مجله پارسي نامه - هنر، ادبيات، طنز http://Www.ParsiBlog.com/Mag/rss/3/خوراک خوان مجله پارسي نامه، سرويس وبلاگ نويسي پارسي بلاگ - مجله پارسي نامه - هنر، ادبيات، طنز fa ParsiBlog.com RSS Generator Mon, 23 Apr 2018 04:04:55 GMT پارسي بلاگ کاش باران ببارد!.... ا http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/902/%da%a9%d8%a7%d8%b4+%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d8%a8%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af!....+%d8%a7/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">هر روز صبح رأس ي ساعت از خانه خارج مي شوم . تا انتهاي خيابان راهي طولاني در پيش ندارم و دقايقي بعد در صفي که دوستانم در راه چشم انتظاري سرويس بسته اند مي ايستم.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اين کار هر روز من کارمند است. وقتي از خانه خارج مي شوم با دعاي خير مادرم و فاتحه اي براي پدر که اميدم به دعاهاي آسماني اوست؛ چشمم به باغچه اي کوچک اما پاييز زده دردل بهار مي افتد! </span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">باغچه اي کوچک که به دست فراموشي سپرده شده است؛ هر روز دلم برايش مي سوزد و هر روز با خود مي گويم : اي کاش چند شاخه گل هميشه بهار براي اين باغچه کوچک بخرم و باغباني ام را به رخ همسايه هاي بي فکر بکشم! </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اين هم انتهاي دل سوزي هر روزه من که تازه فکر مي کنم از ديگران بيشتر به طبيعت پيرامونم اهميت مي دهم! 22 روز از اين ميزان دلنگراني ام براي باغچه در فصل بهار مي گذشت که امروز چشمم به مهماني ناخوانده روشن شد. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1397/01/22/147_0.jpg" alt="" width="567" height="341" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">گل کوچکي که نمي دانم بذرش از کي در دل خاک پنهان شده بود هر چند دير هنگام اما با طراوت و زيبا سر از دل خشک خاک باغچه بيرون آورده بود! از امروز اين گل زيبا به&nbsp; همسايه ها سلام خواهد کرد و من باز به سبک روزهاي گذشته فقط مي انديشم همسايه هاي که به فکر نيستند بايد آبياري اش کنم تا خشک نشو. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اما؛</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">کاش باران ببارد!.... اي کاش دير نکند<br /></span></p> Thu, 19 Apr 2018 20:28:00 GMT جريان شهردار تهران http://Komeil1367.ParsiBlog.com/Posts/1454/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/ <p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اين روزها حرف و حديث ها در مورد شهردار سابق تهران زياد است؛ بعضي مي گفتند او شهردار خوبي است و بايد بماند و عده اي هم مي گفتند خوب نيست و بايد برود. در ميان همه ي اين حرف ها برخي هم سؤال مي کنند که اگر شهردار محترم مريض بود و پروستات مبارکش درد مي کرد چرا آمد و مسؤوليت شهرداري را قبول کرد؟ نمي آمد که سنگين تر بود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">به نظر مي رسد پرسش بجايي باشد که کسي تا به حال به آن پاسخ نگفته، اما به نظر من جناب شهردار قبلاً سالم بوده و بعد از پذيرش مسؤوليت بيمار شده است. هر چند پزشکان محترم در مورد بيماري ايشان سکوت اختيار کرده اند، اما باز به نظر من علت بيمار شدن آقاي شهردار مي تواند چند چيز باشد:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اول) بدون اجازه ي بزرگ ترها آمد و شهردار شد. قبلاً هم بدون اجازه مي خواست وزير بشود که بحمدالله نشد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">دوم) به جاي اين که بنشيند و سرش را پايين بيندازد و کار خودش را بکند، به پرونده هاي بايگاني شده ور رفت.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">سوم) در جلسه ي لهو و لعب برج ميلاد شرکت کرد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">سنگ هم اگر چنين گناه هايي را مرتکب مي شد، في الفور مي ترکيد، چه رسد به يک آدم. شهردار محترم شانس آورد که فقط پروستاتش مورد حمله قرار گرفت و کار به جاهاي باريک تر نکشيد. البته جناب شهردار سابق تهران از اين بابت بايد از دادستان کل کشور هم خيلي ممنون باشد که با اصرار تمام باعث شد ايشان استعفا بدهد و برود تا مورد اصابت عذاب هاي اَليم ديگر واقع نشود.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">ضمناً بعضي ها از روي شيطنت مي پرسند موضوع شهرداري تهران چه ربطي به دادستاني کل کشور دارد؟</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">بايد به آن ها جواب داد وقتي مسائل امور خارجه، استکبار، هسته اي، موشکي و نظامي، اقتصادي و خيلي چيزهاي ديگر به رئيس قوه ي قضائيه ربط دارد، پس موضوع شهرداري تهران هم مي تواند به دادستان ربط داشته باشد. اگر منتظريد بر شما هم عذاب نازل شود و براثرآن پروستات تان درد بگيرد يا ويروس &laquo;استعفا&raquo; به جان تان بيفتد و يا در يکي از بازداشتگاه ها دچار بيماري &laquo;خودکشي&raquo; بشويد، باز به مسؤولان قوه ي قضائيه گير بدهيد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">(21/1/97)</strong></span></p> </p> Wed, 18 Apr 2018 11:11:00 GMT ما و فاصله http://pershang.ParsiBlog.com/Posts/402/%d9%85%d8%a7+%d9%88+%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87/ <p>&nbsp;</p> <p>بازميان ما فاصله است ، کوتا کن </p> <p>فاصله بردارو ره ، کوتاکن</p> <p>اين شبا شبهاي دلتنگيست ، عزيز</p> <p>اين غم دلتنگي کوتا کن ، عزيز</p> <p>توگل ومن خار ، بوته ات</p> <p>دست نا اهلان کوتاکن ، عزيز</p> <p>من که دلتنگ نغمه هاي ، بلبلم</p> <p>نغمه هايش ميدهد ، ندا از دلم</p> <p>خسته وتب آلودم ، بي تومن</p> <p>فاسد و بيهوده ميشم ، بي تومن</p> <p>چشم تو گلخانه و ، من باغبان</p> <p>مستم و پيشت ، هويدا شدم</p> <p>شب گذاشت وصبح ، رسواشدم</p> <p>باهمه بي کسي بيکس نشد ، هرگزغلام</p> <p>درشب دلواپسي ستار و ، يلدا شدم </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>غ..ر..آ</p> Mon, 16 Apr 2018 15:48:00 GMT گلابي نامه http://mabedini.ParsiBlog.com/Posts/304/%da%af%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%8a+%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي آن&zwnj;که سرت گرم و شلوغ است حسابي<br />هرگز نشود گرم از احساس تو آبي<br /><br />چشمان تو سيبي است که بر شاخه&zwnj;ي ابروست<br />از ديد تو ما هم که هويجيم و گلابي<br /><br />دل مي&zwnj;بري و مي&zwnj;کني و مي&zwnj;شکني... آه<br />منطق که نداري... نه حسابي نه کتابي<br /><br />تقدير مرا با تو نوشتند و از آن روز<br />در ناصيه&zwnj;ام نيست بجز خانه&zwnj;خرابي<br /><br />در ذهن من از مسئله&zwnj;ي عشق سوالي است<br />ميپرسم و در چنته&zwnj;ي تو نيست جوابي<br /><br />محمد عابديني</span></p> Mon, 16 Apr 2018 15:46:00 GMT کدامين ساز http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/161/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86+%d8%b3%d8%a7%d8%b2/ <p>کاش جهان ما،</p> <p>ماهرويي بود افسانه اي</p> <p>که قلبش،</p> <p>کلبه اي داشت براي دلهاي کاغذي</p> <p>-همان ها که صورت هايشان را</p> <p>با دوات شعر و طرب سرخ کردند-</p> <p>لااقل کاش مي دانستم حرف حسابش چيست؛</p> <p>آنگاه،</p> <p>عرش کبريايي اش را</p> <p>ساعتي چند، فرش پاي همنشينانش ميکرد</p> <p>تا بفهمم</p> <p>قلمم را به کدام سازش برقصانم!؟</p> <p>"ترمه سلطاني هفشجاني"</p> Mon, 16 Apr 2018 15:46:00 GMT کلمات هم آوا http://hghasempour.ParsiBlog.com/Posts/150/%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%87%d9%85+%d8%a2%d9%88%d8%a7/ <p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;کلماتي هستند که فقط تلفظ يکساني دارند ولي از لحاظ املايي با هم متفاوتند.نمونه : </span></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">خويش/ خيش ،&nbsp; خواست / خاست ،&nbsp; خوار/ خار</span></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">او از جا بر<span style="text-decoration: underline;">خاست</span>.دلش مي <span style="text-decoration: underline;">خواست</span> به مسافرت برود .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">هر چيز که <span style="text-decoration: underline;">خوار</span> آيد يک روز به کار آيد.