مجله پارسي نامه - ارتباطات، رسانه http://Www.ParsiBlog.com/Mag/rss/5/خوراک خوان مجله پارسي نامه، سرويس وبلاگ نويسي پارسي بلاگ - مجله پارسي نامه - ارتباطات، رسانه fa ParsiBlog.com RSS Generator Mon, 22 Oct 2018 08:09:34 GMT پارسي بلاگ آباژوري که بي جا گذاشته شده بود http://Komeil1367.ParsiBlog.com/Posts/1466/%d8%a2%d8%a8%d8%a7%da%98%d9%88%d8%b1%d9%8a+%da%a9%d9%87+%d8%a8%d9%8a+%d8%ac%d8%a7+%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d8%b4%d8%af%d9%87+%d8%a8%d9%88%d8%af/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">يک فيلم سينمايي خارجي در يکي از شبکه هاي سيماي ايران درحال پخش است. دو مرد و يک زن در کنار شومينه با هم صحبت مي کنند. يک مرد و يک زن در طرف راست و يک مرد در طرف چپ شومينه روي مبل راحتي نشسته اند. در سمت چپ شومينه يک ميز کوچک چوبي قرار دارد که يک آباژور قديمي هم روي آن گذاشته است. يکي از بينندگان ايراني فيلم سينمايي نسبت به &laquo;ميزانسن&raquo; (طراحي صحنه) آن پلان از فيلم حساس مي شود. احساس مي کند آباژور روي ميز کوچک کنار ديوار، اشتباهي در فيلم گذاشته شده است. صحنه را دو باره با چشم هايش مي کاود و با تعجب به روابط عمومي سيما زنگ مي زند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">بيننده: الو! ...روابط عمومي سيما؟</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">روابط عمومي: بله، بفرماييد!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">- &laquo;آقا، من از آباژوري که در اين فيلم کنار شومينه گذاشته شده تعجب کرده ام. توضيح شما چيست&raquo;؟</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">- &laquo;من متوجه منظورتان نشدم&raquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">- &laquo;معمولاً تلويزيون ما آباژورها را روي تصوير خانم ها مي گذارد، ولي در اين صحنه آباژور کنار ديوار گذاشته شده. اين به نظر شما عجيب و غير عادي نيست&raquo;؟</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">- &laquo;آن آباژوري که شما مي بينيد کار صدا و سيما نيست. از خود فيلم است&raquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">- &laquo;خدا را شکر! ...پس فيلمي هم وجود دارد که شما در آن کاري نکرده يا آباژوري&nbsp; قرار نداده باشيد&raquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">- &laquo;ابداً! بايد به شما مژده بدهم که در همان صحنه از فيلم نيز شاهکاري از تلويزيون ايران وجود دارد&raquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">- &laquo;کدام صحنه&raquo;؟</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">- &laquo;اگر به کنار مردي که در سمت چپ شومينه نشسته توجه بفرماييد، يک گلدان گل مي بينيد. آن را ما به فيلم اضافه کرده ايم&raquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">- &laquo;چرا&raquo;؟</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">- &laquo;چون زير آن گلدان يک دختر جوان نشسته... چون در صحنه ي فيلم يک آباژور موجود بود، گفتيم براي تنوع و جلوگيري از جلب نظر بينندگان هم شده، ازگلدان استفاده کنيم&raquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">- &laquo;پس چرا تا به حال ديالوگي از آن دختر شنيده نشده&raquo;؟</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">- &laquo;چون او کر و لال است&raquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">- &laquo;براي چه طفلکي را با گلدان پوشانده ايد&raquo;؟</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">- &laquo;چون اولاً جوان و زيبا است. ثانياٌ پيراهنش کمي کوتاه است. ثالثاً يقه اش کمي باز است. خواستيم با روتوش مقداري پير نشانش بدهيم و نقاطي از بدنش را بپوشانيم، اما چون ديديم کار مي برد، ترجيح داديم کلاً با گلدان بپوشانيمش&raquo;. و مي خندد و مي گويد: &laquo;جالب شده، مگرنه&raquo;؟</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">و بيننده پس از قطع کردن تلفن به سايت &laquo;ديوار&raquo; مي رود و مي نويسد: يک دستگاه تلويزيون با مشخصات زير به فروش مي رسد....</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">(25/2/97)</span></span></strong></span></p> Sun, 29 Jul 2018 13:06:00 GMT گزک سکانس از سريال پايخت http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/899/%da%af%d8%b2%da%a9+%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3+%d8%a7%d8%b2+%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%84+%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%ae%d8%aa/ <h1><span style="color: #800080;"><span style="font-size: medium;">وقتي سکانسي از سريال پايخت گزک دست حاميان سند 2030 مي دهد! </span></span></h1> <p><span style="font-size: medium;">سريال پايخت و اينبار حاشيه هايي از جنس ازدواج کودکان! سکانسي که نعمت از سارا و نيکا براي برادر هاي دو قلوي خودش خواستگاري مي کند و با مشت و لگد پدر اين دو دختر رو به رو مي شود بار ديگر زنگ هاي بيدار باش و بهانه بساز را براي مشتي مثلا فعالين حقوق کودک به صدا در مي آورد چه آنکه آنها در برابر ساير برنامه هاي مستند که نشان دهنده فقر و بي خانماني کودکان کار و بي سرپرستي و ويراني خانه هاي کودکان زلزله زده و ظلم به کودکان بدسرپرست همچنان سکوت اختيار کرده و هيچ نمي گويند شايد در پروتکل ها و اسناد بين المللي در مورد اين کودکان و حمايت از آنها هيچ بندي و جود ندارد! هر چند هر هر روزه برتعدادشان افزوده شده و مشکلات و معضلات فردي و اجتماعي و فرهنگي پيش روي اين کودکان پررنگ تر مي شود.</span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="margin: 3px; border: 3px solid black;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/styles/node_thumb/public/field/image/1397/01/15/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-5.jpg?itok=yiemF8Tw" alt="" width="356" height="200" /><br /></span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">کساني که مثلاً داعيه دار حمايت از حقوق کودکان هستند و بحث هاي داغ خشونت عليه کودکان را اينگونه مطرح مي کنند آيا در تعريف حقوق کودک و خشونت عليه او فقط به ازدواج آنها حساس شده اند! آيا در تعريف هاي بين المللي و اجراي تعهداتي که براي آن دست و پا مي زنند تا جايي که حتي به دنبال تغييرقوانين اسلامي و حقوقي کشور هستند تنها مصداق خشنوت عليه کودکان را " ازدواج" دختران و پسران زير 18 مي دانند! تا جايي که حتي در اين دست و پا زدن &nbsp;سريالي چون " پايتخت" را بهانه مي کنند!</span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">نکته اي که در اين موضع گيري ها عليه سريال پايتخت بيشتر نمايان کننده غرض ورزي است ابراز نگراني اين رسانه ها و دلسوزان حقوق کودک! &laquo; از ورود يک جريان در قالب سرمايه گذاري و حامي در رسانه ملي است! &raquo; به طوري به نظر مي رسد اين طيف بهانه جو به دنبال خرده گرفتن از مؤسسه اوج به عنوان حامي مالي مجموعه پايتخت هستند تا هر گونه احقاق حقي براي کودکان !</span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">"محسن تنابنده " بازيگر نقش" نقي معمولي" نيز در بخشي از گفت وگوي خود در پاسخ به سؤالي در خصوص حاشيه سازي صورت گرفته براي سريال پايتخت در خصوص ازدواج کودکان به نکته قابل توجهي اشاره مي کند و مي گويد: &laquo; ديدگاه من نسبت به ازدواج اين است که <strong>دختر و پسر بايد در شرايطي به فکر ازدواج بيفتند که عقل&zwnj;رس شده باشند</strong> و آگاهانه نسبت به اين مساله مهم تصميم&zwnj;گيري کنند؛ نه اينکه اطرافيان براي آنها تصميم بگيرند. <strong>ضمن اينکه اگر توجه کرده باشيم مي&zwnj;بينيم امروز آمار طلاق در جامعه روز به&zwnj;روز در حال افزايش است</strong><strong>. </strong><strong>نکته تاسف&zwnj;بار اينکه اين آمار متعلق به آدم&zwnj;هايي است که آگاهانه ازدواج کرده&zwnj;اند ولي نتيجه مطلوبي از زندگي مشترک&zwnj;شان نگرفته&zwnj;اند&raquo;</strong></span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">به هر حال به نظ مي رسد همان گروهي که ورود زنان به ورزشگاه ها را مسئله اصلي حوزه زنان مي دانند به دنبال قانوني کردن و تغيير نام روسپيگري هستند و در چه بسا در حوضچه سند 2030 همچنان غوطه مي خورند باز هم چشم را بر روي بسياري از مشکلات و کاستي هاي کودکان و حقوق خدشه دار شده آنها بسته و اين بار در اين حوزه ازدواج کودکان را به بازي گرفته اند! کودکي که تعريفش براي آنها دختر 18 -17 ساله است! &nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;روانشناسان معتقدند در اين سال هاي اخير با توجه به تغيير نحوه زندگي کودکان همچون دسترسي آسان به فضاهاي مجازي، شاهد تصاوير و فيلم هاي نامناسب، تماشاي سريال هاي با مضامين عاشقانه تغيير نوع پوشش هاي خانگي و خياباني و تماشا انيميشن هاي غربي با مضامين نامناسب، با پديده کاهش سن بلوغ جنسي مواجه هستيم. اين مسئله موجب مي شود تا نوجوان در اين سنين به برقراري ارتباط يا دوستي با افراد غيرهمجنس علاقمند شده و در صورت امکان نسبت به اين امر اقدام نمايند. با توجه به اين موضوع در صورتي که نسبت به ازدواج در سنين زير 18 سال و يا حتي زير 15سال از نظر قانوني ممانعت به عمل آيد با تبعات زير مواجه خواهيم شد:</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">با توجه به آن که بسياري از خانواده ها به دلايل فرهنگي و عرفي به ازدواج در محدوده سني زير 15 سال رضايت دارند، در نتيجه با تغيير سن قانوني ازدواج در بسياري از موارد تغيير چنداني در وقوع ازدواج ها اتفاق نخواهد افتاد. لذا در نتيجه ي اين موضوع جامعه ما با افزايش تعداد ازدواج هاي مشروع غير قانوني مواجه خواهد شد. از طرفي طبق مواد 49 و 50 قانون حمايت از خانواده در صورت عدم ثبت ازدواج، حکم حسب تعزيزري براي شوهر ، مادر و پدر دختر صادر خواهد شد به وضوح تحقق اين مسآله در کشور ما داراي تبعات فراواني از جمله تضييع حقوق زنان در دريافت يارانه يا بيمه همسر و نيز&nbsp; ضايع شدن حقوق در اختلافات خانوادگي از جمله دريافت نفقه، مهريه، ارث در صورت فوت همسر ، تقاضاي طلاق و همچنين تولد فرزندان بي شناسنامه خواهدبود.</span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">ازدواج در ابتداي جواني و در سنيني که طرفين نشاط و انگيزه ي فراواني براي آغاز يک زندگي بادوام و پايدار را دارند از جمله توصيه هاي مؤکد دين اسلام است .</span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">پيامبر اکرم (ص) مي فرمايند: &laquo; سه چيز را نبايد تأخير انداخت، نماز همين که وقت آن رسيد ... و شوهر دادن دختر، وقتي هم شأني يافت&raquo; ايشان در فرمايش ديگري مي فرمايند: &laquo; وقتي افراد هم سنگ براي خواستگاري نزد شما آمدند، دختران تان را به همسري آنها در آوريد و درنگ و امروز و فردا نکنيد .&raquo; در روايت ديگري از ايشان آمده است که فرموده اند: &laquo; هر جواني که در آغاز جواني خويش ازدواج کند، شيطان فرياد مي آورد: اي واي اي واي دو سوم از دين خود را از دست برد من در امان داشت. پس اين بنده ي خد بايد&nbsp; در يک سوم باقيمانده تقواي الهي پيشه کند. &raquo;</span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">لذا با توجه به اين احاديث و روايات، ايجاد امکان ازدواج افرادي که در زير سنين 15 و 18 سالگي بنابر تشخيص خود و والدينشان نياز، تمايل و توانايي ازدواج را دارند. مي توانند در زمره حقوق افراد يک جامعه اسلامي تلقي شده و وظيفه اي به عهده نهادهاي قانون گذار و اجرايي تلقي شود. گذشته از آن که موضوع ازدواج به هنگام، کاهش سن ازدواج و تسهيل ازدواج جوانان نيز از حقوق طبيعي افراد هر جامعه محسوب شده و لازم است مورد توجه مسئولين قرار بگيرد.</span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اما به نظر مي رسد علي رغم لزوم همه جانبه تبعيت و حمايت از قوانين مربوط به ازدواج، تلاش هايي در جهت مخالفت صورت مي گيرد. به عنوان مثال در اواخر مهر ماه سال 96 دفتر برنامه ريزي ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان محل شده و جاي خود را به دفتر برنامه ريزي&nbsp; امور جوانان داد. به علاوه همان طور که گفته شد تلاش ها و جريان سازي هاي فراواني در راستاي لغو و غيرقانوني تلقي شدن ازدواج افراد در سنين پايين تر از 18 سال صورت مي گيرد.</span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اما ماجرا به همين جا ختم نمي شود . بزرگ نمايي موضوع ازدواج افرد زير 18 سال و مشکلات و تبعات برخي از اين گونه ازدواج ها، در کنار سرمايه گذاري صرف زمان و بذل توجه همه جانبه به اين موضوع در حالي صورت مي گيرد که نبابر آمار سرشماري سال 1395 تنها 36 هزار دختر در سنين 10-14 در کل کشور ازدواج کرده انددر حالي که مجموع تعداد دختران 30-49 سال که هرگز ازدواج نکرده ند يک ميليون و 297 هزار نفر و زناني که در اثر فوت ( 360 هزار نفر) يا طلاق ( 419 هزار نفر) همسر در حال حاضر مجرد و بدون همسر هستند به 2 ميليون و 23 هزار نفر مي رسد ! و لذا چگونه مي توان ايجاد محدوديت براي اجراي قانوني که کمتر از 40 هزار نفر را تحت تأثير قرار مي دهد، در صدر فعاليت هاي برخي از مسئولين امر قرار گرفته&nbsp; و از طرف ديگر مشکل بيش از 2 ميليون نفر از اعضاي جامعه به اين شکل مغفول بماند؟</span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">همچنين با توجه به اينکه درصد بروز طلاق در ازدواج هاي بين 13 تا 18 سال بسيار کمتر از درصد بروز طلاق در ازدواج هاي بالاي 18 سال است، به نظر مي رسد پرداختن به ازدواج کودکان به نوعي تبعيت از جريان هاي ژورناليستي و پيروي از اسناد و تجويزات غربي است در صورتي که اگر مسئولين در جستجوي&nbsp; راه حلي براي اينگونه مسائل باشند فرهنگ سازي ازدواج آسان ، ارائه مشاوره هاي مناسب، ارائه تسهيلات ازدواج و .. از جمله فعاليت هايي هستند که مي توانند مشکلات پس از ازدواج که اتفاقا درصد شيوع بالاتري در ازدواج هاي بالاي 18 سال دارند را مورد کنترل قرار داده و آمار طلاق&nbsp; و ساير مشکلات پس از ازدواج را در همه ي سنين کاهش دهند.</span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در نهايت چنان که ذ کر شد مي توان گفت: مشکلات مربوط به ازدواج در سنين زير 18 سال تفاوت چنداني با مشکلات ازدواج در سنين بالاي 18 سال ندارد و حتي در مواردي اين گونه ازدواج ها مانع بروز مشکلات اجتماعي و انواعي از ناهنجاري ها در سطح جامعه مي شود.</span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">به نظر مي رسد ازدواج زير 18سال را نمي توان به عنوان معضلي اجتماعي در نظر گرفت و رفع انواع مشکلات و معضلات مربوط به ازدواج در تمامي سنين، خود به خود تبعات منفي حاصل از برخي ازدواج هاي زير 18 سال را نيز برطرف نخواهد ساخت.</span></p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin-right: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">انتهاي پيام/ت </span></p> Fri, 06 Apr 2018 10:13:00 GMT پايتخت بر تخته نفاق http://m12s14.ParsiBlog.com/Posts/863/%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d8%ae%d8%aa+%d8%a8%d8%b1+%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d9%87+%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82/ <p>اين شبها سريال پايتخت از سيماي جمهوري اسلامي پخش مي شود که سير وسياحت وخوش گذراني عده اي ايراني را در ترکيه به تصوير مي کشد که البته هيچ نسبتي با سري هاي قبلي اين سريال ندارد که بر محوريت خانواده متوسط ايراني با اصالت ها وسادگي هايش استوار بود</p> <p>در سري جديد پايتخت به جاي تهران يا مازندران وايران ،ترکيه وشهرهايش محور کار وتبليغ است والبته&nbsp; به تبع فرهنگ سکولار آنجا&nbsp; ،موسيقي ترک ،زنان بي حجاب ترک و ايضا زنان&nbsp; بي حجاب ايراني مهاجر و مردان شلوارک پوش خارجي&nbsp; و بدتر از همه امري&nbsp; که بنيان سريال را ويران کرده و آن فاصله گرفتن از سادگي و اصالت مردمي&nbsp; سري هاي قبلي ودر مقابل تبليغ اشرافيت وتصوير انواع خوردني وخوردن ها و تفريحات اشرافي&nbsp; در منظر مردمي که&nbsp; اغلب وضعيت اقتصادي مناسبي ندارند واز تامين ضروريات زندگي نيز عاجزند و...</p> <p>جالب اين که دومدعي بزرگ ارزش ها يعني صداوسيما ورسانه اوج متعلق به نهادي انقلابي و نظامي ،سرمايه گزار و تهيه کننده اين سريال هستند واين يعني گويا برخي از عناوين محلل محرمات مذهبي وسياسي است ! واين يعني ادعا مهم تر از عمل واعتقاد است! واين يعني گويا&nbsp; براي عده اي درداخل دفاع از ارزش ها واصالت ها شعار فريب کارانه اي بيش نيست! واين يعني هدف وسيله را توجبه مي کند !و مي توان براي اهداف به ظاهر وبه ادعا مقدس راه هاي بسيار نامقدس و آلوده را رفت وپيمود!</p> <p>&nbsp;واين يعني درد اصلي جامعه&nbsp; ريا کاري ونفاق مدعيان ارزشهاست واين يعني توبه فرمايان خود توبه کمتر&nbsp; مي کنند واگر برخي در داخل در اجراي احکام ارزشي جبهه مي گيرند يک علت مهم همين است که از&nbsp; مدعيان ريا کاري بسيار ديده اند ونمونه به روزش همين سريال است که متاسفانه امسال خوش نامي سابق خودرا قرباني سياست وسرمايه کرد وسرمايه مردمي خودرا به ثمن بخسي فروخت&nbsp;</p> <p>وبه راستي چنين سريالي اگر بودجه&nbsp; وحمايتي&nbsp; غير از صداوسيما وآن نهاد ديگر را در پشت داشت تريبون هاي مدعي ارزش وانقلاب فريادهاي بلند واسلاما و وانقلابا سر نميدادند؟ و بالاخره آيا نبايد در کشف و درمان معضلات اجتماعي عميق تر ديد ؟واول ريا ونفاق وامثال آن را بايد ديد ودرمان کرد ؟</p> Wed, 04 Apr 2018 19:11:00 GMT صدا و سيما و افزايش ترانه ها http://montazeremontazer.ParsiBlog.com/Posts/195/%d8%b5%d8%af%d8%a7+%d9%88+%d8%b3%d9%8a%d9%85%d8%a7+%d9%88+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%b4+%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87+%d9%87%d8%a7/ <p style="text-align: justify;">اين روزها نه تنها در يکي دو شبکه صدا يا سيما شاهد پخش ترانه هايي همراه با&nbsp; موسيقي هاي طرب انگيز و بعضاً مناسب مجالس لهو و لعب هستيم که تقريباً در اکثر شبکه ها اين نوع ترانه سرايي رواج يافته است. موسيقي بعضي از ترانه ها همان موسيقي ترانه هاي مجالس لهو&nbsp; است و تنها مضامين آن تغيير مي کند. اين ترانه ها گاهي به بهانه پخش براي کودکان و گاهي به بهانه هاي مختلف اعم از فرارسيدن اعياد و بعضاً حتي اعياد مذهبي پخش مي شود. در بعضي از برنامه ها همانند خندوانه، وقتشه و ... و اخيراً دورهمي هم روز به روز شاهد حضور خواننده هاي مختلف با ترانه سرايي هاي مشکل دار هستيم که ظاهراً محدوديتي هم در پخش اينگونه ترانه ها اعمال نمي شود.</p> <p style="text-align: justify;">سئوال اينجاست که آيا نبايد نظارتي بر متن و موسيقي ترانه هايي که از صدا و سيما پخش مي شود صورت گيرد؟! آيا مي توان به دليل جذب بيشتر مخاطب هر نوع ترانه اي را پخش کرد و احکام شرعي مربوط به آن را ناديده گرفت؟!</p> <p style="text-align: justify;">وقتي صدا و سيما پيشگام در پخش انواع ترانه ها مي شود متأسفانه سبب ترويج بعضاً ترانه هاي غيرمجاز مي گردد و عده زيادي از مردم دليل گوش دادن به ترانه هاي مسئله دار را پخش آن در صدا و سيما و در نتيجه مجاز بودن آن اعلام مي دارند! در حالي که در طرب انگيز بودن اين ترانه ها همين بس که اکثر آنها کودکان يکي دو ساله را نيز به طرب وامي دارد و جاي بسي تعجب که بزرگترها و ناظرين بر موسيقي اين مسئله را متوجه نمي شوند و يا نمي خواهند متوجه شوند.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">ظاهرا در سياستي که در پخش اين گونه ترانه ها لحاظ مي شود بنا بر اين است که جايگزيني براي ترانه هاي ماهواره اي و... لحاظ شود و يا اينگونه شادي را به جامعه القا کنند در حالي که بايد توجه داشت که گناه را نمي توان با گناه ولو با شدت کمتر پاسخ داد و اينکه شادي حقيقي با گوش دادن به انواع ترانه ها به دست نمي آيد؛ کما اينکه با وجود اينکه شاهد هستيم که روز به روز تساهل و تسامح بيشتري در پخش آن مي شود مخاطبين هم کمتر راضي مي شوند.</p> <p style="text-align: justify;">کاش مسئولين مربوطه به جاي ترويج موسيقي و ترانه به فکر پرمحتوا کردن برنامه ها و خلاقيت در آن باشند و از لحاظ معنوي و روحي مردم را رشد دهند نه اينکه تحت تأثير شبهات شبکه هاي بيگانه قرار بگيرند و بخواهند به هر قيمت مخاطبين را حفظ کنند. بدون شک عزت و تأثير بيشتر در طي مسيري است که رضاي خدا را همراه خود داشته باشد.</p> Wed, 04 Apr 2018 19:04:00 GMT افزايش طلاق، http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/897/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%b4+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%8c/ <h1><span style="color: #800080;"><span style="font-size: medium;">افزايش طلاق، پيامد غفلت از آموزش همسرداري در سال هاي پاياني مدارس و همسرگزيني در دانشگاه هاست! </span></span></h1> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #800080;"><span style="color: #000000;">خلاصه متن: </span></span>آموزش مسائل همسرداري فقط مسائل جنسي آن نيست که آموزش آن در مقاطع تحصيلي نهم تا دوازدهم باعث ناهنجاري هاي ديگري شود، تأکيد کرد: جدي نگرفتن آموزش صحيح مهارت هاي همسرداري در مدرسه و غفلت از آموزش &laquo; همسرگزيني&raquo; در دانشگاه ؛ پيامد هاي اينچنيني دارد.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">منيره غلامي توکلي </span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><img src="http://uupload.ir/files/fuq_2257257.jpg" alt="طلاق" /><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">طلاق را يکي از منفورترين حلال هاي خداوند مي نامند و بيش از يک دهه است که اين اتفاق نامبارک و به تبع آن پيامدهاي ناشي از آن به عنوان يکي از بزرگترين معضل هاي فردي &ndash; خانوادگي و اجتماعي از سوي روانشناسان، جامعه شناسان مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد. </span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">نگاه به طلاق و دلايل افزايش آن، نگاهي دو سويه است. بنابر نظر برخي از کارشناسان اين حوزه&nbsp;بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي ريشه در طلاق و از هم گسيختگي خانواده دارد، مخصوصا " طلاق عاطفي" که به مراتب آسيب زا تر از طلاق رسمي است. از طرف ديگر برخي از پژوهشگران " طلاق" را تنها يک معضل اجتماعي نمي دانند بلکه&nbsp;آن را از تبعات آسيب هاي اجتماعي بر مي شمارند! </span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">در پيدايش انحرافات اجتماعي و رفتارهاي نابهنجار و آسيب زا عوامل متعددي به عنوان عوامل پيدايش و زمينه ساز مي تواند مؤثر باشد، در بُعد اجتماعي، مهمترين عوامل را خانواده، طلاق، فقر، فرهنگ، اقتصاد، بي کاري، شغل، رسانه ها، مهاجرت، جمعيت و&nbsp;&nbsp;...&nbsp;&nbsp; &nbsp;است &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">در بين عوامل اجتماعي مؤثر بر ايجاد يا تشديد انحرافات و ناهنجاري هاي اجتماعي "طلاق" &nbsp;بيشترين نقش را بر دوش مي کشد! چرا که اين پديده رو به رشد باعث بروز مشکلات روحي رواني براي تک تک اعضاي خانواده مي شود که منجر به رفتارهاي ضداجتماعي خواهد شد.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">اين کارشناس مسائل اجتماعي از ضعف عزّت نفس، فقدان اعتماد به نفس، احساس عدم جذابيت، افسردگي شديد، شيدايي و اختلال خلقي به عنوان پيامدهاي روحي و رواني طلاق نام برد و گفت: چنين افرادي معمولاً مستعد انجام رفتارهاي نسنجيده و انحرافي هستند.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">کارشناسان حوزه خانواده " طلاق" را به دو دسته طلاق رسمي و طلاق عاطفي تقسيم مي کنند و معتقدند هيچ کدام بر ديگر رحجان ندارد و تبعات هر يک مي تواند بسيار خطرناک و در بعضي از مواقع يکسان باشد. اينکه زن و مردي با منت نهادن بر سر فرزندان با بي مهري زير يک سقف اما بدون تعهد و مهروزي با يکديگر زندگي مي کنند، هيچ مزيتي بر طلاق رسمي نخواهد داشت. </span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">از ديگر مؤلفه هاي مهم در سوق يافتن نوجوانان و جوانان به سمت و سوي بزهکاري و انحرافات اجتماعي، گسسته شدن پيوندهاي عاطفي و روحي ميان اعضاي خانواده است. هر چند در بسياري از خانواده ها، پدر و مادر داراي حضور فيزيکي هستند، اما متأسفانه حضور وجودي و معنوي آنان براي فرزندان محسوس نيست. در چنين وضعيتي، فرزندان به حال خود رها شده، ارتباط آنان با افراد مختلف بدون هيچ نظارت، ضابطه و قانون خاصي در خانوده صورت مي گيرد. روشن است که چنين وضعيتي زمينه را براي خلأ عاطفي فرزندان فراهم مي کند.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">در برخي از خانواده ها پدر، مادر و يا هر دو، بنا به دلايلي همچون طلاق و جدايي، مرگ والدين و... نه حضور فيزيکي دارند و نه حضور معنوي. در اين گونه خانواده ها که با معضل طلاق و جدايي مواجه هستند، فرزندان پناهگاه اصلي خود را از دست داده، هيچ هدايت کننده اي در جريان زندگي نداشته، در پاره اي از موارد به دليل نيافتن پناهگاه جديد، در درياي موّاج اجتماع، گرفتار ناملايمات مي شوند.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">فقر فرهنگي و تربيت نادرست فرزندان از مهم ترين پيامدهاي فقدان فيزيکي يا معنوي پدر و مادر در کنار خانواده است که همين امر باعث بروز ناهنجاري هاي رفتاري و اخلاقي آنها را در سطح جامعه مي شود و به طور قطع اين فقط فرزندان يک خانه از هم گسيخته نيست که دچار چنين ناهنجاري هاي رفتاري مي شوند بلکه زن و شوهر نيز از اين مسئله ايمن نخواهند بود.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">بالا رفتن آمار فحشا در ابعاد مختلف و خيانت زن و شوهر به يکدگير را از آسيب هاي طلاق &ndash; رسمي و عاطفي &ndash; دانست که حتي گريبانگير زن و شوهرهايي مي شود که چند صباحي بيشتر از سن زندگي مشترکشان نمي گذرد.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">اين که چه عواملي در افزايش آمار طلاق در اشکال مختلف خود مؤثر بوده است، محل ابراز نظرهاي مختلف از سوي کارشناسان قرار گرفته است. اما مي توان گفت که 10 دليل اصلي وقوع طلاق &laquo;دخالت خانواده ها، عدم تحقق شروط ضمن عقد، ترک زندگي توسط يکي از زوجين، اعتياد، ندادن نفقه و فقر، ضرب و شتم، مشکل رواني و حبس بيش از پنج سال يکي از زوجين و ارتباط ناسالم و فساد اخلاقي &raquo; است. </span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">اما به راستي چنين است؟ طبق آمار موجود در ثبت احوال، درصد قابل توجهي از وقوع طلاق ها در کمتر از گذشت يک سال از زندگي مشترک اتفاق مي افتد! در تحقيقات صورت گرفته از سوي کارشناسان &laquo; نبودن تناسب ميان دختر و پسر، تفاوت&zwnj;هاي اعتقادي، رعايت نکردن مسائل شرعي از سوي يکي از زوجين، عدم شناخت کافي از يکديگر و مشکلات زناشويي&raquo; از دلايلي بوده است که زن و مرد را مجبور به پايان دادن به زندگي مشترک کرده اند.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">عدم شناخت زن و مرد از يکديگر و به تناسب آن شناخت درست از وظايف همسري را از مهم ترين دلايل وقوع طلاق در کشور دانست و افزود: &laquo; سواد همسرداري &raquo; نکته اي است که ساليان است نسبت به آن غفلت شده است. </span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">اينکه تمام بي سوادي زن و مرد در امر همسرداري را بخواهيم در يک کلاس دو ساعته پيش از ازدواج آموزش بدهيم ، نبايد بيش از اين از زوج هاي جوان انتظار داشت که بتوانند يک سال شايد کمتر و نهايتا 5 سال زندگي خود را پيش ببرند.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">آموزش مسائل همسرداري فقط مسائل جنسي آن نيست که آموزش آن در مقاطع تحصيلي نهم تا دوازدهم باعث ناهنجاري هاي ديگري شود،جدي نگرفتن آموزش صحيح مهارت هاي همسرداري در مدرسه و غفلت از آموزش &laquo; همسرگزيني&raquo; در دانشگاه ؛ پيامد هاي اينچنيني دارد. </span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><br /><span style="color: #000000;"> اگر مسوولان واقعا خواستار کاهش آمار طلاق در جامعه هستند بايد از دوران مدرسه به ويژه مقطعه دبيرستان مهارت همسرداري و شيوه هاي صحيح زندگي را به نوجوانان آموزش داده و اين روند را در دانشگاه به طور جدي دنبال کنند.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;ادامه دارد ...</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Tue, 09 Jan 2018 14:17:00 GMT شهيد محمد تقي سالخورده http://HamedK.ParsiBlog.com/Posts/228/%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%aa%d9%82%d9%8a+%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87/ <p><span id="ControlArea"><span id="Mess"><span class="mb"><strong>شهيد محمد تقي سالخورده</strong><br />پاسدار شهيد مدافع حرم حضرت زينب (س)<br />از اهالي شهرستان نکا استان مازندران<br /><strong>زينب</strong> تنها يادگار دو ساله اين شهيد است.<br />طراح: سلمان فارسي<br /><br /><img style="vertical-align: middle;" title="شهيد محمد تقي سالخورده" src="http://masirebasirat.ir/wp-content/uploads/2017/04/Salkhordeh.jpg" alt="شهيد مدافع حرم مازندران" width="600" height="427" /></span></span></span></p> Mon, 03 Apr 2017 17:22:00 GMT مصلحت شمشيري http://odsan.ParsiBlog.com/Posts/20/%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad%d8%aa++%d8%b4%d9%85%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d9%8a/ <p><span style="font-size: small;">اين چند روزه بعد از فوت آقاي هاشمي برخي&nbsp; چنان وارد جاده ناکجا آباد قضاوت و بيراهه شدند و با سرعت به بيراهه ميروند که گويي نزديکه سرشان محکم به تابلو اينجا بن بسته بخورد.