مجله پارسي نامه - سياسي، اقتصادي http://Www.ParsiBlog.com/Mag/rss/1/خوراک خوان مجله پارسي نامه، سرويس وبلاگ نويسي پارسي بلاگ - مجله پارسي نامه - سياسي، اقتصادي fa ParsiBlog.com RSS Generator Mon, 22 Oct 2018 08:09:31 GMT پارسي بلاگ مشورت الزام آور http://samamos.ParsiBlog.com/Posts/1480/%d9%85%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85+%d8%a2%d9%88%d8%b1/ <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">يکي از مهم ترين آموزه هاي سياسي &ndash; اجتماعي اسلام، مشورت است که نوعي مشارکت فعال اجتماعي از سوي امت و رهايي از هر گونه استبداد راي است. اين مشورت در همه امور لازم و ضروري است؛ زيرا از بايدها و واجبات اسلام است؛ اما در امور مهم اجتماعي &ndash; سياسي بر رهبران اجتماع لازم است که اين مشورت انجام گيرد.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">از نظر قرآن، مشورت در ميان مومنان يکي از ويژگي هاي امت اسلام است. هر چند که اين مشورت لازم نيست، بلکه مستحب است: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ؛ كارشان در ميانشان مشورت است.(شوري، آيه 38)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">اما آن چه مهم و اساسي است وجوب مشورت از سوي اولياي امور اجتماعي و سياسي و صاحبان امر ولايت با امت&nbsp;اسلام در مسايل مهم اجتماعي و سياسي است. خدا به صراحت فرمان مي دهد: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ؛ با مومنان حتي خطاکار در امور مشورت بگير!(آل عمران، آيه 159)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">بي گمان يک حکم و وظيفه الهي بر رهبران امت اسلام حتي معصوم(ع) است تا با مسلمانان در امور اجتماعي و سياسي مشورت کند. بنابراين، اگر رهبري مشورت را کنار گذارد، از ولايت ساقط است؛ زيرا خلاف حکم الهي و حدود خدايي عمل کرده است و مخالفت و عمل خلاف عليه احکام شرعي به معناي خروج از حدود الهي و از مصاديق ظلم است که به طور طبيعي سقوط ولايت را به دنبال خواهد داشت.(بقره، آيه 124)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">البته از نظر قرآن، مشورت با مسلمانان حتي آناني که بايد پيامبر (ص) نسبت به آناني که به سبب گناه و خطا، بايد گذشت و غفران داشته باشد، امري لازم و واجب است؛ اما آيا بر رهبران امت از جمله ولي فقيه است که بر اساس مفاد مشورت عمل کند؟ به نظر مي رسد که مشورت لازم است، اما عمل بر اساس مفاد مشورت الزام آور در همه شرايط و حالات نيست؛ زيرا موارد مشورت متفاوت است. </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">توضيح اين که مشورت در امور سه گانه اي ممکن است انجام شود:</span></span></p> <ol style="list-style-type: decimal; direction: rtl;"> <li style="color: #000000; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">مسايل عمومي : در اين گونه مباحث بايد به عرف عموم مراجعه شود و عرف عام که معروف پيش همگان است ملاک و معيار قرار گيرد. از اين رو، عمل بر اساس عقل جمعي و اکثريت عقلايي ، امري لازم است و رهبري مي بايست بر اساس آن عمل کند، چنان که پيامبر(ص) در مشورت هاي جنگ احد و جنگ احزاب بر اساس مشورت هاي عمومي عمل کرده است.</span></p> </li> <li style="color: #000000; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">مسايل تخصصي: در مسايل تخصصي بايد به عرف خاص و متخصص مراجعه و براساس آن عمل شود. مثلا در کشاورزي يا صنعتي بايد به متخصص آن مراجعه کرد.</span></p> </li> <li style="color: #000000; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 10pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">مسايل تخصصي فقهي: در اين گونه مسايل مراجعه به متخصصان ديگر مفيد و سازنده است، اما اگر از نظر مباني يا فتوا فرق داشت، بايد به نظر فقهي خود بسنده کند؛ زيرا مخالفت با علم نادرست است. به سخن ديگر، نظر رهبري در اين موارد مقدم بر راي و نظر شورا خواهد بود.</span></p> </li> </ol> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">از نظر قرآن، مراجعه به&nbsp;شورا براي مشورت گيري لازم است؛ اما لازم نيست که رهبري بر اساس مفاد مشورت عمل کند، بلکه مي تواند راي و نظري را انتخاب کند که خود به آن ايمان دارد. از همين روست که خدا مي فرمايد: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ؛ در كارها با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن زيرا خداوند توكل&rlm;كنندگان را دوست مى دارد. (آل عمران، آيه 159) پس با آن که ولي امر مشورت مي گيرد، ولي اوست که حکم نهايي را صادر مي کند و عزم بر انجام مي گيرد. توکل بر خدا در اين شرايط به ويژه هنگامي که راي و نظر با شورا مخالف است، اعتماد به خدايي است که زمام همه امور به دست اوست؛ زيرا زمام امور ملک و ملکوت به دست اوست: فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ؛ پس شكوهمند و پاك است آن كسى كه ملكوت هر چيزى در دست اوست و به سوى اوست كه بازگردانيده مى &rlm;شويد. (يس، آيه 83؛ نگاه کنيد: مومنون، آيه 88)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">اميرمومنان درباره مشورت گيري و شرايط آن مي فرمايد: وَقال عليه السلام لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ قَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ لَمْ يُوَافِقْ رَأْيَهُ: لَکَ أَنْ تُشيرَ عَلَيَّ وَأَرَي، فَإِنْ عَصَيْتُکَ فَأَطِعْني؛ حضرت (ع) به عبدالله بن عباس! تو حق داري نظر مشورتي خود را به من بگويي و من روي آن بينديشم و تصميم بگيرم؛ اما اگر با تو مخالفت کردم (و نظر تو را نپذيرفتم) بايد از من اطاعت کني.(</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">نهج البلاغه، حکمت 321)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">بنابراين، لزوم مشورت گيري از سوي رهبري به معناي اين نيست که حتما به مفاد مشورت مشاوران بايد عمل کند، بلکه بايد خود بسنجد و بر اساس مباني و نظريات خويش به مقام عزم و عمل در آورد.</span></span></p> Fri, 19 Oct 2018 20:55:00 GMT حسن چه مي کشد؟!!!! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1261/%d8%ad%d8%b3%d9%86+%da%86%d9%87+%d9%85%d9%8a+%da%a9%d8%b4%d8%af%d8%9f!!!!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>1-رئيس&zwnj;جمهور امروز در دانشگاه گفت: &laquo;<span style="color: #0000ff;">علت موفقيت دولت يازدهم اميد به آينده بود.</span>&raquo;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">وقتي حسن روحاني از اميد به آينده مي گويد؛ يعني کدخدا(آمريکا) و سه کشور اروپايي، اميد آينده&zwnj; او بوده و هستند! لذا روحاني از آن کشورها انتظار دارد، که از عنصر ليبرال غربزده خودشان در رأس دولت ايران حمايت کنند!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2-رئيس&zwnj;جمهور امروز در دانشگاه گفت: &laquo;<span style="color: #0000ff;">نقد بيش از حد، مي&zwnj;تواند مفيد نباشد.</span>&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">يعني هر چه بگيد و بگويم، که کابينه بي لياقت و بعضا ستون پنجم دشمنم را ترميم کنم، اين اجازه را نه کدخدا(آمريکا) نه اروپا، نه مرحوم مغروق در استخر فرح، نه براندازان و نه فتنه گران به من نداده و لذا خودتان را به زحمت نيندازيد، انتقاد نکنيد، زيرا اساتيدم در انگليس به من آموختند؛ گوشي در و گوشي دروازه داشته باشم!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">3-حسن روحاني امروز در دانشگاه تهران گفت: "<span style="color: #0000ff;">من به عنوان رييس جمهور هر روز ليست قيمتها را مي&zwnj;بينم و ميدانم مردم چه مي&zwnj;کشند.</span>"</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">وقتي آيت الله العظمي مکارم، مقصر گراني&zwnj;ها را دولت مي داند، بايد پرسيد؛ حسن روحاني در استخر و خانه اشرافي با روزي 3 يا 4 ساعت کار و قبل از آن براي بزک کردن صورت خود، چه مي کشد!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;4-رئيس جمهور در دانشگاه تهران: " <span style="color: #0000ff;">سال 92 انتخاب شده بودم و 2 ماه بعد بنا بود دولت تشکيل دهيم به محض انتخاب قيمت دلار کاهش يافت، بازار آرام شد و اميدها افزايش يافت. در آن دوره ما هنوز کاري نکرده بوديم</span>."</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">البته رئيس جمهور و وزير خارجه وقت آمريکا هم خيالشون از حضور يک رئيس جمهور غربزده در ايران آرام شد و جان کري گفت؛<span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #800000;">با انتخاب جواد ظريف، خيالمان کاملا راحت شد!</span></span> </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">نتيجه؛ <span style="color: #ff0000;">جريان صهيونيسم با پيروزي روحاني به آرمش رسيد</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #ff00ff;">والسلام</span><br /></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 16 Oct 2018 12:06:00 GMT دولت معاشقه، http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1258/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa+%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d9%87%d8%8c/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">بلاخره سياست دولت ليبرال، بهانه زدايي است، يا تنش زدايي</span>؟! حسن روحاني هنوز بعد از گذشت 5 سال از رياست جمهوريش، فرق بين تنش زدايي و بهانه زدايي را نمي&zwnj;داند، همانگونه که به دروغ گفت؛ برنامه 100 روزه براي حل مشکلات اقتصادي مردم دارم، <span style="color: #ff0000;">تاکنون هيچ تدبير و برنامه&zwnj;اي براي حل آن ارائه نکرده<img style="float: left;" src="http://farsiup.com/images/d0om5u5fg9cng5v6sng.gif" alt="y" width="250" height="292" /> و بلعکس با بکارگيري يک تيم اقتصادي تحصيل کرده آمريکا، اقتصاد ملت و کشور را به ويراني کشانده</span> <span style="color: #0000ff;">و بر اساس استراتژي کدخدا(آمريکا)، نسخه&zwnj;هاي براي تسليم به دشمن، بعنوان لايحه به مجلس علي لاريجاني تقديم مي&zwnj;کند</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">لايحه </span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">CFT</span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"> که ديروز در مجلس به تصويب رسيد، بر اساس اعتراف جواد ظريف، مشکل اقتصادي ملت و کشور را بر طرف نمي&zwnj;کند، بلکه براي رضايت آمريکا و رژيم صهيونيستي بوده که ظريف گفت: &laquo;<span style="color: #ff0000;">نه من نه رييس جمهور تضمين نمي دهيم تصويب </span></span><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">CFT</span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;"> در ايران مشکلات ما را حل کند، اما تضمين مي دهيم که اگر چنين نکنيم، امريکا مشکلات بيشتري براي ما ايجاد خواهد کرد</span>!&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">نتيجه سخنان ظريف! <span style="color: #0000ff;">اولا حسن روحاني به درب وزارت خزانه داري ترامپ دخيل بسته</span><span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #800000;"> و ثانيا با تصويب لايحه </span></span></span><span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #800000;"><span style="font-size: 9pt;">CFT</span></span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #800000;"> در مجلس، مسير ديپلماسي ذلت در برابر سه کشور اروپايي را پذيرفته است</span></span>! کاش سال گذشته وقتي حسن روحاني در تبليغات انتخاباتي خود اين سخنان را بر زبان آورد، به فکر افتضاح امروز هم بود! او در اردبيل با پرروئي خطاب به رقيب خود گفت : &laquo;<span style="color: #ff0000;">شما بلديد با دنيا مذاکره کنيد؟ شما زبان دنيا را مي فهميد؟ شما در فهم زبان ملت خودتان گرفتاريد!</span>.&raquo; </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="background-color: #ffff99;">حال پس از گذشت 5 سال از دوره رياست جمهوري او و افتضاح برجام و تصويب </span></span><span style="background-color: #ffff99;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">CFT</span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="background-color: #ffff99;"> در مجلس، معلوم شده که قصد حسن روحاني و جواد ظريف، <span style="color: #ff0000;">مذاکره و معامله با کدخدا(آمريکا نبوده بلکه بوده و هست</span></span>!</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Tue, 09 Oct 2018 08:38:00 GMT وزير خارجه ايران يا نماينده آمريکا! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1257/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1+%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%87+%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d9%8a%d8%a7+%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%87+%d8%a2%d9%85%d8%b1%d9%8a%da%a9%d8%a7!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1-امروز لايحه </span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">CTF</span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> با 143 رأي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، <span style="color: #0000ff;">اما جواد ظريف وزير خارجه کشورمان، سخناني را بر زبان آورد، که آمريکا و رژيم صهيونيستي از آن خوشحال و ملت ايران نگران شدند</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2-رهبر معظم انقلاب در بدو شروع مذاکره با آمريکا، خواستار بکار بستن "نرمش قهرمانانه" گرديد،<img style="float: left;" src="http://www.upsara.com/images/67db_510.gif" alt="ف" width="280" height="306" /> <span style="color: #ff0000;">ولي آنچه اتفاق افتاد، نرمش ذليلانه در مقابل آمريکا و اتحاديه اروپا بود</span>! <span style="color: #0000ff;">که در اين مذاکرات ذليلانه، وظيفه تيم مذاکره کننده غربزده حسن روحاني، پاسخگويي به سئوالات تيم مذاکره کننده آمريکا بود</span>! که خوشبختانه ظريف امروز در مجلس بدان اعتراف کرد و گفت: <span style="background-color: #ffff99;">&laquo;<span style="color: #800000;">نه من نه رييس جمهور تضمين نمي دهيم تصويب </span></span></span><span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #800000;"><span style="font-size: 9pt;">CFT</span></span><span style="font-size: 9pt;"><span style="color: #800000;">در ايران مشکلات ما را حل کند، اما تضمين مي دهيم که اگر چنين نکنيم، امريکا مشکلات بيشتري براي ما ايجاد خواهد کرد!&raquo;</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">3-از سخنان ظريف چنين برمي&zwnj;آيد،<span style="color: #ff0000;"> که حسن روحاني وزير خارجه انتخاب نکرده! بلکه ظريف را بعنوان نماينده تام&zwnj;الاختيار آمريکا در وزارت خارجه ايران برگزيده</span>، <span style="color: #0000ff;">تا براي تمام سئوالات و نگرانيهاي آمريکا و رژيم صهيونيستي در 40 سال گذشته، پاسخ لازم را از مسئوالان نظام اسلامي دريافت و در صورت نياز، به تصويب مجلس ايران برساند</span>! ولذا ظريف در روز تصويب </span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">CFT</span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> نشان داد که <span style="background-color: #ffff99;">تنها براي رفع نگراني آمريکا بدنبال تصويب </span></span><span style="background-color: #ffff99;"><span style="font-size: 9pt;">FATF</span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="background-color: #ffff99;"> در صحن مجلس است، نه حل مشکلات اقتصادي مردم و کشور</span>! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">4-رمز سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع 100 هزار نفري بسيجيان، همين&zwnj; تسليم در مقابل دشمن است، که فرمودند:</span><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt;"><span style="background-color: #ccffcc;">&laquo;تاجان در بدن دارم، در مقابل کساني که نسخه تسليم مي پيچند، خواهم ايستاد.</span>&raquo;</span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 09 Oct 2018 08:32:00 GMT در سربازي خود شک نکنيم، والا http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1256/%d8%af%d8%b1+%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%8a+%d8%ae%d9%88%d8%af+%d8%b4%da%a9+%d9%86%da%a9%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%8c+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: black;">رمز اين جمله چيست؟ که ديروز رهبري فرمود: <span style="color: #ff00ff;">" تاجان در بدن دارم<img style="float: left;" src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/1529704450155486.jpeg" alt="ا" width="220" height="133" /> در مقابل کساني که نسخه تسليم مي پيچند، خواهم ايستاد</span>" </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: black;">اين سخن از اين حکايت دارد، که نظام اسلامي و ملت ايران با دو جبهه گسترده اقتصادي، رسانه&zwnj;اي و فرهنگي روبرو هستند، <span style="color: #0000ff;">که از استراتژي و فرمانده واحدي دستور مي گيرند</span>!