</span></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">خرما&nbsp;نتوان کِشت از اين<span style="text-decoration: underline;"> خار</span> که کاشتيم </span></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ارض</span></span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> يعني زمين <span style="text-decoration: underline;">عرض</span> يعني گفتن </span></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اثاث</span></span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> يعني وسايل خان<span style="text-decoration: underline;">ه اساس</span> يعني پايه </span></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">حيات</span></span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> يعني زندگي <span style="text-decoration: underline;">حياط</span> يعني محوطه<br /></span></p> </p> Mon, 16 Apr 2018 15:45:00 GMT پژواک آيات خدا http://nafacebadesaba.ParsiBlog.com/Posts/62/%d9%be%da%98%d9%88%d8%a7%da%a9+%d8%a2%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%ae%d8%af%d8%a7/ <p>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><span style="font-size: large;">به نام خداوندي که دلهايمان را نورباران کرد با انوار آسماني اش بر دل فخر انسان</span></strong></p> <p align="center"><strong><span style="font-size: large;"><br /></span></strong></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>امشب</strong></span><span style="font-size: large;"><strong> از عرش خدا آواي ايمان مي رسد</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>بر دل پاک نبي (ص) آيات قرآن مي رسد</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>مي شود غار حرا پژواک آيات خدا</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>حضرت جبريل بر ابلاغ فرمان مي رسد</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>اقرا باسم ربک الذي خلق پيمان حق</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>بر دل ناخوانده درسِ فخر ِانسان مي رسد</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>امشب از درگاه شافي مي رسد ذکر شفا</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>دردهاي کهنه را داروي درمان مي رسد</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>امشب آن عهدي که با حق بسته بوديم از ازل</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>نامه ذکري از آن ميثاق و پيمان مي رسد</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>نامه معشوق ما را مرغ عشق آورده است</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>عاشقان خسته را پيغام جانان مي رسد</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>آن کوير تشنه را گوييد سر شد انتظار</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>باد رحمت مي وزد زان ابر باران مي رسد</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>تا به دريا راه يابد قطره ي در بند خس</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>رود جاري مي شود چون موج طوفان مي رسد</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>باب دانش باز مي گردد به اولاد بشر</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>آيتي چون علم الانسان ز رحمن مي رسد</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>آيه تهليل رمز رستگاري مي شود</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>ناله ي شيطان به گوش اهل ايمان مي رسد</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>مي درخشد نوريا نوري&nbsp; ازان غار حرا</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>تا کند دل را ز ايمان نورباران مي رسد</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>بس که سنگين است آيات خداوند کريم</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>لرزه بر جان نبي زان حکم و فرمان مي رسد</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong><br /></strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong><img src="http://ostadha.com/wp-content/uploads/2017/04/eydemabas-photokade-4.jpg" alt="" width="516" height="344" /><br /></strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong><br /></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 16 Apr 2018 15:44:00 GMT آنچه ميان من و توست http://bonar.ParsiBlog.com/Posts/817/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87+%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d9%85%d9%86+%d9%88+%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%aa/ <p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;به مناسبت روز پدر ،&nbsp;</strong></span><strong style="font-size: small;">محمد حسين سعد آبادي ( پور شيدا ) برايم نوشت :</strong></p> <p><span style="font-size: small;">امسال که عيد جلوه گر گرديده</span></p> <p><span style="font-size: small;">هنگامه ي خورشيد و قمر گرديده</span></p> <p><span style="font-size: small;">خنياگرِ چرخ سازِ خوش سر داده</span></p> <p><span style="font-size: small;">با روزِ پدر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همسفر گرديده </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>در پاسخ نوشتم </strong>:</span></p> <p><span style="font-size: small;">در موسمِ عيد ، کوه و صحرا زيباست</span></p> <p><span style="font-size: small;">مانندِ خيالِ دوست با ما زيباست</span></p> <p><span style="font-size: small;">روزِ پدر و عيد و گل و فصل بهار</span></p> <p><span style="font-size: small;">همراهِ پيامِ پور شيدا زيباست </span></p> </p> Mon, 16 Apr 2018 15:43:00 GMT برهان http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/580/%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86/ <p>&nbsp;گفت :&nbsp;&nbsp; &laquo;اِقرأ &nbsp; بِأسمِ&nbsp;&nbsp; ربّک&raquo; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جبرئيل<br />با&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمّد (ص)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آفتاب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بي&nbsp;&nbsp;&nbsp; بديل<br /><br />آن&nbsp; که&nbsp; &nbsp; نورش &nbsp;&nbsp; ظلمت&nbsp;&nbsp; شبها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شکافت<br />پرتو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهرش&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp; دل ها&nbsp;&nbsp;&nbsp; راه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; يافت<br /><br />امّي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امّا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صاحب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امّ&nbsp;&nbsp;&nbsp; الکتاب<br />آفتاب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دليل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آفتاب<br /><br />نکته&nbsp;&nbsp; آموزي&nbsp;&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp;&nbsp; با&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برهان&nbsp;&nbsp; خويش<br />آيه هاي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روشن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قرآن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خويش<br /><br />معرفت&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تفسير&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کرد<br />مکتب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسلام&nbsp;&nbsp;&nbsp; ،&nbsp;&nbsp;&nbsp; عالم گير&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کرد<br /><br />خلق را&nbsp;&nbsp;&nbsp; پيمود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حلواي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کام<br />شربت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توحيد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کأس الکرام<br /><br />نوربخش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ديده ي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; افلاکيان<br />خاک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پايش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توتياي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خاکيان<br /><br />عدل&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp; گسترد&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; حکمت&nbsp; را&nbsp;&nbsp; فزود<br />سوي&nbsp; او&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp; رهي&nbsp;&nbsp; ديگر گشود<br /><br />رهنمايي&nbsp;&nbsp;&nbsp; ،&nbsp; کاملي&nbsp;&nbsp;&nbsp; ،&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روشنگري<br />آشنايي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ،&nbsp;&nbsp; رهبري&nbsp;&nbsp;&nbsp; ،&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پيغمبري<br /><br />شام&nbsp; هستي&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp; طلوعش&nbsp;&nbsp; روزشد<br />پرتوي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; افکند&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ظلمت سوز شد<br /><br />داد&nbsp;&nbsp;&nbsp; منشوري&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تأييدش&nbsp;&nbsp;&nbsp; خدا<br />با&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهاني&nbsp;&nbsp;&nbsp; فضل&nbsp;&nbsp;&nbsp; ،&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غار&nbsp;&nbsp; حرا<br /><br />تا&nbsp;&nbsp;&nbsp; مسلّم&nbsp;&nbsp;&nbsp; شد&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر&nbsp;&nbsp;&nbsp; او&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پيغمبري<br />رهنمايي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روشنگري<br /><br />ظلم&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهل&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نابود&nbsp;&nbsp;&nbsp; کرد<br />کردگارش&nbsp;&nbsp; هر&nbsp;&nbsp; چه&nbsp;&nbsp;&nbsp; مي فرمود&nbsp;&nbsp; کرد<br /><br />زندگي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; داد&nbsp;&nbsp; مفهومي&nbsp;&nbsp;&nbsp; جلي<br />با&nbsp;&nbsp;&nbsp; تلاش&nbsp;&nbsp;&nbsp; خويش&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ايثار&nbsp; علي<br /><br />گوهراني&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زو&nbsp;&nbsp;&nbsp; پديد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آمد&nbsp;&nbsp; سزا<br />هر&nbsp;&nbsp;&nbsp; يک&nbsp;&nbsp;&nbsp; آيه ي&nbsp; &laquo;کُنتُ کَنزآ مَخفيا&raquo;<br /><br />تا که دنيا&nbsp; هست دينش نيز هست<br />خاندان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; راستينش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نيز&nbsp;&nbsp; هست.</p> Mon, 16 Apr 2018 15:43:00 GMT سروده اشک http://mahmoudsaif.ParsiBlog.com/Posts/69/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87+%d8%a7%d8%b4%da%a9/ <p style="text-align: center;">M. Saif:</p> <p style="text-align: center;">( &nbsp;اشک &nbsp; )</p> <p style="text-align: center;">اشک کي بارد خدا از بام چشم</p> <p style="text-align: center;">تا رهي باشد به چشمه جام چشم</p> <p style="text-align: center;">اين همان چشمي که تو کردي عطا</p> <p style="text-align: center;">پس چرا گرديده وي در دام چشم</p> <p style="text-align: center;">عشق را بر من هويدا ساز و بس</p> <p style="text-align: center;">تا ببارد نرگس زرفام چشم</p> <p style="text-align: center;">من چرا غافل ز اسرار دلم</p> <p style="text-align: center;">دل که دارد رازها با نام چشم</p> <p style="text-align: center;">اين گوهرهايي که در دل مدفن است</p> <p style="text-align: center;">کن برون يا رب ز دال و لام چشم</p> <p style="text-align: center;">زين قفس کي پر زند مرغ دلم</p> <p style="text-align: center;">شايد آن دم کو رهد از وام چشم</p> <p style="text-align: center;">ديده را بايد مطيع دل نمود</p> <p style="text-align: center;">دل اميري بايدش ني رام چشم</p> <p style="text-align: center;">چشم اگربا دل بگردد همنشين</p> <p style="text-align: center;">سيف کي گردد اسير کام چشم</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;محمود سيف، بهار 97</p> Mon, 16 Apr 2018 15:43:00 GMT روح الامين http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/873/%d8%b1%d9%88%d8%ad+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86/ <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">روح الامين ز روز ازل مبتلاي توست<br /> بال فرشتگان همگي فرش پاي توست </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">وحي خدا به غار حرا مي شود نزول<br /> دل هاي مومنان همه غار حراي توست </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">پروردگار جهان را براي تو خلق کرد<br /> آري تمام عالم امکان براي توست </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">گفتا بخوان بنام خداي خود اي رسول<br /> روح الامين هم عاشق صوت رساي توست</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">دل برده اي ز اهل سماوات يا رسول(ص)<br /> روح الامين فرشته ي وحي خداي توست </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">اي آن که هست کليد خزائن به دست تو<br /> شاه جهان تو هستي و عالم گداي توست </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">بيمار خال روي لبت گشته عالمي<br /> تو درد داده اي و دوا هم دواي توست </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">تنها رضاي حضرت تو آرزوي ماست<br /> زيرا رضاي حضرت حق در رضاي توست </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">هستي خلاصه مي شود آقا به پنج نور<br /> آن پنج نور پاک که زير عباي توست </span></p> <p style="text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">تاج سر ملائکه و انبيا تويي<br /> اي افتخار هر که به زير لواي توست </span></p> Thu, 12 Apr 2018 22:48:00 GMT خطوط زخم http://daltangam.ParsiBlog.com/Posts/573/%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7+%d8%b2%d8%ae%d9%85/ <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p> <p><span style="font-size: small;">بر اشک نشسته بر باران چشم دليلي نمي بيند ...</span></p> <p><span style="font-size: small;">بر گذر تند واژه ها از ميان شبو هاي پريشان&nbsp; زخم بر نگاهي خسته از آشفتگي افکار به دست پرنده ي رها دليلي نمي بينم</span></p> <p><span style="font-size: small;">بر نگاه پريشان جاده ي انتظار بي راهه ي سکوت را ترسيم کرده و بن بست فراموشي را تابلوي اعلان نموده&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"> بر سر در باغ آشفتگي مهر قضاوت تلخ، بر سوختگي انديشه هاي باران نهاده </span></p> <p><span style="font-size: small;">فکر پريشان را چوب حقارت زده و در نگاه آفتاب زخم مي زنيم ماندگاري طروات روييده از مهر تابان را ...</span></p> <p><span style="font-size: small;">آسمان کوير اين روزها آشفته ي آرام ،سر بر دامان طلوع صبح ،غوغاي دل را گاه به دست نسيم گذر مي دهد که</span></p> <p><span style="font-size: small;"> در سايه سار طوفاني پر شتاب ،غبار تلخ را بر آيينه ي برکه ي نگاه مي نشاند و </span></p> <p><span style="font-size: small;">گاه در بغض ثانيه ها، نشانه هاي عشق را شبنم دل ، تبدار زمين بي قرار مي کند. </span></p> <p><span style="font-size: small;">اين روزها زمين پر شده از نگاره هايي تلخ ،که سروهاي نجابت را هم به کام خود کشيده و </span></p> <p><span style="font-size: small;">زلال آيينه هارا در ترسيم باران به کوي فراموشي سپرده ... </span></p> <p><span style="font-size: small;">به گفتاري حراج زخم مي زنيم .. انديشه ي باران بر نگاه گلبرگها که رها شده در آشفتگي روزها ...</span></p> <p><span style="font-size: small;">آشفتگي باران در بي قراري لحظه ها را به معياري قضاوت کردن و </span></p> <p><span style="font-size: small;">خطوط زخم بر پيکر انديشه به يادگار نهادن دليلي دارد که دليلي بر آن نمي بينم ..</span></p> </p> Thu, 12 Apr 2018 22:48:00 GMT سرگيجه http://beghalamedel.ParsiBlog.com/Posts/629/%d8%b3%d8%b1%da%af%d9%8a%d8%ac%d9%87/ <p>هر کسي يک دلبر جانانه دارد</p> <p>من</p> <p>تو</p> <p>را</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>+ اخوان ثالث</p> <p>+ اول سلام &nbsp;و بعد سلام و سپس سلام</p> <p>با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</p> <p>+ سلام دلبر پدر</p> <p>+ سلام حضرت طريد</p> <p>+ سلام حضرت فريد</p> <p>+ سلام حضرت وحيد</p> <p>+ براي آنکه بداني نفسِ زمان در سينه شيعيان حبس آمدن زمانِ توست ... حبس حادثه ي اکسيژن جواب سلام توست ...</p> <p>متي احار فيک يا مولاي &iquest;&iquest;&iquest;</p> <p>+ به از اين چه شادماني&iquest;&iquest;&iquest; که تو جاني و جهاني____مولانا____</p> <p>&nbsp;</p> <p>#يک_عاشقانه_دخترانه_پدرانه</p> <p>#يک_دلتنگي_شبانه</p> <p>#يک_سحري</p> <p>#يک_بغض</p> <p>و يک بي نهايتْ جاي خالي در دل من که هر بي نهايت اش متعلق به طرفة العينِ بي نهايتْ دلبرانه ي توست...</p> Thu, 12 Apr 2018 22:48:00 GMT في قعر السجون http://knowledgeisland.ParsiBlog.com/Posts/502/%d9%81%d9%8a+%d9%82%d8%b9%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86/ <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">هر کس به هر خيابان زنجير مي فروشد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">يا رب از اين هياهو کِي مي توان رهيدن؟