رفتارهايي عجيب و غريب، اين دو روزه از مصلحت ،اشتري ساختند وسوارش شدند و از مصلحت، شمشيري ساختند و با آن سر حق و حقيقت را بريدند ، حضرت آقا بنا بر مصلحتي و براي رفع فتنه ي عده اي فتنه گر که آماده بودند پيراهن عثمان را علم کنند و شهيد سازي از مرحوم هاشمي کنند، صلاح ديدند برپيکر ايشان نماز بخوانند و براي فوت ايشان هم تسليت نامه دادند ولي هرگز حق رو با باطل در هم نياميختند.<br />آقا صرفا بخاطر دفع فتنه ها در پيامشون از نقاط منفي بزرگ هاشمي خود داري کردند و صرفا به بيان گذشته ي ايشون پرداختند و اتفاقا با زيرکي تمام مطالب را طوري فرمودند که هر انسان بصيري کنايه هاي غير مستقيم آن کلام را متوجه مي شد .اما نميدانم يه عده که در صدرآنها صدا و سيماست چرا اينطور اين مصلحت رو وسيله جولان آدم هايي قرار دادند که خودشون متهم به سازشکاريند . با اين رفتارهاي عجيب سيما جز اينکه ما به تذبذب و دم دمي مزاجي بودن و دروغگويي متهم ميشويم چيز ديگري هم حاصل ميشود؟ مصلحت اين بود که براي حفظ وحدت به گذشته انقلابي هاشمي اکتفا ميشد نه اينکه از او قدّيسي بسازيم وعنوان کنيم (روح مطهر! هاشمي به اعلي عليين پيوست) يقينا هاشمي با انبيا الهي محشور است)&nbsp; ، (هاشمي هرگز از خط امام و رهبري خارج نشد)&nbsp;&nbsp; .. از ما سوال نميشه اگر واقعا هاشمي اينطور بود پس چرا سالها اون رو به عنوان پدر خوانده فتنه ،مبدع اشرافيت، پدر اعتدال و سازش معرفي کرديد؟<br />اگر فردا در برنامه اي از خون هايي که به دل حضرت آقا کرد ياد بشود مردم نميگويند پس اين حرفهاي شما چه بود ؟ جالبتر اين هست که به کساني تريبون داده شد در اين دو روز که با کلامشون هاشمي را مظلوم و نظام را متهم ، ظالم ،و فريبکار جلوه دادند. خيلي از دوستان ميگويند نوجوانانشون که شناختي از هاشمي نداشتند اين دو روز به دوگانگي رسيدند که واقعيت راجع به شخصيت هاشمي چه چيزي هست. ما متاسفانه وقتي که سراغ وحدت ميرويم چون مباني اسلام را نميشناسيم حتي نميدانيم مبناي وحدت چه هست ؟ آقا براي وحدت جامعه و جلوگيري از دو قطبي ، به مصلحت عمل کردند نه اينکه به دروغ تمسک کنند . تبديل هاشمي به کسي که اصلا نه طرفدارانش باور دارند که اينطور بود نه حزب الهي ها ميپذيرند، <br />کذب گويي نيست.؟ ايجاد وحدت از طريق غير واقع گويي ؟؟؟؟&nbsp; هاشمي الان در پيشگاه الهي پاسخ گوي اعمالش هست و ديگر فکر کنم وقت آن رسيده که مسئولين صداوسيما از خواب بيدار بشوند و صد قدم جلوتر از آقا حرکت نکنند.</span></p> <p><span style="font-size: small;">22 دي 1395</span></p> <p><span style="font-size: small;"><img src="http://odsan.parsiblog.com/Files/0614216f8187bc8687c7a7bf3ab708bb.jpg" alt="" width="499" height="317" /><br /></span></p> Thu, 12 Jan 2017 12:43:00 GMT خطاب به رسانه! http://alaviyan.ParsiBlog.com/Posts/220/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8+%d8%a8%d9%87+%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87!/ <p>به نام آفريدگار مهر</p> <p>سلام آقاي خوبم</p> <p>آقا اجازه!</p> <p>&nbsp;</p> <p>بي مقدمه ميگويم چرا که آقايان مسئولين محترم بي مقدمه دچار شوک شده اند و از آن طرف بوم افتاده اند!</p> <p>اتفاقي در اين روز افتاد که خيلي ها را شوکه کرد و خيلي ها را نگران...</p> <p>نگران از اينکه مبادا بهانه اي دست بهانه گيران شود تا دست به فتنه شوند!</p> <p>برخي دوستان حزب الله بر آن شدند تا از هر طرف مانع بروز فتنه شوند و جلوي فتنه گران را بگيرند تا بهانه اي دست کسي نيفتد.</p> <p>در تشييع آن مرحوم هم خيلي ها سعي کردند که جرقه فتنه را بزنند اما صبر و حوصله بروبچه هاي حزب الله نگذاشت چنين شود اما...</p> <p>اما قرار نبوده و نيست که دچار افراط و تفريط شويم که مرام اهل البيت عليهم السلام هم نبود چرا که ما رو سفارش به رعايت ميانه روي کردند.(خير الأمور أوسطها)</p> <p>صدا و سيما يکي از ابزار بسيار مهم در تبيين و روشنگري هست اما چه مي شود ما را وقتي که مسئولين اجازه ميدهند محسن هاشمي در تلويزيون حضور پيدا کند و در حين قرائت وصيت نامه پدر مي گويد که ايشان بسيار ساده زندگي مي کردند!</p> <p>اموالشان در زمان حاضر همان چيزي هست که قبل از انقلاب بود!!!!!</p> <p>و يا اينکه ايشان 90 درصد اموالشان را براي انقلاب صرف کردند!</p> <p>و بغض کند و از زندگي ساده و نداشتن هيچ مالي بگويد!</p> <p>يا اينکه مجري صحبت از اتاق ساده ايشان مي کند!</p> <p>جل الخالق!!!</p> <p>پس دفتر ايشان را در کاخ مرمر چه مي شود!</p> <p>و باقي موارد که شرحش توضيح واضحات است!</p> <p>آقايان رسانه قرار بود جلوي فتنه را بگيريد نه اينکه بت بسازيد!</p> <p>شر به پا نکنيد اما دروغ هم نگوييد!</p> <p>اگر ادعاي تبعيت از ولايت داريد ببينيد که حضرت آقا در پيام تسليت و نوع قرائت اذکار نماز ميت نشان دادند که هم مي توان حرمت نگاه داشت و درکنارش مانع بروز فتنه شد و هم مي توان حقيقت را گفت!</p> <p>و اما بعد...</p> <p>يا داعيه ولايت و انقلابي گري نداشته باشيم يا در عمل نشان دهيم که در تلاشيم پا جا پاي ولي عزيز و مقتدر و انقلابي مان بگذاريم...</p> Thu, 12 Jan 2017 12:33:00 GMT قصاص يک ضد ارزش از نظر صدا و سيما http://Bisawad.ParsiBlog.com/Posts/36/%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%b5+%d9%8a%da%a9+%d8%b6%d8%af+%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4+%d8%a7%d8%b2++%d9%86%d8%b8%d8%b1+%d8%b5%d8%af%d8%a7+%d9%88+%d8%b3%d9%8a%d9%85%d8%a7/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">به نام خالق خير و شر</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">دوشنبه 8 شهريور1395، آخرين قسمت يکي ديگر از داستان هاي مجموعه چرخ و فلک تمام شد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">موضوع اين داستان در مورد قصاص بود که در اين قسمتِ آخر، در کمال ناباوري، مخاطب از يک روحاني معروف ياد مي گيرد، قاتلي که به جاي ندامت، جري تر شده را ببخشد!</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst"><span style="font-size: small;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;اگر ابراز ندامت هم نکرد ببخشد!!</span><img style="float: left;" src="http://s7.picofile.com/file/8265686450/%DA%AF%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C.jpg" alt="" width="400" height="270" /></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حتي اگر به صورتِ صوري نيز حاضر نشد ندامتش را ابراز کند، باز هم او را ببخشد!!!</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حتي براي بخشيدنش عجله کند!!!!</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حتي اگر فکر قصاص اين قاتلِ جَري، در ذهنش خطور کرد، احساس فکرِ گناه کند! و معذب شَوَد!!!!!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">آن قدر معذب شَوَد که با نگاه ملتمسانه، به ديگر اولياء دم نگاه کرده و آن ها را همراه خود سازد، که بياييم و با هم رضايت دهيم! آن هم قبل از رفتنِ قاتل، تا پاي چوبه دار که نکند خداي ناکرده، دل قاتل بيچاره! براي لحظاتي کوتاه، به فکر لرزيدن بيفتد!!!!!!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">بعد هم که موفق در راضي کردن ديگر اولياء دم شد و آن ها را همدم و همراه ساخت، آن چنان ذوق زده شَوَد که گويا عزيز دُردانه مقتولَش، يک لکه ننگ و لجني بود که از دنيا شرَش کنده شده! و اين رضايت جايزه قاتل بالفطره براي کم کردن شرِّ! عزيز بي گناه و مظلومش ، از دنياست!!!!!!!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">يکي نيست به اين ها بگويد: آيا پيشوايان معصومِ ما از درکِ ثوابِ گذشت، عاجز بودند که وقتي پدرشان به قتل رسيد و قاتلش، حتي نادم شد، اسوه کرامت، امام حسن (ع) از قصاص قاتلي حتي نادم، نگذشت و قصاص را اجرا کرد؟"</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اما اين ها مي خواهند براي حفظ تمدن! قصاصي که گاهي براي جلوگيري از جُرمِ بيشتر، حتي واجب مي شود، به گذشت متمدنانه!! مبدّل شود</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">به اين آموزه ها که مي نگري و دمِ خاطراتي از آموزه هاي گذشته مي گذاري، به ياد خواهي آورد، روايات علائم آخر و الزّمان را.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">به ياد خواهي آورد که در آخر و زمان جاي همه چيز عوض مي شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">جاي ظالم و مظلوم!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">جاي خير و شرّ!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">جاي گناه و ثواب!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">جاي...!!!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">آري اکنون به جايي رسيده ايم که قصاص عادلانه و عاقلانه، منفور شده و تَوَحُش! ناميده مي شود. اما گذشتِ ساده لوحانه و ذليلانه، انسانيت! و تمدن!! نام مي گيرد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">تعجبي نيست...؛ وقتي اين روزها &nbsp;در جامعه، ذلّت، ارزش! و عزّت، ضدّ ارزش شده و ديوانگي!!؛ اين ارزش هاي جديد، به جوامع کوچکِ (خانواده ها)ملتمان هم تسرّي يابد تا کوچک و بزرگ، ياد بگيرند "<em>ذليل شدنشان چه لذتي داشته که37 سال! از درک آن محروم بودند.</em>"&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">دوست من، امروز به اين فرهنگ سازي غلط، اعتراض نکني، آن ها به دَرکِ لذّتَت از اين ذِلّت ها، بسنده نمي کنند و تا تو را به دَرکِ لذتِ ذلتِ دياثت! نکشنانند، باز هم برايت فرهنگ سازي خواهند کرد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">دوست من اگر اين ها را قبول داري و هنوز عزّت و شرافت و عقل و عدل، برايت ارزش هستند، اين متن را براي دوستان ديگَرَت بفرست تا عليه اين رويه غلطِ رسانه ها و رسانه اي ها در اين روزها، قدمي&nbsp; هرچند کوچک برداشته باشيم.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">#چرخ_و_فلک_قسمت_بيست_و_شش</span></p> Tue, 30 Aug 2016 19:12:00 GMT حضور موفق زنان در عرصه خبرنگاري http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/768/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1+%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82+%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86+%d8%af%d8%b1+%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87+%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&laquo;در دعا ميخوانيم: &laquo;افضل زاد الرّاحل اليك عزم ارادة&raquo;؛ برترين توشه&rlm;ى رهروان اين راه، عزم و اراده است. اگر اين اراده و عزم وجود داشته باشد، نيروها در وجود انسان به&rlm;كار مي&rlm;افتند؛ استعدادها شكوفا مى&rlm;شوند و فكر و جسم - هر دو - كار ميكنند. ... كار كسانى كه در عالم خبر و گزارش و كارهاى ذهنى و فكرى در ارتباط با مردم هستند، از اين جهت بسيار اهميت پيدا ميكند.&raquo; <sub>مقام معظم رهبري</sub></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">امروز 18مين سالروز شهادت "محمود صارمي" خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي به دست طالبان است، روزي که در تقويم ايران به نام خبرنگار ثبت شده است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/17/139505170952197788311834.jpg" alt="روز خبرنگار " width="800" height="557" /><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>خبرنگاران سالکان ديار حقيقت و عدالت </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">خبرنگاري که به قولي &laquo; حرکت بر خط باريک ميان مزدوري و حقيقت جويي&raquo; است در رده دهم پراسترس ترين شغل هاي جهان با 80/46 <sub>- نمره استرس-</sub> قرار دارد و خبرنگاران در ايران اسلامي با متوسط درآمد ساليانه 21 ميليون تومان در جرگه صاحبان آروزهاي بزرگ با حداقل حقوق کارگري قرار مي گيرند.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">17 مرداد روزي است که خورشيدش با نام 28 هزار خبرنگار طلوع و غروب مي کند، کساني که نبضِ شريان&nbsp; آگاهي و بيداري جامعه هستند اما بنابر اعلام رئيس بسيج رسانه کشور، 20 هزار نفرشان در خواب زدگي مسئولين با وجود کار حرفه اي شناسنامه و کارت خبري ندارند! &laquo;تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل&raquo; که چه حق هايي ضايع و چه حقوق هايي پايمال مي شود.!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="width: 400px; height: 300px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px 10px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/05/17/photo_2016-08-07_10-00-29.jpg" alt="" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اگر چه بنابر فرمايش مقام معظم رهبري &laquo;خبرنگاري که در دشوارترين مناطق وارد عرصه خبررساني مي شود و خود را به آب و آتش مي زند، نمي شود فرض کرد او صرفاً در صدد فرونشاندن آتش کنجکاوي شخصي است و يا براي به دست آوردن يک ما به ازاي مالي تلاش مي کند.&raquo; که اگر اينچنين بود مشاغل پُر در آمد ديگري نيز وجود داشت تا به آن بپردازد اما با توجه به شرايط اقتصادي جامعه و ميزان درآمد حداقلي قشر زحمت کش خبرنگار که معمولا در اين عرصه زوج هاي خبري بسياري را &nbsp;در کنار هم مي توان ديد، بايد براي رفع مشکلات بسياري که اين قشر با آن دست و پنجه نرم مي کنند، تلاش مؤثر کرد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">وجود خلاء قانوني براي احقاق &laquo;حقوق خبرنگار&raquo; را مي توان مهم ترين چالش پيش روي خبرنگاري دانست، به طوري که اگر به قانون مطبوعات خود نگاهي بيندازيم، مي بينيم که يک فصل آن افتاده و آن &laquo;حقوق خبرنگاران&raquo; است!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>انقلابي اسلام ، آغاز تحولي عظيم در عرصه خبرنگاري&nbsp; </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در کشور ما عرصه خبرنگاري بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به سرعت رو به رشد و وسعت نهاده است اما متأسفانه هيچ گونه تضميني براي آينده شغلي فعالان اين عرصه به ويژه بانوان خبرنگار وجود ندارد؛ از سوي ديگر خبرنگاران شايد جزء معدود اقشاري باشند که در جهت استيفاء حق و حقوق خود از داشتن يک صنف منسجم محروم هستند! خبرنگاراني که از جان براي احقاق حقوق ديگران حتي در خارج مرزهاي کشور خود از جان مايه مي گذارند در کشور خودمان با خلاء حمايتي رو به رو بوده و همين مسئله کوهي از مشکلات ديده شده لاجرم حل نشده را براي آنها به وجود آورده است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">و اين مهم نشان مي دهد که خبرنگاران در زمين خودي گل مي خورند، يعني نه قانون گذار مطبوعاتي به فکر احقاق حقوق آنهاست و نه پيشکسوتان اين عرصه!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">رئيس بسيج رسانه کشور که خبرنگاران بدون شناسنامه را عامل ولنگاري فرهنگي مي داند و مي گويد: &laquo; ولنگاري فرهنگي&zwnj;اي که امروزه فضاي فرهنگي کشور را درگير و بيمار کرده است، به&zwnj;واسطه خبرنگاران بي شناسنامه به بخش رسانه و قسمت&zwnj;هاي خبري هم تسرّي پيداکرده است و ماحصل آن، وجود روزنامه&zwnj;ها و مجموعه&zwnj;هاي خبري&zwnj;اي است که به&zwnj;دوراز اخلاق حرفه&zwnj;اي رسانه&zwnj;اي، اقدام به نشر اکاذيب مي&zwnj;کنند و باروي پا گذاشتن آزاد منشي&zwnj;هاي لازم، وابستگي&zwnj;هاي مالي به منابع مشکوک، بيگانه و يا حزبي دارند. &raquo; به درستي دم از عدم منشور اخلاقي مي زند که جاي خالي آن نه تنها در عالم رسانه بلکه در تمام عرصه هاي مختلف فرهنگي کشور به چشم مي خورد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="width: 400px; height: 257px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px 10px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/05/17/photo_2016-08-07_10-00-36.jpg" alt="" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جاي خالي" حقوق خبرنگار" و "منشور اخلاقي" در قانون مطبوعات</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اميدعلي مسعودي، استاد ارتباطات دانشگاه سوره، در اين زمينه معتقد است: &laquo; بحثي که در مطبوعات ما کمتر مورد توجه قرار گرفته، "منشور اخلاقي" است که اگر آن را در "شوراي عالي مطبوعات" ايجاد کنند، يکي از دغدغه هاي بزرگ خبرنگاران ما که رعايت اصول اخلاقي اسلامي بوده، سر و سامان پيدا مي کند. &nbsp;تعدادي از خبرنگاران به دليل تأثيري که تغيير دولت ها و سياست ها بر ادامه حيات نشريات مي گذارند، همواره اين احساس را دارند که شغل آنان ناپايدار است؛ از همين رو به اين نتيجه مي رسند که اگر در دو روزنامه با جناح هاي مقابل، مشغول به فعاليت باشند بهتر از يک روزنامه است.&raquo;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">يکي ديگر از مسائل خبرنگاري که بسياري از فعالان اين رشته به آن اذعان دارند را مي توان سانسورهايي دانست که بنابر مصالحي در عرصه رسانه صورت مي گيرد، يکي از آفت هاي رسانه حزبي شدن آن است، وقتي رسانه ها جاي احزاب را مي گيرند، بداخلاقي هاي سياسي و .. به وفور پيش مي آيد و همين امر باعث رخنه پيدا کردن مصالح حزبي و جناحي بر مصالح عمومي خواهد شد به نحوي که برخي از حقايق و مو ضوعات اصلي جامعه که بايد روشنگري کرد سانسور خواهد شد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>دنياي پرشور خبري و مشکلات زنان خبرنگار </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در کانال تلگرامي يکي از روزنامه نگاران جوان آمده است که &laquo; .... حالا موهاي خبرها را مي بافم و با تيتر تزئينشان مي کنم.يک نشريه دانشجويي به مراتب صادق تر از مطبوعات ماست.&raquo; !</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اينگونه مي شود که تقابلي نابرابر دولت ها به عنوان صاحبان اصلي سياستگذاري ها کشور&nbsp; به تقابل با رسانه و رسانه اي ها برخاسته و به حق و ناحق دست به توقيف مطبوعات و رسانه ها مي زنند.&nbsp; سانسور يک مواقعيت يک خبر يک حقيقت و .. سانسور انديشه هاي آزاد و تفکر است و اين با اصل آزادي بيان مغايرت دارد چه رسد به سانسوري بزرگ تحت عنوان "توقيف"..</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">به طور کلي عدم احساس امنيت شغلي، ميزان در آمد حداقلي نسبت به سختي کار، عدم عدالت جنسيتي در شغل خبرنگاري، خلاء حمايتي از جانب قانون مطبوعات، نداشتن صنف فعال و منسجم، ورود بدون بدون ضابطه افراد به عرصه خبر،&nbsp; عدم منشور اخلاقي و .. از جمله مهم ترين دغدغه هاي خبرنگاران زن و مرد حرفه اي و صاحب مهارت و قلم است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">مرگ صبح ها در تاکسي</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">کنارم مي نشيند</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">به دفتر روزنامه مي آيد</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">پشت کامپيوتر</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">خبرهايي از چيزهايي که</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">هر روز از دنيا کم مي شود</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">تايپ مي کند</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">مرگ از تنهايي</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">به من پناه آورده</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در ازدحام خبرهاي ناخوشي دنيا&nbsp; (گاليا توانگر)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اما اگر با نگاه جنسيتي به اين عرصه توجه کنيم، شاهد عدم عدالت جنسيتي هستيم، اگر بخشي از خواسته هاي خبرنگاران زن با توجه به عرف جامعه اسلامي ما و رعايت شونات زن مسلمان خواسته هايي محقانه نيست اما بخشي از اين خواسته ها قطعا معقولانه و منصفانه است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">از&nbsp; سال هاي دهه 1970 به اين سو، زنان در سراسر جهان چه به عنوان روزنامه نگار و چه اخيراً به عنوان مدير عاملان شرکت هاي رسانه اي،&nbsp;نقش روز افزون مهمي را در ارائه و پخش اخبار ايفا کرده اند و حتي در راه آزادي مطبوعات جان باخته اند اما در برخي از کشورها به ويژه در ايران به اندازه توان و تأثيرگذاري خود ديده نشده و يا حق حقوق جايگاهي و شأن کاري شان حفظ&nbsp; نمي شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">زنان خبرنگار و روزنامه نگار که در تعداد با مردان شاغل در اين رشته نه تنها معدودتر نبوده بلکه شايد در اکثريت نيز قرار دارند در عرصه هاي مديريتي و حتي مأموريتي منصفانه و بر اساس توانمندي هايشان جايگاه نگرفته و به کار گرفته نشده اند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">مظلوم ترين و آسيب پذيرترين قشر در عرصه خبر </span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">ميرقاسم سيدين&zwnj;زاده نيز در يادداشتي، زنان خبرنگار را آسيب&zwnj;پذيرترين و مظلوم&zwnj;ترين قشر جامعه دانسته و با بررسي مشکلات حوزه کار در ايران، مشکلات مربوط به حضور زنان در جامعه و محيط کار وجايگاه و مشکلات خبرنگاري مشکلات سه&zwnj;گانه زنان خبرنگار را چنين معرفي کرده است: 1- مشکلات عمومي حوزه کسب&zwnj;وکار در ايران، 2- مشکلات مربوط به حضور زنان در جامعه و محيط کار و 3- مشکلات ناشي از کار سخت خبرنگاري. وي تأکيده کرده: جمع شدن اين سه گروه از مشکل بر روي هم باعث مي&zwnj;شود که ما زنان خبرنگار را جزء مظلوم&zwnj;ترين و آسيب&zwnj;پذيرترين اقشار جامعه بدانيم.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">يک بانوي جوان خبرنگار که به تازگي مادر شده است در گفت وگو با خبرنگار طنين ياس مي گويد: در کارم بيش از 10 سال سابقه کاري در خبرگزاري هاي مطرحي را دارم اما اين 10 سال سابقه خبري که براي من آنقدر تضمين و امنيت شغلي نداشت که با شروع دوران بارداري و شيردهي بتوانم اميدوار به برگشتن سر کارم باشم!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">وي با تأکيد بر اينکه زنان خبرنگار هم شرايط حاکم بر زندگاني زن شاغل را تحمل مي کنند و هم&nbsp; مشکلاتي را به&nbsp; لحاظ جنسيت خود متحمل مي&zwnj;شوند، گفت:&nbsp; نابرابري در برخورداري از فرصت&zwnj;هاي برابر شغلي، حقوق و مزايا، امكان ارتقاي شغلي، نابرابري در كسب تجربه&zwnj;هاي كاري و ... از مهم ترين آنهاست .</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">يکي ديگر از بانوان خبرنگار که تمايل نداشت اسمش در اين گزارش آورده شود نيز معتقد است که آسيب هايي که زنان خبرنگار در طول عمر کاري خود با آن مواجه هستند به مراتب بيشتر از مردان است، چرا که اگر زن خبرنگار متأهل باشد هم همسر است و وظيفه شوهرداري دارد، هم مادر است و وظيفه مادري را بايد به نحو احسن انجام دهد و هم بانوي خانه است بايد به کارهاي منزل رسيدگي کند و هم خبرنگار...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اين بانوي خبرنگار که خود هنوز ازدواج نکرده است، تجربه سخت همکاران متأهل خود را يکي از دلايل مشکل پسندي اش براي ازدواج مي داند و مي گويد: عموما مرداني که به خواستگاري ما مي آيند هيچ تعريف و شناخت درستي از شغل خبرنگاري و سختي هاي آن ندارند بر اساس همين نگرش با اشتغال زنان خود در عرصه خبر مخالفت نمي کنند اما واي به روزي که مرد درك درستي از وظيفه شغلي همسرش نداشته باشند اما بعد از مدتي با پي&zwnj;بردن به مشكلات خاص اين شغل و شايد ايجاد مشكلاتي در هماهنگ سازي وظايف خانه&zwnj;داري، همسرداري و اشتغال سرناسازگاري با آنها گذاشته كه اين مسئله تاثير بسياري بر روحيه و انگيزه اين افراد خواهد گذاشت.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">به هر حال توران ولي مراد که از فعالان امور زنان است در گفت وگويي با خبرنگار ايسنا با موضوع " سهم زنان خبرنگار چيست؟" مي گويد: &nbsp;متأسفانه زنان مجبورند در فضايي کار بکنند که فرمول آن را مردان طراحي کرده&zwnj;اند. من اطلاع زيادي در مورد قوانين کار يا تأمين اجتماعي و حمايت&zwnj;هايي که آن&zwnj;ها از زنان شاغل در مشاغل سخت همچون خبرنگاري دارند، ندارم. اما مي دانم چون مراکز قدرتي که در رأس هستند تماما شاکله مردانه دارند، بنابراين اگر کسي بخواهد آنان را به چالش بکشد، فاتحه آن&zwnj;ها و رسانه مربوطه خوانده خواهد شد. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اين فعال امور زنان &nbsp;ادامه مي دهد: در بحث رسانه مشکلات اساسي داريم از جمله آنکه رسانه&zwnj;ها به شدت با قدرت&zwnj;ها متصل&zwnj;اند و قدرت در جامعه ما، ملوک&zwnj;الطوايفي است و احزاب را قدرت&zwnj;ها ساخته&zwnj;اند يعني اول مراکز قدرت توسط افراد احاطه شده و بعد از دل آن&zwnj;ها احزاب شکل گرفته و قدرت&zwnj;ها پديد آمده&zwnj;اند. در چنين حالتي پاسخ خواستن از مسؤولان تعطيل است و رسانه&zwnj;ها که به شدت به بودجه مراکز قدرت وابسته هستند و بودجه خود را از آن&zwnj;ها مي&zwnj;گيرند نمي&zwnj;توانند در عمل، قدرت&zwnj;ها را به چالش بکشند. وقتي خوب که نگاه مي&zwnj;کنيم مي&zwnj;بينيم که در رأس اين قدرت&zwnj;ها، مردان قرار دارند و سياست&zwnj;گذار اصلي آن هستند و آنها هم به شدت با همه اختلافاتشان، اهل زد و بندند. در حالي که زنان عمدتا وارد زد و بندهاي اين چنيني نمي&zwnj;شوند و حريم خود را پيوسته محفوظ نگه مي&zwnj;دارند. خانم&zwnj;هايي که در مراکز قدرت مثل مجلس و دولت هستند هم در چنين جامعه&zwnj;اي در چارچوبي حرکت مي&zwnj;کنند که پيشتر مردان برايشان تعريف کرده&zwnj;اند.<br />انتهاي پيام/ غ </span></p> Thu, 18 Aug 2016 02:09:00 GMT در باغ سبز جديد! http://salmaneali.ParsiBlog.com/Posts/1611/%d8%af%d8%b1+%d8%a8%d8%a7%d8%ba+%d8%b3%d8%a8%d8%b2+%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af!/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.president.ir/fa/94421">روحاني</a>&nbsp;در نخستين اجلاس جهاني شوراها و شهرداران 2016:</span></p> <p><a href="http://www.nazokbin.ir/wp-content/uploads/2015/11/rouhani-angry2.jpg"><span style="font-size: small;"><img class="wp-image-3453 size-full alignleft" style="float: left;" src="http://www.nazokbin.ir/wp-content/uploads/2015/11/rouhani-angry2.jpg" alt="فسادستيزي" width="302" height="201" /></span></a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&laquo;فساد يک موضوع مهم است که همه ما بايد با آن مبارزه کنيم. تنها با موعظه، سخنراني و بخشنامه و حتي قانون و دادگاه و حتي شلاق اين موضوع حل نمي&zwnj;شود. فساد را بايد از طريق علمي و با ريشه&zwnj;هاي آن برخورد کنيم البته دادگاه و برخورد هم لازم است اما بايد با ريشه&zwnj;هاي مسئله برخورد کنيم. يکي از راه&zwnj;هاي آن استفاده از شهر هوشمند و فضاي الکترونيک است که اين کار در بسياري از شهرها شروع شده و اين را بايد تقويت کنيم. وزارت ارتباطات بايد در اين زمينه کمک کند.&raquo;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">درباره اين اظهارات آقاي روحاني بايد گفت، البته بحث دولت الکترونيک بحث مهمي است و سال ها است که دولت&zwnj;ها از جمله خود دولت يازدهم مکلف به کامل کردن آن هستند و البته عموما هم آن طور که بايد و شايد به آن نپرداخته اند و اگر چه شايد دولت الکترونيک براي فسادستيزي در برابر فسادهاي خرد و جزئي تا حدي کارگر باشد، ولي اين مسأله براي مفاسد متوسط و کلان که دولت ها به آن مبتلا مي شوند خيلي مؤثر نيست، چرا که در سطوح بالا، مفسدان به راحتي همديگر را پيدا مي&zwnj;کنند و به سادگي به همديگر پل مي&zwnj;زنند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">به نظرم بايد به آقاي روحاني گفت: شما کمي بيشتر فضاي پيراموني خودتان را عجالتاً سالم سازي کنيد و با حاميان مفسدان و تئوري پردازان اشرافي&zwnj;گري مقابله کنيد و جلوي رابطه بازي&zwnj;هاي اطرافيان خود را بگيريد و وزرايي که به خود حق مي&zwnj;دهند از چند منبع دولتي و عمومي تغذيه&zwnj;هاي نجومي کنند را کنار بگذاريد و از وزرايي که در مفاسدي مثل کرسنت و استات اويل و امثالهم کارنامه شان به خوبي عيان است استفاده نکنيد، بخش زيادي از مفاسد امثال صدقي، رستگار سرخه&zwnj;اي و صفدر حسيني و مفاسد ديگري که در مسير افشا هستند، تکرار نخواهد شد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">و بازهم به نظرم بايد به آقاي روحاني گفت: لطفا براي ورود نکردن جدي به معرکه فسادستيزي و مبارزه با خائنان و حرام&zwnj;خواران، به مردم در باغ سبز انتزاعيِ فضاي مجازي را نشان ندهيد! مردم منتظر برخورد جدي شما و همکاري&zwnj;تان با قوه قضاييه و سازمان بازرسي در خصوص مفسدان و حاميان شان و بازگرداندن اموال به يغما برده از بيت المال و افشاي مفسدان و خائنان هستند.</span></p> Sun, 24 Jul 2016 17:14:00 GMT پاسخي به کامنت ارسالي کاربران در فيد مدير http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/73/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%d9%8a+%d8%a8%d9%87+%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%aa+%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a+%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d8%af%d8%b1+%d9%81%d9%8a%d8%af+%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1/ <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">با نام و ياد خدا</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><br />سلام بر همه</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">مديرپارسي بلاگ در <a href="http://modir.parsiblog.com/Feeds/10326097/">&laquo;اين فيد&raquo;</a> از وضعيتي سخن گفته که خواه ناخواه، تلخ يا شيرين، واقعيت دنياي وبلاگ نويسي ست. هجمه انواع و اقسام شبکه هاي اجتماعي پيامدهاي خود را نه تنها بر مطبوعات نوشتاري، ديداري ،شنيداري و ديجيتال گذاشته ، بلکه بر هم خانواده خود يعني شبکه هاي وبلاگي نيز تأثير زيادي داشته و کاربران و مخاطبين رو از اين فضا به شدت دور کرده است.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp;به قول جناب مهندس فخري ( واقعيت اينه که تکنولوژي خيلي وحشيانه و شتابدار داره پيش ميره و پا به پا همراهش رفتن واقعا مشکله و گاه نشدني)</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">از نظر من در يک نگاه کلي و منصفانه به پارسي بلاگ..