<br /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: black;">1-<span style="color: #800000;">روشنفکران خائن و نفوذي داخلي در مجلس و دولت و...</span> 2-<span style="color: #ff0000;">دشمنان خارجي</span>.<br /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: black;">رهبري عزير در خصوص معرفي جبهه منافق داخلي فرمود: &laquo;<span style="background-color: #ccffcc;"><span style="color: #ff00ff;">اينکه طبق ميل دشمن، ترويج کنيم که راهي جز پناه بردن به دشمن نداريم، اين بزرگترين خيانت به ملت ايران است.&raquo;</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: black;">علي رغم تأکيد رهبري بر حفظ وحدت، <span style="color: #ff0000;">نبايد از کيد و مکر خائنين در جبهه داخلي غافل بمانيم</span>، زيرا مردم صبور کشورمان در برابر پيچيده ترين جنگ اقتصادي شبکه عنکبوتي<img style="float: left;" src="http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/12/1813086_224.jpg" alt="ت" width="219" height="129" /> دشمن قرار گرفته، <span style="color: #0000ff;">لذا در صورت غفلت از روشنفکرنماهاي داخلي که مأموريت ستون پنجم دشمن را بعهده گرفته، عمق آسييب پذيري ما در برابر دشمن خارجي جبران ناپذير خواهد بود</span>.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: black;">آري جريان انقلابي در عبور از پيچ بزرگ تاريخي، <span style="color: #ff0000;">وظيفه سنگين بصيرت افزائي و مبارزه با عقبه دشمن را در داخل بعهده دارد </span><span style="color: #0000ff;">و لذا مالکها، عمارها و ابوذرها، نداي پر صلابت و خستگي ناپذير نايب امام زمان را ديروز از ورزشگاه آزادي شنيدند</span>، پس، انقلاب اسلامي حضرت روح الله، سرباز تمام وقت مي&zwnj;طلبد، نه سرباز سربار. </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: black;">نشانه سربازان تمام وقت انقلابي چيست؟ پاسخ: <span style="color: #ff0000;">بغض و اشک سردار سليماني در ورزشگاه آزادي در محضر رهبري، نشانه سربازي است</span>. آيا سخن رهبري بغض و اشک ما را هم جاري کرد؟ </span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Sun, 07 Oct 2018 10:42:00 GMT بمب روشن تفکر انقلابي و روحيه جهادي http://PRRSI.ParsiBlog.com/Posts/365/%d8%a8%d9%85%d8%a8+%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86+%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1+%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%8a+%d9%88+%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d9%87+%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a/ <p><span style="font-size: small;"><strong>نظام سلطه را با تمام ابعاد و لايه &zwnj;هايش بشناسيد و اهداف و راهبردهاي واقعي آن را تحليل کنيد و براي رويارويي با آن، تمام ظرفيت &zwnj;هاي خودتان را به &zwnj;کار بگيريد و در اين مسير به وعده&zwnj;هاي خداوند اطمينان داشته باشيد. مقام معظم رهبري امام خامنه اي</strong></span><strong><span style="font-size: small;">(حفظ اله) &nbsp;(1392/11/23) </span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;">در تاريخ انقلاب اسلامي ايران روساي جمهوران زيادي آمدند و رفتند بعضي از آنها توانستند وظيفه انقلابي مردمي خود را با اقتدار و احترام به اتمام برسانند، بعضي ها هم يا شهيد شدند يا قهرمان شدند يا فراري و خائن شدند و نيز رئيس جمهوراني هم بودند که يا بي آبرو شدند و مُردند و يا اينکه مُردند و آبرويشان هم رفت. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">آقاي روحاني ناني بود که آقايان رفسنجاني و خاتمي در سفره مردم ايران گذاشتند مردم تا زنده اند آنها را نمي بخشند زشتي عمل آنها در قبال تحميل آقاي روحاني به ملت ايران کمتر از زشتي قرارداد ترکمانچاي نبود تحميل حسن روحاني توسط اين آقايان سيلي به آزادي و حُريت ايراني بود، سيلي به انقلاب و ارزش هاي اسلاميِ بود. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">آقاي روحاني فکر مي کند آقايان رفسنجاني و خاتمي با آن همه قلدري و ديکتاتوري جز عقب انداختن تحقق اهداف انقلاب کاري ديگري انجام دادند؟ خير، اين آقايان نئوليبرالي وقتي يقين حاصل کردند با رسانه هاي داخلي و خارجي خودشان مي توانند مردم را در ناآگاهي نگه دارند راي به براندازي دادند، و براي اين کار به يک ديکتاتور مثل آقاي روحاني نياز داشتند ديکتاتوري که مي دانستند به محض قدرت گرفتن، عليه انقلاب سرکشي خواهد کرد، که کرد ناآگاهي مردم نياز هميشگي آنها براي به قدرت رسيدن است.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">بعد از سال 1368 طيف خاص رفسنجاني ها بلافاصله قدرت را در قوه اجرائي رياست جمهوري اسلامي ايران به دست گرفتند نود درصد آن جوانان، همين دولتي هاي پيرمرد امروز هستند که تمامي نسخه هاي اقتصادي شان را نسخه هاي نئو ليبرالي قرار دادند و همين حلقه دقيقا امروز سر پلِ تمام ساختار اقتصادي ايران شده است، تحت عنوان دولتي شدن بخش زيادي از کارخانه هاي ما دولتي شد و مديريت اش دست اينها افتاد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://imgurl.ir/uploads/g867835_967856.jpg" alt="آقاي روحاني اگر زبان قدرت هاي جهاني را مي فهميد بايد مي دانست که آمريکا و اروپا مدت هاست که فهميده اند تمامي منافع اروپا و آمريکا با ايران و انقلاب اسلامي ناسازگار است. " width="500" height="469" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">سي سال است تفکر فاسد اين افراد قدرتمند به مانع اصلي تفکر انقلابي و روحيه جهادي تبديل شده و امروز اين تيم بدترين گونه هاي مديريتي را اجرائي مي کند از بازار بي در و پيکر ارز و گراني هاي وحشتناک و تورم هاي فلج کننده که اين روزها فاجعه آفرين شده است. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">راز انتخابات و تغيير رئيس جمهوري در ايران رازي است که به اين زودي ها برملا نمي شود، چرا، چون وارثين نئوليبرال ها عمدتا تندروهاي چپ ديروز يا نيروهاي خودسر اول انقلاب هستند و يا غير انقلابيون مسئله دار شامل اصلاحاتي ها، احمد باطبي ها و کارگزاراني ها و اعتدالي ها هستند، همگي اينها ميراث آقايان رفسنجاني و خاتمي اند که براي حذف انقلاب و تشکيل دولتي ليبرالي به سبک اروپائي، قوه اجرائي کشور را در جهت مخالف اهداف انقلاب بر کشور مسلط کردند، آقاي روحاني آنها را باور کرد و سنگ بناي دولت ليبرالي را گذاشت ولو تحت لواي راه امام و انقلاب، حالا آقاي روحاني اگر به ولي نعمتان خودش متهم نشود اين راز را حفظ خواهد کرد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">&lt;** ادامه مطلب... **&gt;&nbsp;روحاني دو راه بيشتر نداشت يا انقلابي بودن و يا آموختن راه بازي نئوليبرال ها ، روحاني راه دوم را انتخاب کرد، اينها همه ميراث آقايان رفسنجاني و خاتمي است پس چه باک چند صباحي هم روحاني ديکتاتوري کند او به آخر خط رسيده و خودش هم خبر ندارد اينها به عقل روحاني نمي رسيد اين انها بودند که سنگ بناي دولت ليبرالي را در ايران بعد از انقلاب گذاشتند ولو تحت امر سفات خانه هاي انگليس و نفوذي هاي داخلي، روحاني تا سه سال ديگر همين منطق، همين مسير و همين هدف را در کشور دنبال مي کند چون توان کابينه انقلابي را مي داند و اين مي تواند بهانه اي براي ناشايستگي هايش باشد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://imgurl.ir/uploads/h06619_11-h_-_1.jpg" alt="امروزه هيچ چيز مانند سخنان زهرآکين اصلاحاتي ها و اعتدالي ها براي فرار از پاسخگوئي شش ساله که در روزنامه ها و کانال هاي زنجيره اي عليه مردم ايران تبليغ مي شود خطرناک نيست " width="501" height="577" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">رگ حياتي آقاي روحاني، اصلاحاتي ها و کارگزاراني ها هستند اين آنها بودند که اين تشکيلات را سازمان داداند و روحاني را به شهرت و قدرت رساندند و رئيس جمهور بودن چيز خوبيست چون اجازه ميده خصلت هاي ناشايستي که طبيعت براي يک آدم در نظر گرفته را مخفي کند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">آقاي روحاني بعد از پيروزي در انتخابات بيش از نود درصد از وزارتخانه&zwnj;ها و بدنه اجرايي دولت خود را به کساني سپرد که در سال 88 به واشنگتن رفتند و خواهش کردند ايران را بيشتر تحريم کنيد، وقتي تفکر يک رئيس جمهور و معاونان و وزرا و کابينه اش شبيه تفکر نئوليبرالِ بروکراتي غربي در بياد، هويت ايراني خودشان را فراموش مي کنند و هميشه منتظر مي مانند تا آنها برايشان فکر کنند و تصميم بگيرند آونوقت نه يک آمريکا اروپائي شمرده مي شوند و نه يک ايراني، نه آن هستند و نه اين، تبديل مي شوند به يک موجود بي خاصيت، بي هويت و ذليل که رئيس جمهور مسئولش است.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">قدم گذاشتن در راهي که دولتمردان اصلاحات و سازندگي رفتند و نسبت به ارزش&zwnj;هاي انقلاب بي &zwnj;توجهي کردند عاقبت خوشي ندارد و تا زماني که اين ليبرال ها تحت عنوان اصلاح&zwnj; طلب و کارگزاراني و اعتدالي و هر اسم ديگر و با اين تفکر در کشور نفوذ و قدرت دارند نمي &zwnj;توان براي کشور کاري کرد، مگر مي شود مسئولان ليبرالي را سر کار آورد و توقع فيش هاي نجومي و رانت خواري را نداشت، اينها سهم ويژه اي در دولت دارند، هرگونه نقد از دولت را معادل با تخريب و هرگونه انتقاد را با فحاشي و فرافکني پاسخ مي دهند امروز تمام مشکلات اقتصادي ما در اثر حاکم شدن اين تفکر دولت است که 90 درصد مديران ما را شامل مي&zwnj; شود. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">براي موفقيت در هر کاري انگيزه لازم است و دولت روحاني فاقد انگيزه لازم است، يک موش اگر در کنار رودخانه اي بزرگ هم قرار بگيرد فقط مي تواند شکم کوچک خود را پر آب کند، اينها در زندگي خودشان هيچوقت به نداي وجدانشون گوش نکرده اند، يک عمر الکي آقائي کرده اند، هميشه در راس مجلس نشسته اند، بد عادت شده اند طوري حرف مي زنند که انگار بنده پاک و مُطهر خدايند و بقيه مردم گناهکار، لذا هيچگاه اشتباهات خود را نمي پذيرند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://imgurl.ir/uploads/y79560_fyj.jpg" alt="بعضي از مسئولين دولت روحاني در سخنراني هاي خود نابودي ارزش هاي انقلاب را در قالب دوستي و خيرخواهي مردم بيان مي کنند و با رسانه هاي زنجيره اي خود در داخل و خارج کانديداهاي واقعي را بدنام مي کنند و افراد مسئله دار را به قدرت مي رسانند" width="580" height="580" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">در درون آقاي روحاني يک ديکتاتور پنهان شده و اين ديکتاتوري با وجود ايشان عجين شده است، هر چند ايشان مي گويد با ديکتاتوري مخالف است، ولي وقتي ايشان به نيمي از ملت ايران که به تفکر ايشان راي نداده اند توهين مي کند و آنها را ترسو و بزدل و کاسبان تحريم ميخواند يک ديکتاتور است و وقتي از آنها عذر خواهي مي کند يک ديکتاتور ذليل شده است.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">ملاک برتري انسانها چيست؟ مگر جز اين است که خداوند انسانها را بر اساس ايمانشان نسبت به يکديگر برتري مي دهد، پس چرا اين ليبرال ها و انقلابي هاي پاره وقت بايد روحيه جهادي و تفکر انقلابي را کنار بگذارند، چرا از سپاه و بسيج و جهاد خودکفائي و غيره ياد نمي گيرند، عقب ماندگي هاي دويست و پنجاه ساله نظامي و صنعتي و دفاعي ايران که پادشاهان قاجار و پهلوي و سفارتخانه هاي سلطه گر جهان عليه صنعت دفاعي ايران به مردم مظلوم ايران تحميل کرده بودند چيزي نبود که بتوان در عرض سي سال بعد از (دفاع مقدس) به آن دست يافت، همه اينها در اوج تحريم هاي ظالمانه و نفس گير آمريکا و به مدد وعده الهي با اراده بچه هاي مومنِ انقلابي در فداکاري خون پاک شهدا به تحقق رسيده است.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">اکثريت مسئولين درون دولت آقاي روحاني افرادي فرصت طلب هستند که اوايل انقلاب هم اداي انقلابي ها را در مي آوردند و همين که امام راحل فوت کردند چرخش 180 درجه اي دادند، اينها فهميدند که نمي توانند يک مسئول انقلابي باشند چون به محض اينکه به قدرت و ثروت رسيدند مثل مار پوست انداختند و از بچه هاي انقلابي و جريان واقعي اصولگرايي در برجام انتقام گرفتند، در نظر اينها مردم ايران بي سوادهايي بودند بزدل و بي شناسنامه و لبو فروش که توامان بايد در جايگاه تماشاگرانِ بي خبر از همه جا آن نمايش تلخ و تراژيک مذاکرات در پشت اتاق هاي گفتگوهاي محرمانه را مشاهده مي کردند و همين گفتگوهاي محرمانه بود که خود به خود، حق مردم ايران را از سرنوشتشان حذف کرد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">بهترين نعمت ها معرفت است و بدترين ذلت ها جهالت، ما بايد براي درک وقايع سياسي در هر جامعه اي اول خود آن جامعه را بياموزيم و بفهميم ، چرا ملت ايران تاوان بعضي رئيس جمهوران غير انقلابيِ و بي درايت را به خاطر يک راي اشتباه پس داده است، چرا مردمي که هيچ نقطه مثبتي در چهار سال از آقاي روحاني نديده اند بايد دوباره به ايشان راي بدهند، آقاي روحاني نماد يک راي اشتباه بود که بر موج اشتباهات دولت قبل از خود سوار شد ولي هيچ برنامه مدوني براي اداره کشور در سر نداشت الا مذاکره با آمريکا.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://imgurl.ir/uploads/n261479_images6.jpg" alt="امروز تفکر ليبرالي آقايان خاتمي و هاشمي و روحاني به زير خروارها خاک رفته و تفکر اين افراد مفلوک و سازشکار در پس خانه ها و قصرهاي ويلائي چند ده ميلياردي خود در هراس از گسترش تفکر انقلابي جوانان ايراني به خود مي لرزد " width="400" height="287" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">ليبراليسم و سکولاريسم دو اصلي است که دولت روحاني با آن حکومت مي کند و اي کاش تفکر دولت روحاني از ليبراليسم با تحقيق بود نه تقليد، که اگر با تحقيق بود قابل اصلاح بود، تفکر برجامي آقاي روحاني براي اين شکست خورد تا پندي باشد براي مردم ايران تا بدانند قدرت ويرانگر يک راي اشتباه خيلي خسارت بارتر از صد جنگ باخته است.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">اين دولتيان با درک ناصحيح و سطحي از مذاکره با سلطه گر و متجاوز، به ملت آدرس اشتباه دادند و اکنون خود مردم بايد به اين آگاهي برسند که حل مشکلاتشان از طريق نگاه به خارج و اعتماد به کدخدا قابل حل نيست و همانطور که امام راحل با وجود مخالفت شان به بني صدر براي رئيس جمهوري، ولي به خواست ملت و خواص آن زمان تن دادند تا در نهايت ملت به اين بصيرت برسند که بني صدر منافقي بيش نيست، همان طور الان اين مقام معظم رهبري هستند که قدرت انقلاب را در بصيرت مردم ايران قرار داده اند و تا بصيرت مردم بالا نرود و ندانند چرا طرفداران سينه چاک&nbsp; ديروز روحاني امروز به دشمنان هتاک و دريوزه او تبديل شده اند محال است بتوانند يک راي درست و آگاهانه بدهند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">ريشه تعصب در جهل است و ريشه دانش در بصيرت، و اولين شرط رسيدن به بصيرت براي يک ملت خودباوري و خود آگاهي ست، مردم ايران نسبت به شش سال قبل يقينا شش سال پخته تر شده اند و نبايد دنبال کسي غير از خودشان براي مقصر وضعيت اقتصادي اين روزها باشند، اين نتيجه راي آنهاست که به خودشان برگشته است.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://imgurl.ir/uploads/779239_467645.jpg" alt="اين تنها خود مردم ايران هستند که مي توانند به خودشان کمک کنند تا از اين بي برنامه گي اقتصادي و وضعيت خراب معيشتي خودشان را بيرون بکشند و آن هم راي درست و آگاهانه به افراد ساده زيست انقلابي و مردمي در همه انتخابات هاست" width="524" height="650" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">جايگاه يک انسان را ايمانش تعيين مي کند، نه نژاد نه مقام و نه ثروت، براي آنکس که ايمان واقعي دارد توانگري و فقر دو روي يک سکه اند، يک نفر رئيس جمهور يا وزير يا ژن خوب است و ديگري يک راننده تاکسي يا لبو فروش و بي سواد، اما نزد خداوند تنها انجام درست و کامل وظيفه اي که خداوند بر دوش هر کدام از انسان ها نهاده مهم است، ارزش آدمي به عملکرد اوست نه مقام و رتبه ظاهري و يا ثروتش، چون ثروت واقعي هر انساني هم ميزان اخلاص اوست چيزي که فقط خداوند به اندازه آن واقف است.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">امروز تفکر ليبرالي آقايان خاتمي و هاشمي و روحاني به زير خروارها خاک رفته و تفکر اين افراد مفلوک و سازشکار در پس خانه ها و قصرهاي ويلائي چند ده ميلياردي خود در هراس از گسترش تفکر انقلابي جوانان ايراني به خود مي لرزد و بمب روشن تفکر انقلابي و روحيه جهادي اين عصاي موسي و دم عيسي هر روز پر فروغ تر مي شود.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">مردم ايران اينک خسته و زخمي از سياست هاي دولت روحاني، تفکر اين دولت را سم مهلک ما مي توانيم و خود باوري جوان ايراني مي دانند و اين تفکر را هزاران برابر از تحريم ها و ارتش آمريکا خطرناک تر&zwnj; مي دانند، اين تنها خود مردم ايران هستند که مي توانند به خودشان کمک کنند تا از اين بي برنامه گي اقتصادي و وضعيت خراب معيشتي خودشان را بيرون بکشند و آن هم راي درست و آگاهانه به افراد ساده زيست انقلابي و مردمي در همه انتخابات هاست.