</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خواهم روم به زندان باور کنم غريبي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">و آنجا به غمگساري پيراهني دريدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سائيده بود پايش زنجير بي مروت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آهن رها نمي کرد بر دست و پا طنيدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بند از دلم بريدن آسان بُوَد و ليکن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">زنجير پاي يوسف مشکل توان بريدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در طـور عشق، موسي قرباني مِنا شد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">پايان اين مناسك كِي مي توان رسيدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شد رو به سوي قبله برخاك دست و پا زد&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بي بال و پر كه نتوان مرغ از قفس پريدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بند از دلم بريدن آسان بُوَد و ليكن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">زنجير پاي يوسف مشكل توان بريدن&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">او درطواف زندان زنجير و غلّ به پا داشت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">هفت سال او چنين بود با دست و پا خزيدن&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از ناله هاي زنجير تعبير نِي چنين بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از يار هفت ساله مشكل توان بريدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از حلقه هاي زنجير، رسم&nbsp; وفا بديدم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بوسيده پاي يوسف، خون از لبش چكيدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از ناله هاي زنجير افسانه اي شنيدم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شد سر عشق بازي در خون خود طپدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آن شاه مُلك و امكان گنجينه اش همين بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">يا نردبان خريدن يا تخت در گُزيدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">جبريل گر نخواهد تابوت او بگيرد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چندين غلام زنگي، هم مي توان خريدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">پيدا نشد عماري از چوب و تختة عرش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">و ز نردبان كوتاه، بهتر توان گُزيدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">من عاصي و گنهكار رويم سياه و زنگار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دوشم به زير محمل شايد توان رسيدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">من، هم غلام يوسف هم بنده اي زِ موسي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">زنجير و نردبان را بر دوش خود كشيدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">يا باب الحوائج يا موسي بن جعفر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">(بحر مضارع مثمن اخرب)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سروده غلام</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">https://t.me/MahdiMovahedAbtahi/189</span></p> Thu, 12 Apr 2018 22:48:00 GMT سوگند http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/160/%d8%b3%d9%88%da%af%d9%86%d8%af/ <p>سوگند به عاشقانه هاي لطيف احساس</p> <p>که از دل عشق هاي نهان</p> <p>آشکارا تراويدند</p> <p>و قسم به آن يگانه سيارهء بي قمر،</p> <p>که سرودن از</p> <p>زلال افکار بحري</p> <p>بي نشان از آبيِ نگاهت،</p> <p>بر قلمم مَنع باشد؛</p> <p>و نواختن</p> <p>بدون سيماي پر نشيب ناگفته هايت</p> <p>حرام...!</p> <p>****</p> <p>"ترمه سلطاني هفشجاني"</p> Thu, 12 Apr 2018 22:47:00 GMT صد شکر خدا را http://SheidayeEsfahani.ParsiBlog.com/Posts/1727/%d8%b5%d8%af+%d8%b4%da%a9%d8%b1+%d8%ae%d8%af%d8%a7+%d8%b1%d8%a7/ <p>صد شکر بهار ديگري را ديدم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;از آب بقا پياله اي نوشيدم</p> <p>در باغ شدموبه زير باران بهار &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بابلبل پروانه وگل رقصيدم&nbsp;</p> <p>سرشار شدم زشبنم نوروزي &nbsp; &nbsp; هنگام سحر به روي گل غلتيدم&nbsp;</p> <p>با لاله وسنبل وبنفشه لب جوي&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بنشستم &nbsp;دردشت دمن خنديدم</p> <p>با قوس وقزح نغمه گلبانگ هزار&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;در خم گلاب گل همي جوشيدم&nbsp;</p> <p>با شبنم ومرغان چمن پيوسته&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; همراه شدم چوغنچه اي روييدم&nbsp;</p> <p>صديقه اژ ه اي&nbsp;</p> <p>&nbsp; صهباي عشق &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مدير وبلاگ شيداي اصفهاني&nbsp;</p> Thu, 12 Apr 2018 01:47:00 GMT برخيز وتماشا http://SheidayeEsfahani.ParsiBlog.com/Posts/1726/%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%8a%d8%b2+%d9%88%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b4%d8%a7/ <p>برخيز و تماشا کن اين گنبد مينايي &nbsp; &nbsp; عشق است وفا در آن باشد چه تماشايي</p> <p>از راه رسيده گل &nbsp;بلبل به غزلخواني &nbsp; &nbsp;داني که چه مي گويد محبوب دل مايي&nbsp;</p> <p>نالم همه روز وشب از اشک غمت هردم&nbsp;</p> <p>چون ابر بهارانم &nbsp;با ديده ي &nbsp; &nbsp; &nbsp; دريايي</p> <p>گر سوخته از هجران در غربت اين عالم &nbsp; &nbsp;</p> <p>خوش باشم از اين غربت تو آيت عظمايي&nbsp;</p> <p>زيباست اگر عالم اما دل من خو &nbsp;نست&nbsp;</p> <p>خون است دل شيدا &nbsp; پنهان ز،چه از مايي&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>صديقه اژ ه اي&nbsp;</p> <p>ديوان صهباي عشق &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مدير وبلاگ شيداي اصفهاني&nbsp;</p> Thu, 12 Apr 2018 01:47:00 GMT فغان http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/872/%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86/ <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">دوباره در غم تو روضه خوان شدم مولا<br /> بسان مادرتان قد کمان شدم مولا</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">به ياد آن همه زخمي که زير زنجير است<br /> دو ديده خون شد و آتش فشان شدم مولا</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">به بند بوده اي آقا تو سالهاي مديد<br /> و من ز داغ تو بي خانمان شدم مولا</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">شکسته پهلوي تو مثل مادرت زهرا(س)<br /> دلم شکست و به آه و فغان شدم مولا</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">شنيده ام که تو را هم کتک زده دشمن <br /> ببين که از غم تو ناتوان شدم مولا</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">تو از شکنجه ي دشمن کبود بازويي<br /> به ياد بزم غم و خيزران شدم مولا</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">ز ابر ديده خود اشک غصه مي ريزم<br /> بهار بودم و از غم خزان شدم مولا</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">تو رفتي و همه عالم شبيه زندان شد<br /> اسير بند غمي جاودان شدم مولا</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">تو سايبان سر شيعه بودي آقا جان<br /> ببين که بي تو چه بي سايبان شدم مولا</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">ز داغ تو همه ي عمر گريه خواهم کرد<br /> شبيه اهل جهان نوحه خوان شدم مولا</span></p> Thu, 12 Apr 2018 01:45:00 GMT صلوات http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/871/%d8%b5%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%aa/ <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">بر احمد(ص) و بر آل محمد(ص) صلوات<br /> بر منتخب خداي سرمد صلوات </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">شد عيد سعيد مبعث ختم رسل<br /> بر احمد(ص) مختار بي حد صلوات </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">***<br /> هنگام نزول برکات آمده است<br /> حلال تمام مشکلات آمده است</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">شد منتخب خداي سبحان احمد(ص)<br /> عيد آمد و وقت صلوات آمده است</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">***<br /> گر مي طلبي راه سعادت صلوات</span><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;"><br /> جويي تو اگر