مي توان گفت اين فضا از دو بُعد معنوي و امکانات، در مسير خود با موفقيت هايي غيرقابل انکار رو به رو بوده است، کسي نمي تونه انکار کننده فضاي پاک، با اخلاص و دوستي هاي ساده اما زيبا در پارسي بلاگ باشه، همدلي و همزباني بين اعضا پارسي بلاگ در کمتر شبکه اجتماعي با کاربران نامحدود ديده مي شود.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">اما از بُعد امکانات که جاذبه هاي خاص خود را در گرايش افراد به اين سمت دارد، قطعا نيازمند تغييرات و تحولات بنياديني هستيم که دوستان به واقع و به درستي به آن اشاراتي داشتند که البته آن چه مهم است برداشتن انگشت متهم اصلي از مدير پارسي بلاگ است، هرچند ايشان هم در محل اتهام قرار دارند!</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">در مورد دوستاني که به کرات خواهان رايگان شدن برخي از امکانات پارسي هستند بايد گفت که اگر ما چيزي را دوست داريم بايد براي حفظش از جان که نه حداقل از مال مايه بگذاريم .. لطفا سر جيب ها را شل تر کنيد، چرا که برخي از انتظارات ما نيازمند&nbsp; بودجه مالي ست.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">اما در مورد تغييرات در مجله سردبيري و دبيران ..بايد بگم که اساسا تحول و تغييرات مثبت هميشه خوب است چرا که در هر سري، فکري وجود دارد. اما توصيه من به دوستان اين است که از دايره انصاف خارج نشده و تهمت و گمانه زني در مورد همکاران مجله نداشته باشند، کاري که انجام نشده است هيچ گاه خطا ندارد تا وقتي که کاري انجام نداده ايم ..بالاي گود بسيار رجرز مي خوانيم.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">به هر حال به نظر من پيشنهادات دوستان از رايگان کردن برخي امکانات بلاگ گرفته تا تغيير سردبير و دبير ( که باز هم برخي غيرمنصفانه به آن تاخته اند)، حفظ و ارتقاي مجله پارسي نامه، حضور خود جناب مدير در پارسي يار و ... نمي تواند جلوي اين اسباب کشي افراد از وب ها به ساير شبکه هاي اجتماعي نظير تلگرام، واتس آپ، اينستاگرام و .. رو بگيره و به قول مدير (جاذبه هاي شبکه و بازي هاي موبايلي به قدري زياده که تقريبا همه رو بصورت ناخودآگاه از وب بيرون برده. همه سايتها و سرويسها حتي غولهاي بين المللي تاثير گرفته اند. چيزي نيست که بشه به اين راحتي تغييرش داد.)</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">مگر آنکه دوستان را در خصوص تفاوت هاي شبکه هاي اجتماعي به ويژه موبايلي و وبلاگ ها وشبکه هاي اجتماعي وابسته به آن آگاه سازيم .بنابرگفته کارشناسانِ فضاي مجازي تفاوت هاي اين دو به شرح زير است.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp;-1 &nbsp;محتواي شبکه هاي اجتماعي ماندگار نيست. با يک سواد متوسط استفاده از اين شبکه ها، تقريبا پيدا کردن يک مطلب مربوط به چند هفته قبل کاملا&nbsp; طاقت فرسا و زمان بر است. </span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp; -2 &nbsp; &nbsp;اساسا محتواهاي ماندگار و عميق يا تفکر برانگيز بر روي شبکه هاي اجتماعي گذاشته نمي شود.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">3- ازطرفي مخاطب نيز&nbsp; معمولا به دنبال يک محتواي ماندگار در يک شبکه اجتماعي نيست زيرا حجم بالاي مطالب فرصت تامل و تعمق را بر روي تمام مطالب از او سلب مي کند.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp; -4 &nbsp; &nbsp;امکانات کامنت گذاري شبکه هاي اجتماعي بسيار ساده تر از وبلاگ هاست اما ويژگي کامنت ها نيز مشابه مطالب شبکه هاست. ماندگار نبودن و به عبارت ديگر سطحي بودن و لحظه اي بودن کامنت ها از سوي نويسنده و خواننده هر دو پذيرفته شده است.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp; -5 &nbsp; &nbsp;ديگرويزگي در مورد کامنت ها آنست که مدت زمان کمتري ديده مي شوند زيرا حجم کامنت ها بالاست و به دليل حجم مطالب در صفحه معمولا کامنت ها به صورت جمع شده در پايين مطلب ديده مي شوند.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp;-6&nbsp;&nbsp;از نظر محتواي "شبکه اجتماعي نويسي" به نظر مي رسد که موضوعات با زندگي روزمره افراد و احساسات و افکار و تجربه هاي روزانه شان گره خورده است. هر موضوعي در زندگي روزمره مي تواند موضوعي براي نگارش در شبکه اجتماعي باشد.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">اما وبلاگ ها و شبکه هاي اجتماعي وابسته به آنها</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp; -1 &nbsp; &nbsp;مطالب يک وبلاگ قابل رجوع، بررسي و استناد است. چنانچه بخشي از افتخارات فضاي مجازي در زمينه "انفجار اطلاعات" را بايد به تلاش وبلاگ هاي تخصصي مربوط دانست.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp;-2 &nbsp; &nbsp;&nbsp;موضوعات مطرح شده در وبلاگ ها برنامه ريزي شده تر، عميق تر و ماندگار ترند.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp;-3 &nbsp;کامنت ها در وبلاگ ها مدت زمان بيشتري ديده مي شوند و قابل تحليل و بررسي هستند.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp;-4 &nbsp; &nbsp;نويسنده يک وبلاگ عمدتا براساس آنچه مي نويسد شناخته مي شود در حالي که در شبکه هاي اجتماعي به خاطر ارتباط دوستانه اي که پيش از آن ميان افراد وجود دارد لزوما سنجش نظرات افراد براساس انچه مي نويسند نيست.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; -5 &nbsp;وبلاگ با ويژگي هاي خاصي که دارد احساس مالکيت بيشتري در صاحب اش ايجاد مي کند. در کنار آن کارکردهايي مانند خودشناسي در وبلاگ بيشتر امکان بروز و ظهور دارد</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp; -6&nbsp;کارکرد وبلاگ فراهم کردن فضاي عمومي نقد، تفکر و انديشه است در حاليکه شبکه هاي اجتماعي حائز عناصري هستند که تسهيم کننده زندگي روزمره فرد (با همه ابعاد ساده و سطحي آن) با ديگر دوستان اوست هر چند که گاهي اين کارکردها به هم نزديک مي شوند. </span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp;-7 &nbsp;&nbsp;فعالترين اعضاي شکبه هاي اجتماعي معمولا کساني هستند که لينک ها، ويدئو و عکس هاي داغ را به سرعت بر روي شبکه مي گذارند اما فعال ترين وبلاگ نويس ها آنهايي هستند که با توجه به حيطه خاص خود تحليل هاي بهتر يا نوشته هاي منسجم تر و عميق تري ارايه مي دهند.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">حال بايد ديد با تمام شرايط موجود در پارسي بلاگ و ويژه تر پارسي يار آيا نمي ارزد که ما بخشي از ساعات روزانه و دنياي ارتباطات مجازي خود را در اين شبکه اجتماعي بگذرانيم و آيا آنقدر فرصت ها براي ما کم و شبکه هاي موبايلي داراي اهميت و جاذبه هستند که تفاوت هاي فاحش اين دو فضا را ناديده گرفته و آن دو را با هم مقايسه کنيم و به نفع شبکه هاي موبايلي راي دهيم و يا نامهربانانه در مورد پارسي بلاگ و خدمات مدير ابراز نظر نماييم .</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">در پايان کلام هم خطاب به مدير محترم مي گويم که قطعا برخي از خواسته هاي دوستان چون حضور بيشتر شما در پارسي يار، فراهم کردن شرايط ارزان تر شدن استفاده از امکانات ، برنامه ريزي جهت برگزاري همايش مختص پارسي بلاگي ها را با توجه به تمام جوانب کار در دستور کار خود قرار دهيد</span></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"> .</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></p> <p style="text-align: left;">سردبير مجله پارسي نامه</p> <p><br /> <br /></p> Sun, 24 Jul 2016 09:17:00 GMT ماشين آدم کشي آمريکا 1 http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/753/%d9%85%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d9%86+%d8%a2%d8%af%d9%85+%da%a9%d8%b4%d9%8a+%d8%a2%d9%85%d8%b1%d9%8a%da%a9%d8%a7+1/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>&laquo;من تعجب مي کنم آمريکايي ها خجالت نمي کشند اسم حقوق بشر را مي آورند. هر کس ديگري در دنيا ادعا بکند طرفدار حقوق بشر است دولت مردان آمريکا نبايد اين ادعا را بکنند.&raquo;</strong> <sub>&nbsp;امام خامنه اي (مدظله العالي)</sub></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/styles/node_thumb/public/field/image/1395/04/07/TANINEYAS.jpg?itok=VzskX75x" alt="" width="385" height="138" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">سيرصعودي 240 ساله نقض حقوق بشر توسط آمريکا</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">بنابر آمار و اسناد مختلف بين المللي و حتي داخلي آمريکا و به گواه وکلا و حقوقدانان برجسته و شناخته شده &nbsp;اين کشور،&nbsp; مدال &laquo; بزرگترين ناقض حقوق بشر در جهان&raquo; به آمريکا تعلق دارد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اين درحالي است که ارتش ايالات متحد آمريکا با 240 سال قدمت به 70 ملت مستقل دنيا حمله کرده و جنايات جنگي بي شماري را رقم زده است، حال اگر تاريخ برده داري و کشته شدن حدود 10 ميليون آفريقايي بر اثر اين تجارت و نسل کشي سرخ پوستان را به اين آتش افروزي ها اضافه کنيم به نگاه و تفسير آمريکايي از حقوق بشر، پي خواهيم برد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">روند نقض حقوق بشر در طول عمر آمريکا سيري صعودي دارد به طوري که سال 2014 ميلادي يکي از سياه ترين دوران آمريکا در نقض حقوق بشر محسوب مي شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">انتشار اسناد شکنجه هاي وحشيانه سازمان اطلاعاتي سيا، انتشار گزارش کميته ضد شکنجه سازمان ملل در خصوص استفاده از شکنجه در بازداشتگاه هاي اين کشور، جاسوسي هاي وسيع از دولت ها و مقامات ساير کشورها، حمايت گسترده از رژيم صهيونيستي در جريان جنگ غزه و گروهک تروريستي داعش که فجيع ترين جنايات عليه بشريت را در سوريه و عراق مرتکب مي شود، از جمله موارد نقض گسترده حقوق بشر توسط آمريکا مي باشد که سال 2014 را به لکه ننگ ديگري براي اين کشور در حوزه حقوق بشر تبديل کرده است و به اين آمار مي توان 1 ميليون و 800 هزار کشته و 6 ميليون آواره در جنگ عراق را نيز اضافه کرد.&nbsp; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px 10px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/04/07/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_0.jpg" alt="" width="620" height="322" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">طنز تاريخ در اين نکته است که &nbsp;اين سردمدار بزرگ جنايات بشري، پر سروصداترين مدعي حقوق بشر در جهان است، حقوق بشري از آن براي توجيه لشکرکشي ها و رقم زدن جنايات جنگي خود و هم پيمانانش استفاده مي کند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">مدعي حقوق بشري که عضو هيچ کنوانسيون حقوق بشري نيست! </span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">جدول فوق و بسياري ديگر از آثار و نتايج نقض حقوق بشر توسط آمريکا در اقصي نقاط جهان، نشان مي دهد که حقوق بشر آمريکايي، بزرگ ترين دروغ و فريب دنياي ماست .چرا که اين بزرگترين مدعي "حقوق بشر" &nbsp;حتي به صورت نمادين هم خود را ملزم به عضويت در کنوانسيون هاي مرتبط با حقوق بشر چون &laquo; کنوانسيون حقوق کودک، کنوانسيون حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، پروتکل اختياري کنوانسيون منع شکنجه، کنوانسيون بين&zwnj;المللي حمايت از افراد در برابر ناپديد شدن اجباري، کنوانسيون رم در خصوص اساسنامه ديوان کيفر بين&zwnj;المللي، کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و کنوانسيون حقوق بشر بين&zwnj;المللي&raquo; ندانسته و به بهانه&zwnj;هاي متعدد از الحاق به معاهدات حقوق بشري خودداري مي کند!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">ابعاد مختلف نقض حقوق بشر توسط آمريکا</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">با نگاهي تيتروار به عملکرد چند گانه آمريکا در نقض حقوق بشر در جهان مي توان گفت که اين کشور در ابعاد مختلف</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>1) نظامي: &laquo; حمله مستقيم و غيرمستقيم به کشورهاي ديگر، حمايت از تروريسم و تروريسم پروري، حمايت از رژيم جعلي صهيونيستي، کشتارهاي بي رحمانه و نسل کشي مسلمانان...&raquo;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;2) سياسي و جاسوسي: &laquo; دخالت در امور کشورها و ملت ها، کودتا عليه دولت هاي قانوني، شنود مکالمات شهروندان و دولتمردان ساير کشورها، &nbsp;تربيت جاسوس و نفوذ آنها در سايرکشورها و ..&raquo;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>3) اقتصادي: &laquo; تحريم هاي شديد تجاري، مالي و بانکي عليه ملت ها و بلوکه کردن و دستبرد غيرقانوني به اموال کشورها ... &raquo; </strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>4) حقوقي و انساني &laquo; زندان گوآنتانامو و شکنجه هايي غيرانساني آنها و تجاوز به زندانيان و ...&raquo; </strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">سرمنشا همه رفتارهاي ضد حقوق بشري دنياست.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">جدول زير بخشي ديگر &nbsp;از جنايات آمريکا را در صد سال گذشته نشان مي دهد :</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px 10px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/04/07/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1_0.jpg" alt="" width="668" height="651" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>سرايت ويروس بيماري کشنده نقض حقوق بشر از آمريکا به ساير کشورها</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">البته جنون رفتارهاي ضدبشري آمريکا با سياست هاي مداخله جويانه و شيطاني دولتمردان اين کشور، مرزهاي آمريکا را در نورديده و گريبانگير بسياري از کشورهاي اروپايي و آسيايي شده است، کشورهايي مانند رژيم آل خليفه در بحرين، رژيم ال سعود در عربستان، يمن، تندروهاي سومالي و همپيمان قديمي اش اسرائيل .. که تحت حمايت آمريکا قرار دارند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>براي مثال</strong></span></p> <blockquote><ol> <li style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong><span style="font-size: 14px;">حمايت از چهره تروريستي، رژيم جعلي صهيونيستي در غصب اراضي مردم فلسطين، بي خانمان کردن هزاران فلسطيني و&nbsp; به شهادت رساندن 2143 نفر در اثر حملات هوايي و دريايي و زميني ارتش&nbsp; رژيم صيونيستي به نواز غزه در طول فقط 51 روز از بارزترين حمايت هاي ضدحقوق بشري آمريکا است.</span></strong></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #800080;"><strong>حمايت تسليحاتي و مالي از رژيم صهيونيستي در&nbsp; حمله ژوئيه 2006 اسرائيل به لبنان و بمباران 33 روزه&zwnj;اي كه به طور متوسط روزانه 166 كشته و زخمي غيرنظامي لبناني برجاي گذاشت، و بيش از هفت ميليارد دلار خسارت به بار&zwnj;آورد، كنگره آمريکا و دولت&zwnj;هاي پياپي اين كشور مي دانستند جنگ افزارهايي كه در اختيار اسرائيل قرار مي&zwnj;دهند در راه تحميل خواست اسرائيل به لبنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت</strong></span>.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;">سياست منفعلانه آمريکاي مدعي حقوق بشر در قبال کشته شدن هزاران مسلمان ميانماري و طفره&nbsp; رفتن اين کشور از قبول نسل کشي مسلمانان اين کشور، هلاري کلينتون در سفري به ميانمار تير خلاص را بر پيکره مجروح مسلمانان ميانمار نشاند و از رئيس جمهور اين کشور خواست تا به اصلاحات در اين کشور ادامه بدهند تا ثابت کنند که با جامعه جهاني همراه هستند.&nbsp; پس از اين ديدار&nbsp; تين سين در يک سخنراني اعلام کرد: مسلمانان روهينگيا بايد از کشور اخراج و به اردوگاه&zwnj;هاي پناهندگان سازمان ملل منتقل شوند</span><span style="color: #ffa07a;">.</span></strong></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ffa07a;">حمايت تسليحاتي و بين المللي از جنايات عربستان در يمن، بنابر گزارشات ديدبان حقوق بشر بقاياي بمب جي&zwnj;پي&zwnj;يو31 هدايت&zwnj;شونده با ماهواره در&nbsp; مناطق بمباران شده يمن پيدا شده است که اين بمب&zwnj;هاي 907کيلوگرمي را آمريکا در اختيار عربستان قرار داده است. عربستان سعودي از تاريخ 6 فروردين ماه سال 1394 حملات هوايي خود را با هدف بازگرداندن قدرت به عبدربه منصور هادي، رئيس جمهور مستعفي يمن و تضعيف جنبش مردمي انصارالله به خاک يمن آغاز کرد و به گفت? منابع داخلي يمن، در حملات مرگبار رياض که عمدتاً مناطق غيرنظامي را هدف مي&zwnj;گيرد، بيش از 28 هزار يمني کشته شده&zwnj;اند</span></strong>.</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">سکوت آمريکا و رفتار منفعلانه او در کشتار مردم بي گناه بحرين توسط رژيم آل&nbsp; خليفه و حمايت هاي نيابتي عربستان از اين رژيم سفاک در اين بين غيرانساني تر از کتشار مردم بي گناه&nbsp; ورود&nbsp; دلال ها و قاچاقچيان اعضاي بدن به اين کشور و غارت اعضاي بدن شهدا و مجروحان بحريني و انتقال آنها به فلسطين اشغالي و همچنين برخي از کشورهاي اروپايي است، چيزي که آمريکاي مدعي حقوق بشر چشم خود را بر آن بسته و تا کنون واکنشي نسان نداده است!</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #a52a2a;">&nbsp;تراژدي اشغال افغانستان به بهانه مبارزه با تروريسم بعد از نمايشنامه ناموفق 11 سپتامبر که منجر به ورود سربازان آمريکايي به افغانستان و جنايات بي شمار آنها عليه مردم بي دفاع اين کشور شد، در اين سال ها 2008 سياه ترين سال حضور آمريکايي ها براي مردم افغان بود. بمباران هاي مراسم عزاداري و يا شادي مردم، تخريب خانه هاي آنان، ايجاد زندان هاي خصوصي، دستگيري هاي خود سرانه، شكنجه و آزار و اذيت مردم، زنداني کردن شمار زيادي از کودکان 11 تا 13 ساله با عنوان ""جنگجويان دشمن" از موارد نقض حقوق بشر است كه از سوي نيروهاي خارجي در افغانستان انجام شد.</span></strong></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #4b0082;"><strong>و در نهايت، تولد تروريستي بين المللي به اسم " داعش" و حمايت از آن که آثار و اخبار وحشي گري هاي اين گروه انسان نما را مي تواند در انواع اعدام هاي عجيب از غرق کردن کودک دو ساله تا انفجار سر پيرمردهاي کهن سال، بريدن سر جوانان و تجاوز به زنان و دختران عراقي، سوري، در اخبار ديد و شنيد. تروريست هايي که تا کنون جان صدها هزار نفر را گرفته و خاک سوريه و عراق را به خاکستر بدل کرده اند. پايگاه اينترنتي گلوبال ريسرچ نوشت: واشنگتن همه گروه&zwnj;هاي تروريستي شناخته شده و گروه&zwnj;هاي فرعي فعال در سوريه و مناطق ديگر را ايجاد کرده است و از آنها حمايت مي کند، بنابر اين گزارش داعش نمي توانند بدون حمايت خارجي، تامين سلاح، کمک مالي، آموزشي و کمک هاي ديگر - آمريکا - باقي بمانند.</strong></span></span></li> </ol></blockquote> <p><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">ادامه دارد...</span></p> Fri, 08 Jul 2016 04:53:00 GMT نمايشگاه قرآن ، شعار تا عمل http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/749/%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87+%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86+%d8%8c+%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d8%a7+%d8%b9%d9%85%d9%84/ <div class="lide"><span style="font-size: medium;">امسال نمايشگاه بين&zwnj;المللي قرآن، هفت روزي بعد از شروع ماه مبارک رمضان بيست و چهارمين سال تولد خود را جشن قرآني گرفت. اين جشن با شعار &laquo;به سوي فهم قرآن&raquo; از 24 خرداد ماه مقارن با 7 ماه رمضان تا هشتم تير ماه - 22 ماه رمضان - از ساعت 18 تا 23 و 30 دقيقه در مصلي امام خميني تهران در حال برگزاري&nbsp; است در اين گزارش سعي کرده ام به چگونگي برگزاري اين نمايشگاه و نقاط قوت و ضعف آن بپردازم. <br /><br /></span></div> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/04/02/tanineyas3.jpg" alt="نمايشگاه قرآن " width="660" height="238" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;">&lt;** ادامه مطلب... **&gt;<br /><br /></span></p> <p id="yui_3_16_0_ym19_1_1466570917843_7004"><span style="font-size: medium;"> نمايشگاه در فضاي 40 هزار مترمربع برپاشده که يک&zwnj;سوم آن مربوط به بازارچه&zwnj;هايي همچون بخش&zwnj;هاي رسانه&zwnj;هاي ديجيتال و محصولات هنري ـ قرآني، عفاف و حجاب و فروش کتاب است، ضمن اينکه غرفه&zwnj;هايي هم به بخش&zwnj;هاي آموزش&zwnj;و پرورش، بانوان، دانشگاهي و حوزوي، فروش، بخش ويژه،&zwnj; بين&zwnj;الملل، محافل و مراسم و &hellip; اختصاص&zwnj;يافته است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img style="height: 312px; width: 500px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/04/02/tanineyas4.jpg" alt="" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> ورودي شبستان مصلاي امام خميني(ره) غرفه هاي &laquo;خادمان قرآني&raquo; که آلبومي تصويري از خادمان قرآن از نخستين سال هاي برگزاري نمايشگاه قرآن و عکس استادان قرآني در دل خود دارد، چشم را نوازش داده&nbsp; و گام ها را به سوي اين غرفه مي کشاند، بنابر اخبار نمايشگاه امسال قرار است از 12 خادم قرآن با حضور رئيس جمهور تجليل شود.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> يکي از بخش هاي جذاب و پر بازديد کننده نمايشگاه قرآن امسال، مثل ساير سال ها بخش هاي دانشگاهي و کودکان است، در اين دو بخش شاهد حضور دو طيف از بازديدکنندگان هستيم، در غرفه هاي دانشجويي، چهره هاي شاداب و جوان دانشجويان که گاها همراه با اساتيد خود به نمايشگاه آمده اند و از آثار هنري &ndash; فرهنگي هم قشران خود بازديد مي کنند و در جلسات و مسابقات قرآني شرکت مي کنند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> در بخش هاي کودکان و نوجوانان شاهد حضور خانواده ها با فرزندانشان هستيم، نکته قابل توجه محجبه بودن دختر بچه هاي کوچک زير سه سال است که گويي با حجاب، مستوره هاي کوچکي در نمايشگاه قرآن هستند، در اين غرفه ها نيز بيشتر والدين به دنبال کتاب هايي با مضامين داستان هاي&nbsp; قرآني، روش هاي حفظ قران براي فرزندانشان و همچنين نرم افزارهاي قرآني براي سنين دبستان و&nbsp; پيش دبستاني هستند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> بيشتر خانواده ها به تفکيک جنس و سن خريد مي کنند ، حتي در انتخاب داستان هاي قرآني و بازي هاي قراني &nbsp;سعي دارند ، به صورت مجزا براي فرزندان پسر و دختر خود خريد کنند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img style="height: 180px; width: 500px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/04/02/tanineyas3.jpg" alt="" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> مريم عبدالهي يکي از مادراني است که با دو فرزند خود به نمايشگاه آمده است؛ او معتقد است که نمايشگاه در حوزه کودکان ونوجوانان به اندازه سن و ميزان پتانسيل قراني جامعه اسلامي عمل نکرده است و حتي گاهي غرفه داران با همان محصولاتي که سال هاي گذشته شرکت کرده اند، حاضر مي شوند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> از بين بنيادهاي پژوهشي، غرفه &nbsp;بنياد پژوهش&zwnj;هاي اسلامي آستان قدس رضوي، يکي از پر محتواترين غرفه هاست که ميزبان بسياري از بازديدکنندگان و اهالي پژوهش است . بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي، با حدود 500 عنوان اثر، در 2 غرفه 24 متري در بخش ناشران و مؤسسات فرهنگي آستان قدس رضوي شرکت دارد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> برگزاري نشست هاي علمي و مشاوره&zwnj;هاي فرهنگي و خانوادگي، رونمايي از آثار قرآني جديد همچون جلد 30 المعجم، جلد 1 لطائف التفسير و جلد 3 پرتويي از هدايت قرآن، معرفي کتاب براي برگزاري مسابقات قرآني، ارائه بسته فرهنگي با تخفيف ويژه با موضوع قرآن و حديث و ارائه تخفيف ويژه فروش کتاب در بخش فروش آثار را مي توان از ديگر فعاليت هاي قرآني اين مرکز در ماه مبارک رمضان دانست.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> همچنين در ايام ماه مبارک رمضان همه روزه، جلسات تفسير قرآن کريم در نمازخانه بنياد بعد از فريضه نماز جماعت ظهر و عصر برگزار مي شود.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>پر واضح است که امسال نمايشگاه قرآن با اقبال قابل ملاحظه بازديدکنندگان رو به رو نبوده است! جاي خالي برخي از انتشاراتي ها و موسسات قرآني به چشم مي خورد! با اينکه نمايشگاه بيست و چهارم در مصلا برگزار شده است و پيش بيني مي شد که اين امر به افزايش بازديد کمک کند اما متأسفانه شاهد اين روند نيستيم. </strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> طي صحبت با مسئولان بخش&zwnj;هاي مختلف نمايشگاه قريب به&zwnj;اتفاق آنها نسبت به انتقال مکان نمايشگاه از باغ&zwnj;موزه دفاع مقدس به مصلاي امام خميني (ره) اظهار خرسندي داشتند چرا که اين مکان را معنوي و قابل &zwnj;دسترسي بهتر براي بازديدکنندگان مي&zwnj;دانستند و بيان کردند که نسبت به دو سال پيش استقبال افزايش&zwnj;يافته است.</span></p> <p id="yui_3_16_0_ym19_1_1466570917843_7012"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>نقاط ضعف نمايشگاه بين&zwnj;المللي قرآن کريم</strong></span></span></p> <p id="yui_3_16_0_ym19_1_1466570917843_7023"><span style="font-size: medium;"> در روزهاي آغاز به کار نمايشگاه عدم حضور يا آمادگي غرفه&zwnj;ها براي حضور بازديدکنندگان به شکلي بارزي نمود داشت که با گذشت چند روز از افتتاحيه نمايشگاه به&zwnj;مرور غرفه&zwnj;ها برپاشده و غرفه داران نيز حاضر شدند.</span></p> <p id="yui_3_16_0_ym19_1_1466570917843_7033"><span style="font-size: medium;"> نمايشگاه قرآن سال جاري با شعار &laquo;به&zwnj;سوي فهم قرآن&raquo; برگزار شده است مسئولان و غرفه&zwnj;داران نيز بايد برنامه&zwnj;هاي خود را مطابق آن قرار مي&zwnj;دادند اما آنچه در عمل مشاهده مي&zwnj;شد با اين شعار هماهنگي لازم را ندارد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> &nbsp;باوجود گذشت 24 سال از عمر نمايشگاه قرآن هنوز &nbsp;اطلاع&zwnj;رساني مناسب ارائه نمي&zwnj;شود، در کنار عملکرد ضعيف مسئولان در اطلاع&zwnj;رساني يا تبليغات لازم در سطح شهر&nbsp; در داخل خود نمايشگاه نيز شاهد نبود کيوسک راهنما و اطلاع&zwnj;رساني &nbsp;هستيم و اين درحال است که مي شود با طراحي يک نرم&zwnj;افزار بسياري از اطلاعات موردنياز بازديدکنندگان را در اختيار آنها قرارداد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> ضمن اينکه مشکل نبود کارت&zwnj;خوان در کنار ساير کمبودهاي 24 امين نمايشگاه قرآن، مزيد بر علت است.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> از نکات قابل تأمل در نمايشگاه قرآن امسال مي توان به بخش عفاف و حجاب، حضور بسيج در خارج از شبستان اشاره کرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img style="height: 309px; width: 500px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/04/02/tanineyas1.jpg" alt="" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>بخش عفاف و حجاب در نمايشگاه قرآن</strong></span></span></p> <p id="yui_3_16_0_ym19_1_1466570917843_7077"><span style="font-size: medium;"> بخش عفاف و حجاب بانوان با جانمايي 100 غرفه در بيست چهارمين نمايشگاه بين&zwnj;المللي قرآن حاضرشده است.</span></p> <p id="yui_3_16_0_ym19_1_1466570917843_7080"><span style="font-size: medium;"> امسال در اين بخش طرحي تحت عنوان &laquo;تعويض چادرهاي کهنه بانوان&raquo; اجرا مي&zwnj;شود که طي آن بانوان مي&zwnj;توانند با پرداخت 12 هزار و 500 تومان يک چادر به ازاي چادر کهنه و قديمي خود دريافت کنند.</span></p> <p id="yui_3_16_0_ym19_1_1466570917843_7082"><span style="font-size: medium;"> لازم به ذکر است که بانوان براي تعويض چادر خود مي&zwnj;توانند به غرفه طرح ملي ارتقاي کيفيت چادرهاي نماز، مساجد و اماکن متبرکه در بيست و چهارمين نمايشگاه بين&zwnj;المللي قرآن کريم مراجعه کنند.</span></p> <p id="yui_3_16_0_ym19_1_1466570917843_7084"><span style="font-size: medium;"> شايان&zwnj;ذکر است که اين طرح باهدف ترويج پوشش اسلامي و ايراني و نمازخواني از سوي مؤسسه ثنا اجراشده است؛ ضمن اينکه در بخش عفاف و حجاب نسبت به ساير بخش&zwnj;ها تخفيف بخش فروش بهتر بود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img style="height: 293px; width: 500px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/04/02/tanineyas.jpg" alt="" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> فاطمه شجاعي که با دختر کوچکش به نمايشگاه آمده بود، در خصوص اين بخش از نمايشگاه با اشاره به اينکه چيدمان غرفه ها مناسب نيست گفت، قرار گرفتن غرفه ها با محصولات مختلف در کنار يکديگر زيبايي بصيري ندارد &nbsp;و باعث ايجاد يک سردرگمي و تلف شدن وقت از بازديدکننده مي شود.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> وي با اشاره به تبليغات غرفه ها براي تخفيف 10 تا 30 درصد گفت: از بين تمام غرفه هايي که من بازديد کردم تنها يک غرفه اين تخفيفات را لحاظ کرده بود در حالي که به نظر مي رسد ساير محصولات ارائه شده ، با قيمت هاي مغازه و فروشگاه ها فروخته مي&zwnj;شود.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> شجاعي ادامه داد: بيشتر تهراني&zwnj;ها روزه&zwnj;دار بوده و سعي دارند بعد از ساعات افطار به بازديد نمايشگاه بيايند و اين در حالي است که ساعات بازديد بعد از افطار بسيار کوتاه بوده و بازديدکنندگان موفق به ديدن تمام بخش هاي نمايشگاه نمي شوند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> وي غرفه&zwnj;هاي دوخت چادر مجاني را از نقاط قوت اين بخش از نمايشگاه برشمرد و ادامه داد: اينکه تعدادي از بانوان وقت و مهارت خود را بدون چشم داشت مالي در خدمت حجاب برتر و ارائه خدمات به بانوان بازديدکننده اختصاص داده اند قابل تقدير است، جالب تر اينکه اين بانوان با وجود فروش پارچه چادري در غرفه خود، حاضر به دوخت پارچه هايي هستند که بانوان از غرفه آنها خريداري نکرده&zwnj;اند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> شجاعي، اين حرکت را حرکت مؤثر فرهنگي در راه ترويج پوشش حجاب دانست .