<br />گفت همين الآن رفت بالا<br />خنديدم<br />پرسيدم از بعد ِ من يا قبل ِ من؟!<br />گفت شما 64 بده<br />از بعد ِ شما 67<br />نپرسيدم<br />بحث را ادامه ندادم<br />ولي مگر شما اين كالا را از قبل نداشتي؟!<br />مگر نبايد به قيمت قبل معامله كني؟!<br />شما كه امروز نخريدي تا قيمت روز را محاسبه كني؟!<br /><br />اين تورّم انتظاري بي&zwnj;اعتمادي مي&zwnj;آورد<br />نتيجه آن چه مي&zwnj;شود؟!<br />شكاف در پس&zwnj;انداز و سرمايه&zwnj;گذاري<br />مي&zwnj;ترسند<br />و از بابت اين ترس<br />طلا و ارز مخفي مي&zwnj;كنند<br />كنز مي&zwnj;كنند و پول را از چرخه خارج مي&zwnj;سازند<br />كساني كه دست&zwnj;شان به دهان&zwnj;شان مي&zwnj;رسد<br /><br />اين شكاف را چگونه پر مي&zwnj;كنند؟<br />بانك&zwnj;ها بهره پول را افزايش مي&zwnj;دهند<br />تعدادشان را زياد مي&zwnj;كنند<br />مدام بانك درست مي&zwnj;شود<br />مؤسسات پولي و اعتباري<br />مردم را تشويق<br />با جوايز<br />كه بياورند و سرمايه&zwnj;گذاري نمايند<br />دولت به بورس دامن مي&zwnj;زند<br />شاخص را مثبت نگه مي&zwnj;دارد<br />كه خانه&zwnj;ها از كنزها خالي گردد<br /><br />اما شكاف دولت<br />ماليات و هزينه&zwnj;ها<br />اين شكاف در كشور ما ظاهراً معكوس است<br />دولت آن&zwnj;قدر خرج دارد<br />عائله وسيع<br />هزينه&zwnj;هاي مصرفي<br />بيش از درآمد خرج مي&zwnj;كند<br />تزريق به بازار<br />چگونه؟!<br />مگر مي&zwnj;شود؟!<br /><br />البته كه مي&zwnj;شود<br />وقتي چاپ اسكناس دست دولت باشد<br />وقتي بانك مركزي تسليم<br />البته كه مي&zwnj;شود<br />كاغذ است ديگر<br />كمي جوهر هم مي&zwnj;خواهد<br />اگر چه جوهر و كاغذ ِ مخصوص<br />ولي دولت در اختيار دارد<br />چاپ مي&zwnj;كند<br />و هزينه&zwnj;ها را پرداخت<br /><br />اين مال ِ گذشته بود<br />امروزه حتي نيازي به چاپ هم نيست<br />امروز بانك&zwnj;ها هم پول بدون پشتوانه منتشر مي&zwnj;سازند<br />چطور؟!<br />با اعتبار<br />چند &laquo;عدد&raquo; است ديگر<br />وقتي مردم با &laquo;كارت اعتباري&raquo; كار مي&zwnj;كنند<br />اين يك فرصت بزرگ است<br />هم براي دولت<br />و هم بانك&zwnj;ها<br />مهم بانك مركزي&zwnj;ست<br />كه جواز بدهد<br />اجازه&zwnj;اش كافيست<br />يك عدد را زياد مي&zwnj;كني<br />درآمد دولت افزايش مي&zwnj;يابد<br />و درآمد بانك<br />مي&zwnj;تواند از &laquo;هيچ&raquo; خرج نمايد<br />بادكنكي يعني<br /><br />كشور مانند يك خانه است<br />و همه ما<br />اعضاي يك خانواده<br />ما با هم ورشكست مي&zwnj;شويم<br />و با هم ثروتمند<br />يك جاي كشتي&zwnj;مان نشتي داشته باشد<br />همه با هم غرق مي&zwnj;گرديم<br />همه بايد از اين گردش اقتصاد كلان با خبر باشيم<br />همه&zwnj;مان درگيريم<br />همه&zwnj;مان نقش داريم<br />همه چيز بايد شفاف باشد<br />حتي نشر پول<br />زياد شدن اعداد در بانك&zwnj;ها<br />پديده&zwnj;اي كه از آن با عنوان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%82_%D9%BE%D9%88%D9%84" target="_blank">&laquo;خلق پول&raquo;&zwnj;</a> ياد مي&zwnj;شود!</p> Sat, 17 Mar 2018 08:02:00 GMT بخشنامه آموزش و پرورش و سند 2030 http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1065/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87+%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4+%d9%88+%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4+%d9%88+%d8%b3%d9%86%d8%af+2030/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">حسن روحاني در سفر سال 2015 به نيويورک، سند 2030 را امضاء و پس از آن شاهد حذف دروسي<img style="float: left;" src="http://defapress.ir/files/fa/news/1396/11/3/358326_715.jpg" alt="غ" width="350" height="471" /> با تفکر انقلابي و جذب معلمين غير انقلابي در آموزش و پرورش بوده و هستيم</span> و پرده تزوير اعتداليون منافق، را در حذف داستان شهيد حسين فهميده از کتب درسي دانش آموزان را مشاهده کرديم،<span style="color: #ff0000;"><span style="color: #800000;"> خيانت بعدي دولت اعتدال بر عليه آرمانهاي قدس و فلسطين، زودتر از ترامپ بر عليه قدس عملياتي شد</span>، زيرا با دستور حسن روحاني در سال 95 قدس از کتب درسي دانش آموزان ابتدائئ حذف گرديد</span>! و بدنبال آن ليبرالهاي افسار بريده، جمله "<span style="color: #ff00ff;">اشهد ان عليا ولي الله</span>" را از کتب درسي قوميت لُر حذف <span style="color: #0000ff;">و هديه پر ارزشي را براي وهابيت ارسال کردند!</span> <span style="color: #800000;">و آخرين خيانت دولت حسن روحاني به آرمانهاي امام و انقلاب اسلامي، بخشنامه اي ممنوعيت ملاقات دانش آموزان با جانبازان سرافراز دفاع مقدس، مي باشد!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">مگر سازمان ملل در سند 2030 از کشورهاي همانند ايران چه مي خواهد؟ <span style="color: #ff0000;">از اهداف پيدا و پنهان جريان صهيونيسم بين الملل در سند 2030 حذف آيات، روايات، داستانها و پيامهاي شهادت طلبي و مقاومت در برابر استکبار است</span>، زيرا جريان صهيونيسم و شيطان بزرگ، آيات و روايات شهادت طلبي و ايثار را خشونت طلبي و مقابله با اهداف استکباري خود دانسته و بايد از کتب درسي دانش آموزان حذف گردد <span style="color: #0000ff;">و لذا با اجراء سند 2030 توسط حسن روحاني، آرزوي صهيونيسم و استکبار جهاني محقق گرديد</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">حسن روحاني بخوبي از امضاء خود بر پاي سند ننگين 2030 &nbsp;مطلع بوده و مي دانست که اولين و آخرين خيانت او به نظام اسلامي و ملت ايران نخواهد بود</span>! <span style="color: #0000ff;">و لذا پس از اجراء محرمانه سند 2030 و حذف دروسي که در راستاي دفاع مقدس و جريان مقاومت اسلامي بود، <span style="color: #800000;">اين بار</span></span><span style="color: #800000;"> نوبت بخشنامه ننگين آموزش و پرورش، مبني بر ممنوعيت ملاقات دانش آموزان با جانبازان، فرا رسيده است!</span><span style="color: #0000ff;"> در اين رابطه بايد گفت؛ که دولت حسن روحاني</span> حداکثر تلاش خود را براي گسترش شبکه هاي مجازي فاسد و هدايت دانش آموزان به آن سمت، بکار بسته <span style="color: #ff0000;">و در مقابل، براي جلوگيري از آشنايي نسل جوان با روحيه ايثار و شهادت طلبي، طبق بخشنامه اي، خواستار ممنوعيت ملاقت دانش آموزان با جانبازان و رفتن به مزار شهداء گرديده است</span>! <br /></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Sun, 28 Jan 2018 20:22:00 GMT الإدارة الفارسية في العالم http://maahinii.ParsiBlog.com/Posts/2891/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/ <p align="right">هناك العديد من الأمثال باللغة الفارسية التي تعطي معنى تقريبا: على سبيل المثال، يقولون أن إبرة تلبس للجميع، لكنه عارية! أو الخزان يأكل إبريق مكسورة. وهذا هو، في حين أنه يجعل الجرار جيدة للناس، ويستخدم أسوأ منها. ربما هو اليوم إيران أيضا. عندما تكون أفضل قواته وأكثرها تعليما مهتمة بخدمة العالم، وهي على الطريق إلى أن تصبح غريبة، فمن الطبيعي أن تتحمل ضعف الإدارة أو القوى العاملة لخدمة شعوبها. وعلى الرغم من السياسات والحوافز، فإن معظم الشباب والمربين يهتمون بالخدمة في بلد آخر لأنهم يعتقدون أنهم بحاجة إلى المزيد من الخدمات لهم. لهذا السبب، يذهبون إلى أي بلد، يتم إغلاقها على الفور وفي أفضل الأحوال: الجامعات أو المناصب الإدارية. والواقع أنه بدون وجود رغبة لدى السلطات، فإن الشباب الإيراني، الذين يتولىون القيادة العالمية، يتصرفون في أركان العالم لمسؤولياتهم. ويمكن القول تقريبا أنه نظرا لأن ثروة 99? من سكان العالم تقع على عاتق نسبة من الرأسماليين، فإن المسؤولية العالمية هي أيضا بنسبة 1? من الإيرانيين: في كل بلد. وقد دأبت منظمات العولمة على الدراسة لسنوات: فهي مساحية! لتفريق قواتها في العالم، وتنظيم في أفضل الوظائف. لكن الإيرانيين يغتنمون العالم دون تخطيط. ودعا العديد من المسؤولين إلى هجرة الأدمغة، ولكن الآن لا يمكن لأحد أن ينكر دور الإيرانيين في أمريكا وأوروبا، ناهيك عن غرب آسيا وأفريقيا وأستراليا. ومع ذلك، لا تزال هذه الفيضانات من الهجرة مستمرة. من ناحية أخرى، لدينا المسلمين: النخب الأمريكية والأوروبية، الذين هم فقط على دراية الإسلام مع أفكار الثورة الإسلامية في إيران. وبما أن هذه الهجرة الهائلة هي للعالم المبارك والموجه نحو المستقبل، فإنها تخلق فراغا لإيران: يستخدمها الثوري المعادي، ويخلق مشاهد مثل الفتنة الأخيرة في الشارع! و كل ذلك عكس ذلك: يقولون أنهم لا يعملون! والبطالة كانت الفتنة، في حين أنها لا تفعل ذلك، فماذا يعني 4 ملايين عامل أجنبي في إيران؟ أو أنهم يقولون بعض الناس الذين تخلصوا منه: المؤسسات المالية خلقت ذلك، في حين أن جميع أموالهم استقر من قبل البنك المركزي! وكم كانوا؟ أو يقولون أنه ينبغي الإفراج عن الأطراف، حتى تتمكن الحكومة من معرفة من هو الحزب، وهذا لا يعرف: أكثر من 400 طرفا والسكان في إيران لديها تراخيص من وزارة الداخلية. أو أن الطرف الآخر في أحداث الشوارع هذه ليس داخليا، بل هي نفسها: فهي لا تتفق مع الإدارة العالمية لإيران! الموقف الصريح من ترامب وآخرون يشير إلى أنهم عكسهم، وليس بابيثي أربعة الشباب الذين تم تسليط على الشارع. ومع ذلك، في نهاية المطاف، كل هذا سوف يصبح المروحة للثورة. وهذه العقول المجنونة، مثل أسلافهم من الولايات المتحدة، لا يمكن أن تجعل أي أخطاء&nbsp;.&lt;** ادامه مطلب... **&gt;</p> <p align="right">مديريت ايراني در جهان</p> <p align="right">چند ضرب المثل در فارسي وجود دارد که: تقريبا يک معني مي دهد: مثلا مي گويند سوزن براي همه لباس مي دوزد، ولي خودش لخت است! يا کوزه گر از کوزه شکسته آب مي خورد. يعني با اينکه کوزه هاي خوبي براي مردم مي سازد، ولي خودش از بدترين آنها استفاده مي کند. شايد حال و روز ايران هم، همينطور باشد. وقتي بهترين و با سوادترين نيروهايش، علاقه دارند به جهانيان خدمت کنند، و راهي ديار غربت مي شوند، طبيعي است براي خدمت به مردم خود، دچار ضعف مديريت يا نيروي انساني مي شود. عليرغم سياست ها و تشويقي ها، اغلب جوانان و تحصيلکرده ها، علاقه دارند در کشور ديگري خدمت کنند، زيرا فکر مي کنند به خدمت آنها، در انجا بيشتر نياز است. به همين دليل، به هر کشوري مي روند، فورا قرارداد بسته و در بهترين: دانشگاهها و يا پست هاي مديريتي مشغول بکار مي شوند. در واقع ميتوان گفت: بدون اينکه مسئولين تمايلي داشته باشند، جوانان ايراني، مديريت جهاني را به دست گرفته، در گوشه گوشه جهان، به مسئوليت هاي خود، در حد بالايي عمل مي کنند. تقريبا مي توان گفت: همانطور که ثروت 99درصد مردم دنيا، در دست يک درصد سرمايه دار است، مسئوليت هاي جهاني نيز، با يک درصد ايراني هاييست که: در هر کشوري وجود دارند. سازمان هاي جهاني ساز، سالها مطالعه مي کنند و: کادر سازي مي نمايند! تا نيروهاي خود را در جهان پراکنده، و در بهترين مشاغل ساماندهي کنند. ولي ايرانيان بدون اينکه برنامه ريزي کنند، جهان را در تصرف خود دارند. خيلي از مسئولين اين کار را، فرار مغز ها نام گذاشته بودند، ولي الان ديگر کسي نمي تواند: نقش ايرانيان را در آمريکا و اروپا انکار کند، چه رسد به کشورهاي غرب آسيا، آفريقا و استراليا. هنوز هم اين سيل مهاجرت ادامه دارد. از آن سو هم مسلمان شدن: نخبه هاي آمريکايي و اروپايي را داريم، که فقط با ايده هاي انقلاب اسلامي ايران، با اسلام آشنا شده اند. لذا يک اتحاديه نامرئي، در سطح بالاترين مديران جهاني، بصورت خودجوش تشکيل شده، که ميرود تا سراسر جهان را، سرزمين ايران کند و: مجد و عظمت حکومت کورش و داريوش، و حضرت علي را دوباره زنده نمايد. همانطور که اين هجرت عظيم، براي جهان پر برکت و آينده ساز است، ولي براي داخل ايران، خلا هايي به وجود مي اورد که: ضد انقلاب از آن استفاده مي کند، و صحنه هايي مثل: فتنه هاي خياباني اخير ايجاد مي کند! و همه چيز را برعکس جلوه ميدهد: مثلا مي گويند کار نيست! و بيکاري باعث فتنه شده است، در حاليکه اگر کار نيست، پس اشتغال 4ميليون خارجي در ايران، به چه معني است؟ يا ميگويند مالباختگان برخي: موسسات مالي آن را ايجاد کردند، در حاليکه همه پول هاي آنان، از سوي بانک مرکزي تسويه گرديد! و مگر تعداد آنها چند نفر بود؟ يا مي گويند احزاب بايد ازاد شود، تا دولت بداند با چه کسي طرف است، اين بي اطلاعها نميدانند: بيش از 400حزب و جمعيت در ايران، مجوز از وزارت کشور دارند. يا اينکه طرف مقابل در اين حوادث خياباني، داخلي نيست، همان هايي هستند که: با مديريت جهاني ايران مخالفند! موضع گيري صريح ترامپ و ديگران، نشان مي دهد که طرف مقابل آنها هستند، نه چهار جوان پاپتي که: به خيابان ريخته اند. گرچه در نهايت همه اينها، به پيشران انقلاب تبديل مي شوند. به عبارت ديگر: مديريت جهاني ايرانيان، سرنوشت محتوم اين دنيا است، که براساس اعتقادات ما ايراني ها، پرچم را به دست مبارک امام زمان عج خواهيم سپرد، تا حکومت واحد جهاين ايجاد کند، و جهان را پر از عدل و داد نمايد. و اين تهي مغز ها هم، مانند اربابشان آمريکا،هيچ غلطي نمي توانند بکنند. &nbsp;</p> <p>Persian Management in the World</p> <p>There are several proverbs in Persian that give almost a meaning: for example, they say that the needle is worn for all, but it"s bare! Or the potter eats the broken jug. That is, while it makes good jars for people, it uses the worst ones. Maybe it"s the day Iran, too. When his best and most educated forces are interested in serving the world, and are on the road to becoming alienated, it is normal to endure the weakness of management or manpower to serve their people. Despite the policies and incentives, most young people and educators are interested in serving in another country because they think they need more to serve them. For this reason, they go to any country, they are immediately closed and in the best: universities or managerial positions. Indeed, without the authorities having a desire, the young people of Iran, taking over the global leadership, act in the corners of the world to their responsibilities. It can almost be said that, as the wealth of 99% of the world"s population is at the hands of a percentage of the capitalists, global responsibility is also with one percent of Iranians: in every country. Globalization organizations have been studying for years: they are cadastre! To :disperse their forces in the world, and to organize in the best jobs. But the Iranians seize the world without planning. Many of the authorities called this brain drain, but now no one can deny the role of Iranians in the United States and Europe, let alone Western Asia, Africa and Australia. Still, this flood of migration continues. On the other hand, we have Muslims: American and European elites, who are only familiar with Islam with the ideas of the Islamic Revolution of Iran. Therefore, an invisible alliance, at the level of the highest world leaders, is formed spontaneously, which is going to make the whole world, the land of Iran, and revive the majesty of the rule of Cyrus, Darius, and Imam Ali. As this massive migration is for the blessed and future-oriented world, it creates a vacuum for Iran: counter-revolutionary uses it, and creates scenes like recent street sedition! And it"s all the opposite: they say they are not working! And unemployment has been seditious, while if it does not, then what does 4 million foreign workers in Iran mean? Or they say some of the people who got rid of it: financial institutions created it, while all their money was settled by the central bank! And how many were they? Or they say that the parties should be released, so that the government can know who the party is, this does not know: more than 400 parties and population in Iran have licenses from the Ministry of the Interior. Or, the opposite party in these street events is not internal, they are the same: they disagree with Iran"s global management! The explicit position of Tramp and others indicates that they are the opposite of them, not the four young Pipettes who have fallen into the street. However, ultimately, all this will become the propeller of the revolution. In other words, the global management of Iranians is the destiny of this world, which according to our beliefs, the Iranians, will send the flag to the hands of Mubarak of the Imam of the time, in order to establish a single government and give the world justice and justice. And these crazy brains, like their masters of the United States, cannot make any mistakes.</p> <p>D&uuml;nyada Fars r?hb?rliyi</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fars dilind? bir ne&ccedil;? m?qal? var ki, bu da dem?k olar ki, bir m?na verir: m?s?l?n, iyn? h?r k?s &uuml;&ccedil;&uuml;n geyindirir, lakin &ccedil;?lpaqd?r! V? ya dulus&ccedil;uluq q?r?lan s&uuml;fr? yeyir. Y?ni insanlar &uuml;&ccedil;&uuml;n yax?? kavanozlar t??kil ed?rk?n, ?n pisl?ri istifad? edir. B?lk? d? bu g&uuml;n d? ?rand?r. Onun ?n yax?? v??n t?hsilli q&uuml;vv?l?ri d&uuml;nyaya xidm?t etm?y? maraq g&ouml;st?rdikd? v? yabanc?la?maq &uuml;&ccedil;&uuml;n yola &ccedil;?xd?qda, xalq?na xidm?t etm?k &uuml;&ccedil;&uuml;n r?hb?rliyin v? ya i?&ccedil;i g&uuml;c&uuml;n&uuml;n z?ifliyin? d&ouml;zm?k t?biidir. Polis v? t??viql?r? baxmayaraq, ?ks?r g?ncl?r v? m&uuml;?lliml?r dig?r &ouml;lk?l?rd? xidm?t etm?kd? maraql?d?rlar, &ccedil;&uuml;nki onlar &ouml;zl?rin? xidm?t etm?k &uuml;&ccedil;&uuml;n daha &ccedil;ox ehtiyac duyurlar. Buna g&ouml;r? h?r hans? bir &ouml;lk?y? gedirl?r, d?rhal ba?lan?lar v??n yax?? ??kild?: universitetl?r v? ya r?hb?rlik v?zif?l?ri. H?qiq?t?n, hakimiyy?t orqanlar? arzu etm?d?n, ?ran?n g?ncl?ri, qlobal liderliyini ?l? ke&ccedil;ir?r?k d&uuml;nyan?n m?saf?l?rind? m?suliyy?t da??y?rlar. Dem?k olar ki, d&uuml;nyan?n ?halisinin 99% -nin z?nginliyi kapitalistl?rin pay?na d&uuml;?&uuml;r, &ccedil;&uuml;nki qlobal m?suliyy?t d? iranl?lar?n bir faizini t??kil edir: h?r bir &ouml;lk?d?. Qloballa?ma t??kilatlar? ill?rdir t?hsil al?rlar: kadastr! D&uuml;nyadak? q&uuml;vv?l?rini da??tmaq v??n yax?? i?l?rd? t??kil etm?k. Amma ?ranl?lar d&uuml;nya planla?d?rmadan ?l? ke&ccedil;irirl?r. H&ouml;kum?tin bir &ccedil;oxu bu beyin drenaj?n? &ccedil;a??rd?, lakin indi he&ccedil; kim, Bat? Asiya, Afrika v? Avstraliyan? t?k qoymayan AB? v? Avropada iranl?lar?n rolunu inkar ed? bilm?z. H?l?, bu da?q?n miqdar? davam edir. Dig?r t?r?fd?n, m&uuml;s?lmanlar?m?z var: Amerika v? Avropa se&ccedil;icil?ri, ?slam ?slam ?nqilab?n?n ideyalar? il? ?slam? tan?y?rlar. Buna g&ouml;r?, d&uuml;nya liderl?rinin s?viyy?sind?ki g&ouml;r&uuml;nm?z bir ittifaq, b&uuml;t&uuml;n d&uuml;nyaya, ?ran torpa??na &ccedil;?xacaq v? Cyrus, Darius v? ?mam ?li hakimiyy?tini canland?ran &ouml;zba??na qurulur. Bu k&uuml;tl?vi miqrasiya m&uuml;bar?k v? g?l?c?y? y&ouml;n?lmi? d&uuml;nya &uuml;&ccedil;&uuml;n oldu?u &uuml;&ccedil;&uuml;n ?ran &uuml;&ccedil;&uuml;n vacuum yarad?r: ?ks-inqilab&ccedil;? istifad? edir v? son k&uuml;&ccedil;? uydurmalar? kimi s?hn?l?ri yarad?r! V? bunun ?ksin?dir: i?l?m?y?c?kl?rini s&ouml;yl?yirl?r! V? i?sizliy? u?rad?, amma ?g?r yoxsa, onda ?randa 4 milyon xarici i?&ccedil;i n? dem?kdir? Yoxsa bunlardan xilas olan b?zi insanlar deyirl?r: maliyy? institutlar? onu yarad?b, b&uuml;t&uuml;n pullar? m?rk?zi bank t?r?find?n h?ll edil?rdi! V? onlar ne&ccedil;? idi? V? ya deyirl?r ki, t?r?fl?r partiyan?n kim oldu?unu bilm?lidirl?r ki, partiyalar?n azad edilm?lidir: ?ran?n 400-d?n &ccedil;ox partiyas? v??halisi Daxili ??l?r Nazirliyinin lisenziyas?na malikdir. Yoxsa bu k&uuml;&ccedil;? hadis?l?rind? qar?? t?r?f daxili deyil, eynid?rlar: ?ran?n qlobal r?hb?rliyin? raz? olmurlar! Tramp v? dig?rl?rinin a&ccedil;?q m&ouml;vqeyi g&ouml;st?rir ki, onlar?n ?ksin? deyil, k&uuml;&ccedil;?y? t&ouml;k&uuml;l?n d&ouml;rd Papethi deyil. Ancaq n?tic?d? b&uuml;t&uuml;n bunlar inqilab?n pervanesi olacaqd?r. V? bu &ccedil;?lpaq beyinl?r, AB?-?n ustalar? kimi, he&ccedil; bir s?hv ed? bilm?zl?r.</p> Sun, 28 Jan 2018 20:19:00 GMT إدارة عمليات خفض المستوى http://maahinii.ParsiBlog.com/Posts/2890/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%ae%d9%81%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89/ <p align="right">وللأسف، فإن بعض البشر، بدلا من تنفيذ خطط الاقتصاد الكلي، لديهم موقفا من التطورية، ولديهم القدرة على تجاوز حقوق الآخرين. نموذجه الأصلي هو محنة مجنون أن: موقفه لمكافحة الهجرة قاسية: يكره من قبل شعوب العالم. أو: في حين يقول النبي: أنا فخور بك حشد كبير، حتى لو تم إحباط الطفل! توقف السادة النمو السكاني المتنامي في طهران! وبطبيعة الحال، هذا هو فرحتهم ضد سياسات النظام والقيادة. لذلك هذه النظرية، والنظرية السائدة في إدارة البلدية والحضرية وذلك لمكافحة تلوث الهواء، وخطة المرور تنفيذها! ومنع السيارات من دخول المدينة أو مجموعة منها. ويقول نائب العمدة: "كل دراجة نارية تلوث العديد من السيارات، وثلاثة ملايين دراجة نارية في طهران، و 12 مليون سيارة غير قياسية". هذه السياسة مثل: نقول للناس أن المراحيض الخاصة بك سوف تسبب التلوث، لذا يرجى عدم تناول الطعام حتى لا تكون هناك حاجة لمرحاض! ومن واجبات البلديات توفير خدمات التنظيف للمدينة. ويقول بيان مناهض للدفاعية: "علينا أن ننظر إلى القمامة والتلوث الحضري، مثل الذهب القذر". كما المياه ومياه الصرف الصحي و: إدارة النفايات مع إدارة التنمية يعود إلى دورة الحياة، وتلوث الهواء فرصة، وليس تهديدا! فرصة لريادة الأعمال والاختراع والاختراع. على سبيل المثال، من الرصاص في الفضاء الملوثة، سبيكة الرصاص يمكن استخلاصها. من الأوساخ والتربة الجوز، الرمل أو مواد البناء، ويمكن إجراء التربة الصينية والفخار. على سبيل المثال، في الصين في عام 2008، تم تركيب أبراج تكييف الهواء لمكافحة تلوث الهواء، للألعاب الأولمبية. أنتجت سبيكة الرصاص من الهواء في الهواء. وتقول نائب رئيس بلدية الرصاص الهواء طهران ليس لديها الغبار (اثنان ونصف المليون) إذا كان الأمر كذلك، يعتبر وسيلة أكثر ملاءمة لأبراج تصفية مثل نظافة فلتر فراغ، والغبار يمتص، والهواء النقي خارج الدولة إذا . يكفي: تشغيل خطة الصرف الصحي! البرج أو الهواء مصاصة يمكن: يتم تثبيتها في مجال الجمارك، تشغيل تحت الأرض، وإزالة الهواء النظيف في السكك الحديدية. وراء الطبق هو مصاصة قوية. في فمه، المرشحات من طبقتين هي 2 ونصف: ميكرون (المنفضة والمنفضة). وراء محيط المحيط: لمسحها على فترات من الغشاء، و: إزالته لاستخراج&nbsp;.