راه هدايت صلوات</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">شد منتخب خداي رحمان، احمد(ص)<br /> ورد لب ماست تا قيامت صلوات</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">***<br /> بر منتخب خداي سبحان صلوات<br /> بر ناجي هر اسير طوفان صلوات</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">معناي کتاب وحي جز احمد(ص) نيست<br /> بر معني آيه هاي قران صلوات</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">***</span><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;"><br /> گويد همه دم خداي سرمد صلوات<br /> گويند ملائکه به احمد صلوات</span></p> <p style="text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">گر مومني و مطيع فرمان خدا<br /> بر احمد(ص) و بر آل محمد(ص) صلوات<br /> <br /> </span></p> Thu, 12 Apr 2018 01:45:00 GMT همکلاسي سلام http://beghalamedel.ParsiBlog.com/Posts/626/%d9%87%d9%85%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/ <p>تق تقِ نوک عصاي سفيد رنگش در گوش مي پيچيد ، پلّه هاي دانشکده را با عصايش لمس مي کند و با احتياط کامل آنها را طي مي کند . هواي برفي به همراه باد پوست سفيدش را نوازش مي هد . دانه هاي سفيد برف روي سرو لباس هايش مي نشيند. همانطور که در گوشه اي نشسته ام و او را تماشا مي کنم ، چند نفر از دانشکده خارج مي شوند و موازي با مسير جوان نابينا به حرکت در مي آيند و با صدايي بلند که همراه با خنده است ديدگانم جلب آنها مي شود . صدايشان به گوش مي رسد که مي گويند :<br />نمرديم و برف امسال رو ديديم ، چقدر قشنگه نه!<br />باز صداي خنده و لحن صحبت هاي صميميي که بين هم داشتند بلند مي شد و همانطور که دور مي شدند صدا خاموش مي گشت. دوباره تمام حواسم را روي جوان متمرکز مي کنم ، سر جايش ايستاده است ، درسته که نمي بيند امّا به خوبي مي شنود، فکر مي کنم از اينکه نمي تواند برف را ببيند ، يا آن را در سيطره ي فکري خود بگنجاند که برف چيست عذاب مي کشد...&nbsp;<br />خيره نگاهش مي کنم ، زير لب چيزهايي مي گويد ، کنجکاوي از جانم کنده نمي شود و نزديکش مي شوم ، صدايم را صاف مي کنم و لحن صحبتم را کمي مهربانانه تر و مي گويم : دوست عزيز جايي مي خواي بري که کمکت کنم ؟ لبخند بر لبانش مي گنجاند و مي گويد: خيلي قشنگه نه!<br />پرده ي نازکي از اشک چشمانم را پر مي کند و بغض گلويم را مي فشارد ، آهسته به او مي گويم : چي قشنگه برادر من؟ همانطور که دانه هاي برف را روي صورتش احساس مي کرد ، سرش را کمي بالا مي دهد مي گويد : خدا رو مي گم... تو هم مي توني ببينيش؟&nbsp;<br />اينبار بغضم مي ترکد و سيل اشک از چشمانم جاري مي شود . همانطور قدم مي زنم و از او دور مي شوم. در گوشه اي آرام مي گيرم و باز او را نظاره گر مي شوم. با همان لبخندي که برلبش جاخوش داشت عصايش را به زمين مي کشيد و پيش مي رفت ...</p> <p>&nbsp;</p> <p>+ همکلاسي سلام_به جانمان نشست عصاره قلم تان</p> <p>+ متن: حسين لوشابي_همکلاسي_ادبيات_92</p> <p>+ متن رو خوندم ،فضا و زمزمه ها و... قشنگگگگ برام تصويرسازي شد و فک کنم فهميدم اقاي لوشابي کيو مي گن: دانيال..... ياد زينب صفايي روشندل عزيز دل من در اين 4 سال افتادم و حال خوبي که کنارش و با گرفتن دستاش داشتم</p> <p>+ سر شعرِ مهدي مختار زاده(باران ک شدي)گذرم افتاد باز به سايت شعر نو...يهو يادم اومد که آقاي لوشابي اون موقع ها اينجا عضو بودند و دختراي ادبياتي که ماها باشيم به ندرت شعراشو ميخونديم و از شيطنت هامون هي مي خنديديم و کلا از اونجايي ک ايشون رو خيلي لوس و بچه مي دونستيم تو باورمون نمي گنجيد که ازين فازاي جدي هم داشته باشند :) منکه به چشم داداش کوچيکه نگاش مي کردم مخصوصا لينکه سني تقريبا از بقيه هم دوره اي هام بزرگتر بودم ،به پسراي کلاسمون من جمله ايشون که يه کاراي مضحک مي کردند هرازگاهي قشنگ نگاه فنچول داشتم و با خنده ميگفتم: اين چرا مرد نميشه! اين نمک ريختنا و جلب توجه ها چيه &nbsp;تو کلاسي ک غالب جمعيت رو دخمل تشکيل دادند نه پسمل! يادمه سوفيا هم ک خودش يه تنه نازنازي کلاس و لاي پرقو بزرگ شده ي کلاس بود و ظريف و شکننده باز به اين &nbsp;اَه اَه مي کرد :) خدايي وقتي با اون نمک ديگه ترم بالايي کلاس،اقاي قنبري و اقاي ايرواني و ساير مهموناي کلاس ترکيب ميشد و ميدون رو فراخ ميديد ،بعضي کاراشم مي خندوندمون و رو مخ بودن کلاساي برخي اساتيد تسکين پيدا ميکرد و تو کارکرد آدرنالين مون و منبسط و منقبض شدن ماهيچه هاي صورتمون تاثير گذار بود! البته اين ترماي اخر متحول تر شده بود،مردانه تر و لوس بازياش سنکين رنگين تر شده بود و آروم تر... ولي در کل بچه چشم پاک با مرام و معرفتي داشت،اينش لاقل واس من ايول داشت...ازون پسراش نبود...خودتون ميدونيد کدوما رو ميگم...حزب اللهي به نظر نمي اومد اصلا ولي به نظرم اينکه آبجيا خطاب مي کرد واقعي بود...ناگفته نماند واقعي هم نمي بود تيرش به سنگ بود چون منکه حکم مامانشو داشتم<img title="خيلي خنده&zwnj;دار" src="NoteEdit/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/134.gif" border="0" alt="خيلي خنده&zwnj;دار" /></p> <p>هرکجا هستين مردانه عاقبت بخير باشين آقاي همکلاسي</p> Thu, 12 Apr 2018 01:45:00 GMT اشراق وشيدايي و هنر آويني http://m12s14.ParsiBlog.com/Posts/865/%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%82+%d9%88%d8%b4%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%8a%d9%8a+%d9%88+%d9%87%d9%86%d8%b1+%d8%a2%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%8a/ <p>&nbsp;</p> <p><br /></p> <p>روايت فتح که در دهه شصت وهفتاد شب هاي جمعه از سيما پخش مي شد با صدايي دلنشين همراه بود که بعدها فهميديم کارگر دان آن مجموعه نيز همان صاحب صداي آسماني است آويني مهندس و هنرمند و متفکري&nbsp; که با گذر از کوچه هاي روشنفکري خودرا در خيابان انقلاب يافته بود بعداز انقلاب خصوصا بعداز آغاز جنگ شخصيتي ويژه يافت وتمام انديشه واحساس خودرا در خدمت انقلاب قرار داد البته با معرفتي سترگ و&nbsp; آزموده&nbsp;</p> <p>آويني تنها راوي وکارگردان مستند ساز نبود او متفکري در عرصه فرهنگ بود که سالياني مديريت مجله فرهنگي هنري سوره را بر عهده داشت ومقالات تامل انگيزي در آن مي نوشت او در تحول روحي خود به آرمان شهري از جنس شهود و اشراق رسيده بود او&nbsp; در هنر به اشراق اعتقاد داشت هنرمند را وسيله اي مي دانست که بايد زمينه لازم را در روح خود براي آينه تجلي حق شدن فراهم سازد</p> <p>&nbsp;او&nbsp; در تئوري اشراقي خود قائل بود که هنرمند بين خود و سوژه و مخاطب نبايد حائلي ايجاد کند واز اولين هنرمندان مستندي بود که ميکرفون را آگاهانه از صحنه گفتگو حذف کرد وآن را مانعي در انتقال پيام مي دانست</p> <p>آويني در نگاه اشراقي به جهان وهنر چندان به زمان اعتقاد نداشت لذا راحت بين حال وهزار سال پيش ارتباط برقرار مي کرد در نگاه او جبهه ايران گويي روز ديگر يا آن ديگري از کربلا بود</p> <p>&nbsp;آويني همچنين بشدت ايراني وايران دوست بود هيچ وقت يادم نمي رود نوشته تجليل آميزي که از سريال (قصه هاي مجيد )در سوره نوشت که بشدت احساسي احساسي پاک وزلال بود او اين سريال را به خاطر بر خورداري از&nbsp; رگ ورنگ ايراني&nbsp; بشدت دوست داشت&nbsp;</p> <p>وجه ديگر انديشه آويني فطرت محوري او بود او با آن که فلسفه غرب &zwnj;واسلامي را در حد خود خوب خوانده بود وجاي عقل وارزش آن را مي دانست اما فطرت را فراتر مي نشاند موضوعي که به نوعي ملهم از منبع متعالي چون قرآن بود&nbsp; در اين نگاه هنري که مردمي است وبا فطرت مردم ارتباط مي گيرد ارزشمند است و لو آن که در محافل هنري وروشنفکري از اقبالي برخور دار نباشد لذا فيلمي چون( نياز) را مي ستود وبرخوردار از اصالت وارزش والا مي دانست</p> <p>&nbsp;آويني&nbsp; غيرتي مثال زدني هم داشت آن هم غيرتي کامل او هم در باره حدود الهي و حقوق اوليا الله غيور بود وهم در باره حق مردم، از يکي از ياران آويني شنيدم که مي گفت در تماشاي فيلمي در سالن عمومي يکباره آويني بلند شد وبه حرمت شکني فيلم نسبت به حضرت زهرا فرياد زد وهمچنين در سخنان آقاي پور احمد کارگردان (قصه هاي مجيد) خواندم که مي گفت کافي بود پيش آويني ذره اي غيبت کسي شود فورا عصبانيت او مشهود مي شد واين همان غيرت کامل است غيرت الهي وانساني&nbsp;</p> <p>ويژگي ديگر آويني عميق&nbsp; وجامع بودن او در فهم فرهنگي و سياسي بود او بعداز قبول قطعنامه اتمام جنگ مقاله اي در سوره نوشت وبه&nbsp; کساني&nbsp; که اين مساله را هضم نمي کردند صلح امام حسن&nbsp; را ياد آور شد وهمچنين موضع گيري شيعيان افراطي وزمان ناشناس&nbsp; زمان امام حسن مثل سليمان صرد خزاعي عليه امام حسن را عبرت گيرانه مطرح کرد وحرکت تند روانه را خامي بر شمرد</p> <p>&nbsp;آويني منتقد بسياري از روشنفکران وهنرمندان زمان خود از دکتر سروش تا مخملباف وديگران بود اما همواره دو نکته را در نقد خود رعايت مي کرد يکي برخورد انديشمندانه وبا مطالعه وفکر ودوم پرهيز از پرده دري