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://imgurl.ir/uploads/v557757_photo_2018-08-06_22-59-16.jpg" alt="در تاريخ انقلاب اسلامي ايران روساي جمهوران زيادي آمدند و رفتند بعضي از آنها يا شهيد شدند يا قهرمان شدند يا فراري و خائن شدند و رئيس جمهوراني هم بودند که يا بي آبرو شدند و مُردند و يا اينکه مُردند و آبرويشان هم رفت" width="590" height="580" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">احترام هر انساني در بين مردم بستگي به هويت آن فرد دارد و هويت ما به دو چيز است مذهب و مليت، يک سخنران خوب عمدتا نمي تواند رئيس جمهور خوبي هم باشد بايد به سوابق افراد نگاه کرد، مناظره هاي انتخاباتي نمي تواند تکيه گاهي مطمئن در تشخيص فرد اصلح از فردي نااصلح باشد، سوابق کانديداها تعيين کننده اند نه شيرين سخني و وعده دادن و دروغگوئي و تهمت به ديگران و تعريف از خود کردن، قدرت يک راي درست به قدري با ارزش است که برعکس آن يعني يکي راي نادرست، فقط تفکر انقلابي و روحيه جهادي ست که مي تواند همچون عصاي موسي (ع) و دم مسيحائي عيسي (ع) يگانه راه نجات رشد اقتصادي ايران و پيشرفت و عزت ايران باشد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">در کشور ما همواره شبه روحانيان و سياستمداران منفعت طلبي هستند که بر ناداني و ناآگاهي مردم در زمان انتخابات دامن مي زنند و به قدرت رسيدن روحاني نتيجه خستگي مردم، غفلت و رقابت سياسيون با يکديگر بود، در انتخابات هاي شش ساله اخير اين ليدرهاي اصلي جريان سازش و برانداز آقايان خاتمي و هاشمي بودند که با وجود اختلافات زياد تمام قد پشت آقاي روحاني ايستادند و حالا با کوبيدن روحاني و حتي هتاکي کردن به او در صدد محو کردن حمايت پنج ساله خودشان در تحميل روحاني به ملت هستند تا از بي کفايتي هاي فاجعه بار روحاني خودشان را تبرئه کنند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">کساني که تا ديروز حامي اين دولت بي کفايت بودند و با بيرون کشيدن نامزدشان آقاي عارف از انتخابات کمک کردند تا روحاني پيروز شود حالا با تشکيل ائتلافهايي ظاهري مي خواهند خود را مبرا از ناشايستگي ها و گاها خيانت هاي دولت روحاني بدانند. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">بعضي از همين مسئولين در سخنراني هاي خود نابودي ارزش هاي انقلاب را در قالب دوستي و خيرخواهي مردم بيان مي کنند و با رسانه هاي زنجيره اي خود در داخل و خارج کانديداهاي واقعي را بدنام مي کنند و افراد مسئله دار را به قدرت مي رسانند، امروزه هيچ چيز مانند سخنان زهرآکين اصلاحاتي ها و اعتدالي ها براي فرار از پاسخگوئي شش ساله که در روزنامه ها و کانال هاي زنجيره اي عليه مردم ايران تبليغ مي شود خطرناک نيست خصوصا که اين سخنان در قالب دوستي و خيرخواهي مردم ايران گفته مي شود.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://imgurl.ir/uploads/b338877_0099.jpg" alt="آقايان رفسنجاني و خاتمي وقتي يقين حاصل کردند با رسانه هاي داخلي و خارجي مي توانند مردم را در ناآگاهي نگه دارند به يک ديکتاتور مثل آقاي روحاني نياز داشتند ديکتاتوري که مي دانستند به محض قدرت گرفتن عليه انقلاب سرکشي خواهد کرد که کرد " width="529" height="355" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">آقاي روحاني ادعا مي کند زبان دنيا را مي داند در حالي که او هيچي نمي داند چون در مذاکره با آمريکا، اين اهداف آنهاست که تعيين کننده است لذا هيچ ديپلماسي خاصي براي مذاکره و توافق بين ايران و آمريکا وجود ندارد، آمريکائيان کساني اند که اگر فحششان بدهيد تحريم مي کنند، لبخند بزنيد تحريم مي کنند، تعليق بکنيد تحريم مي کنند، غني سازي بکنيد تحريم مي کنند آنها حتي نهادهاي بين&zwnj;المللي از جمله FATF&nbsp;&nbsp; و سند 2030 و امثالهم را با رويکردي خاص و بعد از انقلاب اسلامي و مغاير با اهداف انقلاب شکل&zwnj; داده اند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">آقاي روحاني اگر زبان قدرت هاي جهاني را مي فهميد بايد مي دانست که آمريکا و اروپا مدت هاست که حوزه نفوذ مذاکرات و توافقات خودشان را با جمهوري اسلامي ايران تعريف کرده اند و براي کسب منافع خود در ايران به يک استراتژي کاملا مشترک رسيده اند اينکه تمامي منافع اروپا و آمريکا با ايران و انقلاب اسلامي ناسازگار است. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">الان آقاي روحاني متهم است که با توافق فاجعه بار برجام، ابتکار عمل را از دست دولت ايران خارج کرده است چون هيچ کدام از متحدان ايران از اين اتفاق خوشحال نشدند آنها حق داشتند نگران شوند چون ديگر نه متحدان ايران از خط قرمزهاي ايران احساس امنيت مي کنند و نه دشمنان ايران از خط قرمزهاي ايران مي ترسند، براي مردم ايران مهم نيست چرا آقاي روحاني با آمريکا مذاکره کرد مهم اين است که چرا نتوانست آن را کنترل کند، آنها الان مي دانند به ريش چه کساني بايد بخندند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">اين تفکر انقلابي مردم ايران است که از همه بمب هاي اتمي براي آمريکائيان خطرناکتر است آنها خود مي دانند طرفشان در ايران چه کساني هستند، چه مي خواهند و چطوري به آن مي رسند، آنها اول انقلاب اسلامي را خيال مي کردند بعد از مدتي باورش کردند و حالا زمانش است که مغلوبش شوند. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">دشمنان ايران بعد از اينکه پي بردند خون شهداي ما از خودِ شهدا براي آنها خطرناک تر است به فکر مذاکره با ايران افتادند، چون اين خون ها بود که باعث تکثير روحيه و تفکرِ فرهنگ انقلابي مردم ايران مي شد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">تجربه چهل ساله دشمني آمريکا به مردم ايران ياد داده است که سازمان ملل و شوراي امنيت به مديريت و گردانندگي آمريکا يک باغ وحش بزرگ است که قانون بقا در آن حاکم است، در آنجا دموکراسي يک تربيت سياسي اجتماعي است، تربيتي که به مردم ياد مي دهند تا انتخاب مي کنند و با راي خود سياست را به دست سياستمداران بدهند و ديگر به آن فکر نکنند، ولي ما ايرانيان معتقديم دموکراسي در ايران از نظر بزرگان اهل معرفت و کياست و سياست که ملاک خوبي و بدي ما را در جامعه مي سازد باورهاي ملي و مذهبي ماست که از کيان انقلاب و کيان اعتقادات و مذهب ما ايرانيان محافظت مي کند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://imgurl.ir/uploads/h233097_1.jpg" alt="رفسنجاني و خاتمي و روحاني بودند که سنگ بناي دولت ليبرالي را در ايران بعد از انقلاب گذاشتند ولو تحت امر سفات خانه هاي انگليس و نفوذي هاي داخلي" width="650" height="433" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">بايد راه واقعي امام راحل را ادامه داد، امامي که خود را در محضر خدا مي ديد، استقلال و منيَتي نه براي خود و نه براي دشمنان خدا نمي ديد، براي کدخداها کمترين حيثيتي قائل نبود، لذا نه مي ترسيد، نه مأيوس مي شد و نه هرگز دچار غرور مي گشت، او ايمان داشت&rlm; اين انقلاب با اراده و کمک خداوند مکاني براي ظلم ستيزي و حمايت از مظلومان است تا به مومنان بشارت دهد و به ظالمان هشدار .</span></p> Fri, 05 Oct 2018 12:47:00 GMT تدابير راهگشاي سران قوا ! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1250/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%b1+%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%af%d8%b4%d8%a7%d9%8a+%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d9%82%d9%88%d8%a7+!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">بعد از اينکه قوه قضائيه نامه برخورد با دانه درشته&zwnj;ها و مديران دولتي را از رهبري دريافت نمود، <span style="color: #ff0000;">بجاي دستگيري و محاکمه کساني که از درون دولت اعتدال، دستور حراج ارز و سکه را داده بودند،</span> <span style="color: #0000ff;">در اقدامي سئوال برانگيز، به سراغ طلابي رفت، که مطالبات اقتصادي مردم و بي کفايتي حسن روحاني و دولتش را در فيضيه قم فرياد زده بودند</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">آري وقتي ملتي مطالبات خود را فرياد نزنند، <span style="color: #800000;">آنگاه دولت بي کفايت و ليبرال حسن روحاني، هر فرياد حق طلبانه&zwnj;اي را با جنجال آفريني سرکوب مي&zwnj;کند <span style="background-color: #ffff99;">و غمگينامنه فريادي از مراجع تقليد هم شنيده نمي&zwnj;شود</span></span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">معاون حقوقي رئيس جمهور، که ظاهرا مثل حاج حسن حقوقدان شده! در اين رابطه مي&zwnj;گويد؛ &laquo;ما در متن ارسالي به قوه قضائيه آورديم، از کليه کساني که در آن ماجرا دخالت داشتند شکايت مي کنيم ... <span style="color: #ff0000;">جرم مشهود و آن هم تهديد به قتل است که جنبه عمومي دارد</span>!&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به مشاور حقوقي بيسواد رئيس جمهور بايد گفت: <span style="color: #0000ff;">در کدام دادگاه کشور ثابت شده که مرحوم مغروق هاشمي رفسنجاني در استخر فرح به قتل رسيده، که چنين ادعاي کذبي را مطرح کرده&zwnj;ايد</span>؟! <span style="color: #ff0000;">و کدام قاضي، در دادگاه ويژه روحانيت با اين ادعاي کذب، دستور دستگيري طلاب حق طلب حوزه را با زدن دستبند و چشم بند، صادر کرده است</span>؟! آيا طرح شکايت واهي رئيس جمهور از طلاب، براي متهم کردن نظام اسلامي در نزد حقوق بشر بين المللي است؟! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">يحتمل، در جلسه سران سه قوه، بجاي حل مشکلات اقتصادي مردم و کشور، دستور دستگيري طلاب انقلابي صادر شده است</span>؟! </span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Fri, 05 Oct 2018 12:47:00 GMT واقعا، چرا ؟! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1254/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%8c+%da%86%d8%b1%d8%a7+%d8%9f!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ديروز در ترکيه خبري رسانه&zwnj;اي شد که نتيجه آن براي دولت اعتدال ايران و بخصوص وزير اطلاعات، يک شکست و افتضاح بزرگ امنيتي محسوب مي&zwnj;شود <span style="color: #ff0000;">و آن خبر اين بود، که از تعداد 417 نفر دستگير شده در خصوص انتقال دلار از مبداء ايران-ترکيه به آمريکا 126 نفر ايراني و يحتمل دو تابعيتي هستند</span>! که بيش از نيم ميليارد دلار به حساب يهوديان ايراني&zwnj;تبار ساکن آمريکا واريز کرده&zwnj;اند!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;در کنار خبر فوق بايد به شبکه ديگري که از مبداء ايران در چند ماه گذشته، اقدام به خريد دلار و سکه به هر قيمتي نموده و به اربيل عراق و سپس به کشور سعودي و امارات انتقال داده، اضافه کرد،<span style="color: #0000ff;"> که اين دو شبکه با همکاري دخمه اقتصادي نفوذي در دولت اعتدال، سهم قابل توجهي در نوسانت نجومي ارزي و فشار اقتصادي بر عليه مردم ايران داشته و دارند!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">اما مردم مي پرسند؛ وقتي نيروهاي جان برکف و ايثارگر وزارت اطلاعات کشورمان قادرند، عبدالمالک ريگي، تروريست مورد حمايت آمريکا&nbsp;وهابيت سعودي را<img style="float: left;" src="http://www.news-bazar.com/Sites/7/1390262/453dba96-6d47-48d4-b419-972dd45842cb.jpg" alt="ع" width="220" height="262" /> در آسمان شکار کنند، <span style="color: #ff0000;">دولت اعتدال و وزير اطلاعات ناکارآمد و نابلد، چه بر سر نيروهاي انقلابي و خدوم آن وزارتخانه آورده، که جولان تروريستهاي اقتصادي و امنيتي در مجلس و رژه نيروهاي مسلح در اهواز ديده مي شود؟!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">پاسخ را بايد در اظهار نظرهاي غير کارشناسانه و نادرست وزير اطلاعات جستجو کرد: </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">وقتي وزير اطلاعات در پاسخ نمايندگان مي گويد: <span style="color: #ff0000;">مدير و مسئول دو تابعيتي نداريم و بعد معلوم مي&zwnj;شود، که خوبش داريم</span>! <span style="color: #0000ff;">يا وزير اطلاعات عکس يادگاري با ادمينهاي دستگير شده تلگرام مي گيرد و حامي تلگرام طلايي مي شود</span>! <span style="color: #800000;">وقتي کاوه مدني جاسوس مستقر در سازمان محيط زيست با ضمانت معاون وزير اطلاعات از کشور خارج مي&zwnj;شود</span>! <span style="color: #ff0000;">وقتي وزير اطلاعات دري اصفهاني (جاسوس هسته&zwnj;اي) را جاسوس نمي&zwnj;داند و بعد به 6 سال زندان محکوم مي&zwnj;شود</span>! <span style="background-color: #ffff99;">وقتي وزير اطلاعات به خانه&zwnj;اي در قزوين مي رود و با يکي از سران فتنه عکس يادگاري مي گيرد، و بعد مي گويد: نمي دانستم که خاتمي آنجا است!</span> <span style="color: #0000ff;">و يا به دستگيري تروريستهاي اقتصادي توسط سپاه اعتراض مي کند که با تذکر جدي رهبري مواجه مي گردد</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">آري اگر وزارت اطلاعات، اين چشم بيناي ملت و کشور، با تفکر ليبرالي اعتداليون اداره شود، آنگاه تروريستهاي اقتصادي، امنيتي، سياسي، تا عمق وزارتخانه ها، سازمانها و دفاتر مشاورين رئيس جمهور نفوذ کرده و گران&zwnj;بهاترين اطلاعات و ثروت ملي را به تاراج مي&zwnj;برند <span style="color: #0000ff;">و لذا وقتي مجلسي در تراز انقلاب اسلامي نداريم و سيدمحمود علوي هم مي داند که زيبنده اين وزارتخانه انقلابي نيست، پس استعفاء دهد تا فردي کاردان و انقلابي، مسئوليت خطير وزارت اطلاعات را بر عهده گيرد</span>. </span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">والسلام</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 04 Oct 2018 12:08:00 GMT ليبرالها از نخست وزير عراق بياموزند http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1249/%d9%84%d9%8a%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7+%d8%a7%d8%b2+%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa+%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1+%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82+%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%af/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">در حالي که نخست وزير غربگراي عراق آقاي العبادي براي ماندن در قدرت، مدتي در زمين آمريکا و رژيم سعودي بازي و <span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #800000;">فتنه بصره را جهت تضعيف موقعيت راهبردي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي جريان مقاومت اسلامي(حشدالشعبي) با استفاده از عناصر منحرف جريان تشيع انگليسي و مديريت آمريکايي-اسرائيلي<img style="float: left;" src="http://www.mokhbernews.ir/Images/SocialNetwork/Photos/13970617/01.1067.1863386279878774097.jpg" alt="ت" width="220" height="244" /> رقم زد</span></span>، اما خيلي زود متوجه اشتباه خود شد و بعد از نارضايتي مرجعيت از اقدامات نابجاي و نخست وزيري مجدد او، <span style="color: #0000ff;">بصورت علني اعلان کرد که قدرت را بصورت مسالمت آميز تحويل مي دهد و ديگر کانديداي نخست وزيري عرق نمي&zwnj;شود</span> و نظر مرجعيت شيعه را بر نظر خود ترجيح مي دهد، <span style="color: #ff0000;">ولذا نتيجه آن، شکست ديگر براي آمريکا توسط جريان مقاومت اسلامي رقم خورد</span>.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">کاش در نظام اسلامي ايران هم رئيس جمهور ليبرال فعلي و منحرف قبلي ايران به بلوغ شناخت مرجعيت و ولايت مي&zwnj;رسيدند و هر روز بحراني را بر عليه ملت و نظام اسلامي بوجود نمي&zwnj;آوردند!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #ff0000;">رئيس جمهور فعلي ايران، مدافع چشم و گوش بسته باند نياوران خود است <span style="background-color: #ccffff;">و تزهاي اقتصادي دو منحرف و تحصيل کرده آمريکا(نهاونديان و نيلي) را حجت اقتصادي مي&zwnj;داند</span>! حتي اگر با خيانت آنها ارزش پول ملي به کمتر از نصف رسيده و تفکر کثيفشان، منجر به بحران اقتصادي امروز براي ملت و کشور شده باشد</span>! <span style="color: #0000ff;">و رئيس جمهور سابقمان، همه دين و نظام اسلامي را <span style="background-color: #ffff99;">در دو منحرف و متقلب اعتقادي، اقتصادي و امنيتي (بقايي و مشايي) خلاصه مي&zwnj;کند</span> و همچنان سابقه درخشان دولت نهم را به پاي جريان انحرافي مي&zwnj;ريزد و يحتمل؛ احمدي نژاد هم منحرف است</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong> <span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 04 Oct 2018 12:04:00 GMT چند خبر مهم و ويژه http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1248/%da%86%d9%86%d8%af+%d8%ae%d8%a8%d8%b1+%d9%85%d9%87%d9%85+%d9%88+%d9%88%d9%8a%da%98%d9%87/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">به اين چند خبر توجه فرمائيد:</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1<span style="color: #ff0000;">-امروز هر مسئولي که اخراج مي&zwnj;شود يا استعفا مي&zwnj;دهد به &zwnj;سرعت از کشور خارج مي&zwnj;شود، به همين دليل طرح ممنوع&zwnj;الخروج کردن مسئولين را در حال تدوين هستيم.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2- <span style="color: #0000ff;">برخي از مسئولين وام&zwnj;هاي کلان با سودهاي خيلي کم گرفته&zwnj;اند و حتي در بازپرداخت آن نيز مشکلات وجود دارد و بعد از مسئوليت از کشور خارج مي&zwnj;شود.