&lt;** ادامه مطلب... **&gt;</p> <p align="right">مديريت تضييقي</p> <p align="right">متاسفانه برخي از انسان ها، بجاي اينکه براي اجراي برنامه هاي کلان، نگرش توسعه گرايي داشته باشند، مديريت تضييقي براساس: مضايقه از پرداخت حقوق ديگران دارند. در اداره تهران و کلانشهر ها، اين نوع مديريت کاملا مشهود است: مثلا کرباسچي شهردار اسبق تهران گفته بود: آنقدر هزنه زندگي در تهران را بالا مي بريم، تا مردم خودشان، تهران را رها کنند و به روستاها يشان برگردند! لذا با اينکه مهاجرت و حاشيه نشيني، اساس تمدن را تشکيل مي دهد، در قران کريم هم کسي را که مهاجرت نکند نکوهش کرده :&nbsp; (? وَالَّذينَ آمَنوا وَلَم يُهاجِروا ما لَكُم مِن وَلايَتِهِم مِن شَيءٍ حَتّى? يُهاجِروا) اما مديران شهري و حتي ايالتي و کشوري، با آن به شدت مخالف هستند. نمونه اصلي آن ترامپ ديوانه است که: مواضع ضد مهاجرتي او شديدا: مورد تنفر مردم دنيا است. يا: در حاليکه پيامبر مي فرمايد: من به جمعيت زياد شما افتخار مي کنم، ولو کودک سقط شده باشد! آقايان از اينکه رشد جمعيت در تهران، متوقف شده خوشحالند! و البته اين خوشحالي آنها، در مقابل سياست هاي نظام و رهبري هم هست. &nbsp;لذا اين نظريه، تئوري مسلط در: شهرداري ها و مديريت شهري است بطوريکه مثلا براي مبارزه با آلودگي هوا، طرح ترافيک پياده کرده! و از ورود خودروها به شهر يا: محدوده اي از آن جلوگيري مي کنند. يا اگر آن را حذف کنند، سعي مي کنند استاندارد هاي خودرو ها را، چنان سختگيري کنند که هزينه خريد يا نگهداري آن، بالا باشد و کمتر افراد بتوانند: خودرو خريداري يا از ان استفاده کنند. طبقات ضعيف که قادر به خريد خودرو نيستند، و به موتور سيکلت پناه برده اند يا: ماشينهاي قديمي و ارزان خريده اند، کاملا مورد غضب شهرداران هستند، تا از بين بروند! معاون شهردار مي گويد: هر موتور سيکلت به اندازه چند خودرو آلايندگي دارد، سه ميليون موتور سيکلت در تهران، يعني 12ميليون خودرو غير استاندارد! اين سياست مثل اين است که: به مردم بگوييم توالت رفتن شما، آلودگي ايجاد مي کند پس خواهشا، غذا نخوريد تا نيازي به دستشويي نباشد! در جاليکه يکي از وظايف شهرداريها، ارائه خدمات نظافتي به شهر است. ديدگاه ضد تضييقي مي گويد: بايد به زباله ها و آلودگي هاي شهري، مانند طلاي کثيف نگاه کرد. همانطور که آب و فاضلاب و: پسماندها با مديريت توسعه اي، دوباره به چرخه زندگي برمي گردد، آلودگي هوا نيز يک فرصت است، نه يک تهديد! فرصت کار آفريني، ابداع و اختراع. مثلا از سرب موجود در فضاي آلوده، ميتوان شمش سرب استحصال کرد. از ريز گردها و گردو خاک ها، ميتوان ماسه بادي يا مصالح ساختماني، خاک چيني و سفال تهيه کرد. نمونه آن در سال 2008 چين، براي مقابله با آلودگي هوا، جهت مسابقات المپيک، برجهاي تهويه هوا تعبيه کرده بود. که از سرب هاي موجود در هوا، شمش هاي سرب توليد مي کرد. البته معاون شهردار مي گويد: هواي تهران سرب ندارد، گردو خاک است (دو ونيم پي ام) اگر هم اينطور باشد، راحت تر است يعني: فيلتر برج ها مانند فيلتر جارو برقي، ميتواند گرد و خاک را جذب، و هواي پاک بيرون يدهد. براي اين کار کافي است: طرح فاضلاب هوا را اجرا کنيم! يعني در يک ميدان آلوده شهر، ديش تهويه بگذاريم، تا هوا را مکيده و پس از تجزيه آن، هواي پاک را در ميدان ديگري رها کند. برج يا ديش مکنده هوا ميتواند: در ميدان گمرک نصب شود، استحصال را در زير زمين انجام داده، و هواي پاک را در ميدان راه آهن بيرون دهد. در پشت ديش يک مکنده قوي است. در دهانه آن دو لايه فيلتر 2و نيم و: يک ميکرون (گرد گير و ريز گرد گير) نصب مي شود. در پشت لايه کوبه اي قرار مي گيرد: تا در فواصل زماني غشا آن را، باضربه پاک کند و: براي استحصال بفرستد</p> <p>Managing downgrades</p> <p>Unfortunately, some humans, instead of implementing macroeconomic plans, have an attitude of developments; they have the power to override the rights of others. In Tehran"s administration and metropolitan areas, this kind of management is quite evident: for example, Karbaschi, the former mayor of Tehran, said: "We will raise so much living in Tehran, so that their own people will leave Tehran and return to their villages!" Therefore, while immigration and marginalization are the foundation of civilization, in the Qur"an, Karim also criticized the person who does not emigrate: , They strongly oppose it. His original prototype is the crazy tramp that: his anti-immigration stance is harsh: hated by the people of the world. Or: While the Prophet says: I am proud of your large crowd, even if the child is aborted! Gentlemen are stopped by growing population growth in Tehran! And of course, this is their joy against the policies of the system and leadership. Therefore, this theory is the dominant theory in: municipalities and urban management, for example, for the purpose of combating air pollution; the traffic plan has been implemented! And prevent vehicles from entering the city or a range of them. Or, if they remove it, they try to tighten the standards of the car so that the cost of buying or maintaining it is high and fewer people can: buy or use a car. Weak families, who cannot afford to buy a car, have sheltered the motorcycle, or bought old and cheap cars, are completely angry mayors, so that they will be destroyed! The mayor"s deputy says: "Each motorcycle is polluting as many cars, three million motorcycles in Tehran, and 12 million non-standard vehicles!" This policy is like: Telling people that your toilets are going to cause pollution, so please do not eat until there is no need for a toilet! One of the duties of municipalities is to provide cleaning services to the city. An anti-defensive statement says: "We have to look at garbage and urban pollution, like dirty gold." As water and wastewater and: waste management with development management returns to the life cycle, air pollution is an opportunity, not a threat! The opportunity for: entrepreneurship, invention and invention. For example, from lead in contaminated space, lead ingots can be mined. From dirt and walnut soils, sandblasts or building materials, Chinese soil and pottery can be made. For example, in China in 2008, air conditioning towers were installed to combat air pollution, for the Olympic Games. It produced lead ingots from the air in the air. Of course, the deputy mayor says: "The weather in Tehran is not lead, it is dusty dust (two and a half ppm). If it is, it is more convenient: filter towers, such as a vacuum cleaner filter, can absorb dust and clear air. . It"s enough: run the sewage plan! In a polluted area of ??the city, let"s ventilate the dish, so that the air is sucked and, after decomposing, releases clean air in another field. The tower or air sucker can: be installed in the customs field, run underground, and remove the clean air in the railroad. Behind the dish is a strong sucker. At its mouth, the two-layer filters are 2 and a half: a micron (duster and duster). Behind the periphery of the perimeter: to clear it at intervals of the membrane, and to: remove it for extraction.</p> <p>Qiym?tl?ndirm?ni idar? et</p> <p>T??ss&uuml;f ki, b?zi insanlar, var dig?r h&uuml;quqlar?n?n r?hb?rliyin pozulmas? ?sirg?m?k strateji planlar? inki?af y&ouml;n&uuml;ml&uuml; m&uuml;nasib?t h?yata ke&ccedil;irilm?si &uuml;&ccedil;&uuml;n daha &ccedil;ox. Onun orijinal prototipi &ccedil;?lpaq trampdur: onun anti-immiqrasiya m&ouml;vqeyi s?rt: d&uuml;nyan?n xalqlar? t?r?find?n nifr?t. Yoxsa: Pey??mb?r buyurur: "&Ccedil;ox ucalan olsa bel? b&ouml;y&uuml;k ?hli il? q&uuml;rur duyuram! C?nablar, Tehranda ?halinin artmas? il? dayand?r?l?r! ?lb?tt? ki, bu, sistemin v? liderliyin siyas?tin? qar?? sevincidir. Bel? ki, bu n?z?riyy?, havan?n &ccedil;irkl?nm?si il? m&uuml;bariz? etm?k &uuml;&ccedil;&uuml;n b?l?diyy? v? ??h?r idar? dominant n?z?riyy?si, yol plan h?yata! V? n?qliyyat vasit?l?rinin ??h?r? v? ya onlar?n bir s?ra daxil qar??s?n? almaq. B?l?diyy? ba?&ccedil;?s?n?n m&uuml;avini deyir: "H?r bir motosiklet Tehranda &uuml;&ccedil; milyon motosikl, 12 milyon qeyri-standart n?qliyyat vasit?l?ri kimi &ccedil;irkl?ndirir". Bu siyas?t bel?dir: Tualetinizin &ccedil;irkl?nm?y? s?b?b olaca?? insanlara dan???n, buna g&ouml;r? tualet? ehtiyac qalm?r, yem?yin! B?l?diyy?l?rin v?zif?l?rind?n biri ??h?r? t?mizlik xidm?ti verm?kdir. Anti-m&uuml;dafi? bir b?yanatda deyilir: "Biz kirli q?z?l kimi zibil v? ??h?r &ccedil;irkliliyin? baxmal?y?q". Su v? tullant? sular? v?: inki?af?n idar? olunmas? il? tullant?lar?n idar? olunmas? h?yat d&ouml;vr&uuml;n? qay?d?rsa, hava &ccedil;irkl?nm?si t?hl&uuml;k? deyil, bir f&uuml;rs?tdir! Sahibkarl?q, ixtira v? ixtira etm?k imkan?. M?s?l?n, &ccedil;irkl?nmi? yerd?ki qur?udan qur?u?un k&uuml;l&ccedil;?l?r &ccedil;?xar?la bil?r. Kir v? qoz torpaqlar?ndan, qumlardan v? ya tikinti materiallar?ndan, &Ccedil;in torpaq v? &ccedil;&ouml;m&ccedil;? edil? bil?r. M?s?l?n, 2008-ci ild? &Ccedil;in, Olimpiya Oyunlar?na hava &ccedil;irkliliyin? qar?? m&uuml;bariz? &uuml;&ccedil;&uuml;n kondisioner q&uuml;ll?l?ri qura?d?r?lm??d?r. Havada havadan quru k&uuml;l&ccedil;?l?r &ccedil;?xard?. ?lb?tt?, m&uuml;avin m&uuml;avini deyir: "Tehran hava ??raiti deyil, cevizd? toz (iki yar?m ppm) olarsa, ?lb?tt? ki, daha rahatd?r: toz filtri kimi filter q&uuml;ll?l?ri toz v? t?miz havan? i&ccedil;? bil?r. . Bu kifay?tdir: kanalizasiya plan?n? h?yata ke&ccedil;irin! ??h?rin &ccedil;irkli bir ?razisind? havan?n havaland?r?lmas?na icaz? verin v? havan?n bo?ald?lmas?ndan sonra ba?qa bir ?razid? t?miz havan? burax?n. Q&uuml;ll? v? ya hava saman?: g&ouml;mr&uuml;k sah?sin? qura?d?r?lmal?, yeralt? i?? d&uuml;?m?li v? d?mir yolunda t?miz havan? qald?rmal?d?r. Yem?yin arxas?nda g&uuml;cl&uuml; bir emici var. A?z?nda iki qatl? filtrl?r 2 yar?md?r: bir mikron (toz v? toz). ?traf?n k?nar?nda: membran?n fasil?l?rind? t?mizl?m?k v? &ccedil;?xarmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n &ccedil;?xar?n.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Sun, 28 Jan 2018 20:19:00 GMT رابطه کيف انگليسي و نقد امام زمان! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1062/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87+%da%a9%d9%8a%d9%81+%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d9%8a%d8%b3%d9%8a+%d9%88+%d9%86%d9%82%d8%af+%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85+%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">در چند روزي از طرح سخنان ضد ديني حسن روحاني در نقد امام زمان عليه السلام مي گذرد، کمتر به نيت پليد آن سخنان پرداخته شده! و قصد گوينده آن سخنان، آنهم در اين مقطع زماني پرسيده نشد! و لذا به طرح چند سئوال و پاسخ آن مي پردازم: <span style="color: #ff0000;">1-آيا گوينده سخن، قصد اهانت به امام معصوم عليه السلام را داشته؟</span><span style="color: #0000ff;"> 2-آيا با طرح نقد امام زمان، بدنبال حمله به اصل ولايت فقيه بوده است؟</span><span style="color: #800000;"> 3-</span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #800000;">آيا طرح نقد امام زمان، با توجه به تقارن سالگرد برجام، براي فريفتن مردم و در امان بودن از مطالبات معيشتي و اشتغال جوانان است؟</span> <span style="color: #ff0000;">4-با توجه به انعقاد قراردادهاي ننگين و محرمانه نفتي-اقتصادي اتحاديه اروپا با ايران، آيا حسن روحاني با طرح اين سخنان ناجوانمردانه، قصد فرافکني و فريب مردم را دارد</span><span style="color: #ff0000;">؟