وهتاکي بود و لذا در سرمقاله&nbsp; اي در يکي از شماره هاي سوره به صراحت نوشت روش او و مجله اش در نقد&nbsp; مخالفان فکري پاک&nbsp; از روش امثال روزنامه کيهان جداست و اين خصيصه آويني مورد اقرار مخالفان فکري او نيز بود به گونه اي که آقاي مسعود بهنود که به نوعي جزو همان افراد ي بود که مورد نقد آويني قرار مي گرفت بعداز شهادت او به اين خصلت نيکو وانساني آويني در مستند(مرتضي وما) اعتراف مي کند&nbsp;</p> <p>&nbsp;بهرحال آويني از نوادر واز انسان هاي تکرار نشدني دهه هاي قبل که گويا در پروراندن انسان هاي استثنايي دهه هاي پرباري بودند بود او به راهش ايمان ومعرفت والا داشت ودر پيمودن اين راه مي کوشيد همه اصول وروش هاي انساني والهي را به جد رعايت کند وهمچنان جاي خالي او در عرصه فرهنگ وهنر بشدت احساس مي شود و کتاب هايي که از او به ياد گار مانده مثل (مباني نظري هنر ،آغازي بريک پايان ،آينه جادو ،حلزون هاي خانه به دوش و شهري در آسمان )و نوشته هاي ديگر همه خواندني&nbsp; ودر س اموختني اند ،روحش قرين اولياء الهي و اميد که نظر ملکوتيش شامل حال ما خاک نشينان گردد</p> Wed, 11 Apr 2018 07:33:00 GMT انتظارِ تلخ اما شيرين http://banoyedashteroya.ParsiBlog.com/Posts/210/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d9%90+%d8%aa%d9%84%d8%ae+%d8%a7%d9%85%d8%a7+%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%86/ <p style="text-align: center;">سلام عليکم ورحمه الله و برکاته<img title="دوست داشتن" src="NoteEdit/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/243.gif" border="0" alt="دوست داشتن" /></p> <p style="text-align: center;">....................</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">مي گويند،<br /><br /> بال اوج مرغ سحر را ، نيمه شب برايش نقاشي مي کنند<br /><br /> و آنهايي که نيمه شب را درک مي کنند<br /><br /> سحر را در کرانه ي آسمان درک مي کنند&nbsp;...<br /> <br /> شايد مرهم درد دلتنگي، کمي اشک شبانگاهي باشد،<br /><br /> شايد ...</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://banoyedashteroya.parsiblog.com/Files/dec84b11a1b2b6a91d24a2feb0455fec.jpg" alt="" width="480" height="524" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> Tue, 10 Apr 2018 13:19:00 GMT همه و هيچ http://beghalamedel.ParsiBlog.com/Posts/622/%d9%87%d9%85%d9%87+%d9%88+%d9%87%d9%8a%da%86/ <p style="text-align: center;">سَلامْ</p> <p style="text-align: center;">دِلبَرْ</p> <p style="text-align: center;">پِدَرْ</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/5o3_img_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B9_%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B2%DB%B0.jpg" alt="" width="250" height="334" /></p> <p style="text-align: center;">+ حرم_باران_گوهرشاد_گنبد_خلوت_کبوتر_فواره_شکلات</p> <p style="text-align: center;">و جاي خالي تو</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">من،تکيه به آستان شانه هاي پدر &nbsp;زير باران گوهرشاد الهي عظم البلاء خوانِ جانان و پيرمردي که در عبورش نگاهم مي کند &nbsp;و به قول خودش،شکلات مشکل گشا به دستانم مي ريزد</p> <p style="text-align: center;">گشايش مشکل &nbsp;ما بود توست...هرچه مي کشيم ، همه از نبود توست</p> <p style="text-align: center;">...</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">+ چون تو آمدي کفش هايم دگر خاکي نبود،غبار از دلم کي بشويي حضرت باران</p> <p style="text-align: center;">..</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> Tue, 10 Apr 2018 13:18:00 GMT چشم هاي مهم http://rosesorati.ParsiBlog.com/Posts/2292/%da%86%d8%b4%d9%85+%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d9%85%d9%87%d9%85/ <p>بسم الله الرحمن الرحيم</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>دوازده تا پانزده مرتبه در دقيقه ... يک ضرب و تقسيم ساده نشان مي دهد که بيش از ده هزار بار در تمام طول اين بيست و چهار ساعت لعنتي ، پلک مي زنيم ... امروز مي شود سه روز ! دقيقا سه روز که خون مردگي زير چشمم ثانيه به ثانيه بيشتر و بيشتر مي شود ،جالب است ! خون هم فهميده اين رگ ها ارزش جريان ندارند ، نشسته گوشه اي و مرده ... !&nbsp; سه روزي که عين ده هزار بارش جان مي دهم ... مگر يک پلک چقدر وزن دارد ؟! چقدر عصب در همين چند سانتي متر مربع جاي مي گيرند ، چقدر پتانسيل درد دارد اصلا مگر يک ضرب پلک چقدر فشار مي آورد ؟!&nbsp; يا يک پلک تا چه حد توان ورم کردن دارد !؟!</p> <p>از امروز صبح چشم چپم نيمه باز مانده ، از امروز صبح دردش امان بريده . از امروز صبح خون مردگي اش رسيده تا به نزديکي گونه ام ، از امروز صبح تار ميبينم ، از امروز صبح ... .</p> <p>دردش ، دردي نيست ! تاري ديدش ، هرچقدر کلافه کننده اما مهم نيست ! سردردي که باعثش شده نيز هم ... ! کبودي اش هم با يک کاور ضد آفتاب رنگدانه دار پانصد و بيست هزار توماني و عينک دودي تيره ي بزرگي که نصف صورتم را بپوشاند هر روز صبح حل مي شود ! اما درد ، درد نديدن هاست ... ! درد اين است که پدرم سه روز است نپرسيده نازک گلش چه شده ؟! سه روز است مادرم چشم هايم را دقيق نديده ... درشان زندگي نکرده ... ! درد آن است که کسي نبود که در تمام اين سه روز بگويد ، ساجده ... ! درد ، درد تنهايي است ... درد ، درد اشک ريختن هاست ... درد ، درد چشم نيست ... درد نديدن هاست ... اصلا درد ، درد فهميدن هاست ... سه روزي که چشم هاي تو ، مهم ترين عضو بدن يک دختر ، دريچه ي جان و عامل دنيا را نديده اند ، پس عمري است خودت را هم به زور در ديدشان گنجانده اي !&nbsp;</p> <p>تراژدي هر روز ، تکرار مي شود ... مي رسم به خانه ، آرام آرام دست هايم را تر مي کنم و با احتياط دردناکي کف را سوي چشم هايم مي برم ... رنگدانه ها آرام آرام سر مي خورند ، آرام آرام تناژ قرمز و بنفش ملايمي سلام مي کند ... چشم هايم به چشم هايش در آينه دوخته مي شود ... خوبي دختر ؟!</p> <p>&nbsp;</p> <p>ــــ</p> <p>+&zwnj;برزخ ... ! راستي ! دهخدا حال اين روز هاي مرا ديده بود ؟!&nbsp;</p> <p>+ جان دادني که حتي نوشتن هم دوايش نيست گويي همان احتضاري است که آرام آرام دارد طعم ملک الموت را به جانت مي چشاند !&nbsp;</p> <p>+ امروز دلم رو زدم به دريا ، عينکم رو برداشت و صاف زل زدم تو چشم هاشون ... درد نديدنش حتي با تقلب ، قلبم رو فشرد&nbsp; !&nbsp;</p> <p>#س_شيرين_فرد</p> <p>&nbsp;</p> <p>اينجا کسي نيست که چشم هايم برايش مهم باشد !؟&nbsp;</p> <p>يکجور هايي هل من ناصر است ! که نجاتم دهد از اين گرداب درد ، از اين تنگ بلا ... ! شايد هم يکجور هايي طلب دلگرمي است ... يا يک جمله ي خبري ! که نمي خواهم باورش کنم !&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 10 Apr 2018 13:18:00 GMT نماز باران http://bineshane3.ParsiBlog.com/Posts/201/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2+%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/ <p>به نماز مي ايستم و طلب باران مي کنم!</p> <p>رعد و برقي مي خواهم تا زجرهايم را پاره کند ...</p> <p>گلويم را سخت مي فشارد ...ابري که بارور شده اما نمي بارد...</p> <p>دوردستي مي خواهد و کنج خلوتي!</p> <p>اين سرزمين جاي حتي قطره اي باران ندارد...</p> <p>مردم گلويم سالها شيون زده و غم خورده اند...</p> <p>هواي گلويم از اشک اشباع است...</p> <p>_اين است سرگذشت دردهايي که نباريده و ميعان شده اند!</p> Tue, 10 Apr 2018 13:17:00 GMT شمس جان http://SheidayeEsfahani.ParsiBlog.com/Posts/1725/%d8%b4%d9%85%d8%b3+%d8%ac%d8%a7%d9%86/ <p>&nbsp;</p> <p>بارش ابر بهاران مني &nbsp; &nbsp; روحبخش باغ و بستان مني&nbsp;</p> <p>هم توهستي روح من هم جان من&nbsp;</p> <p>هم تويي عشق وتويي ايمان من&nbsp;</p> <p>قطره هاي بارش فصل حضور&nbsp;</p> <p>بردل وجانم تويي نور و سرور&nbsp;</p> <p>نطق من تا در قلم &nbsp;جاري شده&nbsp;</p> <p>مخزن دل &nbsp;گنج اسراري شده&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>شمس من پنهان شده در عمق جان&nbsp;</p> <p>شمس منکرده &nbsp; &nbsp;مرا صد امتحان&nbsp;</p> <p>شمس من يک جرعه از الهام توست&nbsp;</p> <p>شمس من گوينده ي پيغام توست&nbsp;</p> <p>شمس من داده به من آب بقا&nbsp;</p> <p>شمس من بنمود من از من جدا&nbsp;</p> <p>شمس من آمد مرا از من ربود&nbsp;</p> <p>پيش درگاهش فتادم در سجود&nbsp;</p> <p>شمس من روشن کند جان مرا&nbsp;</p> <p>تازه سازد روح و &nbsp;ايمان مرا&nbsp;</p> <p>درد دارد مي کشد اي داد رس&nbsp;</p> <p>درد از من گير يا گريم نفس&nbsp;</p> <p>جان من هر چند از غم سوخته&nbsp;</p> <p>شعله عشقش بدل &nbsp; افروخته&nbsp;</p> <p>عشق من يک عشق بي فرجام نيست&nbsp;</p> <p>عشق من دنبال اسم ونام نيست&nbsp;</p> <p>عشق من زيبنده