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img style="height: 332px; width: 500px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/04/02/386762_661.jpg" alt="" /></span></p> <p id="yui_3_16_0_ym19_1_1466570917843_7086"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>علت عدم حضور بخش قرآني بسيج در شبستان مصلا</strong></span></span></p> <p id="yui_3_16_0_ym19_1_1466570917843_7046"><span style="font-size: medium;"> همچنين با آغاز به کار نمايشگاه خبرهايي مبني بر عدم حضور بخش قرآني بسيج در شبستان نمايشگاه قرآن منتشر شد، اين مساله به اختلاف&zwnj;نظر مسئولان قرآني بسيج با مسئولان نمايشگاه قرآن درباره برپايي غرفه&zwnj;هاي شهداي قرآني و جايگاه موردنياز براي معرفي&zwnj;فعاليت&zwnj;هاي بسيج، برمي&zwnj;گردد، که بسيج درخواست 120 متر از فضا شبستان را داشته اما 40 تر در اختيار او گذاشته مي&zwnj;شود.</span></p> <p id="yui_3_16_0_ym19_1_1466570917843_7049"><span style="font-size: medium;"> بسيج نيز براي از دست ندادن فرصت معرفي محصولات قرآني خود با مسئولان مصلاي تهران جهت حضور در نمايشگاه، وارد مذاکره مي&zwnj;شود، که حاصل اين مذاکره منجر به حضور بسيج در فضاي باز مصلا مي&zwnj;شود که طي آن مسئولان مصلا حدود 300 متر يعني چيزي نزديک به سه برابر فضاي درخواستي را در اختيار بسيج قرار مي&zwnj;دهند.</span></p> <p id="yui_3_16_0_ym19_1_1466570917843_7064"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>بهترين مسير رسيدن به نمايشگاه بين&zwnj;المللي قرآن کريم</strong></span></span></p> <p id="yui_3_16_0_ym19_1_1466570917843_7055"><span style="font-size: medium;"> لازم به ذکر است که بهترين مسير رسيدن به نمايشگاه بيشتر از طريق خطوط يک و سه قطار شهري در ايستگاه&zwnj;هاي شهيد بهشتي و مصلا صورت مي&zwnj;گيرد، ضمن اينکه خط يک مترو تهران نيز هم&zwnj;زمان با آغاز نمايشگاه قرآن نيم ساعت به زمان سرويس&zwnj;دهي خود افزوده و تا ساعت 23 اقدام به جابجايي مسافران مي&zwnj;کند؛ براي دسترسي بازديد&zwnj;کنندگان به حمل&zwnj;ونقل داخلي در ورودي&zwnj;هاي دو ايستگاه مترو شهيد بهشتي و مصلا وسيله نقليه قرار داده&zwnj;شده است.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">انتهاي پيام/ غ <br /></span></p> Thu, 23 Jun 2016 14:23:00 GMT سريال برادر، به نام مبارزه باقاچاق به کام واردات http://salmaneali.ParsiBlog.com/Posts/1573/%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%84+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%8c+%d8%a8%d9%87+%d9%86%d8%a7%d9%85+%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87+%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%a7%da%86%d8%a7%d9%82+%d8%a8%d9%87+%da%a9%d8%a7%d9%85+%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa/ <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.nazokbin.ir/wp-content/uploads/2016/06/Baradar-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4493" style="float: left;" src="http://www.nazokbin.ir/wp-content/uploads/2016/06/Baradar-1.jpg" alt="Baradar-1" width="275" height="201" /></a>در پلاني از قسمت يازدهم سريال برادر مي بينيم که وارد کنندگان برنج جلسه دارند و يکي از وارد کنندگان عمده برنج به مدير شرکت محسن ميگويد شما که خودتان از بزرگترين واردکنندگان برنج هستيد ميدانيد که با اين تعرفه هاي بالاي واردات برنج، عملا نمي توان جلوي قاچاق را گرفت و بعد هم مدير محسن و سپس يکي ديگر از واردکنندگان اين مسئله را تأييد ميکند و از پيگيري کاهش تعرفه واردات سخن ميگويد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">ممکن است برخي توجيهات بچگانه سريال برادر را منطقي بدانند و بگويند تعرفه بالاي واردات محصولات کشاورزي تنها به نفع قاچاقچي است و براي مبارزه با قاچاق چاره اي جز پايين آوردن تعرفه نيست! در صورتي که قاچاق محصولات حجيمي مثل برنج، امري نيست که به صورت چمداني يا مثل بنزين با باک انجام شود بلکه از مبادي رسمي کشور صورت ميگيرد و چاره اش هم عزم دولت براي مبارزه با آن است نه پايين آوردن تعرفه واردات و شکستن کمر توليد کنندگان.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">از ديگر تلاشهاي اين سريال تبليغاتي اين است که تلاش ميکند، برنج محسن که به اقرار خود سريال، از بزرگترين واردکنندگان برنج است را از هرگونه آلودگي و ايراد تبرئه نمايد و در گام بعدي تلاش ميکند تا آلودگي هايي که درخصوص برنجهاي خارجي مطرح است را صرفا به برنجهاي قاچاق محدود نشان دهد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">از سوي ديگر، سريالي که بايد در جهت حمايت از توليد داخلي با رويکرد مقابله با قاچاق قرار گيرد، به سريالي در جهت حمايت از کاهش تعرفه واردات، ايجاد منفعت بيشتر براي واردکنندگان و نتيجتاً به خاک سياه نشاندن توليدکننده داخلي قرار گرفته است؛ متأسفانه برندهاي مختلف برنجهاي خارجي هرشب در تلويزيون تريبون دارند و جايزه هاي کلان ميدهند و اين سريال تبليغاتي هم به آن ها اضافه شده است و همه اينها موجب تضعيف توليدکنندگان داخلي گرديده است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">جا دارد که پخش سريال برادر&nbsp;که با تظاهر و رياکاري به اسم خدمت به کشور و توليد کننده و در واقع در خدمت واردکنندگان، سرسفره هاي افطار به خورد مردم داده مي شود، متوقف گردد و هم صداوسيما بابت اين اشتباه بزرگ در سال اقتصاد مقاومتي از مردم پوزش بخواهد و هم دولت بابت فشارهاي بودجه اي که باعث شده تا بسياري از برنامه هاي صداوسيما با حمايت و هدايت اسپانسرها و برخلاف منافع ملي و اقتصاد مقاومتي ساخته و پخش گردند، تغيير مسير دهد.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Mon, 20 Jun 2016 17:55:00 GMT نفوذ در رسانه ملي! http://montazeremontazer.ParsiBlog.com/Posts/170/%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0+%d8%af%d8%b1+%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87+%d9%85%d9%84%d9%8a!/ <p style="text-align: justify;">اينکه نفوذ تا چه حد و در چه ابعادي به رسانه ملي سرايت کرده دقيقاً&zwnj; مشخص نيست؛ وليکن متأسفانه در بخش هاي مختلف مشاهده مي شود و با کمي دقت مي توان مصاديق آن را نيز برشمرد.</p> <p style="text-align: justify;">خوب که دقت مي کنم در هفته ي اخير رهبر معظم انقلاب(مدظله العالي) چندين سخنراني در جمع اقشار مختلف از جمله طلاب، قاريان و ... داشته اند، اما هر چه نگاه کرديم و منتظر شديم تا مشروح سخنان ايشان مانند گذشته همان شبي که روزش سخنراني کرده اند و يا حداکثر يک شب پس از آن، از شبکه يک پخش شود، متأسفانه چيزي نديديم.</p> <p align="right">&nbsp;<span style="text-align: justify;">آخرين سخناني که اينجانب شاهد آن بودم، سخنان روشنگرانه ي ايشان در جمع فرهنگيان بود. مثل هميشه دقيق و حساب شده. سخناني که نه تنها براي فرهنگيان که براي همه کساني که کار فرهنگي و تربيتي مي کنند هماند مادران و پدران و.. نيز مفيد و کارآمد بود.</span></p> <p style="text-align: justify;">بايد توجه داشته باشيم که سخنان ايشان هميشه تنها براي يک قشر خاص مفيد نيست- هر چند شايد در ظاهر مخاطبشان گروه خاصي باشد- و به کار ديگران نيز مي آيد. حداقل مردم متوجه مي شوند که چه افق ديدي بايد درباره عملکرد گروههاي مختلف شغلي داشته باشند و چه انتظارات و توقعاتي از مسئولين؛ همچنين بدين وسيله در جريان يک نگاه کلي، درست، دقيق و به روز از مسائل کشور و جهان &nbsp;قرار مي گيرند و بعضي از مسائل نيز تا حدودي آسيب شناسي مي شود.</p> <p style="text-align: justify;">همزماني ساعت پخش سخنراني ايشان با ساعت پخش سريال که از قديم بوده و چيز جديدي نيست که بهانه اي براي عدم پخش آن باشد. اگر هم اين شبها به دليل طولاني شدن خبر ساعت 21 و در نتيجه دير پخش شدن سريال اين اتفاق افتاده، بهتر است مدت خبر را کاهش دهند نه اينکه مشروح سخنان رهبري را پخش نکنند.</p> <p style="text-align: justify;">چگونه است که همواره شاهد پخش انواع مختلف خبر، فيلم، سريال، پيام بازرگاني و... در سيما هستيم و مدتي است که مشروح سخنان مهم و به روز مهمترين، والاترين و راستگوترين شخصيت کنوني جهان اسلام از شبکه ملي پخش نمي شود. در حالي که انتظار مي رود بهترين زمانها را به پخش سخنان ايشان اختصاص دهند و بعضي از سخنان هدايتگرانه و مفيدشان را نيز در زمان خودش بارها &ndash; بيشتر از زمان کنوني- پخش کنند. &ndash; بگذرد که متأسفانه اين روزها نسبت به زماني که پخش اولين نماز جماعت ها را از سيما شاهد بوديم، نمازهاي رهبر معظم انقلاب هم کمتر پخش مي شود و گاهي بايد چند روز منتظر باشيم و در چندين شبکه جستجو کنيم که بتوانيم نمازي که به جماعت ايشان خوانده شده است را تماشا کنيم-</p> <p style="text-align: justify;">متأسفانه اين روزها شاهد جرياني در کشور هستيم که در کمال گستاخي به تضعيف جايگاه رهبري و ولايت فقيه در جامعه مي پردازد و هيچ ابايي هم از عملکرد خود ندارد. افراد &nbsp;آن گاهي ادعاي پيروي از خط امام راحل(ره) هم مي کنند و خود را مسلمان و شيعه مي نامند در حالي که ظاهراً اين سخن امام يادشان رفته که <strong>&laquo;</strong>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong><strong>قضيه ولايت فقيه يک چيزي نيست که مجلس خبرگان ايجاد کرده باشد. ولايت فقيه يک چيزي است که خداي تبارک وتعالي درست کرده است؛ همان ولايت رسول الله است</strong><strong>.</strong><strong>&raquo;</strong> و حتي جايگاه ولايت فقيه را در قانون هم ناديده مي گيرند. گاهي مي بينيم که با ديد محدود و دنيايي خود، از اينکه رهبر عزيزمان نگاهي جامع و وسيع به وسعت تشکيل دولت جهاني اسلام و هدايت بشريت دارند، ناراحت شده و انتقاد مي کنند که چرا چنين است؟! &nbsp;گويي يادشان رفته که جامعه اسلامي ما مقدمه ساز جامعه جهاني حضرت حجت(عليه السلام)&zwnj;است و بنا نيست رهبر آن مانند رهبران ديگر جوامع باشد. فقاهت، اسلام شناسي و عدالت از مشخصات بارز يک حاکم اسلامي است و اينها خود يکي از مهمترين دلايلي است که سبب افتخار و اقتدار اسلام و امت اسلامي مي شود. جاي بسي تعجب که اين گروه منتقد، خود را دغدغه مند مشکلات اقتصادي مردم هم مي دانند در صورتي که گام مؤثري براي بهبود آن بر نداشته و همواره به غرب چشم دوخته اند. به عنوان مثال وقتي رهبر معظم انقلاب از اقتصاد مقاومتي سخن مي گويند، در جهت تحقق آن گامي بر نمي دارند و گمان مي کنند با واردات بي رويه اجناس خارجي، تعطيل شدن کارخانه هاي داخلي، سرگرم کردن مردم به انواع سرگرمي هاي بيخودي و اميدهاي واهي، بناست معجزه ي ايجاد شغل، رفاه مردم و ارزاني رخ دهد! و با همه اينها سرانجام مدعي مي شوند که رهبري به فکر معيشت مردم نيست.</p> <p style="text-align: justify;">رسانه ملي و دست اندرکاران آن بايد حواس خود را جمع کنند که مانع نفوذ تفکر غربزده و غير اسلامي بر برنامه هاي سيما شوند و تحت تأثير انواع گرايش هاي سياسي قرار نگيرند. از مسئولين آن انتظار مي رود در زمينه مسائل مختلف از جمله مسئله ي فوق با بصيرت و درايت بيشتري عمل نمايند. خوب است بدانند که اين حق و خواسته مردم است که بخواهند چهره ي رهبر فرزانه، فقيه و عادلشان را بارها در سيما ببينند و در جريان به روزترين سخنان ايشان آن هم از زبان خودشان- و نه گويندگان خبر- قرار بگيرند. &nbsp;</p> Sun, 22 May 2016 14:18:00 GMT راه هاي افزايش کيفيت و مخاطب صداوسيما http://peyghamesoroosh.ParsiBlog.com/Posts/82/%d8%b1%d8%a7%d9%87+%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%b4+%da%a9%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%aa+%d9%88+%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8+%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%85%d8%a7/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">صداوسيما به&zwnj;عنوان عمومي&zwnj;ترين و گسترده&zwnj;ترين رسانه&zwnj;ي در دسترس همه&zwnj;ي اقشار جامعه، بدون شک مهم&zwnj;ترين ارکان فرهنگي نظام محسوب مي&zwnj;شود. به&zwnj;هيچ&zwnj;وجه نمي&zwnj;توان و نبايد تأثيرات مفيد و مضر رسانه&zwnj;هاي صوتي و تصويري را بر رفتار و منش مخاطبان در همه&zwnj;ي ابعاد فردي و اجتماعي&zwnj;شان ناديده انگاشت.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">امروز متأسفانه گرايش روزافزون مردم به سمت شبکات ماهواره&zwnj;اي تبديل به يک معضل فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي شده که بعيد است انواع اقدامات ضد ماهواره&zwnj;اي ازجمله حمله&zwnj;ي پليس به اماکن مسکوني هم بتواند جلوي اين مشکل اساسي را بگيرد. مخاطب بي&zwnj;دليل نيست که جذب ماهواره مي&zwnj;شود، مخاطب در حکم مشتري است و مشتري به دنبال جنسي باب طبع ميلش!</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">راه&zwnj;حل چيست؟ چه بايد کرد؟ اصلاً مشکل از کجاست؟ ماهواره چه جذابيتي دارد که به&zwnj;اصطلاح رسانه&zwnj;ي ملي خودمان ندارد؟ تعداد شبکاتش زياد و متنوع است؟ آقاي ضرغامي که تب شبکه&zwnj;سازي داشت چرا موفق نشد؟ موسيقي پاپ و بزن&zwnj;وبرقص دارد؟ مگر &laquo;شب&zwnj;کوک&raquo; و &laquo;خندوانه&raquo; ندارد؟ از حق نگذريم فارغ از برخي از تفاوت&zwnj;ها، فرق اساسي چنداني در رويکردهاي کلي شبکات داخلي و خارجي نيست و هردو در پي جذب مخاطب به هر قيمت هستند! منتها بحث بر سر موضوع &laquo;اصل و رونوشت&raquo; آن است؛ صداوسيماي ما از طريق تبليغات &laquo;بخر و خانه ببر&raquo; و فيلم&zwnj;ها و سريال&zwnj;هايش و &laquo;شب&zwnj;کوک&raquo; هايش مروج فرهنگي است که اصل آن را مي&zwnj;توان بدون سانسور و تغيير ظاهر دادن&zwnj;هاي رايج در صداوسيما، در آن&zwnj;ورآبي&zwnj;ها يافت؛ اما اين&zwnj;يک علت است، علت بعدي ترويج عزاداري و افسردگي در صداوسيماست؛ از سريال&zwnj;هاي پر از غم و قهرمانان زخم&zwnj;خورده از روزگار گرفته تا رفتارهاي متفاوت رسانه&zwnj;ي ملي در ايام غم و شادي؛ اگر روز جشن باشد عملاً تغيير چنداني در جدول پخش رخ نمي&zwnj;دهد مگر پخش بيشتر چارتا موسيقي و طنز قديمي و نشستن بيشتر چند نفر مقابل هم و گل گفتن و شنيدن، اما عيبي ندارد اگر به بهانه&zwnj;ي امر مقدس دعا، مداح روضه بخواند و يا فيلمي پخش شود که درصحنه&zwnj;اي از آن، زنان ضجه مي&zwnj;کشند و جنازه&zwnj;اي تشييع مي&zwnj;گردد، حال&zwnj;آنکه در روز عزا سنگ تمام مي&zwnj;گذارند و حتي پخش فيلمي تنها با يک صحنه&zwnj;ي کوتاه شاد متوقف مي&zwnj;شود. علت ديگر هم رويکرد يک&zwnj;جانبه و تبليغ&zwnj;گونه&zwnj;ي صداوسيما به مسائل روز است گويا &laquo;خبر&raquo; رسانه&zwnj;ي ملي صرفاً شامل پخش ريپرتاژآگهي&zwnj;هاست! و اين ازنظر مخاطبي که با گوشت و پوست&zwnj;واستخوانش با مسائل روز جامعه در ارتباط است اصلاً خوشايند نيست؛ يک نمونه&zwnj;ي بارزش مجله&zwnj;ي خبري ساعت 19 که براي اثبات آنکه قيمت خودرو در عراق گران&zwnj;تر از ايران است به سراغ مسئولان فروش سايپا و ايران&zwnj;خودرو رفته بود نه آمار گمرک و خريدار و فروشنده&zwnj;ي عراقي!</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">بگذريم! راه چاره چيست؟ در زير چند پيشنهاد دارم:</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">1.<span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&nbsp;بدون شک در شرايط اقتصادي و رکود فعلي و قحطي شغل، نامردانه&zwnj;ترين و بدترين کار ممکن حذف شبکات و بي&zwnj;کار کردن کارکنان آن&zwnj;هاست اما مديران صداوسيما بدانند برخي از شبکات ماهواره&zwnj;اي تنها با چند ساعت شايد کم&zwnj;تر از 8 ساعت برنامه، روي دست شبکات 24 ساعته&zwnj;ي صداوسيما زده&zwnj;اند؛ اين يعني: &laquo;کيفيت بهتر است از کميت&raquo;.</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">2.<span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نداشتن ايدئولوژي و فلسفه توسط برنامه&zwnj;سازان، اگر نگويم تفاوت آنچه مي&zwnj;انديشند با آنچه به خاطرش شهيد داده و مي&zwnj;دهيم، ازجمله دلايل ضد فرهنگي بودن اغلب آثار نمايشي است. فکر کنم مي&zwnj;توان از بين جوانان به&zwnj;ويژه فيلم&zwnj;سازان &laquo;جشنواره&zwnj;ي عمار&raquo; افراد مستعد و انقلابي را به&zwnj;وفور يافت؛ انقلابي&zwnj;هايي که حتي سطح زندگي&zwnj;شان به&zwnj;مانند ديگر مردم است و آنچه مي&zwnj;سازند لاجرم منطبق با فرهنگ عامه؛ البته شعارزدگي و بازي با احساسات، خود يکي از معضلات برخي از آثار مثلاً انقلابي و مذهبي به&zwnj;ويژه در تله&zwnj;فيلم&zwnj;هاست.</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">3.<span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>حفظ تنوع در برنامه&zwnj;ها از اوجب واجبات است! امسال در عيد نوروز شبکاتي پشت سر هم ويژه&zwnj;برنامه داشتند و شبکاتي عملاً هيچ! اما فکر مي&zwnj;کنيد چه مي&zwnj;شد اگر هر شب مثلاً در ساعت 19 شبکه 5: سريال، در ساعت 20 شبکه 3: خنده&zwnj;بازار، در ساعت 21 شبکه 2: سريال، در ساعت 22 شبکه 1: دورهمي و پس&zwnj;ازآن شبکه نسيم: خندوانه را روي آنتن مي&zwnj;برد؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">4.<span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بازگشت &laquo;برنامه&zwnj;کودک&raquo; به سبک و سياق گذشته و رقابت مجدد شبکه&zwnj;هاي 1 و 2 در توليد برنامه&zwnj;کودک با دعوت استادان خانه&zwnj;نشين&zwnj;شده&zwnj;ي اين گروه مي&zwnj;تواند براي کودکان دهه&zwnj;هاي 80 و 90 خاطره&zwnj;هايي به خوشي خاطرات دهه&zwnj;هاي 70 و 80 بسازد. متأسفانه سبک و سياق برنامه&zwnj;کودک باعث شده ديگر &laquo;مناسبت&raquo; در آن معنا نداشته باشد حال&zwnj;آنکه يکي از خاطره&zwnj;انگيزترين اوقات کودکي&zwnj;هاي امثال بنده برنامه&zwnj;هاي مناسبتي کودک و نوجوان بود ويژه&zwnj;برنامه&zwnj;هايي نظير &laquo;روز جهاني کودک و تلويزيون&raquo; يا مثلاً &laquo;ايستگاه شادمانه&raquo; که خاص دهه&zwnj;ي فجر بود.</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">5.<span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اين&zwnj;همه داستان زيبا در حوزه&zwnj;ي کودک و نوجوان داريم بهتر نيست با کمک همين &laquo;فيلم&zwnj;سازان جوان عمار&raquo; که اغلبشان در پي هدف&zwnj;اند نه پول و شهرت، تبديل به پويانمايي&zwnj;هايي به زيبايي آثار دهه&zwnj;هاي شصت و هفتاد شود؟ آيا مي&zwnj;دانيد در دهه&zwnj;اي که آرزوي &laquo;حنا&raquo; خواندن کتاب و معضل &laquo;دکتر ارنست&raquo; درس بچه&zwnj;ها و بهترين هديه&zwnj;ي &laquo;جسيکا&raquo; به برادرش &laquo;استرلينگ&raquo; کتاب بود يا آن زمان که درست در حساس&zwnj;ترين جاي داستان، کارتون قطع مي&zwnj;شد و آقاي رحماندوست ظاهر مي&zwnj;گشت تا بگويد براي دانستن ادامه&zwnj;ي داستان مي&zwnj;توانيد فلان کتاب را بخريد، ما شاهد آثاري در حوزه&zwnj;ي کودک و نوجوان بوديم که بيش از 100 هزار نسخه فروش داشتند؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">6.<span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بازگشت شبکه&zwnj;هاي يک و دو به سبک قديمي در پخش &laquo;سريال&zwnj;هاي هفتگي&raquo; مي&zwnj;تواند به تنوع برنامه&zwnj;ها کمک کند.</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">7.<span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&laquo;شبکه خبر&raquo; يا بقول مديران فرهيخته و ايراني؟! محترم &laquo;IRINN&raquo; اگر بين&zwnj;المللي است چرا برنامه&zwnj;هايش عمدتاً رويکرد داخلي دارد و اگر مخصوص ايران است ادعاي بين&zwnj;المللي بودنش چيست؟ بهتر نيست برنامه&zwnj;هايي که صرفاً رويکرد داخلي دارد به ديگر گروه&zwnj;هاي خبري سپرده شود و يا حداقل در کنار آن، هم&zwnj;زبانان آن&zwnj;سوي مرزها هم فراموش نگردند؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">8.<span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اگر اين رسانه ملي است به طبع مخاطب انتظار نگاه ملي دارد؛ قطعاً اينکه رسانه&zwnj;ي ملي وظيفه&zwnj;ي توجيه افعال حکومت را داشته باشد مثلاً وقتي در انتخابات به&zwnj;وضوح يک سليقه حذف مي&zwnj;شود بيايد ريپرتاژآگهي پخش کند تا مخاطب را قانع کند که همه&zwnj;ي سليقه&zwnj;ها داراي نماينده هستند اصلاً روش خوبي براي حفظ و جذب مخاطب نيست.</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">9.<span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>لازم است بر مجموعه&zwnj;هاي نمايشي نظارت کيفي و کمي بيشتري شده و دستمزد برنامه&zwnj;سازان به&zwnj;اندازه&zwnj;ي توفيقشان پرداخت شود تا هرکسي هر چيزي نسازد؛ معيار تطابق با آرمان&zwnj;هاي انقلاب و فرهنگ اسلامي-ايراني، پرهيز از شعارزدگي يا بازي با احساسات مخاطب، داستان&zwnj;پردازي قوي، ميزان جذب مخاطب و صدالبته رضايت مخاطب و تأثير اجتماعي آن، بايد ازجمله معيارهاي پرداخت دستمزد کارگردانان و تهيه&zwnj;کنندگان باشد.</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">10.باور کنيد مادامي&zwnj;که سفر زيارتي يکي از جوايز و خودرو جايزه&zwnj;ي ويژه است و موسيقي&zwnj;اي مي&zwnj;شنويم که علاوه بر سطح پايينش، مقام بالاي &laquo;معشوق&raquo; را که &laquo;عاشق&raquo; بايد محو آن شود در حد کالايي معرفي مي&zwnj;کند که &laquo;عاشق&raquo; در پي تصاحب آن است، هيچ کار فرهنگي&zwnj;اي ازجمله &laquo;گشت ارشاد&raquo; به حال جامعه افاقه نخواهد کرد. پيشنهاد مي&zwnj;کنم با تأکيد بر موسيقي سنتي، محلي و پاپ دهه&zwnj;ي هفتاد، بيشتر به خوانندگان انقلابي بهاداده شود. فراموش نکنيد اين رسانه&zwnj;ها هستند که سليقه&zwnj;ي مخاطب را شکل مي&zwnj;دهند نه برعکس.</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">11.بهتر نيست مشتريان بازار يا مخاطبان &laquo;خندوانه&raquo; به&zwnj;جاي پول و ماشين و خانه، کتاب و بن کتاب جايز ه بگيرند؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">12.امثال برنامه&zwnj;ي &laquo;شب&zwnj;کوک&raquo; فارغ از آثار مخرب فرهنگي و ترويج فرهنگ غربي، يک عيب بزرگ ديگر هم دارند و آن توهم &laquo;استاد خوانندگي&raquo; شدن است! اگر قصد کشف استعداد داريد بهتر است به&zwnj;دوراز چشم مخاطب و دوربين باشد و زير نظر استادان فن نه يک&zwnj;مشت قرتي هرزه&zwnj;خوان. (دريکي از قسمت&zwnj;هاي شب&zwnj;کوک وقتي دو جوان باهم مي&zwnj;خواندند محتواي شعر و طرز برخوردشان به&zwnj;گونه&zwnj;اي بود که بي&zwnj;اختيار پرسيدم: احياناً نبايد يکي از اين دو خانم مي&zwnj;بود؟)</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">13.در آثار نمايشي بايد پوشش بازيگر در محيط&zwnj;هاي مختلف خصوصي و عمومي متفاوت باشد تا در ناخودآگاه فرزندانمان حک نشود که عيبي ندارد با همان لباس خانگي به کوچه و خيابان روند! مثلاً خانم بازيگر اگر در مقابل بازيگر نقش شوهر پيراهن، دامن و روسري مي&zwnj;پوشد در مقابل بازيگر نقش برادرشوهر مانتو هم داشته باشد اين مهم را مي&zwnj;توان حتي از طريق نحوه&zwnj;ي بستن روسري هم اعمال کرد.</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">14.همچنين فراموش نکنيد که در فرهنگ ايراني افرادي مانند &laquo;پسرعمو&raquo; و &laquo;دخترعمو&raquo; &laquo;نامحرم&raquo; هستند اما نه &laquo;خواهر و برادر&raquo; هستند، نه الزاماً &laquo;همسران آينده&raquo; و نه &laquo;دو نفر غريبه&raquo;! براي فهم چگونگي&zwnj;اش کافي است فيلم&zwnj;ساز بين مردم و با مردم زندگي کند.</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">15.نمي&zwnj;دانم توجه کرده&zwnj;ايد يا نه؟ در اغلب فيلم&zwnj;ها و سريال&zwnj;هاي ما موقع بدرقه&zwnj;ي مسافر، &laquo;کاسه&zwnj;ي آب&raquo; هست ولي &laquo;رد شدن از زير قرآن&raquo; نه! چرا؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">16.توجه ويژه به مناسبات خويشاوندي و همسايگي بر اساس معيار اسلامي-ايراني در فيلم&zwnj;ها و سريال&zwnj;ها بايد لحاظ شود.</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">17.برنامه&zwnj;هاي تلويزيوني بايد مروج آگاهي در جامعه باشد آيا طبق فقه اسلامي مي&zwnj;توان کسي را تنها به خاطر اختلاف&zwnj;نظر با پدرش از ارث محروم کرد يا آيا عقدي که از سر اجبار و عدم رضايت هر يک از زوجين باشد صحيح هست که بارها فيلم ساخته&zwnj;اند و داستان را طبق اين قبيل موضوعات پيش برده&zwnj;اند؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">18.اگر دين و عقايد ما بر حق است و پشتوانه&zwnj;ي محکمي دارد پس نبايد از مناظره هراسي وجود داشته باشد همان&zwnj;گونه که اوايل انقلاب از پخش مناظره&zwnj;ي تلويزيوني بين شهيد بهشتي و کيانوري توده&zwnj;اي هراسي نبود؛ بايد با برنامه&zwnj;هاي مناظره در همه&zwnj;ي زمينه&zwnj;هاي عقيدتي و سياسي به ارتقاء سطح فکري و فرهنگي مردم همت گمارد.</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">19.آيا اين حق مردم نيست که مستقيم و غيرمستقيم از طريق صداوسيما با حقوق خود ازجمله قانون مدني، قانون کار و غيره آگاه شوند، آن&zwnj;هم نه&zwnj;فقط در برنامه&zwnj;هاي خاص و ريپرتاژي؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">20.سهم صداوسيما در حراست از زبان فارسي فراتر از تمسخر لغات جايگزين و تأکيد بر واژگاني نظير &laquo;بيزنس&raquo; و &laquo;رفرنس&raquo; چيست؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">21.چرا از حکمت گذشتگان نظير &laquo;شاهنامه&raquo; بهره نمي&zwnj;گيريد؟ بهتر نيست با کمک آخرين بازماندگان پرده&zwnj;خواني و همچنين هنرمندان طناز روحوضي و غيره برنامه&zwnj;هاي حداکثر 5 دقيقه&zwnj;اي شاد براي پخش پيش از فيلم&zwnj;ها، سريال&zwnj;ها و اخبار تدارک ببينيد؟</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">22.تکرار مي&zwnj;کنم! که در شرايط اقتصادي کنوني تعطيلي شبکات اگر به بيکاري کارکنانشان بينجامد منصفانه نيست. پخش برنامه به زبان&zwnj;هاي بيشتر هم براي تأثيرگذاري بيشتر و بهتر در عرصه&zwnj;ي بين&zwnj;المللي با بودجه&zwnj;ي فعلي شايد شدني نباشد، اما شبکه&zwnj;اي 6 ساعته با برنامه&zwnj;هاي متنوع، هدفمند، جذاب و سرگرم&zwnj;کننده مي&zwnj;تواند ضمن کاهش هزينه&zwnj;ها به تعداد مخاطب و متعاقب آن، به درآمد بيشتر بينجامد.</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">23.يک پيشنهاد ديگر هم اين است که به&zwnj;غيراز سه چهارتا شبکه&zwnj;ي راديويي و تلويزيوني، بقيه به شيوه&zwnj;ي &laquo;هيئت&zwnj;امنايي&raquo; يا هر روش ديگري ولي مستقل از سازمان صداوسيما اداره شود، شايد بر رقابتي شدن و افزايش کيفي برنامه&zwnj;ها بيفزايد.</span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-right: 35.9pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">24.راديو نبايد فراموش شود! برنامه&zwnj;هايي نظير &laquo;قصه&zwnj;ي ظهر جمعه&raquo; با صداي ماندگار و گرم محمدرضا سرشار و &laquo;جمعه&zwnj;ي ايراني&raquo; يا همان &laquo;صبح جمعه با شما&raquo; بايد احيا شود. راديو از تلويزيون هم گسترده&zwnj;تر است، موقع رانندگي و کار مي&zwnj;توان راديو شنيد اما نمي&zwnj;توان تلويزيون ديد بايد به راديو بيشتر از اين بها داد لازم است شبکه&zwnj;هاي تلويزيوني در لابه&zwnj;لاي برنامه&zwnj;هايشان جدول پخش راديو و برنامه&zwnj;هايش را معرفي کنند. بايد تمامي شبکه&zwnj;هاي سراسري راديو علاوه بر تهران در تمام نقاط کشور از طريق امواج FM و AM شنيده شود و حتي چنان فرهنگ&zwnj;سازي گردد که مردم بخشي از زمان تلويزيون&zwnj;ديدنشان را به راديو اختصاص دهند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">آنچه نوشتم همه&zwnj;چيز نيست کامل و جامع و بي&zwnj;عيب هم نيست فقط چند پيشنهاد است درخور تفکر.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">اين مطلب در:<br /><a href="http://www.dolatebahar.com/view/249373/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7" target="_blank">دولت بهار</a><br /></span></span></p> Fri, 22 Apr 2016 21:18:00 GMT حقوق بشر آمريکايي http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/722/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82+%d8%a8%d8%b4%d8%b1+%d8%a2%d9%85%d8%b1%d9%8a%da%a9%d8%a7%d9%8a%d9%8a/ <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">&nbsp; تاريخ تجاوز و نقض حقوق بشر در آمريکا امروزي نيست، بلکه مادرزادي است! بلافاصله بعد از اعلام استقلال، جنگ&zwnj;هايي را عليه ملت&zwnj;هاي مختلف شروع کردند. از سال1776 تا الان يعني در 239 سال، ارتش آمريکا به 70 ملت حمله کرده است و فقط 21 سال استراحت کرده و جنگ اساسي (Major War) نداشته است. </span></span></p> <div class="body"> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">سخن از حقوق بشر از آمريکا و &nbsp;به دنبال آن تهيه و ارائه گزارش هاي ضدحقوق بشري از کشورهاي مستقل و قدرتمند براي تحت فشار قرار دادن اين کشورها از سوي اين جنايتکار بين المللي، &nbsp;مصداق &laquo; دو کلام هم بشنو از مادر عروس&raquo; ! است.</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> کشوري که سياستمداران آن به نقض پيمان هاي بين&zwnj;المللي، نقض حقوق بشر به ويژه زنان و کودکان نه فقط&nbsp; در گستره ملي بلکه عرصه بين المللي، متهم است در دادگاه اذهان بيدار و آگاه؛ مجرم خطرناکي در جنايات حقوق بشري شناخته مي شود.