<img style="float: left;" src="https://static.asset.aparat.com/lp/10745257-9459-l.jpg" alt="غ" width="271" height="221" /></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">پاسخ به سئوالات فوق را بايد از لابلاي زندگي پررمز و راز سياسي حسن روحاني، بدست آورد، <span style="color: #0000ff;">زيرا او براي نفوذ در مراکز تصميم گير و تصميم ساز نظام اسلامي، از استراتژي خاصي بهره مي گيرد و با پنهان شدن در پشت مسئوليني همانند، مرحوم هاشمي رفسنجاني، به خاکريزهاي نظام اسلامي حمله ور شده</span> <span style="color: #800000;">و تعرضي هم نسبت به اقدامات ضد انقلابي و ضد ديني او صورت نمي گيرد</span>! <span style="color: #ff0000;">اگر فرزندش بصورت مشکوک کشته مي شود و نيمه شب در مرقد امام دفن مي گردد، اما مورد سئوال قرار نمي گيرد</span>! <span style="color: #0000ff;">اگر به کشور روباه پير رفت و آمد فراوان مي کند و تلمذ شيوه هاي براندازي را با بهره گيري از فرمول کيف انگليسي فرا مي گيرد، ولي مورد سئوال قرار نمي گيرد</span>! <span style="color: #800000;">اگر در دوران دفاع مقدس در 30 اوت 1986 ميلادي به ديدار محرمانه با</span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #800000;">واميرام نير، معاون ضدتروريسم وقت دولت اسرائيل مي رود و پيشنهاد مقابله با سياست&zwnj;هاي آيت الله خميني را مي دهد، اما به مراکر امنيتي فرا خوانده نمي شود</span>! <span style="color: #ff0000;">و اگر به طرف اسرائيلي مي گويد؛ که تنها هاشمي رفسنجاني در جريان ديدار محرمانه اش قرار دارد و درخواست کمک سياسي براي &laquo;برقراري اسلام واقعي&raquo; از آمريکائيها مي نمايد، ولي هيچگاه پاسخگوي اقدامات جاسوسي خود نبوده است</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">آري اقدامات خطرناک حسن روحاني تاکنون، با هيچ عقوبتي او را روبرو نکرده! و لذا با حمله به عصمت اهل بيت عليه السلام، هر روز بساطي را بر عليه دين اسلام و انقلاب اسلامي رقم زده</span><span style="color: #ff0000;"> و متأسفانه سکوت برخي از مراجع تقليد، روحانيت ديني و خواص انقلاب، زمينه را جهت گسترش تفکرات وهابي و انگليسي در حمله به ائمه معصومين عليهم اسلام و تغيير هويت انقلاب اسلامي حضرت روح الله، فراهم کرده است</span> و لذا از مجلس و قوه قضائيه قطع اميد است و کليد درمان اين غده چرکين سرطاني، با موضع گيري به هنگام همه مراجع تقليد، ائمه جمعه و جماعات در مرحله اول و سپس حضور با بصيرت و انقلابي ملت ايران، امکان پذير است، <span style="color: #0000ff;">و الا دولت ليبرال حسن روحاني، خسارت فراواني به انقلاب اسلامي ايران که زمينه ساز حکومت حضرت مهدي است، خواهد زد. آري بايد سکوت را شکست و بيش از اين اجازه يکه تازي به تفکرات شيعه انگليسي و جريان زر و زور و تزوير، را نداد</span>. </span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Sun, 28 Jan 2018 20:18:00 GMT دروغي به نام پالرمو http://mabedini.ParsiBlog.com/Posts/297/%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%8a+%d8%a8%d9%87+%d9%86%d8%a7%d9%85+%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%85%d9%88/ Sun, 28 Jan 2018 10:12:00 GMT تقسيم بندي جديد مردم http://Komeil1367.ParsiBlog.com/Posts/1440/%d8%aa%d9%82%d8%b3%d9%8a%d9%85+%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a+%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af+%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span style="color: #800000;">&nbsp; &nbsp;همان گونه که مستحضريد ما قبلاً مردم را به دسته هايي مانند &laquo;خودي و غيرخودي&raquo;، &laquo;بابصيرت و بي بصيرت&raquo;، &laquo;انقلابي و غيرانقلابي&raquo; و... تقسيم کرده بوديم و چقدر هم تقسيم بندي هاي خوب و سرگرم کننده اي بود و به شدت هم جواب داد. هرکدام از اين تقسيم بندي ها توانست چندسال مردم را به خودشان مشغول و سرگرم کند. حالا براي سرگرمي بهتر و بيشتر مردم و جهت تحقق اين هدف مقدس و البته درپي فتنه ي اخير، پيشنهاد مي شود اين بار مردم را به دو گروه &laquo;مردم صبح 9 دي&raquo; و &laquo;مردم عصر 9 دي&raquo; تقسيم کنيم. به نظر مي رسد چندتا حماسه ي ديگر هم بشود با اين تقسيم بندي ايجاد و مردم را به خودشان مشغول کرد.</span></span></p> Sat, 27 Jan 2018 22:33:00 GMT كل الضرائب الأمريكية، شعاع إلى قلب الإنسانية! http://maahinii.ParsiBlog.com/Posts/2893/%d9%83%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9%d8%8c+%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9+%d8%a5%d9%84%d9%89+%d9%82%d9%84%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9!/ <p align="right">واليوم، يجب على الشعب الأمريكي أن يقبل ما يلي: لقد تغيرت الكثير من الأمور، وبطبيعة الحال، فإنها تساهم في هذه التغييرات. واليوم لا يمكن مقارنتها مع الستينات أو القرنين التاسع عشر والعشرين. وكان الناس في ذلك الوقت يبحثون عن عالم مادي، وكان سطحيا للتحدث عن الروحانية، أو: إذا كان شخص ما يريد أن يذهب إلى أمريكا، استغرق الأمر أشهر! ولكن اليوم كل الناس في العالم في الولايات المتحدة! والأمريكان في كل مكان، لأن الاتصالات والتكنولوجيا قد كسر الحدود والعالم كله على حد سواء المعاصرة ومدروس. ولم يبق سوى عدد قليل منها مجمدة في نفس السنوات! الآن هو الصراع الحقيقي بين أولئك الذين جمدوا في القرن العشرين أو التاسع عشر، ذروة القوة المادية في الغرب، لا يعتقدون، على سبيل المثال، بلد مثل الصين والهند وكوريا قد تقدم أكثر منهم! لقد فازت أفريقيا بالنصر ضد الفصل العنصري، وإيران هي القوة العظمى الوحيدة في العالم في الوقت الحالي. ما زالوا يعتقدون أن الأفارقة هم نفس كاكا وكالة المخابرات المركزية! إيران والهند هي أفقر بلد في العالم الثالث! ويشتبه في أن هؤلاء الأشخاص يحرزون أي تقدم، خاصة في البلدان التي كانت أفضل حالا. ولذلك، فقد شكلوا تقسيم عالمي، ودون أن يكون لهم بيان أو قائد، فإن نفس تجميد معتقداتهم ربطها معا. بطبيعة الحال، هذا التقسيم صغير جدا بالمقارنة مع كل من خلق التغييرات، أو الذين يريدون إجراء تغييرات بعد، ولكن لأن: في الماضي، كان لديهم أجهزة والمؤسسات الحكومية الهامة، لذلك يتم سماع كلماتهم في كثير من الأحيان. لذلك، على الناس القياديين البقاء في صمت وغموض، حتى يتم القضاء على جيلهم بأنفسهم. واحدة من هذه الرموز الماضية هي البنوك التي تشبه بحق إلى الديناصورات في عصرنا، الذين انقرضوا، ولكنهم يعتقدون أنهم في ذروة السلطة والقدرة. وثمة مسألة هامة أخرى هي الإيرادات الضريبية. الضرائب هي مثل البنوك الكبيرة والديناصورات، لكنها لا تعرف أنها في منتصف الاضمحلال. لأن الضريبة صارخة من ناحيتين: من ناحية، دينية ومقدسة، أو أنها لا تقول الزعماء الدينيين، لأن في الإسلام، هناك الخوم والزكاة، وليس الضرائب. على الرغم من أن سنوات قد عملت: لمنحها وجه مقدس، ولكن في أي حال، فإنه يعتمد على: القوى المادية، والآن أن القوى آخذة في الانخفاض، فقدت الضرائب أيضا قوتها. وانها التسول اليوم. حاليا، لواءين من الناس في العالم تفرض ضرائب على عدد من الناس الذين لا يزالون يعيشون في نفس الوقت، قائلا ان شيئين لا يمكن الهروب! هناك الآخرين الذين يخضعون للضرائب قسرا! لكن الشعب الأمريكي يعرف أن: القوة قد انتهت وأن العصر الذهبي قد انتهى أيضا، وينبغي ألا يدفعوا الضرائب. لأن كل دولار من ضرائبهم هو التشويق للبشرية. وهم يعرفون أن أموالهم الضريبية هي كل شيء عن صنع أو شراء أسلحة الدمار الشامل والتبرع بها ل: العصابات وشركات الأمن الداخلي! أو إعطاء الموساد للتبرع بالرصاص لأسر العالم مع اغتيال الناس المحرومين. أو مباشرة إلى الحكومات الإرهابية، مثل داعش، وطالبان، وإسرائيل، والمملكة العربية السعودية، للتبرع بالأسلحة وإطلاقها لإطلاق عمليات القتل الحكومية، أو إخماد الأنظمة لقتل شعبها. أو أنها تعطي تحركات مضادة للإطاحة بالحكومات الثورية. وكما هو الحال في دافوس، لم يتمكنوا من فعل أي شيء، ولهذا السبب، لم يحضر وزير الخارجية الإيراني تويدى القمة&nbsp;&nbsp;.&lt;** ادامه مطلب... **&gt;</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right">ماليات هر آمريکايي، تيري به قلب بشريت!</p> <p align="right">امروزه مردم آمريکا بايد بپذيرند که: خيلي چيزها تغيير کرده، که البته خودشان هم در اين تغييرات سهم دارند. امروز با سالهاي 1960 يا: قرون نوزدهم و بيستم، اصلا قابل مقايسه نيست. مردم آن زمان به دنبال دنياي مادي بودند، و اصلا صحبت از معنويات، امري خرافاتي بود ويا اگر: کسي مي خواست به آمريکا برود، ماهها طول مي کشيد! اما امروز همه مردم دنيا، در آمريکا هستند! و آمريکاييها در همه جا، زيرا که ارتباطات و فناوري، مرزها را شکسته و همه دنيا، همزبان و هم فکر شده اند. تنها عده اي در همان سال ها، يخ زده و مانده اند! اکنون مبارزه واقعي بين افرادي است که: در قرن بيستم يا نوزدهم، يعني اوج قدرت مادي غرب يخ زده اند، باور ندارند که مثلا کشوري مثل: چين ،هند يا کره، بيشتر از آنها پيشرفت کرده! و افريقا برعليه آپارتايد پيروز شده، و ايران تنها ابرقدرت جهان در حال حاضر است. هنوز فکر مي کنند افريقايي ها، همان کاکا سيا ها هستند! ايران و هند&nbsp; کشور فقير جهان سومي! اين افراد به هرنوع پيشرفت مظنون هستند، بيشتر هم در کشورهايي هستند که: قبلا داراي وضع بهتري بودند. لذا يک لشکر جهاني تشکيل داده اند، و بدون داشتن مانيفيست يا فرمانده مشخصي، همان فريز بودن عقايدشان، آنها را با هم پيوند ميدهند. البته اين لشکر در مقابل همه کساني که: تغييرات را بوجود آوردند، يا دوست دارند که بازهم تغييرات بوجود آيد، بسيار اندک هستند ولي چون: در گذشته ارگانها و نهادهاي دولتي و مهم، در دست داشتند لذا حرف آنها، بيشتر شنيده مي شود. لذا افراد پيشرو مجبورند در سکوت و گمنامي، به راه خود ادامه دهند تا نسل آنها، خود به خود ازبين برود. يکي از اين نماد هاي گذشته، بانکها هستند که به درستي به: دايناسورهاي زمان ما تشبيه شده اند، که در حال انقراض هستند، ولي فکر مي کنند: در اوج قدرت و توانايي به سر مي برند. مسئله مهم ديگر درآمد هاي مالياتي هست. ماليات نيز مانند: بانکها بزرگ و دايناسور وار زندگي مي کند، ولي خودش نمي داند که: از درون پوسيده است. زيرا ماليات از دو جنبه ضربه پذير است: از يکسو که امري مذهبي و مقدس، يا فرموده رهبران مذهبي نيست، زيرا در اسلام خمس و زکات هست، نه ماليات. گرچه سالها زحمت کشيدند که: به آن چهره مقدس بدهند، ولي بهرحال امري وابسته به: قدرت هاي مادي بود، حالا که قدرتها در حال افول هستند، ماليات نيز قدرت خود را از دست داده است. و امروز به التماس افتاده است. در حال حاضر دو تيپ از مردم در دنيا، ماليات مي پردازند يک عده که: هنوز در همان دوران زندگي مي کنند، و مي گويند از دو چيز نمي توان فرار کرد! ديگري کساني هستند که همگي، به زور از آنها ماليات گرفته مي شود! اما مردم آمريکا بدانند که: زور تمام شده و دوران طلايي نيز، به پايان رسيده و آنها نبايد ماليات بدهند. زيرا هر دلار ماليات آنها، تيري برقلب بشريت است. آنها بدانند که پول ماليات آنها، همگي صرف ساخت يا خريد: اسلحه کشتار جمعي و اهدا آن به: گانگسترها و شرکت هاي امنيتي داخلي مي شود! يا به موساد ميدهند تا با ترور انسانهاي ازاديخواه، گلوله ها را به خانواده جهانيان اهدا کنند. يا اينکه مستقيما به دولت هاي تروريستي: مانند داعش و طالبان و اسرائيل و عربستان، کمک مالي و تسليحاتي مي کنند، تا کشتارهاي دولتي راه بياندازند، يا به رژيم هايي مستبد مي دهند تا مردم خود را بکشند. يا به ضدانقلاب ها مي دهند تا: حکومت هاي انقلابي را سرنگون کنند. همانطور که در داووس، نتوانستند کاري بکنند، و به همين دليل هم وزير خارجه ايران، توئيت کرد و در اين اجلاس زور گو شرکت ننمود. </p> <p>Every American tax, bram to the heart of humanity!