ي آيينه هاست&nbsp;</p> <p>عشق من يک جلوه از روي خداست</p> <p>عشق من صد شعله برپا مي کند&nbsp;</p> <p>هرچه زيبايي است پيدا مي کند&nbsp;</p> <p>در تنور &nbsp;هستي ام اتش زند&nbsp;</p> <p>تاکه بنيان الم &nbsp; &nbsp;را &nbsp;برکند&nbsp;</p> <p>درد و درمان چيست. اندر فکرتم&nbsp;</p> <p>در ميان درد &nbsp; غرق &nbsp; لذتم&nbsp;</p> <p>در ميان درد مي جوشم بخويش&nbsp;</p> <p>گه خمارم گاه مدهوش وپريش&nbsp;</p> <p>يادي از غمهاي پنهان مي کنم&nbsp;</p> <p>درد هاي کهنه درمان مي کنم&nbsp;</p> <p>مي شوم بيخود چو از بانگ سروش&nbsp;</p> <p>مي رسد آواي قرآنم بگوش&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>صديقه &nbsp;اژه اي</p> <p>آتش مهر</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مدير وبلاگ شيداي اصفهاني &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 10 Apr 2018 13:16:00 GMT عطر لحظه هاي حقيقت http://deegar.ParsiBlog.com/Posts/52/%d8%b9%d8%b7%d8%b1+%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87+%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%aa/ <p>درشهر دل</p> <p>باغ ستاره ايست</p> <p>من شعر چيده ام</p> <p>از شهر آرزو</p> <p>به شهر دل پلي ست</p> <p>راهي ست تا بهار</p> <p>يک کوچه تا بهشت</p> <p>آيينه هاي سرخ</p> <p>از اشکهاي عشق</p> <p>گلهاي بيدرنگ</p> <p>در لحظه هاي تبسم</p> <p>وقتي خداي نور</p> <p>يک پنجره به دل گشود</p> <p>صبح</p> <p>آوازتازه اي</p> <p>از آسمان سرود</p> <p>از شهر دل</p> <p>يک جام چيده ام</p> <p>که عطر لحظه هاي حقيقت در او رهاست</p> Tue, 10 Apr 2018 13:16:00 GMT با عشوه و ناز http://pershang.ParsiBlog.com/Posts/400/%d8%a8%d8%a7+%d8%b9%d8%b4%d9%88%d9%87+%d9%88++%d9%86%d8%a7%d8%b2/ <p>باعشوه وناز ، </p> <p>توچه زيبا کلامي</p> <p>بااين دل بيچاره چه کردي . </p> <p>که بنامي</p> <p>بردي به هرسو ، </p> <p>توهوش وحواسم</p> <p>پروا نکرد دل ديوانه ، </p> <p>دُردانه خاصي</p> <p>خوردم به جانت قسم ، </p> <p>آهسته و آرام</p> <p>ميميرم اگر ردشوي ، </p> <p>با من نباشي</p> <p>ازکوچه گذشتي ، </p> <p>توآهسته وخاموش</p> <p>بردي دلکم را ، </p> <p>ونکردم فراموش</p> <p>ردميشوي وبي خبراز ، </p> <p>حلال رويت ؟</p> <p>ايستاده غلام ، </p> <p>به نورماهتاب رويت</p> <p>آمد سراغم غم جانگاه ، </p> <p>که بسوزم</p> <p>گفتم دلکم چه خوش ، </p> <p>به دامش فتادم</p> <p>&nbsp;</p> <p>غ..ر..آ</p> Tue, 10 Apr 2018 13:16:00 GMT خوش عمل http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/579/%d8%ae%d9%88%d8%b4+%d8%b9%d9%85%d9%84/ <p><br />افسوس&nbsp; هست ماتم&nbsp; نان&nbsp;&nbsp; ترس جان هنوز<br />خوف از&nbsp;&nbsp; فريب&nbsp; و&nbsp; توطئه ي&nbsp; اين&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; آن&nbsp; هنوز<br /><br />افساد&nbsp;&nbsp; مي کنند&nbsp;&nbsp;&nbsp; ستم گستران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غرب<br />بيداد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مي کنند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرومايگان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />مي خواستيم&nbsp;&nbsp; تا&nbsp; که نباشد&nbsp;&nbsp; دريغ&nbsp;&nbsp; هست<br />از&nbsp; ديو&nbsp;&nbsp;&nbsp; يادبود&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp; ز&nbsp;&nbsp; شيطان&nbsp;&nbsp; نشان&nbsp; هنوز<br /><br />با&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فتنه هاي&nbsp; دائم&nbsp; شيطان اکبر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; است<br />نسل بشر&nbsp; به&nbsp;&nbsp; زحمت&nbsp; وآتش به جان&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ادّعاي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نظم&nbsp;&nbsp; نوينش&nbsp;&nbsp;&nbsp; يکي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگر<br />محکم&nbsp; اساس&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهل کهن&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp; جهان هنوز<br /><br />آوخ&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp; تهاجم&nbsp; فرهنگي اش&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp; دهر<br />دودي&nbsp;&nbsp; رود&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ديده ي&nbsp; هر&nbsp;&nbsp;&nbsp; دودمان هنوز<br /><br />از&nbsp;&nbsp;&nbsp; آتشي&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; داده&nbsp;&nbsp; حوالت&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باختر<br />يک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; واحه&nbsp;&nbsp;&nbsp; شعله زار&nbsp;&nbsp; بود&nbsp; خاوران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />آهسته&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بگذريد&nbsp; که&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صيّاد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جورکوش<br />دارد&nbsp;&nbsp;&nbsp; هزار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تير&nbsp;&nbsp; جفا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کمان&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />ياران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کاروان&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp; شريکان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دزد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را<br />از&nbsp;&nbsp; جان&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; دل&nbsp;&nbsp;&nbsp; دهند&nbsp;&nbsp;&nbsp; برات&nbsp; ضمان&nbsp; هنوز<br /><br />بر&nbsp;&nbsp; عرش&nbsp; مي رود&nbsp;&nbsp; همه روز&nbsp; و&nbsp;&nbsp; شب از جفا<br />دود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فغان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نائره ي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الامان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />بنگر&nbsp;&nbsp;&nbsp; يکي&nbsp;&nbsp;&nbsp; شقاوت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صهيون&nbsp;&nbsp; ديو&nbsp;&nbsp; خوي<br />بيداد&nbsp;&nbsp;&nbsp; مي کند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فلسطينيان&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />بيت المقدّ س&nbsp; است&nbsp; همان قبله ي نخست<br />در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انحصار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهود&nbsp;&nbsp;&nbsp; جبان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />جلّاد&nbsp;&nbsp;&nbsp; ديو سار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خدايگان<br />بيرون&nbsp;&nbsp;&nbsp; ز&nbsp;&nbsp;&nbsp; کام&nbsp; مي کشد&nbsp;&nbsp; آنجا&nbsp;&nbsp;&nbsp; زبان هنوز<br /><br />بنگر&nbsp; يکي&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp; سينه ي&nbsp;&nbsp; سينا&nbsp; که لاله اش<br />با&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ياد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هر&nbsp; شهيد&nbsp;&nbsp; بود&nbsp;&nbsp;&nbsp; خونچکان&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />وز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امّت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آزاده ي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نبي<br />زنگار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بسته&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آينه ي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آسمان&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />افٌّ لک&nbsp;&nbsp; اي&nbsp;&nbsp;&nbsp; عنود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عرب زاد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دين به&nbsp; مزد<br />کاين&nbsp;&nbsp; قوم&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp; نبهره&nbsp;&nbsp; تويي&nbsp;&nbsp;&nbsp; پاسبان هنوز<br /><br />ابليس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp; هر&nbsp;&nbsp; آينه&nbsp;&nbsp;&nbsp; دستي&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp; آستين<br />استاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برده وار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آن&nbsp;&nbsp; آستان&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />آب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عرب&nbsp;&nbsp;&nbsp; ببردي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; خاکش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بباختي<br />مُهري&nbsp;&nbsp;&nbsp; فحول&nbsp;&nbsp;&nbsp; طايفه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp; بر&nbsp; دهان&nbsp; هنوز<br /><br />چندين&nbsp;&nbsp;&nbsp; هزار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قاتل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سوداگر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شرف<br />از&nbsp;&nbsp;&nbsp; هر&nbsp;&nbsp;&nbsp; قبيله اي&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; ز&nbsp;&nbsp;&nbsp; هر&nbsp;&nbsp; خاندان&nbsp; هنوز<br /><br />انديشه مي کنندو سپس شيشه مي کنند<br />خون&nbsp;&nbsp;&nbsp; هزار&nbsp;&nbsp; کودک&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; پير&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp; جوان هنوز<br /><br />سيلاب&nbsp; اشک&nbsp;&nbsp;&nbsp; مي رود&nbsp; از چشم&nbsp; مرد و زن<br />ديو&nbsp;&nbsp;&nbsp; ستم&nbsp; نشسته&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp; تخت&nbsp;&nbsp; روان&nbsp; هنوز<br /><br />از&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مغز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; استخوان&nbsp;&nbsp;&nbsp; يتيمان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp; در<br />در&nbsp;&nbsp;&nbsp; غلغل&nbsp;&nbsp;&nbsp; است&nbsp;&nbsp;&nbsp; ديگ&nbsp; ز&nbsp; دد&nbsp; بدتران هنوز<br /><br />بس&nbsp;&nbsp; جوجگان&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp; خفته&nbsp; به&nbsp; نازند&nbsp;&nbsp; واي ما<br />آتش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زبانه&nbsp;&nbsp; مي کشد&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp; آشيان&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />پر&nbsp;&nbsp;&nbsp; بسته اند&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرغ&nbsp;&nbsp; شباهنگ&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; کبک<br />سر&nbsp;&nbsp; زير&nbsp;&nbsp;&nbsp; برف&nbsp;&nbsp;&nbsp; برده&nbsp; و&nbsp; دل&nbsp; در&nbsp; گمان&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />با&nbsp;&nbsp; وعده&nbsp; تا&nbsp; به&nbsp; کي&nbsp; دل&nbsp; خود&nbsp; سبزمي کنيد<br />جاري&nbsp; است&nbsp; خون&nbsp; سرخ&nbsp; کران&nbsp; تا کران هنوز<br /><br />گيرم&nbsp; سلاح&nbsp;&nbsp; گرم&nbsp;&nbsp; نباشد&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp; قلوه&nbsp; سنگ<br />تا&nbsp;&nbsp;&nbsp; فتح&nbsp;&nbsp; قدس&nbsp;&nbsp; رزم&nbsp; دمان&nbsp;&nbsp; مي توان&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />هر چند&nbsp;&nbsp; کاين&nbsp;&nbsp; سران&nbsp;&nbsp; به&nbsp; پايان&nbsp; رسيده کار<br />سر خورده اند&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; بي هنر&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; ناتوان&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />آماده ي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نبرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جوانان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امّتتند<br />با&nbsp;&nbsp;&nbsp; غاصبان&nbsp;&nbsp;&nbsp; سنگدل&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp; هر&nbsp;&nbsp; مکان&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />از&nbsp;&nbsp; جان&nbsp;&nbsp; خود&nbsp;&nbsp;&nbsp; دريغ&nbsp;&nbsp; ندارند&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp; مي دهند<br />در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; راه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اعتلاي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهين&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آرمان&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />ايران&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp; اين&nbsp; مسير&nbsp; جلودار&nbsp;&nbsp; لشکر&nbsp;&nbsp; است<br />با&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رهنمود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رهبري&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کاردان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />زان پير ،&nbsp;&nbsp; آن&nbsp; مراد مهين&nbsp; ،&nbsp; آن&nbsp; درست&nbsp;&nbsp; عزم<br />دارد&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp; گوش&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، زمزمه ي&nbsp;&nbsp; جاودان&nbsp; هنوز<br /><br />از&nbsp;&nbsp;&nbsp; کربلا&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قدس&nbsp;&nbsp; گشاييد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; راه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فتح<br />کاينجاست&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قلمرو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بي&nbsp; باوران&nbsp; هنوز<br /><br />تا&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp; حريم&nbsp;&nbsp;&nbsp; مسجد الاقصي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بَرَد&nbsp;&nbsp;&nbsp; نماز<br />ره&nbsp;&nbsp;&nbsp; روز&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp; شام&nbsp;&nbsp; مي سپرد&nbsp;&nbsp; کاروان&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />بر&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرنوشت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عرب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بي&nbsp; تفاوتند<br />حکّام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لامروّت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نامهربان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />با&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتفاضه&nbsp;&nbsp; قهر&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp; صهيون&nbsp;&nbsp; در آشتي<br />زود&nbsp;&nbsp;&nbsp; است&nbsp;&nbsp;&nbsp; زود&nbsp;&nbsp; خاتمه ي&nbsp;&nbsp;&nbsp; داستان&nbsp; هنوز<br /><br />گرگ&nbsp;&nbsp;&nbsp; حريص&nbsp; مي درد&nbsp; آن&nbsp; برّگان&nbsp;&nbsp; و&nbsp; نيست<br />سگ&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp; توان&nbsp;&nbsp; رزم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp; امر&nbsp;&nbsp; شبان هنوز<br /><br />هشدار&nbsp;&nbsp; کانتقام&nbsp; بزرگي&nbsp; است&nbsp;&nbsp;&nbsp; پيش&nbsp; روي<br />در&nbsp;&nbsp; غيبت&nbsp; است&nbsp;&nbsp; مهدي&nbsp; صاحب زمان هنوز<br /><br />اسلام&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp; نکاسته&nbsp;&nbsp;&nbsp; خوش رقصي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهول<br />آن حشمت&nbsp; و جلالت&nbsp; و&nbsp; آن&nbsp; قدر و شان هنوز<br /><br />فرصت حرام گشت&nbsp; و&nbsp; شکايت&nbsp; همان که بود<br />دفتر&nbsp; تمام&nbsp; گشت&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; حکايت&nbsp; همان&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنوز<br /><br />بي ارزش است منطق گوياي&laquo;خوش عمل&raquo;<br />تا هست&nbsp; چشم بسته&nbsp;&nbsp; و&nbsp; گوش گران هنوز.</p> Tue, 10 Apr 2018 13:15:00 GMT خوشا درخت و سنگ و آفتاب http://bonar.ParsiBlog.com/Posts/816/%d8%ae%d9%88%d8%b4%d8%a7+%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa+%d9%88+%d8%b3%d9%86%da%af+%d9%88+%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8/ <p><span style="font-size: small;">تو از راهي ديگر مي روي</span></p> <p><span style="font-size: small;">من در مسيري ديگر انتظار مي کشم</span></p> <p><span style="font-size: small;">تمام ماشين هايي که مي گذرند</span></p> <p><span style="font-size: small;">بوي تو را دارند</span></p> <p><span style="font-size: small;">کجا نشسته اي که اينچنين بي تابم مي کني</span></p> <p><span style="font-size: small;">آفتاب ديري ست بالا آمده</span></p> <p><span style="font-size: small;">و تو را مي بيند </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;در پيچ و خم ها ، کوه ها ، دره ها</span></p> <p><span style="font-size: small;">خوشا درخت و سنگ و آفتاب </span></p> <p><span style="font-size: small;">خوشا هر که تو از کنارش مي گذري&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 10 Apr 2018 13:13:00 GMT