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img style="width: 300px; height: 170px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/01/31/2461546_206.jpg" alt="" />&nbsp; <img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/01/31/images.jpg110.jpg" alt="" width="275" height="183" /></span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> در تعريف حقوق بشر آمده است: &laquo;حقوق بشر اساسي&zwnj;ترين و ابتدايي&zwnj;ترين حقوقي است که هر فرد به طور ذاتي، فطري و به صرف انسان بودن از آن بهره&zwnj;مند مي&zwnj;شود، مطابق اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير اسناد بين&zwnj;المللي اين حقوق ويژگي&zwnj;هايي همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدني، انتقال ناپذيري، تفکيک&zwnj;ناپذيري، عدم تبعيض و برابري طلبي، به هم پيوستگي و در هم تنيدگي را دارا است. از اين رو به تمامي افرد در هر جايي از جهان تعلق دارد و هيچ&zwnj;کس را نمي&zwnj;توان به صرف منطقه جغرافيايي که در آن زيست مي&zwnj;کند، از حقوق بشر محروم کرد. ضمن اينکه همه? افراد فارغ از عواملي چون <a title="نژاد" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF">نژاد</a>، <a title="مليت" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA">مليت</a>، <a title="جنسيت" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA">جنسيت</a> و غيره در برخورداري از اين حقوق با هم برابر و يکسانند و در اين خصوص کسي را بر ديگري برتري نيست. اين حقوق شامل حقوق طبيعي يا حقوق قانوني که در قوانين ملي و بين&zwnj;المللي موجودند مي&zwnj;شود.&raquo;</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> &nbsp;بر اساس اين تعريف آيا آمريکا مي تواند خود را از اتهام نقض حقوق بشر با استناد به آمار سرسام آور خشونت عليه زنان در ايالات خود تبرئه کند؟ اين کشور مقام اول شيوع تجاوز را در جهان داراست. طبق اعلام دفتر آمارهاي قضايي آمريکا، 99 درصد متجاوزين را مردها تشکيل مي&zwnj;دهند و از بين قربانيان، 91 درصد زنان و 9 درصد مرد هستند. طبق بررسي مرکز ملي خشونت عليه زنان، يک نفر از 6 زن و يک نفر از 33 مرد آمريکايي يک مورد اقدام به تجاوز يا تجاوز کامل را در زندگيشان تجربه کرده&zwnj;اند. بيش از يک چهارم زنان در سنت نوجواني و اوايل جواني اعلام کرده&zwnj;اند که بعد از 14 سالگي، مورد حمله به نيت تجاوز يا تجاوز کامل قرار گرفته&zwnj;اند. از اين همه، فقط 16 درصد آن&zwnj;ها گزارش شده&zwnj;اند. تجاوزهاي علني در آمريکا رايج نيست، و بيشتر موارد تجاوز در خانه&zwnj;ها انجام مي&zwnj;گيرد.</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> شاهکار ديگر بزرگترين جنايتکار حقوق بشر در حق جامعه زنان آمريکايي از اين قرار است: ( تعرض فيزيکي، خشونت کلامي و رواني( فحاشي و تهمت زدن و ..) ، ايجاد ترس و ارعاب، اجبار به سقط جنين، استخدام زنان در مشاغل سخت و سطح پايين&nbsp; و در نهايت ليستي گسترده از بيشترين آسيب هاي روحي، جسمي و رواني به زن با پياده کردن تفکر فمينيستي بر افکار جامعه و .. &nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> به اين موارد مي توان نقض حقوق مهاجرين را نيز اضافه کرد که ديگر کارنامه آمريکائيان را در مهمان کُشي و آزار مهاجران، سياه تر از قبل مي کند.</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> به گزارش پايگاه خبري &laquo;وال استريت ژورنال&raquo; در تاريخ 18 آگوست 2009، درمجموع 104 تن از مهاجراني که در بازداشت سازمان امور گمرکي و مهاجرت آمريکا بوده&zwnj;اند جان خودشان را از دست داده&zwnj;اند.</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> از سوي ديگر برخي از گزارش&zwnj;ها نيز حکايت از تجاوز جنسي گسترده به مهاجرين در بازداشتگاه&zwnj;ها و زندان&zwnj;هاي آمريکا دارد. بسياري از قربانيان تجاوز يا جرات شکايت کردن را ندارند و يا فرصت آن را پيدا نمي&zwnj;کنندو صدايشان به جايي نمي&zwnj;رسد.</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> اين مسائل درحالي در آمريکا مطرح مي&zwnj;شود که برخي گروه&zwnj;هاي حقوق بشر ديگر از قوانين سختگيرانه و سرکوبگرانه اخير در ايالت آريزونا عليه مهاجران به شدت انتقاد و اين قوانين را نقض آشکار حقوق بشر و تبعيض نژادي توصيف کردند.</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> تاريخ تجاوز و نقض حقوق بشر در آمريکا امروزي نيست، بلکه مادرزادي است! چرا که &nbsp;در اعلاميه استقلال آمريکا که در&nbsp; 1773 ميلادي که توسط &nbsp;توماس جفرسون(Thomas Jefferson) سومين رئيس جمهور آمريکا نوشت شد، در کمال تعجب صحبت از آزادي است! اما اسناد خود آمريکا بر اين اذعان دارد که نه تنها همين فرد ـ توماس جفرسون ـ حداقل 200 برده داشت بلکه از &nbsp;56 عضو کنگره قاره&zwnj;اي 41 نفر برده&zwnj;دار بودند!</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img style="border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/01/31/images.jpg" alt="" width="300" height="204" />&nbsp; <img style="border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/01/31/296694.jpg" alt="" width="283" height="214" /></span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> &nbsp;بلافاصله بعد از &nbsp;اعلام استقلال، جنگ&zwnj;هايي را عليه ملت&zwnj;هاي مختلف شروع کردند. از سال1776 تا الان يعني در 239 سال، ارتش آمريکا به 70 ملت حمله کرده است و &nbsp;فقط 21 سال استراحت کرده و جنگ اساسي (Major War) نداشته است.</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> 75درصد از 44 رئيس جمهور آمريکا از افسران آمريکايي بودند با کارنامه اي که مملو از جنايات جنگي است، جناياتي که در پس حمله صورت گرفته است نه دفاع از خود! و جالب تر اينکه &nbsp;اين مباحث مختص ارتش است و نقش سازمان&zwnj;هاي جاسوسي در جنايات آمريکا را مي توان به صورت جداگانه بررسي کرد.</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> آمريکاي مدافع حقوق بشر! خود متعرف است که ما( آمريکائيان) مانند فرانسه نيستم؛ ماننند مادرمان انگليس هم نيستيم! چرا که &nbsp;فرانسوي&zwnj;ها به 80 ملت حمله کرده&zwnj;اند و انگليس از مجموعه 205 کشور به 193 کشور حمله کرده و برخي را به استعمار و استثمار خودش در آورده است! در کتاب &laquo;کشورهايي که انگليس به آنها تجاوز کرده است&raquo; مي&zwnj;خوانيم که اکنون 193 کشور عضو سازمان ملل هستند و از بين آنها انگليس به 171 کشور تجاوز کرده يعني از هر 10 کشور به 9 کشور حمله کرده است.</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> با اين آمار وحشيانه از قتل، تجاوز، لشکرکشي به کشورهاي ديگر حتي کشورهايي در قاره هاي ديگر، مي توان گفت: وقتي آمريکا دم از حقوق بشر مي زند يعني صحبت از حقوق بشر آمريکايي مي کند! حقوق بشري که چون کالبدي فارغ از روح، در دستان آمريکا بالا و پايين مي شود و در هر بار آن را به نوعي مي رقصاند.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img style="width: 300px; height: 202px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/01/31/es_2.jpg" alt="" /><img style="border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/01/31/ba3fa6ce_74c3_4dc2_b088_b1f755396de7.jpg" alt="" width="277" height="197" /></span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> جنايات آمريکا رخ داده در يک برهه زماني يا در جناياتي در زمامداري شخصي خاص نيست و نيفتاده است بلکه سياستمداران آمريکايي هر چه زبانشان به خشونت باز تر و هر چه انديشه هايشان وحشيانه تر و خواسته هايشان خودکامه تر و نگاهشان نژادپرستانه تر باشد امکان رسيدن به قدرت بيشتري را دارند و اين کلام با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري آمريکا و قدرت گرفتن هلاري کلينتون و ترامپ به صداقت و واقعيت بسيار نزديک است.</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> جنايات سربازان، مستشاران، سياستمداران آمريکايي بارها و بارها در طول حيات اين کشور تکرار شده&nbsp; و مي شود؛ از دست داشتن در ترور شخصيت هاي مختلف وتا &nbsp;آتش افزوي جنگ هاي خانمان سوز در عراق، سوريه، بحرين، يمن گرفته تا کشتار و نسل کشي در فلسطين به دست اسرائيل غاصب، يا کشته شدن مسلمانان ميانمار در سکوت اين مدعيان حقوق بشر و سکوت آزار دهنده آنان در برابر نقض حقوق زنان و مردان مسلمان مهاجر و بومي کشورها در اقصي نقاط جهان.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img style="border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/01/31/336850_155.jpg" alt="" width="280" height="190" />&nbsp; <img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/01/31/images.jpg11.jpg" alt="" width="320" height="184" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img style="border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/01/31/336845_295.jpg" alt="" width="306" height="221" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000;">آماري که </span><a href="http://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/08/10/180095/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-100-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D9%86%29"><span style="color: #ff0000;">فهرستي بيش از 100 جنايت جنگي و دخالت آمريکا</span></a><span style="color: #ff0000;"> در کمتر از يک قرن دارد.&nbsp; </span></strong></span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> طبق آمار صندوق کودکان ملل متحد (يونسف) 900 کودک در خشونت&zwnj;ها و درگيري&zwnj;هاي سال 2015 در يمن کشته شده&zwnj;اند و اين يعني کودکان يمني يک&zwnj;سوم از کل کشته&zwnj;ها و حدود يک&zwnj;چهارم از کل زخمي&zwnj;هاي غيرنظاميان يمن را تشکيل مي&zwnj;دهند. عربستان مجري اين حملات وحشيانه به يمن تحت حمايت شديد آمريکا دست به چنين جناياتي زده و صدالبته در پايمال شدن حقوق اين انسان هاي بي گناه آمريکا خفقان گرفته است.!&nbsp; همينطور در مورد کشته ، آواره و مفقود شدن کودکان سوري و گذران زندگي سخت مادران سوري در ترس تجاوز و ..</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> اين ها مواردي است که حقوق بشر آمريکايي چشمي براي ديدن آن ندارد اما حجاب زن مسلمان را در جامعه اي تحت لواي دستورات دين مبين اسلام نقض حقوق بشر مي داند، اعدام سوداگران مرگ را نقض حقوق بشر مي داند، نگاه اسلامي و عزت مند به حضور اجتماعي زن مسلمان و حفظ حرمت او را نقض حقوق زن مي داند، در کل آمريکا هر آنچه باعث قدرت و قوام و توسعه يک کشور و احساس استقلال و امنيت همه جانبه آن ها شود را با برجسب حقوق بشري مي راند و به دنبال دفع آن است!</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> شاهد اين مدعا تلاش براي ايجاد اسلام هراسي بيشتر در جامعه غربي است که يکي از مؤثرترين راه هاي آن فشار بيشتر بر زنان و مردان مسلمان است که منجر به ضايع شدن حقوق انساني آنها مي شود.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img style="width: 300px; height: 150px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/01/31/80546_879.jpg" alt="" /></span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>مثلا يک خط تلفن ويژه براي ثبت حوادث ناشي از اسلام&zwnj;هراسي در هلند وجود دارد که در سال گذشته، با افزايش تعداد گزارش&zwnj;ها مواجه بوده است. <a href="http://basijzananekeshvar.ir/content/basijzanan/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C">به گزارش روزنامه &laquo;Dutch News&raquo; </a>اين خط تلفن با عنوان &laquo;ملد اسلاموفوبي&raquo; در سال گذشته 158 مورد خشونت فيزيکي و لفظي عليه مسلمانان را ثبت کرده است. بيشتر اين گزارش&zwnj;ها در ماه ژانويه و پس از حمله تروريستي به دفتر نشريه شارلي ابدو در پاريس انجام گرفت.</strong></span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> موج دوم اين حملات نيز در ماه نوامبر و پس از حملات تروريستي مجدد به پاريس آغاز شد. اين افزايش تعداد گزارش&zwnj;ها در حالي است که بسياري از مسلمانان از ارائه گزارش در مورد تجربيات تلخ خود از اهانت&zwnj;ها و تعصبات موجود خودداري مي&zwnj;کنند.</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> در دو سوم اين گزارش&zwnj;ها، زنان با حجاب قرباني حملات اسلام&zwnj;ستيزانه بوده&zwnj;اند.<strong> از هر ده حمله به زنان مسلمان نيز سه حمله نيز فيزيکي بوده و اکثر اين حملات نيز از سوي مردان سفيدپوست صورت گرفته است.</strong></span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> اين گزارش&zwnj;ها همچنين حاکي از آن است که بسياري از اين اتفاق&zwnj;ها به خاطر عدم اطمينان و نداشتن اميد به نتيجه&zwnj;اي متفاوت، به پليس گزارش داده نمي&zwnj;شوند.</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> اينجاست که بايد چشم ها روشن و گوش ها شنوا و بصيرت ها به کارگرفته شود تا با دستي پر از جنايات ضدبشري آمريکا در تقابلي به مثل حقوقدانان و فعالان حقوق بشري به دنبال تفهيم اتهام به اين شيطان نادان بوده و او را به دست محکمه هاي جنايات جنگي و .. بکشانند، سکوت و برخورد منفعلانه در اين زمينه نمي تواند، راهگشا باشد.</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> منيره غلامي توکلي<br /><br /> انتهاي پيام/</span></span></p> </div> Thu, 21 Apr 2016 00:05:00 GMT چند کلام با روحاني در روز فناوري هسته اي http://entezarabyek.ParsiBlog.com/Posts/75/%da%86%d9%86%d8%af+%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85+%d8%a8%d8%a7+%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%8a+%d8%af%d8%b1+%d8%b1%d9%88%d8%b2+%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a+%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87+%d8%a7%d9%8a/ <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">آقاي حسن روحاني! ساعاتي پيش، سخنراني شما در مراسم گراميداشت <span style="color: #008000;">روز فناوري هسته اي</span> را از شبکه ي خبر شنيدم؛ کاري که لااقل در آن يکي <span style="color: #ff0000;">مهارت </span>داريد!</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;"><img style="vertical-align: middle;" title="وبگاه انتظار-حسن صياد" src="http://www.irinn.ir/sitefiles/13950119/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" alt="فرصت مهار جمهوري اسلامي!" width="500" height="338" /><br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">ياد <span style="color: #008000;">شهداي بزرگوار هسته اي</span> را گرامي داشتيد؛ شهدايي که حاصل خون شريفشان در معرض <span style="color: #ff0000;">معامله </span>قرار گرفت!</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">گفتيد 20 فروردين امسال حال و هواي ديگري دارد. راست گفتيد، حال و هواي خسارت؛ همانگونه که <span style="color: #008000;">امام خامنه اي</span> فرمودند، <span style="color: #ff0000;">خسارت محض</span>!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">گفتيد جهانيان حق هسته اي ما را به رسميت شناخته اند، به صلح آميز بودنش اعتراف و همکاري با ايران را در زمينه ي هسته اي آغاز کرده اند. ولي لااقل به يک مورد از اين همکاري ها اشاره نکرديد! البته از انصاف نگذريم، همکاري خوبي در <span style="color: #ff0000;">توقف چرخ سانتريفيوژها</span> و کوتاه شدن دست ملت از بهره وري از اين فناوري عظيم وجود داشته است!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">سال 94 را سالي تاريخي و به يادماندني دانستيد. درست است؛ شايد روزي در کتاب هاي تاريخ از وقايع آن در کنار نام هاي <span style="color: #ff0000;">گلستان</span> و <span style="color: #ff0000;">ترکمانچاي </span>و حتي پر رنگ تر از آنها ياد شود!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">دم از پيروزي و موفقيت ديپلماتيک زديد. کاش يکي از آثار واقعي و ملموس اين پيروزي را <span style="color: #ff0000;">در عالم خارج از سخن پردازي ها</span> برمي شمرديد!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">به برجام باليديد. شايد ايراد از چشم هاي ملت است که تا به حال نوري از <span style="color: #ff0000;">آفتاب برجام</span> شبش را روشن نکرده است!</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">البته برجام را به <span style="color: #ff0000;">ابري گذرا</span> تشبيه کرديد. مگر </span></span><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">وعده نمي داديد که با برجام</span></span><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;"> تحريم ها براي هميشه برداشته خواهند شد؟!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">نتيجه ي مذاکرات را به ملت ايران نسبت داديد و خواستيد براي افتضاح به بار آمده، ملت را <span style="color: #ff0000;">شريک جرم</span> خود معرفي کنيد؛ همان ملتي که جواب انتقاداتش را با برچسب هاي بي سواد، تازه به دوران رسيده، نوکيسه، بي کار، افراطي و ... و عبارت <span style="color: #ff0000;">&laquo;به جهنم&raquo;</span> داديد!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">سعي کرديد <span style="color: #ff0000;">برجام بي فرجام</span> را در نتيجه ي هدايت هاي رهبري معرفي کنيد و پاي رهبري را به اين <span style="color: #ff0000;">ناکامي تاريخي </span>باز کنيد. ولي حسن آقا! ملت ايران <span style="color: #008000;">هوشيار </span>و <span style="color: #008000;">خوش حافظه</span> است و بيانات امام خود را فراموش نکرده که از همان ابتدا عدم خوش بيني خود را اعلام فرمودند، طي اين سال هاي خسران دائماً تذکراتي دادند و خطوط قرمزي تعيين فرمودند که از آنها عبور کرديد و امسال هم به صراحت به <span style="color: #ff0000;">عدم حصول نتيجه ي لازم از برجام</span> اشاره فرمودند!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">امروز هم از <span style="color: #800080;">اعتدال </span>گفتيد، چنانچه در تمام مدت دولتتان حتي در زمان انتخابات به <span style="color: #800080;">تبليغات حزبي و سياسي</span> پرداختيد. ادعا کرديد همان امت وسطي هستيد که قرآن فرموده و غير از طرفدارانتان همه را خارج از اين دايره و افراطي دانستيد، در حالي که رهبر معظم انقلاب حتي جمهوري اسلامي را کاملاً اسلامي نمي دانند و مي فرمايند به سمت اسلامي شدن پيش مي رويم! چه رسد به يک حزب تازه به دوران رسيده؟!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">فرمايش اماممان مبني بر لزوم استفاده از همه ي ابزارها را تکرار کرديد، ولي در عمل فقط به ابزار <span style="color: #ff0000;">مذاکره </span>اصالت داديد!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">گفتيد نمي شود چشم بسته به کشوري ديگر <span style="color: #ff0000;">چک سفيد</span> بدهيم. وقتي ابتدا همه ي خواسته هاي طرف هاي مذاکره را به اذعان خودشان انجام داده ايد، دست ها را جلوي آنها دراز کرده ايد و تازه منتظر اجراي تعهدات دشمن هستيد، چه چيزي جز چک سفيد به آنها داده ايد؟!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">دانشمندان هسته اي را که نامشان در <span style="color: #008000;">افتخار </span>رسيدن به فناوري هسته اي مي درخشد، در رتبه ي کساني دانستيد که دست ما را از بهره ي اين فناوري <span style="color: #ff0000;">کوتاه </span>کرده اند!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">در کلام از خودکفايي حمايت کرديد و در عمل فناوري بومي ما را به مزايده که نه، به <span style="color: #ff0000;">حراج </span>گذاشتيد و پاي <span style="color: #ff0000;">واردات </span>بي رويه و غيرضروري از غرب را به کشورمان بازتر کرديد!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">باز هم به تفکري که آن را <span style="color: #ff0000;">افراطي </span>مي خوانيد، حمله کرديد؛ همان عنواني که طبق فرمايش رهبر عزيزمان به تفکر <span style="color: #008000;">انقلابي </span>نسبت داده مي شود! و از تفکري حمايت کرديد که <span style="color: #ff0000;">غرب</span> را استاد و معلم و خود را نيازمند به آن مي داند! به گمانم درباره ي <span style="color: #800080;">اعتدال </span>صحبت مي کرديد!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">از مزاياي <span style="color: #800080;">اعتدال </span>گفتيد که با هزينه ي کمتر و مسير کوتاهتر به مقصد مي رسيم. آيا تعطيلي بهره برداري هسته اي، تحريم هاي جديدتر، باز شدن راه نفوذ به بهانه ي مذاکرات، اتلاف نزديک به سه سال فرصت خدمت و ... بدون حصول نتيجه ي مطلوب، <span style="color: #ff0000;">هزينه ي کم</span>ي است؟! و تعهدات طولاني و فراتر از خطوط قرمز دولت <span style="color: #ff0000;">مسير کوتاهتر</span>ي است؟! بله، صحبت شما تنها در صورتي صحيح است که مقصد را <span style="color: #ff0000;">مقصد طرف مقابل</span> در مذاکره تعريف کنيم که در اين صورت با اعتدال و اجراي تعهدات و محدوديت هاي برجام با هزينه ي کمتر و مسير کوتاهتر مقصد که همان فرصت مهار جمهوري اسلامي است، حاصل شده است! همان به اصطلاح فرصتي که مخاطبان را به حمايت از آن فراخوانديد و با عبارت &laquo;خداي ناکرده&raquo; سعي کرديد در ملت نگراني امکان عدم استفاده از آن را ايجاد کنيد!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">از فرصت فروش UF6 و خريد کيک زرد ذوق زده شديد. آيا <span style="color: #ff0000;">فروش اجباري توليدات مورد نيازمان</span> دستاورد محسوب مي شود؟! آيا ممنوعيت توليد کيک زرد و <span style="color: #ff0000;">وابستگي به دشمن</span> براي خريد آن افتخار است؟!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">براي اقتصاد و سياست مرزي قائل نشديد. آقاي روحاني! شما که باسواديد بفرماييد؛ آيا اين اعتقاد شما جز به معناي هضم شدن در اقتصاد ليبرال و <span style="color: #ff0000;">دهکده ي جهاني آمريکا و نظام سلطه</span> است؟!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">مثل پير و مرادتان که گفت روزگار موشک گذشته، به <span style="color: #008000;">سپاه </span>که سرباز و پژواک اوامر <span style="color: #008000;">ولايت </span>است، کنايه وار حمله کرديد و دل به <span style="color: #800080;">تشويق هاي متملقانه</span> خوش کرديد!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">از انداختن ترس و رعب در دل دشمنان توسط سپاه مقدس اسلام انتقاد کرديد، غافل از فرمايش خداوند متعال که :<span style="color: #008000;">&laquo;ترهبون به عدو الله و عدوکم&raquo;</span>!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">درشت گويي و حرف هاي بي پايه را محکوم کرديد. با اين حساب <span style="color: #ff0000;">اولين محکوم سخنانتان خود شماييد</span> که قريب به سه سال پيوسته به هم ميهنان منتقدتان <span style="color: #ff0000;">درشت گويي</span> کرديد و <span style="color: #ff0000;">حرف هاي بي پايه</span> زديد؛ از تورم صفر درصدي، عبور از رکود، ايجاد اشتغال 600 هزاري و وعده ي رفع همه ي تحريم ها تا ادعاي مبارزه با فساد و اطاعت از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">گفتيد نمي توانيم صد در صد به يکي بدبين باشيم. گويا شما هم دچار ضعف حافظه شده ايد که فرمايش بنيانگذار انقلاب اسلامي را فراموش کرده ايد که <span style="color: #008000;">آمريکا شيطان بزرگ است</span>! مگر مي شود به شيطان بزرگ بدبين نبود؟! و شايد دچار نقص شنوايي شده ايد که تأکيدات مستمر رهبر عزيزمان درباره ي <span style="color: #008000;">غير قابل اعتماد بودن دشمن را نمي شنويد</span>!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">با صداي بلندي که بيشتر نشانگر بيمي دروني است گفتيد ما براي هيچ کشوري تهديد نيستيم و باز هم عدول کرديد از دشمنيمان با رژيم جعلي <span style="color: #ff0000;">اسرائيل </span>و فراموش کرديد فرمايش امام راحل را که <span style="color: #008000;">اسرائيل بايد از صفحه ي روزگار محو شود</span>! آقاي روحاني! با افتخار بايد گفت؛ <span style="color: #008000;">ما براي اسرائيل بزرگترين تهديديم</span><span style="color: #008000;">.</span><br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">چند بار <span style="color: #ff0000;">سيگنال اظهار محبت</span> به کشورهاي همسايه فرستاديد، فارغ از اين که عده اي از کشورهاي دوست و برادر شما که برايشان <span style="color: #ff0000;">پيام محرمانه ي دعوت به مذاکره </span>فرستاديد، با همدستي دشمنان قسم خورده ي ما تمام هم و غمشان را براي نابودي <span style="color: #008000;">تشيع </span>به کار بسته و شمشيرشان را از رو بسته اند! راستي! فراموش کرده بودم که آنها در انتخابات هفتم اسفند از <span style="color: #800080;">ليست اميد</span> حمايت کرده بودند و صد البته منافع حزبي بر منافع ديني و ملي اولويت دارد!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">نتيجه ي کار دولت خود را ايجاد اعتماد دنيا به ايران اعلام کرديد و لابد <span style="color: #ff0000;">فشارهاي روزافزون</span>شان به ويژه در اين روزها و پس از مذاکرات در راستاي همين اعتماد است!<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">گفتيد ايران هراسي را از بين برده ايد، غافل از اين که دشمنان ما همواره اسلام را مغاير با منافعشان مي دانند و دست از اسلام هراسي بر نمي دارند و القاي ايران هراسي آنها نيز در راستاي اسلام هراسي است و <span style="color: #ff0000;">تنها زماني دست از ايران هراسي بر مي دارند</span> که احساس کنند مسؤولان کشورمان دست از <span style="color: #008000;">اسلام ناب</span> برداشته اند! <br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: small;">راستي! قبل از افاضه ي فيض رئيس دولت اميد، ظاهراً از <span style="color: #008000;">12 دستاورد هسته اي</span> نيز رونمايي شد؛ دستاوردهايي که در نتيجه ي تلاش هاي مجاهدانه ي دانشمندان عزيزمان حاصل شده اند و إن شاءالله ادامه خواهند داشت. اما آقاي روحاني! <span style="color: #ff0000;">دوچرخه اي که داشته باشي و اجازه ي سوار شدن نداشته باشي، به چه دردي مي خورد؟!</span><br /></span></span></p> Wed, 20 Apr 2016 21:37:00 GMT تحريمهاي جديد http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/720/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/ <p>تحريم عليه ايران اسلامي، حربه&zwnj;اي پوسيده و نخ&zwnj;نما است که ديگر به عادتي ديپلماتيک و بداخلاقي سياسي &ndash; اقتصادي از سوي يک کشور شناخته شده و متهم اصلي دشمني با نظام و ملت ايران اسلامي، تبديل شده است.</p> <p>تحريم هاي بانکي، تجاري، علمي، نظامي و حتي حقيقي و حقوقي... که از سال هاي اول پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان سدي مانع پيشرفت همه جانبه و راه حلي براي انزوا کشاندن و شکننده کردن اين نظام؛ بر مردم و مسئولان تحميل شده است، با وجود طول عمري غالب بر چهاردهه در پسابرجام معني ديگري دارد.</p> <p>فروردين سال 94 بعد از توافق هسته اي ايران با گروه 1+5 تحليل هاي موافق اين رويداد بين المللي آن را آغاز لغو تحريم هاي ظالمانه&nbsp; اقتصادي و مالي چند جانبه اروپا و آمريکا عليه ملت ايران مي دانستند و مخالفان يا به قولي ( دلواپسان)!نه تنها آن را در حد تعليق تحريم ها هم نمي ديدند بلکه&nbsp; عده اي بر اين باور بودند که آمريکا بر تعهدات خود پايند نبوده و قطعا در پس اين توافق نامه شيطنت هاي بسياري انجام خواهد داد. &nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><img style="width: 400px; height: 400px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/01/29/105707_732.jpg" alt="" /></span></p> <p><strong>اين برداشت ها و تحليل ها ناشي از محتواي اصلي بيانيه لوزان بود، آنچه از محتواي اصلي بيانيه لوزان (به زبان فارسي) به دست مي آيد، اين است که</strong></p> <blockquote><ol> <li> <strong>&nbsp;پس از اجرايي شدن برنامه برجام، تمامي قطعنامه هاي شوراي امنيت لغو خواهد شد</strong></li> <li> <strong>همه تحريم&zwnj;هاي اقتصادي و مالي چندجانبه اروپا و يک جانبه آمريکا و از جمله تحريم هاي مالي، بانکي، بيمه، سرمايه گذاري و تمامي خدمات مرتبط با آنها در حوزه هاي مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشيمي و خودور سازي نيز فوراً لغو خواهند شد.</strong></li> <li> <strong>&nbsp;تحريم&zwnj;ها عليه اشخاص حقيقي و حقوقي، سازمان&zwnj; ها، نهادهاي دولتي و خصوصي تحت تحريم &zwnj;هاي مرتبط هسته &zwnj;اي ايران از جمله؛ بانک مرکزي، ساير موسسات مالي و بانکي، سوئيفت، کشتيراني و هواپيمايي جمهوري اسلامي، کشتيراني نفت به&zwnj;طور همه &zwnj;جانبه فوراً برداشته خواهند شد.</strong></li> <li> <strong>کشورهاي عضو گروه (1+5) متعهد هستند از وضع تحريم&zwnj; هاي جديد در موضوع هسته&zwnj;اي خودداري نمايند.</strong></li> </ol></blockquote> <blockquote> <p><strong>و &nbsp;اين در حالي است که در متن انگليسي بيانيه لوزان، آمده است که</strong></p> <p><strong>1. لغو تحريم ها منوط به پايبندي موثر ايران به تعهداتش است و در اين صورت است که آژانس انرژي اتمي، ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا تحريم هاي هسته اي را تعليق مي کنند نه لغو!</strong></p> <p><strong>2. در صورتي که ايران نتواند به هر يک از تعهدات خود در توافق ژنو عمل نمايد همه تحريم ها مجدداً بر مي گردد.</strong></p> <p><strong>3. تمامي قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه برنامه هسته اي ايران همزمان با تکميل تعهدات ايران نسبت به اقدامات برنامه هسته اي از جمله فردو، اراک و ... لغو خواهد شد.</strong></p> <p><strong>4. تمامي تحريم هايي که عليه ايران به واسطه تروريسم، سوءاستفاده از حقوق بشر و موشک هاي بالستيک وضع شده است همچنان به جاي خود باقي خواهند ماند.