</p> <p>Today, the American people must accept that: a lot of things have changed; of course they themselves contribute to these changes. Today is not comparable with the 1960s or the nineteenth and twentieth century&rsquo;s. The people of that time were looking for a material world, and it was superficial to speak of spirituality, or if: Somebody wanted to go to America, it took months! But today all people in the world are in the US! And the Americans are everywhere, because communications and technology have broken the boundaries and the whole world is both contemporary and thoughtful. Only a few have remained frozen in the very same years! Now is the real struggle between those who: froze in the twentieth or nineteenth century, the peak of the material power of the West, do not believe that, for example, a country like China, India or Korea has progressed more than them! Africa has won victory against apartheid, and Iran is the only superpower in the world at the moment. They still think that the Africans are the same Kaka CIA! Iran and India are the poorest country in the Third World! These people are suspected of any progress, mostly in countries that have already been better off. Therefore, they have formed a global division, and, without having a manifesto or commander, the same freeze of their beliefs will bind them together. Of course, this division is very small in comparison to all those who created the changes, or who want to make changes, but because: in the past, they have had organs and important governmental institutions, so their words are heard more often. Therefore, leading people have to stay in silence and obscurity, so that their generation will be eliminated by themselves. One of these past symbols is the banks that are rightly likened to the dinosaurs of our time, who are extinct, but they think they are at the peak of power and ability. Another important issue is tax revenues. Taxes are like big banks and dinosaurs, but they do not know that they are in the middle of decay. Because the tax is blatant in two respects: on the one hand, it is religious and sacred, or it does not say religious leaders, because in Islam, there is khums and zakat, not taxes. Though years have worked: to give it a sacred face, but in any case, it depends on: material powers, now that powers are declining, the tax has also lost its power. And it"s begging today. Currently, two brigades of people in the world are taxing a number of people who are still living at the same time, saying that two things cannot be escaped! There are others who are all forcibly taxed! But the American people know that: the force is over and the golden age is also over and they should not pay taxes. Because: each dollar of their taxes is a thrill for humanity. They know that their tax money is all about making or buying weapons of mass destruction and donating it to: gangsters and domestic security companies! Or give to the Mossad to donate bullets to the families of the world with the assassination of liberated people. Or: directly to terrorist governments, such as ISIS, the Taliban, Israel and Saudi Arabia, to donate and arms to launch government killings or to despise regimes to kill their own people. Or they give counterrevolutions to overthrow revolutionary governments. As in Davos, they could not do anything, and for this reason, the Iranian Foreign Minister, Tweedy and did not attend the summit.</p> <p align="right">H?r bir Amerika vergi, sua &nbsp;insanl???n &uuml;r?yin?!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bu g&uuml;n Amerika xalq? bunu q?bul etm?lidir: &ccedil;ox ?ey d?yi?mi?dir, ?lb?tt? ki, &ouml;zl?ri d? bu d?yi?iklikl?r? &ouml;zl?rin? aiddirl?r. Bu g&uuml;n 1960-c?, 19-cu v? 20-ci ?srl?rl? m&uuml;qayis? edil? bilm?z. O d&ouml;vr&uuml;n xalq? maddi d&uuml;nyaya bax?rd? v? m?n?viyyatdan dan??maq s?thi idi v? ya: Biri Amerikaya getm?k ist?yirdi, aylar s&uuml;rd&uuml;! Amma bu g&uuml;n d&uuml;nyada b&uuml;t&uuml;n insanlar AB?-da! Amerikal?lar h?r yerd?, &ccedil;&uuml;nki kommunikasiya v? texnologiya s?rh?dl?ri pozub, b&uuml;t&uuml;n d&uuml;nya h?m m&uuml;asir, h?m d? d&uuml;?&uuml;nc?lidir. Eyni ill?rd? yaln?z bir ne&ccedil;?si dondurulmu?dur! XIX-XIX ?srl?rd? Q?rbin maddi g&uuml;c&uuml;n&uuml;n zirv?si dondurulmu? olanlar aras?nda, m?s?l?n, &Ccedil;in, Hindistan v? Koreya kimi bir &ouml;lk?d?n daha &ccedil;ox ir?lil?m?y? inanm?rlar! Afrika ayr?-se&ccedil;kiliy? qar?? q?l?b? qazanm??d?r v? haz?rda ?ran d&uuml;nyada yegan? super g&uuml;cd&uuml;r. Onlar h?l? d? Afrikal?lar?n Kaka C?A-n?n eyni oldu?unu d&uuml;?&uuml;n&uuml;rl?r! ?ran v? Hindistan &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; D&uuml;nyadak? ?n kas?b &ouml;lk?l?rdir! Bu insanlar h?r hans? bir ir?lil?m?d?n ?&uuml;bh?l?nirl?r, bundan daha yax?? olan &ouml;lk?l?r. Ona g&ouml;r? d? onlar qlobal bir b&ouml;l&uuml;nm? meydana g?tirdil?r v? manifesto v? ya komandir olmad?qda, onlar?n inanclar?n?n eyni dondurulmas? onlar? bir-birin? ba?lay?rd?. ?lb?tt? ki, bu b&ouml;lm? d?yi?iklikl?ri yaradan v? ya d?yi?iklik etm?k ist?y?nl?r? nisb?t?n &ccedil;ox azd?r, &ccedil;&uuml;nki ke&ccedil;mi?d? orqanlar? v? m&uuml;h&uuml;m d&ouml;vl?t qurumlar? var, buna g&ouml;r? onlar?n s&ouml;zl?ri daha &ccedil;ox s?sl?nir. Buna g&ouml;r?, apar?c? insanlar &ouml;z n?sill?ri &ouml;zl?ri t?r?find?n m?hv edil?c?k ??kild? s&uuml;kutla v? qaranl?qda qalmal?d?rlar. Bu ke&ccedil;mi? simvollardan biri, vaxt?m?z?n dinozavrlar?na d&uuml;zg&uuml;n ??kild? b?nz?y?n v? s&ouml;nm&uuml;? olan banklard?r, lakin onlar g&uuml;c v? qabiliyy?t zirv?sind? oldu?unu d&uuml;?&uuml;n&uuml;rl?r. Dig?r m&uuml;h&uuml;m m?s?l? vergi g?lirl?ridir. Vergil?r b&ouml;y&uuml;k banklar v? dinozavrlara b?nz?yir, amma onlar &ccedil;&uuml;r&uuml;m?nin ortas?nda oldu?unu bilmirdil?r. &Ccedil;&uuml;nki vergi iki c?h?td?n ayd?nd?r: bir t?r?fd?n dini v? m&uuml;q?dd?sdir, ya da dini liderl?ri demir, &ccedil;&uuml;nki ?slamda xam v? z?kat var, vergil?r deyil. Y?llar i?l?s?l?r d?: m&uuml;q?dd?s bir &uuml;z verm?k &uuml;&ccedil;&uuml;n, ancaq h?r halda, bu maddi imkanlardan as?l?d?r: indi s?lahiyy?tl?r azal?r, vergi d? g&uuml;c&uuml;n&uuml; itirdi. V? bu g&uuml;n yalvar?r. Hal-haz?rda d&uuml;nyan?n iki briqadas? iki ?eyin xilas oluna bilm?y?c?yini s&ouml;yl?y?r?k, h?l? d? eyni zamanda ya?ayan bir s?ra insanlara vergi qoyur! B&uuml;t&uuml;n zorla vergiy? c?lb edil?n dig?rl?r var! Amma Amerika xalq? bunu bilir: g&uuml;c ba?a &ccedil;atd? v? q?z?l d&ouml;vr&uuml; bitdi v? vergil?r &ouml;d?m?mi?di. &Ccedil;&uuml;nki vergil?rinin h?r bir dollar? insanl?q &uuml;&ccedil;&uuml;n bir h?y?can. Onlar bilirl?r ki, onlar?n vergi pullar? b&uuml;t&uuml;n k&uuml;tl?vi q?r??n silahlar? haz?rlamaq v? ya sat?n almaq v? bunun ba???lanmas?: quldurlar v? daxili t?hl&uuml;k?sizlik ?irk?tl?ri! V? ya Mossad"a azadl?q ver?n insanlar?n sui-q?sd il? d&uuml;nyan?n ail?l?rin? g&uuml;ll? ba???lamaq. V? ya birba?a ISIS, Taliban, ?srail v? S?udiyy??r?bistan? kimi terrorist h&ouml;kum?tl?r?, h&ouml;kum?t q?tll?rini ba?latmaq v? ya &ouml;z xalq?n? &ouml;ld&uuml;rm?k &uuml;&ccedil;&uuml;n rejimi nifr?t etm?k &uuml;&ccedil;&uuml;n ba???lamaq v? silahland?rmaq. V? ya onlar inqilabi h&ouml;kum?tl?ri devirm?k &uuml;&ccedil;&uuml;n ?ks-q?rarlar verirl?r. Davosda oldu?u kimi, onlar he&ccedil; bir ?ey ed? bilm?di v? bu s?b?bd?n ?ran Xarici ??l?r Nazirliyi, Tweedy v? zirv?y? qat?lmad?.</p> Sat, 27 Jan 2018 07:21:00 GMT القلب لا يعمل بشكل جيد في طهران! http://maahinii.ParsiBlog.com/Posts/2892/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d8%a8+%d9%84%d8%a7+%d9%8a%d8%b9%d9%85%d9%84+%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%84+%d8%ac%d9%8a%d8%af+%d9%81%d9%8a+%d8%b7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86!/ <p align="right">وقال الدكتور بوروسيني في ندوة القلب في طهران أن 80? من الوفيات كانت أمراض القلب. وقد وجد أيضا في الدراسات أن أكبر سبب لأمراض القلب، بعد السكتة القلبية، هو استخدام السجائر والمخدرات. وقد أظهرت عملية المرض في السنوات العشر الماضية أنه لا توجد محاولة ل: تقليل هذه الأمراض. الآن عليك أن تسأل أين هي المجتمعات أو المنظمات غير الحكومية؟ لماذا لا تفكر في هذا؟ إذا كانوا يعتقدون أيضا لماذا لا تتخذ إجراءات؟ أين يفعلون، أين هي نتائجه؟ كثير من الناس يعتقدون أن هذه الكوارث ليس لها علاج. ولكن الحقيقة هي: في الماضي كل إنسان يجب أن يموت! يقول المثل الأمريكي: لا يمكن الهروب من أمرين، الأول هو الموت! بطبيعة الحال، فهي تعني أنها في جيب الناس، لأنهم يقولون الثاني: الضرائب. وهذا هو، فإنه لا يمكن الهروب الضرائب. أن هذا هو سخيف، ومن قوة الحجة الأولى، فإنها تريد أيضا أن يجادل. الآن الشعب الأمريكي أفضل من دفع الضرائب. لأنه بسبب جنون القادة الأمريكيين، تنفق جميع ضرائبهم على الحرب: في الشرق الأوسط، وكل دولار من ضرائبهم هو رصاصة يتم شراؤها من أجل داعش، وقتل شخص واحد. وهذا يعني أنه ينبغي تصحيح المثل: الأجور الضريبية الأمريكية، وفاة لغير الأميركيين. بطبيعة الحال، الموت هو للأمريكيين أنفسهم، لأنه عندما تنفق الضرائب على قتل أشخاص آخرين لا تضطر لدفع ثمن الخدمات العامة، وإذا: الأميركيين لا يفكرون بأنفسهم، حكومتهم لا يفكرون بها. في إيران، وهذا هو مماثل: لأن الناس لا ضريبة، لذلك الحكومة يذهب إلى حظر الأعمال التجارية، مما اضطرهم لدفع الضرائب أو الغرامات! إذا لم يكن هناك عذر ضريبي، فإن السجائر لن يكون لها مصنع في إيران! أو لم يكن لديها أعلى نمو في الواردات. ولأن الحكومة تعرف أن القانون يحظر وزارة الصحة والأفيون والتبغ والتبغ، فإنه لا يدعم الحكومة إلا بزيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب. وقد تشمل الضرائب على الواردات ما يلي: التبغ وإنتاج التبغ، مما يؤدي إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية، ولكن من ناحية أخرى تسبب الوفيات: أكثر من 50? من السكان. وتقول الحكومة إن كان الناس لا ينتجون السجائر! هناك العديد من الأشياء التي: بعض الناس يدخلون، ولكن السبب هو عدم: ضرب صحة الآخرين. على سبيل المثال، لماذا حدث الزلزال في كرمان أو كرمانشاه؟ لأنه في محافظة كرمنشاه و: جزء من كردستان، الملاك فقط جعل الخمور! ومعظم الكرفانات الأفيونية تأتي من كرمان. لذلك، عندما لا تعترف الحكومة أو الشعب بشرعيتها، أو تعمد عن طريق تعزيز الخطيئة، فإنها تعطي الموت للآخرين، وتتناثر الناجين ترتفع، والله يجلب ضربة لهم، حتى تعلم الدرس وتغيير نمط حياتهم. لماذا هو قصور القلب معظم موت طهران الناس؟ لأنهم لا يلاحظون: يستخدمون الدهون والسكريات الضارة، وهم مصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية. أعتبر أن لديهم الكثير من المال، وعندما يذهبون إلى أفضل الأطباء، وأنها سوف تدمر تشنجات، ولكن ضغط الدهون والحلويات سوف تظهر في مكان آخر! في حين أنها يمكن: من خلال التخلي عن الدهون والحلويات: أن يكون حياة أكثر راحة من الآخرين. لماذا أنت تعرف كل شيء عن الأكل؟ حتى لفقدان الوزن، يجب عليك: تناول حبوب منع الحمل والأدوية أو بعض المواد الغذائية النباتية! في حين علاج هذه، لا تأكل&nbsp;.&lt;** ادامه مطلب... **&gt;</p> <p align="right">قلب، در تهران خوب کار نمي کند!