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">3-از بررسي بودجه سال گذشته مشخص شد،<span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;"> يا با رانت&nbsp;يکي از مسئولين عالي&zwnj;رتبه(اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور) که اهل کرمان بوده،<img style="float: left;" src="http://www.upsara.com/images/q4y5_510-2.gif" alt="7" width="233" height="228" /></span></span> <span style="color: #800000;"><span style="background-color: #ffff99;">بيشترين بودجه عمراني تخصيص&zwnj;يافته به استان کرمان است</span></span>.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">خبرهاي ناگوار فوق را خانم چناراني عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي رسانه&zwnj;اي کرده، <span style="color: #ff0000;">که نشان دهنده، چنبره و نفوذ شبکه مديران فاسد در مراکز مهم تصميم گير و تصميم ساز نظام اسلامي است!</span> &nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">حضرت روح الله مرحوم منتظري را بخاطر ليبرال بودن از قائم مقامي رهبري عزل نمود و سفارش کردند؛ <span style="background-color: #ccffcc;"><span style="color: #ff00ff;">"نگذاريد انقلاب بدست نااهلان و نامحرمان بيفتد"</span></span>، <span style="color: #0000ff;">امروز بايد غمگينانه پذيرفت، که شبکه مديران فاسد، غربگرا، ليبرال، نااهل و نامحرم به درون مراکز مهم و حساس نظام اسلامي نفوذ کرده&zwnj;اند</span>، که قطعا چاره کار، طرح ممنوع الخروجي مديران نيست، <span style="color: #800000;">زيرا کشميري&zwnj;ها و کلاهي&zwnj;ها، (عاملان انفجار نحست وزيري و حزب جمهوري اسلامي) و وزير ارشاد دولت اصلاحات، راه فراري از قبل، براي خود پيش بيني کرده&zwnj;اند</span>! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #ff0000;">علاج کار، سپردن مديريت کشور، بدست نيروهاي کاردان، خدوم و انقلابي است</span> و لذا مسير انهدام شبکه مديران فاسد کشور، تصويب طرح عدم بکارگيري افراد ليبرال، فتنه&zwnj;گر و غربزده در مسئوليتهاي مهم، از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است، که اين کار، نشدني است! <span style="color: #ff0000;">زيرا برخي از نمايندگان مجلس، جزئي از شبکه مديران فاسد کشور هستند</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt;"><strong>والسلام</strong> </span></span></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> Tue, 02 Oct 2018 14:31:00 GMT فراخوان براي يک اختراع http://Komeil1367.ParsiBlog.com/Posts/1471/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a+%d9%8a%da%a9+%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b9/ <p><span style="font-size: large;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: x-large;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;">با توجه به اين که مسؤولان متعهد و انقلابي ما بسيار پير شده اند و در آينده نيز به خاطرعلاقه ي شديد و احساس تکليف شرعي براي خدمت به انقلاب و مردم و&nbsp; کشور، امکان استعفا و بازنشستگي شان وجود ندارد؛ از جوانان تحصيل کرده، نخبگان علمي و شرکت هاي دانش بنيان تقاضا مي شود دستگاهي اختراع کنند که وقتي مسؤولان ما پيرتر شدند و کاملاً از کار افتادند، با اتصال به بدن شان، نيرويي به آن ها بدهد که بتوانند مانند هميشه خطبه بخوانند، سخنراني کنند، وعده هاي زيبا بدهند و تصميم هاي درست بگيرند.</span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: x-large;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;">خدا خيرتان بدهد که يک ملت را از نگراني نجات مي دهيد!!</span></span></span></span></p> Mon, 01 Oct 2018 16:22:00 GMT دخمه هاي اقتصادي و انحرافي دو دولت! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1253/%d8%af%d8%ae%d9%85%d9%87+%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a+%d9%88+%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a+%d8%af%d9%88+%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">معادله عجيبي است <span style="color: #0000ff;">که با رفتن رئيس جمهور کشورمان به نيويورک(سازمان ملل)، قيمت دلار بالا رفت! و وقتي برگشت، قيمت دلار هم برگشت</span>! <span style="color: #ff0000;">به قول حاج حسن، مشکل کجا است</span>؟!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">با بررسي دولتهاي حسن روحاني و احمدي نژاد، <span style="color: #ff0000;">به يک دخمه مشترک مي رسيم که دولت حسن روحاني با دخمه اقتصادي، سفره مردم را گروگان گرفته <span style="color: #800000;"><span style="background-color: #ccffff;">و در دولت احمدي نژاد با نقش&zwnj;آفريني دخمه جريان انحرافي، سفره مردم کوچک شد</span></span></span><span style="color: #800000;">!</span> و جالب اينجا است، که نيروهاي حمله کننده به سفره ملت در هر دو دخمه، اشرافيت 4 درصدي بوده و هستند!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">از دخمه جريان انحرافي دولت احمدي نژاد، <span style="color: #ff0000;">حسين فريدون، مهدي جهانگيري، فاطمه صفدر حسيني و ... متولد</span> <span style="color: #0000ff;">و دلار به 3500 توامان رسيد و در نتيجه بخشي از دولت و مجلس، بدست ليبرالهاي آمريکايي افتاد</span> و دلار در دولت روحاني به بيش از 17000 تومان رسيد!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">با عبور از دخمه انحرافي دولت احمدي نژاد، به بررسي دخمه اقتصادي دولت حسن روحاني بر ضدمردم و کشور مي&zwnj;پردازم، <span style="color: #ff0000;">زيرا احمدي نژاد مرده سياسي است و اگر قوه قضائيه راست گفته باشد، ريشه دخمه انحرافي را زده است</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">متهمان اصلي دخمه اقتصادي دولت حسن روحاني، <span style="color: #ff0000;">در دو بخش با يک هدف فعاليت مي کنند</span>! <span style="color: #0000ff;">يکي در درون مجاري اقتصادي دولت اعتدال، دخمه زده</span> <span style="color: #800000;">و ديگري قشر اشرافي 4 درصدي است</span>، <span style="background-color: #ffff99;">که در يک برنامه منسجم، به همراه تحريمهاي شيطان بزرگ، سفره مردم را هدف گرفته&zwnj;اند</span>! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">شناسايي و دستگيري مفسدين اقتصادي که جرم سنگين ستون پنجم آمريکا را هم در جنگ اقتصادي بر عهده گرفته&zwnj;اند، براي نيروهاي امنيتي و قضايي دشوار نيست! <span style="color: #ff0000;">پس بايد سريعا به درمان و ريشه کني دخمه اقتصادي دولت اعتدال اقدام کرد</span>، والا اگر قوه قضائيه بخواهد، بعد از گذشت چند سال، مثل درمان جريان انحرافي عمل کند، <span style="color: #0000ff;">نه تنها درماني صورت نمي&zwnj;گيرد، بلکه درد ديگري بخاطر اقدام ديرهنگام، بر کشور و مردم تحميل مي&zwnj;گردد و نيروهاي مخلصي از جريان انقلابي، در دخمه جريان انحرافي حيران و سرگردان، باقي خواهند ماند</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Sun, 30 Sep 2018 09:23:00 GMT جهان آماده جهاني شدن نيست http://SheidayeEsfahani.ParsiBlog.com/Posts/1775/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86+%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87+%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%8a+%d8%b4%d8%af%d9%86+%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa/ <p>جهان آماده جهاني شدن نيست، لطفا افکارتان را متمرکز روي توانائيهاي منابع ومنافع ونيروي انساني سرزمين خودتان بکنيد&nbsp;</p> <p>در اين جهان آشفته که بين زبان تا عمل وبين قول تا تعهد عملي کيلومترها فاصله است صاحبان قدرت خيلي راحت زير قول وامضاء وقرار دادهايشان مي زنند&nbsp; همه چيز را به تمسخر گرفته اند وتنها زبان قدرت وزور بر آن حاکم است&nbsp; جهاني که به خوردن آب پا روي حق مي گدارند ومنابع ملتها را در روز روشن به يغما مي برند&nbsp;</p> <p>واقعا احمقانه است چشم اميد به استکبار جهاني وغرب وابسته به استکبار داشته باشيم لطفا حواستان را به منابع ومنافع ونيرو هاي انساني سر زمين خودتان بکنيد هيچکس مثل خودتان دوست شما نيست روي پاي خود بايستيد&nbsp;</p> <p>به شعارهاي دروغين جهاني شدن گوش ندهيد ودل نسپاريد&nbsp;</p> <p>فعلا جهان در چنگال استبداد ظالمانه جهاني گرفتار است&nbsp;</p> <p>در مقابل اين اختاپوس هفت سر ،سر خم نکنيد نترسيد ايمانن مردم ما از بمب اتم کاري تر است خودتان را در مقابل ظاهر فريبنده غرب نبازيد&nbsp;</p> <p>براي امام حسين مجلس سوگواري مي گيريد پيام امام را بياد داشته باشيد&nbsp;</p> <p>تن به ذلت ندهيد شما عاشق هستيد شما داغداريد دل به خدابسپاريد&nbsp;</p> <p>ايران خار چشم استکبار جهاني است</p> <p>بيدار باشيد اقتدار عزت مردم خود را حفط نماييد&nbsp;</p> <p>صديقه اژه اي&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مدير وبلاگ شيداي اصفهاني&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 28 Sep 2018 10:58:00 GMT درمان و ريشه کني ويروس نفاق http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1252/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86+%d9%88+%d8%b1%d9%8a%d8%b4%d9%87+%da%a9%d9%86%d9%8a+%d9%88%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3+%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">جريان مخالف حکومت ديني و اسلام انقلابي، وقتي دريافتند، که اسلام نبوي در جزيره&zwnj;العرب قدرتمند شده و توانايي براندازي آن را با جنگ مستقيم ندارند، <span style="color: #0000ff;">به ظاهر اسلام و انقلاب نبوي را پذيرفته، ولي در باطن نفاق را براي اقدامات مخربانه خود بر عليه اسلام انقلابي برگزيدند</span> و لذا پس از رحلت رسول مکرم اسلام، <span style="color: #ff0000;">رفته رفته وارد ارکان حکومت اسلامي شده و از درون مراکز تصميم&zwnj;گير و تصميم&zwnj;ساز انقلاب نبوي، به ريشه کني آن پرداختند</span>.<img style="float: left;" src="http://rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/01%20esfand/13/0008471%20(6).jpg" alt="6" width="220" height="217" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، <span style="color: #0000ff;"><span style="color: #800000;">جرياني که با منافقين (مجاهدين خلق) بر سر يک سفره مي&zwnj;نشست، به نام مجاهدين انقلاب</span> <span style="background-color: #ffff00;">و با حمايت همه جانبه مرحوم هاشمي رفسنجاني</span>، منافقانه به درون مراکز حساس نظام اسلامي نفوذ و بعد از دفاع مقدس، با دستبرد به بيت&zwnj;المال، به ترويج اشرافيگري پرداختند</span> و لذا اين روزها با قبضه کردن نبض اقتصادي-سياسي کشور، <span style="color: #ff0000;">بعنوان ستون پنجم دشمن ب<span style="background-color: #ffff99;">ا جنگ وزارت خزانه داري آمريکا بصورت هماهنگ</span> بر عليه انقلاب اسلامي، وارد جنگ اقتصادي و سياسي-امنيتي شده&zwnj;اند</span>.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">به جرإت مي توان گفت؛ <span style="color: #ff0000;">بهترين زمان براي ريشه کن نمودن کفتارها و لاشخورهاي منافق، فتنه سال 88 بود</span>، <span style="color: #0000ff;">که با غفلت دستگاه قضائي، مجال تجديد قوا در رحم اجاره&zwnj;اي دولت حسن روحاني پيدا کرده و موفق به تصرف بخشهايي از دولت و مجلس شدند</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">آري؛ همين جريان نفاق در سال 88 و در روز عاشورا، دستور حمله به عزاداران حسيني را صادر و اين روزها نوچه&zwnj;هاي همين منافقين، بر عليه عاشورا، کربلاي حسيني، اختلال در وحدت ملت ايران و عراق &nbsp;و انقلاب اسلامي به توطئه&zwnj;گري پرداخته&zwnj;اند! <span style="color: #ff0000;">فلذا، آيا وقت درمان و ريشه کني ويروس نفاق، از پيکر زيباي انقلاب اسلامي فرا نرسيده است؟!</span> </span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong> <span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></span></strong></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> Fri, 21 Sep 2018 20:42:00 GMT رابطه افزايش قيمت دلار و پوشک بچه! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1251/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%b4+%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%aa+%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1+%d9%88+%d9%be%d9%88%d8%b4%da%a9+%d8%a8%da%86%d9%87!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">ايجاد بلبشوي اقتصادي با کارگرداني دولت حسن روحاني و جريان زر و زور و تزوير 4 درصدي</span>، زمينه برگزاري جلسات سران قوا با اخذ اختيارات ويژه از رهبري، جهت حل مشکلات اقتصادي مردم و کشور را بوجود آورد، اما نتيجه&zwnj; به نفع ملت نشد <span style="color: #0000ff;">و در سايه همين جلسات بي خاصيت سران قوا، قيمت دلار افزايش و پوشک بچه ناياب گرديد</span>!<img style="float: left;" src="https://scontent-ort2-2.cdninstagram.com/vp/61135c0074e534e59ecf7413045399f2/5C235067/t51.2885-15/e35/40476593_1911771518942465_8896442076114954986_n.jpg" alt="ل" width="250" height="279" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">رهبر معظم انقلاب در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادي فرمودند: &laquo;اداره&zwnj;ي صحيح کشور، متوقف به مبارزه&zwnj;ي همه&zwnj;جانبه با فساد است ... با دستمال کثيف نمي&zwnj;شود شيشه را تميز کرد.&raquo; <span style="color: #ff0000;">و لذا سران قوا، بعد از گذشت ساليان متمادي از تخلفات برادرانشان، هنوز پاسخي شفاف به اذهان عمومي مردم و رسيدگي جدي به تخلفات برادران خود را نداده&zwnj;اند</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">واقعا اگر سران قوا بدنبال حل مشکلات اقتصادي ملت و کشور بودند، <span style="background-color: #ccffcc;"><span style="color: #ff0000;">کليد آن را رهبري، مبني "بر برخورد با کساني که دستور دادن ارز و سکه را دادند"، در اختيارشان گذاشت</span></span>، ولي سران قوا هر کدام مسير خود را رفتند! <span style="color: #800000;">رئيس جمهور براي جلوگيري از دستگيري و اعتراف، ولي اله سيف(رئيس سابق بانک مرکزي) بر عليه خود! او را به مشاورت خود برگزيد</span>! <span style="color: #0000ff;">قوه قضائيه تنها به دستگيري و برگزاري دادگاه علني، آفتابه دزدهاي وصل به بدنه دولت پرداخت</span>! <span style="background-color: #ffff99;">و تريبون قوه مقننه هم در اختيار برخي از نمايندگان ضدانقلاب قرار گرفت و سپس به تفريحات تابستاني دو هفته&zwnj;اي رفتند</span>! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">شواهد امر، گوياي اين است؛ <span style="color: #ff0000;">که يکي از تصميمات ويژه سران قوا، ادامه فعاليت هاتگرام و تلگرام طلايي، براي دادن نفس مصنوعي به تلگرام تا آخر فصل پائيز است</span>! و اگر غير از اين بوده و مشکل اقتصادي مردم را حل کرده اند،<span style="color: #0000ff;"> پس در يک برنامه زنده تلويزيوني به ملت گزارش دهند تا التهابات بازار کنترل و مردم را به آينده اميدوار نمايند</span>. </span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Fri, 21 Sep 2018 20:42:00 GMT رياست جمهوري جان کري، تضمين است! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1245/%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa+%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a+%d8%ac%d8%a7%d9%86+%da%a9%d8%b1%d9%8a%d8%8c+%d8%aa%d8%b6%d9%85%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d8%b3%d8%aa!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1-جان کري وزير خارجه سابق آمريکا گفت: &laquo;<span style="color: #ff0000;">در چند ماه اخير سه يا چهار بار با محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران ديدار کرده تا ايران را به محدود کردن نفوذ خود در منطقه ترغيب کند</span>.&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2-جان کري بعد از برجام گفت: &laquo;<span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #ff0000;">براي نوه&zwnj;هايتان بگوئيد که چگونه در يک اتاق، ظريف را تسليم کردم</span>.</span>&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">3-جان کري قبل از تحويل وزارت خارجه به دولت ترامپ نوشت: &laquo;<span style="color: #0000ff;">ما بايد اعمال فشار را بر ايران حفظ کنيم تا بتوانيم برنامه موشکي ايران را عقب بنشانيم</span>.&raquo;<img style="float: left;" src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531522789577876604.jpg" alt="ا" width="229" height="243" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;جان کري چه مسئوليتي دارد که با وزير خارجه ايران مذاکره مي&zwnj;نمايد؟! <span style="color: #ff0000;">اين را بايد نمايندگان مجلس و نهادي امنيتي پاسخ دهند!</span>، <span style="color: #0000ff;">ز<span style="background-color: #ffff99;">يرا مذاکره ظريف با وزير خارجه سابق آمريکا، اين پيام را براي ترامپ ارسال مي کند، که ليبرالهاي نفوذي در دولت اعتدال، همچنان به کدخدايي آمريکا اعتماد دارند</span></span><span style="background-color: #ffff99;">!