</strong></p> </blockquote> <p>نکته مهم و صد البته مغفول مانده &ndash; از سوي مذاکره&zwnj;کنندگان ايراني در تنظيم اين بيانيه که به طور قطع رد شدن از خط قرمزهاي مقام معظم رهبري در آن ديده مي شود - تأکيد متن اصلي انگليسي برجام به تعليق تحريم ها از سوي آمريکا و گروه مذاکره کننده اروپايي و از سوي ديگر باقي ماندن تحريم&zwnj;ها عليه ايران به واسطه بهانه&zwnj;هايي چون تروريسم و حقوق بشر (حقوق زنان) و موشک&zwnj;هاي بالستيکي است.</p> <p>چيزي که رهبر انقلاب با صدور الزامات و شرايط اجراي برجام بر آن تأکيد داشتند: &laquo;...1. در اعلام اتحاديه&zwnj; اروپا و رئيس&zwnj;جمهور آمريکا بايد تصريح شود که اين تحريم&zwnj;ها به&zwnj;کلي برداشته شده است. 2.هرگونه اظهاري مبني بر اينکه ساختار تحريم&zwnj;ها باقي خواهد ماند، به&zwnj;منزله&zwnj; نقض برجام است... همچنين در سراسر دوره&zwnj; 8&zwnj;ساله وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه&zwnj;اي (از جمله بهانه&zwnj;هاي تکراري و خودساخته&zwnj; تروريسم و حقوق بشر) توسط هريک از کشورهاي طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه&zwnj; مجلس اقدام&zwnj;هاي لازم را انجام دهد و فعاليت&zwnj;هاي برجام را متوقف کند.</p> <p>رهبر انقلاب اسلامي با بصيرت و تيزهوشي دست خيانت پيشه و تفکر خصمانه شيطان بزرگ آمريکا و هم پيمانانش را شناخته و بارها و بارها به گونه&zwnj;هاي مختلف آن را تذکر داده و با دلسوزي چراغ روشنايي بخشي بر کوره راهي که برخي آن را راه نجات و تنها راه مي ديدند، روشن کردند.</p> <p>علاوه بر رهنمودهاي رهبر انقلاب اسلامي، گروه ها و احزاب و طيف هاي مخالف برجام که سرسختانه و نامهربانانه از سوي رئيس جمهور دلواپسان ناميده شدند و به جهنم و درک ... دعوت شدند، اين واقعيت را مي دانستند که اعتماد بر آمريکا، تکيه کردن به ديواري شکسته، قبول کردن قول چوپان دروغگو، ترحم کردن به گرگي خونخوار و صدالبته شيطاني عهد شکن است.</p> <p><span style="font-size: 12px;"><img style="border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px 10px; float: left;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/01/29/IMG09461668.jpg" alt="" width="368" height="277" /></span></p> <p>اينکه يک روز بعد از اعلام اجراي توافق هسته&zwnj;اي، وزارت خزانه&zwnj;داري آمريکا تحريم&zwnj;هاي تازه&zwnj;اي را در واکنش به آزمايش&zwnj; موشکي اخير ايران وضع کرد. زنگ خطري بود که دولتمردان ما از آن به راحتي گذشتند و اين چشم پوشي ها تا حد زيادي جسارت و انگيزه هاي عهد شکني و تصورات باطل اين کشور را مبني بر تأثيرگذار بودن تحريم ها، عجز مردم ايران در برابر تحريم هاي اعمال شده و اراده دولتمردان ما بر اجراي يک طرفه برجام، قوي و قوي تر کرد.</p> <p>جک لو، وزير خزانه داري آمريکا &nbsp;26 دي ماه سال گذشته گفته بود که&laquo; ما به ادامه تحريم فعاليت هاي ايران خارج از چارچوب برجام ادامه مي دهيم. اين تحريم ها شامل فعاليت هاي ايران در حمايت از تروريسم، فعاليتهاي بي ثبات کننده منطقه ، اقدامات ناقض حقوق بشر و برنامه موشکي ايران است. همچنين لازم است متذکر شوم که به جز برخي موارد استثناء (مثل خريد فرش از ايران) ساير روابط اقتصادي ايران و آمريکا همچنان ممنوع است و اشخاص آمريکايي از جمله بانک هاي آمريکايي نميتوانند وارد تراکنش و معامله با اشخاص ايراني شوند.&raquo;</p> <p>اگر چه در برهه اي از زمان آمريکايي ها براي آزادسازي زندانيان آمريکايي، تصميم گرفتند تا مجموعه تحريم&zwnj;هاي محدود و هدفمند براي تنبيه ايران به&zwnj;خاطر انجام آزمايش موشک&zwnj;هاي بالستيک را به تأخير بيندازند. اما هرگز آن را از روي ميز خود برنداشتند تاجايي که بعد از آزاد سازي جيسون رضائيان، رويتز نوشت که انتظار مي&zwnj; رود&nbsp; با آزاد شدن خبرنگار واشنگتن&zwnj;پست تحريم&zwnj;هاي يک&zwnj;جانبه به&zwnj;سرعت اعمال شوند.</p> <p>و اين درست پيش بيني بود که در 27 اسفند سال گذشته محقق شد و 6 &nbsp;قانونگذار جمهوري&zwnj;خواه مجلس سنا، طرحي را براي تحريم ايران ارائه کردند ، اين طرح که &laquo;مارک کرک&raquo;، &laquo;مارکو روبيو&raquo;، &laquo;کلي آيوت&raquo;، &laquo;دن کوتس&raquo;، &laquo;کوري گاردنر&raquo; و &laquo;ميچ مک&zwnj;کانل&raquo; حاميان اصلي آن بودند، ايران را به حمايت از &laquo;فعاليت&zwnj;هاي تروريستي&raquo; و نقض حقوق بشر متهم کرده است.</p> <p>پايگاه خبري هيل، مفاد اين طرح موسوم به &laquo;قانون تحريم تروريسم و حقوق بشر ايران، 2016 را به شرح زير بيان کرده است:</p> <p>1) وضع تحريم&zwnj;هاي جديد عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و شرکت هواپيمايي ماهان؛</p> <p>2) قانون&zwnj;مند کردن ممنوعيت&zwnj;هاي فعلي عليه دسترسي مستقيم و غيرمستقيم ايران به نظام مالي آمريکا و در عين حال، تقويت و کارآمد کردن الزامات سخت&zwnj;گيرانه براي رئيس&zwnj;جمهور آمريکا جهت حذف ايران يا کشورهاي ديگر از فهرست کشورهاي حامي تروريسم؛</p> <p><span style="font-size: 12px;">3)</span> وضع تحريم&zwnj;هاي جديد ايران عليه ايران به دليل نقض حقوق بشر؛</p> <p>اين موارد نشان مي دهد که&nbsp; دلنگراني بخش عظيم از جامعه درست و به جا بود چرا که ما شاهد اعمال نظر جسورانه مقامات آمريکايي در خصوص ساير موارد داخلي و امنيتي کشور از کانديداهاي مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي تا&nbsp; پيشرفته هاي نظامي حتي تا مرز به مذاکره نشستن در اين خصوص بوديم.! مواردي که از آن تحت عنوان &laquo; نفوذ در پسابرجام&raquo; مي توان ياد کرد.</p> <p>حربه وضع تحريم ها و فشارها عليه ايران و ساير کشورهايي که زير سلطه آمريکا نرفته و اين کشور توان مبارزه رو در رو نظامي و لشکر کشي به خاک اين کشورها را ندارد آن هم به بهانه نقض &laquo; حقوق بشر&raquo; دغلبازي و رياکاري غربي ها در برخورد با اين مقوله است. &nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12px;"><img style="border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px 10px; float: right;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1395/01/29/130884.jpg" alt="" width="362" height="254" /></span></p> <p>قابل توجيه نيست که دولتمردان آمريکا از ينگه دنيا به دنبال حفظ منافع خود در کشورهاي آسيايي چون چين، کره شمالي و ايران باشند و يا به چون دايه اي دلسوزتر از مادر در انديشه امنيت منطقه غرب آسيا &nbsp;يا حفظ امنيت ساير هم پيمانان خود در اقصي نقاط جهان دست به تحريم ها و فشارها عليه نظام هاي مستقل بزنند و دولتمردان آنها سرزمين هاي تحريم شده سکوت کرده و اين حرکت آمريکا را فقط داراي مصرف داخلي بدانند.</p> <p>چرا که سکوت در برابر ظالم يک شيطان بزرگ،نه تنها او را جسور و بي پروا تر کرده و بلکه شيطانک هاي ديگر را نيز به وادي دشمني و به نوعي تحقير و تحريک کشور فرا مي خواند! چيزي که بدون رودربايسي بايد گفت از سوي برخي از کشورهاي همسايه ايران، با زباني دراز و رويي باز در حال انجام شدن است از عربستان گرفته تا ساير کشورهاي مرعوب منطقه تا کشوري ذره بيني به نام جيبوتي و تا فراهم کردن شرايطي که رئيس جمهور کشور بزرگ ايران اسلامي را به ترک نشست اخير سازمان همکاري اسلامي در ترکيه وا مي دارد. &nbsp;</p> <p>در سطح بين&zwnj;الملل نيز شاهد بسياري از واکنش&zwnj;ها عليه مواضع خصمانه و سوء استفاده آمريکا از حقوق بشر هستيم.</p> <p>کره شمالي در واکنش به انتقاد آمريکا در رابطه با حقوق بشر اين کشور با صدور بيانيه&zwnj;اي واکنش نشان داد و گفت: &laquo; ... واشنگتن از اين موضوع به عنوان ابزاري براي اعمال فشار عليه کشورهاي مستقل استفاده مي کند&raquo;. همچنين اين اقدام وزارت امور خارجه آمريکا را حرکتي مغرضانه دانست و اين کشور را بزرگترين ناقض حقوق بشر در دنيا معرفي کرد.</p> <p>پيونگ يانگ افزوده است که &laquo;در قبال چنين اقدامات خصمانه آمريکا واکنش سختي نشان خواهد داد و اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد کرد.&raquo;</p> <p>و چين در واکنش به گزارش حقوق بشر سالانه وزارت خارجه آمريکا&nbsp; که از چين نيز به عنوان يک کشور نقض کننده حقوق بشر ياد کرده است، اعلام کرد که آمريکا به کنوانسيون بين المللي حقوق بشر ملحق نشده است و از وضعيت حقوق بشري خوبي برخوردار نيست و تنها در سال گذشته ميلادي در 50 هزار مورد تيراندازي در آن کشور بيش از 13 هزار نفر جانشان را از دست داده اند.</p> <p>اما در کشور ما تقريبا مي توان گفت بعد از برجام نگاه به اين تحريم ها با شعار مصرف خانگي داشتن اظهارات خصمانه دولتمردان آمريکايي و بهانه تراشيدن براي توجيه کردن تحريم هاي جديد با اين عنوان که تحريم هاي هسته اي برداشته شده است، بدون واکنش جدي و در عين حال تأثيرگذار دولتمردان به ويژه دستگاه ديپلماسي، رو به رو است و در اين راستا گويي براي خالي نبودن عريضه هر از گاهي واکنشي کمي دورتر از لبخند ديپلماسي ارائه شده است!.</p> <p>اعلام گزارش نقض حقوق بشر عليه کشور ايران اسلامي با قوانين برگرفته از دستورات دين مبين اسلام که در اکثر موارد با قوانين پوچ و ضدبشري کشورهاي مدعي حقوق بشر تفاوت نه بلکه ضديت آشکاري دارد؛ احترام نگذاشتن به قوانين يک نظام اسلامي، زير سوال بردن دستگاه حقوقي کشور و همچنين مبارزه علني با احکام قضايي برگرفته از دين اسلام است که در صورت بي پاسخ ماندن يا منفعل عمل کردن و يا در بعضي از اقشار مانند حقوق زنان به دنبال رضايت طرف مقابل بودن اجازه نفوذ به دشمن است و اين اجازه دادن نوعي خيانت محسوب مي شود.</p> <p>در اين راستا آيت&zwnj;الله لاريجاني طي سخناني به تبيين اين مسئله پرداخته و بيستم مهرماه سال 94 درجلسه عالي قضايي مي&zwnj;گويد: آمريکا و کشورهاي غربي در حالي به دليل اجراي يک حق قرآني به ما فشار سياسي وارد مي&zwnj;کنند که راه حل معقول و بازدارنده&zwnj;اي براي مقابله با افزايش خشونت ها و کشتارهاي داخلي خود ندارند....فشارهاي حقوق بشري غرب عليه جمهوري اسلامي ايران دوباره به راه افتاده و موضوع قصاص&zwnj;ها را مطرح کرده اند، در حالي که بارها گوشزد شده است که چگونگي اداره کشورهاي اسلامي مبتني بر ارزشهاي اسلامي و ربطي به غربي&zwnj;ها ندارد..... قصاص حقي قرآني است و جمهوري اسلامي ايران هيچگاه از ارزش&zwnj;هاي الهي خود عقب نشيني نخواهد کرد... غربي&zwnj;ها در حالي در باب حقوق بشر و موضوع قصاص که حق اولياي دم است به جوسازي عليه جمهوري اسلامي مي&zwnj;پردازند که کشتار مردم يمن و فلسطين و حمله به مردم در افغانستان و عراق و کشتن زنان و کودکان برايشان مهم نيست.</p> <p>از اين فرمايشات عالي ترين رتبه قضايي کشور مي&zwnj;توان برداشت کرد که جا دارد از آمريکا و همپيمانانش و کشورهايي که در زمينه حقوق زنان و کودکان خود ناقض&zwnj;ترين کشورها در حد بين&zwnj;المللي هستند، طرح شکايت کرد و نه تنها به دنبال احقاق حقوق زنان و کودکان و زندانيان و ... کشوري چون آمريکا و امثالهم بود بلکه بايد اين حقوق پايمال شده توسط آمريکا را در ساير کشورهاي به ويژه کشورهاي مسلمان پيگيري کرد و در اين زمينه حتي مي&zwnj;توان علاوه بر ارائه مستندات و طرح شکايت به سازمان ملل، واتيکان را نيز به عنوان يک مجموعه ديني دنياي مسيحيت وارد عرصه و پاسخ&zwnj;گويي کرد.</p> <p><br /> به قلم: منيره غلامي توکلي</p> <p>انتهاي پيام/غ</p> Mon, 18 Apr 2016 12:59:00 GMT مدافعين حريم تمدن اسلامي http://maahinii.ParsiBlog.com/Posts/2442/%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%86+%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%85+%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a/ <p align="right">&nbsp; حريم حرم تا کجا است؟ &nbsp;و مدافعان حرم، اين پيشگامان تمدن بزرگ اسلامي تا چه حد، از هوش بالايي برخوردارند که تشخيص بزرگي را داده اند، تا همچون پدرانشان که انقلاب اسلامي را درايران پاسداري کردند، آنها هم از حريم انقلاب جهاني اسلام و تمدن فراگير ايراني پاسداري کنند. ما اکنون بعد از گذشت 35سال مي فهميم که: جوانان دوران انقلاب اسلامي و: يا دوران دفاع مقدس چه آرمان هاي بلندي داشتند و: چه افق بزرگي در ديدگاه خود مي نگريستند، که هرچه زمان جلوتر مي رود به اهميت آن بيشتر پي برده مي شود، و جهان در برابر اين تصميم آنان سرخم مي کند.</p> <p align="right">&nbsp;همانطور که امروز مدافعان حرم، به اين باور رسيده اند که خون آنها پايمال نخواهد شد، بلکه به آبياري نهضت بزرگ جهاني اسلام کمک کرده، و زمينه حکومت واحد جهاني، به رهبري قائم آل محمد را فراهم خواهد اورد، آنان نيز چنين پيامي را به ما منتقل کردند. اين پيام گرچه براي بسياري از شبه روشنفکران قابل قبول، و حتي قابل فهم نيست ولي مردم، همه آن را درک کرده اند و ميدانند که: هر شهيدي از مدافعان حرم پرچمي است که: برقله جديدي از فتوحات اسلامي برافراشته مي شود&nbsp; البته راه حق و پيمودن درست آن زحمت زيادي دارد، ولي عده اي سر از پا نشناخته در اين راه قدم مي گذارند، که بعد از سالها به درست بودن اقدام آنان آفرين گفته ميشود. گرچه برخي ها در شناخت اين راه بزرگ، گاهي به انحراف مي روند ولي مهم نيست، راه انحرافي همه به بن بست مي رسد و: آنها ناچار برمي گردند و در مسير مستقيم و ادامه راه مي دهند. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;زماني، اين بيداري و انقلاب اسلامي را، در ايران به&nbsp; جشن هاي دوهزار و پانصد ساله سپري کردند، و از دروازه تمدن بزرگ حرف زدند ولي، مي خواستند آن را منحرف کنند. يعني زايش نوين تمدن بزرگ اسلامي، براي اهل بينش و خبرگان و روشنفکران واقعي آشکار شده بود و: آنها از فرياد ها و دردهاي مردم مي فهميدند که: زايش نوين تمدني در راه است ولي، مي خواستند باب ميل خودشان آن را هدايت کنند. &nbsp;عده اي هم آن را جهان سوم نام گذاري کردند! و خواستند که مرکز ان را به باندونگ يا پکن منتقل کنند. زيرا آنان فکر مي کردند که &nbsp;اروپا در تشخيص اين تمدن اشتباه کرد، و نبايد پايتخت اين تمدن را ژنو يا پاريس قراردهد. حتي امريکا نيز اين زايش جديد را، به خود منتسب کرد و خواست که نيويورک را، براي اين تمدن، مهد و زادگاه قرار دهد ولي به اشتباه خود پي برد.</p> <p align="right">&nbsp;آنها وقتي ديدند که نه ژنو و نه نيويورک، و نه حتي پکن براي اين زايش تمدن نوين نمي تواند: گهواره خوبي باشد فهميدند که مرکز ان در خاورميانه خواهد بود، لذا به ايجاد اسرائيل پرداختند تا بتوانند: با يک خاورميانه دلخواه خود، انوار اين حرکت الهي را در حصار خودشان نگهدارند. ولي همه قنداق ها، براي اين زايش کوچک بود. ناچار همه چشمه ها به سوي زادگاه تمدن و تاريخ جهان، يعني ايران آمد اما آنها هم ابتدا سعي کردند تا کورشي خلق کنند، و تاريخ جديد بنويسند تا شايد اين کودک در دامان آنهابيافتد. ولي ناجي تمدن يعني امام خميني ره، سر رسيد و &nbsp;انقلاب اسلامي ايران را مهد آن تمدن اعلام کرد.&nbsp; اما آنها دست برنداشتند و خواستند که: عربستان ، مصر، عراق يا کويت را مرکزيت بدهند. لذا آنها را برعليه اين مرکزيت شوراندند، ولي انها هم فهميدند که مرد اين راه نيستند. تا اينکه انقلاب اسلامي به مشکلات دروني خود فائق امد، و با اتکا به مديريت درون زا و اقتصاد مقاومتي، به توانايي هاي مادي و فيزکي جديد هم دست يافت.&nbsp; اکنون مي روند تا ملت هاي ديگر هم به بيداري و پيشرفت برسند. آنها ميدانند که اين تمدن نوين به نام ايران و: برداشت ايراني از اسلام، که مبتني بر هدايت هاي ائمه معصومين ثبت شده است. لذا به حرم امامان حمله بردند تا اين مراکز را نابود کنند! و اين مدافعان حرم بودند که نقشه جديد آنها را شناختند، و آن را بي سرانجام کردند. اکنون مدافعان حرم بدانند که حريم حرم، فقط کوي زينبيه در دمشق يا ميدان مرکزي سامرا در عراق نيست. بلکه همه جهان حريم حرم خداوندي است. و هرکس که نام انسان دارد و قلبي براي تپيدن، اين قلب حرم خدا است! مدافعان حرم بايد از آن دفاع کنند. براي روشن شدن موضوع روايتي است که: بني عباس خود را عموزادگان پيامبر مي دانستند و: خلافت را حق خود مي گفتند. يکي از آنها پيش امام موسي کاظم آمد و گفت: حدود فدک را برايم تشريح کن، تا آن را به شما بدهم که : ديگر ارثي از پيامبر طلبکار نباشيد. امام موسي ع فرمود: فدک در زمان من از تونس تا سمرقند، و از عدن تا روم است:</p> <p>&nbsp;</p> <p align="right">http://www.fardanews.com/fa/news/343516</p> <p align="right"><img src="http://mahin-news.ir/maxthumb/2016024036.jpg" alt="برگزاري 294 کرسي آزادانديشي در سال جاري" /></p> <p align="right">الخصوصية دعاة الحضارة الإسلامية العظيمة</p> <p align="right">&nbsp; كم تبعد الأراضي المقدسة؟ والمدافعين عن الضريح، ورواد الحضارة الإسلامية إلى حد كبير، من الذكاء العالي الذين لديهم الاعتراف ضخمة، بحيث، مثل آبائهم الذين حراسة الثورة الإسلامية في إيران، كما أنها تحمي خصوصية الثورة الإيرانية التي تجتاح العالم الإسلامي والحضارة. نحن الآن بعد 35 عاما، ونحن نفهم أن الشباب خلال الثورة الإسلامية: أو الحرب المقدسة ما المثل العليا، وما الأفق كبير في رؤيته رأى أن الوقت أمامنا هو أن تتحقق على أهمية مواصلة والعالم ضد قرار القوس.</p> <p align="right">&nbsp;كمدافعين عن ضريح اليوم، وصلنا إلى الاعتقاد بأن دمائهم لن تطغى، ولكن ساعد الري حركة إسلامية كبيرة، والحكومة العالمية الميدان، بقيادة الإمام المهدي سوف توفر لهم نفس الرسالة ل تم نقلنا. هذه الرسالة، ومع ذلك، مقبولة لكثير من أشباه المثقفين، وحتى مفهومة، ولكن الناس قد فهموا كله ويعرف أن كل علم المدافعين عن ضريح الشهيد أن يتم رفع Brqlh الفتوحات الإسلامية الجديدة.</p> <p align="right">&nbsp; بطبيعة الحال، فإن الطريق الصحيح واذهبوا أن الكثير من المتاعب، ولكن بعض من المحطة المعروفة على السير في هذا الطريق، الذي يقال إنه قد فعلت على مر السنين لتصحيح عملها. على الرغم من أن بعض تقديرا لهذا بطريقة كبيرة، تذهب في بعض الأحيان في ضلال، ولكن لا يهم، ويصل الى التفاف مسدود كل ما كان ليأتي ومواصلة مباشرة من خلال اليوم.</p> <p align="right">&nbsp; &nbsp; لقد مرت الوقت، وصحوة للثورة الإسلامية في إيران، عيد ربنا ألفان وخمسمائة سنة، وبوابة حضارة عظيمة، ولكنها تحدث، انهم يريدون تحويل ذلك. وكان جيل جديد من الحضارة الإسلامية العظيمة، لشعب البصيرة والخبراء الحقيقيين والمثقفين واضحة: فهي البكاء والألم في فهم الناس أن: ولادة الحضارة الحديثة قادم، لكنه أراد أن إجراء أهوائهم. ودعا البعض الآخر إلى العالم الثالث! وأراد لنقل مركزها باندونج أو بكين. وتقديرا لهذه الحضارة لأنهم يعتقدون أن أوروبا كانت خاطئة، ويجب أن لا يؤثر عاصمة الحضارة جنيف أو باريس. حتى أمريكا فضلا عن ولادة جديدة، وطلب أن ينسب إلى نيويورك، لهذه الحضارة، ومهد ومهد، ولكن أدرك خطأه.</p> <p align="right">&nbsp;عندما رأوا أنه لا جنيف ولا نيويورك، ولا حتى بكين لولادة الحضارة الحديثة لا يمكن: مهد ومن المعلوم جيدا أن المركز سيكون في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي، لجعل إسرائيل بدفع: شرق أوسط التعسفي، وأضواء انتقاله للحفاظ داخل أنفسهم. ولكن كل المفاصل، لولادتي كانت صغيرة. حتما، عن مهد الحضارة والتاريخ الينابيع في العالم، وهي إيران، ولكن حاولوا أيضا لخلق قرشي، وعلى قياسيا جديدا قد تقع هذا الطفل في حضن بهم. ولكن الثقافة المنقذ الإمام الخميني، الثورة الإسلامية في إيران بأنها مهد الحضارة وصلت وأعلنت. لكنها لم تستسلم وسأل: المملكة العربية السعودية، مصر، تركزت العراق أو الكويت. ومن حرضهم ضد المركز، لكنهم وجدوا أيضا أن الرجال ليسوا بهذه الطريقة. حتى الثورة الإسلامية التغلب على مشاكلها الداخلية، والاعتماد على الإدارة الذاتية والاقتصاد من المقاومة، والقدرة على الحصول على المواد الجديدة والمادية. الآن انتقل إلى دول أخرى لإيقاظ وتحقيق التقدم. وهم يعرفون أن الحضارة الإيرانية الحديثة: التصورات الإيرانية من الإسلام، والتي تقوم على توجيه الأئمة المعصومين تم تسجيلها. لذلك، الإمام هجوم لتدمير هذه المراكز! والمدافعون عن ضريح الذين كانوا خريطة جديدة عرفوا، وكان لا طائل منه. المدافعون عن ضريح يعرف الآن أن الأراضي المقدسة، الشارع فقط أو الساحة المركزية في دمشق الزينبية سامراء في العراق. ولكن العالم كله أراضي الله المقدسة. أيا كان اسم هذا الرجل، والقلب ينبض، وقلب ضريح الله! يجب أن المدافعين عن مرقد الدفاع عنها. لمسح موضوع الرواية هو: بني عباس، ابن عم النبي نفسه يعرف: قال حقه في الخلافة. واحد منهم قال الإمام موسى الكاظم عن فدعق شرح الآن، لذلك سوف تعطيك هذا الدائن الآخر من النبي ليست وراثية. قال الإمام علي: أخذ فدك لي من تونس إلى سمرقند، ومن عدن الى روما:</p> <p align="right">http://www.fardanews.com/fa/news/343516</p> Thu, 24 Mar 2016 22:55:00 GMT به آقا بگوييد از رفتن حرف نزند http://HamedK.ParsiBlog.com/Posts/171/%d8%a8%d9%87+%d8%a2%d9%82%d8%a7+%d8%a8%da%af%d9%88%d9%8a%d9%8a%d8%af+%d8%a7%d8%b2+%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86+%d8%ad%d8%b1%d9%81+%d9%86%d8%b2%d9%86%d8%af/ <p><span id="ControlArea"><span id="Mess"><span class="mb">به آقا بگوييد از رفتن حرف نزند،<br />از ديشب تا الآن، <strong>به قلبم (قلب هايمان) فشار آمده!</strong><br />خطاب جانباز ويلچري به حجت الاسلام والمسلمين پناهيان<br />در دومين شب عزاداري فاطميه 1437 در حسينيه امام خميني (ره)<br />طراح: سلمان فارسي<br /><br /><img style="vertical-align: middle;" title="به آقا بگوييد از رفتن حرف نزند" src="http://s6.picofile.com/file/8243520684/Az_Raftan.jpg" alt="جانباز ويلچري در شب دوم فاطميه 1394 بيت امام خميني (ره)" width="430" height="600" /></span></span></span></p> Wed, 16 Mar 2016 11:26:00 GMT نقدي بر فضاي مجازي http://sardab60.ParsiBlog.com/Posts/17/%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a+%d8%a8%d8%b1+%d9%81%d8%b6%d8%a7%d9%8a+%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a/ <p style="text-align:justify;line-height:115%"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">طبق نظريه ولايت فقيه، حضرت امام (ره) معتقدند که ادله عقلي و نقلي داريم که همان منسبي که در اداره حکومت براي امامان معصوم عليهم السلام بوده است براي ولي فقيه منتخب هم خواهد بود، زيرا همان ادله اي که در کلام براي وجود امام بيان مي کنيد به همان ادله بايد افرادي باشند که داعيه&nbsp; دار حکومت باشند <em><span style="color: red;">تا موجب اختلال نظام نشود و دشمنان خارجي مسلط نشوند.</span></em></span>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">بايد شخصي در رأس حاکميت باشد که قدرت را تنفيذ کند و باعث شود که عدالت و امنيت در جامعه گسترش پيدا کند .</span>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">بنابر اين يکي از ادله ضرورت حکومت و ولايت، ضرورت امنيت است، يعني ما به اين دليل به ولايت و حکومت نيازمنديم که به امنيت برسيم و اگر حکومت امري ضروري است بنابراين به دلالت التزامي ثابت مي شود که معلول آن يعني امنيت نيز امري ضروري است.</span>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">حال با توجه به آنچه بيان شد و بياني که در باره ي آسيب هاي فضاي مجازي در کلام مقام معظم رهبري وجود دارد آيا شايسته نيست که مسئولين محترم در اين امر فکري براي امنيت و سلامت و بهداشت جامعه داشته باشند.ايشان مي فرمايد:</span>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;&laquo;اين جوان&zwnj;ها همان جوان&zwnj;هايي هستند که شبانه&zwnj;روز به&zwnj;وسيله&zwnj;ي رسانه&zwnj;هاي صوتي و تصويري و اينترنتي، در زير بمباران تخريب قرار دارند؛ غوغايي است در دنيا؛ در دنياي مجازي. در دنياي رسانه&zwnj;هاي صوتي و تصويري، صدها رسانه، و با يک اعتبار هزارها رسانه، در حال بمباران افکار جوان&zwnj;هاي ما هستند؛ بعضي از آن&zwnj;ها سعي مي&zwnj;کنند جوان&zwnj;ها را از دين برگردانند، بعضي سعي مي&zwnj;کنند آن&zwnj;ها را از نظام اسلامي منصرف کنند، بعضي سعي مي&zwnj;کنند آن&zwnj;ها را به ايجاد اختلاف وادار کنند، بعضي سعي مي&zwnj;کنند آن&zwnj;ها را در خدمت هدف&zwnj;هاي خبيث خود بگيرند، بعضي سعي مي&zwnj;کنند آن&zwnj;ها را به ولنگاري و بيکارگي سوق بدهند؛ اين بمباران به&zwnj;طور دائم بر روي سر جوان&zwnj;هاي ما و به&zwnj;وسيله&zwnj;ي همين دستگاه&zwnj;ها و رسانه&zwnj;هاي صوتي و تصويري و اينترنتي در حال انجام است.&raquo;</span></p> </p> <p>&nbsp;</p> Fri, 04 Mar 2016 11:03:00 GMT قابل توجه علماي حاضر در ليست هاشمي http://salmaneali.ParsiBlog.com/Posts/1446/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84+%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87+%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%8a+%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1+%d8%af%d8%b1+%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa+%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%d9%8a/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a rel="attachment wp-att-3882" href="http://nazokbin.ir/wp-content/uploads/2016/02/n00067094-t.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3882" style="float: left;" src="http://nazokbin.ir/wp-content/uploads/2016/02/n00067094-t.jpg" alt="n00067094-t" width="263" height="200" /></a>از آنجا که BBC و VOA ليست هاشمي را تبليغ مي کنند، اگر تاکنون در خصوص اعلام برائت از حضور در اين ليست حجت عقلي و شرعي نداشتيد، امروز مي دانيد که فهرست هاشمي و حضور شما در آن فهرست بخشي از پازل دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمين است و اين يعني عقلاً و شرعاً قابل پذيرش نيست که درپازل دشمن، براي خودتان نقشي را پذيرا باشيد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اگر دعوت دشمن به ليست هاشمي برايتان حجت نيست، امر ديروز رهبري مبني بر اين که مردم عکس درخواست دشمن عمل کنند بايد حجت شرعي را بر شما تمام کرده باشد، وقتي مردم شرعاً مجاز به تبعيت از دعوت دشمن نيستند، آيا حضور شما در فهرستي که رهبري از آن نهي مي کند آيا تواند شرعي تلقي گردد؟!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">مقام علمي و عملي شما اينقدر بالا هست که هيچ نيازي به تأييد آقاي هاشمي نداشته باشد به خصوص که اسامي تعدادي از شما بزرگواران در فهرست هاي رسمي مورد وثوق نيز وجود دارد و به نظر مي رسد حضور شما در اين فهرست بيش از اين که براي شما اعتباري ايجاد کند، براي هاشمي اعتبار ايجاد مي کند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">از شما توقع مي رود به عنوان کساني که قرار است در خط مقدم حفظ و حراست از نظام مقدس جمهوري اسلامي حضور داشته باشيد، اميد دشمنان را نااميد فرماييد و رسماً از ليستي که باعث اميدواري دشمنان انقلاب اسلامي ايران گرديده است اعلام برائت فرماييد.</span></p> Tue, 23 Feb 2016 02:34:00 GMT دشمنان اصلي برجام. http://maahinii.ParsiBlog.com/Posts/2410/%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86+%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%8a+%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85./ <p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتخابات در ايران و امريکا، بحث برجام را به حاشيه برده است. ولي لازم است که مردم از اين فرصت استفاده کرده، دشمن واقعي برجام اطلاع بشناسند تا: چناچه بعد از انتخابات، باز هم اين موضوع مطرح شد، با اگاهي کامل ان را دنبال کنند. البته &nbsp;يکي از دلايل به حاشيه رفتن برجام هم، بي نتيجه شدن آن در اثر کارکرد همين دشمن نابکار است، که به موقع نتوانست نقدينگي انتخابات را تهيه کند، و لذا به دست فراموشي سپرده شد.</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;شايد خيلي ها دشمن اصلي برجام را، اسرائيل يا آل سعود و يا دلواپسان داخلي بدانند، ولي اينها هرکدام فقط از ديدگاه خود با ان مخالفت مي کنند، که مخالفت انان تاثيري هم بر روند برجام نداشته است. ولي عنصر واقعي که بانک هاي ايراني هستند، نقش اصلي را در پشت پرده داشند و در: توقف برجام و بي اهميت شدن آن، نقش اساسي داشته و دارند. که مورد غفلت قرار گرفته و: کار خودشان را بدون هيچ سر وصدايي جلو مي برند.</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;&nbsp; براي بانکهاي ايراني&nbsp;نه دين و نه آئين و نه: ملت و کشور &nbsp;هيچکدام اهميت ندارند. حتي ارباب و ولي نعمت هاي خودشان را هم نمي شناسند! آن ها فقط پول با بهره بالا مي شناسند، و ادامه اين استثمار خواستار هستند. زيرا بر طبق دين اسلام ربا خواري، يعني معامله پول با پول حرام است. حتي پول بازي يا جمع کردن و: چرتکه انداختن آن هم حرام است. زيرا پول وسيله اي براي افزايش توليد، و رفاه جامعه است. هر دو عمل بانکها چه پس انداز کردن و: چه بهره گرفتن انها مستقيما مبارزه با خدا، و ربا خواري است و در : قرآن هم آيات صريح در اين زمينه است. &nbsp;&nbsp;&nbsp;خداوند با شدت و غلظت مي فرمايد: آن هايي که طلا و نقره را پس انداز مي کنند، به عذاب بزرگ و وحشتناکي بشارت بده:(والذين يکنزون الذهب و الفضه فبشرهم بعذاب اليم.) زيرا که پس انداز بخ معني از دور خارج کردن پول است، که در گذشته معمول بوده: در زير فرش يا در داخل بالش و تشک، اين کار را مي کردند و الان، در گاوصندوق و يا بانک ها نگهداري مي کنند. اين امر سبب مي شود که: دولت ها پول بيشتري چاپ و توزيع کنند، تا مردم اين خلا ايجاد شده را پر کنند. و همين باعث افزايش حجم نقدينگي شده، و هزينه چاپ اضافي را بر بودجه و بيت المال تحميل مي کند. از سوي ديگر باعث فريب برنامه ريزان مي شود، تا آنها به بهانه حجم بالاي نقدينگي، از اعطاي تسهيلات براي توليد خود داري کنند.</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;&nbsp; متاسفانه اين روز ها شاهديم که کفار، به احکام اسلام و قران بهتر عمل مي کنند! در هيچيک از کشورهاي غير اسلامي، اين دو موضوع وجود ندارد. يعني بانکها ي مرکزي، درصد پاييني از سرمايه بانکها را ذخيره مي کنند، ساير بانکها هم نه تنها ولعي در: جمع اوري پول مردم با بهره هاي بالا ندارند، بلکه همان پولي را هم که نزد خود دارند، به سرعت و با بهره بسيار کم، و حتي بدون بهره وام مي دهند تا: دوباره به چرخه اقتصادي برگردد.