</p> <p align="right">دکتر پورحسيني در همايش قلب در تهران گفت: 80درصد عامل مرگ و مير، بيماريهاي قلبي است. همچنين در بررسيها معلوم شده: بزرگترين عامل بيماري قلبي، بعد از ايست قلبي، استفاده از سيگار و مواد مخدر است. و روند اين بيماري در ده سال گذشته، نشان داده که هيچ کوششي براي: کاهش اين بيماري ها نشده است. حالا بايد پرسيد انجمن ها يا: ان جي او ها کجا هستند؟ چرا براي اين کار فکري نمي کنند؟ اگر هم فکر مي کنند چرا اقدامي نمي کنند؟ اگر اقدام هم مي کنند، نتيجه اش کجاست؟ خيلي ها فکر مي کنند که اين بلاها، درمان ندارد. اما واقعيت اين است که: بالاخره هر انساني بايد بميرد! ضرب المثل آمريکايي مي گويد: از دو چيز نمي توان فرار کرد، اولي مرگ است! البته منظور آنها دست در جيب مردم کردن است، زيرا دومي را مي گويند: ماليات. يعني از ماليات هم نمي توان فرار کرد. که اين حرف پوچي است، و از قدرت استدلال اولي، مي خواهند آن را هم مستدل کنند. الان مردم آمريکا، هرچه ماليات نپردازند بهتر است. زيرا به علت جنون رهبران آمريکايي، همه ماليات آنها خرج جنگ افروزي: در خاورميانه مي شود و هر دلار ماليات آنها، گلوله اي است که براي داعش خريداري مي شود، و با آن يک نفر کشته مي شود. يعني ضرب المثل را بايد اينطور اصلاح کرد: پرداخت ماليات آمريکايي، مرگ براي غير آمريکايي است. البته مرگ براي خود آمريکايي هم هست، زيرا وقتي ماليات صرف کشتار ديگران مي شود، ديگر براي انجام خدمات عمومي، پولي باقي نمي ماند و اگر: آمريکاييها به فکر خودشان نباشد، دولت شان هم به فکر آنها نيست. در ايران هم شبيه همين است: چون مردم ماليات نمي دهند، لذا دولت به سراغ کسب و کار هاي حرام رفته، و آنها را مجبور به پرداخت ماليات يا جريمه مي کند! اگر بهانه ماليات نبود، سيگار در ايران داراي کارخانه نمي شد! و يا بالاترين رشد واردات را نمي داشت. زيرا دولت که ميداند: قانون وزارت بهداشت، مصرف افيون و توتون&nbsp; و سيگار را ممنوع اعلام کرده، فقط با حربه افزايش در آمد دولت از ماليات، به حمايت از آنها وارد مي شود. ممکن است ماليات بر واردات يا: توليد سيگار و توتون و باعث: افزايش در آمد دولت شود، ولي از آن طرف باعث مرگ و مير: بيش از 50درصد مردم هست. دولت مي گويد اگر سيگار توليد نکند، مردم وارد مي کنند! خيلي چيز ها هست که: بخشي از مردم وارد مي کنند، ولي دليل نمي شود به: سلامت ديگران ضربه وارد کنند. مثلا چرا در کرمان و يا کرمانشاه زلزله آمد؟ براي اينکه در استان کرمانشاه و: بخشي از کردستان، مرزنشينان فقط مشروبات وارد مي کنند! و بيشترين کاروان مواد افيوني هم، از طرف کرمان مي آيد. بنابر اين وقتي دولت و يا مردم، صلاح خود را تشخيص نمي دهند، و يا عمدا با ترويج گناه، مرگ را به ديگران هديه مي دهند، آه و ناله بازماندگان آنها هم، بالا مي رود و خداوند: بلايي بر سرشان مي آورد، تا درس عبرت شود و: سبک زندگي آنها را عوض کند. چرا بيشترين دليل مرگ مردم تهران ايست قلبي است؟ زيرا رعايت نمي کنند: از چربي ها و قند هاي مضر، استفاده مي کنند و به بيماريهاي قلبي و عروقي، گرفتار مي شوند. گيرم که پول فراوان دارند، و با مراجعه سريع به بهترين پزشکان، گرفتگي عروق را از بين مي برند، ولي فشار چربي و شيريني ها، در جاي ديگري ظاهر مي شود! در حاليکه آنان مي توانند: با بذل و بخشش چربي و شيريني هاي: بيش از مصرف خود به ديگران، زندگي راحت تري داشته باشند. چرا همه چيز را فقط: در خوردن ميدانند؟ حتي براي لاغري هم بايد: قرص و دارو يا برخي غذاهاي گياهي را بخورند! در حاليکه درمان اينها، نخوردن است.</p> <p>Heart does not work well in Tehran!</p> <p>Dr. Pourhosseini at the Heart Symposium in Tehran said 80% of the deaths were heart disease. It has also been found in the studies that the biggest cause of heart disease, after cardiac arrest, is the use of cigarettes and narcotics. And the process of the disease in the past ten years has shown that no attempt has been made to: reduce these diseases. Now you have to ask where are the communities or NGOs? Why do not you think about this? If they also think why they do not take action? Where do they do, where is its outcome? Many people think that these disasters have no treatment. But the fact is: at last every human being must die! The American proverb says: Two things cannot be escaped, the first is death! Of course, they mean they are in the pocket of people, because they say the second: taxes. That is, it cannot escape tax. That this is absurd, and from the strength of the first argument, they also want to argue. Now the American people are better off paying taxes. Because of the insanity of American leaders, all their taxes are spent on warfare: in the Middle East, and every dollar of their taxes is a bullet that is being purchased for ISIL, with which one person is killed. That is, the proverb should be corrected: American tax pay, death for non-Americans. Of course, death is for the Americans themselves, because when taxes are spent on killing other people do not have to pay for public services, and if: Americans do not think about themselves, their government is not thinking about them. In Iran, this is similar: because people do not tax, so the government goes to forbidden businesses, forcing them to pay taxes or fines! If there was no tax excuse, cigarettes would not have a factory in Iran! Or: did not have the highest import growth. Because the government knows that the law prohibits the ministry of health, opium and tobacco and tobacco, it only supports the government with the increase in government revenue from taxes. Taxes on imports may include: tobacco and tobacco production, causing government revenue to rise, but on the other hand causing mortality: more than 50% of the population. The government says if people do not produce cigarettes! There are many things that: Some people enter, but the reason is not to: hit other people"s health. For example, why did earthquake occur in Kerman or Kermanshah? Because in the province of Kermanshah and: part of Kurdistan, the landlords only make liquor! And most of the opiate caravans come from Kerman. Therefore, when the government or the people do not recognize their rightfulness, or deliberately by promoting sin, they give death to others, and the moaning of their survivors goes up, and God brings a blow to them, until Learn the lesson and change their lifestyle. Why is heart failure most of the death of Tehran people? Because they do not observe: they use fats and harmful sugars, and they are infected with cardiovascular disease. I take it that they have a lot of money, and when they go to the best doctors, they will destroy the cramps, but the pressure of fat and sweets will appear elsewhere! While they can: By giving away fat and sweets: To have more comfortable life than others. Why do you just know everything about eating? Even for weight loss, you should: take pills and medications or some vegetarian food! While treating these, do not eat.</p> <p>Tehranda &uuml;r?k yax?? i?l?mir!</p> <p>Tehrandak? Heart Simpoziumunda Dr. Pourhosseini &ouml;l&uuml;ml?rin 80% &uuml;r?k x?st?liyi oldu?unu s&ouml;yl?di. Kardiyak h?bsd?n sonra, &uuml;r?k x?st?liyinin ?n b&ouml;y&uuml;k s?b?bi siqaret v? narkotikd?n istifad? olunmas?d?r. Son on il ?rzind? x?st?lik prosesi g&ouml;st?rdi ki, bu x?st?likl?rin azald?lmas? &uuml;&ccedil;&uuml;n c?hd yoxdur. ?ndi icmalar?n v? ya QHT-l?rin harada oldu?unu soru?ursunuz? Niy? bu bar?d? d&uuml;?&uuml;nm&uuml;rs?n? N? &uuml;&ccedil;&uuml;n onlar h?r?k?t etm?y?c?kl?rini d&uuml;?&uuml;n&uuml;rl?r? N? qa&ccedil;?rlar, n?tic?si harada? Bir &ccedil;ox insanlar bu f?lak?tl?rin m&uuml;alic? olmad???n? d&uuml;?&uuml;n&uuml;rl?r. Amma h?qiq?tdir: n?hay?t, h?r bir insan?n &ouml;lm?si laz?md?r! Amerika atas&ouml;z&uuml; deyir: ?ki ?ey xilas ola bilm?z, birincisi &ouml;l&uuml;md&uuml;r! ?lb?tt? ki, insanlar cibind?dirl?r, &ccedil;&uuml;nki onlar ikinci deyirl?r: vergil?r. Y?ni, vergid?n xilas ola bilm?z. Bu, absurddur v? ilk arqumentin g&uuml;c&uuml;nd?n d? onlar da m&uuml;bahis? etm?k ist?yirl?r. ?ndi Amerika xalq? vergil?rin &ouml;d?nilm?sind?n daha yax??d?r. &Ccedil;&uuml;nki Amerika liderl?rinin d?liliyi s?b?bind?n b&uuml;t&uuml;n vergil?r m&uuml;harib? &uuml;&ccedil;&uuml;n s?rf olunur: Yax?n ??rqd? v? vergil?rinin h?r bir dollar? ???L &uuml;&ccedil;&uuml;n sat?n al?nan bir adamd?r v? bir n?f?r &ouml;ld&uuml;r&uuml;l&uuml;r. Y?ni s&ouml;zd? d&uuml;z?ldilm?lidir: Amerika vergi &ouml;d?m?si, qeyri-amerikal?lar &uuml;&ccedil;&uuml;n &ouml;l&uuml;m. ?lb?tt?, &ouml;l&uuml;m amerikal?lar &uuml;&ccedil;&uuml;ndir, &ccedil;&uuml;nki vergil?r dig?r insanlar? &ouml;ld&uuml;rm?k &uuml;&ccedil;&uuml;n s?rf edil?rs?, d&ouml;vl?t xidm?tl?ri &uuml;&ccedil;&uuml;n &ouml;d?m? yoxdur v??g?r: Amerikal?lar &ouml;zl?ri haqq?nda d&uuml;?&uuml;nm&uuml;rl?rs?, h&ouml;kum?ti &ouml;zl?ri haqq?nda d&uuml;?&uuml;nm&uuml;r. ?randa bu b?nz?rdir: &ccedil;&uuml;nki insanlar vergiy? c?lb deyil, h&ouml;kum?t qada?an olunmu? m&uuml;?ssis?l?r? g?lir, onlara vergi v? ya c?rim?l?r &ouml;d?m?k m?cburiyy?tind?dir! He&ccedil; bir vergi b?han?si olmasayd?, siqaretin ?randa bir zavod olmazd?! V? ya ?n y&uuml;ks?k idxal art?m? yox idi. H&ouml;kum?t qanunun qanuna g&ouml;r? sa?laml?q, afyun, t&uuml;t&uuml;n v? t&uuml;t&uuml;n&uuml;n qada?an edilm?sini qada?an etdiyini bilir, &ccedil;&uuml;nki h&ouml;kum?t? vergil?rd?n h&ouml;kum?t g?lirl?rinin artmas? il? k&ouml;m?k edir. ?thalat vergil?ri a?a??dak?lar? ?hat? ed? bil?r: t&uuml;t&uuml;n v? t&uuml;t&uuml;n istehsal?, d&ouml;vl?t g?lirl?rinin y&uuml;ks?lm?sin? g?tirib &ccedil;?xar?r, dig?r t?r?fd?n is? &ouml;l&uuml;m hal?na s?b?b olur: ?halinin 50% -d?n &ccedil;oxu. H&ouml;kum?t deyir ki, ?g?r insanlar siqaret &ccedil;?km?s?, idxal olunacaqlar! Bir &ccedil;ox ?ey var: B?zil?ri gir?r, ancaq bunun s?b?bi deyil: dig?r insanlar?n sa?l???na vurmaq. M?s?l?n, z?lz?l? Kerman ya da Kerman?ahda niy? ba? verdi? &Ccedil;&uuml;nki Kerman?ah ?yal?tind? v? K&uuml;rd&uuml;stan?n bir hiss?si ev sahibl?ri yaln?z i&ccedil;ki edirl?r! V? opiat karvanlar?n?n ?ks?riyy?ti Kermandan g?lir. Buna g&ouml;r? h&ouml;kum?t v? ya xalq &ouml;z g&uuml;nahlar?n? tan?d?qda v? ya q?sd?n g&uuml;nah? tan?d?qda, ba?qalar?na &ouml;l&uuml;m ver?rl?r v? qurtulmu? insanlar?n natamalar? y&uuml;ks?lir v? Allah onlara bir z?rb? vurur. D?rsl?ri &ouml;yr?nin v? h?yat t?rzini d?yi?dirin. N? &uuml;&ccedil;&uuml;n &uuml;r?k &ccedil;at??mazl??? Tehran xalq?n?n &ouml;l&uuml;m&uuml;nd?n &ccedil;oxdur? Onlar m&uuml;?ahid? etm?dikl?ri &uuml;&ccedil;&uuml;n: ya?lar v? z?r?rli ??k?rl?rd?n istifad? edirl?r v? &uuml;r?k-damar x?st?liyi il? yoluxurlar. Onlar? &ccedil;ox pul ald?m v??n yax?? h?kim? getdikl?ri zaman kramplar? m?hv ed?r, ya? v? ?irniyyat t?zyiql?ri is? ba?qa yerd? g&ouml;r&uuml;n&uuml;r! Onlar ed? bil?r: Ya? v? ?irniyyat ver?r?k: Ba?qalar?na nisb?t?n daha rahat ya?amaq. N? yem?k haqq?nda h?r ?eyi bilirsiniz? H?tta kilo itkisi &uuml;&ccedil;&uuml;n: d?rmanlar v? d?rmanlar v? ya b?zi vegetarian yem?kl?ri almal?s?n?z! Bunlar? m&uuml;alic? ed?rk?n yem?yin.