پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  حسن و حسين سُرخه ي خيلي بلايند!!!
حسن و حسين سُرخه اي خيلي بلا و کاربلدنند در طرفة العيني وثيقه ي آزادي حسين سرخه اي را از 50 ميليارد تومان به 35 ميليارد تومان کاهش و از تخفيف 15 مليارد تواماني برحوردار شده و نگذاشتن تا براي شب دوم در زندان بماند ول لذا قاضي پرونده با 35 ميليارد تومان وثيقه، موافقت و حسين فريدون از بيمارستان راهي منزل شد.
  مسلمانان ميانمار وارثان پيامبران زمان ما
فقط در آذربايجان شيعه نيست که علما، مانند پيامبران، تحت شکنجه و آزار هستند، در ميانمار هم همينطور است. مردم ميانمار، همه پيامبران زمان خود هستند، از دين خدا محافظت مي کنند، از هيچ کشتار ها و شکنجه ها نمي ترسند و مانند پيامبران استقامت مي کنند.
  سيلابِ غم
خاكيان از غم مولا همه سرگردانند/ عرش و لوح و قلم از داغ غمش حيرانند/ شهر پوشيده به تن رخت سياه غم او/ شيعيان تا به ابد از غم او گريانند/ سيل غم از همه سو راهي دلها شده است/ چشمها نيز كه آبستن يك طوفانند/ سينه مي سوزد و دل پر شده از غصه وغم/ اشكها از غم اوسيل به هر دامانند.
  روايت بانوي ثروتمند فرانسوي از آرمان هاي امام(ره)
نويسنده کتاب« آمريکا شکل دهنده افکار و انديشه ها» گفت: در جامعه غربي صحبت از آزادي زنان و زنان آزاد شده است اما در حقيقت زن غربي قرن هاست که در اسارت به سر مي برد و متأسفانه بسياري از زنان ( مسلمان ) ظاهر آنها را مي بينند و در دام شان مي افتند!
  نمونه يک مديريت عمومي
آموزشگاه تربيت مدرس، سميناري برقرار کرده بود: بنام برونگرايي در آموزش، يا همان جهاني سازي مدل هاي: ايراني در علوم مختلف. و اين ايده بسيار جذاب و درستي است. زيرا در مقابل دگرانديشان که مي خواهند: همه چيز وارداتي باشد، اينها به فکر صادرات فرهنگ هستند.مصاف اين دو انديشه، براي مردم ملموس نيست
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003