</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;و همين امر باعث شده که بانکهاي ايراني، مرز نامرئي بوجود آورند تا مردم، اطلاعي از اين روشهاي بانکداري در: خارج از اين مرز ها نداشته باشند. وتعجب هم بکنند.آنها هر راهي که اين ارتباط را ايجاد کند مي بندند! والبته تقصير را به گردن خارحي ها مي اندازند. و مي گويند انها هستند که ما را تحريم کرده اند، و نمي گذارند با خارج ارتباط داشته باشيم. و البته نقش خبرنگارن&nbsp;و نويسندگان و اساتيد دانشگاه هم، در اين زمينه کم نيست و به همين خاطر، بانکها بيشترين پاداش و: دستمزد و اشانتيون را به خبرنگاران و نويسندگان و: توجيه کنندگان بهره بالا مي پردازند و در هرجشنواره و: يا هر بهانه اي به انها سکه هبه مي کنند. </span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;درواقع ديوار يا مرز نامرئي را، روزنامه نگاران و رسانه هاي حامي ربا خواري درست مي کنند. به همين جهت است که اين رسانه ها، با حجم بالايي از آگهي هاي بيخودي! روبرو هستند تا بهانه اي باشد: براي پولشويي انان. و انها ثابت قدم در ادامه تحريم ها و: جدايي مردم ايران از امکانات بانکهاي خارجي قدم بردارند. انها در زمينه هاي داخلي هم قدرتمندانه عمل مي کنند! و با تاسيس يا ادامه فعاليت بانکهاي بدون بهره، شديدا برخورد مي نمايند و به کمک: همين رسانه ها آنها را بي آبرو ساخته، از ميدان به در مي کنند. تابتوانند با بهره هاي بسيار بالا سود کلاني را بدست اورند. انها در ظاهر وام را 22درصد بهره مي نويسند ولي در عمل با ايجاد موانع، دريافتي هاي نامشروع &nbsp;در کنار ان، تا صد در صد هم مي رسد. يکي از اين در امدها، وام دادن ساعتي ! وجوه خزانه و گاوصندوقها، در ساعات غيراداري و تعطيلي بانکها است..</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><br /><img src="http://mahin-news.ir/maxthumb/2016060817.jpg" alt=" أعداء الرئيسي" width="300px" height="250px" /></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span id="result_box"><span title="دشمنان اصلي برجام. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">Brjam أعداء الرئيسية.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="انتخابات در ايران و امريکا، بحث برجام را به حاشيه برده است.">الانتخابات في إيران وأمريكا، اتخذت Brjam المناقشة إلى الهامش. </span><span title="ولي لازم است که مردم از اين فرصت استفاده کرده، دشمن واقعي برجام اطلاع بشناسند تا: چناچه بعد از انتخابات، باز هم اين موضوع مطرح شد، با اگاهي کامل ان را دنبال کنند.">ولكن من المهم أن الناس من هذه المناسبة للاعتراف العدو الحقيقي Brjam إشعار: إذا بعد الانتخابات، وأثيرت هذه المسألة مرة أخرى، ومتابعته مع الوعي الكامل. </span><span title="البته يکي از دلايل به حاشيه رفتن برجام هم، بي نتيجه شدن آن در اثر کارکرد همين دشمن نابکار است، که به موقع نتوانست نقدينگي انتخابات را تهيه کند، و لذا به دست فراموشي سپرده شد. &nbsp;">بالطبع واحدة من الأسباب التي أدت إلى تهميش Brjam عديمة النفع انها هي وظيفة من هذا العدو الشنيع، الذي فشل في توفير السيولة في الوقت المناسب، وبالتالي طي النسيان.<br />&nbsp;</span><span title="شايد خيلي ها دشمن اصلي برجام را، اسرائيل يا آل سعود و يا دلواپسان داخلي بدانند، ولي اينها هرکدام فقط از ديدگاه خود با ان مخالفت مي کنند، که مخالفت انان تاثيري هم بر روند برجام نداشته است.">ربما الكثير من العدو Brjam الرئيسي أو إسرائيل أو السعودية أو المحلية حريصة على معرفة، ولكن هذا يختلف تماما مع هذا التعليق، أن معارضتهم لم يكن لها تأثير سواء على Brjam. </span><span title="ولي عنصر واقعي که بانک هاي ايراني هستند، نقش اصلي را در پشت پرده داشند و در: توقف برجام و بي اهميت شدن آن، نقش اساسي داشته و دارند.">لكن العنصر الحقيقي أن البنوك الإيرانية دورا رئيسيا وراء الكواليس زيارتها الحقيقي ووقف Brjam ويهون عليه، كان لها دور كبير. </span><span title="که مورد غفلت قرار گرفته و: کار خودشان را بدون هيچ سر و صدايي جلو مي برند. &nbsp;&nbsp;&nbsp;">والمهملة والعمل نفسه دون أي ضجة، المضي قدما.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="براي بانکهاي ايراني نه دين و نه آئين و نه: ملت و کشور هيچکدام اهميت ندارند.">بالنسبة للبنوك الإيرانية لا دين ولا إيمان إلى حد ما: الأمة ليس لديها أي أهمية. </span><span title="حتي ارباب و ولي نعمت هاي خودشان را هم نمي شناسند!">وحتى سيد والمتبرع أنفسهم لا يعرفون! </span><span title="آن ها فقط پول با بهره بالا مي شناسند، و ادامه اين استثمار خواستار هستند.">انهم يعرفون فقط المال مع الفائدة المرتفعة، ويستمر هذا الاستغلال يطالبون. </span><span title="زيرا بر طبق دين اسلام ربا خواري، يعني معامله پول با پول حرام است.">لأنه وفقا للإسلام، والربا، أي المال التجاري مع المال ممنوع. </span><span title="حتي پول بازي يا جمع کردن و: چرتکه انداختن آن هم حرام است.">حتى المال أو نشمر ولعب: يحظر رمي المعداد. </span><span title="زيرا پول وسيله اي براي افزايش توليد، و رفاه جامعه است.">لأن المال وسيلة لزيادة الإنتاج، ورفاهية المجتمع. </span><span title="هر دو عمل بانکها چه پس انداز کردن و: چه بهره گرفتن انها مستقيما مبارزه با خدا، و ربا خواري است و در : قرآن هم آيات صريح در اين زمينه است.">كل من بنوك الادخار تعمل وما فائدة انهم يقاتلون مباشرة ضد الله، وربوي وفي آيات القرآن صريحة في هذا الصدد. </span><span title="خداوند با شدت و غلظت مي فرمايد: آن هايي که طلا و نقره را پس انداز مي کنند، به عذاب بزرگ و وحشتناکي بشارت بده:() زيرا که پس انداز بخ معني از دور خارج کردن پول است، که در گذشته معمول بوده: در">ويقول مع كثافة وتركيز: أولئك الذين لديهم مدخرات في الذهب والفضة، والعقاب الكبير والرهيب نبشر :() لأن معنى الادخار القسم من المال، والتي كانت شائعة في الماضي: في </span><span title="زير فرش يا در داخل بالش و تشک، اين کار را مي کردند و الان، در گاوصندوق و يا بانک ها نگهداري مي کنند.">تحت السجادة أو داخل الوسائد والمراتب، أن تفعل ذلك، والآن، في خزائن أو البنوك لحفظه. </span><span title="اين امر سبب مي شود که: دولت ها پول بيشتري چاپ و توزيع کنند، تا مردم اين خلا ايجاد شده را پر کنند.">هذا يسبب الحكومة طباعة المزيد من المال وتوزيعها على الناس لملء الفراغ الناشئ. </span><span title="و همين باعث افزايش حجم نقدينگي شده، و هزينه چاپ اضافي را بر بودجه و بيت المال تحميل مي کند.">والسيولة المتزايدة، وتكاليف الطباعة الإضافية المفروضة على الميزانية والخزينة. </span><span title="از سوي ديگر باعث فريب برنامه ريزان مي شود، تا آنها به بهانه حجم بالاي نقدينگي، از اعطاي تسهيلات براي توليد خود داري کنند. &nbsp;&nbsp;&nbsp;">من ناحية أخرى المخططين يمكن أن تكون خادعة، لأنها عذر كمية هائلة من السيولة، الامتناع عن إقراض الإنتاج.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="متاسفانه اين روز ها شاهديم که کفار، به احکام اسلام و قران بهتر عمل مي کنند!">لسوء الحظ، في هذه الأيام ونحن نرى أن الكفار، والإسلام والقرآن هم أفضل! </span><span title="در هيچيک از کشورهاي غير اسلامي، اين دو موضوع وجود ندارد.">أي من البلدان غير الإسلامية، وهذه القضايا لا وجود لها. </span><span title="يعني بانکها ي مرکزي، درصد پاييني از سرمايه بانکها را ذخيره مي کنند، ساير بانکها هم نه تنها ولعي در: جمع اوري پول مردم با بهره هاي بالا ندارند، بلکه همان پولي را هم که نزد خود دارند، به سرعت و با بهره بسيار کم">البنك المركزي نسبة صغيرة من متجر تمويل الخاص والبنوك الأخرى لا حنين فقط في: جمع التبرعات الناس ليس لديهم فائدة مرتفعة، ولكن أيضا أن لديهم نفس القدر من المال، وسرعان ما ومع الفائدة المنخفضة جدا </span><span title="، و حتي بدون بهره وام مي دهند تا: دوباره به چرخه اقتصادي برگردد. &nbsp;&nbsp;">والقروض وحتى بدون فوائد من أجل العودة مرة أخرى للدورات الاقتصادية.<br />&nbsp;&nbsp;</span><span title="و همين امر باعث شده که بانکهاي ايراني، مرز نامرئي بوجود آورند تا مردم، اطلاعي از اين روشهاي بانکداري در: خارج از اين مرز ها نداشته باشند.">وهذا ما تسبب في البنوك الإيرانية، تخلق حدود غير مرئية للشعب، معلومات من الأساليب المصرفية: خارج الحدود ليس لديهم. </span><span title="و تعجب هم بکنند.">ومفاجأة لهم. </span><span title="آنها هر راهي که اين ارتباط را ايجاد کند مي بندند!">صلتها في أي طريقة لجعل هذه وثيقة! </span><span title="و البته تقصير را به گردن خارحي ها مي اندازند.">وبطبيعة الحال وضع اللوم على عرض خارجي. </span><span title="و مي گويند انها هستند که ما را تحريم کرده اند، و نمي گذارند با خارج ارتباط داشته باشيم.">ويقولون ان لدينا عقوبات، وليس لديهم علاقات في الخارج. </span><span title="و البته نقش خبرنگارن و نويسندگان و اساتيد دانشگاه هم، در اين زمينه کم نيست و به همين خاطر، بانکها بيشترين پاداش و: دستمزدرا به خبرنگاران و نويسندگان و: توجيه کنندگان بهره بالا مي پردازند و در هر جشنواره و: يا هر بهانه اي به">ودور الصحفيين والكتاب وأساتذة الجامعات هي، في هذا السياق، لأسباب ليس أقلها هذا، فإن معظم البنوك مكافأة: للصحفيين والكتاب Dstmzdra: آخر تبرير دفع الفائدة المرتفعة وفي أي مهرجان: أو أي عذر ل </span><span title="انها سکه هبه مي کنند. &nbsp;">هم التبرع عملة واحدة.<br />&nbsp;</span><span title="درواقع ديوار يا مرز نامرئي را، روزنامه نگاران و رسانه هاي حامي ربا خواري درست مي کنند.">في الواقع جدار غير مرئي أو حدود والصحفيين ودعم وسائل الإعلام على حق الربوي. </span><span title="به همين جهت است که اين رسانه ها، با حجم بالايي از آگهي هاي بيخودي!">هذا هو السبب في وسائل الإعلام، مع ارتفاع حجم الإعلانات نشوة! </span><span title="روبرو هستند تا بهانه اي باشد: براي پولشويي انان.">مواجهة كذريعة لغسل هذه الأموال. </span><span title="و انها ثابت قدم در ادامه تحريم ها و: جدايي مردم ايران از امکانات بانکهاي خارجي قدم بردارند.">وكانوا يواظبون في العقوبات والفصل بين الشعب الإيراني يدخلون البنوك الأجنبية المرافق. </span><span title="انها در زمينه هاي داخلي هم قدرتمندانه عمل مي کنند!">المحلية منها للعمل قوية كما! </span><span title="و با تاسيس يا ادامه فعاليت بانکهاي بدون بهره، شديدا برخورد مي نمايند و به کمک: همين رسانه ها آنها را بي آبرو ساخته، از ميدان به در مي کنند.">وإنشاء أو الاستمرار في البنوك بدون فوائد، ومساعدة تضررت بشدة: جعلت وسائل الإعلام لهم موصوم، فإنها محل. </span><span title="تا بتوانند با بهره هاي بسيار بالا سود کلاني را بدست اورند.">حتى يتمكنوا من الحصول على أرباح ضخمة مع أسعار الفائدة عالية جدا. </span><span title="انها در ظاهر وام را 22درصد بهره مي نويسند ولي در عمل با ايجاد موانع، دريافتي هاي نامشروع در کنار ان، تا صد در صد هم مي رسد.">تظهر في 22 في المئة من القروض يكتبون، ولكن في الممارسة العملية، والحواجز، غير شرعية وردت في جانبها، لتصل إلى مئة في المئة. </span><span title="يکي از اين در امدها، وام دادن ساعتي !">واحدة من هذه الإيرادات، والإقراض ساعة! </span><span title="وجوه خزانه و گاوصندوقها، در ساعات غيراداري و تعطيلي بانکها است..">مال وآمنة وفي الوقت المناسب والعطل الرسمية هي خارج المناصب الرسمية.</span>&nbsp;</span></p> </p> Sun, 21 Feb 2016 00:17:00 GMT موزه عبرت http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/711/%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87+%d8%b9%d8%a8%d8%b1%d8%aa/ <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<strong> ايا ميدانيد موزه عبرت تهران در روزهاي بهمن هر سال براي بازديد عموم چه گروهي و چه خانوادگي و چه فردي در ساعات معيني باز است؟ </strong></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;"><strong>براي اطلاعات بيشتر به <a href="http://www.ebratmuseum.ir/Portal/Home/" target="_blank">سايت موزه عبرت</a> مراجعه کنيد .</strong></span></span></p> <p><span style="color: #800080;"><span style="font-size: medium;"><strong>اينم از گزارش قلمدوني در مورد اين موزه البته با عکس هاي اينترنتي </strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1>شکنجه گاه ديروز؛ عبرتکده امروز /<span dir="rtl">موزه "عبرت"؛ جايي که يادمان بياورد "آزادي رايگان نيست"</span></h1> <p><span style="font-size: medium;"><br />يشه واژه <em>موزه</em> از لغت يوناني موزين (Mousein) به معناي مقر زندگي است و در بيشتر فرهنگ لغات ايراني آن را به براي حفظ آثار هنري و تاريخي، تعريف کرده&zwnj;اند. موزه&zwnj;ها در همه جاي دنيا يادآور تاريخي از گذشتگان هستند که انسان با ديدن مجموعه آثار&nbsp; موجود در آن حس زيباي نشاط و سرزندگي را دريافت مي&zwnj;کند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img style="width: 400px; height: 266px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px 10px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/21/1_0.JPG" alt="" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>هان اي دل عبرت بين!</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;">اما در جنوب تهران، نزديکي&zwnj;هاي ميدان امام خميني(ره) موزه زنداني وجود دارد که با بازديد از آن دو حس متفاوت را تجربه مي&zwnj;کني؛ حس مظلوميت، استقامت، ايثار و حس نفرت و دَرَندِگي. هر چه تنفرت بيشتر مي&zwnj;شود به قله رفيع ايثار نزديک مي&zwnj;شوي! هر چه دَرَندِگي بر تو ثابت مي&zwnj;شود، اوج استقامت را بيشتر درک مي&zwnj;کني! دَرَندِگي طاغوت و استقامت ملت، نفرت از ديکتاتوري و ايثار براي نجات امت...</span></p> <p><span style="font-size: medium;">&nbsp;در اين موزه صداهاي بسياري وجود دارد که به گوش جانت مي&zwnj;نشيند؛ صداي ناله همراه با صوت زيباي قرآن و شعارهاي انقلابي/ صداي تندر ضربه شلاق و فرياد بازجو و فحاشي ... هر چه شلاق محکمتر در هوا مي&zwnj;چرخد، صداي قرآن رساتر مي&zwnj;شود! هر چه فحاشي بازجو گُر مي&zwnj;گيرد، شعار انقلابي طوفنده&zwnj;تر مي&zwnj;شود!</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img style="width: 400px; height: 283px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px 10px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/21/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A.jpg" alt="" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>اينجا تهران &ndash; ميدان امام خميني - موزه عبرت</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>&laquo; آزادي رايگان نيست&raquo;!</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;">وقتي در با صداي مهيب بر پاشنه آهني&zwnj;اش مي&zwnj;چرخد، سردي و سنگيني محيطي که بر آن پا مي&zwnj;گذاري تداعي کننده محلي مخوف مي&zwnj;شود! فکر کن چشمانت را هم بسته باشند و مانعي نيم متري پيش رو داشته باشي... اين لحظه ورود به لانه &laquo;كميته مشترك ضد خرابكاري&raquo; رژيم پلهوي است، جايي که از ابتدا قصد پايمال کردن مردم را داشتند و خود بر زمين کوبيده شدند، براي همين&zwnj;ست که موزه عبرت نام گرفته است؛ موزه&zwnj;اي که زندان است و شعارش اين است که &laquo; آزادي که رايگان نيست&raquo;!</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img style="width: 400px; height: 301px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px 10px; float: left;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/21/resized_6327_716.jpg" alt="" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">اين زندان به شکل استوانه اي در سه طبقه، داراي چهار بند انفرادي با 86 سلول يک و نيم در دو و نيم متري و دو بند عمومي بود که همه بندها و راهروي هاي آن به نقطه مياني دايره اي منتهي مي شوند. زندان با اين که تنها ظرفيت دويست نفر را دارد ولي در بعضي مقاطع تعداد هشتصد نفر هم در آن جاي داده شده است و در مجموع تعداد ده هزار نفر در آن نگه داري شده اند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">با ديدن تنديس مبارزين كه از ميله هاي مشرف به حياط آويزان شده اند، بايد گفت: اينجا موزه نيست، اينجا تماشاخانه نيست، اينجا عين زندگي است، هواي بودن در آن جريان دارد، تاريخ کوچکي از انقلاب است، کتابي مصوري&zwnj;ست که جسارت مردان انقلابي را به نمايش گذاشته و عجز دوهزار پانصد سال شاهنشاهي را با نگاه تو ورق مي&zwnj;زند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">در اين زندان همه چيز در عين سکون، جاري است!، در اين زندان همه سکوت، پر از هياهوست!، در اين زندان&nbsp; انگشت اشاره براي نشان دادن يا گزيده شدن بلاتکليف است! در اين زندان مخوف چشم&zwnj;ها براي زندانيان بندها ستاره مي&zwnj;ريزند و نگاه ها دريا دريا خشم تثار دژخيم مي&zwnj;کنند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>راه اندازي رکن 2 ارتش ايران به دست آمريکا</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;">قاسم حسن پور رئيس موزه عبرت، توضيح مي دهد: &laquo;در راستاي تامين اهداف آمريكايي ها در خاك ايران، ركن 2 در ارتش ايران راه اندازي شد. كه در حقيقت ستون جاسوسي و ضداطلاعات ارتش ايران به حساب مي آمد.&nbsp;از سوي ديگر ده مستشار آمريكايي به سركردگي ياتسوويچ كه زماني در عضويت سي آي اي قرار داشت، موظف شدند روي طرح تاسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور كار كنند. نتيجه كار اين شد كه طرح تدوين شده را به مجلس شوراي ملي آن زمان بردند و دقيقا همان چيزي كه نوشته شده بود به تصويب رسيد&nbsp; و&nbsp;&nbsp;براساس اين طرح يك صفحه قانون نوشته شد و يك دنيا اختيارات به ساواك دادند. سال 1336 ساواك با رياست تيمور بختيار شكل گرفت. &raquo;</span></p> <p><span style="font-size: medium;">رئيس موزه عبرت ضمن نام بردن دستگاه هاي اطلاعاتي آمريكا اف بي آي و سي آي اي و نيز دستگاه هاي اطلاعاتي انگليس ام آي سيكس و ام آي فايو رسالت اصلي سرويس اطلاعاتي ساواك را در داخل كشورمان اين گونه توضيح مي دهد : &laquo;هر دستگاه اطلاعاتي متعلق به هر كشوري مي كوشد اطلاعات كشورهاي هدف را به نفع منافع ملي كشور متبوعش جمع آوري كند، اما ساواك شكل گرفت تا اطلاعات داخلي كشور ما به نفع منافع آمريكايي ها و انگليسي ها جمع آوري شود! با اين اوصاف مي توان نتيجه گرفت كه در ايران سيستم اطلاعاتي به معني بين المللي به وجود نيامد و كار نيروهاي امنيتي، صرفا سركوب مبارزات داخلي بود. سازمان اطلاعات امنيت كشور ايران در زمان تاسيس ده اداره كل داشت: امور اداري كارگزيني، مسئول كسب اطلاعات خارجي كشورهاي هدف، اداره كل امنيت داخلي، حفاظت، فني، تنظيم بودجه مالي، ضدجاسوسي و... معروف ترين اداره كل سازمان اطلاعات و امنيت كشور در آن زمان اداره كل سوم، امنيت داخلي يا ساواك بود. شاه از اين اداره كل انتظار امنيت مطلق را داشت.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">&nbsp;حسن پور در ادامه با اشاره به اينکه &laquo;سال هاي 48، 49و 50 از جانب رژيم چهار دستگاه از جمله ساواك، شهرباني، ارتش و ژاندارمري مسئول كنترل اوضاع داخلي كشور بودند، ادامه مي&zwnj;دهد: اين چهار دستگاه به دليل گرفتن امتيازات و پاداش خود نيز با يكديگر سر رقابت و جنگ داشتند. بعضاً متهمين را از يكديگر مي قاپيدند و در كار هم سنگ اندازي مي كردند. سال 1350 كميته مشترك ضد خرابكاري ساواك و شهرباني با 375 پست سازماني تشكيل شد. 264 پست متعلق به شهرباني و 111پست متعلق به ساواك بود &nbsp;از تاريخ چهارم بهمن 1350 هر مبارز انقلابي و هر مجرم سياسي كه دستگير مي شد يك راست به همين زندان انتقال پيدا مي كرد. ساواك در اين جا نقش ام آي فايو انگليس را بازي مي كرد و شهرباني نقش &laquo;اسكاتلنديارد&raquo; را داشت. در اين جا بود كه شهرباني و ساواك نيز سرميز رقابت به جان هم افتادند و در سال1352 كليه اختيارات به دست ساواك سپرده شد و تنها نيروهاي شهرباني در دل ساواك باقي ماندند.&raquo;</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img style="border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px 10px; float: right;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/21/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%872.jpg" alt="" width="299" height="289" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>زندانيان ساواک، راويان زندان موزه عبرت</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;">انقلابيون دهه 50 که خود زماني زندانيان اين بندهاي مخوف بوده&zwnj;اند، اموزه روايت&zwnj;گران مسير سرخ انقلاب هستند، اما به راستي شنيدن کجا بُوَد مانند ديدن، لمس کردن کجا بُوَد مانند وصف کردن .. در اين زندان مخوف &nbsp;90نوع شكنجه توسط بي&zwnj;رحم&zwnj;ترين افراد آموزش ديده ساواك توسط نيروهاي انگليسي و موساد اعمال مي شد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">شکنجه&zwnj;گراني که نه حرمت زن بودن را داشتند و نه شکنجه&zwnj;ها را بر اساس سن و سال اعمال مي&zwnj;کردند ... در اين زندان&zwnj;ها بود که زنان انقلابي چون طيبه واعظي دهنوي به شهادت رسيدند، مرضيه حديدچي ها زنانه و زينبي صفت ايستادگي کردند، کوکب حاتمي&zwnj;ها شعار و نويسنده شدند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>روايتي کوتاه از شش سال، حبس در زندان ساواک</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;">کوکب حاتمي از زنان انقلابي دهه 50 و از شاعران و نويسندگان امروز که 9 جلد کتاب با موضوع مقاومت و دفاع مقدس نوشته است ، مي گويد: اوايل حضورم در زندان، يک خانمي هم در آنجا بود که وقتي فهميد مرا براي بازجويي مي برند، شروع به گريستن کرد. موضوع را پرسيدم اما از اين رفتارش فهميدم که شکنجه هاي سختي در پيش دارم. مرا به يک اتاق بزرگ بردند و سوالاتي از من&nbsp; پرسيدند اما چون پاسخ هاي درستي نمي دادم با مشت و لگد به جانم افتادند؛ به طوري که تعدادي از دندان هايم شکست و گاهي هم با اتو گردنم را مي سوزاندند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">حاتمي در ادامه با بيان اينکه براي نحوه پاسخ دادن به سوالات ماموران ساواک آموزش خاصي نديده بوده است، مي گويد:&nbsp;براي پاسخ دادن به سوالات ماموران ساواک آموزش خاصي نديده بودم و براي اينکه اصل ماموريتم را لو ندهم، پيش هر بازجو چيزي مي گفتم. همين باعث شد بفهمند دروغ مي گويم و بر شدت آزار و اذيت بيفزايند. <strong>تزريق آمپول هاي فراموشي را از همانجا آغاز کردند</strong><strong>. </strong><strong>اين داروها باعث شد بعدها مدت طولاني را در فراموشي کامل به سر ببرم و حتي خود و خانواده ام را نشناسم. به آنها آمپول هاي "خوره اي" مي گفتند. پشت سرمان ورم مي کرد؛ تا مادامي که سر ورم داشت، کاري نداشتند و به محض خوابيدن ورم، مرفين تزريق مي کردند. اثرات آن نوعي گيجي با فراموشي بود</strong><strong>.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">وي مي افزايد: قريب به 6 سال در زندان تهران زنداني و تحت شکنجه هاي مختلف ماموران ساواک بودم و در اين مدت تجربه حضور در پادگان جمشيديه و زندان قصر را هم داشتم.<br /><br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: medium;"><img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/21/139168352157924.jpg" alt="" width="290" height="207" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px 10px; width: 277px; height: 195px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/21/images.jpg" alt="" />&nbsp; <img style="border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px 10px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/21/13739_326.jpg" alt="" width="282" height="198" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img style="width: 277px; height: 183px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px 10px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/21/346611_690.jpg" alt="" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>تنديس گراني که از ترسيم شکنجه شرم مي&zwnj;کنند!</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;">براي درک شدت آزار و اذيت مأموران سواک عليه زندانيان کافي است به تنديس زندانبانان و زندانيان که تاريخ توحش دژخيمان پهلوي را به تصوير کشيده است، نگاهي بيندازي، &nbsp;44 نوع روش شکنجه&zwnj; مانند تخته شلاق، سوزاندن ريش و بدن با الکل وفندک، آويزان کردن از سقف، زدن دستبند قپاني، بستن صليبي به نرده هاي حياط، بستن به آپولو، لگد زدن به شکم، سوزن فرو بردن به زير ناخن و ناخن کشيدن،...اگر چه مي&zwnj;داني اينها همه مجسمه هستند اما باز هم دلت مي&zwnj;لرزد و تمام فکرت به آن شکنجه&zwnj;هايي مي&zwnj;رسد که حتي تنديس&zwnj;سازان هم رو&nbsp; و تحمل ساخت آن را ندارند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">شکنجه&zwnj;هايي که علاوه بر شدت عمل، تحقير کننده هم هستند، از شوک الکتريکي تا وارد کردن آب چوش در مثانه، از قفس داغ تا تعدي به زنان و دختران....</span></p> <p><span style="font-size: medium;">&nbsp;<img style="width: 400px; height: 265px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px 10px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/21/49238.jpg" alt="" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>موزه عبرت، جغرافياي بي&zwnj;پايان ايثار و استقامت انقلابيون</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;">جغرافياي اين زندان اگر چه در دوران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و در اوج مبارزات مردم ايران براي زندانيان مشخص نبود &ndash; با چشمان بسته وارد اين زندان مي شدند- &nbsp;اما اينکه ما با چشمان باز، بدون حضور خالقان سرخ بال و شکسته پر حماسه انقلاب اسلامي، مرزهاي جغرافياي عشق مبارزان به اسلام را درک مي&zwnj;کنيم و آن را با جان و دل پاس مي&zwnj;&zwnj;داريم. مردان و زنان انقلابي که تمام سرزمين ما را موزه عبرت براي زياده&zwnj;خواهان و سلطه&zwnj;گران ديکتاتور کرده&zwnj;اند تا جايي که بهشتي گلگون از لاله&zwnj;هاي دانش&zwnj;آموز، دانش&zwnj;جو، زنان قهرمان، مردان رزمي و علمي... پديد&zwnj;آورده&zwnj;اند، لاله&zwnj;هايي که هنوز در دشت جنون مي&zwnj;رويند و عطر دل انگيز شهادت را به ارمغان مي&zwnj;آورند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">حجت&zwnj;الاسلام و المسلمين عيسي سليم&zwnj; پور اهري از زندانيان اين زندان در خاطرات خود نوشته است؛ "زندان و منزل زندگان هم وسيله خوبي براي امتحان است تا حس صبر و استقامت و مقاومت انسان نيرو گرفته و ظاهر گردد."</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img style="width: 400px; height: 266px; border-width: 3px; border-style: solid; margin: 3px 10px;" src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/21/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D9%8A%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.jpg" alt="" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>موزه عبرت کاري قرآني مي کند</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;">اري&nbsp; ايمان، آرمان&zwnj;گرايي، اعتقاد به رهبري انقلاب اسلامي، عدالت&zwnj;خواهي و دلزدگي مردم از رژيم منحوس پهلوي از مهم&zwnj;ترين مسائلي بود که باعث مي&zwnj;شد، انقلابيون با اميد به پيروزي اين گونه زندان&zwnj;هاي مخوف را تحمل کرده و حتي در اين مسير جان خود را نيز به عنوان خون&zwnj;بهاي پيروزي تقديم کنند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">عاشورايي &nbsp; رمز دست نيافتني پيروزي ملت ايران بر رژيم طاغوت پهلوي و تمام دشمنان نظام جمهوري اسلامي به شمار مي رود، انقلاب اسلامي به راحتي به ثمر ننشسته است و اين را همه ملت ايران خوب مي&zwnj;&zwnj;دانند اما تلنگري بر حافظه تاريخي هيچ وقت بد نيست چه بسا تأثيرگذار و جريان ساز است از اين رو قدم زدن در تاريخ انقلاب اسلامي براي نسل انقلاب يک تجديد خاطره و براي نسل هاي بعدي آموزش و تربيت است.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">&nbsp;عبرت واژه&rlm;اى است كه در قلمرو تربيت كاربرد گسترده&rlm;اى دارد، در قرآن کريم هفت بار کلمه عبرت آمده است براي نمونه در سوره حشر آيه 2 آمده است؛ &laquo; فَاعْتَبِروُا يَا اُولِى الاَبْصَارِ&raquo; يعني؛ &laquo;پس عبرت بگيريد اى صاحبان چشم.&raquo; و مراد از چشم در اينجا مي&zwnj;تواند آگاهي و بيداري باشد چرا که چشم بي بصيرت قاعدتاً عبرتي هم نخواهد گرفت و همچنين در سوره مبارکه يوسف آيه 111آمده است؛ &laquo;لَقَدْ كَان فِى قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لاِوُلِى الالْبَاب&raquo; يعني؛ درسرگذشت آنان درس عبرتى براى صاحبان انديشه بود.&raquo;</span></p> <p><span style="font-size: medium;">طاغوت هميشه در کنار حق قرار دارد، طاغوت به گور رفته پهلوي آخرين بازمانده از طاغوت بشري نبود که به دست ايرانيان مدفون شد و اين حقيقت ما را بر اين مي&zwnj;دارد که در برابر طاغوتيان زمان هميشه آماده مبارزه و مقابله باشيم، طاغوتي که حال با نفوذ خود قصد ورود به عرصه سياسي،علمي، فرهنگي و اجتماعي ما را دارد از اين رو مي&zwnj;توان گفت که موزه عبرت يک گنجينه بزرگ براي استقامت و محکي براي پايداري ملت ايران در برابر ظلم است.