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 26 Jan 2018 09:32:00 GMT آييننامه برداشتن از پولهاي بلوکه شده ايران! http://hizbolah.ParsiBlog.com/Posts/189/%d8%a2%d9%8a%d9%8a%d9%86%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87+%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86+%d8%a7%d8%b2+%d9%be%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9%d9%87+%d8%b4%d8%af%d9%87+%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86!/ <p style="text-align: center;"><img src="http://www.imna.ir/old/images/docs/000196/196866/images/215239_611.jpg" alt="http://www.imna.ir/old/images/docs/000196/196866/images/215239_611.jpg" width="524" height="362" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">در سايه برجام و لطف بي شائبه کدخدا، هر از گاهي مقداري از پولهاي بلوکه شده ايران در آمريکا توسط آمريکا برداشت مي شد و البته براي اينکه هيچ شک و شبهه&zwnj;اي درباره محل هزينه کرد آنها در ميان نباشد، رسيدش تقديم مي شد! تنها شک و شبهه&zwnj;اي که اين وسط وجود داشت اين بود که تعرفه برداشت پولها چطور است؟ يعني بر چه اساس دادگاه&zwnj;هاي آمريکا حکم مي دهند که فلان مقدار از پولها برداشته شود؟ وزارت امور خارجه ايران که همواره مدافع منافع ايرانيان بوده در جهت شفاف سازي در اين زمينه خيلي کوشيد (خيلي ها! دمشان گرم) و نهايتا توانست به فهرست زير دست پيدا کند و حق و حقوق ايراني ها را استيفا نمايد:</p> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong>1 / عملياتهاي تروريستي توسط هر کسي که انجام شود:</strong></div> <div style="text-align: justify;">الف. عمليات تروريستي در آسيا، آفريقا و آمريکاي جنوبي اگر به کشته شدن اتباع اروپايي و آمريکايي نينجامد: يک دلار ( آن هم فقط براي هزينه باطل کردن تمبر)</div> <div style="text-align: justify;">ب. عمليات تروريستي در آسيا، آفريقا و آمريکاي جنوبي اگر به کشته شدن اتباع اروپايي و آمريکايي بينجامد: نيم ميليون دلار (به ازاي هر کودک زير دو سال 20 درصد حق تاثربرانگيزي و جريحه دار شدن احساسات به مبلغ فوق اضافه مي شود)</div> <div style="text-align: justify;">ج. عمليات تروريستي در اروپا و آمريکاي شمالي: دو ميليون دلار</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong>2/ معضلات اجتماعي جوامع غربي</strong></div> <div style="text-align: justify;">الف. بالا رفتن آمار طلاق در آمريکا: 100 هزار دلار (90 هزار تا بين دو طرف تقسيم شده و 10 هزار تا هم هزينه وکيل خانواده)</div> <div style="text-align: justify;">ب. پايين آمدن سن استفاده از مشروبات الکلي در آمريکا: 20 هزار دلار (ارسال رايگان فقط در محدوده؛ اگر خارج از محدوده باشد هزينه ارسال نيز به مبلغ فوق افزوده مي شود)</div> <div style="text-align: justify;">ج. تيراندازي توسط دانش آموزان و قتل هم کلاسي ها: 150 هزار دلار (اگر در زمان امتحانات باشد، هزينه کپي مجدد سؤالات امتحاني هم به عهده ايران بوده و از پولهاي بلوکه شده برداشته مي شود)</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong>3/ محيط زيست، حيات وحش و بلاياي طبيعي</strong></div> <div style="text-align: justify;">الف. گرم شدن دماي زمين: درجه اي 100 دلار</div> <div style="text-align: justify;">ب. خودکشي دسته جمعي فوک&zwnj;ها در سواحل اقيانوس اطلس: 70 هزار دلار (هزينه اياب و ذهاب عکاسان، خبرنگاران و تصويربرداران جهت ثبت اين اقدام فيفتي فيفتي به عهده ايران و رسانه ها است)</div> <div style="text-align: justify;">ج. زلزله، ريزش بهمن، فرونشست زمين، سونامي و آتش سوزي جنگلها: 250 هزار دلار (در زلزله هاي زير 5 ريشتر تنها هزينه اعلام خطر دريافت مي شود)</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">پ.ن:</div> <div style="text-align: justify;">گفتني است وزارت امور خارجه ايران با محکوم کردن اين اقدامات امريکا از پيگيري مجدانه بازگشت پولهاي برداشته شده خبر داد و در نامه اي رسمي به سازمان ملل با بيان اينکه الآن دي&zwnj;جي&zwnj;کالا به تمام نقاط ايران ارسال رايگان دارد، خواستار آن شد که در بند &laquo;2?ب&raquo; هزينه ارسال خارج از محدوده حذف شود. سازمان ملل با اين امر موافقت و آمريکا را مجبور کرد تمام هزينه هاي برداشته شده با اين دليل را از افراد بازپس گرفته و در کنار پولهاي ايران دوباره بلوکه کند.</div> Tue, 23 Jan 2018 23:45:00 GMT چرا فتنه 96 زود به پايان رسيد؟! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1059/%da%86%d8%b1%d8%a7+%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87+96+%d8%b2%d9%88%d8%af+%d8%a8%d9%87+%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%9f!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">اخيرا حسين قدياني اقدام به انتشار يادشتي از ديدار خانواده هاي شهدا با سيد احمد خميني منتشر<img style="float: left;" src="http://shohadayeiran.com/files/fa/news/1396/8/14/181387_915.jpg" alt="ا" width="250" height="188" /> نمود، که در نوع خود قابل توجه و تعمق است. حسين قدياني از قول سيد احمد خميني فرزند و يادگار واقعي امام&nbsp;مي گويد، سيد احمد آقا به من گفت: &laquo;<span style="color: #ff0000;">حسين عزيز! همين آقاي هاشمي که بزعم من &laquo;فرمانده&zwnj;ي فتنه&raquo; هستند، نه &laquo;فرمانده&zwnj;ي جنگ&raquo;! و &laquo;سردار دروغ&raquo; هستند، نه &laquo;سردار سازندگي&raquo;!</span> حالا بيا جلوتر! يک&zwnj;چيز مي&zwnj;گويم، خوبِ خوبِ خوب، گوش کن! <span style="color: #0000ff;">هروقت هاشمي باشد، يعني عمر دراز فتنه&zwnj;ها! و هروقت نباشد، يعني جمع کردن زودتر فتنه&zwnj;ها!</span>&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">با اينکه براي ايجاد <span style="color: #800000;">فتنه سال 96</span> آمريکا، اسرائيل و رژيم سعودي، ماهها قبل برنامه ريزي کرده بودند <span style="color: #ff0000;">و با استفاده از تجربه ي <span style="color: #800000;">فتنه سال 88</span> دو اطاق عمليات، براي هدايت و گسترش فتنه در جوار مرزهاي جمهوري اسلامي (در هرات افغانستان و اربيل عراق) تشکيل</span> <span style="color: #ff0000;">و در مدت کوتاهي، اکثر مناطق ايران اسلامي را دچار اغتشاش و آشوب نمودند</span>، <span style="color: #0000ff;">لکن عمر فتنه 96 همانند <span style="color: #800000;">فتنه 88</span> طولاني نبود و فتنه با همان سرعتي که آغاز شده بود، کمتر از سه روز، توسط ملت رشيد ايران جمع و به زباله دان ريخته شد!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">اما چرا <span style="color: #800000;">فتنه 96</span> با هزينه هاي چند ده ميلياري دشمنان و گستره وسيع آشوبها در شهرهاي مختلف<img style="float: left;" src="http://www.uplooder.net/img/image/1/c93ef329b9a2e29c8e3968e63d4c21bc/%DB%B1%DB%B1.jpg" alt="تت" width="289" height="222" /> کشور، به سرعت از رونق افتاد و <span style="color: #800000;">بساط فتنه گران</span> توسط مردم جمع شد؟! <span style="color: #ff0000;">مگر فضاي مجازي بصورت آنلاين، آشوبگران را هدايت نمي کرد</span>؟! <span style="color: #0000ff;">مگر مديران اتاقهاي عمليات فتنه از هرات افغانستان و اربيل عراق به هدايت فتنه گران نمي پرداختند</span>؟! <span style="color: #800000;">مگر دولت اعتدال با زيرکي تمام، از تداوم فتنه خوشحال نبود</span>؟! پس چرا <span style="color: #800000;">فتنه 96</span> با سرعت به خاموشي گرائيد؟! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">نبايد نقش مرحوم هاشمي رفسنجاني را در آغاز و دميدن در فتنه 88 ،آنهم با حضور بي وقفه و پر تعداد خاندان رفسنجاني در فتنه 88 را فراموش کرد! ب<span style="color: #ff0000;">ايد اعتراف نمود، که براي دميدن در آتش فتنه 96 جاي مرحوم هاشمي رفسنجاني خالي بود</span>! <span style="color: #0000ff;">زيرا ديگر نامه ي بدون سلام که خبر از آتش افروزي مي داد، خطاب به رهبري نوشته نشد</span>! <span style="color: #800000;">و در نماز جمعه خطبه ي براي دميدن در آتش فتنه خوانده نشد</span>! و خاندان آن مرحوم همانند فتنه 88 صحنه گردان فتنه 96 نبودند! <span style="color: #ff0000;">و مهدي هاشمي رفسنجاني هم در زندان بود</span>! و لذا با عدم حضور مرحوم هاشمي رفسنجاني و خاندانش، <span style="color: #0000ff;">فتنه 96 به سرعت به پايان رسيد</span>، هر چند خواص بي بصيرتي بازهم در فتنه 96 سکوت کردند! <span style="color: #0000ff;">رحمت و مغفرت خدا بر سيد احمد آقاي خميني باد که با بصيرت خميني گونه خود، به مرکز ايجاد فتنه در سال پايان عمر شريفشان پي برده بودند. </span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Tue, 23 Jan 2018 23:43:00 GMT ترس و لرز بر حسن روحاني مستولي شد! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1058/%d8%aa%d8%b1%d8%b3+%d9%88+%d9%84%d8%b1%d8%b2+%d8%a8%d8%b1+%d8%ad%d8%b3%d9%86+%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%8a+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a+%d8%b4%d8%af!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">با آغاز رياست جمهوري ترامپ در آمريکا، فصل جديدي از بازي موش و گربه حسن روحاني در برجام <span style="color: #800000;">"کليد"</span> خورد!<img style="float: left;" src="http://www.rajanews.com/sites/default/files/content/images/story/95-11/05/151275_970.jpg" alt="6" width="250" height="201" />، منتها در بازي پسا برجامي ترامپ، <span style="color: #ff0000;">نقش واگذار شده به حسن روحاني، لرزيدن و به يک جاي گرم رفتن است!</span>، و علتش اين است که رئيس جمهور آمريکا، در آخرين ساعات جمعه(22دي96) به وقت ايران، به مدت سه ماه ديگر، تعليق تحريمهاي ايران را با شروط چهارگانه اي امضاء و<span style="color: #0000ff;"> لرزه بر دولت اعتدال و ليبرال حسن روحاني انداخت. </span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">با نگاهي به شروط چهارگانه ترامپ، در مي يابيم، که قبل از او اين حاج حسن روحاني خودمان بوده، که در سال 94 از برجامهاي ديگري سخن به ميان آورد و گفت</span>: <span style="color: #0000ff;">&laquo;همه بايد با همدلي و وحدت، براي اجراي برجام 2 به صحنه بيايند.&raquo;</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">اگر ملت ايران سخنان تبليغاتي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري سال 96 را در حافظه داشته باشند، او به مردم، قول داد و گفت: &laquo;<span style="color: red;">اگر راي بياورم غير از تحريم&zwnj;هاي هسته&zwnj;اي که برداشتم، بقيه تحريم&zwnj;ها را هم برمي&zwnj;دارم</span>!&raquo;<br /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">با توضيحات فوق، به شروط چهارگانه ترامپ نگاهي مي اندازيم، تا به سختي راهي که حسن<img style="float: left;" src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/12/16/1394121618200727472849410.jpg" alt="ا" width="250" height="245" /> روحاني با بي تدبيري و نفاق، در برابر ملت ايران قرار داده، پي ببريم. <span style="color: #0000ff;">ترامپ در باره شروط چهارگانه خود مي گويد</span>: &laquo;هر طرح قانوني که من درباره برجام امضا مي&zwnj;کنم بايستي شامل چهار مولفه باشد: <span style="color: red;">اولاً، بايستي از ايران بخواهد اجازه بازرسي&zwnj;هاي نظامي در تمامي سايت&zwnj;هاي مورد درخواست بازرسان بين&zwnj;المللي را بدهد.</span> <span style="color: #0000ff;">دوم، بايستي ضمانت کند ايران هرگز حتي به تملک سلاح هسته&zwnj;اي نزديک هم نمي&zwnj;شود.</span>&nbsp;<span style="color: #002060;">سوم، بر خلاف اين توافق هسته&zwnj;اي مفاد آن طرح نبايستي تاريخ انقضا داشته باشند. سياست من اين است که تمامي مسيرهاي ايران براي دستيابي به بمب، نه براي ده سال بلکه براي هميشه بسته شوند.