</span> و گرنه هيچ فرد عاقلي با پول ملتش، کشور به کشور بدنبال مذاکره با فردي که در مسئوليت نيست و او را قبلا در يک اتاق تسليم خود کرده! نمي رود، <span style="color: #ff0000;">مگر اينکه احمق يا خائن باشد</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">بايد پرسيد؛<span style="color: #ff0000;"> آيا جواد ظريف، از افشاء محرمانه&zwnj;هاي آن اتاق با جان کري وحشت دارد؟!</span> حال که مجلس در رأس امور نيست! <span style="color: #0000ff;">دستگاهاي امنيتي جلوي ياغي گري ديپلماسي برخلاف مصالح کشور را بگيرند؟!</span> <span style="background-color: #ccffff;">و گرنه دولت اعتدال، بهشت جاسوسان نام خواهد گرفت!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">آري؛ در سالهاي 91 و 92 سلطان قابوس پادشاه عمان، واسطه مذاکره ايران با آمريکا شد، اما امروز، جان کري وزير خارجه سابق آمريکا اين مأموريت را بعهده گرفته! تا اهدافي را که در برجام و آن اتاق تسليم!، بدست نياورده، در اين مذاکرات محرمانه، کسب <span style="color: #ff0000;">و زمينه رياست جمهوري خود را بعد از ترامپ، با امتيازهاي محرمانه و خائنانه&zwnj;ي دولت غربگرا و ليبرال ايران، تضمين نمايد</span>! اين يعني دور انديشي ليبرالهاي خيانتکار! <span style="color: #0000ff;">علي برکت الله</span>. </span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 17 Sep 2018 11:06:00 GMT غفلت قوه قضائيه، در جنگ رسانه اي دشمن! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1243/%d8%ba%d9%81%d9%84%d8%aa+%d9%82%d9%88%d9%87+%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%87%d8%8c+%d8%af%d8%b1+%d8%ac%d9%86%da%af+%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87+%d8%a7%d9%8a+%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #ff0000;">آيا دولت اعتدال و شيطان بزرگ در حمايت از "پيام رسان تلگرام" اهداف مشترک دارند؟!</span> متأسفانه پس از قطع تلگرام در اوايل سال جاري، با غفلت و همراهي قوه قضائيه، فعاليت دو پيام&zwnj;رسان نفوذي دولت حسن روحاني، به نام "هاتگرام و تلگرام طلايي" براي دادن نفس مصنوعي به تلگرام صادر و جنگ رسانه&zwnj;اي دشمن بر عليه کشورمان ادامه يافت! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">مقام معظم رهبري در خصوص جنگ اقتصادي و جنگ رسانه اي شيطان بزرگ فرمودند: <span style="color: #ff00ff;">&laquo;در کنار جنگ اقتصادي، يک جنگ مهم رسانه اي و تبليغاتي نيز در جريان است که بيشتر اوقات از آن غفلت مي شود&raquo;</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #0000ff;">صدور حکم فيلتر کردن تلگرام در ايران، با فعاليت "هاتگرام و تلگرام طلايي" مسخره نمودن حکم صادره از سوي قوه قضائيه است</span>، زيرا کار دولت اعتدال در راه اندازي و حمايت از اين دو شبکه، <span style="color: #ff0000;">شبيه آتش زدن حکم محکوميت بقايي در مقابل سفارت انگليس، توسط رحيم مشائي است</span>! و لذا تمديد مجدد فعاليت "هاتگرام و تلگرام طلايي" براي دادن نفس مصنوعي به تلگرام تا آذرماه، <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">کمک ديگري از سوي دستگاه قضايي به جنک رسانه&zwnj;اي شيطان بزرگ بر عليه نظام اسلامي محسوب مي&zwnj;شود</span></span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #0000ff;">عجيب است، <span style="background-color: #ffff99;">قوه قضائيه رحيم مشائي منحرف و خبيث را براي آتش زدن حکم محکوميت بقايي دستگير</span>، <span style="background-color: #ccffff;">ولي عملا از مسخره کنندگان حکم فيلتر نمودن تلگرام، حمايت مي&zwnj;کند</span></span>؟! <span style="color: #ff0000;">اهداف حسن روحاني و جريان فتنه، براي بهره گيري از حمايت تلگرام تا آذرماه، چيست</span>؟!!!<br /></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 13 Sep 2018 13:28:00 GMT در استخر فرح مردن، ننگ است؟! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1242/%d8%af%d8%b1+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1+%d9%81%d8%b1%d8%ad+%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%8c+%d9%86%d9%86%da%af+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">محمد هاشمي برادر مرحوم مغروق در استخر فرح مي گويد: <span style="color: #ff0000;">&laquo;استخر فرح يک علامت و کد است ... اين استخري که آقاي&zwnj; هاشمي در آنجا <img style="float: left;" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/ea584cd1c95ddaee1725f65d8305ed83/5C1922F1/t51.2885-15/e35/c0.67.540.540/39935644_286256378643171_3641592982324379648_n.jpg" alt="7" width="250" height="250" />فوت شد، سال 77 ساخته شده است.&raquo;</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">غلامعلي رجايي از قول دکتر غلامرضا جوادي، اجرا کننده استخر مرحوم رفسنجاني مي گويد: &laquo;اصلا استخري در مجموعه سعدآباد براي فرح ساخته نشده، آقاي رفسنجاني از استخر رياست جمهوري استفاده مي&zwnj;کرده، که <span style="color: #ff0000;">با حضور احمدي نژاد، ديگر امکان استفاده از آن استخر برايش مهيا نبوده و لذا در مجموعه کاخ سعدآباد، استخري براي مرحوم ساخته شد!</span>&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">خاطرات شخصي مرحوم هاشمي رفسنجاني در بعد از انقلاب اسلامي، خبر از حضور مداوم ايشان و خانواده&zwnj;اش در استخر، سد و دريا مي دهد ولذا حالا خيلي مهم نيست که حضرت عزائيل در استخر فرح جانش را گرفته باشد يا استخر بي نام و نشان! <span style="color: #ff0000;">اصلا مگر ننگ است که آن مرحوم، در استخر فرح مرده باشد؟!</span>&nbsp; <span style="background-color: #ffff99;">چه نيازي است که براردش به دروغ بگويد؛ سال 77 و گماشته ديگر بگويد؛ در زمان احمدي نژاد، يعني سال 84 استخر را ساخته&zwnj;اند!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">وقتي خود آن مرحوم در خاطراتش نوشته که <span style="color: #ff0000;">روزهاي تاسوعا و عاشورا</span> با هيلکوپتر بيت المال، آنهم براي فرار از زلزله احتمالي به کجا رفته! <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">پس چرا خاندانش آن را ننگ دانسته و با دروغ قصد پاک کردن فوت در استخر فرح را دارند؟</span></span>! او در خاطراتش چنين مي نويسد:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">يک&zwnj;شنبه 30 تير 1370 <span style="color: #ff0000;">(تاسوعاي حسيني)</span>: &laquo;<span style="color: #ff0000;">با هلي&zwnj;کوپتر به سد لتيان آمديم. بچه&zwnj;ها هم تا ظهر<img style="float: left;" src="http://roshangari.ir/files/videos/thumb/3520/1394/05//2735700181004.jpg" alt="ه" width="250" height="152" /> کم&zwnj;کم رسيدند ... عصر همراه بچه&zwnj;ها، خواستم اسکي روي آب ياد بگيرم. کمي دنبال قايق کشيده شدم</span> ... <span style="color: #0000ff;">يک نفر چيني پيش&zwnj;بيني کرده است که ساعت 8 امروز زلزله&zwnj;اي به قدرت 8/6 ريشتر در تهران روي خواهد داد ... آمدن ما به لتيان هم بي&zwnj;ارتباط با اين نيست. گرچه خودم اصلاً قبول ندارم فقط به خاطر بچه&zwnj;ها آمدم</span>.&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">دوشنبه 31 تير 1370 (عاشوراي حسيني): &laquo;<span style="color: #ff0000;">امروز عاشورا است. تا ساعت هشت و نيم صبح خوابيدم. روز را به &laquo;استراحت&raquo; و انجام کارهايي که با خودم به &laquo;لتيان&raquo; برده بودم، گذراندم. نزديک غروب به خانه برگشتم</span>.&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">سوم تير 1372: <span style="color: #ff0000;">(سوم محرم)</span>: &laquo;<span style="color: #0000ff;">زير نور مهتاب مقداري شنا کردم، با حال و آرامش&zwnj;بخش بود؛ شام را دير وقت خورديم و کمي پياده&zwnj;روي و خواب</span>...&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">يازدهم تير 1372:<span style="color: #ff0000;"> (يازدهم محرم)</span>: &laquo;امروز به سد لتيان رفتيم. بچه&zwnj;ها و بستگان هم آمدند. عفت و ياسر نبودند. پيش از ظهر همراه عماد و عليرضا و جلال مدتي قايق پدالي در درياچه سد رانديم. بعدازظهر نيم ساعتي شنا کردم و بقيه روز را استراحت و قدم زدن و مقداري مطالعه و استماع گزارش&zwnj;ها داشتم...&raquo;</span></strong></p> <p><strong> <span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 06 Sep 2018 21:02:00 GMT رئيس مجلس، در مقابل ملت! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1241/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3+%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%8c+%d8%af%d8%b1+%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84+%d9%85%d9%84%d8%aa!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">با قانع نشدن 196 نماينده مجلس از پاسخهاي هپروتي حسن روحاني در مجلس، <span style="color: #ff0000;">مردم بي صبرانه منتظر ارسال پرونده تخلفات رئيس جمهور به قوه قضاييه بودند</span>، <span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #800000;">ولي رئيس مجلس يا همان کدخداي دوم حسن روحاني</span></span>، با استناد به آئين نامه داخلي مجلس و تفسير هپروتي از آن اعلام کرد؛ <span style="color: #0000ff;">"چون نمايندگان مجلس نگفته&zwnj;اند که رئيس<img style="float: left;" src="http://images.khabaronline.ir//images/2016/6/16-6-1-8543444.jpg" alt="ا" width="180" height="171" /> جمهور مرتکب تخلف و يا استنکاف از اجراء قانون شده، پس پرونده تخلفات به قوه قضائيه نمي&zwnj;رود!"</span> هر چند که عملکرد قوه قضائيه در تراز انقلاب اسلامي نبوده و نتيجه اي به نفع ملت نخواهد داشت!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">متعاقب شيطنت علي لاريجاني بر ضد ملت، <span style="color: #ff0000;">جريان زر و زور و تزوير، ميدان را براي افزايش فشار اقتصادي و رواني بر ملت فراهم ديد</span> <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #0000ff;">و لذا افزايش مجدد قيمت دلار و سکه و کاهش ارزش پول ملي کشورمان در دستور کار هماهنگ آنها با شيطان بزرگ قرار گرفت. &nbsp;</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">نتيجه ناکارآمد کردن مجلس توسط رياست آن در سئوال از رئيس جمهور، به بازي گرفتن افکار عمومي است <span style="color: #0000ff;">و لذا اين روزها مردم ايران تحت شديدترين تحريمهاي دولت حسن روحاني و دولت ترامپ قرار گرفته</span> و نمايندگان هم دريافته اند که ديگر مجلس در رأس امور نيست و قصد رفتن به تعطيلات تابستاني دارند! <span style="color: #ff0000;">پس نکبت و نفرين بر وکيل الدوله&zwnj;هايي باد که عملکردشان پمپاژ نااميدي در بين ملت است.</span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 06 Sep 2018 21:01:00 GMT ذلت، پايان اعتماد به کدخدا http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1232/%d8%b0%d9%84%d8%aa%d8%8c+%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af+%d8%a8%d9%87+%da%a9%d8%af%d8%ae%d8%af%d8%a7/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">حسن روحاني ليبرال غربزده، بعد از خروج ترامپ از برجام، به همان شيوه سلف خود، دکتر مصدق ليبرال غربزده عمل کرد، <span style="color: #ff0000;">تا ننگ ماندن در برجام را با ماندن اروپاييها در برجام، از چهره بزک کرده خود پاک نمايد</span>!، <span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #ff0000;">زيرا او اعتقاد دارد که در برجام، توانسته اروپا را در مقابل آمريکا قرار دهد</span></span>! همانگونه دکتر مصدق هم بعد از ملي شدن صنعت نفت، مي گفت <span style="color: #800000;">آمريکا را در مقابل انگليس قرار داده، و به دامان آمريکا پناه برد</span> <span style="color: #0000ff;">و در نهايت آمريکا بر روي نفت ايران با انگليس معامله <span style="background-color: #ffff99;">و در 28 مرداد 32 با يک کودتاي آمريکايي<img style="float: left;" src="https://images.khabaronline.ir//images/2018/8/18-8-19-12445117173811_151150779ccfca.jpg" alt="ع" width="200" height="144" />-انگليسي، 60 هزار دلاري</span>، محمد مصدق را سرنگون و محمدرضا شاه را دوباره به قدرت رساندند</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">آري؛ <span style="color: #ff0000;">حماقت و اصرار حسن روحاني بر ادامه برجام با سه کشور اروپايي</span>، <span style="color: #0000ff;">سرنوشت ننگيني است، که در اول رياست جمهوري، بجابي توکل بر خدا و تکيه بر ملت خويش، به آمريکا اعتماد کرد و براي رضايت آمريکا و رسيدن به هر توافقي، ننگ و نکبت برجام را پذيرفت</span>! لذا امروز، سرافکنده و شرمنده، ولي با پررويي خطاب به ترامپ مي گويد؛ <span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #800000;">"چرا پل را خراب کردي؟ پل را که درست کنيد، خود بخود مسير مذاکره و رابطه باز خواهد شد!"</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">راه مصدق و روحاني يکي است، اولي با پشتوانه آمريکا با انگليس درافتاد و دومي با پشتيباني اروپا مي خواهد با کدخداي ديروز، که در پس پرده، کدخداي امروز اوست، دربيفتد و ملت را به بازي بگيرد، <span style="color: #ff0000;">همانگونه که ولي الله سيف بعد از برکناري گفت؛ <span style="background-color: #ffff99;">بازي افزايش نرج ارز تا 8 هزار تومان، با دستور معاون اقتصادي رئيس جمهور آقاي نهاونديان</span></span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">(تحصيل کرده آمريکا) بوده است</span></span>!</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span>&nbsp;</p> Thu, 06 Sep 2018 00:00:00 GMT راه امام، يا راه رفسنجاني؟! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1231/%d8%b1%d8%a7%d9%87+%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%8c+%d9%8a%d8%a7+%d8%b1%d8%a7%d9%87+%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%9f!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">مرحوم هاشمي رفسنجاني در 13 شهريور 95 خطاب به جمعي از معلمان کشور گفت: &laquo;<span style="color: #ff0000;">آلمان و ژاپن اين روزها محکم&zwnj;ترين اقتصاد دنيا را دارند، اينها بعد از جنگ جهاني دوم از اينکه نيروي نظامي داشته باشند، محروم شدند .<span style="color: #ff0000;">. <span style="background-color: #ffff99;">با اين اقدام پول&zwnj;هايشان آزاد شد و به دنبال کارهاي علمي و توليدي رفته و اقتصاد دانش بنيان براي خود درست کردن</span>د</span><img style="float: left;" src="http://www.upsara.com/images/dpal_510.gif" alt="ا" width="255" height="294" /> ... <span style="background-color: #ccffff;">مطمئنم دوره دوم دولت روحاني مي&zwnj;تواند ما را به آنجا برساند.</span></span>&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">حسن روحاني در روز صنعت دفاعي 30 مرداد 97 گفت: <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #0000ff;">&laquo;اگر فرماندهان با راي مردم انتخاب شوند، در کنار مردم و نيروهاي مسلح يک قدرت بزرگ مي&zwnj;آفريند.&raquo;</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">در روزهاي که حسن روحاني در حل مشکل اقتصادي مردم درمانده شده، مأموريت تضعيف جايگاه فرماندهي کل قوا را براي فريب مردم در دستور کار دارد! <span style="color: #0000ff;">تاريخ انقلاب به ما مي گويد: حسن روحاني فردي است که اگر تيز بيني امام راحل و شهيد چمران بعنوان وزير دفاع نبود، در اوج جنگ تحميلي رژيم بعثي عراق بر عليه کشورمان، بدنبال اخراج نيروهاي دلاور و غيرتمند ارتش از درون جبهه&zwnj;ها بود</span>! <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">لذا طرح انتخاب فرماندهان نظامي با رأي مردم، توسط حسن روحاني با تابعيت انگليسي! مشکوک به ارتباط با </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">MI 6</span></span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;"> است</span></span>! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #800000;">آيا حسن روحاني در کنار توطئه کودتاي اقتصادي، بدنبال نفوذ به درون مراکز نظامي کشور است</span>؟! رئيس جمهور، بدون نظر فرماندهي کل قوا، حق ورود و دخالت در مراکز نظامي را ندارد؟! پس وقتي که در هيچ کجاي دنيا، فرماندهان نظامي، با رأي مردم انتخاب نمي&zwnj;شوند، <span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #ccffff;">قطعا، اين سخنان مکارانه، با هدايت سرويسهاي جاسوسي بيگانه مطرح گرديده</span> ولذا شوراي عالي امنيت ملي بايد پاسخگو باشد، که</span> <span style="background-color: #ffff99;">آيا فردي که تابعيت انگليسي خود را مخفي کرده! مي تواند رئيس جمهور ايران شود و صراط مستقيم امام را با کژ راهه سرمايه&zwnj;داري هاشمي رفسنجاني عوض نمايد؟!</span><br /></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Tue, 04 Sep 2018 09:38:00 GMT شگردهاي تهاجم فرهنگي ! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1230/%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%ac%d9%85+%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d9%8a+!