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: medium;">انتهاي پيام/ ت </span><br /></span></p> Mon, 15 Feb 2016 21:53:00 GMT شهيد ابوالحسن کريميان http://HamedK.ParsiBlog.com/Posts/164/%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af+%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86+%da%a9%d8%b1%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%86/ <p>جان سرشار تو،<br />در ميان بي جان هايي چون ما گم شد،<br />و نام تو را گذاشتيم <strong>مفقود الاثر ...<br /></strong>تقديم به شهداي مفقود الاثر انقلاب اسلامي<br />متن: گل نرگس، کميل، نگارستان خيال .:. طراح: سلمان فارسي<br /><br /><img style="vertical-align: middle;" title="شهيد ابوالحسن کريميان" src="http://up98.ir/uploads/145488495171641.jpg" alt="شهيد مفقود الاثر دفاع مقدس" width="430" height="600" /></p> Wed, 10 Feb 2016 08:13:00 GMT گام به گام با معاون امور زنان و جمعيت سوريه http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/707/%da%af%d8%a7%d9%85+%d8%a8%d9%87+%da%af%d8%a7%d9%85+%d8%a8%d8%a7+%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86+%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1+%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86+%d9%88+%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%aa+%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%87/ <p><span style="font-size: medium;">ديروز هديل اسمر رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه، مهمان ما<sub><sup>1</sup></sub> بود. صبح زود در باغ موزه دفاع مقدس، طي يک استقبال و تشريفات رسمي علاوه بر ديدن باغ موزه دفاع مقدس در نشست هم انديشي " زن و مقاومت" شرکت کرد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">ابتدا قرار بود که همسر بشار اسد رئيس جمهوري سوريه مهمان ما باشد اما ايشان نماينده خود خانم اسمر را با هيئت بلندپايه سوري عازم ايران کردند تا علاوه بر آشنايي با عملکرد بانوان ايراني در هشت سال دفاع مقدس ، تجربيات زنان ايراني را در روزهاي بحران شنيده و در کشور خود پياده سازي کنند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">خانم اسمر که به نظرم بانوي شيک پوش و بسيار مهربان مي زد هنگام ديدن باغ موزه دفاع مقدس بسيار تحت تأثيرقرار گرفته بود و در گفت و گوي کوتاهي که با هم داشتيم گفت: &laquo; شما با جنگ زندگي کرديد &raquo; وقتي اين صحبت را مي کرد، علاوه بر احساس در نگاهش يک تفکر قوي نيز مي ديدم، تفکري که همه انديشه هاي ما را در حفظ آثار دفاع مقدس تحسين مي کرد و اوج آن را در رد شدن از سازه پل متحرک فاو - اروند- نشان داد و آن را بسيار تأثيرگذار دانست.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه هنگام بازديد از باغ موزه تنها جايي که بسيار دقيق تر از هميشه به آن خير شد، نمونه اي از وصيت نامه شهيد بود که از مترجم خود خواست تا آن را برايش به زبان عربي ترجمه کند.!<br />اسمر بعد از اين بازديد از باغ موزه که بنابر شرايط و قوانين آنجا اجازه عکس برداري نبود - البته من يواشکي و گاها هم علني، عکس مي گرفتم - در راه رو به سوالاتم پاسخ داد يکي از سؤالاتي که از ديروز دلم مي خواست خيلي خودماني از او بپرسم، بيان احساسش درباره سه کليد واژه&nbsp; وطن، مدافع حرم، مقام معظم رهبري - متن کامل اين گفت وگو را به زودي روي سايت مي ذارم - او مدافعان حرم را انسانهايي ايثارگر و شجاع ناميد و در توضيح اين سؤالم که ما رهبر معظم انقلاب اسلامي را " آقا" ، " سيد" مي ناميم و معتقديم که ايشان رهبر معنوي جهان اسلام هستند ، قاطعانه سه بار پشت سر هم گفت: ( ايضاً، ايضاًٌ ايضاً من صحبت ها و کتاب هاي ايشان را پيگيري کرده و مي خوانم.....) </span></p> <p><span style="font-size: medium;">بعد از صرف صبحانه که کمي ديرتر از زمان معمول سِرو شد و نکته جالب در آن طرح تزئين شيريني ها به رنگ پرچم سوريه بود ! عازم نشست هم انديشي زن و مقاومت شديم. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">بعد از صبحت هاي خانم اصلان رئيس بسيج جامعه زنان کشور، خانم اسمر طي سخناني گفت: <span style="color: #000000;">ما به ايران آمديم تا ياد بگيريم چطور جنگ را پشت سر بگذاريم، مقاومت کنيم و قدرتمندتر باشيم. ما اين&zwnj;ها را اينجا ديديم و واقعاً خوشحال هستيم بابت شرايط مشابهي که اينجا به ما عرضه مي&zwnj;شود. هر لحظه مطالب جديدتر و برتري را از تجارب گذشته مي&zwnj;بي</span>نيم.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">وي ادامه داد: امروزه ما زنان مقاومي در سوريه &nbsp;داريم، زناني که خودشان مي&zwnj;جنگند يا در کنار مردان کار مي&zwnj;کنند. زنان هنرمند، پزشک و همچنين زناني که &nbsp;در عرصه ديپلماسي و در مقابل سازمان ملل و جنگ دنيا عليه سوريه مبارزه مي&zwnj;کنند و من افتخار مي&zwnj;کنم به حضور بانوي اول سوريه، خانم "اسما اسد" که در کنار جوانان و زنان سوريه ايستادگي کردند و اين&zwnj;ها را پشتيباني و رهبري مي&zwnj;کند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">"هديل اسمر" افزود: امروزه رسانه&zwnj;ها، يک سانسور خبري دارند و وضعيت موجود در سوريه را غير از آنچه که در سوريه هست، به تصوير مي&zwnj;کشند. رسانه&zwnj;هاي شما در کنار ما هستند و شما مبارزاني مانند مدافعان حرم داريد که در کنار ما هستند و اميدواريم بتوانيم به&zwnj;عنوان فرزندان اين سرزمين(سوريه) يک تصوير واقعي را به شما برسانيم.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><br />اسمر در ادامه به آخرين &nbsp;انفجاراتي که در يک شهر تاريخي و باستاني سوريه صورت گرفت اشاره کرد و گفت: اين خسارات به&zwnj;هيچ&zwnj;وجه قابل جبران نيست چرا که اينها نمودهاي تمدن اسلامي بود که از بين رفت.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><br />وي در پايان خاطرنشان کرد: &nbsp;به دنبال اين هستيم که چطور مي&zwnj;توانيم اين بحران&zwnj;ها را پشت سر بگذاريم و به نقطه قبلي خود بازگرديم. به آن حالت اجتماعي خودمان و اتحاد ملي که بين ما وجود داشت. من شکرگزار هستم که دولت ما، دولتي قوي است، الحمدالله به مدد آن وحدت اقليمي که بين ما وجود دارد؛ دولت ما توانست در برابر اين&zwnj;ها قدرتمند بايستد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">بعد از ظهر حول و&nbsp; حوش ساعت 4 با هيأت عالي رتبه سوري به سمت&nbsp; پايگاه هاي مقاومت بسيج خواهران مسجدالنبي تهران رفتيم تا از نزديک با زنان بسيجي سال هاي دفاع مقدس و زنان و دختران بسيجي امروز و نوع عملکرد آنها آشنا شوند. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">به نظرم اين ديدار از نزديک براي خانم اسمر از آن سخنراني ها و ... مفيد تر بود . شايد براي شما وقتي اين را مي نويسم قابل درک نباشد اما از اينکه خانم اسمر با گفتن مرحبا مرحبا ، به دوستان دست داد احساس نزديکي بيشتري بين خودم با مردم سوريه داشتم احساسي که شايد با وجود تمام برادري هاي ديني، چندان قابل لمس نبود و واقعا نگاه ها و دست دادن ها چه الفتي ايجاد مي کند. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">بگذريم سرتان را زياد درد نياوردم خانم اسمر و دوستانش ابتدا به صحبت هاي فرمانده پايگاه خوب گوش دادند و سوالاتي را طرح کردند و از مادران و خواهران شهدا تفقد کردند و در نهايت با ديدن نمايشگاهي از فعاليت هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي بانوان بسيجي از ما خداحافظي کرده و رفتند تا از خيابان هفت حوض خريد کنند:) </span></p> <p><span style="font-size: medium;"><br />البته بانوان بسيجي نگذاشتند که مهمانشان دست خالي از پايگاه خارج شود و به رسم يادبود تعدادي از کارهاي دستي و هنري خود را که فکر مي کنم از زيورآلات بود به آنها هديه دادند. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">اينم چند تا عکس از صبح ساعت 8 تا 20 </span></p> <p><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #800080;">استقبال رسمي از هيأت بلندپايه سوري </span></strong><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://gallery.tanineyas.ir/sites/default/files/styles/node_singlepic/public/field/image/1394/11/07/IMG_4305.jpg?itok=VXOXL8Rk" alt="رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه د" width="630" height="419" /><br /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/styles/node_singlepic/public/field/image/1394/11/07/IMG_4315.jpg?itok=bekarGAo" alt="رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه د" width="630" height="484" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://gallery.tanineyas.ir/sites/default/files/styles/node_singlepic/public/field/image/1394/11/07/IMG_4317.jpg?itok=dGENxH4V" alt="رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه د" width="630" height="419" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://gallery.tanineyas.ir/sites/default/files/styles/node_singlepic/public/field/image/1394/11/07/IMG_4311.jpg?itok=MZchrHRe" alt="رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه د" width="630" height="456" /><br /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://gallery.tanineyas.ir/sites/default/files/styles/node_singlepic/public/field/image/1394/11/07/IMG_4302.jpg?itok=Y_fddJ13" alt="رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه د" width="630" height="419" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #800080;"><strong>همايش هم انديشي زن و مقاومت با حضور دختر سردار همداني و همسر و فرزند شهيد حميدرضا اسدالهي </strong></span><br /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://gallery.tanineyas.ir/sites/default/files/styles/node_singlepic/public/field/image/1394/11/07/IMG_4332.jpg?itok=xXRVqAPa" alt="رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه د" width="630" height="467" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://gallery.tanineyas.ir/sites/default/files/styles/node_singlepic/public/field/image/1394/11/07/IMG_4339.jpg?itok=YbziSNdb" alt="رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه د" width="630" height="419" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://gallery.tanineyas.ir/sites/default/files/styles/node_singlepic/public/field/image/1394/11/07/IMG_4327.jpg?itok=x44BQLWq" alt="رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه د" width="630" height="419" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #800080;"><strong>بازديد از باغ موزه دفاع مقدس </strong></span><br /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/06/tanineyas%20%287%29.jpg" alt="رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه د" width="627" height="469" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/06/tanineyas%20%2811%29.jpg" alt="رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه د" width="621" height="457" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/06/tanineyas%20%289%29.jpg" alt="رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه د" width="622" height="465" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/06/tanineyas%20%281%29.jpg" alt="رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه د" width="616" height="461" /></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #800080;"><strong>بازديد از پايگاه مقاومت بسيج خواهران مسجد النبي</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #800080;"><strong><img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/07/IMG_4407.jpg" alt="رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه د" width="630" height="419" /></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #800080;"><strong><img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/07/IMG_4421.jpg" alt="رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه د" width="634" height="422" /></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #800080;"><strong><img src="http://tanineyas.ir/sites/default/files/field/image/1394/11/07/IMG_4422.jpg" alt="رئيس سازمان خانواده و جمعيت سوريه د" width="639" height="425" /><br /></strong></span></span></p> Thu, 28 Jan 2016 12:36:00 GMT بد عهدي امريکا،نشان فروپاشي است. http://maahinii.ParsiBlog.com/Posts/2382/%d8%a8%d8%af+%d8%b9%d9%87%d8%af%d9%8a+%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%da%a9%d8%a7%d8%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86+%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%d8%b4%d9%8a+%d8%a7%d8%b3%d8%aa./ <p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; عده اي شايد نگران بد عهدي آمريکا باشند، که البته امري درست است و بايد کشور ها، به معاهدات بين المللي خود عمل کنند، و گرنه سنگ روي سنگ بنا نمي شود. اما بد عهدي هميشه باعث نابودي در کوتاه مدت است. زيرا نشان غرور و بي تدبيري و: تکيه بر دروغ و ناداني است. ممکن است در ظاهر يک پيروزي باشد، اما پايه هاي قدرت را مانند موريانه مي خورد. زيرا دروغ و بد عهدي ماهيتا يکبار مصرف است و: براي بار دوم کارايي خود را از دست مي دهد. پايه و اساس ارزيابي عملکرد ها ي بعدي هم مي شود. همه اينها را خود دروغگو ها هم مي دانند، ولي راه ديگري ندارند و تصور مي کنند چند روزي بيشتر دوام خواهند داشت.</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;&nbsp;در مقابل بد عهدي خوش قولي و راست گويي، باعث جلب اعتماد عمومي مي شود و: بسيار پر مصرف است زيرا، طرف مقابل که همه چيز خود را براي حراج نگذاشته که، اگر از دست بدهد براي ان ناراحت نشود و: باز هم بخواهد به اين بازي ادامه دهد! بررسي زندگي افراد ثروتمند نشان مي دهد که ان ها فقط همين خصيصه را دارند، يعني حتي اگر قاچاقچي و خلافکار هم باشند، زير قول خود نمي زنند. و همين باعث ثروتمند تر شدن انها مي شود، و روزي که دروغ بگويند و يا به فريب متوسل بشوند، آن روز روزي است که ميدانند ديگر اخر عمر شان است.</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;خداوند هم چنين افرادي را دوست دارد، و ان ها را ثروتمند مي کند زيرا مي داند: که با هرکس طرف باشند به وعده خود عمل مي کنند. و درواقع خوش قول ها، توزيع گر خوب ثروت هستند و لذا اگر کسي دنبال موفقيت است، بايد به اداي امانت و راستگويي و خوش قولي خود فکر کند. البته ممکن است شخص، در بقيه زمينه ها خوب نباشد ولي، کليد معما اين است. زيرا معماي زندگي بر دو قسم است: يا راستي و ماندگاري است، يا دروغ و فرايند ناداري و فقر. اگر شما راست بگوييد خيالتان راحت است، و ديگر نيازي به ادامه موضوع نداريد. ولي اگر يک دروغ بگوييد بايد براي اثبات آن، هزاران دروغ ديگر را خلق کنيد و بالاخره دريکي از انها، اشتباه مي کنيد و کار تمام. حتي در مورد اينکه برخي مواقع با دروغ برنده مي شويد، استرس فاش شدن ان، لذت دروغ را در شما نابود مي کند.</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;تمام انبيا الهي و اديان هم اصل را بر راستگويي و اداي امانت گذاشته اند. لذا اگر امريکا دروغ بگويد يا عهد شکني کند، اولين سوال اين است که پيرو کدام ائين هستند؟ که اشکارا دروغ مي گويند و عهد شکني مي کنند. مسلم است که فقط پرستش شيطان چنين دستوراتي را درپي دارد. الان هم مانند گذشته نيست که با: موهوم خواند ارزش هاي اخلاقي و يا نفوذ شيطاني بتوانيم وجدان خود را اسوده کنيم </span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;نهادهايي که دراين خصوص مقصر هستند اولين انها، کنگره امريکا است . براساس گزارش هاي رسيده به ماهين نيوز، انها به درجه اي از فقر و فلاکت رسيده اند که: حتي قاشق غذاخوري کنگره را در جيب خود گذاشته و: به خارج برده و مي فروشند. براساس همين گزارش استدلال انها اين است که: حقوق ما نسبت به اعضاي کاخ سفيد کمتر است، و پرداخت هاي ان هم مرتب نيست. واين بزرگترين دليل مصادره اموال ايرا و: ارائه طرحهاي 140گانه در اين زمينه است. زيرا انها مي دانند با کسر بودجه دولت و: بدهي 2هزار ميليلردي خزانه داري امريکا، کسي به فکر پرداخت به موقع حقوق يا پاداش اهالي کنگره و: حتي اهالي کاخ سفيد و پليس و ارتش امريکا نمي تواند باشد.</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">پليس امريکا هم به شدت با اعتراض هاي کارکنان خود، در زمينه حقوق و بازنشستگي روبرو است، لذا به نظر انها هم دستگيري ايرانيان مثلا به اتهام تروريست بودن، ميتواند باعث جلب برخي در امدها از ايران شود.</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ارتش امريکا پس از کنگره و کاخ سفيد و پليس، در رديف چهارم اين نهاد ها قرار دارند. بي پولي دولت و خالي بودن خزانه فدرال، باعث شده که ارتش فقط رويکرد ادم کشي برون مرزي را پيگيري کند. تقريبا از سال 2003 که با افشاگري هاي ماهين نيوز، بي پولي و خالي بودن فدرال رزرو ثابت شد. ارتش امريک نيز رويکرد اعزام ادمکش را برگزيد، و برخلاف گذشته که رفتن به ويتنام را افتخار ميدانست، اين بار به طمع پول هاي کثيف نفتي عربستان، وارد خاور ميانه شد.</span></p> <p style="text-align: right;" align="right"><br /><img src="http://mahin-news.ir/maxthumb/2016042455.jpg" alt="بد عهدي امريکا، نشان فروپاشي است" width="300px" height="250px" /></p> <p style="text-align: right;" align="right"><span id="result_box"><span title="انجام ندادن تعهدات امريکا، نشان فروپاشي ان است. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">التزامات لا تفعل أمريكا، أشار تفككه.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="عده اي شايد نگران بد عهدي آمريکا باشند، که البته امري درست است و بايد کشور ها، به معاهدات بين المللي خود عمل کنند، و گرنه سنگ روي سنگ بنا نمي شود.">بعض الناس قد تكون قلقة بشأن أمريكا العهد يست سيئة، ولكنه صحيح ويجب أن يذكر في المعاهدات الدولية، وإلا لن يكون حجر على حجر. </span><span title="اما بد عهدي هميشه باعث نابودي در کوتاه مدت است.">ولكن سيئة في عهد المدى القصير دمرت إلى الأبد. </span><span title="زيرا نشان غرور و بي تدبيري و: تکيه بر دروغ و ناداني است.">لأنه يظهر الغطرسة والحماقه و: الاعتماد على الكذب والجهل. </span><span title="ممکن است در ظاهر يک پيروزي باشد، اما پايه هاي قدرت را مانند موريانه مي خورد.">قد يبدو نصرا، ولكن أسس السلطة مثل النمل الأبيض يأكل. </span><span title="زيرا دروغ و بد عهدي ماهيتا يکبار مصرف است و: براي بار دوم کارايي خود را از دست مي دهد.">لأن الكذب هو الطبيعة السيئة والتخلص منها العهد: للمرة الثانية يفقد فعاليته. </span><span title="پايه و اساس ارزيابي عملکرد ها ي بعدي هم مي شود.">أساس لتقييم المقبل للأداء. </span><span title="همه اينها را خود دروغگو ها هم مي دانند، ولي راه ديگري ندارند و تصور مي کنند چند روزي بيشتر دوام خواهند داشت. &nbsp;&nbsp;&nbsp;">انهم جميعا كذابون أنفسهم، ولكن ليس العكس واعتقد انه سوف تستمر لعدة أيام.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="در مقابل بد عهدي خوش قولي و راست گويي، باعث جلب اعتماد عمومي مي شود و: بسيار پر مصرف است زيرا، طرف مقابل که همه چيز خود را براي حراج نگذاشته که، اگر از دست بدهد براي ان ناراحت نشود و: باز هم بخواهد به">مقابل جيد العهد الشر ووعد قول الحقيقة، فإن ثقة الجمهور أن تكون مكلفة للغاية لأنه، على النقيض من ذلك، أن كل شيء ليس للبيع، إذا فقدت إلى الأذى ومرة ??أخرى يرغب في </span><span title="اين بازي ادامه دهد!">تستمر اللعبة! </span><span title="بررسي زندگي افراد ثروتمند نشان مي دهد که ان ها فقط همين خصيصه را دارند، يعني حتي اگر قاچاقچي و خلافکار هم باشند، زير قول خود نمي زنند.">تحقق يعيش الأغنياء تظهر أنها ليست سوى نفس الخصائص، أي حتى لو كانوا تجار المخدرات والمجرمين، وليس وعودهم. </span><span title="و همين باعث ثروتمند تر شدن انها مي شود، و روزي که دروغ بگويند و يا به فريب متوسل بشوند، آن روز روزي است که ميدانند ديگر اخر عمر شان است. &nbsp;&nbsp;">وجعلها أكثر ثراء، ويوم كذبة أو لخداع عليه، فإنه هو اليوم الذي شهد نهاية حياتهم.<br />&nbsp;&nbsp;</span><span title="خداوند هم چنين افرادي را دوست دارد، و ان ها را ثروتمند مي کند زيرا مي داند: که با هرکس طرف باشند به وعده خود عمل مي کنند.">الله يحب هؤلاء الناس، وأنها غنية لأنه يعلم أن وعده أن يكون بيد واحدة. </span><span title="و درواقع خوش قول ها، توزيع گر خوب ثروت هستند و لذا اگر کسي دنبال موفقيت است، بايد به اداي امانت و راستگويي و خوش قولي خود فکر کند.">وحقيقة في الوقت المحدد، وتوزيع الثروة هي جيدة، لذلك إذا كان شخص ما يبحث عن النجاح، عليك أن تفي بوعدها النزاهة والصدق والتفكير الجيد. </span><span title="البته ممکن است شخص، در بقيه زمينه ها خوب نباشد ولي، کليد معما اين است.">بالطبع يمكن لأحد، ولكن في مناطق أخرى ليست جيدة، وهذا هو مفتاح اللغز. </span><span title="زيرا معماي زندگي بر دو قسم است: يا راستي و ماندگاري است، يا دروغ و فرايند ناداري و فقر.">لأن الحياة هي معضلة مزدوجة: في كلتا الحالتين، والمثابرة، أو كذب والفقراء والفقر. </span><span title="اگر شما راست بگوييد خيالتان راحت است، و ديگر نيازي به ادامه موضوع نداريد.">إذا كنت تقول الحقيقة يمكنك أن تشعر بالراحة، وأنه لا يهم أن يستمر. </span><span title="ولي اگر يک دروغ بگوييد بايد براي اثبات آن، هزاران دروغ ديگر را خلق کنيد و بالاخره دريکي از انها، اشتباه مي کنيد و کار تمام.">ولكن إذا كان لديك لاثبات ذلك كذب، كذب الآلاف من الأشخاص الآخرين، وأخيرا واحد منهم، كنت على خطأ وأنت القيام به. </span><span title="حتي در مورد اينکه برخي مواقع با دروغ برنده مي شويد، استرس فاش شدن ان، لذت دروغ را در شما نابود مي کند. &nbsp;">حتى في حال كنت الفوز، وأحيانا مع الكذب والكشف عن الإجهاد، والسرور يكمن في تدمير لك.<br />&nbsp;</span><span title="تمام انبيا الهي و اديان هم اصل را بر راستگويي و اداي امانت گذاشته اند.">وقد تم دفع جميع الأنبياء والأديان على مبدأ الصدق والنزاهة. </span><span title="لذا اگر امريکا دروغ بگويد يا عهد شکني کند، اولين سوال اين است که پيرو کدام ائين هستند؟">إذا كان الأمر كذلك أمريكا تقع أو عدم الوفاء بالوعود، والسؤال الأول هو أن أتباع الطقوس؟ </span><span title="که اشکارا دروغ مي گويند و عهد شکني مي کنند.">التي تقع بشكل واضح وكسر الوعود. </span><span title="مسلم است که فقط پرستش شيطان چنين دستوراتي را درپي دارد.">ومن الواضح أن تتبع فقط عبادة الشيطان هذه التعليمات. </span><span title="الان هم مانند گذشته نيست که با: موهوم خواند ارزش هاي اخلاقي و يا نفوذ شيطاني بتوانيم وجدان خود را اسوده کنيم &nbsp;&nbsp;">انها ليست مثل التي مع نظيره القيم الأخلاقية وهمية أو تأثير الشر، ونحن يمكن أن يخفف ضميرك<br />&nbsp;&nbsp;</span><span title="نهادهايي که دراين خصوص مقصر هستند اولين انها، کنگره امريکا است .">المؤسسات المسؤولة في الكونجرس الأميركي الأول. </span><span title="براساس گزارش هاي رسيده به ماهين نيوز، انها به درجه اي از فقراکت رسيده اند که: حتي قاشق غذاخوري کنگره را در جيب خود گذاشته و: به خارج برده و مي فروشند.">وفقا للتقارير التي تلقتها ماهين أخبار، أنها قد وصلت إلى درجة من Fqrakt: حتى ملعقة كبيرة من الكونغرس في جيبك وللخروج وبيع العبيد. </span><span title="براساس همين گزارش استدلال انها اين است که: حقوق ما نسبت به اعضاي کاخ سفيد کمتر است، و پرداخت هاي ان هم مرتب نيست.">ووفقا لنفس التقرير، حجتهم هي أن ندفع أقل من البيت الأبيض، والمدفوعات غير منتظمة. </span><span title="واين بزرگترين دليل مصادره اموال ايرا و: ارائه طرحهاي 140گانه در اين زمينه است.">والسبب الأكبر ايرا ومصادرة الممتلكات: خطط 140 في هذا المجال. </span><span title="زيرا انها مي دانند با کسر بودجه دولت و: بدهي 2هزار مليلردي خزانه داري امريکا، کسي به فکر پرداخت به موقع حقوق يا پاداش اهالي کنگره و: حتي اهالي کاخ سفيد و پليس و ارتش امريکا نمي تواند باشد. ">لأنهم يعرفون العجز في الميزانية الحكومية وديون 2000 الخزينة Mlylrdy أمريكا، لم يفكر أحد في الوقت المناسب لدفع رواتب أو مكافآت المقيمين في الكونغرس وحتى البيت الأبيض وشعب أمريكا لا يمكن أن تكون الشرطة والجيش.<br /></span><span title="پليس امريکا هم به شدت با اعتراض هاي کارکنان خود، در زمينه حقوق و بازنشستگي روبرو است، لذا به نظر انها هم دستگيري ايرانيان مثلا به اتهام تروريست بودن، ميتواند باعث جلب برخي در امدها از ايران شود. ">كما تقوم الشرطة الأمريكية تحتج بشدة موظفيه، رواتب ومخصصات التقاعد في وجهه، لذلك يقول الايرانيون انها اعتقلت بتهمة الإرهاب، يمكن جذب بعض من عائدات إيران.<br /></span><span title="ارتش امريکا پس از کنگره و کاخ سفيد و پليس، در رديف چهارم اين نهاد ها قرار دارند.">الجيش الأميركي والشرطة بعد الكونجرس والبيت الأبيض، وهذه المؤسسات هي في الصف الرابع. </span><span title="بي پولي دولت و خالي بودن خزانه فدرال، باعث شده که ارتش فقط رويکرد ادم کشي برون مرزي را پيگيري کند.">عدم وجود دولة المال وخزائن الاتحادية فارغة، ويجعل الجيش عبر الحدود مما أسفر عن مقتل مسار النهج الوحيد. </span><span title="تقريبا از سال 2003 که با افشاگري هاي ماهين نيوز، بي پولي و خالي بودن فدرال رزرو ثابت شد.">تقريبا منذ عام 2003 مع كشف أخبار ماهين ونقص من الأموال وبنك الاحتياطي الفيدرالي أثبت فارغة. </span><span title="ارتش امريک نيز رويکرد اعزام ادمکش را برگزيد، و برخلاف گذشته که رفتن به ويتنام را افتخار ميدانست، اين بار به طمع پول هاي کثيف نفتي عربستان، وارد خاور ميانه شد.">كما ارسلت إمريك النهج المعتمد العسكري قتلية، وعلى عكس قبل الذهاب إلى فيتنام لتكريم يعرف، وهذه المرة الجشع السعودي الأموال القذرة في منطقة الشرق الأوسط.</span>&nbsp;</span></p> </p> Sat, 23 Jan 2016 07:24:00 GMT سکوت هميشه علامت رضايت ست! http://qalamdoon.ParsiBlog.com/Posts/700/%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa+%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%b4%d9%87+%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa+%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%aa+%d8%b3%d8%aa!/ <p><span style="font-size: medium;">&nbsp;از صبح امروز که رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران، &laquo; فرجام برجام&raquo; را تبريک گفت، رسانه ملي و در کنار آن ساير رسانه&zwnj;هاي حامي دولت، خبرگزاري&zwnj;ها، وبسايت&zwnj;ها و حتي وبلاگ&zwnj;ها هر کدام به نحوي اين خبر را از ديد خود مورد توجه و تحليل قرار دادند. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://www.zirmizi.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" alt="حسن روحاني " width="600" height="385" /><br /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;برخي رسانه&zwnj;ها از واکنش کشورهاي دوست و دشمن، از ارسال پيام، تبريک و ابراز اميدواري&zwnj;هاي برخي از سران کشورها به سمت دفتر رياست جمهوري و دفتر مقام معظم رهبري خبر دادند. &nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">اما نکته مهم اينجاست، که اگر اين موضوع آنقدر موفقيت آميز است که هورا و براوي بيش از حد برخي از رسانه هاي حامي دولت را برانگيخته و به پايکوبي و بر تشت زدن وادار کرده است، پس چرا مقام عظمي ولايت فقيه اين به اصطلاح دستاورد بزرگ هسته&zwnj;اي را تبريک نگفتند؟! </span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">اين سومين پيام تبريک هسته&zwnj;اي حجت الاسلام حسن روحاني، رئيس جمهوري ايران اسلامي بود که پس از برخي از موفقيت&zwnj;هاي هسته&zwnj;اي تيم مذاکره کننده ارسال شد اما رهبر معظم انقلاب تا اين لحظه واکنشي از خود نشان نداده&zwnj;اند؟ رهبري که بعد از پيروزي قهرمانان ورزشي کشور حتي شده با يک يا دو جمله موفقيت آنان را تبريک گفته و از زحماتشان تشکر مي کنند، امروز براي ادعاي پيروزي مردان هسته اي ايران پاي ميز مذاکرات سکوت کرده&zwnj;&zwnj;اند؟</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">9 آذر سال 1392 حضرت آيت&zwnj;الله العظمي خامنه&zwnj;اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پاسخ به نامه تبريک حجت&zwnj;الاسلام والمسلمين روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران در خصوص روند مذاکرات هسته&zwnj;اي، ايشان مرقوم فرمودند: &laquo; دستيابي به آنچه مرقوم داشته&zwnj;ايد در خور تقدير و تشکر از هيئت مذاکرات هسته&zwnj;اي و ديگر دست&zwnj;اندرکاران است....&raquo; اين جمله که تنها پاسخ مقام معظم رهبري در برابر پيام هاي تبريک هسته اي رئيس جمهور به رهبري انقلاب و ملت ايران است، چيزي که اگر اصول گرا هستيم، اگر اصلاح طلبيم و اگر حامي هر تفکر سياسي مبتني بر رهبري ولايت فقيه در کشور هستيم بايد آن را مورد توجه قرار دهيم. </span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">سکوت هميشه علامت رضايت نيست چرا که انتخاب بد از بين بدترها، يک اشتباه بزرگ است؛ همانطور که بودن يا نبودن مسئله اين است يک دروغ ادبي است؛ همانطور که شعارمان بني آدم اعضاي يکدگيرند ؛ يک خيال قرن 20 است؛ همانطور که متعلق و خدمتگزار مردم هستيم، يک عوام فريبي است؛....</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">واقعيت اين است، قلب راکتور آب سنگين اراک، بوتن آرمه شد... جاي تبريک نيست.&nbsp; واقعيت اين است جان فشاني شهداي هسته اي ناديده انگاشته شده و کفر نعمت شد.... جاي تبريک نيست. واقعيت اين است که فن آوري بومي هسته اي ما منفعل شد و اين جاي تبريک نيست. واقعيت اين است که عزت مردم ايران... جاي تبريک نيست. <br /></span></p> Mon, 18 Jan 2016 23:42:00 GMT