</span> <span style="color: #800000;">چهارم، اين طرح بايستي به صراحت - براي اولين بار- در قوانين آمريکا ذکر کند که موشک&zwnj;هاي دوربرد و برنامه&zwnj;هاي تسليحات اتمي، جدانشدني هستند و ساخت و آزمايش موشک&zwnj; توسط ايران بايستي مشمول تحريم&zwnj;هاي شديد شود.</span>&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">آري يک روز حسن روحاني به دروغ در اهواز ادعا نمود، که کاسه ي تحريمها ترک برداشته</span>! اما امروز بايد گفت؛ اين کاسه چه کنم ي است، که حسن روحاني با نفاق و تفکر غربزدگي در مقابل ملت ايران قرار داده و <span style="color: #0000ff;">لذا يگانه راه رهاي ايران از اين شرايط دشوار، عذرخواهي و استعفاء فوري حسن روحاني از رياست جمهوري است.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>گري سيمور مسئول عدم اشاعه کاخ سفيد، به مذاکره کنندگان ايراني گفت:</strong><strong><span style="color: #ff0000;">&laquo;يا در مذاکرات حواستان پرت بوده يا سرتان کلاه گذاشته اند !!!&raquo;</span></strong></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام </span></strong></span></p> Tue, 23 Jan 2018 23:42:00 GMT موهات رو کي عروسکي شونه کرده؟! http://hizbolah.ParsiBlog.com/Posts/190/%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d8%b1%d9%88+%da%a9%d9%8a+%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9%d9%8a+%d8%b4%d9%88%d9%86%d9%87+%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%9f!/ <p style="text-align: center;"><img src="http://www.antifreemason.loxblog.com/upload/a/antifreemason/image/%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%88_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7/10730229_1544033042519713_2952645959429239604_n.jpg" alt="http://www.antifreemason.loxblog.com/upload/a/antifreemason/image/%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%88_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7/10730229_1544033042519713_2952645959429239604_n.jpg" /></p> <p style="text-align: right;"><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جناب آقاي روحاني گفتند<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که برجام براي ما<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; يک پيروزي اخلاقي بود.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گزارشي از جلسه گروه 5+1 با ايران<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را که بعد از اين سخنان<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برگزار خواهد شد ميخوانيم:<br />&nbsp;<br />ايران: من ميخواستم&hellip;<br />آلمان: يک لحظه اجازه بديد لطفا&hellip; حضار گرامي، ليديز اند جنتلمنز! همگي به افتخار اخلاق خوب ايران در اين مذاکرات يک دست محکم بزنيد.<br /><br />(حضار دست ميزنند)<br /><br />آلمان: شله &hellip; شله&hellip; همه دست بزنن&hellip; دستاتون رو ببينم&hellip; آ باريکلا&hellip;<br /><br />(صداي دست زدنها بيشتر ميشود)<br /><br />آلمان: حالا بفرماييد.<br />ايران: من ميخواستم&hellip;<br />انگليس: به به&hellip; آفرين.. درود&hellip; آدم لذت مي&zwnj;برد&hellip; پسر به اين با ادبي، با اخلاقي&hellip; ببينيد چطور دست به سينه نشسته&hellip;<br />فرانسه: ناخنهاش رو هم گرفته جونگولي عمو!<br />انگليس: ببينم!<br />&nbsp;<br />(نماينده ايران دستهايش را از حالت دست به سينه خارج مي&zwnj;کند و ميگيرد جلو&hellip;)<br /><br />انگليس: آفرين&hellip; احسنت به تو بچه تميز و با ادب&hellip;<br />ايران: ممنونم&hellip; اگر اجازه بديد من ميخواستم&hellip;<br />فرانسه: دندوناشم مسواک زده&hellip;<br /><br />(نماينده ايران دندانهايش را به هم فشار ميدهد و طوري که همه حضار ببينند، سرش را به سمت همه ميچرخاند)<br /><br />انگليس: آفرين گل پسر&hellip; روزي چند بار مسواک ميزني عمو؟<br />ايران: دو بار!<br />انگليس: از بالا به پايين هم حرکت ميدي مسواک رو يا فقط چپ به راست؟<br /><br />(نماينده ايران سرش را با شرمندگي پايين مي&zwnj;اندازد)<br />&nbsp;<br />فرانسه: حالا عيبي نداره&hellip; بيا از اين مسواکهاي فرانسوي رو بگير با اينها مسواک بزن. سه کاره است، لثه شور و زبان شور هم داره، 30 تومن مغازه، 20 تومن ماهواره رو ميدم فقط ده تومن&hellip;<br />ايران: دستت درد نکنه، ميشه دو تا بدي، يدونه هم ببرم براي فريدون!<br />فرانسه: يه کشتي همين الان راه افتاده طرف ايران، رفقات دارن وارد ميکنن. زياده.<br />ايران: مرسي&hellip; حالا اگر اجازه بديد&hellip;<br />انگليس: چه موهاي مرتبي! موهات رو کي برات عروسکي شونه کرده؟!<br /><br />(همه ميخندند. نماينده ايران هم در حالي که لپهايش سرخ شده و خجالت مي&zwnj;کشد، لبخند ميزند)<br />&nbsp;<br />انگليس: بيا چهار تا هم از شونه&zwnj;ها ببر، تو که زياد شونه مزني اگر شونه&zwnj;هات خوب نباشن پوست سرت ملتهب ميشه&hellip;<br /><br />(نماينده ايران شانه ها را ميگيرد و تشکر ميکند)<br /><br />آلمان: اتفاقا براي پوستهاي ملتهب هم يه شامپويي داريم ما که راحت از جيب در مياد&hellip; نه اون واسه يه جا ديگه بود&hellip; اين چيزه&hellip; چشم رو هم نميسوزونه&hellip;<br /><br />(نماينده ايران شامپو را ميگيرد و تشکر ميکند: مرسي عمو!)<br /><br />چين: بابا بذاريد يه چيز هم به ما برسه&hellip;<br /><br />(نماينده چين از زير ميز يک کارتن ميگذارد روي ميز و شروع ميکند چيزهايي را از تويش درآوردن و روي ميز گذاشتن و توضيح دادن)<br />&nbsp;<br />نماينده چين: اين خودکارا براي تقلب خوبه. باهاش تقلب مينويسي ميبري سر امتحان&hellip; احتمالا خوشش بياد! اينها شورته ضد عرقسوز شدنه، چون فصلش گذشته نصف قيمت ميديم. اين هم سوهان قمه، خود حاج کيم چان جونگ و پسران ميزنن توي شانگهاي&hellip;<br /><br />(نماينده ايران يکي يکي آنها را برميدارد و توي سبدش ميگذارد و تشکر ميکند و حواسش هست که لبخند فراموش نشود. مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا که تا حالا ساکت بوده وارد بحث ميشود)<br /><br />اتحاديه اروپا: بچه ها، بچه ها! به نظرم نبايد دايره برجام رو انقدر تنگ کنيم. برجام يه قراردادي بود که نفعش براي همه مردم جهانه.<br />ايران: احسنت&hellip;<br />اتحاديه اروپا: اين درست نيست ما که اينجا هستيم از فوايد اخلاق ايران در برجام استفاده کنيم و بقيه دنيا بخاطر اينکه پشت اين درها هستند، سودي نبرن..<br /><br />(مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا هم يک کارتن ميگذارد روي ميز و توضيح ميدهد)<br />&nbsp;<br />اتحاديه اروپا: بچه هاي شيلي و مالزي و يونان و&hellip; اينجا نيستن اما خداشون که هست&hellip; اين مرباها کار بچه هاي شيليه، اين چرخ فرغونها رو بچه هاي تايلند دادن و التماس دعا داشتن، اين دسته بيلها رو يوناني ها از مرکز بحران اقتصادي فرستادن، خيلي به پولش نياز دارن و گفتن که قربون اخلاقتون ميرن! اينم&hellip; اينم&hellip; عه خودت که اينجايي، بگير خودت معرفي کن چندش رو!<br />فرانسه: اين هم روم به ديوار اسپرم گاو فرانسويه&hellip; بالاخره گاوهاي فرانسه هم يه حقي دارن از اخلاق خوبتون ديگه! اين رو هم وارد کنيد حتما.<br /><br />(نماينده ايران کالاها را ميگيرد و تشکر ميکند ولي يکدفعه ميپرد وسط حرفهاي مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا)<br /><br />ايران: لطفا بس کنيد ديگه&hellip; بذاريد من هم حرف بزنم. وضعيت سوئيفت، تحريمهاي بانکي، آب خوردن مردم، فروش قطعات هواپيما، اينها حل نشده هنوز. ديگه ما بايد چي کار کنيم&hellip;<br />فرانسه: چي؟&hellip; بي ادب شدي&hellip; بد اخلاقي ميکني&hellip; پس بده اون مسواک رو اصلا&hellip;<br />انگليس: شونه ها رو هم پس بده&hellip; بي ادب!<br />آلمان: شامپو رو کجا گذاشتي؟ شما لياقت شاپوي ضد التهاب نداريد که، بايد از التهاب بميريد!<br />چين: اون شورت رو هم پس بده!<br />ايران: همين الان دادم پوشيد آخه&hellip;<br />چين: بگو در بياره&hellip; زود!<br />آمريکا: من از اولش گفتم اينها بي اخلاقن گوش نکرديد، بيا! تحويل بگير&hellip; صداش رو ميبره بالا&hellip; دست به سينه&hellip; آهان&hellip; سينه جلو&hellip; کمر صاف&hellip; لبخند فراموش نشه&hellip; دندونها رو ببينم&hellip;!<br /><br /></p> Sun, 21 Jan 2018 21:21:00 GMT رابطه هولوکاست و برجام !!! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1064/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87+%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%aa+%d9%88+%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85+!!!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">ملاک و معيار عمل در دولت ناکارآمد اعتدال، پيروي از مکتب ليبراليسم و اثبات غربزدگي، بر اساس حقوق بشر آمريکايي-صهيونيستي است، يعني اينکه جاده يک طرفه ي نقد امام زمان عليه السلام براي رئيس جمهورمان آزاد است</span>، ولي نقد منصفانه و مستدل برجام، ممنوع و نقد کننده مجرم خواهد بود، همانگونه که انکار کننده هولوکاست در آمريکا و اروپا مجرم شمرده مي شود و جريمه ي نقدي و حتي زنداني و عزل از نمايندگي مجلس مي گردد، ميل رئيس جمهور ايران هم، اينگونه است! <span style="color: #800000;">لذا جايگاه برجام در نزد رئيس جمهورمان، کمتر از هولوکاست نيست.</span> <span style="color: #0000ff;">يعني، اگر صدا و سيما، منتقد برجام و حامي برجام را جهت مناظره در يک برنامه زنده دعوت نمايد <span style="color: #800000;">و نماينده دولت، در دفاع از برجام در مقابل برجام شکست بخورد</span>، آنگاه صدا و سيما و طرف پيروز مناظره که برجام را نقد عالمانه کرده، مجرم شناخته خواهند شد</span>! <span style="color: #ff0000;">و همانگونه که انکار کننده هولوکاست به نفع رژيم صهيونيستي جريمه مي شود، دولت اعتدال هم، بودجه<img style="float: left;" src="http://www.upsara.com/images/vnws_6.gif" alt="ت" width="280" height="373" /> صدا و سيما را در اولين قدم، به نفع برجام قطع مي نمايد</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">بعد از مناظره آقاي جبرائيلي از کارشناسان برجسته خبرگزاري فارس، با آقاي رحمانيان مدير مسئول روزنامه شرق(نماينده دولت) در برنامه زنده ثريا و افشاء خيانتهاي حسن روحاني و جواد ظريف در زمان امضاء و اجراء برجام</span>، وزارت خارجه دولت اعتدال که جرأت روبرو شدن با منتقدين برجام را در برنامه هاي زنده تلوزيوني ندارد، از روي استيصال و بدون ارائه سندي در مقابل اسناد محکم آقاي جبرائيلي، اقدام به صدر بيانيه ي سياسي بر عليه صدا و سيما و ايشان نمود! جالب اينکه وزارت خارجه در بيانيه خود اعلام کرده که <span style="color: #ff0000;">"قصد پيگيري حقوقي از طريق مراجع قضائي بر عليه آقاي جبرائيلي"</span> ندارد.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">علت عدم شکايت قضائي دولت را بايد در ابعاد خيانت بار برجام جستجو کرد، <span style="color: #0000ff;">زيرا همانگونه که امکان شکايت ايران از عدم انجام تعهدات آمريکا، وجود ندارد، در داخل هم از ترس افشاء و ارائه اسناد خيانت بار برجام به قوه قضائيه، دولت جرأت طرح شکايت در مراجع قضائي را ندارد</span>! و<span style="color: #ff0000;"> لذا با استفاده از حربه شارلاتانيزم تبليغاتي، بدنبال فريب افکار عمومي هستند</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">آري دولت اعتدال در مقابل استراتژي <span style="color: #ff00ff;">"آتش به اختيار تميز"</span>، به حيله گري و پروپاگانداي تبليغاتي روي آورده و لذا خدا را شاکريم که قانون اساسي کشورمان، دايره ديکتاتوري بسته است و گرنه جناب روحاني همانگونه که ممنتقدين مذاکرات هسته اي را به جهنم و يک جاي گرم حواله مي داد!، <span style="color: #ff0000;">اگر دستش براي ديکتاري باز بود، نقبي هم براي خلاصي از زبان منتقدان برجام، به سوي جهنم ميزد</span>! <span style="color: #0000ff;">تا همانگونه که قلب رأکتور اراک را با بتن پر کردند، دهان منتقدان را هم ببندند. </span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Sun, 21 Jan 2018 07:23:00 GMT