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">چرا ملت ايران، فرهنگ پيگيري مطالبات خود را از دولتها نمي&zwnj;داند</span>؟ <span style="color: #0000ff;">آيا ملت ايران، علاوه بر تهاجم فرهنگي بيگانه، مورد تهاجم فرهنگي، جريان زر و زور و تزوير داخلي هم قرار گرفته است</span>؟! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">براي پاسخ به سئوالات فوق، بايد به تعريف تهاجم فرهنگي، ابزارها و روشهاي آن پرداخت. <span style="color: #ff0000;">ا<span style="background-color: #ffff99;">لف: تعريف تهاجم فرهنگي</span>: به تسخير درآوردن باورهاي يک ملت، با شگرد تغيير و استحاله&zwnj;ي فرهنگ خودي</span>. <span style="color: #800000;"><span style="background-color: #ffff99;">ب: ابزارهاي تهاجم فرهنگي</span>: خبرگزاري&zwnj;ها، رسانه&zwnj;هاي جمعي،</span></span><span style="color: #800000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">ميدان&zwnj;هاي ورزشي،</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">ابزارهاي ادبي،</span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #800000;">استفاده ابزاري از زنان و شبکه گسترده <img style="float: left;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwju-xwp9_kdFWgv00bAD9EfkwsPDsJcM8bhg1d5Xxiw-54n9D" alt="ا" width="233" height="264" />فضاي مجازي</span>. <span style="color: #0000ff;"><span style="background-color: #ffff99;">ج: روشهاي تهاجم فرهنگي</span>1-تربيت دست&zwnj;آموزها</span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;"> 2-</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">ترويج الگوهاي زندگي بيگانه</span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">3-تضعيف باورهاي ديني</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">4-ترويج تفکر جدايي دين از سياست</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">5-ايجاد نيازهاي کاذب 6-ترويج فرقه&zwnj;هاي ساختگي</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">7-ترور شخصيتي بزرگان کشور.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">با کمي تفکر، نتيجه اين است، <span style="color: #ff0000;">که</span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;"> ذهن و باورهاي ملت ايران در 5 سال گذشته، مورد تهاجم فرهنگي، سياسي و اجتماعي دولت اعتدال با ايجاد بحرانهاي انحرافي قرار گرفته</span> و لذا مردم مطالبات خود را از کسي که در تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري سال 96، تعهد ايجاد يک ميليون شغل و ثبات قيمتها و ارز خارجي را داده بود، طلب نمي&zwnj;کنند، بلکه نظام اسلامي را به ناکارآمدي متهم مي نمايند!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">براي پاسخ دقيق به موضوع تهاجم فرهنگي، ديروز ملت شام و امروز ايران به يک نمونه از شگردهاي معاويه اشاره مي کنم: در تاريخ گفته شده؛ <span style="color: #ff0000;">که معاويه خطاب به مردم شام گفت: روز جمعه براي خواندن نماز جمعه حضور ندارم <span style="background-color: #ccffff;">و لذا بيائيد، نماز جمعه را در روز چهارشنبه به من اقتدا کنيد و مردم هم روز چهارشنبه نماز جمعه را خواندند</span></span>! <span style="color: #0000ff;">امروز به مردم و جوانان ايران مي گويند؛ چرا مسابقه جام جهاني فوتبال روسيه را از تلويزيون منزل نگاه مي&zwnj;کنيد؟، ما زمينه حضور دختران و پسران را در ورزشگاه آزادي مهيا مي&zwnj;کنيم، تا مسابقات فوتبال تيم ملي ايران با رقبا را از تلويزيون ورزشگاه آزادي ببينيد و آزاد آزاد باشيد</span>! <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">تا از رئيس جمهور مطالبه يک ميليون شغل و حل مشکل اقتصادي را ننمائيد</span> </span><span style="background-color: #ccffff;">و اينچنين مردم، مورد تهاجم فرهنگي "جريان زرو زور و تزوير" قرار مي&zwnj;گيرند و صداي نخبگان دلسوز فرهنگي هم، شنيده نمي&zwnj;شود</span>. </span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام </span></strong></span></p> Tue, 04 Sep 2018 09:37:00 GMT انتقاد انقلابي از تدبير غير انقلابي کارآتر است http://PRRSI.ParsiBlog.com/Posts/362/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af+%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%8a+%d8%a7%d8%b2+%d8%aa%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%b1+%d8%ba%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%8a+%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d8%aa%d8%b1+%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ <p><span style="font-size: medium;">آقاي روحاني بايد بداند الان ديگر فرار از علت و انکار تدبير وجود ندارد، ايشان تدبير خودش را شاخص دولت و نماد رفاه اقتصادي مردم ايران قرار داد و امروز ثابت شد تدبيري که خدا به ليبرال ها داده از انتقاد سازنده انقلابي ها بهتر و کاراتر نيست چرا که اين تدبير فاسد و پر از رانت و اختلاس مثل سلول هاي سرطاني همه پيکره نظام مديريتي کشور را فرا گرفته است.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">تدبير آقاي روحاني اين بود که نود درصد از معاونان و وزرا و افراد کابينه اش را از اصلاح طلبان و کارگزاران و افراد ستادهاي موسوي و کروبي انتخاب کرد، که وجه مشترک همه آنها همکاري در فتنه سبز بود و هيچ تضادي در منافع و عوايد حاصل از آن با هم نداشتند. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">آقاي روحاني بايد بداند تاوان ناداني نابودي نيست، ايشان ترکيبي از نيروهاي امنيتي جريان اصلاحات و کارگزاراني را از گورستان سياسي فتنه 88 بيرون کشيد و راهي کليدي ترين مراکز تصميم گيري قوه اجرايي و اقتصادي کشور کرد، وزرا و معاوناني که غالبا به دليل تحصيل در غرب نسبت به دين بي تفاوت و حتي عِرقِ ملي هم ندارند، اينها چون شخصيتي انقلابي ندارند لذا نمي توانند از منافع مردم و انقلاب دفاع کنند و به خاطر نداشتن تخصص و تعهد در همه کارهاي مملکت درمانده اند.</span></p> <p><img src="https://up.hammihan.com/img/userupload_2017_15035856121535043729.9146.jpg" alt="شواهد و وضعيت موجود در کشور به وضوح نشان مي دهد که دولت روحاني توان و تخصص لازم براي تشخيص مصالح ملي کشور را ندارد " width="600" height="541" /></p> <p><span style="font-size: medium;">اين جريانات سياسي درون دولت روحاني از همان سال92 به مسير انقلاب اعتقادي نداشتند و معتقدند پيشرفت و توسعه اقتصادي امکان ندارد مگر از طريق ارتباط و تعامل با آمريکا و از همان سال به بهانه حل مسئله هسته اي به دنبال رابطه و تعامل با آمريکا بودند، هدف آقاي روحاني در مذاکرات با آمريکا چيزي نبود جز ايجاد هزينه از جيب ملت ايران براي دوستي با آمريکا، ايشان مي خواست با آمريکا رابطه برقرار کند تا مردم ايران را به کساني بشناساند که آقاي روحاني را بهتر از ما مي شناختند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">اينها به شدت شيفته رابطه با آمريکا هستند و اين طبيعي بود که روي اين شيفتگي خود، تعامل با جهان، تنش زدايي، اعتماد جهاني، رشد اقتصادي، عزت پاسپورت ايراني و غيره بگذارند، نتيجه اين شيفتگي ها اين شده که اينک امتيازات موهومي را از اروپائيان مطالبه مي کند که در مذاکراه با آمريکا از دست داده اند.</span></p> <p><img src="https://up.hammihan.com/img/userupload_2017_3236413991535043786.0481.jpg" alt="روحاني به دروغ تدبير خودش را شاخص دولت و نماد رفاه اقتصادي مردم ايران قرار داد و الان مثل يک کبوتر خيس گوشه اي ايستاده است و برنامه اي براي اداره کشور ندارد" width="500" height="534" /></p> <p><span style="font-size: medium;">اتفاقا آقاي روحاني اگر زبان دنيا و سلطه گران جهان را مي فهميد بايد مي دانست که آنها از بمب هسته اي نمي ترسند، در نظر آنها ارزشهاي انقلاب اسلامي از هزاران بمب اتمي خطرناک ترند، چون اين ارزش ها آنقدر محبوب هستند که مي توانند قلب ها را فتح کنند و نظام استکباري آمريکا را از بين ببرند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">&lt;** ادامه مطلب... **&gt;&nbsp;آمريکائيان فهميده اند مسئولان اين دولت نه در پيروزي انقلاب و نه در تداوم آن هيچ نقشي نداشتند و بعضي پست هاي حساس کشور را در دست گرفته اند، لذا با مذاکره نه تنها برگ برنده هسته اي کشور را از اينها گرفتند بلکه عامل تحريم هاي بيشتر هم شدند و امروز هم هيچ تضميني نيست همانطور که دولت روحاني به جاي رونق اقتصادي رکود را حاکم کرد، حال به جاي ثبات جنگ را بر کشور حاکم کند، زيرا اصلاحاتي و اعتدالي و کارگزاراني بودن در واقع سرپوشي است براي هدف اصلي اين جماعت، يعني تضعيف رهبري و در نهايت نابودي انقلاب، اين را آقاي روحاني و هم فکرانش در بحبوحه مذاکرات با آمريکائي ها با تهمت ها و بد زباني ها و فحاشي هائي که به منتقدان نسبت مي دادند ثابت کردند.</span></p> <p><img src="https://up.hammihan.com/img/userupload_2017_16461109401535043729.976.jpg" alt="آقاي روحاني بايد تاوان ناداني اش نابودي مردم نيست و بايد بپذيرد که الان ديگر فرار از علت و انکار تدبير فاسدش وجود ندارد" width="501" height="650" /></p> <p><span style="font-size: medium;">اکثريت اين متصديان ناشايسته دولتي فرزندان ريا و رياست اند، اينها تشنه قدرت و ثروت و شهرت اند و براي رسيدن به آن از هيچ کاري رويگردان نيستند و روحيه جمود، تعصبات کور و يکدندگي از مشخصات بارز ايشان است و توهين ها و بدزباني ها و فحاشي هاي اينها به منتقدان هم در واقع پوششي براي نقاط ضعف شان بود، اينها به خاطر غرور و تعصبي که دارند هر نقص و کمبودي را براي خود به نوعي يک شکست تلقي مي کنند، اينها تنها موفقيت ها را مي پذيرند و شهامت پذيرفتن اشتباهات خود را ندارند و روش مذاکره کردن اينها و رسيدن به توافق شتاب زده برجام با آمريکائي ها در واقع پوششي براي نقاط ضعف شان در مذاکرات سالهاي 82 تا 84 بود، چرا که روحيه اينها نداشتن اخلاق قدرت است.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">مشکل اصلي آقاي روحاني و هم فکرانش در جريان اعتدال و اصلاحات و فتنه سبز يک بحران فاسدِ عميقِ اخلاقي در قدرت است، اين جريانات رابطه فاسد و خيانت آميزي با قدرت دارند و ما بايد همه انگيزه&zwnj; ها، رفتارها و سخنان آقاي روحاني و دولتش را در نداشتن اخلاق قدرت ارزيابي کنيم.</span></p> <p><img src="https://up.hammihan.com/img/userupload_2017_14503191811535043729.8866.jpg" alt="ليبرالي درون دولت روحاني وقتى به قدرت مي &zwnj;رسند ديكتاتور مي &zwnj;شوند و وقتى خارج از قدرت هستند براندازند و در ظاهر نقش اپوزيسيون را بازى مي&zwnj; كنند" width="600" height="600" /></p> <p><span style="font-size: medium;">اگر آقاي روحاني به راستي مي خواهد مشکل معيشت، اشتغال، ازدواج، تورم و گراني و آسيب&zwnj;هاي اجتماعي جامعه را کاهش دهد لازمه آن وجود مديراني با ملاک &zwnj;ها و معيارهاي تفکر انقلابي در هر سمتي است، چون اين انقلابي ها هستند که مرد ايمان و عمل هستند و در اين زمانه ما تفکر انقلابي نداشتن و با تفکر انقلابي کار نکردن نه مي تواند ضامن تداوم امنيت باشد و نه ضامن بهبود اقتصاد کشور، زيرا انقلابي بودن چنان قدرتي به انسان مي دهد که مي توان براي مذاکره با ابرقدرت ها پيش شرط گذاشت، انقلابي بودن نه تنها يک عقيده و هدف بلکه شيوه اي براي تصفيه جسم و روح يک انسان است، افراد و جريان هاي انقلابي حاضرند جهت رسيدن به حقيقت خواسته&zwnj; هاي خود را قرباني کنند ولي جريانات غير انقلابي و ليبرالي حقيقت را قرباني خواسته&zwnj; هاي فاسد خود مي&zwnj; کنند و در اين زمانه ما تنها تفکر انقلابي مي تواند ادامه راه پر اقتدار جمهوري اسلامي و يگانه راه نجات اقتصاد ايران باشد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">تفکر انقلابي مي تواند بصيرت و شهامت يک انسان را بالا ببرد و ايمان انسان را تقويت کند و روحيه حق طلبي و عدالت خواهي و ظلم ستيزي انسان ها را شکوفا کند، انقلابي بودن حتي يک جهان بيني هم محسوب مي شود چون داشتن ارزش هاي انقلابي خود به تنهائي يک سلاح عليه ظلم و بي عدالتي است، برعکس برخي افراد غير انقلابي که بعد از چهل سال هنوز مسئله خود را با انقلاب اسلامي روشن نکرده اند و در زنجيرها و گره هاي روحي خود درگير هستند، اينها با ثروت و قدرت و تعصبات بي جا کور شده اند. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">انقلابي بودن يعني مردم را در جهت آرمان هاي والاي انساني الهي به حرکت در آوردن، نه همچون غير انقلابي هائي که در درون دولت روحاني و گاها در مجلس به نام امام در پي نابودي افکار والاي امام اند، تفکر انقلابي مديون انقلابي است که امام راحل پرچمدار آن بود هم از نظر شکل و استيل، و هم از لحاظ حرکات و فنون و الگوها، تفکري که سرمشق حال و آينده ماست.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://imgurl.ir/uploads/t61188_5364hg.jpg" alt="بچه هاي انقلابي آموخته اند که چگونه فکر کنند تا از دل آن کاري &zwnj;ترين ايده&zwnj;ها براي ضربه زدن به پيکره استکباري شيطان بزرگ بيرون بيايد" width="600" height="600" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">اگر انسان به اين نتيجه برسد که چه قدرت و نيرويي در انقلابي بودن نهفته است و تلاش کند که اين نيرو را در مسير خدمت به مردم به کار گيرد قطعا پيشرفت هاي زيادي به دست مي آورد چون انقلابي بودن دانشي است که مي تواند قوه تعقل هر فردي را افزايش دهد و فقط تفکر انقلابي است که مي تواند به يک انسان کمک کند هر مشکلي که ذهن او را به خودش مشغول کرده را کاملا حل کند، انقلابي بودن يک جز مهم از بزرگواري يک انسان است که متاسفانه برخي سازش کاران فاسد درون دولت روحاني از داشتنش محروم اند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">تنها خواسته بچه هاي انقلابي اين است تا خدا وسيله اي برايشان قرار دهد تا در وقت سختي بتوانند دين خدا را ياري دهند، ولي تنها خواسته اصلاح طلبان و اعتداليون اين است که با دادن آدرس &zwnj;هاي اشتباه مشاوره اي، دولت ها را از رسيدگي به امور اقتصادي مردم غافل کرده و قوه مجريه را تنها به حاشيه &zwnj;هاي بي حاصل تشويق &zwnj;کنند. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">يک سياستمدار غير انقلابي و ليبرالي هر چه نادان تر، بي کفايت تر و خائن تر باشد، متعصب تر و لجوج تر مي شود و هرگز زير بار حرف حق نمي رود، بعضي از اين افراد فاسد و متعصب شايد در خانه هاي پنجاه ميليارد توماني زندگي کنند و ثروتمند باشند ولي به لحاظ قوه عقلي ذليل اند، حقوق هاي نجومي، رانت ها، اختلاس ها و وام هاي کلان عقل و دين خيلي از اين مسئولين را ضايع کرده است و در حالي که امروز روز بزرگ مبارزه تاريخ حق و باطل است ولي خدا روي اينها را سياه کند که هنوز هم به باطل کمک مي کنند و از حق روي بر مي تابند.</span></p> <p><img src="https://up.hammihan.com/img/userupload_2017_9864147011535044009.8107.jpg" alt="دولت روحاني و هم فکرانش تنها موفقيت ها را مي پذيرند و شهامت پذيرفتن اشتباهات خود را ندارند اينها هر نقص و کمبودي را براي خود شکست تلقي مي کنند " width="500" height="500" /></p> <p><span style="font-size: medium;">براي ملت ايران جسد سياسي توافق کنندگان برجام ارزشش خيلي بيشتر از خود برجام است، چون فقط نقلِ توافق خيانت بار برجام نيست، اين ليبرال ها به خاطر حسادت و لجاجتي که با بچه هاي انقلابي داشتند نتوانستند در مذاکرات برجام و مذاکرات سعدآباد سال 82 درست فکر کنند و قدرت تشخيص خود را حتي به عنوان يک تکنوکرات ليبرالي از دست دادند، اين افراد و جريانات روحاني را زير نفوذ خود گرفته اند و هر چي در گوشش زمزمه مي کنند او هم با صداي بلند تکرار مي کند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">اختلاف عقيده ميان ليبرال هاي غربي با بچه هاي انقلابي از نوع يك اختلاف ديدگاه سياسي نيست، بلكه كاملا بنيادي، ماهوي و ايدئولوژيك مي باشد و امروز تمام مشکلات کشور در اثر حاکم شدن تفکر غيرانقلابي و ليبرالي درون دولت است که نود درصد مديران ما را شامل مي&zwnj; شود.</span></p> <p><img src="https://up.hammihan.com/img/userupload_2017_9218131611535043785.9861.jpg" alt="يک سياستمدار غير انقلابي و ليبرالي هر چه نادان تر بي کفايت تر و خائن تر باشد متعصب تر و لجوج تر مي شود و هرگز زير بار حرف حق نمي رود" width="514" height="600" /></p> <p><span style="font-size: medium;">اين غير انقلابيون ليبرالي درون دولت، آزادي &zwnj;خواهانِ پاره&zwnj; وقت هستند، اينها وقتى به قدرت مي &zwnj;رسند ديكتاتور مي &zwnj;شوند و وقتى خارج از قدرت هستند نقش اپوزيسيون را بازى مي&zwnj; كنند، اينها اگر به خواسته هاي سازش کارانه و نامشروع خود نرسند هر کاري مي کنند و دلسوزان به نظام را در هر مقامي مي کوبند، ولي انقلابيون واقعي نه برگشت مي شناسند و نه توقف، مقدماتي راهي را هم که در پيش دارند از قبل فراهم کرده اند، بچه هاي انقلابي آموخته اند که چگونه فکر کنند تا از دل آن ، کاري &zwnj;ترين ايده&zwnj;ها براي ضربه زدن به پيکره استکباري شيطان بزرگ بيرون بيايد. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">آقاي روحاني و هم فکرانش بايد بپذيرند که برجام طليعه بي تدبيري بود چرا که تمامي تحريم هاي بالفعل آمريکا را بالقوه کرد، آمريکا دشمن بالفعل ماست و اين مذاکره با آمريکاست که دشمن بالقوه ماست و مسئله مذاکره ايران با آمريکا نه تنها امروز قابل حل نيست بلکه شايد اساسا قابل حل نباشد، چون بين مردم انقلاب کرده ايران و آمريکاي جنايتکار هيچ مذاکره اي متصور نيست.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">مذاکره مجدد با آمريکا از طرف همين افراد در روزنامه ها و سايت هاي زنجيره اي اصلاحات و کارگزاراني هاي فتنه سبز ، در واقع ارسال پالس به ترامپ براي تحريم و فشار بيشتر به مردم ايران است و تا مذاکره براي لاشه متعفن برجام با بهانه جويان سرکش آمريکائي و اروپائي ادامه داشته باشد، تحقير و تهديد و تحريم به مردم ايران وجود دارد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://imgurl.ir/uploads/m097940_7777jhkk.jpg" alt="آمريکا دشمن بالفعل ماست و اين مذاکره با آمريکاست که دشمن بالقوه ماست" width="600" height="675" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">در حالي که آقاي روحاني در مجلس سوگند خورده که از کيانِ اعتقادات و مذهب و مصالح ملي ايران حفاظت کند ولي شواهد و وضعيت موجود در کشور به وضوح نشان مي دهد که دولت روحاني توان و تخصص لازم براي تشخيص مصالح ملي کشور را ندارد و از اول هم شناخت دقيقي از توده هاي مردم ايران نداشتند و آنچه به نام جريان تدبير و اميد مطرح شد داراي پايگاه گفتماني از هيچ نوع از طبقات اجتماعي نبود. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">اينها طي پنج سال گذشته در بسياري از موارد به مصالح و منافع مردم و نظام ضربه هاي هولناکي زده اند و تا بعضي از مردم قبول نكنند و متوجه نشوند که در انتخابات هاي اخير اشتباه كرده اند باز هم امثال روحاني ها در پيش است، بايد عوامل قدرت انقلاب را بشناسيم و بدانيم به چه کساني راي بدهيم، چون اين قدرت و مقام اگر در خدمت به محرومان به کار گرفته شود زيباست، براي مردم ايران آزادي، استقلال، عزت و احترام، نفي سلطه طلبي و ظلم ستيزي چيزهائيست که به اندازه خود زندگي اهميت دارد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">متاسفانه ما ايراني ها در سه انتخابات گذشته مجلس و رياست جمهوري ضربات جبران ناپذيري به خودمان زده ايم، قرار نبود راي ما نشان دهنده اراده ناپاک مشتي ليبرال مفلوک عقيدتي و تازه اشرافي مرعوب باشد، ليبرال هائي که به جاي پاسخگوئي به مردم هميشه مشتي حرف هاي کلي و غير قابل اندازه &zwnj;گيري و وعده هاي نخ &zwnj;نما شده را به عنوان دستاورد دولت تحويل مردم مي دهند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://imgurl.ir/uploads/r404683_hhf77.jpg" alt="تا بعضي از مردم قبول نكنند و متوجه نشوند که در انتخابات هاي اخير اشتباه كرده اند باز هم امثال روحاني ها در پيش است" width="522" height="462" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">امروز به خوبي داريم مي بينيم افراد و رسانه ها و ليدرهاي اصلي جريان سازش و برانداز شامل اصلاحات و کارگزاراني آقايان خاتمي و هاشمي که تا ديروز حامي دولت روحاني بودند، حالا که بي کفايتي دولت روحاني برملا شده عليه روحاني در روزنامه ها و سايت هاي زنجيره اي قلم فرسايي مي کنند و با تشکيل ائتلاف هاي ظاهري دولت را مي کوبند تا بي کفايتي هاي دولت روحاني به نام آنها ثبت نشود، اين خيانت کاران که ثروت و قدرت و رسانه هاي داخلي و خارجي را در اختيار دارند نمي توانند دوست مردم ايران باشند و خودشان را مبرا از ناکارامدي ها و بي کفايتي هاي دولت آقاي روحاني بدانند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">بايد در انتخابات آينده هوشيار باشيم تا بار ديگر با وعده هاي توخالي فريب نخوريم امروز بچه ها و رسانه هاي انقلابي تکليف مضاعفي براي روشنگري مردم بر دوش دارند، وظيفه افراد انقلابي، آگاه سازي درست و صحيح جامعه است بايد ملت را از آگاهي و حقيقت سرشار کرد تا افراد شايسته و انقلابي را در انتخابات هاي آينده برگزينند بايد به افکار عمومي فهماند که اين تفکر غير انقلابي و ليبرالي از تحريم ها و ارتش آمريکا خطرناک ترند.</span></p> Tue, 04 Sep 2018 09:35:00 GMT از قدرت موشکي ايران چه مي خواهند؟ http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1229/%d8%a7%d8%b2+%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa+%d9%85%d9%88%d8%b4%da%a9%d9%8a+%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86+%da%86%d9%87+%d9%85%d9%8a+%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%af%d8%9f/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #ff0000;">چرا آمريکا و سه کشور اروپايي محدويت برنامه موشکي ايران را در مذاکراتشان با طرف ايراني پيگري و بر آن اصرار مي ورزند</span>؟! <span style="color: #0000ff;">مگر در مذاکرات هسته اي ايران با 5+1 قول قرار مخفيانه&zwnj;اي در خصوص کاهش برد موشکي ايران و عدم آزمايش موشکي و پرتاب ماهواره داده شده</span> <span style="color: #0000ff;">است</span>؟! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">وقتي برجام را مطالعه مي کنيم در هيچ کجاي آن بحث موشکي ايران مطرح نشده <span style="color: #0000ff;">اما در قطعنامه 2231 شوراي امنيت که همزمان با <img style="float: left;" src="http://www.upsara.com/images/zxpr_2.gif" alt="غ" width="229" height="236" />برجام به تصويب رسيده، معامله کثيف رئيس جمهور ايران بر روي موشکهاي بالستيک قابل مشاهده است!</span> <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">و لذا پذيرفتند که ايران به مدت 5 سال آزمايش و پرتاب ماهواره را نداشته باشد!</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">خانم وندي شرمن مذاکره&zwnj;کننده ارشد آمريکا در مصاحبه با وبگاه </span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Russian matters</span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> درباره عدم لغو تحريم&zwnj;هاي تسليحاتي و موشکي ايران مي گويد: &laquo;<span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #ff0000;">روسيه و چين معتقد بودند قطعنامه 2231 صرفاً بايد توافق [برجام] را تأييد کند<span style="color: #0000ff;"> و نبايد هيچ محدوديتي روي برنامه موشکي و تسليحاتي ايران باقي بماند</span></span></span><span style="color: #0000ff;">.</span>&raquo; </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">سخنان سرگئي لاروف وزير خارجه روسيه، از اوج ذلت تيم مذاکره کننده ايران پرده برداشته و مي گويد: &laquo;<span style="color: #ff0000;">ما و چين مي&zwnj;خواستيم تحريم&zwnj;هاي تسليحاتي لغو شود <span style="background-color: #ffff99;">اما به&zwnj;رغم&nbsp;حمايت ما، خود هيأت ايراني موافقت کردند تحريم&zwnj;ها تا 5 سال ادامه يابد</span>.</span> <span style="color: #0000ff;">در اين دوره، تسليحاتي که به ايران داده مي&zwnj;شود، بايد تحت نظارت شوراي امنيت سازمان ملل باشد</span>.&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">پس معلوم شد، <span style="color: #ff0000;">بحث کاهش برد موشکي ايران، از سوي دو تابعيتي&zwnj;هاي ايراني-انگليسي مطرح شده</span> و لذا دشمنان نظام اسلامي مرتبا آن را مطرح <span style="color: #0000ff;">و ستون پنجم آنها در مراکز تصميم&zwnj;گير و تصميم&zwnj;ساز نظام اسلامي، زمينه کاهش توان موشکي و نظامي کشورمان را به نفع آمريکا، اسرائيل و سعودي پيگيري مي&zwnj;نمايند</span>! </span></strong></p> <p><strong> <span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 04 Sep 2018 09:34:00 GMT هزينه دفاع از رهبري و نظام اسلامي http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1228/%d9%87%d8%b2%d9%8a%d9%86%d9%87+%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9+%d8%a7%d8%b2+%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d9%8a+%d9%88+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">بعد از تجمع غيرتمندانه طلاب واساتيد حوزه علميه قم در حمايت از بيانات اخير رهبرانقلاب و اعتراض به مشکلات اقتصادي کشور با سخنراني طلبه فاضل و انقلابي حوزه، جناب آقاي رحيم پور ازغدي</span>، موجي از اعتراض به نوشته يک مقوا که در اول مراسم، توسط مسئولين گردهمايي، جمع آوري و دور ريخته شده بود، براه افتاد <span style="color: #ff0000;">و لذا تلاشهاي مذبوحانه&zwnj;اي براي کشاندن مراجع تقليد در مقابل تجمع انقلابي طلاب صورت گرفت و يکي از مراجع معظم تقليد، بيانيه شديدالحني بر عليه آن تجمع صادر <img style="float: left;" src="http://simorghplus.ir/wp-content/uploads/2018/08/77747fc3-de7a-446f-a5e8-1ac5b0275226.jpeg" alt="ب" width="263" height="195" />کرد</span>! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">قصد جريان ناکثين، قاسطين و مارقين، از درست کردن پيراهن عثمان، بالا بردن هزينه دفاع از رهبري و نظام اسلامي است</span>، لذا آنان با حملات رسانه اي، سپاه پاسداران استان قم را متهم به برگزاري آن گردهمايي کردند، که بعد از ديدار هوشمندانه فرماندهان، مسئولين نمايندگي سپاه استان و مسئول برگزاري تجمع، با آن مرجع محترم و ارائه توضيحات نسبت به عدم دخالت سپاه و محکوم نمودن متن آن مقوا، معظم له از پاسخ آنان قانع گرديد.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #800000;">جريان اشرافي و ليبرال نفوذي، با شکست برجام، حراج دلار، سکه و گرانيهاي افسار گسيخته، گيج و مبهوت است</span></span> و لذا به بهانه متن انحرافي آن مقوا، بدنبال دفن مطالبات بر حق مردم هستند. متن شعار بر روي مقوا: <span style="color: red;">"اي آنکه مذاکره شعارت / استخر فرح در انتظارت"</span>اگر تفسير نادرست "استخر فرح در انتظارت" را مصداق تهديد به قتل رييس&zwnj;جمهور بدانيم، پس وقتي که حسن روحاني به مخالفان مذاکرات هسته اي و برجام مي گفت: <span style="color: red;">"بريد به جهنم"</span> <span style="color: #0000ff;">آيا منظور رئيس جمهور تهديد به قتل و سوزاندن منتقدان بوده است؟! قطعا او چنين نيت پليدي نداشته</span>، <span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #0000ff;">پس جريان انقلابي بايد در دفاع از نظام اسلامي و مطالبات بحق مردم، از سرزنشها اغيار نهراسيده</span></span> و مواظب رخنه جريان ناکثين، قاسطين و مارقين، در صفوف خود باشند <span style="color: #ff0000;">تا بدخواهان نظام اسلامي، پيراهن عثماني براي مخفي کردن خيانتها و جنايتهاي خود، درست نکنند</span>. </span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Tue, 04 Sep 2018 09:34:00 GMT شدت اعتماد به مسؤولان!! http://Komeil1367.ParsiBlog.com/Posts/1469/%d8%b4%d8%af%d8%aa+%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af+%d8%a8%d9%87+%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86!!/ <p> <p><span style="font-size: large;">40 سال است مسؤولان ما در تبليغات و سخنراني هاشان:</span></p> <p><span style="font-size: large;">- مردم را از فرهنگ و اقتصاد و سياست غرب و شرق مي ترسانند و برچسب مبتذل و غيرخدايي بودن بر آن مي چسبانند</span></p> <p><span style="font-size: large;">- مسؤولان نظام را دلسوز، ديندار، مردم مدار، کارآمد و قابل اعتماد معرفي مي کنند.</span></p> <p><span style="font-size: large;">- مردم را از گرايش به رسانه هاي خارجي برحذر مي دارند و آن ها را به رسانه هاي داخلي توجه مي دهند.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large;">اما به نظر مي رسد در اين مدت، مردم برعکس عمل کرده اند. آن ها:</span></p> <p><span style="font-size: large;">* مسؤولان شان را ناتوان و ناکارآمد مي دانند.</span></p> <p><span style="font-size: large;">** به فرهنگ و تکنولوژي و زبان خارجي علاقه مندتر شده اند.</span></p> <p><span style="font-size: large;">*** مسافرت و مهاجرت به خارج، بازار گرم تري پيدا کرده است.</span></p> <p><span style="font-size: large;">**** کالاهاي خارجي را &ndash; عليرغم توصيه و تبليغات وسيع حاکميت - بر کالاهاي داخلي ترجيح مي دهند.</span></p> <p><span style="font-size: large;">***** به رسانه هاي خارجي اقبال بيشتري دارند و از رسانه هاي داخلي به شدت گريزان و به آن ها بي رغبت و بي اعتمادند.</span></p> <p><span style="font-size: large;">اين که چه عواملي باعث بروز اين پديده شده، درجاي خود قابل تأمل است، اما به نظر مي رسد اگر کسي 40 سال، تمام توان و سرمايه ي خود را براي رساندن يک ملت به اين نقطه صرف مي کرد، به اين اندازه موفق نمي شد.</span></p> <p><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">(25/2/97)</span></strong></span></p> </p> Tue, 04 Sep 2018 09:33:00 GMT توهم ليبرالها، بازسازي پل برجام! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1223/%d8%aa%d9%88%d9%87%d9%85+%d9%84%d9%8a%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%8c+%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%8a+%d9%be%d9%84+%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">کساني که محتواي سخنراني&zwnj;هاي حسن روحاني را بخصوص در رابطه با آمريکا تهيه مي کنند، از ادبيات يک ديپلمات ورزيده برخودار<img style="float: left;" src="http://www.upsara.com/images/peas_510.gif" alt="ن" width="260" height="301" /> نبوده <span style="color: #ff0000;">و نوشته&zwnj;هايشان به انشائي شباهت دارد که توسط ستون پنجم دشمن براي رئيس جمهور ايران تهيه گرديده</span>! <span style="background-color: #ffff99;">ولذا رئيس جمهور ليبرالمان بدون حذف قسمتهاي انشاء ستون پنجم دشمن، طوطي&zwnj;وار به قرائت آن مي&zwnj;پردازد</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">گويا حسن روحاني هنوز باور نکرده که ترامپ بصورت جدي از برجام خارج شده <span style="color: #0000ff;">و لذا مرتبا دانه تزوير مي&zwnj;پاشد و به هر ننگ و ذلتي تن مي&zwnj;دهد، تا کدخدا(آمريکا) از خر شيطان پياده و به بازسازي پل برجام بپردازد،</span> تا حسن روحاني، ادعاي پيروزي کرده و با عبور از پلي که شيطان برايش تدارک ديده، <span style="background-color: #ffcc99;"><span style="color: #800000;">پروژه خيانت برجام موشکي و کاهش نفوذ منطقه&zwnj;اي ايران را به نفع آمريکا تکميل نمايد</span></span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">حسن روحاني که دولت او را اصلاح طلبان آمريکايي، رحم اجاره اي مي دانند! در روز چهار شنبه 23 مرداد 97 تنها يک روز بعد از ممنوعيت مذاکره با آمريکا از سوي رهبري، در جلسه هيئت دولت خطاب به ترامپ مي گويد: &laquo;<span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">اگر مي&zwnj;خواستيد همديگر را ببينيم چرا پل را خراب کرديد؟ اين که نشد. اگر راست مي&zwnj;گوييد بياييد پل را دو مرتبه درست کنيد. پل را که درست کرديد خود به خود و به طور طبيعي رفت و آمد درست مي&zwnj;شود</span></span>.&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">آيا آمريکا براي عبور اعتداليون خيانتکار و تحقق برجام موشکي و قدرت منطقه اي ايران، بازسازي پل برجام را در دستور کار خود دارند</span>؟! خواب آشفته و شيطاني حسن روحاني براي عبور از پل برجام، تعبير شدني نيست. </span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Tue, 04 Sep 2018 09:33:00 GMT ليبرالهاي دروغگو! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1219/%d9%84%d9%8a%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba%da%af%d9%88!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">خانم وندي شرمن مسئول مذاکرات هسته اي آمريکا با طرف ايراني و 5+1 به يکي از رموز موفقيت خود در برجام با استفاده از کلمه </span><span style="background-color: #ffff00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 9pt;">Lift</span></span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> پرداخته و مي گويد؛ &laquo;</span></strong><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">lift</span> لغتي است که در زبان انگليسي به معني (معلق نگاه داشتن ,و يا موقتا متوقف کردن) است <span style="background-color: #ffff99;">اما طرف ايراني<span style="background-color: #ffff00;"> lift</span> &nbsp;را به معني (پايان دادن و خاتمه دادن ترجمه مي کرد و به همين دليل هم ما از اين لغت &nbsp;استفاده کرديم</span></strong></span><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">خانم وندي شرمن در سخنراني خود براي اعضا کنگره، از علم و زيرکي خود و وزير خارجه آمريکا سخن گفت<img style="float: left;" src="https://scontent-atl3-1.cdninstagram.com/vp/a73aa8920b8956f29ca4548ab8078cc2/5C0D2892/t51.2885-15/e35/21295055_1937857513120756_4874815248491610112_n.jpg" alt="ت" width="250" height="308" /> <span style="color: #0000ff;">و مذاکره کنندگان ايراني را بيسواد معرفي کرد،</span> اما وزير خارجه ايران بعد از گذشت يک سال از خواب زمستاني برخاسته و در پاسخ وندي شرمن مي&zwnj;گويد: &laquo;<span style="color: #ff0000;">کلمات در حقوق بين&zwnj;الملل براساس دانش ايشان از زبان انگليسي تعريف نمي&zwnj;شوند. <span style="background-color: #ccffff;">اگر او فکر مي&zwnj;کند </span></span></span><span style="background-color: #ffff00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 9pt;">Lifting</span></span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #ff0000;"> به معناي پايان تحريم&zwnj;ها نيست، به اين دليل است که با متون حقوقي آشنايي ندارد</span></span>&raquo;.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">به جناب ظريف بيسواد بايد گفت؛<span style="color: #0000ff;"><span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #ff0000;">اولا؛</span></span> اگر در حقوق بين&zwnj;الملل کلمات براساس دانش وندي شرمن تعريف نمي&zwnj;شوند و ايشان با متون حقوقي آشنايي ندارد</span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 9pt;"> و معناي کلمه </span>&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 9pt;">Lift</span></span></span><span style="font-size: 9pt;"> پايان تحريمها است، پس چرا تفسير آمريکاييها از کلمه </span><span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 9pt;">Lift</span></span></span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #0000ff;"> در برجام پذيرفته شده و ساير اعضاء 5+1 هم به آن پايبندند</span>؟! <span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #ff0000;">ثانيا؛</span></span> اگر بپذيريم که جواد ظريف راست مي گويد؛ پس چرا از طريق مجاري قانوني، در برجام(کميسيون حل اختلاف) و خارج از برجام،(ديوان بين المللي لاهه) شکايت نبرده و از حقوق ملت ايران دفاع نکرده &zwnj;است؟! <span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #ff0000;">ثالثا؛</span></span> <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #800000;">چرا اينقدر دير از خواب زمستاني و خرگوشي بيدار شده؟ زيرا برجام در ايران اجراء، تأسيسات هسته اي تخريب، و ترامپ، برجام را پاره کرده است</span></span>! <span style="background-color: #ccffcc;"><span style="color: #0000ff;">شب بخير لورا!</span></span> </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">براي پي بردن به دروغگويي آقاي ظريف و حسن روحاني، <span style="color: #0000ff;">همين نکته کافي است که براي برجام نسخه فارسي نوشته نشد</span> <span style="color: #ff0000;">تا تفسير آمريکا از برجام قابليت اجراء پيدا کند</span> و اينچنين به کشور و ملت خيانت کردند! و با پررويي و بي ادبي مي&zwnj;گويد؛<span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #800000;"> منتقدين نگذاشتند از مواهب برجام استفاده نمائيم</span></span>!</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 04 Sep 2018 09:33:00 GMT مذاکره مجدد با آمريکا هيچ معني جز شکست نمي دهد http://PRRSI.ParsiBlog.com/Posts/360/%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87+%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af+%d8%a8%d8%a7+%d8%a2%d9%85%d8%b1%d9%8a%da%a9%d8%a7+%d9%87%d9%8a%da%86+%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%8a+%d8%ac%d8%b2+%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa+%d9%86%d9%85%d9%8a+%d8%af%d9%87%d8%af/ <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: "times new roman", times;"><strong>بايد به کساني که اکنون در داخل دولت و مجلس و در رسانه ها درخواست مذاکرات مجدد با آمريکا را مي کنند گفت: عقلي که خدا به شما ليبرال ها داده از انتقاد سازنده انقلابي ها بهتر و کاراتر نيست</strong>&nbsp;<strong>.</strong></span></span></p> <p>&nbsp;++++++++++++++++++++++++++++++++++</p> <p><span style="font-size: medium;">ايران اسلامي فردا همان ايران اسلامي ديروز و امروز است و مذاکره با آمريکاي امروز فرقي با مذاکره با آمريکاي ديروز و فردا نمي کند، چون ماهيت آمريکا تغييري نمي کند، مذاکره با آمريکاي امروز يعني واگذار کردن سنگرهاي فتح شده ديروز و امروز يکي بعد از ديگري.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">خصومت آمريکا عليه ايران تنها شامل گذشته و حال نمي &zwnj;شود، بلکه آنان در آينده نيز انگيزه فراواني براي دشمني با ايران دارند و اگر به تاريخ روابط ايران و آمريکا و خوي و خصلت آمريکائيها بنگريم وضعيت لزوم يا عدم لزوم مذاکره با آمريکا براي ما روشن مي شود و مي&zwnj;توانيم براساس رفتار آمريکا در گذشته و حال، وضعيت روابط با او را در حال و آينده مورد ارزيابي قرار دهيم.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">تاريخ سياسي ما ايرانيان نشان مي دهد که از حدود هفتاد سال قبل که آمريکائيها به ايران پا گذاشتند تا سيزده آبان1358 که به عنوان جاسوس در ايران گرفتار و بيرون انداخته شدند همواره برخورد تحقيرآميزي با ايرانيان داشته&zwnj; اند، بعد از انقلاب آنها ضربات فراوان و جبران &zwnj;ناپذيري بر مردم و نظام ايران وارد کرده&zwnj;اند، آنها با تصويب بودجه هاي چند صد ميليارد دلاري در کنگره و سناي آمريکا آشکارا در صدد سرنگون کردن نظام مقدس جمهوري اسلامي بر آمده و هنوز دستهاي آغشته به خون آنها به عنوان مسبب اصلي در ريختن خون پاک شهدا در هشت سال دفاع مقدس و حمايت از گروههاي تجزيه طلب و تحريم هاي پي در پي اقتصادي و دارويي و صنعتي و صدها جنايت بي&zwnj; شرمانه ديگر عليه ملت ايران قابل مشاهده است.</span></p> <p><img src="http://imgurl.ir/uploads/v427768_31-1-_3.jpg" alt="فرياد مرگ بر آمريکا باور مردم ايران و آزادگان جهان است" width="635" height="600" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;">عبرت از تاريخ پندي است که خداوند عالم در قرآن کريم به عنوان تنها الگوي جهانيان ما را به عبرت گرفتن ار تاريخ فرا مي خواند، تاريخ ايران و غربيان به ما مي گويد از آن زمان که استعمارگران انگليسي و آمريکايي پايشان را به داخل ايران گذاشته اند فقط از طريق همين مذاکرات ها توانسته اند قراردادهاي خائنانه و معاهده هاي ننگين و تحميلي را با دادن وعده هاي فريبنده و دروغين، غارت ها، تفرقه ها و تجزيه ايران را به سرانجام برسانند، آنها با ادعاهاي واهي حقوق بشر، دموکراسي، امنيت جهاني، سند FTAF&nbsp; و امثالهم مي خواهند خودشان را برتر از انسانهاي ديگر نشان دهند، تا اراده برخي انسانهاي ضعيف را تحت فرمان خويش بگيرند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">&lt;** ادامه مطلب... **&gt;&nbsp;در اين صورت ما چگونه مي &zwnj;توانيم با کسيکه رسما اعلام کرده در پي خشکاندن ريشه ملت ايران است مذاکره کنيم، آمريکائياني که به صورت علني اعلام مي کنند (ايراني تندرو و ميانه رو وجود ندارد براي ما ايراني خوب ايراني مرده است) يا ميلياردها دلار بودجه رسمي براي براندازي نظام ايران تصويب مي کند و دولتمردانش در جهان مي&nbsp; &zwnj;گردند تا پيوندهاي ايران با خارج از مرزهايش را قطع کنند چگونه مذاکره کنيم.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">يکي از اهداف انقلاب اسلامي که محقق شده بيرون کردن متجاوزان آمريکايي و اسرائيلي از ايران عزيز بود، اينک دنباله و ادامه انقلاب اسلامي به حرکت، درايت و تصميم گيري به موقع مردم بصير ايران در ادامه شعار مرگ بر آمريکا و مرگ بر رانت خوار و مرگ بر سازش کار دولتي و مجلسي بستگي دارد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://imgurl.ir/uploads/f239906_31-1.jpg" alt="آمريکائيان در مذاکرات مجدد با ايران تلاش دارند تا با سخن بر حريف خود غلبه کنند" width="600" height="400" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">مذاکره مجدد ايران با آمريكا از طرف افراد مغرض در داخل و خارج از دولت، خط سازشي است که در درون آن گرايش&zwnj; ها و انديشه&zwnj; هاي متفاوت و خائنانه اي وجود دارد که با خط اصيل انقلاب و آرمان هاي امام راحل و شهدا و مقام معظم رهبري و خواست مردم ايران فاصله زيادي دارد، نبايد ارزش هاي انقلاب اسلامي را جهل يا خيانت جماعتي به يغما ببرد که دشمنان قسم خورده ايران را مي بينند و خواهان مذاکرات مجدد با آنها هستند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">از آنجايي که پيشنهاد مذاکره واقعي آمريکا با جمهوري اسلامي در اين برهه از زمان که هر دو کشور در سوريه و يمن و لبنان و عراق و بحرين در حال جنگ نيابتي هستند، خنده دارترين جوک سياسي بين سياست مداران و تحليلگران سياسي در دنياي واقعي باشد، مذاکره با آمريکا از طرف هر کسي و يا جرياني که در داخل مطرح شود، نادان نيست، بلکه مغرض و خائن است، چرا که مذاکره با آمريکا در اين برهه از زمان که ايرانيان دوره گذر از بحران را مي گذرانند و به مرحله خود باوري رسيده و تبديل به قدرتي جهاني شده اند و جنگ نيابتي با آمريکا و متحدانش را در سوريه و عراق و يمن و لبنان با پيروزي و اقتدار پشت سر گذاشته و بازي را در سوريه برده اند مساوي است با بالا بردن نيزه هايي که بر سر آن کاغذ پاره هاي تفاله برجام بالا رفته است.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">تا مذاکره با آمريکائيان اين بهانه جويان سرکش ادامه داشته باشد، اتهامات، تهديدها، تحقيرها و تحريم ها به مردم عزيز ايران از طرف اين جنايتکاران وجود دارد و روز به روز بيشتر مي شود، امروز قدرت نظامي شرط نيست، بلکه شرط اساسي امتداد اتحاد در مذاکره نکردن با آمريکاست، اينها عوامل اصلي در مراحل نبرد امروز هستند، مذاکره نکردن با آمريکا براي آنها خطرناک است و نام ايران و حقانيت انقلاب اسلامي ايران را در دنيا ثبت مي کند، موشک و بمب اتم براي آنها خطرناک نيست، در نظر آنها ارزش هاي انقلاب اسلامي و گسترش آن بين جهانيان، خطرناک تر از هر بمب اتمي است و مي تواند سلطه آنان را در جهان از بين ببرد.</span></p> <p><img src="http://imgurl.ir/uploads/x172648_6894325_495.jpg" alt="مذاکره نکردن با آمريکا يعني کوتاه شدن دست آنها براي کودتاهاي 28 مرداد32 " width="700" height="447" /></p> <p><span style="font-size: medium;">مذاکراه با آمريکا خط مقدم مصاف انقلاب اسلامي با مستکبران تاريخ زمانه ماست و جهت گيري صحيح و انقلابي در اين مورد ضروري ست، اين مذاکره نکردن با آمريکاست که ضامن بقاي انقلاب اسلامي و آرمانهاي مردم ايران و اسطوره ساز حقانيت انقلاب اسلامي ست و يکي از مهم &zwnj;ترين ابعاد اقتدار ملي ايرانيان محسوب مي شود.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">مذاکره نکردن با آمريکا تکميل کننده انقلاب اسلامي و کوتاه شدن دست اجانب براي کودتاهايي همچون کودتاي28 مرداد1332 است و فرياد چهل ساله مردم ايران هنوز هم مرگ بر آمريکاست و هنوز هم در بسترهاي مختلف انقلاب فرياد زده مي شود تا دست اجانب را از جمهوري اسلامي کوتاه نگه دارد، فرياد مرگ بر آمريكا در تمام رگ هاي خوني انقلاب اسلامي جاريست، مرگ بر آمريكا باور آزادگان جهان است و باور مردمي است که در مکتب خانه مولاي خود امير المومنين حضرت علي (عليه السلام) آموخته اند همواره رويکرد ظلم ستيزي خود را ادامه دهند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">آمريکائيان در مذاکرات مجدد تنها تلاش دارند تا با سخن بر حريف خود غلبه کنند، آنها فقط همين يک راه را در برخورد با ايران در دست دارند و همه برگ هاي آنان در برابر اقتدار قدرتمند جمهوري اسلامي ايران سوخته است، اين سياه پوشان تاريک دل، زوال و انحطاط تمدنِ پر فروغ ايران و انقلاب اسلامي را در مذاکرات مجدد با ايران به آرزو نشسته اند و در اين برهه حساس شعار مرگ بر آمريکا بايد يکي از اساسي ترين ارکان و ايدئولوژي انقلاب اسلامي باشد و پيش شرطي براي دستيابي به جامعه آرماني مورد توجه انقلاب اسلامي ايران است.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://imgurl.ir/uploads/o73716_5216e34e31eee199d2c103becb2bd_9xl.jpg" alt="امروز قدرت ايران در مذاکره نکردن با آمريکاست" width="650" height="433" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">مذاکره مجدد با آمريکا هيچ معني جز شکست و عقب نشيني نمي دهد چرا که آمريکا دشمن کينه توز، قسم خورده و هميشگي ملت ماست و توافق با اين دشمن اصلا معني ندارد، اگر فرجام انرژي هسته اي و مسائل منطقه اي و قدرت موشکي ايران مذاکره کردن با آمريکائي ها باشد، شوم ترين مذاکرات ايران اسلامي با شياطين انسان نما خواهد بود.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">مذاکره نکردن با آمريکا براي نمايش قدرت انقلاب اسلامي و حقانيت آن در بين جهانيان است و بايد نشانه قدرت و اقتدار ايرانيان و ذلت و درماندگي آمريکائيان باشد، مردم ايران امروز در مسير تحولي بزرگ و در لحظه تاريخي حساسي براي تکامل انقلاب خود قرار گرفته اند که بي ترديد ورق درخشاني از تاريخ مبارزات ملت ما را به خود اختصاص خواهد داد، مردم ايران در اين بزنگاه مهم تاريخي با فرصت &zwnj;هايي کم &zwnj;نظير و با تهديدهايي جدي از سوي دشمنان مستکبري روبرو هستند که سلطه آنان رو به زوال است، و بايد به کساني که اکنون در داخل دولت و مجلس و در رسانه ها درخواست مذاکرات مجدد با آمريکا را مي کنند گفت: عقلي که خدا به شما ليبرال ها داده از انتقاد سازنده انقلابي ها بهتر و کاراتر نيست.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://imgurl.ir/uploads/h985037_31_-_1_-_8.jpg" alt="آمريکا دشمن ملت ماست و توافق دشمن اصلا معني ندارد" width="555" height="416" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">مردم ايران در محرم امسال با فرياد مرگ بر آمريکا و مرگ بر اسرائيل نهضت بزرگ سيد شهيدان و سَرور اولياي خدا و آقاي آزادگان جهان را زنده خواهند کرد، فرياد مرگ بر آمريکا باور مردمي است که پيشوايشان آقا حسين بن علي (عليه السلام) است که با قيام خود در مقابل طاغوت درس سازندگي و كوبندگي به بشر داد و راه فناي ظالم و شكستن ستمكار را به فدايي دادن و فدايي شدن دانست، مرگ بر آمريکا قدرت حقي است که توسط انقلاب اسلامي باطل را در هزاره بيستم تا به ابد محکوم کرد و داغ باطل بودنِ باطل را، بر پيشاني شيطان بزرگ گذاشت.</span></p> Mon, 03 Sep 2018 20:09:00 GMT هيچکس هيچ غلطي نميتواند بکند http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1216/%d9%87%d9%8a%da%86%da%a9%d8%b3+%d9%87%d9%8a%da%86+%d8%ba%d9%84%d8%b7%d9%8a+%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af+%d8%a8%da%a9%d9%86%d8%af/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نگراني يکي از مهمانان خارج از کشور، نسبت به مشکلات داخلي ايران فرمودند:&laquo;<span style="background-color: #ccffcc;"><span style="color: #0000ff;">نسبت به اوضاع ما اصلا نگران نباشند، <span style="color: #ff0000;">هيچکس هيچ غلطي نمي&zwnj;تواند بکند،</span> مطمئن باشند، هيچ ترديدي در اين جهت وجود ندارد؛ اين را به همه بگوييد.</span></span>&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">مسئولان آمريکايي در 40 سالي که از عمر گرانبهاي انقلاب اسلامي مي گذرد، لحظه اي دست از توطئه<img style="float: left;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpQDk5_YbGvK29F64aU729CehV-Ac7d3jfWZ9WKWWziRlaDXusKA" alt="" width="270" height="187" /> بر عليه نظام اسلامي برنداشته <span style="color: #ff0000;">و در مقطع کنوني که از سوي رهبري نظام اسلامي پيچ بزرگ تاريخ نام گرفته</span>، رودر رويي نظام سلطه با انقلاب اسلامي به اوج خود رسيده <span style="color: #0000ff;">و لذا اين روزها شاهد عمليات گسترده ستون پنجم شيطان بزرگ در برخي از رده&zwnj;هاي مسئولان ليبرال و غربزده کشور در دولت و مجلس، به همراه جريانهاي فتنه و برانداز هستيم</span> و همين مسئله موجب نگراني برخي از دوستداران انقلاب اسلامي در فراسوي مرزهاي ايران اسلامي گرديده که در ملاقات با رهبري آن را ابراز داشته&zwnj;اند.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">آري رهبر معظم انقلاب اسلامي، <span style="color: #ff00ff;">ب<span style="background-color: #ccffcc;">ا تدبيري الهي و مقاومتي حسيني،</span></span> بيش از سي سال کشتي انقلاب اسلامي &nbsp;را در ناآرام&zwnj;ترين نقطه جهان از موجهاي ويرانگر دشمنان خارجي و ايادي داخلي، به ساحل امن هدايت کرده <span style="color: #ff00ff;">و<span style="background-color: #ccffcc;"> به توفيق الهي به صبح ظفر نزديک شده&zwnj;ايم</span></span><span style="color: #0000ff;">و لذا هجوم بي وقفه جبهه استکبار و ستون پنجم دشمن بر عليه نظام اسلامي، خبر از آشفتگي و پريشان&zwnj;حالي آنان مي&zwnj;دهد</span>، <span style="color: #ff0000;">زيرا دشمنان داخلي و خارجي، امواج انفجار نور انقلاب اسلامي را در فراسوي مرزهاي ايران اسلامي مشاهده کرده&zwnj;اند</span>. پس وعده&zwnj;ي صادق امام خامنه اي که <span style="color: #0000ff;">"<span style="background-color: #ccffcc;">هيچکس هيچ غلطي نمي&zwnj;تواند بکند"</span></span> قطعي بوده و نشان از حرکت آفندي انقلاب اسلامي مي&zwnj;دهد، <span style="background-color: #ccffff;">که هر کس بخواهد نور اين شجره طبيه الهي را خاموش کند، ريشه&zwnj;اش خواهد سوخت،</span> <span style="color: #ff00ff;">انشاءالله</span> </span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام </span></strong></span></p> Mon, 03 Sep 2018 20:09:00 GMT